אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות - 8628

קרן השתלמות אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות של הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ . בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


חזרה לדף השוואת קרנות השתלמות ראשי >>
נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 8/9/2014
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.6%

יתרות
הפקדות ללא העברות 6.28
משיכת כספים ללא העברות -10.21
העברות בין הקופות -10.67
צבירה נטו -14.6
יתרת נכסים 96.4

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.1%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 1.21%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.21%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.22%
תשואה מצטברת 3 שנים 7.85%
תשואה מצטברת 5 שנים 14.29%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2.55%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 2.71%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.81%
סטיית תקן 60 חודשים 1.46%
אלפא שנתית -0.72%
שארפ ענף -1.01%
שארפ כל הקופות -1%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.44%
יחס נזילות 90.2%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות19.66%18950.73
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות50.39%48577.98
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות16.67%16071.85
פיקדונות1.27%1221.33
הלוואות0.32%303.89
מזומנים ושווי מזומנים11.68%11256.98
קרנות נאמנות0.01%9.74
נכסים אחרים0%3.99
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים98.32%94772.96
נכסים לא סחירים1.68%1623.53
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ88.1%84922.63
נכסים בחו"ל ובמט"ח11.9%11473.85

גרף יתרות של אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

גרף תשואות של אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור