רום קרן השתלמות לעובדי רשויות מקומיות - קלאסי כללי - 408

קרן השתלמות רום קרן השתלמות לעובדי רשויות מקומיות - קלאסי כללי של החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


חזרה לדף השוואת קרנות השתלמות ראשי >>
נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
תאריך הקמה 1/4/1978
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.33%

יתרות
הפקדות ללא העברות 725.74
משיכת כספים ללא העברות -486.96
העברות בין הקופות -152
צבירה נטו 86.78
יתרת נכסים 4351.35

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.92%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 11.62%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.36%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.41%
תשואה מצטברת 3 שנים 13.91%
תשואה מצטברת 5 שנים 27.75%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.44%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 5.02%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.72%
סטיית תקן 60 חודשים 2.04%
אלפא שנתית 0.96%
שארפ ענף 0.37%
שארפ כל הקופות 0.52%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.57%
יחס נזילות 85%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות17.23%749528.56
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות15.44%672029.69
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.35%15088.48
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות44.42%1933054.62
פיקדונות0%0
הלוואות7.05%306875.91
מזומנים ושווי מזומנים2.22%96688.51
קרנות נאמנות2.76%119897.62
נכסים אחרים10.53%458190.82
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים81.75%3557380.41
נכסים לא סחירים18.25%793973.79
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ54.4%2367297.98
נכסים בחו"ל ובמט"ח45.6%1984056.23

גרף יתרות של רום  קרן השתלמות לעובדי רשויות מקומיות - קלאסי כללי

גרף תשואות של רום  קרן השתלמות לעובדי רשויות מקומיות - קלאסי כללי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של רום  קרן השתלמות לעובדי רשויות מקומיות - קלאסי כללי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק