תקנון האתר - תנאים ושימוש

מידע כללי לגולשים ב- Supermarker:

 • תודה לגולשים שבחרתם לגלוש ב Supermarker (להלן: "האתר") שנועד לספק מידע בתחומי העיסוק של האתר (מידע ואינדקסים פיננסיים, ביניהם משכנתאות, חשבונות בנק, כרטיסי אשראי, סוגי ביטוח שונים ועוד). תנאי השימוש אשר מפורטים כאן (להלן: "תנאי השימוש") חלים על השימוש והגלישה שלך באתר זה, ובאים בנוסף לתנאי השימוש המלאים של אתר The Marker. השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתנאי השימוש המפורטים להלן. בעצם הגלישה והשימוש באתר הנך מצהיר ומאשר כי תנאי השימוש באתרי הקבוצה ידועים לך וכי הנך מתחייב לפעול על פיהם. ייתכן ותנאי השימוש יעודכנו מעת לעת. תנאי השימוש המעודכנים יהיו בתוקף החל מרגע פרסומם ללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.

 • חברת שירון פיננסים בע"מ (להלן: "מפעילת האתר") היא המפעילה של אתר זה, הפועל בחסות אתר The Marker. כמובן שמפעילת האתר אינה אחראית להתקשרויות של הגולשים עם מוכרי המוצרים הפיננסיים המפורסמים באתר, ולא לטיבם של המוצרים, או התאמתם לצרכי הגולשים, ואין לה כל קשר להתקשרויות ו/או למוצרים הנ"ל. למען הסר ספק, חברת הוצאת עיתון הארץ בע"מ, הבעלים והמפעילה של אתר The Marker, אינה אחראית לפעילות באתר SuperMarker וגם לא עוסקת בתפעול וניהול אתר זה.

 • המידע באתר מגיע ממקורות שונים, לרבות מהגופים המופיעים באינדקסים השונים, משרדי ממשלה וגופים ציבוריים, כמו בנק ישראל. גופים אלה הם האחראים לנכונות המידע, שלמותו ומהימנותו ואמיתותו. למפעילת האתר אין כל אחריות לגבי התכנים, לגבי ההתקשרות בין הגולש ובין הגופים השונים, או להחלטות שיקבל הגולש בעקבות הביקור באתר.

  חשוב לזכור כי החישובים השונים עשויים להשתנות בעקבות שינויי חוק. רצוי לבדוק שוב את המידע לפני רכישת מוצר כלשהו. הסכומים עשויים להשתנות גם בשל שינוי בתנאים האישיים של הגולש, למשל, תקופת אבטלה ארוכה, פדיון כסף מהחסכונות השונים, בעיות בריאות ועוד.

 • האתר ו/או מפעיליו לא יחשבו כמוכר ו/או כמי שמציע למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם לגולשים. האתר אינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי מתאים, ואין לראות במידע שבאתר המלצה או עידוד מצד מפעילת האתר או הוצאת עיתון הארץ בע"מ לפעולה או החלטה כלשהי של הגולש. המידע הכלול באתר איננו מהווה שידול ו/או ייעוץ לביצוע עסקאות.

 • שימו לב: האתר אינו סוכנות ביטוח, יועץ פנסיוני, משווק פנסיוני, יועץ השקעות, משווק השקעות או יועץ מורשה לענייני פנסיה, ביטוח או כל מוצר או שירות פיננסי אחר, לא במישרין ולא בעקיפין, ואינו מתיימר להציג עצמו ככזה.

 • האתר ו/או השירותים אינם מהווים ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני, או יעוץ ביטוחי ו/או פיננסי ואין להשתמש בהם כמקור או כבסיס להחלטות מסוג זה. מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי בתחום מגורמים מוסמכים.

 • כל סימני המסחר, השמות המסחריים והמותגים של גופים המופיעים באתר זה שייכים לבעליהם. אין לעשות כל שימוש שהוא בסימנים אלה ללא הסכמת בעליהם.

 • המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני/השקעות עם בעל רישיון.

 • האתר והשירותים
 • מפעילת האתר מספקת לגולשים באמצעות האתר מידע בתחומים פיננסיים שונים, כאשר לגבי חלק מהמוצרים ו/או השירותים, ניתן יהיה גם להתחיל באתר בתהליך ביצוע רכישה של המוצר הנבחר באופן ישיר מול בית העסק (להלן: "השירותים"). ביצוע הרכישה יהיה לפי תנאי השימוש של בית העסק, והאתר ומפעיליו לא יהיו צד, ישיר או עקיף, לעסקת הרכישה כאמור, על כל הנובע מכך. אין לאתר ולמפעיליו אחריות להוצאת העסקה לפועל ו/או לפרטי ונתוני העסקה. ההחלטה אם להציע הצעה ו/או פרטי ההצעה הם באחריות בית העסק בלבד.

 • המידע בנוגע למחירים, גובה עמלות, גובה דמי ניהול ותשלומים אחרים הוא כללי. מחירים עשויים להשתנות בשל סיבות שונות ומגוונות, למשל: נתוניו האישיים של הגולש כמו גיל, בריאות והיסטוריה אישית (למשל, בביטוח), שיוכו למועדוני לקוחות שונים (למשל: בכרטיסי אשראי), כמות שברצונו לקנות (למשל: בעל עסק המעוניין בביטוח עבור כל עובדיו) או התמקחות יעילה עם הגוף עצמו. אנו ממליצים להתייחס לנתונים אלה כנקודת פתיחה למו"מ ולא כמידע סופי. פרט למחירים יש מידע רב נוסף, אותו כדאי ורצוי להשוות בין כמה גופים המספקים את אותו שירות. האתר מאפשר הצגה במבנה השוואתי של מוצרים מאותו סוג (למשל: 3 כרטיסי אשראי). את ההשוואה עורך הגולש עצמו, לפי צרכיו ונתוניו האישיים.

 • למפעילת האתר ו/או מי מטעמו אין כל אחריות, ישירה או עקיפה, לשירותים, למוצרים ולמחירים המוצגים באתר, ו/או לכל שימוש שיעשה בהם על ידך או לנזק ו/או חיסרון כיס שיגרם לך או לצד שלישי, בין היתר כתוצאה מהסתמכות על המחירים המוצגים ו/או במקרה של פערים, אי דיוקים או טעויות בין המחירים המוצגים למחירים אשר נגבים בפועל.

 • האתר מספק מחשבונים, המתבססים על הידע הקיים היום באופן כללי. הנך נדרש להזין מספר נתונים אישיים, אך קיימים נתונים נוספים שאינם משוקללים במחשבוני האתר. גם כאן – התוצאה היא נקודת הפתיחה למו"מ יעיל מול הגופים השונים. תוצאת המחשבון הינה הערכה בלבד ולא התחייבות כלשהי.

 • האתר מכיל מאמרים בהם מידע על המוצרים השונים המתוארים באתר, ממושגים ועד המלצות לפעולה מול הגוף הרצוי.

 • האתר מפנה אותך לגופים שונים לקבלת הצעות רכישה בדרכים הבאות: א. באופן ישיר ע"י מעבר לאתר הגוף המעניין אותך. אתרים אלו אינם בשליטתה או בפיקוחה של מפעילת האתר, ואין לה ידע על אמינות המידע בהם. למפעילת האתר ו/או מי מטעמו אין אחריות או מידע לגבי יכולות בתי העסק לקיים את ההצעות המוצגות באתר, האחריות לכך היא על בתי העסק בלבד. ב. באופן עקיף בו מפעילת האתר מעבירה את הפרטים שהשארת באתר לגופים שבחרת. אין למפעילת האתר אחריות על הפעולה מול גופים אלה. שים לב כי לכל גוף תנאים והגבלות משלו המתלווים להצעתו ועליך לקחת אותם בחשבון בעת ההחלטה. ג. יש מקרים בהם רכישת המוצר נעשית כחלק מהשימוש באתר+ בית עסקלמשל: רכישת ביטוח רכב), להלן "רכישה דרך האתר".

 • כללים לרכישה דרך האתר
 • ניתן לרכוש באמצעות הפלטפורמה הטכנולוגית שמעמיד האתר, פוליסת ביטוח רכב ע"י תקשורת בין האתר ובין סוכנויות ביטוח, לרבות באמצעות חברת אינטראין סוכנות לביטוח (2010) בע"מ, תאגיד המורשה לעסוק בתיווך לענייני ביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א – 1981. רכישה או התקשרות כאמור אינם באחריותה של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה. סוכנויות אלו מעבירות אליך הצעות של חברות ביטוח שונות. חברת הביטוח היא האחראית לתנאי הפוליסה או לסירוב לתת הצעה. חברת הביטוח היא זו שמנפיקה את הפוליסה ולא מפעילת האתר או מי מטעמה, לרבות אינטראין סוכנות לביטוח (2010) בע"מ.

 • רכישת מוצר באמצעות האתר, כפופה לתנאים והגבלות של בתי העסק הרלוונטיים (להלן: "תנאי התקשרות של בית העסק"), ועליך לקרוא ולבחון היטב את תנאי ההתקשרות של בית העסק.

 • מפעילת האתר אינה אחראית לעדכון הצעות בתי העסק, ואין בפרסום הצעה כזו או אחרת באתר, כדי להוות מצג כלשהו מטעם מפעילת האתר ו/או מי מטעמו כי הצעה זו בהכרח תקפה או כי לא בוצעו בה עדכונים.

 • במקרה של סתירה בין הצעת המחיר כפי שהוצגה באתר ו/או כפי שנשלחה לדואר האלקטרוני שלך ו/או הודפסה על ידך, לבין הצעת המחיר המעודכנת של בית העסק הרלוונטי, תגבר הצעת המחיר של בית העסק, ולמפעילת האתר לא תהיה כל אחריות לכל נזק שייגרם לך, מכל מין וסוג שהוא.

 • מפעילת האתר ו/או כל מי מטעמו אינם אחראים לכל תקלת תקשורת, גם אם כזו מנעה השלמת רכישה או עסקה. במקרה של תקלה יש לפנות למפעילת האתר וליידעה על כך, והיא תפעל כמיטב יכולתה כדי לתקנה.

 • תנאי הפוליסה, לרבות התנאים המקדימים (כגון המצאת טפסים ומידע נוסף) שונים מחברת ביטוח אחת לרעותה. במהלך עריכת השוואה בין ההצעות השונות עליך לשים לב וליתן את הדעת לתנאים הנוספים והייחודיים בין פוליסה לפוליסה כמו גם לתנאים ייחודיים ונוספים, כמו גם הצורך בהמצאת פרטים נוספים, לשם כניסת הפוליסה לתוקף.

 • ידוע לך כי אי עמידה באחד או יותר מהתשלומים מהווה גם הפרה של חוזה הביטוח ועלול להביא לאובדן הכיסוי הביטוחי.

 • פניות בעניין רכישת מוצרים/שירותים לרבות לגבי ביטול עסקה או אי קבלת תמורה, יש להפנות לבית העסק איתו התקשרת. למפעילת האתר ולאתר אין כל אחריות לכך.

 • גם במקרים של התקשרות עם חברת ביטוח, אין למפעילת האתר ו/או למי מטעמו כל מעורבות בהתקשרות ובתנאיה, לכן כל טענה מצד המתקשר בקשר לכך יש להפנות לחברת הביטוח עצמה בלבד.

 • בכל עניין ו/או מחלוקת בכל הנוגע לפרסומים ו/או שימוש באתר, הסמכות תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

 • זכויות הקנין הרוחני באתר נתונות להוצאת עיתון הארץ בע"מ ולמפעילת האתר. פורמט האתר, הגרפיקה, הפורמט, השירותים, התכנים, כולל לוגו, קוד מקור ותוכנות, אלגוריתמים ותהליכים, ממשקים, שילוב תוכנות וכלים חיצוניים, לקוחות או כל סוד מסחרי אחר, פעילויות האתר, כל מידע המצוי במאגר הנתונים של האתר, צילומים ותכנים המוגנים בזכויות יוצרים, מהווים כולם את "הקניין הרוחני" של האתר ומוגנים תחת דיני מדינת ישראל. אינך רשאי להפר זכויות אלה בכל דרך שהיא, לרבות (אך לא רק), שכפול, צילום, העתקה או פרסום של מידע ו/או חלק ממנו, וכן לא לסייע לאחרים לעשות כן. הנך מתחייב בנוסף לא לעשות כל שינוי במידע ו/או חלק ממנו, לרבות עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של המידע או חלק ממנו, יצירת עבודות נגזרות ושימוש מסחרי במידע. אין לבצע העתקה, הפצה, משלוח, העמדה לרשות הציבור, שידור או פרסום מידע מהאתר מבלי לקבל מראש ובכתב את הסכמת הוצאת עיתון הארץ בע"מ ומפעילת האתר, בכתב.

 • מידע אישי
 • הנך מצהיר כי המידע שנמסר על ידך הוא מידע מלא, נכון, מדויק ועדכני, וכי הוא נמסר מרצונך החופשי ללא שום כפיה או שידול. המידע שמסרת יועבר לצדדים שלישיים המספקים את השירותים שביקשת. הנך מסכים ומאשר כי מפעילת האתר ו/או הוצאת עיתון הארץ בע"מ, רשאים לעשות שימוש במידע לצרכים שונים של פעילות מפעילת האתר ו/או הוצאת עתון הארץ בע"מ, לרבות פניה אליך בהצעת שירות שביקשת, שליחה של מידע שיווקי, מתן שירותי דיוור, דברי פרסומת ו/או הצעות לרכישת שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך, בכל אמצעי תקשורת. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. הינך מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, כי לא יהיו לך טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר ו/או הוצאת עיתון הארץ בע"מ בנוגע לאמור. למען הסר ספק, מפעילת האתר והוצאת עיתון הארץ בע"מ אינן אחראיות בשום אופן לדיוורים מצדדים שלישיים. בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל דיוור כאמור, עליך להודיע למפעילת האתר על כך בכתב, למשל: דרך דף "צור קשר".

 • שימושים אסורים
 • אינך רשאי (בין בעצמך ובין על-ידי מי מטעמך):
  א. לעשות כל שימוש החורג משימוש פרטי בתכני האתר, מבלי לקבל הרשאה מראש בכתב ממפעילת האתר.
  ב. לעשות שימוש מסחרי בתכני האתר, ללא הסכמתה מראש ובכתב של מפעילת האתר.
  ג. לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של משתמש אחר באתר.
  ד. לשבש ו/או להאט ו/או למנוע תקשורת בין האתר לבין המשתמשים בו ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או תקשורת בתוך האתר עצמו ו/או את מהלכו התקין של האתר.
  ה. להשתמש באתר זה לכל מטרה שאינה חוקית, בלתי מוסרית או בלתי מורשית.
  ו. להעתיק את תכני האתר ולפרסמם בפלטפורמה אחרת.
  ז. כל שימוש אחר, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר יהיה בו משום שימוש שלשמו לא נועד האתר ו/או אשר עלול להגביל, להפריע, להצר או למנוע את פעילות האתר ו/או משתמשים אחרים באתר.

 • שאלות
 • אם יש לך שאלות הערות, אל תהסס לשלוח אלינו הודעה בדואר אלקטרוני : לדואר אלקטרוני זה או דרך דף "צור קשר".