שכירים, החזר המס שלכם ממתין לכם

מה מעלה בראשכם המושג "החזר מס"? האם תקדישו לו מחשבה שניה? ואם נתייחס אליו בשמו האמיתי "הדרך להחזיר אליכם את הכסף שמס הכנסה גבה מעבר לסכום המס האמיתי שלכם"? החזר מס הכנסה הוא הדרך ההוגנת להגן עליכם מגביית יתר, ולהחזיר לכם סכומים שיכולים לאזן את משיכת היתר עליה אתם משלמים ריבית גבוהה, או לשלם חשבונות הכרחיים. מאפריל בכל שנה אפשר לבדוק החזרי מס לשנה הקודמת (מאפריל 2019 אפשר למלא דוח שנתי ל-2018. עד אז ניתן להגיש ל-2017) וגם למספר שנים אחורה. הבדיקה לזכאות היא פשוטה וחבל לוותר עליה.


כשכירים, רוב ההתנהלות עם מס הכנסה חולפת מעל ראשכם ומתנהלת במסתרי מחלקת השכר במקום העבודה שלכם, בעוד אתם מקדישים את זמנכם לעניינים אחרים.

בדרך כלל תזכרו בענייני המס בינואר כאשר אתם ממלאים טופס 101, במרץ כאשר אתם מקבלים טופס 106, בדצמבר כאשר מזכירים לכם למה כדאי לכם לחסוך לקופת גמל, ומידי חודש כאשר אתם רואים בתלוש המשכורת כמה כסף אתם מעבירים למס הכנסה וביטוח לאומי. בכל הנקודות האלה, הפעולות שלכם מתמצות במה שהורו לכם לעשות, אבל אתם יכולים לפעול ולהגדיל את נקודות הזיכוי שלכם דרך טופס 101 או לקבל החזרי מס שמגיעים לכם בעזרת טופס 135. אפילו לא נדרש מכם מאמץ רב, רק להבין את השיטה ומתי אתם זכאים לקבל החזר מס.

שיטת המיסוי בישראל

שיטת המיסוי של מס הכנסה בארץ מנוהלת על פי עיקרון הניכוי במקור.

חשוב לדעת שסכום המס נקבע לפי ההכנסה השנתית שלכם. אצל שכירים המשכורת השנתית מפורטת בטופס 106 המתקבל מידי מרץ עבור השנה הקודמת.

אם כך, איך מס הכנסה, שגובה מכם מיסים מידי חודש, יכול לדעת מראש מה ההכנסה השנתית שלכם? התשובה היא שמס הכנסה אינו יכול לדעת בוודאות את ההכנסה השנתית שלכם, אך הוא מעריך אותה לפי החישוב שהוא עורך:

בכל חודש מחדש – גם אצל עצמאיים וגם אצל שכירים – השכר של אותו חודש נחשב לשכר שהשכיר מקבל לאורך כל השנה ומנוכה ממנו מס לפי מדרגת המס לאותה דרגת שכר. אצל מי שהכנסתו אינה בשיעור קבוע בכל חודש – מדובר בשיטת מיסוי הגורמת לגביית יתר של מס הכנסה.

לדוגמא: ברוב 2017 קיבלתם שכר של 5,000 ש"ח, אך בחודש אוגוסט קיבלתם באופן חד פעמי שכר של 17,000 ש"ח שכלל עמלות שהצטברו מהשנה הקודמת, דמי הבראה, שעות נוספות רבות שנדרשו מכם וגם פרס כספי קטן לעובד המצטיין.

על משכורת של 5,000 ש"ח מדרגת המס היא 10% . אבל בחודש אוגוסט מדרגת המס קופצת ל- 31% מס, וזה הסכום שמס הכנסה יגבה באוגוסט, כי הוא מניח שזו המשכורת שאתם מקבלים כל השנה.

כמו שאמרנו, מס הכנסה הוא שנתי וצריך לחשב את מדרגות המס לפי המשכורת השנתית באותה שנה, ובדוגמא שלנו: 5,000*11 חודשים + 17,000 = 72,000

על 72,000 ש"ח שכר שנתי אתם אמורים לשלם מדרגת מס של 10% בלבד! מה שאומר שבחודש אוגוסט שילמתם יותר מידי מס הכנסה ואתם זכאים להחזר מס.

החזר מס לשכירים

מה זה החזר מס

מס הכנסה מבין את מגבלות השיטה ונטייתה למיסוי יתר. יחד עם זאת, אין באפשרותו לערוך חישוב שנתי לכל שכיר וליזום החזר מס אוטומטי עבור כל שנה, בין השאר מכיוון שעבור הרבה אנשים המשכורת מעבודה כשכיר היא רק אחד מערוצי ההכנסה שלהם. אצל חלקם באופן קבוע, למשל מהשכרת דירות בנוסף לעבודה כשכיר, ואצל אחרים באורח זמני, למשל קבלת תשלומים מביטוח לאומי על שירות מילואים או מענק לידה.

הפתרון לגביית היתר הוא לאפשר לכל שכיר להגיש בקשה להחזר מס. מס הכנסה בודק את הבקשה ובוחן את הסכום שגבה. אם הגיע למסקנה שנגבה סכום עודף, הוא משיב אותו כהחזר מס.

זו השיטה לבקשת החזר מס הכנסה, אם כאמור השכר החודשי אינו קבוע, או כאשר היו חודשים בהם השכר היה נמוך יותר ומדרגות המס משתנות מחודש לחודש

מס הכנסה מאפשר החזר מס לשכירים ועצמאים בגין חודשי העבודה עד שש שנים אחורה, כאשר עבור כל שנת מס מתבצע חישוב בנפרד.

שימו לב ששיטת החישוב לתשלום מס הכנסה בישראל, מביאה לכך שרוב השכירים בישראל משלמים מסים בעודף – אבל לא כולם מבצעים בדיקת החזר מס או תובעים את כספם בחזרה.

בעוד גם שכירים וגם עצמאיים זכאים לתבוע החזרי מס שנתיים על מס הכנסה ששולם בעודף – כאן נעסוק בהחזר מס לשכירים בלבד. הנה כל מה שאתם צריכים לדעת איך מבצעים החזר מס עבור הכספים ששילמתם בעודף למס הכנסה.

שכירים אינם חייבים בדיווח שנתי למס הכנסה

עוד לפני שאנחנו צוללים אל נבכי האפשרויות להחזר מס הכנסה לשכירים, חשוב להבהיר נקודה מהותית בתהליך – מרבית השכירים, אינם חייבים על פי חוק בדיווח שנתי לרשויות בנוגע להכנסותיהם והוצאותיהם.

בכל זאת יש שכירים החייבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה. אם אתם או בן זוגכם עונים על אחד המקרים הבאים, יש עליכם חובת הגשת דוח שנתי:

 • אתם שכירים שהכנסתם השנתית עולה על 643,000 ש"ח.
 • אתם שכירים שיש להם הכנסה בסכום של מעל 334,000 ₪ מדמי שכירות.
 • יש לכם הכנסת חוץ, כלומר הכנסה שמקורה מחוץ לארץ או רווח מניירות ערך של חברה ישראלית הנסחרת בחו"ל או קצבה שמקורה בחוץ לארץ שסכומה מעל 334,000 ש"ח.
 • אתם שכירים שיש להם הכנסות מריבית בסכומים של 637,000 ש"ח ומעלה.
 • אתם שכירים שהרוויחו ממסחר בבורסה בסכום של מעל 2,500,000 ש"ח.
 • אתם שכירים שיש להם הכנסה נוספת מעל 334,000 ש"ח.

הסכומים הרשומים כאן נכונים לשנת המס 2017, כפי שפורסמו על ידי רשות המסים, הסכומים משתנים מעט משנה לשנה ותמצאו אותם בדף המרכז את מדריכי דע את זכויותיך המתפרסמים מידי שנה.

מס הכנסה: דע זכויותיך וחובותיך

בכל מקרה אחר, גם אם יש לכם חוב למס הכנסה – אי חובת הדיווח של השכיר לרשות המסים, עומדת לטובתכם. אתם לא חייבים לדווח למס הכנסה על חוב מס.

אם כן, נמליץ על בדיקת הזכאות להחזר מס הכנסה לשכירים בכל שנה, אבל להגיש בקשה להחזר מס לשכירים רק כאשר ברור כי אתם נמצאים ביתרת זכות וזכאים לקבלת החזרים ממס הכנסה. אם אתם ביתרת חובה, אל תגישו דיווח על ההכנסות וההוצאות.

כדאי לדעת, כי אם במהלך שש השנים האחרונות (התקופה עבורה ניתן לתבוע החזרי מס), צברתם חוב בחלק מהשנים ושילמתם מס עודף בחלק אחר של התקופה – וודאו כי בשורה התחתונה מגיע לכם החזר מס הכנסה. לא אחת, מס הכנסה בודק את המצב הכספי של הנישום לאורך תקופה ארוכה יותר מזו עבורה הוגשה בקשה להחזר מס – ועל כן, הגשת בקשה לתקופה חלקית – עשויה להתגלות כשגיאה שתעלה לכם כסף.

הסטטיסטיקות על גביית יתר של מס הכנסה והחזרי מס

בניגוד לעצמאיים, המחויבים בדיווח שנתי בנוגע להכנסות ולהוצאות במהלך השנה (ומכאן בדרך כלל מבוצעים קיזוזים בגין מס ששולם ביתר באופן אוטומטי), אצל רוב שכירים לא חלה חובת דיווח על הכנסות והוצאות בדו"ח שנתי למס הכנסה – ועל כן, מבחינת רשות המסים כל שכיר אחראי בעצמו לבצע בדיקת החזר מס הכנסה ולהגיש בקשה להחזר המס העודף ששילם.

בכל שנה גובה רשות המסים בישראל מיליוני שקלים בגביית יתר של מס הכנסה משכירים בישראל, כספים שתוכלו לקבל בחזרה בהגשת בקשה להחזר מס. לפי דוח מבקר המדינה הצטברו מיליארדי שקלים לאורך השנים בקופת רשות המסים שלא בצדק. בדיקה פשוטה תסייע לכם להבין, אם מגיע לכם החזר מס הכנסה ובאיזה סכום.

מידי שנה מחזיר מס הכנסה כ- 700 מליון ש"ח לשכירים שביקשו החזרי מס. העניין הוא שרוב השכירים אינם מודעים לזכותם זו וכלל אינם פונים לבקש החזרי מס. לדוגמא: בשנת 2014 הגישו רק כ- 127,000 שכירים בקשה להחזר מס. חישוב מהיר מראה כי הם קיבלו החזר מס ממוצע של מעל 5,000 ש"ח לכל מבקש בשנה זו. למעשה, נראה כי עיקר השכירים המבקשים החזרי מס הם עובדי רשות המסים, המכירים את החוק ואת זכויותיהם.

החזר מס ממוצע הוא בין 2,000 ל – 5,000 ₪ לשנה, כאשר ניתן להגיש בקשה להחזרי מס לתקופה של עד שש שנים אחורה.

תוך כמה זמן מקבלים החזר מס

ההחזר יתקבל ישירות לחשבון הבנק של המשלם עד שנה מיום הגשת הטפסים – בתוספת ריבית של 4% והצמדה עד למועד בו יועבר התשלום. הריבית וההצמדה מגיעים אליכם כשהם פטורים ממס. מבדיקה שערכנו עולה, כי במרבית המקרים של בקשה להחזר מס, התשלומים התקבלו בחשבון הבנק בתוך 90 עד 120 ימים ולעיתים אף פחות.

קיימים בארץ מספר פקידי שומה אצלם קבלת הכספים מתעכבת, אך רשות המיסים מודעת לבעיה ולטענתה נוקטת אמצעים לזרז את פעילותם של פקידי שומה אלה. בכל מקרה, כל עיכוב כזה עולה לרשות המסים בסכומי הריבית וההצמדה שממשיכים לתפוח עם העיכוב, כך שאתם לא מפסידים ממנו, ולרשויות המס יש מוטיבציה לצמצם את תקופת ההמתנה.

החזר מס לשכירים – מי זכאי להחזר מס?

שיטת המיסוי בניכוי במקור היא מדויקת רק במקרים בהם השכר שלכם נשאר באותה מדרגת מס לאורך כל תקופת הבקשה, ולא חל בחייכם שום אירוע המוסיף לכם נקודות זיכוי או הטבות מס אחרות. בכל מקרה בו השכר שלכם משתנה בתקופה בגינה אתם מעוניינים לתבוע החזר מס – כנראה שמגיע לכם החזר. הנה דוגמאות למקרים שבהם חשוב לבצע בדיקת החזר מס לשכירים:

מקרים בהם השכר משתנה לאורך השנה:

 • אם השכר שלכם משתנה באופן ניכר מחודש לחודש – למשל, אם יש לכם רכיב בשכר המושפע מעמלות, או בונוסים, אם אתם עובדים בכמות שעות משתנה, זכאים לשעות נוספות, שכר על תורנויות, עבודה בשעות הלילה וכדומה.
 • אם בחלק מהחודשים בתקופה האמורה עבדתם פחות או לא עבדתם בכלל
 • אם במהלך השנה קיבלתם העלאה במשכורת או הורדה
 • אם קיבלתם דמי אבטלה במהלך התקופה
 • אם החלפתם עבודות
 • אם עבדתם ביותר מעבודה אחת ולא עשיתם תיאום מס
 • קיבלתן דמי לידה

מקרים של עדכון והוספת הטבות מס:

את הטבות המס המגיעות לכם אתם מציינים בטופס 101 שאתם ממלאים בכל חודש ינואר בכל שנה בה אתם עובדים כשכירים, ומס הכנסה מתחשב בהן מידי חודש בעת הניכוי במקור. אבל, אם שכחתם לציין את אחת ההטבות, או שהזכות להטבה החלה באמצע השנה ולא עדכנתם מיידית את מחלקת השכר במקום העבודה, או ששכחתם לצרף את המסמכים המעידים על הזכאות, תוכלו לציין זאת בבקשה להחזר מס. כך גם לגבי הטבות מס שהוכרזו על ידי משרד האוצר באמצע שנת המס, כמו תוכנית "נטו משפחה" שהוסיפה נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל 6.

הנה דוגמאות למקרים בהם אתם זכאים להטבת מס:

 • אם השתחררתם משירות צבאי במהלך התקופה
 • אם נולד לכם תינוק במהלך התקופה האמורה (לאימהות טריות – וגם לאבות טריים, המקבלים נקודות זיכוי עם היוולד תינוק חדש למשפחה). נקודות הזיכוי ישארו אתכם בשנים הקרובות.
 • אם במהלך התקופה עשיתם ביטוח חיים, הפרשתם כספים לקופת גמל או לחיסכון פנסיוני או תרמתם כספים לעמותות.
 • אם סיימתם לימודים אקדמיים או מקצועיים
 • אתם גרים בישוב מזכה
 • אתם עולים חדשים או תושבים חוזרים
 • הטבות להורים חד הוריים או משלמי מזונות
 • הטבות להורים שלילדם יש מוגבלות או נכות או שמתחנך בחינוך מיוחד

בסיכומו של דבר, מומלץ לכל שכיר במדינת ישראל, לבדוק אם הוא זכאי להחזר מס עבור שש השנים האחרונות (או פחות – אם כבר הגשתם בקשה להחזר מס על חלק מהתקופה). מדובר בהליך פשוט, שיזכה אתכם בהחזר של אלפי שקלים, היישר לחשבון הבנק שלכם – ואלו כספים שלכם, שמן הראוי שיוחזרו לכם.

אתר רשות המיסים מספק לא רק שפע של מידע אודות תהליך מילוי טופס בקשה להחזר מס, אלא גם סימולטור, או מחשבון החזר מס, שיסייע לכם להבין את סדרי הגודל של הכספים שאולי מגיעים לכם. את מחשבון החזר מס תמצאו באתר רשות המיסים, שימו לב שאתר רשות המיסים מתריע כי הסימולטור נועד עבור דפדפן אקספלורר בלבד.

בתהליך, תתבקשו למלא את גובה ההכנסה שלכם בכל שנה בתקופה המבוקשת, ואישורים בנוגע להפקדות ותשלומים (הוצאות) שישפיעו על גובה המס שתשלמו – כמו למשל, הפקדות לפנסיה, לקופת גמל, לביטוחים רלוונטיים, ועוד. תשאלו שאלות בנוגע לזכאות להפחתה בתשלום המיסים בתקופה האמורה, כמו למשל:

 • האם קיבלת דמי לידה / אבטלה / פגיעה / מילואים במהלך התקופה?
 • האם השתחררת מהצבא או יצאת לפנסיה?
 • האם פוטרת ו/או קיבלת פיצויי פיטורין?
 • האם היו לך הוצאות למוסד רפואי עקב טיפול בקרוב משפחה?
 • האם טיפלת בבן זוג או בילד בתקופה האמורה?
 • האם תרמת לעמותות או מוסדות בסכום שעולה על 180 ₪ במהלך התקופה?

חשוב לקחת את הזמן ולהשלים את בדיקת הזכאות להחזר מס באופן מדויק, על מנת לקבל אמדן ריאלי בנוגע לגובה המס שתוכלו לקבל, אם תגישו בקשה להחזר מס.

נושא חשוב נוסף – אם אתם נשואים, הבקשה להחזר מס צריכה לכלול את שני בני הזוג, על כל הכנסותיהם בתקופה הנבדקת.

אם יש לכם שאלות או אינכם בטוחים מהם המסמכים שצריך לצרף או איך להשיג אותם, תוכלו לפנות למומחים שיערכו עבורכם את הבדיקה.

בין המומחים והיועצים ניתן למצוא את חברת finupp העוסקת בהחזרי מס לשכירים.

יש יתרונות בפניה לחברה מקצועית שתעזור לכם בבדיקת החזר המס – הם ידעו לשאול את השאלות המתאימות לאיתור הטבות מס להן אתם זכאים, כמו גם לבחון האם קיימים חובות מס על שמכם בכל התקופה הנבדקת, עד 6 שנים לאחור. מומחה בהחזר מס גם יסייע לכם באיתור הטפסים הנדרשים להגשה ולהפנות אתכם לגופים שיוכלו לתת לכם את המסמכים והטפסים הנדרשים.

תוצאות בדיקת החזר מס

בסיום בדיקת החזר מס שנעשתה ביסודיות ועם כל המסמכים הנדרשים, אתם יודעים:

 • האם אתם ובן זוגכם זכאים להחזר מס ובאיזה סכום.
 • האם יש לכם או לבן הזוג חוב מס
 • לאחר חיבור סכומי ההחזר של שני בני הזוג והחסרת חובות המס – האם אתם זכאים להחזר מס או שחובות המס עולים על סכומי החזר המס.

אם לפי תוצאות הבדיקה מגיע לכם החזר מס, תוכלו להמשיך לשלב הבא – הגשת בקשה להחזר מס לפקיד שומה במס הכנסה.

אם תוצאות הבדיקה מראות שאינכם זכאים להחזר, או שיש לכם חוב מס, שמרו את כל המסמכים והטפסים במקום בטוח והמתינו לשנה הבאה. אולי בשנה הבאה חוב המס יתיישן ויהיו סיבות אלה ואחרות לקבלת החזר מס.

בכל מקרה, מומלץ שמכאן ואילך תעדכנו את מחלקת השכר בצורה מיידית בכל אירוע שמעניק לכם הטבות מס, כך הנטו החודשי יגדל בלי להמתין להחזר מרשות המסים, ותמשיכו לבדוק מידי שנה האם מגיע לכם החזר מס עבור משכורות בגובה משתנה במשך השנה.

בקשת החזר מס – כך תעשו זאת, צעד אחר צעד

בבדיקת החזר מס כבר השלמתם את רוב התהליך. איך עושים את הצעד האחרון לבקשת החזר מס? ממלאים את טופס 135.

במהלך שנת 2019, ניתן להגיש בקשה להחזר מס על שנות המס 2013 – 2017 לכל היותר. בדרך כלל, החל מחודש אפריל ניתן להתחיל להגיש בקשות להחזר מס בנוגע לשנת המס שנסתיימה. זאת אומרת, שבסביבות אפריל 2019 – אפשר להגיש בקשה להחזר מס עבור שנת המס 2018. החזר מס לשכירים כרוך במילוי טופס 135 – תוכלו למצוא מידע על מסמכים שיש לצרף לטופס 135 במאמר "החזר מס לשכירים – כך תאתרו את המסמכים הנדרשים" , והסברים בנוגע למילוי תקין שלו במדריך הגשת הבקשה להחזר מס באתר רשות המיסים.

טופס 135 נקרא "דין וחשבון שנתי מקוצר" והוא מיועד "ליחיד שאינו חייב בהגשת דו"ח אך מבקש החזר מס", כפי שכתוב בכותרת שלו. עצמאים ואנשים אחרים החייבים להגיש דוח שנתי – יקבלו החזרי מס בעקבות הטיפול בדוח השנתי ולא דרך טופס 135.

אל הטופס יש לצרף מסמכים כמו:

את הטופס שמילאתם, בצירוף כל האסמכתאות הנדרשות, יש להגיש בלשכת פקיד השומה באזור המגורים שלכם. כאן תמצאו רשימת כלל יחידות רשות המסים אליהן ניתן להגיש את הבקשה להחזר מס לשכירים. אם בעירכם יש מספר פקידי שומה, ודאו קודם טלפונית מי פקיד השומה המטפל בכם.

מומלץ לצלם עותק שישאר אצלכם ולקבל אישור בכתב (עם חותמת "נתקבל") על הגשת הבקשה.

אגב, מצער להגיד - לא ניתן להגיש בקשה להחזר מס הכנסה באינטרנט. עליכם לגשת למשרדי פקיד השומה המטפל בתיק שלכם ולהגיש לו ידנית את הטפסים. גם הבירור בטיפול בבקשת החזר המס שלכם נעשה מול פקיד השומה – טלפונית או פנים אל פנים.

לחילופין, אם אין לכם את הזמן הפנוי או הרצון להגיע פיזית אל משרדי מס הכנסה, תוכלו לפנות לשירות מקצועי שיבצע עבורכם את ההגשה.

החזרי מס לשכירים – מה תקבלו משירות מקצועי?

כאמור, בתהליך הגשת החזר מס לשכירים, מיעוט של השכירים אכן מבקשים את הכספים המגיעים להם בחזרה, ואילו רוב השכירים בארץ פשוט משלימים עם אלפי השקלים הנגבים מהם ביתר – ונמנעים מה"התעסקות", הבירוקרטיה, ה"טופסולוגיה" וכאבי הראש. מי שהטפסים שיש למלא גרמו לו לסחרחורת –חשוב שיידע כי ישנם אנשי מקצוע המתמחים בבקשת החזר מס לשכירים, בתשלום שבדרך כלל נקבע על פי גובה ההחזר שאתם אמורים לקבל. במילים אחרות, תוכלו להיעזר באנשי מקצוע שיטפלו בהגשת הבקשה להחזר מס עבורכם.

אמנם, את תהליך איסוף המסמכים לא תוכלו לחסוך מעצמכם – אולם, כאשר יש איש מקצוע שמכוון אתכם בנוגע לטפסים שיש לאסוף – כל תהליך הגשת הבקשה וההתמודדות עימה, הופך נוח יותר.

איך שירות החזר מס מקצועי עוזר לכם?

 • תהליך בדיקת החזר מס מעמיק ומדוייק:
  • בחינת כל הטבות המס שאתם זכאים להן, גם כאלה שלא ידעתם עליהן.
  • עזרה והכוונה בהשגת המסמכים הנדרשים לבקשה. כדאי לפנות לעזרה גם אם אין לכם את כל המסמכים הנדרשים לצירוף לטופס 135, כך תוכלו לקבל ייעוץ מה להשיג ואיך להשיג בדרך הקלה ביותר.
  • עזרה במילוי הטפסים ומתן הכוונה שתמנע טעויות במילוי הטפסים – מידע חסר, מסמכים חסרים, לכם ולבן זוגכם .
  • בחינת כל תקופת הזכאות להחזר מס לחישוב סכומי החזר מס וסכומי חובות מס וחישוב הסכום הסופי מול מס הכנסה.

  בסיום בדיקת מס על ידי גורם מקצועי, תדעו בדיוק היכן אתם עומדים והאם כדאי לכם להגיש בקשת החזר מס למס הכנסה.
 • אין צורך לצאת מהבית: בחלק מהחברות כל תהליך הבדיקה וההגשה מתנהל בטלפון ודרך אתר האינטרנט. גם העברת המסמכים והטפסים נעשית דרך האינטרנט.
 • התנהלות מול מס הכנסה:
  אתם פטורים מהגעה אל פקיד השומה ובירורים מולו. את ההגשה וכן מעקב מול פקיד השומה על ההתקדמות בטיפול בבקשה יבצעו המומחים ששכרתם.

אתר FinUpp, הוא אתר שמציע שירותי בדיקת החזר מס וטיפול בבקשות להחזר מס באינטרנט – החל מבדיקה המבוצעת חינם ותאפשר לכם להעריך את גובה ההחזר המגיע לכם לתקופה, וכלה בהעלאה מקוונת של כלל המסמכים הנדרשים וטיפול בהגשת הבקשה שלכם לקבלת החזר מס לשכירים. תוכלו להירשם לאתר ולהתחיל בבדיקה. לאחר תום שלב הבדיקה בנוגע להערכת סכום ההחזר המגיע לכם, תוכלו להעלות את כלל המסמכים הנדרשים לאתר ולקבל הערכה מדוייקת יותר בנוגע לסכום ההחזר הצפוי לכם – וגם שירות זה מבוצע ללא עלות.

עלויות שירות החזר מס מקצועי

עבור הטיפול בהחזרי מס לשכירים גובות החברות המקצועיות מחירים שונים, אלה בדרך כלל נגזרים מהגובה המשוער של החזרי המס ומספר השנים עבורן אתם מגישים בקשה. בבדיקה שערכנו עם מספר רואי חשבון ויועצי מס המספקים שירותי הגשת בקשה להחזר מס הכנסה לשכירים, העלויות הממוצעות עמדו על כ- 20% מגובה ההחזר, לעיתים בתוספת עלות של כמה מאות שקלים לפתיחת תיק.

בחלק מן המקרים התשלום נדרש רק לאחר קבלת ההחזר ממס הכנסה.

בדרך כלל, בדיקת הזכאות להחזר מס היא ללא עלות, וגם במקרה של הגשת בקשה ואי קבלת החזרי מס – השירות מתבצע ללא עלות.

איך בוחרים שירות החזר מס?

ראשית, אין תחליף להמלצות וביקורות. עדיף לפנות לגורם שקיבלתם עליו המלצות מאנשים שאתם מכירים או מגופים רשמיים ורציניים או אנשי מקצוע מהתחום שאתם סומכים עליהם.

מעבר לכך, יש חשיבות למחיר הנדרש בעד השירות. ככל שהמחיר גבוה, או נדרש מראש בלי קשר לתוצאות הבקשה, פחות כדאי לכם לפנות לשירות.

דברו עם נותן השירות. איך הרגשתם במהלך השיחה? האם הוא נשמע מקצועי ונכון לעזור לכם? האם הרגשתם שהוא יכול לסייע לכם בתהליך?

בדקו האם נותן השירות בא לקראתכם בנושאים שחשובים לכם, למשל:

 • מהי רמת אבטחת המידע אצלו
 • האם תוכלו לבצע בדיקת החזר מס בצורה אנונימית ובלי למסור פרטים אישיים
 • האם תוכלו להשלים את כל התהליך מהבית דרך האינטרנט

או כל נושא אחר המטריד אתכם וחשוב לכם.

זה הזמן לבדוק זכאות להחזר מס

אם אתם שכירים, ועוד לא הגשתם בקשה להחזר מס לשכירים – אנחנו ממליצים לפעול לקבלת אלפי שקלים שאולי שמכם רשום עליהם בכספות רשות המסים. הגישו בקשה להחזר מס לשכירים לתקופה המרבית האפשרית מאז נכנסתם לשוק העבודה או מאז הבקשה האחרונה להחזר מס שהגשתם. אם אתם מתקשים להתמודד עם איסוף והגשת הטפסים הנדרשים בעצמכם – היעזרו באיש מקצוע או באתר אינטרנט מקצועי, שירכז את המידע הנדרש להגשת הבקשה, ינהל את איסוף המסמכים ויגיש את הבקשה בשמכם. כאמור, הסכום הממוצע להחזר מס לשנה לשכירים בישראל מגיע לאלפי שקלים. אתם תמצאו דרכים מהנות להשתמש בכסף הזה, ברגע שיגיע לחשבון הבנק שלכם.

החזר מס והתנהלות פיננסית