הטיפוס על הר הכסף 2 – איתור כספים אבודים

כספים אבודים הם כספים הנמצאים בחשבונות בנק לא פעילים, חשבון בנק של נפטר, פקדונות ללא תנועה ופיקדון לא פעיל. עד היום איתור חשבון בנק של נפטר או איתור כספים אבודים של נפטר, חייב פניה לכל הבנקים בארץ, על מנת שיבדקו בסניפיהם. פניה זו דרשה מהיורשים זמן ועלויות כספיות בדמות עמלת איתור חשבון, שסכומה נקבע בכל בנק לפי ראות עיניו. מערכת הר הכסף 2 מעניקה פתרון מהיר ובחינם לאיתור כספים אבודים.


מערכת "הר הכסף 2 " היא מיזם אינטרנט של משרד האוצר ובנק ישראל, שהושק באמצע ספטמבר 2016. הפרוייקט הוא הרחבה של פרוייקט "הר הכסף" של משרד האוצר. מטרת "הר הכסף 2" היא איתור כספים אבודים, שלך או של קרובי משפחה שנפטרו. המערכת מאפשרת חיפוש חשבונות בנק רדומים ופקדונות ללא תנועה, בקלות ובחינם. המפקחת על הבנקים מזמינה את הציבור הרחב להכנס לאתר האינטרנט "הר הכסף 2" ולבחון האם יש לו חשבונות בנק ללא תנועה או פיקדונות ללא תנועה. המפקחת על הבנקים ממשיכה ואומרת כי האתר מעניק מידע חשוב בצורה ברורה וידידותית וללא עלות.

זהו שירות חשוב לציבור, שיסייע בהשבת 9 מיליארד ש"ח הנמצאים בחשבונות בנק רדומים, לידי בעליהם.

מה ניתן לאתר במערכת הר הכסף 2?

במערכת "הר הכסף 2" קיימים שני סוגי חיפוש:

 • "חיפוש כספים על שמי" מאפשר איתור חשבונות בנק לא פעילים (הנקראים גם "חשבונות בנק רדומים", "חשבונות בנק ללא תנועה" או "חשבונות אבודים"), וכן איתור פקדונות לא פעילים (הנקראים גם פקדונות ללא תנועה). המערכת אינה מתייחסת לחשבונות בנק פעילים.
 • "חיפוש כספים על שם קרוב שנפטר" מאפשר איתור חשבון בנק של נפטר. הכוונה לחשבונות בנק פעילים או חשבונות בנק לא פעילים.

מה כתובת אתר הר הכסף 2?

https://itur.mof.gov.il/#/main/landing

מהם הפרטים הנדרשים ל"חיפוש כספים על שמי"?

להפעלת איתור חשבון בנק או פיקדון לא פעיל, צריך לענות על:

 • מספר תעודת זהות
 • תאריך הנפקת תעודת זהות
 • שאלות לאימות זהותכם.

מהם הפרטים הנדרשים ל"חיפוש כספים על שם קרוב שנפטר"?

להפעלת איתור חשבון בנק של נפטר, צריך לענות על:

 • מספר תעודת זהות שלכם
 • תאריך הנפקת תעודת זהות שלכם
 • שאלות לאימות זהותכם.
 • מספר תעודת זהות של הנפטר, כפי שמופיע בתעודת הפטירה.
 • תאריך הפטירה, כפי שמופיע בתעודת הפטירה.

מה התשובה שהמערכת נותנת?

תשובת המערכת היא רשימה של בנקים בהם אותרו חשבונות בנק לא פעילים, פקדונות לא פעילים או חשבון בנק של נפטר. חשבונות בנק של נפטר כוללים חשבונות פעילים וחשבונות לא פעילים .

היתרון בשימוש במערכת הוא שתוכלו בחינם ובמהירות, בלי לצאת מהבית, לצמצם את מספר הבנקים אליהם תצטרכו לפנות לצורך איתור חשבון בנק או פיקדון. השימוש במערכת חוסך לכם זמן וכסף.

לאחר שיש בידיכם רשימת בנקים, תוכלו לפנות אליהם בבקשה לקבל את פרטי אותם חשבונות בנק אבודים, פקדונות או חשבון בנק של נפטר.

מה תשובת המערכת לא כוללת:

 • כמה חשבונות או פקדונות אותרו באותו בנק.
 • מספרי חשבון עובר ושב.
 • סוג החשבון או סוג הפיקדון.
 • מועדים למשיכת הכסף.
 • סכום הכסף שבחשבון או הפיקדון. הסכום יכול להיות ביתרה או חובה.

לבירור פרטים אלה, עליכם לפנות, בצירוף המסמכים הנדרשים, אל הבנקים שהמערכת הציגה בתוצאות האיתור.

כל הטיפול בחשבונות והפקדונות, מנקודה זו, נעשה מול הבנק בו מתנהל החשבון או הפיקדון.

הבנק אליו פניתם ישיב תשובה לגבי חשבונות רדומים, חשבונות פעילים ופקדונות.

מה זה פיקדון לא פעיל?

פיקדון לא פעיל הוא פיקדון העונה על אחת משתי האפשרויות:

 • פיקדון שהגיע מועד הפרעון שלו. מתאריך זה הוא נחשב ל"פיקדון ללא תנועה".
 • פיקדון שעברו 10 חודשים מיום ההוראה האחרונה בו.

לפי פקודת הבנקאות, הבנק חייב לנסות ליצור קשר עם בעליו של פיקדון ללא תנועה. באתר יוצגו רק פקדונות שהבנק לא הצליח לאתר את בעליהם במשך חודשיים מיום שהוגדרו כפיקדון ללא תנועה .

פקדונות פעילים, או פקדונות שעוד לא חלפו חודשיים מהפיכתם ללא פעילים, לא יוצגו.

מהם חשבונות בנק לא פעילים?

אלה הם חשבונות בנק ללא תנועה, כלומר שחלפו 10 חודשים מיום שניתנה ההוראה האחרונה בהם. באתר יוצגו רק חשבונות בנק שהבנק לא הצליח לאתר את בעליהם במשך חודשיים מיום שהוגדרו כחשבון ללא תנועה .

חשבונות פעילים, או חשבונות שעוד לא חלפו חודשיים מהפיכתם לחשבונות לא פעילים, לא יוצגו.

כל כמה זמן מתעדכן המידע במערכת "הר הכסף 2"?

הבנקים מעבירים דיווח פעם בחודש. אם סטטוס חשבון בנק או פיקדון השתנה אחרי הדיווח, המידע על כך יועבר בדיווח הקרוב הבא.

המידע כולל פרטים על חשבונות בנק ישנים, ללא הגבלת מספר שנים אחורה.

האם מערכת "הר הכסף 2" מחליפה לחלוטין את הבדיקה מול הבנקים?

הבנקים השונים מעבירים למערכת את כל המידע שברשותם על חשבונות בנק לא פעילים, פקדונות לא פעילים (כלומר, שהבנק לא יצר קשר עם בעליהם במשך חודשיים מיום שהוגדרו כחשבון ללא תנועה או פיקדון ללא תנועה) וחשבונות בנק של נפטרים.

לפעמים, בנק עשוי לעדכן חשבון או פיקדון מ"פעיל" ל"לא פעיל" ולהפך מיד אחרי הדיווח, או שאדם נפטר מיד אחרי הדיווח. במקרים אלה סטטוס החשבון ישאר לא מעודכן, עד לדיווח הבא.

פער נוסף יכול להיות כאשר בעלי חשבון בנק או פיקדון מבקש מסניף הבנק שלו שלא ידווח על פרטי החשבון למערכת "הר הכסף 2". במקרה זה פרטי החשבון לא יועברו למערכת, גם אם מדובר בחשבון לא פעיל, פיקדון לא פעיל או חשבון בנק של נפטר (במקרים בהם הנפטר ביקש חיסיון לפני מותו).

לכן המידע העדכני ביותר והמדוייק ביותר נמצא בידי הבנק.