השוואת קרנות פנסיה כלליות

השוואת קרנות פנסיה של חברות ניהול קרנות הפנסיה והגמל הקיימות בשוק הפנסיה וחיסכון ארוך הטווח כולל מגדל, כלל, הראל, מנורה, אלטשולר שחם, פסגות, אקסלנס נשואה ואחרים. המערכת מבוססת על נתונים מפנסיה נט ומותאמת לכל סוגי הדפדפנים. תוכלו להשוות תשואות לפי תקופה, השוואה של סיכון מול תשואה, חלוקה לנכסים, דמי ניהול ויתרת נכסים. ניתן להשוות עד 4 קופות או קרנות בהשוואה מפורטת עם אפשרות יצירת גרפים להשוואה ויזואלית קלה.


קרנות חדשות כוללות תוכנית פנסיה מקיפה, קרנות כלליות כוללות תוכנית יסוד בלבד
סוג הקרן
הנתונים מעודכנים נכון לחודש אוגוסט 2022
70 קרנות פנסיה
השווה
שם קרןתשואה שנה אחרונהתשואה 3 שניםתשואה 5 שנים שיעור דמי הניהול הממוצע מההפקדות השוטפות בשנה האחרונה דמי ניהול מההפקדות
שיעור דמי הניהול הממוצע מסך הנכסים שנצברו בקרן בשנה האחרונה דמי ניהול מהנכסים
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול מניות -3.35% 35.14% 52.3% 1.4% 0.28%
מגדל מקפת משלימה מניות -5.27% 31.16% 48.17% 0.73% 0.45%
איילון מיטב כללית מסלול מניות -5.38% 28.42% 43.7% 1.25% 0.43%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045 -1.87% 19.31% 32.17% 1.04% 0.44%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040 -2.47% 19.16% 32.04% 1.04% 0.44%
כלל פנסיה משלימה - כללי -0.91% 19.5% 31.78% 0.43% 0.36%
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה -2.66% 19.11% 31.76% 0.43% 0.36%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060 -2.67% 18.93% 30.89% 1.04% 0.44%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2055 -2.61% 18.47% 30.7% 1.04% 0.44%
מנורה מבטחים משלימה -יעד לפרישה 2050 -2.81% 17.91% 30.31% 1.04% 0.44%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה -2.76% 18.98% 30.06% 1.4% 0.28%
הראל פנסיה כללית - כללי -1.96% 17.55% 28.9% 1.13% 0.29%
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה -3.64% 17.68% 28.32% 0.73% 0.45%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035 -2.15% 16% 27.67% 1.04% 0.44%
איילון מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה -4.21% 16.71% 27.25% 1.25% 0.43%
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 -2.64% 16% 27.1% 0.43% 0.36%
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה -3.23% 16.4% 26.51% 1.13% 0.29%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 -3.48% 15.68% 26.38% 1.4% 0.28%
מגדל מקפת משלימה כללי -2.94% 16.67% 26.08% 0.73% 0.45%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030 -1.84% 14.6% 25.08% 1.04% 0.44%
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 -3.75% 14.23% 23.97% 0.73% 0.45%
איילון מיטב כללית לבני 50-60 -3.56% 14.52% 23.64% 1.25% 0.43%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה -9.82% 9.34% 22.81% 1.52% 0.26%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 -8.03% 9.27% 21.63% 1.52% 0.26%
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60 -4.01% 11.66% 20.35% 1.13% 0.29%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה -3.82% 10.57% 20.09% 1.4% 0.28%
כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה -2.95% 10.45% 19.88% 0.43% 0.36%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025 -3.14% 10.3% 18.61% 1.04% 0.44%
מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה -4.07% 8.94% 18.2% 0.73% 0.45%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים -6.67% 5.33% 17.88% 1.52% 0.26%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה -5.85% 8.2% 17.41% 1.52% 0.26%
מגדל מקפת משלימה הלכה -4.69% 9.22% 17.18% 0.73% 0.45%
מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים -3.73% 5.63% 16.89% 0.73% 0.45%
איילון מיטב כללית לבני 60 ומעלה -2.73% 9.05% 16.52% 1.25% 0.43%
איילון מיטב כללית- מסלול הלכה -1.51% 9.46% 15.43% 1.25% 0.43%
הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה קיימים -4.63% 4.03% 15.17% 1.13% 0.29%
הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה -4.6% 6.43% 13.86% 1.13% 0.29%
איילון מיטב כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה -4.85% 1.71% 13.75% 1.25% 0.43%
מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה קיימים -5.17% 2.23% 13.53% 1.04% 0.44%
כלל פנסיה משלימה - מסלול מקבלי פנסיה -5.2% 2.76% 12.59% 0.43% 0.36%
הפניקס פנסיה כללית - פנסיונרים -4.14% 2.22% 12.36% 1.4% 0.28%
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול אג"ח -4.57% 3.72% 10.98% 1.4% 0.28%
איילון מיטב כללית מסלול אג"ח עד 10% במניות -2.85% 3.89% 10.52% 1.25% 0.43%
מגדל מקפת משלימה אג"ח -4.89% 0.72% 7.18% 0.73% 0.45%
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול שיקלי טווח קצר 0.06% 0.51% 0.95% 1.4% 0.28%
מגדל מקפת משלימה שקלי טווח קצר -0.69% 0.05% 0.46% 0.73% 0.45%
מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה חדשים -2.96% 7.89% 1.04% 0.44%
מנורה מבטחים משלימה יעד לפרישה 2065 -4.56% 1.04% 0.44%
מנורה מבטחים משלימה חו"ל -10.42% 1.04% 0.44%
מנורה מבטחים משלימה מדדי מניות חו"ל - פאסיבי -10.96% 1.04% 0.44%
מגדל מקפת משלימה הלכה למקבלי קצבה 0.73% 0.45%
מסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים -3.5% 9.65% 1.4% 0.28%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה -6.69% 2.78% 1.52% 0.26%
הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה -4.66% 10.81% 1.13% 0.29%
מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה -4.31% 6.66% 0.73% 0.45%
איילון מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 -4.23% 8.85% 1.25% 0.43%
כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה -2.9% 15.68% 0.43% 0.36%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות -14.81% 1.52% 0.26%
אלטשולר שחם פנסיה כללית "הלכה" -5.88% 1.52% 0.26%
כלל פנסיה משלימה שיקלי טווח קצר -0.16% 0.43% 0.36%
כלל פנסיה משלימה מסלול למקבלי קצבה אג"ח עד 20% מניות -3.96% 0.43% 0.36%
הראל פנסיה כללית מניות מניות -5.96% 1.13% 0.29%
הראל פנסיה כללית שיקלי טווח קצר -0.37% 1.13% 0.29%
איילון מיטב פנסיה כללית מחקה מדד S&P500 -7.14% 1.25% 0.43%
הראל פנסיה כללית מחקה מדד s&p -7.06% 1.13% 0.29%
הפניקס פנסיה משלימה מסלול מחקה מדד S&P500 -6.93% 1.4% 0.28%
מגדל מקפת משלימה מחקה מדד S&P500 -7.64% 0.73% 0.45%
הראל פנסיה כללית הלכה 1.13% 0.29%
הראל פנסיה כללית- הלכה למקבלי קצבה 1.13% 0.29%
כלל פנסיה משלימה מניות 0.43% 0.36%

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

חברה מדד שירות קרנות פנסיה ציון מדד שביעות רצון והמלצת לקוחות ציון מדד תלונות הציבור ציון מדד זמני מענה לטלפון
הראל פנסיה 82 81 84 89
כלל פנסיה וגמל 81 82 84 71
מגדל מקפת 80 78 83 95
הפניקס פנסיה וגמל 79 81 81 69
מנורה מבטחים 76 76 80 81
אלטשולר שחם 75 81 74 35
מיטב דש 74 76 71 66

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

טיפים בהשוואת קרנות פנסיה

  • השוו תשואות לטווח ארוך של 5 שנים
  • השוו מדד שארפ של הקרן, ככל שהמדד גבוה יותר איכות הקרן גבוהה יותר
  • השוו תשואה שנתית ממוצעת של 5 שנים ומעלה, כל הבדל קטן הוא משמעותי לכמות הכסף שתחסכו
  • השוו בין מסלולי השקעה שונים להבין את משמעות החיסכון לטווח ארוך
  • השוו את דמי הניהול אם אין לכם הסדר דרך העבודה קבלו הצעה מכמה גופים ותשאפו לקבל לפחות את דמי הניהול הממוצעים
  • למה כדאי לשאוף? קרן עם תשואה גבוה לאורך זמן, בעלת מדד שארפ גבוה ודמי ניהול נמוכים
מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

קרא על חיסכון לפנסיה