השוואת קרנות פנסיה כלליות

השוואת קרנות פנסיה של חברות ניהול קרנות הפנסיה והגמל הקיימות בשוק הפנסיה וחיסכון ארוך הטווח כולל מגדל, כלל, הראל, מנורה, אלטשולר שחם, פסגות, אקסלנס נשואה ואחרים. המערכת מבוססת על נתונים מפנסיה נט ומותאמת לכל סוגי הדפדפנים. תוכלו להשוות תשואות לפי תקופה, השוואה של סיכון מול תשואה, חלוקה לנכסים, דמי ניהול ויתרת נכסים. ניתן להשוות עד 4 קופות או קרנות בהשוואה מפורטת עם אפשרות יצירת גרפים להשוואה ויזואלית קלה.


קרנות חדשות כוללות תוכנית פנסיה מקיפה, קרנות כלליות כוללות תוכנית יסוד בלבד
סוג הקרן
הנתונים מעודכנים נכון לחודש ספטמבר 2021
67 קרנות פנסיה
השווה
שם קרןתשואה שנה אחרונהתשואה 3 שניםתשואה 5 שנים שיעור דמי הניהול הממוצע מההפקדות השוטפות בשנה האחרונה דמי ניהול מההפקדות
שיעור דמי הניהול הממוצע מסך הנכסים שנצברו בקרן בשנה האחרונה דמי ניהול מהנכסים
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 12.44% 19.64% 1.46% 0.43%
פסגות כללית - פנסיונרים 12.3% 20.13% 2.26% 0.61%
מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה קיימים 10.44% 18.18% 1.38% 0.49%
הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה קיימים 10.26% 17.8% 1.13% 0.34%
איילון מיטב כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה 10.12% 18.68% 1.41% 0.5%
מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים 8.67% 15.88% 0.74% 0.53%
הפניקס פנסיה כללית - פנסיונרים 8.61% 15.42% 1.54% 0.33%
כלל פנסיה משלימה - מסלול מקבלי פנסיה 7.76% 15.15% 0.1% 0.4%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה 6.27% 13.13% 1.46% 0.43%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה 5.99% 1.46% 0.43%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 4.17% 14.65% 1.46% 0.43%
מסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים 3.69% 1.54% 0.33%
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול אג"ח 3.67% 9.48% 17.51% 1.54% 0.33%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה 3.12% 14.69% 1.46% 0.43%
איילון מיטב כללית מסלול אג"ח עד 10% במניות 3.01% 7.81% 9.97% 1.41% 0.5%
מגדל מקפת משלימה אג"ח 2.99% 7.87% 9.73% 0.74% 0.53%
איילון מיטב כללית לבני 60 ומעלה 2.87% 8.13% 1.41% 0.5%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה 2.72% 9.56% 1.54% 0.33%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 2.37% 9.81% 1.54% 0.33%
פסגות קרן פנסיה כללית מסלול הלכה 2.31% 5.94% 6.43% 2.26% 0.61%
מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה 2.27% 0.74% 0.53%
מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה 2.21% 9.36% 0.74% 0.53%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי פנסיה קיימים (עד 1.1.18) 2.16% 5.84% 1.95% 0.25%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית פנסיונרים בסיסי 2.09% 1.95% 0.25%
הראל פנסיה כללית - כללי 2% 10.51% 16.12% 1.13% 0.34%
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 1.81% 9.11% 0.74% 0.53%
הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה 1.8% 7.79% 1.13% 0.34%
כלל פנסיה משלימה 60 ומעלה 1.67% 8.83% 0.1% 0.4%
איילון מיטב כללית לבני 50-60 1.5% 8.07% 1.41% 0.5%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית- מסלול לבני 50 עד 60 1.48% 7.22% 1.95% 0.25%
מגדל מקפת משלימה כללי 1.4% 8.18% 10.83% 0.74% 0.53%
פסגות קרן פנסיה כללית - מקבלי קצבה לאחר ה-1.1.18 1.38% 2.26% 0.61%
פסגות פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה 1.29% 7.73% 8.95% 2.26% 0.61%
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60 1.21% 7.46% 1.13% 0.34%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה 1.14% 8.88% 1.54% 0.33%
פסגות פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 1.13% 7.3% 9.93% 2.26% 0.61%
כלל פנסיה משלימה - כללי 1.01% 10.18% 11.19% 0.1% 0.4%
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה 0.96% 8.05% 1.13% 0.34%
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה 0.95% 8.71% 0.74% 0.53%
כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה 0.93% 0.1% 0.4%
איילון מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה 0.89% 7.96% 11.47% 1.41% 0.5%
מגדל מקפת משלימה מניות 0.79% 11.73% 9.36% 0.74% 0.53%
כלל פנסיה משלימה 50-60 0.71% 8.65% 0.1% 0.4%
פסגות פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה 0.48% 5.46% 5.75% 2.26% 0.61%
מגדל מקפת משלימה הלכה 0.48% 6.44% 5.14% 0.74% 0.53%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית- מסלול לבני 60 ומעלה 0.48% 5.45% 1.95% 0.25%
איילון מיטב כללית- מסלול הלכה 0.46% 5.07% 4.87% 1.41% 0.5%
הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה 0.43% 1.13% 0.34%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025 0.42% 7.51% 1.38% 0.49%
איילון מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 0.38% 1.41% 0.5%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2020 0.32% 6.26% 1.39% 0.53%
מגדל מקפת משלימה שקלי טווח קצר 0.3% 0.59% 0.76% 0.74% 0.53%
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול שיקלי טווח קצר 0.29% 0.62% 0.39% 1.54% 0.33%
כלל פנסיה משלימה עד 50 0.21% 9.07% 0.1% 0.4%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030 -0.24% 8.67% 1.38% 0.49%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040 -0.24% 10.19% 1.38% 0.49%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית- מסלול לבני 50 ומטה -0.3% 5.69% 8.87% 1.95% 0.25%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035 -0.3% 9.43% 1.38% 0.49%
איילון מיטב כללית מסלול מניות -0.5% 10.01% 12.71% 1.41% 0.5%
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול מניות -0.58% 8.7% 21.2% 1.54% 0.33%
מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה חדשים -0.65% 1.38% 0.49%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045 -0.99% 9.32% 1.38% 0.49%
מנורה מבטחים משלימה -יעד לפרישה 2050 -1.12% 8.85% 1.38% 0.49%
פסגות כללית - אפיק מניות -1.15% 6.53% 2.73% 2.26% 0.61%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060 -1.37% 8.18% 1.38% 0.49%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2055 -1.56% 8.22% 1.38% 0.49%
פסגות קרן פנסיה כללית מסלול הלכה למקבלי קצבה 2.26% 0.61%

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

חברה מדד שירות קרנות פנסיה ציון מדד שביעות רצון והמלצת לקוחות ציון מדד תלונות הציבור ציון מדד זמני מענה לטלפון
אלטשולר שחם 82 85 79 71
הפניקס פנסיה וגמל 82 80 81 94
כלל פנסיה וגמל 80 78 82 89
הראל פנסיה 79 79 83 70
מגדל מקפת 77 76 82 79
מנורה מבטחים 77 74 80 88
הלמן אלדובי 77 78 71 78
פסגות 76 76 79 69
מיטב דש 73 73 71 75

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

טיפים בהשוואת קרנות פנסיה

  • השוו תשואות לטווח ארוך של 5 שנים
  • השוו מדד שארפ של הקרן, ככל שהמדד גבוה יותר איכות הקרן גבוהה יותר
  • השוו תשואה שנתית ממוצעת של 5 שנים ומעלה, כל הבדל קטן הוא משמעותי לכמות הכסף שתחסכו
  • השוו בין מסלולי השקעה שונים להבין את משמעות החיסכון לטווח ארוך
  • השוו את דמי הניהול אם אין לכם הסדר דרך העבודה קבלו הצעה מכמה גופים ותשאפו לקבל לפחות את דמי הניהול הממוצעים
  • למה כדאי לשאוף? קרן עם תשואה גבוה לאורך זמן, בעלת מדד שארפ גבוה ודמי ניהול נמוכים
מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

קרא על חיסכון לפנסיה