השוואת קרנות פנסיה כלליות

השוואת קרנות פנסיה של חברות ניהול קרנות הפנסיה והגמל הקיימות בשוק הפנסיה וחיסכון ארוך הטווח כולל מגדל, כלל, הראל, מנורה, אלטשולר שחם, פסגות, אקסלנס נשואה ואחרים. המערכת מבוססת על נתונים מפנסיה נט ומותאמת לכל סוגי הדפדפנים. תוכלו להשוות תשואות לפי תקופה, השוואה של סיכון מול תשואה, חלוקה לנכסים, דמי ניהול ויתרת נכסים. ניתן להשוות עד 4 קופות או קרנות בהשוואה מפורטת עם אפשרות יצירת גרפים להשוואה ויזואלית קלה.


קרנות חדשות כוללות תוכנית פנסיה מקיפה, קרנות כלליות כוללות תוכנית יסוד בלבד
סוג הקרן
הנתונים מעודכנים נכון לחודש אפריל 2024
96 קרנות פנסיה
השווה
שם קרןתשואה שנה אחרונהתשואה 3 שניםתשואה 5 שנים שיעור דמי הניהול הממוצע מההפקדות השוטפות בשנה האחרונה דמי ניהול מההפקדות
שיעור דמי הניהול הממוצע מסך הנכסים שנצברו בקרן בשנה האחרונה דמי ניהול מהנכסים
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול מניות 16.28% 13.75% 50.35% 1.34% 0.18%
מגדל מקפת משלימה מניות 16.13% 15.38% 49% 0.81% 0.39%
מיטב כללית מסלול מניות 15.82% 14.56% 45.89% 1.26% 0.29%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045 10.99% 13.65% 33.78% 1.02% 0.38%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060 11.09% 12.06% 32.53% 1.02% 0.38%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040 10.04% 11.78% 32.3% 1.02% 0.38%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2055 10.98% 12.23% 32.29% 1.02% 0.38%
מנורה מבטחים משלימה -יעד לפרישה 2050 10.91% 12.17% 32.04% 1.02% 0.38%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה 10.96% 10.14% 31.29% 1.34% 0.18%
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה 10.84% 11.32% 30.84% 0.81% 0.39%
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה 10.06% 9.82% 30.51% 0.71% 0.32%
מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה 10.98% 10.85% 30.51% 1.26% 0.29%
מגדל מקפת משלימה כללי 9.93% 11.13% 28.69% 0.81% 0.39%
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה 9.17% 10.18% 28.1% 1.13% 0.26%
כלל פנסיה משלימה - כללי 7.81% 8.69% 27.92% 0.71% 0.32%
הראל פנסיה כללית - כללי 7.87% 10.28% 27.9% 1.13% 0.26%
מיטב כללית לבני 50-60 10.12% 10.19% 27.51% 1.26% 0.29%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035 8.93% 10.14% 27.06% 1.02% 0.38%
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 9.03% 8.91% 26.95% 0.71% 0.32%
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 9.5% 9.48% 26.32% 0.81% 0.39%
כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה 8.44% 7.61% 25.68% 0.71% 0.32%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 9.35% 6.8% 25.52% 1.34% 0.18%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה 11.54% 3.95% 24.43% 1.46% 0.21%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030 7.84% 9.09% 24.23% 1.02% 0.38%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 11.01% 5.42% 24.2% 1.46% 0.21%
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60 8.69% 8.47% 23.12% 1.13% 0.26%
הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה 9.05% 8.01% 21.73% 1.13% 0.26%
מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 9.91% 8.25% 20.36% - -
מיטב כללית לבני 60 ומעלה 7.51% 7.67% 19.78% 1.26% 0.29%
מגדל מקפת משלימה הלכה 9.19% 7.62% 19.75% 0.81% 0.39%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה 6.82% 3.57% 19.25% 1.46% 0.21%
כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה 6.82% 5.77% 18.95% 0.71% 0.32%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה 6.9% 4.29% 18.72% 1.34% 0.18%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025 6.48% 6.01% 18.53% 1.02% 0.38%
מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה 7.59% 6.2% 18.53% 0.81% 0.39%
מיטב כללית- מסלול הלכה 6.62% 10.6% 17.55% 1.26% 0.29%
מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה חדשים 7.6% 7.63% 17.54% 1.02% 0.38%
מסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים 6.24% 4.11% 17.23% 1.34% 0.18%
מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה 7.04% 5.03% 15.64% 0.81% 0.39%
הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה 6.75% 4.59% 15.07% 1.13% 0.26%
מיטב כללית מסלול אג"ח עד 10% במניות 5.67% 5.29% 12.85% 1.26% 0.29%
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול אג"ח 4.09% 1.12% 10.06% 1.34% 0.18%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 0.26% -5.44% 8.7% - -
מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים 0.58% -2.52% 8.11% 0.81% 0.39%
מגדל מקפת משלימה אג"ח 5.04% 1.28% 8.06% 0.81% 0.39%
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול שיקלי טווח קצר 4.17% 5.55% 6.15% 1.34% 0.18%
מגדל מקפת משלימה שקלי טווח קצר 4.42% 5.13% 6.05% 0.81% 0.39%
הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה קיימים -0.88% -4.83% 5.97% 1.13% 0.26%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה 0.47% -4.81% 4.44% 1.46% 0.21%
הפניקס פנסיה כללית - פנסיונרים -1.23% -4.5% 3.48% 1.34% 0.18%
מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה קיימים -2.13% -6.23% 2.66% 1.02% 0.38%
כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים -1.15% -5.63% 2.62% 0.71% 0.32%
מיטב כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה -1.94% -7.53% 0.85% 1.26% 0.29%
מנורה מבטחים משלימה מדדי מניות חו"ל - פאסיבי 20.64% 27.55% 1.02% 0.38%
מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים גמיש 12.01% 1.02% 0.38%
מנורה מבטחים משלימה חו"ל 9.91% 12.09% 1.02% 0.38%
מנורה מבטחים משלימה יעד לפרישה 2065 11.35% 9.5% 1.02% 0.38%
מנורה מבטחים משלימה מחקה מדד S&P500 27.04% 1.02% 0.38%
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה 15.1% 1% 0.22%
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה 14.28% 1% 0.195%
אינפיניטי כללית פאסיבי - מדדי מניות 21.18% 1% 0.195%
הפניקס פנסיה משלימה- שריעה 19.23% 1.34% 0.18%
הפניקס פנסיה משלימה מסלול עוקב מדדים גמיש 9.25% 1.34% 0.18%
הראל פנסיה כללית מחקה מדד s&p 28.41% 44.68% 1.13% 0.26%
מגדל מקפת משלימה מחקה מדד S&P500 26.4% 0.81% 0.39%
כלל פנסיה משלימה מניות 14% 0.71% 0.32%
מור פנסיה כללית - מסלול מניות 19.01% 1% 0.22%
מור פנסיה כללית - שיקלי טווח קצר 4.65% 1% 0.22%
מיטב פנסיה כללית מחקה מדד S&P500 26.5% 42.05% 1.26% 0.29%
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60 13.78% 1% 0.195%
הראל פנסיה כללית הלכה 6.99% 1.13% 0.26%
הראל פנסיה כללית- הלכה למקבלי קצבה 3.63% 1.13% 0.26%
אלטשולר שחם פנסיה כללית פאסיבי- מדדי מניות 23.75% 1.46% 0.21%
אלטשולר שחם פנסיה כללית "הלכה" 11.84% 10.97% 1.46% 0.21%
כלל פנסיה משלימה שקלי טווח קצר 4.75% 6.63% 0.71% 0.32%
כלל פנסיה משלימה מסלול למקבלי קצבה אג"ח עד 20% מניות 5.63% 2.55% - -
הראל פנסיה כללית מניות מניות 14.12% 13.41% 1.13% 0.26%
הראל פנסיה כללית שיקלי טווח קצר 4.57% 5.77% 1.13% 0.26%
מיטב פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה -1.61% 1.26% 0.29%
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה 9.97% 1% 0.22%
מור פנסיה כללית - מסלול אג"ח 5.1% 1% 0.22%
מור פנסיה כללית - מדדי מניות חו"ל 18.64% 1% 0.22%
מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה 5.33% 1% 0.22%
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה 10.96% 1% 0.195%
אינפיניטי כללית מחקה מדד S&P 500 27.39% 1% 0.195%
הראל פנסיה כללית משולב סחיר 3.95% 1.13% 0.26%
כלל פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש 11.94% 0.71% 0.32%
מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים - גמיש 9.04% 0.81% 0.39%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול עוקב מדדים גמיש 9.04% 1.46% 0.21%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות 17.65% 4.78% 1.46% 0.21%
מגדל מקפת משלימה הלכה למקבלי קצבה 5.86% 0.81% 0.39%
הפניקס פנסיה משלימה מסלול מחקה מדד S&P500 26.03% 1.34% 0.18%
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 13.89% 1% 0.22%
הראל פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש 11.27% 1.13% 0.26%
הפניקס פנסיה משלימה מסלול משולב סחיר 10.79% 1.34% 0.18%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול משולב סחיר 8.86% 1.46% 0.21%

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

חברה מדד שירות קרנות פנסיה ציון מדד שביעות רצון והמלצת לקוחות ציון מדד תלונות הציבור ציון מדד זמני מענה לטלפון
הראל פנסיה 82 81 84 89
כלל פנסיה וגמל 81 82 84 71
מגדל מקפת 80 78 83 95
הפניקס פנסיה וגמל 79 81 81 69
מנורה מבטחים 76 76 80 81
אלטשולר שחם 75 81 74 35
מיטב דש 74 76 71 66

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

טיפים בהשוואת קרנות פנסיה

  • השוו תשואות לטווח ארוך של 5 שנים
  • השוו מדד שארפ של הקרן, ככל שהמדד גבוה יותר איכות הקרן גבוהה יותר
  • השוו תשואה שנתית ממוצעת של 5 שנים ומעלה, כל הבדל קטן הוא משמעותי לכמות הכסף שתחסכו
  • השוו בין מסלולי השקעה שונים להבין את משמעות החיסכון לטווח ארוך
  • השוו את דמי הניהול אם אין לכם הסדר דרך העבודה קבלו הצעה מכמה גופים ותשאפו לקבל לפחות את דמי הניהול הממוצעים
  • למה כדאי לשאוף? קרן עם תשואה גבוה לאורך זמן, בעלת מדד שארפ גבוה ודמי ניהול נמוכים
מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

קרא על חיסכון לפנסיה