השוואת קרנות פנסיה כלליות

השוואת קרנות פנסיה של חברות ניהול קרנות הפנסיה והגמל הקיימות בשוק הפנסיה וחיסכון ארוך הטווח כולל מגדל, כלל, הראל, מנורה, אלטשולר שחם, פסגות, אקסלנס נשואה ואחרים. המערכת מבוססת על נתונים מפנסיה נט ומותאמת לכל סוגי הדפדפנים. תוכלו להשוות תשואות לפי תקופה, השוואה של סיכון מול תשואה, חלוקה לנכסים, דמי ניהול ויתרת נכסים. ניתן להשוות עד 4 קופות או קרנות בהשוואה מפורטת עם אפשרות יצירת גרפים להשוואה ויזואלית קלה.


קרנות חדשות כוללות תוכנית פנסיה מקיפה, קרנות כלליות כוללות תוכנית יסוד בלבד
סוג הקרן
הנתונים מעודכנים נכון לחודש מרץ 2021
67 קרנות פנסיה
השווה
שם קרןתשואה שנה אחרונהתשואה 3 שניםתשואה 5 שנים שיעור דמי הניהול הממוצע מההפקדות השוטפות בשנה האחרונה דמי ניהול מההפקדות
שיעור דמי הניהול הממוצע מסך הנכסים שנצברו בקרן בשנה האחרונה דמי ניהול מהנכסים
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול מניות -0.58% 8.7% 21.2% 0.02% 0.01%
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול אג"ח 3.67% 9.48% 17.51% 0.02% 0.01%
הראל פנסיה כללית - כללי 2% 10.51% 16.12% 1.15% 0.4%
איילון מיטב כללית מסלול מניות -0.5% 10.01% 12.71% 1.39% 0.53%
איילון מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה 0.89% 7.96% 11.47% 1.39% 0.53%
כלל פנסיה משלימה - כללי 1.01% 10.18% 11.19% 0% 0.41%
מגדל מקפת משלימה כללי 1.4% 8.18% 10.83% 0.7% 0.56%
פסגות פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 1.13% 7.3% 9.93% 2.35% 0.67%
איילון מיטב כללית מסלול אג"ח עד 10% במניות 3.01% 7.81% 9.97% 1.39% 0.53%
מגדל מקפת משלימה אג"ח 2.99% 7.87% 9.73% 0.7% 0.56%
מגדל מקפת משלימה מניות 0.79% 11.73% 9.36% 0.7% 0.56%
פסגות פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה 1.29% 7.73% 8.95% 2.35% 0.67%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית- מסלול לבני 50 ומטה -0.3% 5.69% 8.87% 1.89% 0.33%
פסגות קרן פנסיה כללית מסלול הלכה 2.31% 5.94% 6.43% 2.35% 0.67%
פסגות פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה 0.48% 5.46% 5.75% 2.35% 0.67%
איילון מיטב כללית- מסלול הלכה 0.46% 5.07% 4.87% 1.39% 0.53%
מגדל מקפת משלימה הלכה 0.48% 6.44% 5.14% 0.7% 0.56%
פסגות כללית - אפיק מניות -1.15% 6.53% 2.73% 2.35% 0.67%
מגדל מקפת משלימה שקלי טווח קצר 0.3% 0.59% 0.76% 0.7% 0.56%
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול שיקלי טווח קצר 0.29% 0.62% 0.39% 0.02% 0.01%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 12.44% 19.64% 1.54% 0.58%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה 1.14% 8.88% 0.02% 0.01%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה 2.72% 9.56% 0.02% 0.01%
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה 0.95% 8.71% 0.7% 0.56%
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 1.81% 9.11% 0.7% 0.56%
כלל פנסיה משלימה עד 50 0.21% 9.07% 0% 0.41%
כלל פנסיה משלימה 50-60 0.71% 8.65% 0% 0.41%
מסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים 3.69% 0.02% 0.01%
פסגות קרן פנסיה כללית - מקבלי קצבה לאחר ה-1.1.18 1.38% 2.35% 0.67%
מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה חדשים -0.65% 1.39% 0.53%
איילון מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 0.38% 1.39% 0.53%
כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה 0.93% 0% 0.41%
הפניקס פנסיה כללית - פנסיונרים 8.61% 15.42% 0.02% 0.01%
מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים 8.67% 15.88% 0.7% 0.56%
מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה קיימים 10.44% 18.18% 1.39% 0.53%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2020 0.32% 6.26% 1.39% 0.53%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025 0.42% 7.51% 1.39% 0.53%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035 -0.3% 9.43% 1.39% 0.53%
מנורה מבטחים משלימה -יעד לפרישה 2050 -1.12% 8.85% 1.39% 0.53%
פסגות קרן פנסיה כללית מסלול הלכה למקבלי קצבה 2.35% 0.67%
איילון מיטב כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה 10.12% 18.68% 1.39% 0.53%
הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה קיימים 10.26% 17.8% 1.15% 0.4%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 2.37% 9.81% 0.02% 0.01%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית- מסלול לבני 60 ומעלה 0.48% 5.45% 1.89% 0.33%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה 3.12% 14.69% 1.54% 0.58%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 4.17% 14.65% 1.54% 0.58%
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60 1.21% 7.46% 1.15% 0.4%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030 -0.24% 8.67% 1.39% 0.53%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045 -0.99% 9.32% 1.39% 0.53%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060 -1.37% 8.18% 1.39% 0.53%
הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה 1.8% 7.79% 1.15% 0.4%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית- מסלול לבני 50 עד 60 1.48% 7.22% 1.89% 0.33%
כלל פנסיה משלימה 60 ומעלה 1.67% 8.83% 0% 0.41%
איילון מיטב כללית לבני 60 ומעלה 2.87% 8.13% 1.39% 0.53%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית פנסיונרים בסיסי 2.09% 1.89% 0.33%
הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה 0.43% 1.15% 0.4%
מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה 2.27% 0.7% 0.56%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040 -0.24% 10.19% 1.39% 0.53%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2055 -1.56% 8.22% 1.39% 0.53%
מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה 2.21% 9.36% 0.7% 0.56%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי פנסיה קיימים (עד 1.1.18) 2.16% 5.84% 1.89% 0.33%
כלל פנסיה משלימה - מסלול מקבלי פנסיה 7.76% 15.15% 0% 0.41%
פסגות כללית - פנסיונרים 12.3% 20.13% 2.35% 0.67%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה 5.99% 1.54% 0.58%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה 6.27% 13.13% 1.54% 0.58%
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה 0.96% 8.05% 1.15% 0.4%
איילון מיטב כללית לבני 50-60 1.5% 8.07% 1.39% 0.53%

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

טיפים בהשוואת קרנות פנסיה

  • השוו תשואות לטווח ארוך של 5 שנים
  • השוו מדד שארפ של הקרן, ככל שהמדד גבוה יותר איכות הקרן גבוהה יותר
  • השוו תשואה שנתית ממוצעת של 5 שנים ומעלה, כל הבדל קטן הוא משמעותי לכמות הכסף שתחסכו
  • השוו בין מסלולי השקעה שונים להבין את משמעות החיסכון לטווח ארוך
  • השוו את דמי הניהול אם אין לכם הסדר דרך העבודה קבלו הצעה מכמה גופים ותשאפו לקבל לפחות את דמי הניהול הממוצעים
  • למה כדאי לשאוף? קרן עם תשואה גבוה לאורך זמן, בעלת מדד שארפ גבוה ודמי ניהול נמוכים

קרא על חיסכון לפנסיה