השוואת קרנות פנסיה כלליות

השוואת קרנות פנסיה של חברות ניהול קרנות הפנסיה והגמל הקיימות בשוק הפנסיה וחיסכון ארוך הטווח כולל מגדל, כלל, הראל, מנורה, אלטשולר שחם, פסגות, אקסלנס נשואה ואחרים. המערכת מבוססת על נתונים מפנסיה נט ומותאמת לכל סוגי הדפדפנים. תוכלו להשוות תשואות לפי תקופה, השוואה של סיכון מול תשואה, חלוקה לנכסים, דמי ניהול ויתרת נכסים. ניתן להשוות עד 4 קופות או קרנות בהשוואה מפורטת עם אפשרות יצירת גרפים להשוואה ויזואלית קלה.


קרנות חדשות כוללות תוכנית פנסיה מקיפה, קרנות כלליות כוללות תוכנית יסוד בלבד
סוג הקרן
הנתונים מעודכנים נכון לחודש אוקטובר 2020
67 קרנות פנסיה
השווה
שם קרןתשואה שנה אחרונהתשואה 3 שניםתשואה 5 שנים שיעור דמי הניהול הממוצע מההפקדות השוטפות בשנה האחרונה דמי ניהול מההפקדות
שיעור דמי הניהול הממוצע מסך הנכסים שנצברו בקרן בשנה האחרונה דמי ניהול מהנכסים
פסגות כללית - פנסיונרים 12.3% 20.13% 2.35% 0.67%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 12.44% 19.64% 1.54% 0.58%
איילון מיטב כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה 10.12% 18.68% 1.39% 0.53%
מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה קיימים 10.44% 18.18% 1.39% 0.53%
הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה קיימים 10.26% 17.8% 1.15% 0.4%
מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים 8.67% 15.88% 0.7% 0.56%
הפניקס פנסיה כללית - פנסיונרים 8.61% 15.42% 0.02% 0.01%
כלל פנסיה משלימה - מסלול מקבלי פנסיה 7.76% 15.15% 0% 0.41%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה 3.12% 14.69% 1.54% 0.58%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 4.17% 14.65% 1.54% 0.58%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה 6.27% 13.13% 1.54% 0.58%
מגדל מקפת משלימה מניות 0.79% 11.73% 9.36% 0.7% 0.56%
הראל פנסיה כללית - כללי 2% 10.51% 16.12% 1.15% 0.4%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040 -0.24% 10.19% 1.39% 0.53%
כלל פנסיה משלימה - כללי 1.01% 10.18% 11.19% 0% 0.41%
איילון מיטב כללית מסלול מניות -0.5% 10.01% 12.71% 1.39% 0.53%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 2.37% 9.81% 0.02% 0.01%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה 2.72% 9.56% 0.02% 0.01%
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול אג"ח 3.67% 9.48% 17.51% 0.02% 0.01%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035 -0.3% 9.43% 1.39% 0.53%
מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה 2.21% 9.36% 0.7% 0.56%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045 -0.99% 9.32% 1.39% 0.53%
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 1.81% 9.11% 0.7% 0.56%
כלל פנסיה משלימה עד 50 0.21% 9.07% 0% 0.41%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה 1.14% 8.88% 0.02% 0.01%
מנורה מבטחים משלימה -יעד לפרישה 2050 -1.12% 8.85% 1.39% 0.53%
כלל פנסיה משלימה 60 ומעלה 1.67% 8.83% 0% 0.41%
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה 0.95% 8.71% 0.7% 0.56%
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול מניות -0.58% 8.7% 21.2% 0.02% 0.01%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030 -0.24% 8.67% 1.39% 0.53%
כלל פנסיה משלימה 50-60 0.71% 8.65% 0% 0.41%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2055 -1.56% 8.22% 1.39% 0.53%
מגדל מקפת משלימה כללי 1.4% 8.18% 10.83% 0.7% 0.56%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060 -1.37% 8.18% 1.39% 0.53%
איילון מיטב כללית לבני 60 ומעלה 2.87% 8.13% 1.39% 0.53%
איילון מיטב כללית לבני 50-60 1.5% 8.07% 1.39% 0.53%
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה 0.96% 8.05% 1.15% 0.4%
איילון מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה 0.89% 7.96% 11.47% 1.39% 0.53%
מגדל מקפת משלימה אג"ח 2.99% 7.87% 9.73% 0.7% 0.56%
איילון מיטב כללית מסלול אג"ח עד 10% במניות 3.01% 7.81% 9.97% 1.39% 0.53%
הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה 1.8% 7.79% 1.15% 0.4%
פסגות פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה 1.29% 7.73% 8.95% 2.35% 0.67%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025 0.42% 7.51% 1.39% 0.53%
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60 1.21% 7.46% 1.15% 0.4%
פסגות פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 1.13% 7.3% 9.93% 2.35% 0.67%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית- מסלול לבני 50 עד 60 1.48% 7.22% 1.89% 0.33%
פסגות כללית - אפיק מניות -1.15% 6.53% 2.73% 2.35% 0.67%
מגדל מקפת משלימה הלכה 0.48% 6.44% 5.14% 0.7% 0.56%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2020 0.32% 6.26% 1.39% 0.53%
פסגות קרן פנסיה כללית מסלול הלכה 2.31% 5.94% 6.43% 2.35% 0.67%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי פנסיה קיימים (עד 1.1.18) 2.16% 5.84% 1.89% 0.33%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית- מסלול לבני 50 ומטה -0.3% 5.69% 8.87% 1.89% 0.33%
פסגות פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה 0.48% 5.46% 5.75% 2.35% 0.67%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית- מסלול לבני 60 ומעלה 0.48% 5.45% 1.89% 0.33%
איילון מיטב כללית- מסלול הלכה 0.46% 5.07% 4.87% 1.39% 0.53%
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול שיקלי טווח קצר 0.29% 0.62% 0.39% 0.02% 0.01%
מגדל מקפת משלימה שקלי טווח קצר 0.3% 0.59% 0.76% 0.7% 0.56%
מסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים 3.69% 0.02% 0.01%
מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה חדשים -0.65% 1.39% 0.53%
איילון מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 0.38% 1.39% 0.53%
כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה 0.93% 0% 0.41%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה 5.99% 1.54% 0.58%
פסגות קרן פנסיה כללית מסלול הלכה למקבלי קצבה 2.35% 0.67%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית פנסיונרים בסיסי 2.09% 1.89% 0.33%
הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה 0.43% 1.15% 0.4%
פסגות קרן פנסיה כללית - מקבלי קצבה לאחר ה-1.1.18 1.38% 2.35% 0.67%
מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה 2.27% 0.7% 0.56%

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

טיפים בהשוואת קרנות פנסיה

  • השוו תשואות לטווח ארוך של 5 שנים
  • השוו מדד שארפ של הקרן, ככל שהמדד גבוה יותר איכות הקרן גבוהה יותר
  • השוו תשואה שנתית ממוצעת של 5 שנים ומעלה, כל הבדל קטן הוא משמעותי לכמות הכסף שתחסכו
  • השוו בין מסלולי השקעה שונים להבין את משמעות החיסכון לטווח ארוך
  • השוו את דמי הניהול אם אין לכם הסדר דרך העבודה קבלו הצעה מכמה גופים ותשאפו לקבל לפחות את דמי הניהול הממוצעים
  • למה כדאי לשאוף? קרן עם תשואה גבוה לאורך זמן, בעלת מדד שארפ גבוה ודמי ניהול נמוכים

קרא על חיסכון לפנסיה