השוואת קרנות פנסיה כלליות

השוואת קרנות פנסיה של חברות ניהול קרנות הפנסיה והגמל הקיימות בשוק הפנסיה וחיסכון ארוך הטווח כולל מגדל, כלל, הראל, מנורה, אלטשולר שחם, פסגות, אקסלנס נשואה ואחרים. המערכת מבוססת על נתונים מפנסיה נט ומותאמת לכל סוגי הדפדפנים. תוכלו להשוות תשואות לפי תקופה, השוואה של סיכון מול תשואה, חלוקה לנכסים, דמי ניהול ויתרת נכסים. ניתן להשוות עד 4 קופות או קרנות בהשוואה מפורטת עם אפשרות יצירת גרפים להשוואה ויזואלית קלה.


קרנות חדשות כוללות תוכנית פנסיה מקיפה, קרנות כלליות כוללות תוכנית יסוד בלבד
סוג הקרן
הנתונים מעודכנים נכון לחודש יוני 2021
67 קרנות פנסיה
השווה
שם קרןתשואה שנה אחרונהתשואה 3 שניםתשואה 5 שנים שיעור דמי הניהול הממוצע מההפקדות השוטפות בשנה האחרונה דמי ניהול מההפקדות
שיעור דמי הניהול הממוצע מסך הנכסים שנצברו בקרן בשנה האחרונה דמי ניהול מהנכסים
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול מניות -0.58% 8.7% 21.2% 0.02% 0.01%
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול אג"ח 3.67% 9.48% 17.51% 0.02% 0.01%
הראל פנסיה כללית - כללי 2% 10.51% 16.12% 1.15% 0.4%
איילון מיטב כללית מסלול מניות -0.5% 10.01% 12.71% 1.39% 0.53%
איילון מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה 0.89% 7.96% 11.47% 1.39% 0.53%
כלל פנסיה משלימה - כללי 1.01% 10.18% 11.19% 0% 0.41%
מגדל מקפת משלימה כללי 1.4% 8.18% 10.83% 0.7% 0.56%
איילון מיטב כללית מסלול אג"ח עד 10% במניות 3.01% 7.81% 9.97% 1.39% 0.53%
פסגות פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 1.13% 7.3% 9.93% 2.35% 0.67%
מגדל מקפת משלימה אג"ח 2.99% 7.87% 9.73% 0.7% 0.56%
מגדל מקפת משלימה מניות 0.79% 11.73% 9.36% 0.7% 0.56%
פסגות פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה 1.29% 7.73% 8.95% 2.35% 0.67%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית- מסלול לבני 50 ומטה -0.3% 5.69% 8.87% 1.89% 0.33%
פסגות קרן פנסיה כללית מסלול הלכה 2.31% 5.94% 6.43% 2.35% 0.67%
פסגות פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה 0.48% 5.46% 5.75% 2.35% 0.67%
מגדל מקפת משלימה הלכה 0.48% 6.44% 5.14% 0.7% 0.56%
איילון מיטב כללית- מסלול הלכה 0.46% 5.07% 4.87% 1.39% 0.53%
פסגות כללית - אפיק מניות -1.15% 6.53% 2.73% 2.35% 0.67%
מגדל מקפת משלימה שקלי טווח קצר 0.3% 0.59% 0.76% 0.7% 0.56%
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול שיקלי טווח קצר 0.29% 0.62% 0.39% 0.02% 0.01%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 2.37% 9.81% 0.02% 0.01%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה 2.72% 9.56% 0.02% 0.01%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 12.44% 19.64% 1.54% 0.58%
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה 0.95% 8.71% 0.7% 0.56%
כלל פנסיה משלימה עד 50 0.21% 9.07% 0% 0.41%
כלל פנסיה משלימה 60 ומעלה 1.67% 8.83% 0% 0.41%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית- מסלול לבני 50 עד 60 1.48% 7.22% 1.89% 0.33%
מסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים 3.69% 0.02% 0.01%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית פנסיונרים בסיסי 2.09% 1.89% 0.33%
הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה 0.43% 1.15% 0.4%
מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה 2.27% 0.7% 0.56%
מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה חדשים -0.65% 1.39% 0.53%
איילון מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 0.38% 1.39% 0.53%
כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה 0.93% 0% 0.41%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2020 0.32% 6.26% 1.39% 0.53%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030 -0.24% 8.67% 1.39% 0.53%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035 -0.3% 9.43% 1.39% 0.53%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045 -0.99% 9.32% 1.39% 0.53%
מנורה מבטחים משלימה -יעד לפרישה 2050 -1.12% 8.85% 1.39% 0.53%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060 -1.37% 8.18% 1.39% 0.53%
מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה קיימים 10.44% 18.18% 1.39% 0.53%
הפניקס פנסיה כללית - פנסיונרים 8.61% 15.42% 0.02% 0.01%
הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה קיימים 10.26% 17.8% 1.15% 0.4%
איילון מיטב כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה 10.12% 18.68% 1.39% 0.53%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית- מסלול לבני 60 ומעלה 0.48% 5.45% 1.89% 0.33%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 4.17% 14.65% 1.54% 0.58%
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 1.81% 9.11% 0.7% 0.56%
כלל פנסיה משלימה 50-60 0.71% 8.65% 0% 0.41%
פסגות קרן פנסיה כללית - מקבלי קצבה לאחר ה-1.1.18 1.38% 2.35% 0.67%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040 -0.24% 10.19% 1.39% 0.53%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2055 -1.56% 8.22% 1.39% 0.53%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה 1.14% 8.88% 0.02% 0.01%
מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים 8.67% 15.88% 0.7% 0.56%
הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה 1.8% 7.79% 1.15% 0.4%
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60 1.21% 7.46% 1.15% 0.4%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה 3.12% 14.69% 1.54% 0.58%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025 0.42% 7.51% 1.39% 0.53%
איילון מיטב כללית לבני 60 ומעלה 2.87% 8.13% 1.39% 0.53%
פסגות קרן פנסיה כללית מסלול הלכה למקבלי קצבה 2.35% 0.67%
מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה 2.21% 9.36% 0.7% 0.56%
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה 0.96% 8.05% 1.15% 0.4%
איילון מיטב כללית לבני 50-60 1.5% 8.07% 1.39% 0.53%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה 6.27% 13.13% 1.54% 0.58%
פסגות כללית - פנסיונרים 12.3% 20.13% 2.35% 0.67%
כלל פנסיה משלימה - מסלול מקבלי פנסיה 7.76% 15.15% 0% 0.41%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי פנסיה קיימים (עד 1.1.18) 2.16% 5.84% 1.89% 0.33%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה 5.99% 1.54% 0.58%

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

טיפים בהשוואת קרנות פנסיה

  • השוו תשואות לטווח ארוך של 5 שנים
  • השוו מדד שארפ של הקרן, ככל שהמדד גבוה יותר איכות הקרן גבוהה יותר
  • השוו תשואה שנתית ממוצעת של 5 שנים ומעלה, כל הבדל קטן הוא משמעותי לכמות הכסף שתחסכו
  • השוו בין מסלולי השקעה שונים להבין את משמעות החיסכון לטווח ארוך
  • השוו את דמי הניהול אם אין לכם הסדר דרך העבודה קבלו הצעה מכמה גופים ותשאפו לקבל לפחות את דמי הניהול הממוצעים
  • למה כדאי לשאוף? קרן עם תשואה גבוה לאורך זמן, בעלת מדד שארפ גבוה ודמי ניהול נמוכים

קרא על חיסכון לפנסיה