קופת הגמל החדשה של האוצר - קופת גמל להשקעה

משרד האוצר מקדם את החוק לקופת הגמל החדשה של האוצר. מטרתו יצירת קופת גמל כאפיק השקעה נזיל, על מנת להגביר את התחרות בשוק, ולגרום להעברת כספים להשקעה משוק הנדל"ן לאפיק החדש. תזכיר החוק אושר ב-6.3.16 ופותח את הדלת לעידן חדש-ישן של קופת גמל נזילה. קופת גמל שניתן למשוך ממנה סכום הוני. הוותיקים בינינו זוכרים את הימים לפני 2008, בהן אפשרות זו היתה מובנת מאליה.


ב- 6.3.16 הממשלה אישרה את תזכיר החוק שהגיש משרד האוצר, המאפשרת לחסוך דרך קופת גמל. את ההצעה גיבשו שר האוצר וסגן שר האוצר.
עד היום, חל על קופות גמל תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שאפשר משיכה מקופת גמל רק מגיל 60 ומעניק הטבות מס שונות. תיקון 190 גרם לקופת גמל להפוך לאפיק השקעה וחיסכון מועדף למבוגרים ואנשים בגיל פרישה, אך לאפיק השקעה פחות נזיל עבור אנשים צעירים.
אנשים צעירים שהתעניינו באפיק השקעה לחיסכון פנו לכלים כמו פוליסות חיסכון, תיק השקעה מנוהל, קרנות נאמנות ומכשירים אחרים שגם להם יש יתרונות, אך לא זכו להטבות מס מפליגות כמו קופות גמל.

מה מציע תזכיר החוק של קופת הגמל החדשה של האוצר?

  • ניתן להפקיד בכל גיל ואין סכום מינימום להפקדה. סכום המקסימום להפקדה עומד על 100,000 ש"ח לשנה.
  • הכספים יהיו נזילים למשיכה חד פעמית בכל נקודת זמן. בעת המשיכה יחול מס רווח הון בגובה 25%. לשם ההשוואה, למשיכה הונית לאחר גיל פרישה יש הטבת מס בדמות מס רווח הון מופחת בגובה 15%.
  • חוסכים שימשכו את הכסף בגיל פרישה וכקצבה חודשית יהיו זכאים לפטור מלא ממס.
  • אין תשלום מס רווח הון במהלך תקופת החיסכון גם אם עוברים מסלולים או מעבירים את הכסף לקופת גמל אחרת.

יתרונות קופת הגמל החדשה

  • נזילות הכסף בכל נקודת זמן.
  • הטבות מס המתבטאות בתשלום מס רווח הון רק בעת המשיכה ופטור ממס אם בוחרים לממש את הכסף רק בגיל פרישה ובאמצעות קצבה חודשית.
  • רוב ההטבות הקיימות היום: דמי ניהול נמוכים יחסית (דמי ניהול ממוצעים עומדים על 0.6%), הטבות תיקון 190 לגבי יורשים ומוטבים. הטבות מס שונות. עוד על הטבות תיקון 190 ניתן למצוא במאמר "תיקון 190 – קופת גמל כחיסכון מומלץ לגמלאים".
  • התיקון החדש מעודד אנשים לחסוך את הכסף עד לזמן הפרישה. יש בכך עידוד לחיסכון פנסיוני ולשמירה על הכסף לזמן הפרישה לגמלאות.

חסרונות קופת הגמל החדשה

  • סכום החיסכון הממוצע לשנה, לא יעלה, כנראה, על כמה מאות שקלים לשנה, וזאת בשל הגבלת סכום החיסכון ל- 100,000 ש"ח לשנה. הגבלת הסכום, יחד עם תשואה שמשתנה תדיר ומס רווחי הון, מעמידים את סכום החיסכון על סכום נמוך למדי.
  • כמו כל אפיק השקעה, גם באפיק זה עלולים לא רק להרוויח, אלא גם להפסיד. ברוב אפיקי ההשקעה מומלץ לחסוך לאורך שנים בינוני או ארוך ולא לטווח קצר.

סיכום

קיבלנו קופת גמל כאפיק השקעה נזיל, מלווה בהטבות מס ונהנה מיתרונות נוספים, אך עם הגבלה משמעותית של סכום ההפקדה השנתי. כרגע ידועים הפרטים הכלליים בלבד. הפרטים המדוייקים תלויים בחוק ובתקנות שיתקבלו בהמשך.
כדי להשלים את התמונה, הנה כמה נקודות להשוואה מול אפיקי השקעה אחרים:

מדד פוליסת חיסכון קרן נאמנות תיק השקעות מנוהל קופת גמל
סכום השקעה מינימלי אין סכום מינימום אין סכום מינימום כ- 300,000 ש"ח אין סכום מינימום
דמי ניהול עד 2%. ממוצע כ- 1.2% ממוצע של כ- 0.7% ממוצע של 0.5%-1% עד 1.05% על החיסכון (ממוצע 0.6%). עד 4% על הפקדה
מסלולי השקעה הלקוח בוחר מסלול לפי רמת סיכון. כל מסלול כולל מכשירים פיננסיים שונים. מניות ואגרות חוב הלקוח בוחר מסלול לפי רמת סיכון. כל מסלול כולל מכשירים פיננסיים שונים. הלקוח בוחר מסלול לפי רמת סיכון. כל מסלול כולל מכשירים פיננסיים שונים.
אצל מי רוכשים סוכני ביטוח בנקים סוכני ביטוח ובתי השקעות סוכני ביטוח ובנקים
הטבות מס הטבת מס של תשלום מס רווחי הון בעת משיכת הכסף או בעת העברה לחברת ביטוח אחרת. הטבת מס של תשלום מס רווחי הון בעת משיכת הכסף או בעת העברה לקרן אחרת. אין הטבות מס. תשלום מס בכל מכירת נייר ערך. הטבות מס: תשלום מס רווחי הון בעת משיכת הכסף. פטור מלא ממס למשיכת הכסף כקצבה חודשית בגיל פרישה. מעבר בין מסלולים וקופות גמל פטור ממס.

למד על קופות גמל וקרנות פנסיה