השוואת חשבונות בנק לעסקים

אינדקס השוואת חשבון בנק לעסקים. באינדקס תוכלו להשוות בין חשבונות בנק לעסק קטן, חשבונות בנק לעסק גדול כולל עלויות המסלולים, עלויות העמלות הנפוצות, תנאים לפתיחת החשבון והשוואה בין חשבונות הבנק של בנק הפועלים, בנק לאומי , בנק דיסקונט, בנק מזרחי טפחות, בנק הבינלאומי, בנק אגוד, ובנק ירושלים.


עסק גדול, עסק קטן (עסק בעל תקרת מחזור עסקים שנתי של עד 5 מיליון)
פעולות פנים מול פנים או באמצעות מוקד טלפוני פעולות באמצעות האינטרנט, באמצעות מכשיר אוטומטי, חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע
חשבונות בנק 1 עד 9 מתוך - 9
בנק עלות ללא מסלול כולל עד 10 פעולות בערוץ ישיר ועד פעולת פקיד אחת עלות במסלול בסיסי כולל עד 50 פעולות בערוץ ישיר ועד 10 פעולות פקיד עלות במסלול מורחב
  בנק מזרחי טפחותחשבון עסקי מזרחי טפחות עסק קטן
להשוואת חשבונות בנק סמן     
69.7600
9.0000
29.0000
תנאי הצטרפות:
נדרשים המסמכים הבאים:
 • תעודת זהות של מורשי החתימה
 • דפי חשבון של 3 חודשים ופרוט אובליגו בטחונות בבנק הנוכחי
 • דו"חות כספיים מבוקרים אחרונים
 • דו"חות שוטפים (מתאריך הדו"ח המבוקר האחרון ועד ליום הבקשה): מאזן בוחן, דו"חות מע"מ, דו"חות ביטוח לאומי
 • מסמכי יסוד של תאגיד: תקנון תזכיר (במידה וקיים.), תאריך רישום ברשם המתאים, החלטות מיוחדות הדנות בדבר שינוי התקנות (אם היו כאלה)
 • .הצהרת רו"ח / אישור עו"ד על בעל שליטה בתאגיד

הטבות:
 • שירות צמוד של בנקאי מקצועי
 • ליווי קבוע של מומחים המתאימים פתרונות עסקיים לצרכי העסק שלך
 • סקירות שוטפות של מצב השוק
 • הלוואות בהתאמה אישית
 • נכיון שוברי כרטיסי אשראי: תשלום במזומן ובמועד הרצוי לך, גם עבור עסקאות תשלומים
 • שירות פקטורינג: לרכישת חובות מסחריים של חייבים במכירות בארץ ובעסקאות יצוא
 • הלוואות לעסקים קטנים מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים. הקרן מעמידה הלוואה בערבות המדינה לעסקים בעלי מחזור הכנסות שנתי עד 100 מיליון ש"ח.
 • קרן ההלוואה דרומה צפונה עידן העתיד בע"מ מעניקה הלוואות וסיוע לעסקים קטנים מצפון ודרום הארץ בתנאים מיוחדים ונוחים.
 • כרטיס אמריקן אקספרס לעסקים קטנים - מעניק הטבות כלליות והטבות לניהול העסק, קידום ותשלום הוצאות.

  בנק לאומיחשבון לאומי עסקים - עסק קטן
להשוואת חשבונות בנק סמן     
22.0000
10.0000
20.0000
תנאי הצטרפות:
לא פורסם

הטבות:
 • באמצעות חשבון אחד, אפשר להגדיר מספר בעלי תפקידים, הרשאות שונות והרכבי חתימות שונים.
 • מוקד עסקים המאפשר קבלת מידע וביצוע פעולות בחשבון מעבר לשעות העבודה של הסניפים.
 • הלוואות מסוגים שונים.
 • פעולות דרך האינטרנט ומערכות הבנק וביניהן: המרת מט"ח דרך האינטרנט, ביטול וניהול שיקים דרך האינטרנט.
 • יעוץ השקעות.
 • מידע הכולל סקירות כלכליות וכלים לחישוב.
 • הטבות בעמלות בביצוע פעולות באינטרנט בתחומים כמו: הטבות על העברות כספיות לחשבון אחר, העברת זה"ב והעברה לחשבונות ברשימת חשבונות, עמלות בשיקים, בעברת והמרת מט"ח, סחר בינלאומי, מסחר בניירות ערך מקומיים וזרים.

  בנק לאומיחשבון לאומי עסקים - עסק גדול
להשוואת חשבונות בנק סמן     
22.0000
10.0000
20.0000
תנאי הצטרפות:
לא פורסם

הטבות:
 • באמצעות חשבון אחד, אפשר להגדיר מספר בעלי תפקידים, הרשאות שונות והרכבי חתימות שונים.
 • מוקד עסקים המאפשר קבלת מידע וביצוע פעולות בחשבון מעבר לשעות העבודה של הסניפים.
 • הלוואות מסוגים שונים.
 • פעולות דרך האינטרנט ומערכות הבנק וביניהן: המרת מט"ח דרך האינטרנט, ביטול וניהול שיקים דרך האינטרנט.
 • יעוץ השקעות.
 • מידע הכולל סקירות כלכליות וכלים לחישוב.
 • הטבות בעמלות בביצוע פעולות באינטרנט בתחומים כמו: הטבות על העברות כספיות לחשבון אחר, העברת זה"ב והעברה לחשבונות ברשימת חשבונות, עמלות בשיקים, בהעברת והמרת מט"ח, סחר בינלאומי.
 • הטבות בעמלות ניירות ערך בשימוש במערכות הבנק.

  בנק מזרחי טפחותחשבון עסקי מזרחי טפחות- עסק גדול
להשוואת חשבונות בנק סמן     
69.7600
9.0000
29.0000
תנאי הצטרפות:
נדרשים המסמכים הבאים:
 • תעודת זהות של מורשי החתימה
 • דפי חשבון של 3 חודשים ופרוט אובליגו בטחונות בבנק הנוכחי
 • דו"חות כספיים מבוקרים אחרונים
 • דו"חות שוטפים (מתאריך הדו"ח המבוקר האחרון ועד ליום הבקשה): מאזן בוחן, דו"חות מע"מ, דו"חות ביטוח לאומי
 • מסמכי יסוד של תאגיד: תקנון תזכיר (במידה וקיים.), תאריך רישום ברשם המתאים, החלטות מיוחדות הדנות בדבר שינוי התקנות (אם היו כאלה)
 • .הצהרת רו"ח / אישור עו"ד על בעל שליטה בתאגיד

הטבות:
 • שירות צמוד של בנקאי מקצועי
 • ליווי קבוע של מומחים המתאימים פתרונות עסקיים לצרכי העסק שלך
 • סקירות שוטפות של מצב השוק
 • הלוואות בהתאמה אישית
 • נכיון שוברי כרטיסי אשראי: תשלום במזומן ובמועד הרצוי לך, גם עבור עסקאות תשלומים
 • שירות פקטורינג: לרכישת חובות מסחריים של חייבים במכירות בארץ ובעסקאות יצוא
 • הלוואות לעסקים קטנים מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים. הקרן מעמידה הלוואה בערבות המדינה לעסקים בעלי מחזור הכנסות שנתי עד 100 מיליון ש"ח.
 • קרן ההלוואה דרומה צפונה עידן העתיד בע"מ מעניקה הלוואות וסיוע לעסקים קטנים מצפון ודרום הארץ בתנאים מיוחדים ונוחים.

  בנק אגוד חשבון עסקי בנק אגוד - עסק קטן
להשוואת חשבונות בנק סמן     
34.9000
10.0000
24.0000
תנאי הצטרפות:
לא פורסם

הטבות:
במחלקות העסקיות בסניפי הבנק, משרתים עסקים קטנים וגם לקוחות מוסדיים ותאגידים, הפועלים בסכומים ובהיקפים גבוהים.
 • אשראי למימון פעילות שוטפת
 • מימון השקעות וליווי פרויקטים בענף הנדל"ן
 • פעילות סחר חוץ- שירותים ליבוא, יצוא ובנקאות ישירה ע"י מערכות "גישה ישירה" , סחר בינלאומי באינטרנט ו-EDI -Electronic Data Interchange
 • שירותי ייעוץ בהשקעות בסניפים, עסקות במכשירים פיננסיים, נגזרים, שירותי ברוקראז' כוללים, חדרי עסקות הפועלים סביב לשעון
 • עסקות ליסינג באמצעות חברת אגוד ליסינג בע"מ
 • לקוחות בענף היהלומים החברים בבורסת היהלומים ברמת גן מקבלים מוצרים ושירותים המוצעים על ידי הבנק בסניף רמת גן: פעילות סחר חוץ, השקעות, שירותים פיננסיים, שירותי ייעוץ השקעות במסגרת הסניף וחדרי העסקות של הבנק. אפשר לנהל מעקב אחר החשבון באמצעות אתר יהלומים ברשת.

  בנק אגוד חשבון עסקי בנק אגוד - עסק גדול
להשוואת חשבונות בנק סמן     
34.9000
10.0000
24.0000
תנאי הצטרפות:
לא פורסם

הטבות:
במחלקות העסקיות בסניפי הבנק, משרתים עסקים קטנים וגם לקוחות מוסדיים ותאגידים, הפועלים בסכומים ובהיקפים גבוהים.
 • אשראי למימון פעילות שוטפת
 • מימון השקעות וליווי פרויקטים בענף הנדל"ן
 • פעילות סחר חוץ- שירותים ליבוא, יצוא ובנקאות ישירה ע"י מערכות "גישה ישירה" , סחר בינלאומי באינטרנט ו-EDI -Electronic Data Interchange
 • שירותי ייעוץ בהשקעות בסניפים, עסקות במכשירים פיננסיים, נגזרים, שירותי ברוקראז' כוללים, חדרי עסקות הפועלים סביב לשעון
 • עסקות ליסינג באמצעות חברת אגוד ליסינג בע"מ
 • לקוחות בענף היהלומים החברים בבורסת היהלומים ברמת גן מקבלים מוצרים ושירותים המוצעים על ידי הבנק בסניף רמת גן: פעילות סחר חוץ, השקעות, שירותים פיננסיים, שירותי ייעוץ השקעות במסגרת הסניף וחדרי העסקות של הבנק. אפשר לנהל מעקב אחר החשבון באמצעות אתר יהלומים ברשת.

  בנק הפועליםחשבון עסקי בנק הפועלים - עסק גדול
להשוואת חשבונות בנק סמן     
16.7500
10.0000
22.0000
תנאי הצטרפות:
מסמכים נדרשים מתאגיד (חברה ציבורית בע"מ או חברה פרטית בע"מ):
 • תזכיר התאגדות - הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים.
 • תקנון התאגדות - הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים.
 • פרוטוקול החלטות החברה.
 • אישור עו"ד.
 • דו"ח מעודכן מרשם החברות.
 • תעודת רשם התאגדות - מאת רשם החברות במשרד המשפטים.

הטבות:
 • עמלות מופחתות על ביצוע פעולות באינטרנט.
 • תשלום חשבונות - חינם.
 • העברת כספים לחשבונות המתנהלים בבנק אחר באמצעות "פועלים באינטרנט" או בשירות משיכת מזומן ב-SMS ללא כרטיס - רק 1.35 ש"ח.
 • הטבות בעמלות ניירות ערך.
 • הטבות בעמלות מט"ח.
 • כרטיס UP card לעסקים קטנים: כרטיס נטען בינלאומי, הנטען בכסף ישירות מחשבון הבנק שלך. את הכרטיס תוכל להטעין מרחוק בערוצי השירות (סניף או ערוצים ישירים), וכן להחזיר את הכסף מהכרטיס לחשבון בכל עת.
  הטבות למצטרפים חדשים:
 • 50% הנחה בעמלת פעולה ע"י פקיד לעסקים קטנים.
 • חבילת התחלה קלה: פטור מעמלות עו"ש עד שנה לעסקים בשנתיים הראשונות להקמתם.
 • הצטרפות למועדון cashback.

  בנק הפועליםחשבון עסקי בנק הפועלים - עסק קטן
להשוואת חשבונות בנק סמן     
16.7500
10.0000
22.0000
תנאי הצטרפות:
מסמכים נדרשים מתאגיד (חברה ציבורית בע"מ או חברה פרטית בע"מ):
 • תזכיר התאגדות - הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים.
 • תקנון התאגדות - הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים.
 • פרוטוקול החלטות החברה.
 • אישור עו"ד.
 • דו"ח מעודכן מרשם החברות.
 • תעודת רשם התאגדות - מאת רשם החברות במשרד המשפטים.

הטבות:
 • עמלות מופחתות על ביצוע פעולות באינטרנט.
 • תשלום חשבונות - חינם.
 • העברת כספים לחשבונות המתנהלים בבנק אחר באמצעות "פועלים באינטרנט" או בשירות משיכת מזומן ב-SMS ללא כרטיס - רק 1.35 ש"ח.
 • הטבות בעמלות ניירות ערך.
 • הטבות בעמלות מט"ח.
 • כרטיס UP card לעסקים קטנים: כרטיס נטען בינלאומי, הנטען בכסף ישירות מחשבון הבנק שלך. את הכרטיס תוכל להטעין מרחוק בערוצי השירות (סניף או ערוצים ישירים), וכן להחזיר את הכסף מהכרטיס לחשבון בכל עת.
  הטבות למצטרפים חדשים:
 • 50% הנחה בעמלת פעולה ע"י פקיד לעסקים קטנים.
 • חבילת התחלה קלה: פטור מעמלות עו"ש עד שנה לעסקים בשנתיים הראשונות להקמתם.
 • קרן הלוואות בלעדית לעסקים קטנים המצטרפים לבנק, קרן" פועלים לצמיחת עסקים חדשים".
 • עסקים קטנים נהנים מכרטיס אמריקן אקספרס ביזנס וצירוף למועדון העסקים של אמריקן אקספרס.
 • הצטרפות למועדון cashback.

  בנק הפועליםחשבון עסקי פועלים בהיי- טק - עסק קטן
להשוואת חשבונות בנק סמן     
0.0000
10.0000
22.0000
תנאי הצטרפות:
מסמכים נדרשים מתאגיד (חברה ציבורית בע"מ או לברה פרטית בע"מ):
 • תזכיר התאגדות - הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים.
 • תקנון התאגדות - הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים.
 • פרוטוקול החלטות החברה.
 • אישור עו"ד.
 • דו"ח מעודכן מרשם החברות.
 • תעודת רשם התאגדות - מאת רשם החברות במשרד המשפטים.

הטבות:
כל ההטבות של חשבון עסקי לעסקים קטנים, ובנוסף הטבות ושירותים לתחום ההיי-טק ועסקי קטנים בתחום ההיי-טק:
 • יועץ השקעות מומחה שיתמוך בניהול יתרות הזכות של החברה.
 • התאמת מוצרי הגנה המתאימים לתקופות של תנודתיות בשערי המט"ח.
 • ליווי בעסקאות סחר חוץ.
 • פתרונות מימון מלאים.
 • מענה מלא גם בחו"ל.
 • שירותי בנקאות להשקעות באמצעות "פועלים שוקי הון" מקבוצת בנק הפועלים.
הטבות לעסקים קטנים מענף ההיי-טק:
 • מגוון כרטיסי אשראי בינלאומיים.
 • כרטיס אשראי שני חינם - ללא דמי שימוש חודשיים.
 • אישור מהיר של בקשות אשראי בסכומים של 200 אלף ש"ח.
 • מט"ח בטרמינל - שירות המאפשר הזמנת מט"ח באתר, בטלפון או בסניף, וקבלתו בנתב"ג ביום הטיסה .
 • 50% הנחה בעמלת חליפין בביצוע פעולה באינטרנט.
 • ניתן לחייב את חשבונות העו"ש מט"ח או עו"ש שקל.
 • אפשרות לביצוע הזמנת מט"ח לצד ג'.
 • דסק לעסקים קטנים למסחר בחדר עסקאות.
 • הלוואות עד 100 אלף ש"ח, לתקופה של עד 60 חודשים.
 • פטור לשנה מעמלת פקיד.
 • פטור לשנה מעמלת ערוץ ישיר.
 • פטור לשנה מהשלמה לדמי ניהול מינימאליים.
 • הטבות בניירות ערך לבעלי תיק ניירות ערך בשווי 150 אלף ש"ח ומעלה.
 • הטבות במט"ח.
 • 5 פנקסי שיקים חינם.
המידע נלקח מתעריפוני הבנקים ועשוי להשתנות בכל עת. אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם יפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לאחר פתיחת החשבון, בהתאם לתנאי התכנית.