השוואת חשבונות בנק לעסקים של בנק אגוד

השוואת חשבונות בנק לעסקים של בנק אגוד. באינדקס זה תוכלו להשוות בין חשבונות הבנק העסקיים שהבנק מציע לעסקים קטנים ועסקים גדולים כולל עלויות החשבון, תנאים לפתיחת חשבון, הטבות והשירותים השונים שהבנק מציע.


עסק גדול, עסק קטן (עסק בעל תקרת מחזור עסקים שנתי של עד 5 מיליון)
פעולות פנים מול פנים או באמצעות מוקד טלפוני פעולות באמצעות האינטרנט, באמצעות מכשיר אוטומטי, חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע
חשבונות בנק 1 עד 2 מתוך - 2
בנק עלות ללא מסלול כולל עד 10 פעולות בערוץ ישיר ועד פעולת פקיד אחת עלות במסלול בסיסי כולל עד 50 פעולות בערוץ ישיר ועד 10 פעולות פקיד עלות במסלול מורחב
  בנק אגוד חשבון עסקי בנק אגוד - עסק קטן
להשוואת חשבונות בנק סמן     
34.9000
10.0000
24.0000
תנאי הצטרפות:
לא פורסם

הטבות:
במחלקות העסקיות בסניפי הבנק, משרתים עסקים קטנים וגם לקוחות מוסדיים ותאגידים, הפועלים בסכומים ובהיקפים גבוהים.
 • אשראי למימון פעילות שוטפת
 • מימון השקעות וליווי פרויקטים בענף הנדל"ן
 • פעילות סחר חוץ- שירותים ליבוא, יצוא ובנקאות ישירה ע"י מערכות "גישה ישירה" , סחר בינלאומי באינטרנט ו-EDI -Electronic Data Interchange
 • שירותי ייעוץ בהשקעות בסניפים, עסקות במכשירים פיננסיים, נגזרים, שירותי ברוקראז' כוללים, חדרי עסקות הפועלים סביב לשעון
 • עסקות ליסינג באמצעות חברת אגוד ליסינג בע"מ
 • לקוחות בענף היהלומים החברים בבורסת היהלומים ברמת גן מקבלים מוצרים ושירותים המוצעים על ידי הבנק בסניף רמת גן: פעילות סחר חוץ, השקעות, שירותים פיננסיים, שירותי ייעוץ השקעות במסגרת הסניף וחדרי העסקות של הבנק. אפשר לנהל מעקב אחר החשבון באמצעות אתר יהלומים ברשת.

  בנק אגוד חשבון עסקי בנק אגוד - עסק גדול
להשוואת חשבונות בנק סמן     
34.9000
10.0000
24.0000
תנאי הצטרפות:
לא פורסם

הטבות:
במחלקות העסקיות בסניפי הבנק, משרתים עסקים קטנים וגם לקוחות מוסדיים ותאגידים, הפועלים בסכומים ובהיקפים גבוהים.
 • אשראי למימון פעילות שוטפת
 • מימון השקעות וליווי פרויקטים בענף הנדל"ן
 • פעילות סחר חוץ- שירותים ליבוא, יצוא ובנקאות ישירה ע"י מערכות "גישה ישירה" , סחר בינלאומי באינטרנט ו-EDI -Electronic Data Interchange
 • שירותי ייעוץ בהשקעות בסניפים, עסקות במכשירים פיננסיים, נגזרים, שירותי ברוקראז' כוללים, חדרי עסקות הפועלים סביב לשעון
 • עסקות ליסינג באמצעות חברת אגוד ליסינג בע"מ
 • לקוחות בענף היהלומים החברים בבורסת היהלומים ברמת גן מקבלים מוצרים ושירותים המוצעים על ידי הבנק בסניף רמת גן: פעילות סחר חוץ, השקעות, שירותים פיננסיים, שירותי ייעוץ השקעות במסגרת הסניף וחדרי העסקות של הבנק. אפשר לנהל מעקב אחר החשבון באמצעות אתר יהלומים ברשת.
המידע נלקח מתעריפוני הבנקים ועשוי להשתנות בכל עת. אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם יפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לאחר פתיחת החשבון, בהתאם לתנאי התכנית.