תיקון 190 – הטבות בקופות גמל

מי שמעוניין לחסוך יכול לבחור מבין שלל אפשרויות הקיימות כיום, אך תיקון 190 מאפשר לחיסכון פנסיוני לשמש כחיסכון נזיל ממנו תוכלו למשוך כסף מיידית.
עם הפרישה לגמלאות, קופת הגמל יכולה להחליף אפיקי חיסכון אחרים כמו תוכנית חיסכון או פוליסת חיסכון.

שינויי תיקון 190 להשקעה בקופות גמל

לכולנו כדאי להשקיע בקופות גמל. יש מגוון סיבות ההופכות את אפיק ההשקעה הזה לבעל יתרונות רבים. היתרונות המוכרים של קופת גמל הם מסלולי ההשקעה הרבים בדרגות סיכון שונות, לבחירת המשקיע ויכולת מעבר קלה וללא מיסוי בין מסלולים וגם בין קופות גמל. בקופת גמל מנהלים את הכסף מנהלי השקעות מומחים כדי לקבל תשואות שיגדילו את החיסכון והעמית אינו חייב להיות מומחה בשוק ההון.

הטבות בתיקון 190 לפקודת מס הכנסה

תיקון 190 נחקק בשנת 2012 וכלל מספר שינויים בהתנהלות קופת גמל והטבות למשקיעים. אחד השינויים המרכזיים בתיקון 190 הוא היכולת של חוסכים להשקיע בקופת גמל כספים המיועדים לחיסכון נזיל ממנו ניתן למשוך סכומי כסף לפי רצון העמית.

תיקון 190 כולל כמה הוראות שבזכותן קופת גמל היא אפיק השקעה מועדף לכל משקיע:

 • הטבות מס.
 • הפחתת דמי הניהול המקסימליים שניתן לגבות מהחוסך.
 • מגוון אפשרויות השקעה למנהלי ההשקעות, כולל ניירות ערך מהארץ והעולם, ניירות לא סחירים, הנפקות ועוד.

אך מעבר ליתרונות שכלל הציבור זכאי להם, בני הגיל השלישי נהנים מיתרון אחד נוסף וחשוב מאד והוא נזילות החסכונות עבור חוסך מעל גיל 60.

יתרון זה, בצד שאר היתרונות שנמנו, הופך את קופת הגמל לאפיק חיסכון המאפשר משיכת כסף מיידית, בעלות נמוכה ומיסוי נמוך. כך תיקון 190 יצר אפיק השקעה אטרקטיבי לחוסכים המתקרבים לגיל 60 ואילך.

באיזה תנאים ניתן למשוך את הכסף כחיסכון נזיל

החיסכון בקופת גמל מיועד לקצבה. אך בתנאים הבאים ניתן למשוך סכום הוני בדומה לחיסכון רגיל:

 • גיל החוסך הוא מעל 60.
 • החוסך הוכיח כי יש לו קצבה חודשית, מכל חיסכון פנסיוני (קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים וכל שילוב שלהם), בסך 4,400 ש"ח, צמוד למדד. בשנת 2024 מדובר בקצבה חודשית של כ- 5,012 ש"ח.
 • החוסך התחיל לקבל את הקצבה מקופת הגמל, כלומר, פרש לגמלאות.
  חוסך שמקבל קצבה רשאי להמשיך לעבוד בנוסף לקבלת הקצבה, אין בכך השפעה על נזילות הכסף.
 • הכסף הופקד לאחר תיקון 190, כלומר, לאחר 2012.
 • חלק מסכום ההפקדה מרותק לקופת הגמל, כמוסבר בהמשך.

הטבות מס במשיכת כסף לפי תיקון 190

 • פטור מלא ממס על קבלת החיסכון כקצבה מקרן פנסיה. הדרך לביצוע היא העברת החיסכון מקופת גמל לקרן פנסיה, שתשלם אותו כקצבה פטורה ממס למשך כל חייכם. אם תחליטו למשוך חלק מהסכום כסכום חד פעמי, תשלמו מס רווח הון מופחת, המתואר בסעיפים הבאים.
 • הטבות מס במשיכת סכום חד פעמי:
  א. דחיית מס: מס רווח הון משלמים רק בעת משיכת הכסף. לא משלמים מסים על הרווחים בכל תקופת החיסכון, ולכן התשואות גבוהות יותר.
  ב. מס רווח הון מופחת: מס רווח הון מופחת של 15% נומינלי על הרווח (נומינלי משמעותו שהרווח כולל את השפעת האינפלציה), במקום מס ריאלי (המתחשב ברווחים לאחר ניכוי השפעת האינפלציה) בגובה 25%. ככל שהאינפלציה נמוכה, הרווח מהטבה זו משמעותי יותר ולכן מומלץ למשוך מהחיסכון בתקופה בה אין אינפלציה וכך ליהנות מהטבת המס במלואה.
 • הטבות ליורשים:
  א. פטור ממס ליורשים או מוטבים של קופת גמל במקרה שהחוסך נפטר לפני גיל 75, כאשר הם מושכים את הכסף. אפשרות אחרת הפתוחה בפני היורשים היא להעביר את הכסף לקופת גמל על שמם בלי לשלם מס.
  ב. העברת זכויות של חוסך שנפטר לאחר גיל 75 למוטבים או היורשים: יהיה להם פטור מלא ממס על קצבה לאחר גיל 60 ומס רווח הון של 15% על משיכה הונית.
  הטבות המס ליורשים לצד ההליך הקצר לקבלת הכסף הופכים את הטבות סעיף 190 לדרך מועדפת להורשה .

יתרונות קופת גמל למשקיעים בכל גיל

 • דמי ניהול של קופת גמל הם נמוכים יחסית. זהו יתרון חשוב להגדלת התשואות, והוא חשוב אף יותר למי שחושש ממסלולי השקעה בסיכון גבוה (שלאורך שנים נוטים להראות תשואות גבוהות).
  בקופת גמל יש שני סוגי דמי ניהול:
  א. תיקון 190 הפחית את דמי הניהול על החיסכון ובפועל הממוצע הוא סביב 0.6% (וככל שסכום ההשקעה גבוה יותר, תקבלו דמי ניהול נמוכים יותר). אלה דמי ניהול נמוכים יחסית לאפיקי השקעה אחרים כמו תיק השקעות מנוהל.
  ב. דמי ניהול על ההפקדה יהיו עד 4% מסכום ההפקדה. בחלק מבתי ההשקעות כלל לא גובים דמי ניהול אלה.
  לשם השוואה, בפוליסות חיסכון דמי הניהול הם על החיסכון בלבד, אך המקסימום שלהן הוא 2%, כלומר כפול משל קופות גמל.
  תמיד תתמקחו על גובה דמי הניהול. ניתן להשיג הפחתה ניכרת אם מתמקחים, ואם לא הצלחתם, ניתן לעבור לקופת גמל אחרת. להשוואת דמי ניהול בדקו בדף "השוואת קופות גמל".
 • אין הוצאות פרט לדמי הניהול. אין עמלות קניה ומכירה, דמי משמרת ועמלות נוספות שמשלמים משקיעים פרטיים.
 • אין מס על מעבר למסלול השקעות שונה באותה קופת גמל. עובדה זו מאפשרת למשקיע לנוע בין מסלולים ברמות סיכון משתנות, עד שימצא את רמת הסיכון הנוחה לו. רוב קופות הגמל מציעות מגוון מסלולי השקעה לבחירת החוסך ומאפשרות גם ניהול עצמי דרך IRA.
 • אין מס על העברת הכספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת. עובדה המקלה על המעבר לקופת גמל רווחית יותר שתגדיל את הסכום הנצבר לטובת המשקיע.
 • ניהול הכסף נעשה באמצעות מנהלי השקעות, הדואגים לפיזור רחב של ההשקעות במטרה להקטין סיכונים.
 • קל להשוות תשואות ודמי ניהול של קופות גמל וכך לאתר קופת גמל המראה תשואות גבוהות והתנהגות יציבה לאורך שנים. את ההשוואה בין תשואות של קופות גמל ניתן לערוך ב"דף השוואת קופות גמל".
 • הלוואה בריבית נוחה מקופת הגמל על חשבון הכספים הנזילים. כל בית השקעות יכול לקבוע סכומי מינימום ומקסימום להלוואה והגבלות אחרות שנועדו להגן על בית ההשקעות.
 • מי שבמשך השנים הפקיד מעבר לתקרה לחיסכון פנסיוני ושילם על כך מס, תיקון 190 מקל עליו לקזז את המס ששילם בעבר עם המס שעליו לשלם על קצבת הפנסיה.
 • הורשת החיסכון: בכל זמן ניתן לבחור מוטבים ולעדכן מוטבים קיימים, כך שהחוסך מחליט מי יקבל את הכספים שנותרו בחיסכון לאחר פטירתו.

איך פותחים קופת גמל לפי תיקון 190

הצטרפות לקופת גמל לפי סעיף 190 היא לפי הכללים הבאים:

 • ניתן לפתוח ולהפקיד לקופת גמל לפי סע' 190 בכל גיל, אך מאחר והנזילות מתחילה רק מגיל 60, היא מומלצת רק למתקרבים לגיל זה. לחלופין, גם שכירים המרוויחים יותר מפעמיים מהשכר הממוצע במשק ומחפשים היכן להשקיע יכולים להשתמש בתיקון 190 כדי להגדיל את ההכנסה לאחר פרישתם.
 • ההצטרפות היא לקופת גמל, כל קופת גמל שתבחרו, במעמד "עצמאי". אין קופות גמל יחודיות לתיקון 190, והדרך פתוחה בפניכם להצטרף לכל קופת גמל שתבחרו.
 • חובה לציין בטופס הצטרפות לקופת גמל כי מדובר בפתיחה לפי תיקון 190.
 • חלק מבתי ההשקעות מוסיפים לטופס ההצטרפות "טופס היוון קצבה מוכרת", עליו המצטרף נדרש לחתום, המפרט את הוראות תיקון 190 והשלכותיהן.
 • תוכלו להעביר כסף מחסכונות אחרים, כולל קופות גמל אחרות, לקופת גמל חדשה שפתחתם לפי סעיף 190.

הפקדות לפי תיקון 190

 • אתם בוחרים אם להפקיד סכום חד פעמי, או הפקדת סכום תקופתי. בית ההשקעות רשאי לקבוע סכום מינימום לפתיחת קופת גמל לפי סעיף 190.
 • בכל שנה בה מפקידים במסגרת תיקון 190, בית ההשקעות חייב לרתק חלק מהסכום לקופת הגמל. סכום זה צמוד למדד ונע סביב 34,000 ש"ח (ב-2024 עומד על 38,000 ש"ח). ניתן למשוך אותו כסכום הוני רק באישור פקיד שומה. בדקו את דרכי הפעולה האפשריות לניצול סכום זה.
  על הסכום המרותק ניתן לקבל הטבות מס וגם החזרי מס - כדאי להתייעץ עם מומחה פרישה על מנת לנצל אותו בדרך הטובה ביותר. חשוב לתעד מה עשיתם עם הסכום - האם קיבלתם הטבת מס או לא, כי יש לכך חשיבות כאשר תרצו למשוך את הכסף.
  עוד שימושים בכסף המרותק: א. להוריש אותו- המוטבים יקבלו אותו פטור ממס. ב. להעביר את הכסף לקרן פנסיה כדי לקבל אותו כקצבה פטורה ממס (לא רלוונטי למקבלי קצבה מקרן פנסיה ותיקה או תקציבית). ג. למשוך אותו בהתאם לבחירות שעשיתם בהליך קיבוע זכויות ומילוי טופס 161ד. ד. לקבל אישור ממס הכנסה על מנת לקבל את הכסף כקצבה מוכרת.
 • אין הגבלות על גובה הסכום המופקד לקופת גמל, אך הפקדה מגובה מסויים דורשת אישור פקיד שומה בעת משיכת הכסף (כלומר, בירוקרטיה ומשך זמן ארוך יותר עד לקבלת הכסף, שעדיף להימנע מהם). בתי ההשקעות מנחים את החוסכים להפקיד עד סכום התקרה, כדי שיוכלו למשוך כסף ללא פניה למס הכנסה. סכום התקרה הולך וקטן ככל שהמפקיד מבוגר יותר (בודקים את הגיל במועד ההפקדה). תוכלו לקבל מבית ההשקעות מידי שנה טבלה מסודרת המראה את סכום המקסימום שניתן להפקיד באותה שנה לכל אחד מהגילאים. אם הפקדתם עד התקרה הזו, כשתרצו למשוך את הכסף תוכלו לקבלו תוך מספר ימים, ובלי שתחוייבו לגשת קודם לפקיד שומה ולהשיג ממנו אישור.

למתעניינים בחישוב, סכום התקרה השנתי להפקדה מתבסס על 4 פעמים השכר הממוצע במשק (ומגיל 67 מתבסס על 5 פעמים השכר הממוצע) כפול מקדם שקבע משרד האוצר לאותו גיל. בפועל מדובר בתקרות שנתיות גבוהות. בטבלה למטה תוכלו להתרשם מתקרות ההפקדה לשנת 2024:

תקרת הפקדה לקופת גמל לפי סעיף 190- טבלת גילאי הפקדה

משיכת הכסף מקופת הגמל לפי תיקון 190

 • החל מגיל 60 אפשר לקבל את הכסף שבקופת הגמל כקצבה פטורה ממס.
 • מי שמעדיף למשוך סכום חד פעמי ולשלם את המס המופחת צריך לעמוד בתנאים הבאים:
  א. מעל גיל 60.
  ב. מקבל קצבה שסכומה לפחות הסכום המינימלי שנקבע לאותה שנה. ב- 2024 סכום הקצבה המינימלית הוא 5,012 ש"ח.
  אם הקצבה מהפנסיה לא מספיקה, אפשר להעביר חלק מהחיסכון בקופת גמל לקרן הפנסיה וכך להגדיל את הקצבה שתעמוד במינימום, ואת שאר הסכום למשוך הונית.
 • מי שמעוניין ועומד בכל התנאים - ימלא בקשת משיכה לפי הטופס הנדרש בבית ההשקעות שלו, וצריך לחתום על הצהרה שלא הפקיד יותר מהתקרות המותרות על ידי רשות המסים. אם הוא הפקיד יותר מהתקרה, יש להביא אישור מפקיד שומה.
 • לפי הכללים הכסף יועבר לעמית תוך 7 ימי עבודה (משיכה רגילה מקופת גמל היא תוך 4 ימי עבודה), אך יש בתי השקעות המתחייבים לזמנים קצרים יותר.

סיכום

יתרונות תיקון 190 למשקיעים מעל גיל 60 הופכים את קופת הגמל לאפיק השקעה כדאי גם למי שמעולם לא השקיע בה קודם לכן. בין יתרונותיה תמצאו את היכולת לבחור אם למשוך קצבה חודשית, או למשוך סכום הוני וכן העובדה שקל להצטרף ולהפקיד אליה ולמשוך ממנה כסף.

בדיקת התאמה לתיקון 190

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק


מנהלת השקעות

בדיקת התאמה לתיקון 190

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

קרא על קופות גמל וקרנות פנסיה

מומלץ לבדוק האם אתם זכאים ועושים שימוש בהטבת תיקון 190 על מנת לקבל יותר
בדיקת התאמה לתיקון 190