תיקון 190 – קופת גמל כחיסכון מומלץ לגמלאים

מי שמעוניין לחסוך יכול לבחור מבין שלל אפשרויות הקיימות כיום, אך יכול להיות שלא התייחסתם לחיסכון הפנסיוני כאל חיסכון נזיל המאפשר לכם משיכת כסף מיידית.
עם הפרישה לגמלאות, קופת הגמל יכולה להחליף אפיקי חיסכון אחרים כמו תוכנית חיסכון או פוליסת חיסכון.


לכולנו כדאי להשקיע בקופות גמל. יש מגוון סיבות ההופכות את אפיק ההשקעה הזה לבעל יתרונות רבים, ומיד נמנה את כולם. יתרונות שאינם קשורים לתיקון 190 הם מסלולי ההשקעה הרבים ובדרגות סיכון שונות, לבחירת המשקיע ויכולת מעבר קלה ביניהם וגם בין קופות גמל.

מה כולל תיקון 190 לפקודת מס הכנסה?

תיקון 190 נחקק בשנת 2012 ומטרתו לאפשר להשקיע בקופת גמל כספים המיועדים לחיסכון. בקופת גמל מנהלים את הכסף מנהלי השקעות מומחים כדי לקבל תשואות שיגדילו את החיסכון.

תיקון 190 כולל כמה הוראות שבזכותן קופת גמל היא אפיק השקעה מועדף לכל משקיע:

 • הטבות מס.
 • הפחתת דמי הניהול המקסימליים שניתן לגבות מהחוסך.
 • מגוון אפשרויות השקעה למנהלי ההשקעות, כולל ניירות ערך מהארץ והעולם, ניירות לא סחירים, הנפקות ועוד.

אך מעבר ליתרונות שכלל הציבור זכאי להם, לציבור בני הגיל השלישי יש יתרון אחד נוסף וחשוב מאד והוא נזילות החסכונות עבור חוסך מעל גיל 60.

יתרון זה , בצד שאר היתרונות שנמנו, הופך את קופת הגמל לאפיק חיסכון נזיל , שעלותו נמוכה יחסית וגם המיסוי עליו נמוך. כך תיקון 190 יצר אפיק השקעה אטרקטיבי ביותר.

מתי ניתן למשוך את הכסף?

החיסכון בקופת גמל מיועד לקצבה. אך בתנאים הבאים ניתן למשוך סכום הוני:

 • גיל החוסך הוא מעל 60.
 • החוסך הוכיח כי יש לו קצבה חודשית, מכל מקור שהוא, בסך 4,400 ש"ח.
 • החוסך התחיל לקבל את הקצבה מקופת הגמל, כלומר, פרש לגמלאות.
  חוסך שמקבל קצבה רשאי להמשיך לעבוד בנוסף לקבלת הקצבה, אין בכך השפעה על נזילות הכסף.

חוסך הרשאי למשוך את הכסף, יקבל את הכסף תוך מספר ימים מבקשת המשיכה.

מהן הטבות מס שבתיקון 190?

 • פטור מלא ממס על קבלת החיסכון כולו כקצבה. כלומר, כשאין משיכה הונית.
 • מס רווח הון משלמים רק בעת משיכת הכסף. לא משלמים מסים על הרווחים בכל תקופת החיסכון, ולכן התשואות גבוהות יותר.
 • גובה מס רווח הון מופחת של 15% בלבד על הרווחים, במקום 25%.
 • אין מס על מעבר למסלול השקעות שונה באותה קופת גמל.
 • אין מס על העברת הכספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת.
 • אם החוסך נפטר לפני גיל 75, יורשיו יקבלו פטור מלא ממס על הסכום שנחסך.
 • אם החוסך נפטר לאחר גיל 75, היורשים נכנסים בנעליו. יהיה להם פטור מלא ממס על קצבה ומס רווח הון של 15% על משיכה הונית.
בדוק במחשבון תיקון 190 את כל האפשרויות >>

מה היתרונות הנוספים של קופת גמל לעומת אפיקי השקעה אחרים?

 • דמי ניהול של קופת גמל הם נמוכים יחסית. זהו יתרון חשוב בגיל מבוגר, בו עדיפים דמי ניהול נמוכים על פני תשואה גבוהה בסיכון גבוה.
  בקופת גמל יש שני סוגי דמי ניהול:
  א. תיקון 190 הפחית את דמי הניהול על החיסכון למקסימום של 1.05%, ובפועל הממוצע הוא סביב 0.6%.
  ב. דמי ניהול על ההפקדה יהיו עד 4% מסכום ההפקדה.
  לשם השוואה, בפוליסות חיסכון דמי הניהול הם על החיסכון בלבד, אך המקסימום שלהן הוא 2%, כלומר כפול משל קופות גמל.
  תמיד תתמקחו על גובה דמי הניהול. ניתן להשיג הפחתה ניכרת אם מתמקחים, ואם לא הצלחתם, ניתן לעבור לקופת גמל אחרת. להשוואת דמי ניהול עבור לדף "קופות גמל".
 • אין הוצאות פרט לדמי הניהול. אין עמלות קניה ומכירה, דמי משמרת ועמלות נוספות שמשלים משקיעים פרטיים.
 • ניהול הכסף נעשה באמצעות מנהלי השקעות, הדואגים לפיזור רחב של ההשקעות. ניתן לבחור קופת גמל המראה תשואות גבוהות ויציבה לאורך שנים. את ההשוואה בין תשואות של קופות גמל ניתן לערוך ב"דף השוואת קופות גמל".