הטבות מס ותקרת הפקדה לקרן השתלמות לשנת 2021

קרן השתלמות היא אחד מאמצעי החיסכון המשתלמים ביותר כיום, בזכות הטבות מס רבות ובלעדיות שאין באפיקי חיסכון אחרים. אם כך, מהן הטבות המס ומה תקרת ההפקדה לקרן השתלמות

תקרת הפקדה לקרן השתלמות

עודכן באפריל 2021

מהי תקרת הפקדה לקרן השתלמות

תקרת קרן השתלמות מוגדרת בתור הסכום המקסימלי אותו ניתן להפקיד בחודש או בשנה על מנת לזכות בהטבות מס. ניתן כמובן להפקיד מעבר לתקרה, אך סכומים אלו לא יוכרו לצורך הטבות מס. כמו כן, אחוזי הפרשה לקרן השתלמות משתנים בין שכיר לעצמאי.

הטבת מס רווח הון בקרן השתלמות לעצמאים ושכירים

חלק מהטבות המס הניתנות לחוסכים בקרן השתלמות הן הטבות מס רווח הון:

 • פטור ממס רווח הון עד סכום הפקדה שנתי המתעדכן מידי שנה.
 • במקרים בהם סכומי ההפקדה עוברים את תקרת הפטור, יש לשלם מס רווח הון בגובה 25% על הרווח מהסכום העודף. תשלום המס נעשה ביום משיכת הכסף ולא לפני. אירועים כמו העברת קרן ההשתלמות בין מסלולי השקעה או העברת קרן השתלמות מבית השקעות אחד לאחר אינם מחוייבים במס.

הטבות מס עבור קרן השתלמות לעצמאים

אין חובת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים, אך קרן השתלמות היא בחירה מצויינת וכדאית בשל הטבות המס הקיימות אך ורק בערוץ השקעה זה:

 • הטבת מס הכנסה במעמד ההפקדה, שתוכר כהוצאה מוכרת באותה שנת מס.
 • הטבת מס רווח הון: פטור מתשלום מס רווח הון על רווחים שנוצרו מסכום הפקדות עד לתקרת ההפקדות השנתית.

הטבת מס הכנסה - תקרת הפקדה בקרן השתלמות לעצמאים

פקודת מס הכנסה קובעת כי עצמאי יקבל הטבת מס מסוג ניכוי מס הכנסה עבור הפקדה לקרן השתלמות שסכומה עד 4.5% מההכנסה השנתית שלו. ההכנסה השנתית נקבעת כהכנסה לאחר ניכויים המוכרים בחוק. יש הגבלה על גובה ההכנסה השנתית המזכה בהטבת מס, ובשנת 2021 תקרת ההכנסה השנתית היא 263,000 ש"ח, כאשר ההוצאה מוכרת כבר מהשקל הראשון. 4.5% מתוך 263,000 ש"ח מביאים אותנו לתקרת הפקדה שנתית לקרן השתלמות היכולה להגיע עד 11,835 ש"ח.

דוגמא: הכנסה שנתית של 257,000 ש"ח תאפשר הטבת מס על הפרשות לקרן השתלמות עד 11,565 ש"ח (4.5% מתוך 257,000 ש"ח).
הכנסה שנתית בסך 310,000 ש"ח תאפשר לכם להפקיד לקרן השתלמות ולקבל הטבת מס על סכום תקרת ההפקדה - 11,835 ש"ח המהווה רק 3.8% מההכנסה השנתית.

תוכלו להפקיד יותר ולחסוך יותר לעתיד, אך ללא הטבת מס הכנסה, והסכומים שתפקידו מעבר ל- 11,835 ש"ח ימוסו לפי מדרגת המס שלכם. אבל עדיין תקבלו פטור ממס רווח הון כי תקרת ההפקדה שלו גבוהה יותר מתקרת ההפקדה לקבלת הטבת מס הכנסה.

הטבת מס רווח הון - תקרת הפקדה בקרן השתלמות לעצמאים

מס רווח הון בסך 25% מוטל על הרווחים בכל אפיק בו אתם חוסכים ושנותן לכם תשואה חיובית, אך קרנות השתלמות פטורות ממס רווח הון על סכומי הפקדה שנתיים המגיעים לתקרה שנקבעה באותה השנה.

ב- 2021 תוכלו לקבל פטור ממס רווח הון על רווחים מסכומי הפקדה שנתיים עד לתקרת הפקדה של 18,480 ש"ח. תקרה זו אינה תלויה בסכום ההכנסה השנתי.

כלומר, אם תחליטו להפקיד מעבר ל- 11,835 ש"ח המזכים אתכם הטבת מס הכנסה, יש לכם אפשרות להפקיד עוד 6,645 ש"ח בשנה שיהיו פטורים ממס רווח הון. גם זו הטבה שכדאי להתחשב בה, בעיקר אם ידעתם לבחור קרן רווחית עם תשואות גבוהות.

על רווחי הפקדות מעבר לסכום של 18,480 ש"ח בשנת 2021, יגבה מס רווח הון בסך 25%.

הפרשות לקרן השתלמות לעצמאים – עד מתי ניתן לבצע אותן ב – 2021?

עצמאים יכולים לבחור אופן הפקדה לקרן השתלמות: סכום חודשי או תקופתי במהלך השנה או סכום חד פעמי עבור כל השנה. לפי פקודת מס הכנסה, ההפקדות לשנת מס מסוימת מוכרות עד ל – 31 בדצמבר של אותה שנה ולכן הפקדות לשנת המס 2021 יוכרו עד לתאריך 31.12.21. חשוב להדגיש שההפקדה תוכר רק ברגע שהיא נקלטת בחברה שמנהלת את קרן ההשתלמות ותיכלל בדו"ח השנתי לאותה השנה. המסקנה היא שמומלץ לתת הוראות להפקדה האחרונה מספר ימים לפני תום השנה ולדאוג לכך שההפקדה לקרן השתלמות אכן תירשם לפני התאריך הנ"ל (למשל – בחלק מהקרנות יש לספק אסמכתא לאחר שמבצעים העברה בנקאית). רוב קרנות ההשתלמות מקבלות הפקדות במספר דרכים, כמו הפקדות דרך האיזור האישי באתר, העברה בנקאית, שיק בנקאי ועוד.

מידי שנה יש להתעדכן בשינויים בתקרת קרן השתלמות כפי שמפורסמות על ידי מס הכנסה.

תקרת קרן השתלמות לשכירים

כאשר מדובר על הפקדה לקרן השתלמות לשכירים, מהות ההטבות הינה זהה, אך התקרות שונות :

ראשית, בשונה מקרן השתלמות לעצמאים, גם העובד וגם המעסיק מעבירים הפרשות לקרן השתלמות לשכירים.

ההפקדה המרבית המזכה בהטבות במס הכנסה ופטור ממס רווח הון היא 10% מן השכר הנחלקות ביחס של 1:3 בין המעסיק (7.5%) והעובד (2.5%). ניתן להפקיד פחות, כל עוד נשמר היחס של 1:3, למשל: 2% עובד ו-6% מעביד או 1.5% עובד ו- 4.5% מעביד.

העובד לא נהנה מהטבת מס הכנסה על הסכומים שהוא מפקיד מתוך שכרו (עד 2.5%), שכן הם מופקדים לאחר שמנכים ממנו מס הכנסה. עובד מקבל הטבת מס על הסכום שהמעסיק מפקיד עבורו – סכום זה מועבר במלואו לקרן ההשתלמות ללא ניכוי מס הכנסה.

תקרת ההטבה היא למשכורת חודשית בסך 15,712 ש"ח (ללא שינוי מ- 2020) כך שהסכום המירבי להפקדה בכל חודש הוא 1571.2 ש"ח או 10% מהשכר (המתחלקים ל- 7.5% על ידי המעביד ו-2.5% ממשכורת הנטו של השכיר), לפי הנמוך מביניהם. סכום זה נשאר ללא שינוי משנת 2017.

הפקדת המעסיק לקרן השתלמות מעבר לתקרה

תקרת הפקדה לקרן השתלמות לשכירים ב- 2021 היא 18,854 ש"ח לשנה או 1,571 ש"ח לחודש ביחס של 1:3 בין העובד והמעסיק ולא יותר מ- 10% מהמשכורת של העובד.

כל חריגה מהכללים, מבחינת יחס ההפרשות בין העובד והמעסיק או סכום הפקדות גבוה מידי יחייבו את העובד בתשלום מס הכנסה גם על הפקדות המעסיק.

בנוסף, ישולם מס רווח הון בגובה 25% על הרווחים מהסכום העודף.

תקרת הפקדה לקרן השתלמות לשכיר שהוא גם עצמאי

אם שכיר הוא גם עצמאי, הוא לא יקבל הטבה כפולה. תקרות ההפקדה שלו יהיו לפי הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים בלבד. סך כל ההפקדות שלו לצורך חישוב התקרה יהיו מורכבות משכרו המבוטח כשכיר ועליהן יתווספו הפקדות כעצמאי עד לתקרת ההפקדה. למה הכוונה?

מקום העבודה יפקיד לקרן השתלמות לשכיר לפי החישוב הנהוג אצלו. הפקדה זו נעשית בצורה זהה כמו ההפקדה לכל שכיר אחר.

עכשיו עליכם לקחת את תקרת ההכנסה להפקדות לקרן השתלמות עצמאים (263,000 ש"ח ב- 2021) ולהפחית ממנה את המשכורת השנתית המבוטחת שלכם כשכירים.

נזכיר שהמשכורת המבוטחת היא חלק המשכורת שממנו מפרישים לקרן השתלמות.

אם המשכורת המבוטחת היא 16,000 ש"ח בחודש שהם 192,000 ש"ח בשנה, תוכלו להפקיד 4.5% מתוך:
263,000-192,000=71,000
4.5% מתוך 71,000 ש"ח הם עוד 3,195 ש"ח שתוכלו להפקיד בקרן השתלמות לעצמאים ב- 2021.

חישוב לפי משכורת ולא לפי סכום הפקדה נשמע לא הוגן, בעיקר אם מקום העבודה מפקיד פחות מתקרת ההפקדה השנתית לשכיר, אבל זה החישוב.

אם מקום העבודה אינו מפקיד את המקסימום עבורכם, מומלץ לחשב את הטבת המס שתקבלו כשכיר + עצמאי מול הטבת מס כעצמאי בלבד ולבחור את הדרך בה הטבת המס גדולה יותר.

כללים לקבלת פטור ממס בעת משיכת כספים מקרן השתלמות

לקבלת הטבת המס של פטור ממס רווח הון בעת משיכת הכסף צריך לעמוד בכללים הנדרשים:

 • משיכה תוך 6 שנים או יותר ממועד ההפקדה הראשון. כדאי לדעת שגם אם העברתם את הכסף מקרן השתלמות אחת לאחרת, חישוב מועד ההפקדה הראשון נעשה לפי מועד ההפקדה לקרן המקורית ולא לפי תאריך ההעברה. חישוב מועד ההפקדה הראשון שונה עבור שכיר ועצמאי: לשכיר מודדים מסוף החודש בו בוצעה ההפקדה הראשונה. לעצמאי מודדים מה-31 לינואר שחל 6 שנים לאחר ההפקדה הראשונה.
 • אפשר למשוך במועד מוקדם יותר ולקבל פטור ממס אם אתם עונים על אחד המקרים הבאים:
  1. השתלמות בישראל או מחוץ לה: אפשר למשוך את הכסף אם חלפו 3 שנים ממועד ההפקדה הראשון ועד שליש מגובה הסכום שנצבר.
  2. הגעה לגיל פרישה וחלפו 3 שנים לפחות ממועד ההפקדה הראשון.
  3. השלכת וותק: כאשר יש שתי קרנות השתלמות והגעתם לוותק של 6 שנים לפחות באחת מהן - אז אפשר להשתמש בוותק של קרן ההשתלמות הוותיקה גם עבור החדשה יותר. אבל יש כאן מספר כללים מגבילים: 1. חובה שאחת מקרנות ההשתלמות תהיה קרן השתלמות לשכיר. 2. אפשר למשוך רק מהקרן החדשה יותר וחייבים למשוך את כל הסכום מהחדשה לפני שתוכלו למשוך כסף מהוותיקה. 3. לא בוצעה מעולם משיכה מהקרן הוותיקה. 4. אסור שיהיו הפקדות בו זמניות לקרנות השונות.
   המסקנה מכל הכללים המסובכים האלה היא שכדאי להתייעץ עם מומחה, כמו רואה חשבון או בית ההשקעות עצמו, כדי להבין האם תוכלו לבצע השלכת וותק ואיך לבצע אותה נכון כדי להימנע ממיסוי עודף ומנעילה של הקרנות. נושא מעורפל נוסף הוא כאשר לאדם יש יותר משתי קרנות השתלמות.

על קרנות השתלמות של עובדי הוראה וגננות חלים כללים אחרים, כיוון שהן נועדו לאפשר להם אמצעי מחיה בשנת שבתון

חשוב לדעת - אם משכתם רק חלק מהכסף בקרן ההשתלמות, הכסף הנותר נשאר שם, אך לא תוכלו להפקיד לקרן הפקדות נוספות. לצורך הפקדות חדשות תצטרכו לפתוח קרן השתלמות חדשה.

משיכת כסף מקרן השתלמות לפני הזמן

אם נקלעתם למצוקה כספית וחשבתם למשוך כסף מקרן ההשתלמות שלכם למרות שאינכם עומדים באף אחד מהתנאים שהוזכרו בסעיף הקודם, חשוב שתדעו שתחלקו כמעט חצי מהחיסכון שלכם עם פקיד השומה שלכם. המס על משיכה לפני הזמן עומד על 47% מהסכום שהמעביד הפריש עבורכם (שהם 3/4 מההפקדות) ומהרווחים שקרן ההשתלמות עשתה במהלך השנים מהפרשות העובד והמעביד. אם מדובר בקרן לעצמאים המצב מדכא אף יותר כי 47% מכל הסכום בקרן יעבור לידי מס הכנסה.

מה כן תוכלו לעשות אם אתם זקוקים לכסף מיידית? תוכלו לקחת הלוואה מקרן ההשתלמות. הריבית על הלוואות מקרן השתלמות הן בריבית נמוכה יחסית להלוואות מהבנק או כל גורם אחר ולא תדרשו לשלם עליהן מס הכנסה.

למעשה, מבחינה כספית זה הרבה יותר משתלם כי תוכלו ללוות סכום המגיע עד ל-50% מהסכום שנצבר בקרן השתלמות שעדיין אינה נזילה (כלומר שטרם חלפו 6 שנים מההפקדה הראשונה) ו- 80% מקרן נזילה. זה סכום גבוה יותר מהסכום שתוכלו לקבל עבור משיכה מוקדמת של קרן ההשתלמות שבצידה תשלום מס הכנסה גבוה על המשיכה. מה גם שבינתיים הקרן ממשיכה לקבל הפקדות ואם היא מנוהלת היטב, היא גם ממשיכה לצבור רווחים על הסכום שממשיך להתנהל בה.

החסרונות של הלוואה מקרן השתלמות היא שלא תוכלו להעביר את קרן ההשתלמות לבית השקעות אחר עד שתחזירו את מלוא ההלוואה, וכן שאתם מוגבלים במשיכת כסף ממנה

האם להפקיד מעל לתקרת קרן השתלמות או לא

שכיר שמפקיד מעבר לתקרת ההפקדה ישלם מס הכנסה וביטוח לאומי על חלקו של המעסיק ההפקדה העודפת (על חלקו של העובד בהפקדות תמיד משלמים מס הכנסה וביטוח בריאות, כמתואר למעלה). למרות המס, יש כאן סכום נוסף שלא היה מגיע לידי העובד אם לא היתה הפקדה עודפת.

אם כך, השאלה היא האם השכיר מוכן לשלם כיום יותר מסים ולחסוך מעט יותר לעתיד. לחישוב זה יש לצרף את מס רווח הון על הרווחים מההפקדה העודפת, עלות דמי הניהול ואת העובדה שתשואות קרן השתלמות אינן בטוחות וקבועות ותלויות בתנודות שוק ההון. כל אחד ושיקוליו הוא, וביניהם היכולת להפקיד ולחסוך באפיקים אחרים.

כחיסכון, יש לקרן השתלמות יתרונות שאין לאפיקי חיסכון אחרים, כמו העובדה שניתן לעבור בין מסלולי השקעה ובין קרנות השתלמות ללא תשלום מס או קנסות מעבר, ותוך שמירה על הוותק של קרן ההשתלמות ושאר זכויות החוסך. אם בנוסף לאלה גם השגתם דמי ניהול נמוכים, יש לכם סיבה טובה להפקיד סכומים מעבר לתקרת ההפקדה המעניקה הטבות מס, כדי להגדיל את החיסכון העתידי שיהיה נזיל 6 שנים מיום ההפקדה הראשונית.

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק


קבל הצעה לקרן השתלמות

הצעות אטרקטיביות לקרן השתלמות

 • בדיקת הוזלת דמי ניהול בקרן השתלמות קיימת
 • הצעות ארטקטיביות לפתיחת קרן השתלמות חדשה
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

למד על קופות גמל וקרנות פנסיה