תקרת הפקדה לקרן השתלמות ב- 2024 והטבות מס

קרן השתלמות היא אחד מאמצעי החיסכון המשתלמים ביותר כיום, בזכות הטבות מס רבות ובלעדיות שאין באפיקי חיסכון אחרים. אם כך, מהן הטבות המס ומה תקרת ההפקדה לקרן השתלמות

תקרת הפקדה לקרן השתלמות

עודכן בינואר 2024

מהי תקרת הפקדה לקרן השתלמות

תקרת הפקדה לקרן השתלמות היא סכום ההפקדה המקסימלי שמקבלים עבורו הטבות מס - גם הטבת מס הכנסה וגם הטבת מס רווח הון. לעצמאי ולשכיר יש קרנות השתלמות שונות ונפרדות, עם תנאי הפקדה שונים וגם תקרת הפקדה שונה לקרן השתלמות.
מי שרוצה רשאי להפקיד מעבר לתקרה, והסכום יתווסף לחיסכון בקרן ההשתלמות ויגדיל את התשואות, אך ההפקדות שמעבר לתקרה לא יזכו לפטור ממס.

הטבת מס רווח הון בקרן השתלמות לעצמאים ושכירים

הטבת מס רווח הון בקרן השתלמות מתבטאת בכמה דרכים:

 • פטור עד תקרת ההפקדה השנתית:
  קרן השתלמות היא אמצעי ההשקעה היחיד שנותן פטור מלא ממס רווח הון על הפרשה לקרן השתלמות עד התקרה השנתית. סכום תקרת ההפקדה מתעדכן מידי שנה.
 • דחיית מס על סכומי הפקדה העוברים את התקרה השנתית:
  רווח על סכומים שהופקדו מעבר לתקרה מחוייב בתשלום מס רווח הון מלא בגובה 25%, אבל קיימת דחיית מס - תשלום המס נעשה רק ביום משיכת הכסף מקרן ההשתלמות, כך שכל עוד הכסף בקרן אתם מרוויחים על מלוא הסכום שנצבר בה (פחות דמי הניהול), וזו הטבת מס בפני עצמה. פעולות כמו העברת קרן ההשתלמות בין מסלולי השקעה או העברת קרן השתלמות מבית השקעות אחד לאחר פטורים ממס. אם תרצו לנייד קרן השתלמות לחברה אחרת, כדאי לערוך קודם השוואת קרנות השתלמות ולבחור קרן בעלת תשואות גבוהות ובדקו גם מה דמי הניהול הממוצעים הנגבים בקרן.

יש כללי הפקדה שונים לשכירים ולעצמאים.
נתחיל בתקרת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים ובהמשך המאמר נעסוק בשכירים.

הטבות מס עבור קרן השתלמות לעצמאים

כל עצמאי רשאי להפקיד לקרן השתלמות ולקבל את הטבות המס, כל עוד הוא רשום כעוסק מורשה או כעוסק פטור.
קרן השתלמות לעצמאי היא אפשרות טובה גם עבור שכיר שיש לו עבודה נוספת כעצמאי. קראו בהמשך על קרן השתלמות לשכיר שהוא גם עצמאי .

אין חובת הפרשה לקרן השתלמות לעצמאים, אך קרן השתלמות היא בחירה מצויינת וכדאית בשל הטבות המס הקיימות אך ורק בערוץ השקעה זה:

 • הטבת מס הכנסה מסוג ניכוי מס במעמד ההפקדה, שתוכר כהוצאה מוכרת באותה שנת מס.
 • הטבת מס רווח הון: פטור מתשלום מס רווח הון על רווחים שנוצרו מסכום הפקדות עד לתקרת ההפקדות השנתית.

כדי לממש את הפטור ממס רווח הון בעת משיכת הכסף, צריך לעמוד במספר תנאים המפורטים בהמשך- בסעיף כללי פטור ממס בעת משיכת כספים מקרן השתלמות - לעצמאים ושכירים.

הטבת מס הכנסה - תקרת הפקדה בקרן השתלמות לעצמאים

פקודת מס הכנסה קובעת כי עצמאי יקבל הטבת מס מסוג ניכוי מס הכנסה עבור הפרשה לקרן השתלמות שסכומה עד 4.5% מההכנסה השנתית שלו. ההכנסה השנתית נקבעת כהכנסה לאחר ניכויים המוכרים בחוק. יש הגבלה על גובה ההכנסה השנתית המזכה בהטבת מס, ובשנת 2024 תקרת ההכנסה השנתית היא 293,379 ש"ח, כאשר ההוצאה מוכרת כבר מהשקל הראשון. 4.5% מתוך 293,379 ש"ח מביאים אותנו לתקרת הפקדה שנתית לקרן השתלמות היכולה להגיע עד 13,203 ש"ח.

דוגמא: הכנסה שנתית של 257,000 ש"ח תאפשר הטבת מס על הפרשות לקרן השתלמות עד 11,565 ש"ח (4.5% מתוך 257,000 ש"ח).
הכנסה שנתית בסך 310,000 ש"ח היא מעבר לתקרת ההפקדה (4.5% ממנה הם 13,950 ש"ח). תוכלו לקבל הטבת מס רק על סכום תקרת ההפקדה - 13,203 ש"ח, למרות שהם מהווים רק 4.2% מההכנסה השנתית.

בניכוי מס, הסכום שהפקדתם מופחת מההכנסה, ולכן גובה ההטבה מחושב לפי סכום ההפקדה כפול מדרגת מס הכנסה שהייתם אמורים לשלם עליה. למשל, אם ההכנסה השנתית היא 270,000 ש"ח ומתוכה הופקדו 10,000 ש"ח לקרן השתלמות: מדרגת המס ל-270,000 ש"ח היא 31% מס אך בזכות הטבת ניכוי מס, ההכנסה נחשבת ל-260,000 ש"ח בלבד, ומדרגת המס ירדה ל-20%. גובה ההטבה הוא: 228 ש"ח שהייתם משלמים על מדרגת המס של 31% ועוד 1854 ש"ח על מדרגת המס של 20% ובסך הכל 2,082 ש"ח הטבת מס שנתית. ככל שמדרגת המס גבוהה יותר, הטבת המס משתלמת יותר.

תוכלו להפקיד יותר ולחסוך יותר לעתיד, אך ללא הטבת מס הכנסה, והסכומים שתפקידו מעבר ל- 13,203 ש"ח ימוסו לפי מדרגת המס שלכם. אבל עדיין תקבלו פטור ממס רווח הון כי תקרת ההפקדה שלו גבוהה יותר מתקרת ההפקדה לקבלת הטבת מס הכנסה.

הטבת מס רווח הון - תקרת הפקדה בקרן השתלמות לעצמאים

קרנות השתלמות פטורות ממס רווח הון על סכומי הפקדה שנתיים המגיעים לתקרה שנקבעה באותה השנה. תקרה זו אחידה לכל העצמאים ואינה תלויה בהכנסה השנתית של העצמאי. על סכומים שהופקדו מעבר לתקרה משלמים מס רווח הון רגיל בגובה 25% מהרווח.

ב- 2024 תקרת ההפקדה לקרן השתלמות היא 20,520 ש"ח. הפקדות עד לסכום זה פטורות ממס רווח הון. תקרת ההפקדה היא אחידה לכל העצמאים ואינה תלויה בסכום ההכנסה השנתי.

כלומר, אם תחליטו להפקיד מעבר ל- 13,203 ש"ח המזכים אתכם הטבת מס הכנסה, יש לכם אפשרות להפקיד עוד 7,317 ש"ח בשנה שיהיו פטורים ממס רווח הון. גם זו הטבה שכדאי להתחשב בה, בעיקר אם ידעתם לבחור קרן רווחית עם תשואות גבוהות.

מי שהפקיד סכומים מעבר לתקרה יהנה מהטבה מסוג דחיית מס. כל זמן שהכסף נשאר בקרן ההשתלמות לא משלמים עליו מס וניתן להעביר אותו בין מסלולים ובין בתי השקעות ולהגדיל את הרווחים ללא תשלום מס. את המס על הרווח שמעבר לתקרת ההפקדה תשלמו רק ביום בו אתם מושכים סכומים אלה מקרן ההשתלמות.

הפרשות לקרן השתלמות לעצמאים – עד מתי ניתן לבצע אותן ב – 2024?

עצמאים יכולים לבחור אופן הפקדה לקרן השתלמות: סכום חודשי או תקופתי במהלך השנה או סכום חד פעמי עבור כל השנה. לפי פקודת מס הכנסה, ההפקדות לשנת מס מסוימת מוכרות עד ל- 31 בדצמבר של אותה שנה ולכן הפקדות לשנת המס 2024 יוכרו עד לתאריך 31.12.23 . חשוב להדגיש שההפקדה תוכר רק ברגע שהיא נקלטת בחברה שמנהלת את קרן ההשתלמות ותיכלל בדו"ח השנתי לאותה השנה. מומלץ שההפרשה לקרן השתלמות תהיה לפחות מספר ימים לפני תום השנה ולדאוג לכך שההפקדה לקרן השתלמות אכן תירשם לפני התאריך הנ"ל. רוב קרנות ההשתלמות מקבלות הפקדות במספר דרכים, כמו הפקדות דרך האיזור האישי באתר, העברה בנקאית, שיק בנקאי ועוד.

מתי מומלץ לעצמאי להפקיד לקרן השתלמות? אם העצמאי מעוניין להפקיד עד תקרת הפקדה להטבת ניכוי מס הכנסה (שתלויה בהכנסה השנתית), מומלץ להפקיד כבר בתחילת השנה סכום כלשהו, ולקראת סוף השנה לראות אם ניתן להפקיד עוד, בהתאם להכנסה השנתית. החלוקה למספר הפקדות פוגעת פחות בנטו של סוף השנה וגם מרוויחים עוד כמה חודשים של תשואה על הסכום שהופקד בתחילת שנה.

לעומת זאת, עצמאים רבים שמעדיפים להפקיד לקרן ההשתלמות את תקרת ההפקדה למס רווח הון שאינה תלויה בהכנסה השנתית (למרות שחלק מהסכום לא יזכה בהטבת מס הכנסה), יכולים להפקיד את מלוא הסכום כבר בתחילת שנה או לחלקו לכמה הפקדות במשך השנה ולהרוויח עוד חודשי תשואה על הסכום המופקד.

מידי שנה יש להתעדכן בשינויים בתקרת קרן השתלמות כפי שמפורסמות על ידי מס הכנסה.

הטבות מס עבור קרן השתלמות לשכירים

אין חובת הפרשה לקרן השתלמות לשכירים, והדבר תלוי ברצונו הטוב של המעסיק, אך כדאי לדרוש אותה בשל הטבות המס הקיימות אך ורק בערוץ השקעה זה:

כאשר מדובר על הפקדה לקרן השתלמות לשכירים, מהות ההטבות הינה זהה להטבות המס לעצמאי, אך התקרות שונות :

 • הטבת מס הכנסה במעמד ההפקדה- מהסכום שהמעסיק מפקיד לא מנוכה מס הכנסה וסכום ההפקדה כולו יועבר לקרן ההשתלמות, עד לתקרת ההפקדה.
 • הטבת מס רווח הון: פטור מתשלום מס רווח הון על רווחים שנוצרו מסכום הפקדות עד לתקרת ההפקדות.
  על סכומים שהופקדו מעבר לתקרה משלמים מס רווח הון בעת משיכת הכסף מהקרן.

תקרת קרן השתלמות בהפקדות לשכירים

ראשית, בשונה מקרן השתלמות לעצמאים, גם העובד וגם המעסיק מעבירים הפרשות לקרן השתלמות לשכירים.

תקרת קרן השתלמות לשכירים, המזכה בהטבות במס הכנסה ופטור ממס רווח הון, היא 10% מן השכר ומתחלקת ביחס של 1:3 בין המעסיק (7.5%) והעובד (2.5%). ניתן להפקיד פחות, כל עוד נשמר היחס של 1:3, למשל: 2% עובד ו-6% מעביד או 1.5% עובד ו- 4.5% מעביד.

העובד לא נהנה מהטבת מס הכנסה על הסכומים שהוא מפקיד מתוך שכרו (עד 2.5%), שכן הם מופקדים לאחר שמנכים ממנו מס הכנסה. עובד מקבל הטבת מס על הסכום שהמעסיק מפקיד עבורו – סכום זה מועבר במלואו לקרן ההשתלמות ללא ניכוי מס הכנסה.

תקרת ההטבה היא למשכורת חודשית בסך 15,712 ש"ח (ללא שינוי מהשנה הקודמת) כך שהסכום המירבי להפקדה בכל חודש הוא 1571.2 ש"ח או 10% מהשכר (המתחלקים ל- 7.5% על ידי המעביד ו-2.5% ממשכורת הנטו של השכיר), לפי הנמוך מביניהם.

הפקדת המעסיק לקרן השתלמות מעבר לתקרה

תקרת קרן השתלמות לשכירים ב- 2024 היא 18,854 ש"ח לשנה או 1,571 ש"ח לחודש ביחס של 1:3 בין העובד והמעסיק ולא יותר מ- 10% מהמשכורת של העובד.

כל חריגה מהכללים, מבחינת יחס ההפרשות בין העובד והמעסיק או סכום הפקדות גבוה מידי יחייבו את העובד בתשלום מס הכנסה גם על הפקדות המעסיק.

בנוסף, ישולם מס רווח הון בגובה 25% על הרווחים מהסכום העודף.

תקרת הפקדה לקרן השתלמות לשכיר בעל שליטה

שכיר בעל שליטה זכאי להטבת מס על תקרת הפקדה כמו של כל שכיר, 15,712 ש"ח ב-2024, אך הפקדת המעסיק תוכר כהוצאה מוכרת רק עבור אחוזי הפקדה נמוכים יותר: 4.5% מצד המעסיק ו-1.5% מצד השכיר. הפקדות מעבר לכך לא יוכרו למעסיק כהוצאה מוכרת. למרות זאת, חברות רבות מפקידות לשכיר בעל שליטה את המקסימום שהוא 7.5% מצד המעסיק ו-2.5% מצד השכיר, מכיוון שלשכיר זו אינה נזקפת כהכנסה.

תקרת הפקדה לקרן השתלמות לשכיר שהוא גם עצמאי

הטבות המס לשכיר שהוא גם עצמאי מתחלקות להטבת מס הכנסה והטבת מס רווח הון.

הטבת מס הכנסה

אם שכיר הוא גם עצמאי, ויש לו קרן השתלמות כשכיר לצד קרן השתלמות כעצמאי - הוא לא יקבל הטבת מס הכנסה כפולה. מפחיתים מתקרת ההכנסה השנתית לעצמאי את הכנסתו המבוטחת כשכיר. קודם בודקים מה שכרו השנתי המבוטח כשכיר ואם הוא נמוך מתקרת ההפקדה של עצמאים - ניתן להפקיד על ההפרש לקרן השתלמות לעצמאים. למה הכוונה?

א. מקום העבודה יפקיד לקרן השתלמות לשכיר לפי החישוב הנהוג אצלו. הפקדה זו נעשית בצורה זהה כמו ההפקדה לכל שכיר אחר. לדוגמא: שכר מבוטח בסך 14,000 ש"ח לחודש יהווה הכנסה שנתית של 168,000 ש"ח. מתוכם המעסיק יכול להפקיד עד 10% (במקסימום) לקרן השתלמות.

ב. עכשיו כדי לדעת כמה מותר לאותו אדם להפקיד לקרן השתלמות כעצמאי צריך לחשב: לוקחים את תקרת ההכנסה להפקדות לקרן השתלמות עצמאים (293,379 ש"ח ב- 2024) ומפחיתים ממנה את המשכורת השנתית המבוטחת. שהיא בדוגמא שלנו 168,000 ש"ח.
293,379-168,000=125,379
4.5% מתוך 125,379 ש"ח הם עוד 5,642 ש"ח שהשכיר יוכל להפקיד בקרן השתלמות לעצמאים ב- 2024 ולקבל על כך הטבת מס הכנסה.

נזכיר שהמשכורת המבוטחת היא המשכורת שממנה מפרישים לקרן השתלמות. אם כל השכר שלכם מבוטח - יפקידו לקרן השתלמות לפיו. אם רק 80% מהשכר מבוטח - ההפקדה לקרן השתלמות תחושב לפי 80% משכרכם

חישוב לפי משכורת עוקף את הבעיה של תקרות הפקדה שונות לעצמאי ושכיר.

הטבת מס רווח הון

ההטבה על מס רווח הון היא כפולה. שכיר שהוא גם עצמאי יקבל את הטבת מס רווח הון על הסכומים המופקדים כשכיר וגם יוכל להפקיד כעצמאי סכום עד 20,520 ש"ח ב-2024 ולקבל גם עליו הטבת מס רווח הון.

מומלץ לחשב את הטבת המס שתקבלו כשכיר + עצמאי מול הטבת מס כעצמאי בלבד ולבחור את הדרך בה הטבת המס גדולה יותר. למה הכוונה? אם המשכורת המבוטחת כשכיר נמוכה או המעסיק אינו מפקיד את המקסימום, יכול להיות שמשתלם יותר לוותר על קרן ההשתלמות כשכיר ולהפקיד רק כעצמאי. ערכו חישוב לפי הדוגמא ובדקו האם ההפקדה השנתית שקיבלתם גבוהה או נמוכה יותר מתקרת ההפקדה השנתית לעצמאי.

כללי פטור ממס בעת משיכת כספים מקרן השתלמות - לעצמאים ושכירים

יש תנאים לקבלת הטבת המס של פטור ממס רווח הון בעת משיכת הכסף מקרן השתלמות:

 • משיכה תוך 6 שנים או יותר ממועד ההפקדה הראשון. כדאי לדעת שגם אם העברתם את הכסף מקרן השתלמות אחת לאחרת, חישוב מועד ההפקדה הראשון נעשה לפי מועד ההפקדה לקרן המקורית ולא לפי תאריך ההעברה. חישוב מועד ההפקדה הראשון שונה עבור שכיר ועצמאי: לשכיר מודדים מסוף החודש בו בוצעה ההפקדה הראשונה.
  לעצמאים יש כלל מקל, שמקצר את תקופת 6 השנים: עצמאי רשאי למשוך כסף החל מה-31 לינואר שחל 6 שנים לאחר ההפקדה הראשונה. לדוגמא, עצמאי החל להפקיד ב- 15 לדצמבר בשנת 2010 (כי במועד זה הוא יכול לדעת במידת וודאות גבוהה מה הכנסתו השנתית ומה תקרת ההפקדה עבורה). הוא אינו צריך להמתין עד ה-14 לדצמבר 2016, אלא יהיה זכאי למשוך כסף בפטור ממס כבר מה- 31.1.2016, כלומר הוא מקבל פטור 11 חודשים לפני שכיר שהחל להפקיד באותו מועד.
 • אפשר למשוך במועד מוקדם יותר ולקבל פטור ממס אם אתם עונים על אחד המקרים הבאים:
  • 1. השתלמות בישראל או מחוץ לה: אפשר למשוך את הכסף אם חלפו 3 שנים ממועד ההפקדה הראשון ועד שליש מגובה הסכום שנצבר.
  • 2. הגעה לגיל פרישה וחלפו 3 שנים לפחות ממועד ההפקדה הראשון.
  • 3. השלכת וותק: כאשר יש שתי קרנות השתלמות והגעתם לוותק של 6 שנים לפחות באחת מהן - אז אפשר להשתמש בוותק של קרן ההשתלמות הוותיקה גם עבור החדשה יותר (זה קורה כשבמקום עבודה חדש פותחים לכם קרן השתלמות חדשה, או כשעוברים ממעמד שכיר לעצמאי או להפך - חובה להפקיד לקרן השתלמות התואמת את המעמד הנוכחי). אבל יש כאן מספר כללים מגבילים: 1. חובה שאחת מקרנות ההשתלמות תהיה קרן השתלמות לשכיר. 2. אפשר למשוך רק מהקרן החדשה יותר וחייבים למשוך את כל הסכום מהחדשה לפני שתוכלו למשוך כסף מהוותיקה. 3. לא בוצעה מעולם משיכה מהקרן הוותיקה. 4. אסור שיהיו הפקדות בו זמניות לקרנות השונות.
   המסקנה מכל הכללים המסובכים האלה היא שכדאי להתייעץ עם מומחה, כמו רואה חשבון או בית ההשקעות עצמו, כדי להבין האם תוכלו לבצע השלכת וותק ואיך לבצע אותה נכון כדי להימנע ממיסוי עודף ומנעילה של הקרנות. נושא מעורפל נוסף הוא כאשר לאדם יש יותר משתי קרנות השתלמות.

על קרנות השתלמות של עובדי הוראה וגננות חלים כללים אחרים, כיוון שהן נועדו לאפשר להם אמצעי מחיה בשנת שבתון

משיכה חלקית מקרן השתלמות

כשמושכים את הכסף מקרן השתלמות, תוכלו לבחור אם למשוך מהקרן את כל הסכום שחסכתם, או רק את חלקו. למשיכה חלקית יש כללים מיוחדים שכדאי לדעת:

 • קודם כל, משיכה חלקית נועלת את הקרן ההשתלמות להפקדות חדשות, אך פרט לכך הטיפול בכסף שנשאר הוא ללא שינוי. אם תרצו להמשיך להפקיד כספים לקרן השתלמות, תצטרכו לפתוח קרן השתלמות חדשה ולהתחיל לספור את הוותק מחדש.
 • בקשת המשיכה נעשית באמצעות טופס מיוחד, ובטופס אתם יכולים לבחור את סוג הכספים שתרצו למשוך - האם למשוך רק כספים שפטורים ממס רווח הון, או כספים שמשלמים עליהם מס רווח הון (זה רלוונטי רק למי שהפקיד מעבר לתקרה), או משיכה משני סוגי הכספים. מתי תרצו לשלם מס רווח הון? מס רווח הון הוא ריאלי ומקזזים ממנו את עליית האינפלציה. בתקופות בהן האינפלציה גבוהה, חישוב המס יהיה לאחר קיזוז אחוז האינפלציה מהרווחים, ואז הרווח עליו משלמים מס יהיה קטן יותר וכך גם תשלום המס. לעומת זאת בתקופה ללא אינפלציה או כשיש אינפלציה שלילית אין קיזוז כזה.
  אם לא תבחרו איזה מהכספים למשוך, קרן ההשתלמות מחוייבת לפי החוק לשחרר קודם כל את הכספים החייבים במס.

משיכת כסף מקרן השתלמות לפני הזמן

אם נקלעתם למצוקה כספית וחשבתם למשוך כסף מקרן ההשתלמות שלכם למרות שאינכם עומדים באף אחד מהתנאים שהוזכרו בסעיף הקודם, חשוב שתדעו שתחלקו כמעט חצי מהחיסכון שלכם עם פקיד השומה שלכם. המס על משיכה לפני הזמן עומד על 47% מהסכום שהמעביד הפריש עבורכם (שהם 3/4 מההפקדות) ומהרווחים שקרן ההשתלמות עשתה במהלך השנים מהפרשות העובד והמעביד. אם מדובר בקרן לעצמאים המצב מדכא אף יותר כי 47% מכל הסכום בקרן יעבור לידי מס הכנסה. אם תבקשו החזר מס, יכול להיות שתהיו זכאים להחזר כלשהו, אך עדיין תשלמו מס גבוה על המשיכה המוקדמת.

מה כן תוכלו לעשות אם אתם זקוקים לכסף מיידית? תוכלו לקחת הלוואה מקרן ההשתלמות. הריבית על הלוואות מקרן השתלמות הן בריבית נמוכה יחסית להלוואות מהבנק או כל גורם אחר ולא תדרשו לשלם עליהן מס הכנסה.

למעשה, מבחינה כספית זה הרבה יותר משתלם כי תוכלו ללוות סכום המגיע עד ל-50% מהסכום שנצבר בקרן השתלמות שעדיין אינה נזילה (כלומר שטרם חלפו 6 שנים מההפקדה הראשונה) ו- 80% מקרן נזילה. זה סכום גבוה יותר מהסכום שתוכלו לקבל עבור משיכה מוקדמת של קרן ההשתלמות שבצידה תשלום מס הכנסה גבוה על המשיכה. מה גם שבינתיים הקרן ממשיכה לקבל הפקדות ואם היא מנוהלת היטב, היא גם ממשיכה לצבור רווחים על הסכום שממשיך להתנהל בה.

החסרונות של הלוואה מקרן השתלמות היא שלא תוכלו להעביר את קרן ההשתלמות לבית השקעות אחר עד שתחזירו את מלוא ההלוואה, וכן שאתם מוגבלים במשיכת כסף ממנה

האם להפקיד מעל לתקרת קרן השתלמות או לא

קרן השתלמות נחשבת לכלי חיסכון מעולה בשל הטבות המס שלה וגם ניתן לקבל ממנה הלוואות משתלמות, אפשר לקרוא עליה עוד ב"מהי קרן השתלמות".

השאלה רלוונטית יותר לעצמאי שאינו חייב לקבל הסכמת מעסיק כדי להגדיל את ההפקדות, ובהחלט יכול להיות שדחיית המס לצד תשואות בקרן השתלמות טובה תהיה תמריץ להפקדה מעבר לתקרה.
שכיר יצטרך לקבל את אישור המעסיק, ומעבר לכך, שכיר שמפקיד מעבר לתקרת ההפקדה ישלם מס הכנסה וביטוח לאומי על חלקו של המעסיק ההפקדה העודפת (על חלקו של העובד בהפקדות תמיד משלמים מס הכנסה וביטוח בריאות, כמתואר למעלה). למרות המס, יש כאן סכום נוסף לחיסכון עתידי.

אם כך, השאלה היא האם השכיר מוכן לשלם כיום יותר מסים ולחסוך מעט יותר לעתיד. לחישוב זה יש לצרף את מס רווח הון על הרווחים מההפקדה העודפת, עלות דמי הניהול ואת העובדה שתשואות קרן השתלמות אינן בטוחות וקבועות ותלויות בתנודות שוק ההון. כל אחד ושיקוליו הוא, וביניהם היכולת להפקיד ולחסוך באפיקים אחרים.

כחיסכון, יש לקרן השתלמות יתרונות שאין לאפיקי חיסכון אחרים, כמו העובדה שניתן לעבור בין מסלולי השקעה ובין קרנות השתלמות ללא תשלום מס או קנסות מעבר, ותוך שמירה על הוותק של קרן ההשתלמות ושאר זכויות החוסך. אם בנוסף לאלה גם השגתם דמי ניהול נמוכים, יש לכם סיבה טובה להפקיד סכומים מעבר לתקרת ההפקדה המעניקה הטבות מס, כדי להגדיל את החיסכון העתידי שיהיה נזיל 6 שנים מיום ההפקדה הראשונית.

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק


קבל הצעה לקרן השתלמות

הצעות אטרקטיביות לקרן השתלמות

 • בדיקת הוזלת דמי ניהול בקרן השתלמות קיימת
 • הצעות ארטקטיביות לפתיחת קרן השתלמות חדשה
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

למד על קופות גמל וקרנות פנסיה