השוואת קרנות פנסיה

השוואת קרנות פנסיה של חברות ניהול קרנות הפנסיה והגמל הקיימות בשוק הפנסיה וחיסכון ארוך הטווח כולל מגדל, כלל, הראל, מנורה, אלטשולר שחם, פסגות, אקסלנס נשואה ואחרים. המערכת מבוססת על נתונים מפנסיה נט ומותאמת לכל סוגי הדפדפנים. תוכלו להשוות תשואות לפי תקופה, השוואה של סיכון מול תשואה, חלוקה לנכסים, דמי ניהול ויתרת נכסים. ניתן להשוות עד 4 קופות או קרנות בהשוואה מפורטת עם אפשרות יצירת גרפים להשוואה ויזואלית קלה.


קרנות חדשות כוללות תוכנית פנסיה מקיפה, קרנות כלליות כוללות תוכנית יסוד בלבד
סוג הקרן
הנתונים מעודכנים נכון לחודש מרץ 2021
109 קרנות פנסיה
השווה
שם קרןתשואה שנה אחרונהתשואה 3 שניםתשואה 5 שנים שיעור דמי הניהול הממוצע מההפקדות השוטפות בשנה האחרונה דמי ניהול מההפקדות
שיעור דמי הניהול הממוצע מסך הנכסים שנצברו בקרן בשנה האחרונה דמי ניהול מהנכסים
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות 44.52% 1.81% 0.17%
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות 36.76% 32.35% 59.09% 2.44% 0.24%
כלל פנסיה מניות 35.83% 33.47% 55.22% 2.02% 0.21%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות 33.7% 28.9% 53.88% 2.12% 0.19%
הראל פנסיה - מניות 32.96% 28.84% 50.76% 2.01% 0.22%
איילון מיטב מקיפה - מסלול מניות 32.67% 28.27% 48.91% 2.11% 0.18%
מגדל מקפת אישית מניות 31.79% 30.44% 50.35% 2.21% 0.23%
פסגות מקיפה - אפיק מניות 28.3% 24.83% 42.71% 2.88% 0.23%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 27.81% 25.13% 44.86% 2.12% 0.19%
איילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות 27.81% 26.93% 43.35% 2.11% 0.18%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055 27.52% 25.16% 45.46% 2.12% 0.19%
כלל פנסיה עד 50 27.49% 27.92% 44.89% 2.02% 0.21%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 26.33% 24.83% 45.32% 2.12% 0.19%
איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 26.27% 26.78% 46.14% 2.11% 0.18%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 25.55% 27.13% 46.93% 2.44% 0.24%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 25.31% 24.58% 45.21% 2.12% 0.19%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 25.04% 29.99% 56.57% 1.81% 0.17%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040 24.91% 24.98% 45.77% 2.12% 0.19%
ספיר 24.47% 26.78% 44.98% 2.02% 0.21%
פסגות פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 24.31% 24.85% 40.6% 2.88% 0.23%
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה 23.99% 24.61% 38.2% 2.21% 0.23%
איילון מיטב מקיפה 50-60 23.87% 25.5% 39.64% 2.11% 0.18%
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה 23.73% 23.16% 42.47% 2.01% 0.22%
כלל פנסיה 50-60 23.39% 24.59% 38.89% 2.02% 0.21%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה 22.63% 23.93% 38.23% 1.55% 0.05%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה 22.07% 20.51% 2.44% 0.24%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 21.96% 23.25% 40.34% 2.44% 0.24%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 21.79% 21.81% 39.8% 2.12% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - כללי 21.71% 22.39% 40.52% 2.12% 0.19%
מגדל מקפת אישית כללי 20.83% 22.85% 39.59% 2.21% 0.23%
הראל פנסיה - גילעד כללי 20.78% 23.51% 42.48% 2.01% 0.22%
הראל פנסיה - מנוף כללי 20.27% 22.6% 41.46% 2.01% 0.22%
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 20.06% 21.05% 37.3% 2.01% 0.22%
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 19.99% 21.69% 32.86% 2.21% 0.23%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 19.64% 24.98% 46.27% 1.81% 0.17%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030 19.49% 19.69% 35.33% 2.12% 0.19%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה 19.43% 24.5% 35.22% 1.81% 0.17%
פסגות פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 19.18% 19.14% 29.12% 2.88% 0.23%
פסגות פנסיה מקיפה חו"ל 19.02% 22.67% 2.88% 0.23%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 18.85% 20.6% 31.5% 1.55% 0.05%
מגדל מקפת אישית הלכה 18.41% 18.87% 30.65% 2.21% 0.23%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה 18.12% 19.89% 30.83% 2.44% 0.24%
חושן (כהלכה) 17.96% 17.51% 31.53% 2.02% 0.21%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 17.77% 18.06% 2.44% 0.24%
פסגות מקיפה - אפיק הלכה 17.38% 18.16% 27.99% 2.88% 0.23%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה 17% 17.84% 31.16% 2.12% 0.19%
הראל פנסיה - הלכה 16.98% 20.6% 31.77% 2.01% 0.22%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה 16.9% 19.79% 34.61% 2.44% 0.24%
מגדל מקפת אישית מניות למקבלי קצבה 16.86% 2.21% 0.23%
איילון מיטב מקיפה הלכה 16.74% 19.01% 29.55% 2.11% 0.18%
כלל פנסיה 60 ומעלה 16.27% 19.25% 30.9% 2.02% 0.21%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 15.88% 16.9% 29.17% 2.12% 0.19%
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות 15.58% 18.42% 32.95% 2.44% 0.24%
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה 15.14% 17.76% 27.62% 2.21% 0.23%
איילון מיטב מקיפה 60 ומעלה 14.57% 17.3% 28.98% 2.11% 0.18%
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה 14.38% 17.07% 30.07% 2.01% 0.22%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים 14.01% 18.62% 2.44% 0.24%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה 13.92% 20.8% 33.42% 1.81% 0.17%
מסלול בסיסי למקבלי קצבה 13.56% 19.38% 2.02% 0.21%
פסגות פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 13.47% 15.54% 23.16% 2.88% 0.23%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה 13.33% 14.71% 2.44% 0.24%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 13.08% 16.02% 24.7% 1.55% 0.05%
מסלול אג"ח עד 15% מניות 12.09% 15.5% 25.36% 2.02% 0.21%
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה 10.95% 17.85% 2.21% 0.23%
איילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית 10.61% 13.67% 21.54% 2.11% 0.18%
איילון מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 10.47% 17.08% 2.11% 0.18%
איילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 10.13% 14.71% 20.55% 2.11% 0.18%
מסלול הלכה למקבלי קצבה 10.12% 14.53% 2.02% 0.21%
פסגות פנסיה מקיפה אג"ח עד 20% מניות 9.95% 13.6% 20.48% 2.88% 0.23%
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח 9.84% 15.06% 26.72% 2.44% 0.24%
הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה 9.81% 17.55% 2.01% 0.22%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים 9.79% 15.8% 2.12% 0.19%
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה 9.59% 2.21% 0.23%
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 9.35% 16.08% 2.01% 0.22%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 7.85% 19.21% 1.81% 0.17%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 7.6% 17.23% 1.81% 0.17%
פסגות פנסיה מקיפה פנסיונרים למקבלי קצבה לאחר ה-1.1.18 7.11% 2.88% 0.23%
כלל פנסיה אג"ח 6.66% 11.07% 18.44% 2.02% 0.21%
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה קיימים 6.58% 17.81% 2.01% 0.22%
מגדל מקפת אישית אג"ח 6.4% 11.46% 18.35% 2.21% 0.23%
איילון מיטב מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) 6.36% 11.66% 18.6% 2.11% 0.18%
מגדל מקפת אישית לזכאים קיימים לקצבה 6.15% 17.51% 2.21% 0.23%
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים 6.1% 17.53% 2.21% 0.23%
הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות 6.08% 11.5% 21.15% 2.01% 0.22%
מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 5.67% 15.45% 2.02% 0.21%
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים 5.64% 15.71% 2.21% 0.23%
מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה 5.64% 2.21% 0.23%
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל 5.54% 17.41% 46.48% 2.44% 0.24%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק זכאים קיימים 5.35% 15.83% 2.12% 0.19%
הראל פנסיה - זכאים קיימים לקצבה 5.33% 17.08% 2.01% 0.22%
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי פנסיה 5.13% 13.78% 1.55% 0.05%
מסלול פנסיה לזכאים קיימים 5.08% 16.83% 2.02% 0.21%
מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים 5.07% 15.26% 2.02% 0.21%
איילון מיטב מקיפה קצבה לזכאים קיימים 4.99% 17.46% 2.11% 0.18%
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים 4.9% 15.8% 2.01% 0.22%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה 4.88% 15.98% 2.44% 0.24%
מסלול קצבה לזכאים קיימים 4.88% 16.38% 2.44% 0.24%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה קיימים 4.88% 16.86% 2.12% 0.19%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים (עד 1.1.18) 4.79% 14.35% 1.55% 0.05%
איילון מיטב מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (למעט לפנסיונרים זכאים קיימים) 4.79% 16.57% 2.11% 0.18%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול אג"ח 4.62% 7.69% 14.14% 2.12% 0.19%
פסגות פנסיה - פנסיונרים 4.59% 14.87% 2.88% 0.23%
פסגות פנסיה מקיפה מסלול הלכה למקבלי קצבה 4.57% 16.4% 2.88% 0.23%
פסגות פנסיה מקיפה הלכתי למקבלי קצבה לאחר ה-1.1.18 3.74% 2.88% 0.23%
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל 3.11% 14.12% 14.59% 2.44% 0.24%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2020 2.37% 11.74% 20.95% 2.12% 0.19%
מגדל מקפת אישית שקלי טווח קצר 1.64% 5.01% 8.3% 2.21% 0.23%
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר 1.62% 4.98% 8.2% 2.44% 0.24%
הראל פנסיה - שיקלי טווח קצר 1.43% 4.35% 7.65% 2.01% 0.22%

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

טיפים בהשוואת קרנות פנסיה

  • השוו תשואות לטווח ארוך של 5 שנים
  • השוו מדד שארפ של הקרן, ככל שהמדד גבוה יותר איכות הקרן גבוהה יותר
  • השוו תשואה שנתית ממוצעת של 5 שנים ומעלה, כל הבדל קטן הוא משמעותי לכמות הכסף שתחסכו
  • השוו בין מסלולי השקעה שונים להבין את משמעות החיסכון לטווח ארוך
  • השוו את דמי הניהול אם אין לכם הסדר דרך העבודה קבלו הצעה מכמה גופים ותשאפו לקבל לפחות את דמי הניהול הממוצעים
  • למה כדאי לשאוף? קרן עם תשואה גבוה לאורך זמן, בעלת מדד שארפ גבוה ודמי ניהול נמוכים

קרא על חיסכון לפנסיה