השוואת קרנות פנסיה

השוואת קרנות פנסיה של חברות ניהול קרנות הפנסיה והגמל הקיימות בשוק הפנסיה וחיסכון ארוך הטווח כולל מגדל, כלל, הראל, מנורה, אלטשולר שחם, פסגות, אקסלנס נשואה ואחרים. המערכת מבוססת על נתונים מפנסיה נט ומותאמת לכל סוגי הדפדפנים. תוכלו להשוות תשואות לפי תקופה, השוואה של סיכון מול תשואה, חלוקה לנכסים, דמי ניהול ויתרת נכסים. ניתן להשוות עד 4 קופות או קרנות בהשוואה מפורטת עם אפשרות יצירת גרפים להשוואה ויזואלית קלה.


קרנות חדשות כוללות תוכנית פנסיה מקיפה, קרנות כלליות כוללות תוכנית יסוד בלבד
סוג הקרן
הנתונים מעודכנים נכון לחודש אפריל 2023
133 קרנות פנסיה
השווה
שם קרןתשואה שנה אחרונהתשואה 3 שניםתשואה 5 שנים שיעור דמי הניהול הממוצע מההפקדות השוטפות בשנה האחרונה דמי ניהול מההפקדות
שיעור דמי הניהול הממוצע מסך הנכסים שנצברו בקרן בשנה האחרונה דמי ניהול מהנכסים
מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות 7.33% 34.45% 40.53% 1.54% 0.1%
כלל פנסיה מניות -2.33% 36.22% 40.32% 1.63% 0.17%
הראל פנסיה - מניות -1.02% 36.25% 39.92% 1.67% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות -0.9% 37.27% 39.5% 1.82% 0.16%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה -0.07% 32.76% 39.07% 1.7% 0.17%
כלל פנסיה לבני 50 ומטה -0.46% 33.14% 38.7% 1.63% 0.17%
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות -2.84% 35.44% 38.46% 1.7% 0.17%
מגדל מקפת אישית מניות -0.76% 33.24% 38.45% 1.77% 0.18%
מיטב מקיפה 50-60 0.4% 31.02% 37.72% 1.54% 0.1%
מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה -0.06% 31.52% 37.67% 1.54% 0.1%
ספיר -0.88% 30.97% 37.58% 1.63% 0.17%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055 0.16% 33.46% 37.29% 1.82% 0.16%
מיטב מקיפה - מסלול מניות -1.83% 34.66% 37.22% 1.54% 0.1%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 0.83% 32.19% 37.15% 1.82% 0.16%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 0.47% 32.51% 36.88% 1.82% 0.16%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 7.72% 22.6% 36.73% - -
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040 0.51% 30.76% 36.44% 1.82% 0.16%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 0.03% 32.35% 35.93% 1.82% 0.16%
מגדל מקפת אישית כללי 1.46% 29.82% 35.69% 1.77% 0.18%
כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 5.41% 26.66% 35.6% 1.63% 0.17%
הראל פנסיה - גילעד כללי 0.5% 27.05% 34.67% 1.67% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - כללי -0.26% 29.37% 34.4% 1.82% 0.16%
כלל פנסיה לבני 50-60 0.01% 28.52% 34.22% 1.63% 0.17%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 7.2% 21.63% 34.15% 1.45% 0.13%
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה 0.25% 28.89% 34.15% 1.77% 0.18%
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה -0.28% 28.72% 33.96% 1.67% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק זכאים קיימים 7.43% 20.68% 33.83% 1.82% 0.16%
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה 5.52% 23.8% 33.65% 1.77% 0.18%
הראל פנסיה - מנוף כללי 0.52% 26.37% 33.6% 1.67% 0.19%
מסלול פנסיה לזכאים קיימים 6.77% 18.92% 33.47% 1.63% 0.17%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים 4.6% 24.64% 32.88% 1.7% 0.17%
הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה 5.98% 22.18% 32.74% 1.67% 0.19%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 0.56% 26.76% 32.7% 1.7% 0.17%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 1.05% 27.83% 32.68% 1.82% 0.16%
מגדל מקפת אישית לזכאים קיימים לקצבה 5.01% 18.32% 32.59% 1.77% 0.18%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה -0.89% 21.49% 31.78% 1.45% 0.13%
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 0.52% 25.38% 31.39% 1.67% 0.19%
מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 5.07% 21.93% 31.31% - -
מסלול קצבה לזכאים קיימים 5.56% 16.91% 31.25% 1.7% 0.17%
הראל פנסיה - זכאים קיימים לקצבה 5.04% 16.47% 31.12% 1.67% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים 6.07% 22.53% 31.06% 1.82% 0.16%
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 0.74% 24.95% 30.71% 1.77% 0.18%
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 5.39% 21.55% 30.63% 1.67% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030 1.49% 25.7% 30.43% 1.82% 0.16%
מיטב מקיפה קצבה לזכאים קיימים 4.34% 15.17% 30.33% 1.54% 0.1%
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה 5.27% 21.42% 29.26% 1.63% 0.17%
הראל פנסיה - הלכה 1.1% 20.35% 29.26% 1.67% 0.19%
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים 3.14% 14.98% 29.22% 1.77% 0.18%
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה קיימים 3.23% 14.68% 29.19% 1.67% 0.19%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה -0.09% 24.49% 28.97% 1.7% 0.17%
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה 0.63% 21.69% 28.14% 1.63% 0.17%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה 1.37% 21.57% 27.94% 1.7% 0.17%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 0.28% 17.72% 27.57% 1.45% 0.13%
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים 3.45% 13.79% 27.32% 1.67% 0.19%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה 0.97% 17.39% 27.29% 1.45% 0.13%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה 3.33% 13.4% 27.16% 1.7% 0.17%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה קיימים 2.62% 12.69% 26.98% 1.82% 0.16%
מיטב מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (למעט לפנסיונרים זכאים קיימים) 2.99% 12.49% 26.84% - -
מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 3.4% 14.48% 26.8% 1.63% 0.17%
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים 3.43% 14.11% 26.77% 1.77% 0.18%
מיטב מקיפה הלכה -0.18% 19.71% 26.64% 1.54% 0.1%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה 0.95% 19.65% 26.5% 1.7% 0.17%
מגדל מקפת אישית הלכה 0.41% 21.1% 25.99% 1.77% 0.18%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה 2.25% 15.07% 25.88% 1.45% 0.13%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 0.72% 20.45% 25.84% 1.7% 0.17%
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים 3.4% 13.2% 25.78% 1.63% 0.17%
מיטב מקיפה 60 ומעלה 1.48% 19.27% 25.51% 1.54% 0.1%
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה 0.88% 19.26% 25.29% 1.77% 0.18%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 1.34% 19.84% 24.74% 1.82% 0.16%
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה 0.3% 18.05% 24.47% 1.67% 0.19%
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות 1.3% 17.73% 24.29% 1.7% 0.17%
חושן (כהלכה) 0.75% 19.95% 23.31% 1.63% 0.17%
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח 2.09% 12.5% 20.98% 1.7% 0.17%
כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות 0.83% 14.18% 20.58% 1.63% 0.17%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה 0.78% 15.01% 20.54% 1.7% 0.17%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה -1.09% 15.63% 20.53% 1.82% 0.16%
מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 1.48% 10.62% 18.44% - -
מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית 1.5% 12.12% 18.38% 1.54% 0.1%
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל 10.39% 5.53% 18.34% 1.7% 0.17%
מיטב מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) 2.65% 10.71% 18.27% 1.54% 0.1%
הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות 1.47% 8.52% 16.22% 1.67% 0.19%
כלל פנסיה אג"ח 1.96% 8.95% 15.66% 1.63% 0.17%
מגדל מקפת אישית אג"ח 0.8% 7.18% 14.26% 1.77% 0.18%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול אג"ח 1.85% 8.1% 12.73% 1.82% 0.16%
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר 3.79% 7.74% 11.43% 1.7% 0.17%
מגדל מקפת אישית שקלי טווח קצר 3.42% 7.28% 10.94% 1.77% 0.18%
הראל פנסיה - שיקלי טווח קצר 3.7% 7.42% 10.63% 1.67% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה יעד לפרישה 2065 -0.85% 1.82% 0.16%
מנורה מבטחים פנסיה מדדי מניות חו"ל - פאסיבי 9.84% 1.82% 0.16%
מנורה מבטחים פנסיה חו"ל 8.64% 1.82% 0.16%
מנורה מבטחים פנסיה מחקה מדד S&P500 9.08% 1.82% 0.16%
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש 1.82% 0.16%
מור פנסיה מקיפה - מסלול אג"ח 1% 0.22%
מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה 1% 0.22%
אינפיניטי מקיפה מחקה מדד S&P 500 12.6% 1% 0.195%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי- מדדי מניות 0.78% 1.45% 0.13%
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה 1% 0.195%
הראל פנסיה- משולב סחיר 1.67% 0.19%
כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש 1.63% 0.17%
מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש 1.77% 0.18%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול מחקה מדד S&P500 11.64% 1.7% 0.17%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות -1.97% 32.77% 1.45% 0.13%
הראל פנסיה מחקה מדד s&p 500 9.11% 1.67% 0.19%
מגדל מקפת אישית מחקה מדד S&P500 10.13% 1.77% 0.18%
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה 5.14% 21.16% 1.77% 0.18%
מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה 4.91% 15.27% 1.77% 0.18%
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 9.77% 1% 0.22%
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה 7.86% 1% 0.22%
מור פנסיה מקיפה - מסלול שיקלי טווח קצר 1% 0.22%
מור פנסיה מקיפה - אג"ח עד 25% מניות 1% 0.22%
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 3.57% 1% 0.195%
אינפיניטי מקיפה פאסיבי - מדדי מניות 1% 0.195%
מסלול למקבלי קצבה 1% 0.195%
הראל פנסיה- קיימות 1.67% 0.19%
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש 1.54% 0.1%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש 1.7% 0.17%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר 1.45% 0.13%
כלל פנסיה מחקה מדד s&p 500 10.29% 1.63% 0.17%
מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה 4.77% 1.54% 0.1%
כלל פנסיה שיקלי טווח קצר 4.22% 1.63% 0.17%
מיטב פנסיה מקיפה מחקה מדד S&P 500 9.74% 1.54% 0.1%
הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש 1.67% 0.19%
כלל פנסיה משולב סחיר 1.63% 0.17%
מגדל מקפת אישית מניות למקבלי קצבה 4.18% 28.44% 1.77% 0.18%
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 9.08% 1% 0.22%
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 1% 0.195%
אינפיניטי מקיפה הלכה 1.88% 1% 0.195%
מגדל מקפת אישית משולב סחיר 1.77% 0.18%
מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר 1.54% 0.1%
מור פנסיה מקיפה - מסלול מניות 13.05% 1% 0.22%
מור פנסיה מקיפה - מדדי מניות חו"ל 4.93% 1% 0.22%
מיטב פנסיה מקיפה קיימות 1.54% 0.1%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש 1.45% 0.13%

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

חברה מדד שירות קרנות פנסיה ציון מדד שביעות רצון והמלצת לקוחות ציון מדד תלונות הציבור ציון מדד זמני מענה לטלפון
הראל פנסיה 82 81 84 89
כלל פנסיה וגמל 81 82 84 71
מגדל מקפת 80 78 83 95
הפניקס פנסיה וגמל 79 81 81 69
מנורה מבטחים 76 76 80 81
אלטשולר שחם 75 81 74 35
מיטב דש 74 76 71 66

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

טיפים בהשוואת קרנות פנסיה

  • השוו תשואות לטווח ארוך של 5 שנים
  • השוו מדד שארפ של הקרן, ככל שהמדד גבוה יותר איכות הקרן גבוהה יותר
  • השוו תשואה שנתית ממוצעת של 5 שנים ומעלה, כל הבדל קטן הוא משמעותי לכמות הכסף שתחסכו
  • השוו בין מסלולי השקעה שונים להבין את משמעות החיסכון לטווח ארוך
  • השוו את דמי הניהול אם אין לכם הסדר דרך העבודה קבלו הצעה מכמה גופים ותשאפו לקבל לפחות את דמי הניהול הממוצעים
  • למה כדאי לשאוף? קרן עם תשואה גבוה לאורך זמן, בעלת מדד שארפ גבוה ודמי ניהול נמוכים
מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

קרא על חיסכון לפנסיה