השוואת קרנות פנסיה

השוואת קרנות פנסיה של חברות ניהול קרנות הפנסיה והגמל הקיימות בשוק הפנסיה וחיסכון ארוך הטווח כולל מגדל, כלל, הראל, מנורה, אלטשולר שחם, פסגות, אקסלנס נשואה ואחרים. המערכת מבוססת על נתונים מפנסיה נט ומותאמת לכל סוגי הדפדפנים. תוכלו להשוות תשואות לפי תקופה, השוואה של סיכון מול תשואה, חלוקה לנכסים, דמי ניהול ויתרת נכסים. ניתן להשוות עד 4 קופות או קרנות בהשוואה מפורטת עם אפשרות יצירת גרפים להשוואה ויזואלית קלה.


קרנות חדשות כוללות תוכנית פנסיה מקיפה, קרנות כלליות כוללות תוכנית יסוד בלבד
סוג הקרן
הנתונים מעודכנים נכון לחודש יוני 2022
101 קרנות פנסיה
השווה
שם קרןתשואה שנה אחרונהתשואה 3 שניםתשואה 5 שנים שיעור דמי הניהול הממוצע מההפקדות השוטפות בשנה האחרונה דמי ניהול מההפקדות
שיעור דמי הניהול הממוצע מסך הנכסים שנצברו בקרן בשנה האחרונה דמי ניהול מהנכסים
כלל פנסיה מניות -1.81% 25.29% 45.37% 1.72% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות -1.05% 22.83% 45.06% 1.89% 0.17%
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות -2.44% 26.24% 44.88% 1.86% 0.2%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 1.5% 25.51% 42.6% 1.86% 0.2%
ספיר 2.55% 24.6% 42.53% 1.72% 0.19%
כלל פנסיה לבני 50 ומטה 1.03% 24.46% 41.36% 1.72% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055 1.37% 23.07% 40.88% 1.89% 0.17%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 2.07% 22.61% 40.82% 1.89% 0.17%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040 1.74% 22.41% 40.76% 1.89% 0.17%
הראל פנסיה - מניות -0.37% 25.69% 40.67% 1.75% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 1.37% 22.5% 40.47% 1.89% 0.17%
איילון מיטב מקיפה - מסלול מניות -2.26% 22.98% 40.19% 1.86% 0.12%
מגדל מקפת אישית מניות -2.16% 22.62% 39.61% 1.9% 0.2%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 0.32% 21.71% 39.07% 1.89% 0.17%
איילון מיטב מקיפה 50-60 1.02% 24.36% 39.01% 1.86% 0.12%
איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה -0.82% 22.99% 38.43% 1.86% 0.12%
מנורה מבטחים פנסיה - כללי 2.32% 21.21% 38.25% 1.89% 0.17%
מגדל מקפת אישית כללי 3.02% 22.52% 37.78% 1.9% 0.2%
הראל פנסיה - גילעד כללי 1.7% 21.57% 37.35% 1.75% 0.19%
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה 1.54% 21.59% 36.65% 1.75% 0.19%
הראל פנסיה - מנוף כללי 2% 20.86% 36.45% 1.75% 0.19%
כלל פנסיה לבני 50-60 0.9% 21.24% 36.22% 1.72% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 1.5% 19.34% 35.92% 1.89% 0.17%
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה 0.32% 21% 35.61% 1.9% 0.2%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 0.55% 21.02% 34.52% 1.86% 0.2%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030 2.51% 18.71% 33.51% 1.89% 0.17%
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 1.5% 19.43% 33.09% 1.75% 0.19%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה -8.28% 14.42% 32.68% 1.53% 0.12%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 4.42% 16.81% 32.45% 1.53% 0.12%
איילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות -5.29% 15.99% 32.18% 1.86% 0.12%
מגדל מקפת אישית לזכאים קיימים לקצבה 6.34% 18.59% 32% 1.9% 0.2%
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה קיימים 4.85% 17.25% 31.73% 1.75% 0.19%
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 0.64% 18.66% 31.72% 1.9% 0.2%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק זכאים קיימים 7.29% 17.93% 31.23% 1.89% 0.17%
הראל פנסיה - זכאים קיימים לקצבה 5.78% 17.7% 31.21% 1.75% 0.19%
מסלול פנסיה לזכאים קיימים 6.37% 17.21% 30.83% 1.72% 0.19%
איילון מיטב מקיפה קצבה לזכאים קיימים 5.52% 16.82% 30.78% 1.86% 0.12%
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים 4.93% 17.24% 30.45% 1.9% 0.2%
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה 2.03% 17.66% 30.18% 1.72% 0.19%
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים 5.07% 16.55% 29.93% 1.75% 0.19%
מסלול קצבה לזכאים קיימים 5.51% 16.27% 29.52% 1.86% 0.2%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה קיימים 4.43% 15.63% 29.4% 1.89% 0.17%
הראל פנסיה - הלכה 0.09% 16.01% 28.68% 1.75% 0.19%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה 4.7% 15.53% 28.62% 1.86% 0.2%
מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 5.01% 15.31% 28.43% 1.72% 0.19%
איילון מיטב מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (למעט לפנסיונרים זכאים קיימים) 4.51% 15.36% 28.43% 1.86% 0.12%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה 0.21% 16.09% 28.42% 1.86% 0.2%
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים 4.35% 15.14% 27.89% 1.9% 0.2%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה -0.6% 14.07% 27.74% 1.86% 0.2%
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים 4.24% 14.45% 27.42% 1.72% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 1.52% 14.46% 26.97% 1.89% 0.17%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 -6.99% 11.75% 26.94% 1.53% 0.12%
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה 1.3% 15.06% 26.89% 1.75% 0.19%
מגדל מקפת אישית הלכה -0.55% 14.07% 26.77% 1.9% 0.2%
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה 0.93% 14.96% 26.56% 1.9% 0.2%
איילון מיטב מקיפה הלכה -1.33% 14.76% 25.65% 1.86% 0.12%
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות -0.38% 13.93% 25.34% 1.86% 0.2%
איילון מיטב מקיפה 60 ומעלה 0.24% 14.69% 25.17% 1.86% 0.12%
חושן (כהלכה) -1.19% 12.12% 25.02% 1.72% 0.19%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה -7.49% 11.62% 25.01% 1.53% 0.12%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה -3% 12.64% 23.96% 1.53% 0.12%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה -2.63% 10.77% 22.91% 1.89% 0.17%
כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות -0.18% 11.66% 22.22% 1.72% 0.19%
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח 0.92% 11.86% 21.63% 1.86% 0.2%
איילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית -0.61% 8.46% 19.1% 1.86% 0.12%
איילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות -1.85% 8.04% 18.6% 1.86% 0.12%
הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות 1.29% 8.99% 18.42% 1.75% 0.19%
איילון מיטב מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) 1.43% 9.89% 18.2% 1.86% 0.12%
כלל פנסיה אג"ח -0.02% 7.7% 16.29% 1.72% 0.19%
מגדל מקפת אישית אג"ח 0.01% 7.26% 15.94% 1.9% 0.2%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול אג"ח 1.77% 6.06% 13.64% 1.89% 0.17%
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל -4.12% 1.15% 12.61% 1.86% 0.2%
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר 2.3% 5.4% 9.2% 1.86% 0.2%
מגדל מקפת אישית שקלי טווח קצר 2.09% 5.24% 9.05% 1.9% 0.2%
הראל פנסיה - שיקלי טווח קצר 2.35% 4.73% 8.56% 1.75% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים 4.96% 15.99% 1.89% 0.17%
מנורה מבטחים פנסיה חו"ל -3.45% 1.89% 0.17%
מנורה מבטחים פנסיה מדדי מניות חו"ל - פאסיבי -4.62% 1.89% 0.17%
מנורה מבטחים פנסיה יעד לפרישה 2065 -1.64% 1.89% 0.17%
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 4.47% 16.32% 1.75% 0.19%
הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה 4.88% 17.17% 1.75% 0.19%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה -1.36% 15.93% 1.86% 0.2%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 -1.16% 13.63% 1.86% 0.2%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה -0.41% 11.08% 1.86% 0.2%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים 3.82% 19% 1.86% 0.2%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 4.01% 16.23% 1.53% 0.12%
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה 4.75% 17.8% 1.9% 0.2%
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה 4.26% 15.26% 1.9% 0.2%
מגדל מקפת אישית מניות למקבלי קצבה 3.21% 20.14% 1.9% 0.2%
מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה 4.17% 13.13% 1.9% 0.2%
איילון מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 3.2% 15.85% 1.86% 0.12%
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה 3.86% 15.41% 1.72% 0.19%
כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 5.26% 20.26% 1.72% 0.19%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות -11.39% 17.79% 1.53% 0.12%
איילון מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה 3.6% 1.86% 0.12%
כלל פנסיה שיקלי טווח קצר 2.46% 1.72% 0.19%
איילון מיטב פנסיה מקיפה מחקה מדד S&P 500 -0.28% 1.86% 0.12%
הראל פנסיה מחקה מדד s&p 500 -1% 1.75% 0.19%
מגדל מקפת אישית מחקה מדד S&P500 -0.65% 1.9% 0.2%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול מחקה מדד S&P500 -0.25% 1.86% 0.2%
כלל פנסיה מחקה מדד s&p 500 -0.92% 1.72% 0.19%

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

חברה מדד שירות קרנות פנסיה ציון מדד שביעות רצון והמלצת לקוחות ציון מדד תלונות הציבור ציון מדד זמני מענה לטלפון
אלטשולר שחם 82 85 79 71
הפניקס פנסיה וגמל 82 80 81 94
כלל פנסיה וגמל 80 78 82 89
הראל פנסיה 79 79 83 70
מגדל מקפת 77 76 82 79
מנורה מבטחים 77 74 80 88
הלמן אלדובי 77 78 71 78
פסגות 76 76 79 69
מיטב דש 73 73 71 75

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

טיפים בהשוואת קרנות פנסיה

  • השוו תשואות לטווח ארוך של 5 שנים
  • השוו מדד שארפ של הקרן, ככל שהמדד גבוה יותר איכות הקרן גבוהה יותר
  • השוו תשואה שנתית ממוצעת של 5 שנים ומעלה, כל הבדל קטן הוא משמעותי לכמות הכסף שתחסכו
  • השוו בין מסלולי השקעה שונים להבין את משמעות החיסכון לטווח ארוך
  • השוו את דמי הניהול אם אין לכם הסדר דרך העבודה קבלו הצעה מכמה גופים ותשאפו לקבל לפחות את דמי הניהול הממוצעים
  • למה כדאי לשאוף? קרן עם תשואה גבוה לאורך זמן, בעלת מדד שארפ גבוה ודמי ניהול נמוכים
מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

קרא על חיסכון לפנסיה