השוואת קרנות פנסיה

השוואת קרנות פנסיה של חברות ניהול קרנות הפנסיה והגמל הקיימות בשוק הפנסיה וחיסכון ארוך הטווח כולל מגדל, כלל, הראל, מנורה, אלטשולר שחם, פסגות, אקסלנס נשואה ואחרים. המערכת מבוססת על נתונים מפנסיה נט ומותאמת לכל סוגי הדפדפנים. תוכלו להשוות תשואות לפי תקופה, השוואה של סיכון מול תשואה, חלוקה לנכסים, דמי ניהול ויתרת נכסים. ניתן להשוות עד 4 קופות או קרנות בהשוואה מפורטת עם אפשרות יצירת גרפים להשוואה ויזואלית קלה.


קרנות חדשות כוללות תוכנית פנסיה מקיפה, קרנות כלליות כוללות תוכנית יסוד בלבד
סוג הקרן
הנתונים מעודכנים נכון לחודש פברואר 2024
133 קרנות פנסיה
השווה
שם קרןתשואה שנה אחרונהתשואה 3 שניםתשואה 5 שנים שיעור דמי הניהול הממוצע מההפקדות השוטפות בשנה האחרונה דמי ניהול מההפקדות
שיעור דמי הניהול הממוצע מסך הנכסים שנצברו בקרן בשנה האחרונה דמי ניהול מהנכסים
מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות 34.28% 43.05% 69.84% 1.54% 0.1%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות 15.61% 26.58% 52.82% 1.82% 0.16%
הראל פנסיה - מניות 13.61% 24.88% 51.74% 1.67% 0.19%
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות 15.25% 23.16% 51.58% 1.7% 0.17%
מיטב מקיפה - מסלול מניות 15.68% 25.08% 51.07% 1.54% 0.1%
מגדל מקפת אישית מניות 15.68% 24.5% 50.55% 1.77% 0.18%
כלל פנסיה מניות 13.04% 19.88% 49.59% 1.63% 0.17%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 12.83% 25.39% 49.03% 1.7% 0.17%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות 15.97% 15.39% 48.48% 1.45% 0.13%
מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 12.9% 23.99% 48.18% 1.54% 0.1%
מיטב מקיפה 50-60 12.09% 24.29% 47.43% 1.54% 0.1%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055 12.24% 24.25% 46.92% 1.82% 0.16%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 11.62% 24.17% 45.92% 1.82% 0.16%
כלל פנסיה לבני 50 ומטה 11.09% 21.38% 45.88% 1.63% 0.17%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 11.74% 23.69% 45.82% 1.82% 0.16%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 12.46% 23.06% 45.72% 1.82% 0.16%
מגדל מקפת אישית מניות למקבלי קצבה 12.15% 26.76% 44.78% 1.77% 0.18%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040 10.96% 22.42% 44.39% 1.82% 0.16%
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה 12.09% 21.86% 42.6% 1.77% 0.18%
מגדל מקפת אישית כללי 10.3% 23.16% 42.51% 1.77% 0.18%
כלל פנסיה כללי 9.46% 20.26% 42.46% 1.63% 0.17%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 11.67% 21.63% 42.06% 1.7% 0.17%
מנורה מבטחים פנסיה - כללי 10.82% 23.41% 41.85% 1.82% 0.16%
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה 9.62% 20.88% 41.02% 1.67% 0.19%
כלל פנסיה לבני 50-60 10.36% 19.53% 40.76% 1.63% 0.17%
הראל פנסיה - גילעד כללי 9.35% 21% 40.62% 1.67% 0.19%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה 14.68% 23.03% 40.31% 1.7% 0.17%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 10.01% 25.54% 40.23% - -
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 10.55% 21.45% 40.06% 1.82% 0.16%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 13.15% 14.94% 39.77% 1.45% 0.13%
הראל פנסיה - מנוף כללי 9.31% 20.65% 39.56% 1.67% 0.19%
כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 7.84% 22.81% 39.02% 1.63% 0.17%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים 9.07% 22.31% 38.47% 1.7% 0.17%
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 11.15% 20.14% 38.32% 1.77% 0.18%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 9.29% 23.51% 38.08% 1.45% 0.13%
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 9.19% 19.75% 37.73% 1.67% 0.19%
הראל פנסיה - הלכה 12.81% 21.39% 37.53% 1.67% 0.19%
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה 8.95% 23.36% 37.46% 1.77% 0.18%
הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה 8.89% 23.49% 36.86% 1.67% 0.19%
מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 9.54% 22.82% 36.52% - -
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030 8.75% 19.58% 36.15% 1.82% 0.16%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק זכאים קיימים 6.68% 22.81% 35.83% 1.82% 0.16%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים 8.94% 23.11% 35.6% 1.82% 0.16%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 13.19% 20.64% 35.5% 1.7% 0.17%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה 12.87% 14.39% 35.36% 1.45% 0.13%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 12.36% 14.28% 35.13% 1.45% 0.13%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה 12.23% 20.67% 35.1% 1.7% 0.17%
מיטב מקיפה הלכה 12.07% 19.3% 35.09% 1.54% 0.1%
כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים 6.8% 21.79% 34.96% 1.63% 0.17%
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה 9.15% 22.34% 34.48% 1.63% 0.17%
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה 9.2% 22.6% 34.4% 1.77% 0.18%
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 7.71% 21.24% 34.25% 1.67% 0.19%
מגדל מקפת אישית לזכאים קיימים לקצבה 5.59% 19.54% 33.77% 1.77% 0.18%
מגדל מקפת אישית הלכה 11.44% 19.12% 33.43% 1.77% 0.18%
מסלול קצבה לזכאים קיימים 6.39% 19.62% 32.99% 1.7% 0.17%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה 9.29% 16.33% 32.82% 1.7% 0.17%
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה 8.21% 16.58% 32.75% 1.63% 0.17%
הראל פנסיה - זכאים קיימים לקצבה 5.52% 18.13% 32.65% 1.67% 0.19%
מיטב מקיפה 60 ומעלה 9.81% 17.28% 32.28% 1.54% 0.1%
כלל פנסיה הלכה 11.22% 17.1% 30.7% 1.63% 0.17%
מיטב מקיפה קצבה לזכאים קיימים 5.13% 16.78% 30.69% 1.54% 0.1%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה 8.84% 12.68% 30.41% 1.45% 0.13%
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה 8.9% 16.16% 30.34% 1.77% 0.18%
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות 9.2% 14.82% 30.24% 1.7% 0.17%
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה קיימים 4.8% 15.15% 30.09% 1.67% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 8.1% 15.67% 29.71% 1.82% 0.16%
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים 4.17% 15.13% 29.48% 1.77% 0.18%
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה 7.27% 14.79% 28.54% 1.67% 0.19%
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים 5.51% 15.5% 28.38% 1.77% 0.18%
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים 3.74% 14.48% 28.21% 1.67% 0.19%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה 3.97% 14.45% 27.59% 1.7% 0.17%
מיטב מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (למעט לפנסיונרים זכאים קיימים) 4.48% 13.93% 27.49% - -
מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה 7.02% 17.01% 27.34% 1.77% 0.18%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה 9.98% 15.47% 27.23% 1.7% 0.17%
כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים 4.53% 14.99% 26.99% 1.63% 0.17%
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים 4.95% 14.41% 26.44% 1.63% 0.17%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה 10.1% 13.44% 26.43% 1.82% 0.16%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה קיימים 2.93% 12.47% 26.08% 1.82% 0.16%
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח 7.55% 12.73% 25.18% 1.7% 0.17%
כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות 7.59% 11.81% 24.55% 1.63% 0.17%
מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית 8.2% 12.89% 22.68% 1.54% 0.1%
מיטב מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) 6.84% 12.43% 22.09% 1.54% 0.1%
מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 7.88% 10.46% 21.41% - -
כלל פנסיה אשראי ואג"ח 7.28% 10.74% 19.39% 1.63% 0.17%
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל 4.97% 8.17% 17.83% 1.7% 0.17%
מגדל מקפת אישית אג"ח 6.64% 8.53% 17.25% 1.77% 0.18%
הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות 3.87% 8.22% 17.05% 1.67% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול אג"ח 6.39% 10.68% 15.53% 1.82% 0.16%
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר 5.29% 10.96% 14.44% 1.7% 0.17%
מגדל מקפת אישית שקלי טווח קצר 5.54% 10.62% 14.13% 1.77% 0.18%
הראל פנסיה - שיקלי טווח קצר 5.52% 11.05% 13.84% 1.67% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה מדדי מניות חו"ל - פאסיבי 15.01% 28.22% 1.82% 0.16%
מנורה מבטחים פנסיה יעד לפרישה 2065 13.12% 19.9% 1.82% 0.16%
מנורה מבטחים פנסיה חו"ל 8.78% 15.48% 1.82% 0.16%
מנורה מבטחים פנסיה מחקה מדד S&P500 20.22% 1.82% 0.16%
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש 11.36% 1.82% 0.16%
מור פנסיה מקיפה - מסלול אג"ח 9.37% 1% 0.22%
מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה 7.96% 1% 0.22%
אינפיניטי מקיפה מחקה מדד S&P 500 20.24% 1% 0.195%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי- מדדי מניות 18.44% 1.45% 0.13%
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה 12.7% 1% 0.195%
הראל פנסיה- משולב סחיר 4.38% 1.67% 0.19%
כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש 10.91% 1.63% 0.17%
מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש 12.07% 1.77% 0.18%
הראל פנסיה מחקה מדד s&p 500 21.19% 41.05% 1.67% 0.19%
מגדל מקפת אישית מחקה מדד S&P500 21.02% 1.77% 0.18%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול מחקה מדד S&P500 21.18% 45.41% 1.7% 0.17%
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 15.9% 1% 0.22%
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה 11.33% 1% 0.22%
מור פנסיה מקיפה - מסלול שיקלי טווח קצר 5.68% 1% 0.22%
מור פנסיה מקיפה - אג"ח עד 25% מניות 9.6% 1% 0.22%
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 16.61% 1% 0.195%
אינפיניטי מקיפה פאסיבי - מדדי מניות 14.17% 1% 0.195%
מסלול למקבלי קצבה 12.69% 1% 0.195%
הראל פנסיה- קיימות -0.96% 1.67% 0.19%
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש 29.82% 1.54% 0.1%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש 12.22% 1.7% 0.17%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר 14.03% 1.45% 0.13%
מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה 9.37% 22.81% 1.54% 0.1%
כלל פנסיה כספי (שקלי) 5.83% 12.15% 1.63% 0.17%
מיטב פנסיה מקיפה מחקה מדד S&P 500 21.31% 48.08% 1.54% 0.1%
הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש 11.86% 1.67% 0.19%
כלל פנסיה משולב סחיר 11.33% 1.63% 0.17%
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 14.8% 1% 0.22%
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 17.12% 1% 0.195%
אינפיניטי מקיפה הלכה 12.76% 1% 0.195%
מגדל מקפת אישית משולב סחיר 12.13% 1.77% 0.18%
מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר 12.3% 1.54% 0.1%
כלל פנסיה עוקב מדד s&p 500 21.4% 1.63% 0.17%
מור פנסיה מקיפה - מסלול מניות 18.31% 1% 0.22%
מור פנסיה מקיפה - מדדי מניות חו"ל 15.95% 1% 0.22%
מיטב פנסיה מקיפה קיימות 1.17% 1.54% 0.1%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש 13.9% 1.45% 0.13%

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

חברה מדד שירות קרנות פנסיה ציון מדד שביעות רצון והמלצת לקוחות ציון מדד תלונות הציבור ציון מדד זמני מענה לטלפון
הראל פנסיה 82 81 84 89
כלל פנסיה וגמל 81 82 84 71
מגדל מקפת 80 78 83 95
הפניקס פנסיה וגמל 79 81 81 69
מנורה מבטחים 76 76 80 81
אלטשולר שחם 75 81 74 35
מיטב דש 74 76 71 66

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

טיפים בהשוואת קרנות פנסיה

  • השוו תשואות לטווח ארוך של 5 שנים
  • השוו מדד שארפ של הקרן, ככל שהמדד גבוה יותר איכות הקרן גבוהה יותר
  • השוו תשואה שנתית ממוצעת של 5 שנים ומעלה, כל הבדל קטן הוא משמעותי לכמות הכסף שתחסכו
  • השוו בין מסלולי השקעה שונים להבין את משמעות החיסכון לטווח ארוך
  • השוו את דמי הניהול אם אין לכם הסדר דרך העבודה קבלו הצעה מכמה גופים ותשאפו לקבל לפחות את דמי הניהול הממוצעים
  • למה כדאי לשאוף? קרן עם תשואה גבוה לאורך זמן, בעלת מדד שארפ גבוה ודמי ניהול נמוכים
מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

קרא על חיסכון לפנסיה