השוואת קרנות פנסיה

השוואת קרנות פנסיה של חברות ניהול קרנות הפנסיה והגמל הקיימות בשוק הפנסיה וחיסכון ארוך הטווח כולל מגדל, כלל, הראל, מנורה, אלטשולר שחם, פסגות, אקסלנס נשואה ואחרים. המערכת מבוססת על נתונים מפנסיה נט ומותאמת לכל סוגי הדפדפנים. תוכלו להשוות תשואות לפי תקופה, השוואה של סיכון מול תשואה, חלוקה לנכסים, דמי ניהול ויתרת נכסים. ניתן להשוות עד 4 קופות או קרנות בהשוואה מפורטת עם אפשרות יצירת גרפים להשוואה ויזואלית קלה.


קרנות חדשות כוללות תוכנית פנסיה מקיפה, קרנות כלליות כוללות תוכנית יסוד בלבד
סוג הקרן
הנתונים מעודכנים נכון לחודש אוקטובר 2020
109 קרנות פנסיה
השווה
שם קרןתשואה שנה אחרונהתשואה 3 שניםתשואה 5 שנים שיעור דמי הניהול הממוצע מההפקדות השוטפות בשנה האחרונה דמי ניהול מההפקדות
שיעור דמי הניהול הממוצע מסך הנכסים שנצברו בקרן בשנה האחרונה דמי ניהול מהנכסים
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות -1.03% 13.51% 31.01% 2.44% 0.24%
איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 2.48% 15.4% 27.92% 2.11% 0.18%
הראל פנסיה - גילעד כללי 1.58% 13.83% 27.69% 2.01% 0.22%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040 0.08% 13.58% 27.19% 2.12% 0.19%
הראל פנסיה - מניות 0.74% 11.98% 26.57% 2.01% 0.22%
מגדל מקפת אישית מניות 1.27% 13.67% 25.89% 2.21% 0.23%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 -0.56% 12.75% 25.76% 2.12% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 -0.59% 12.57% 25.14% 2.12% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות -3.21% 12.32% 24.74% 2.12% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055 -0.72% 12.26% 24.5% 2.12% 0.19%
ספיר 0.15% 13.54% 24.4% 2.02% 0.21%
איילון מיטב מקיפה - מסלול מניות 0.8% 14.16% 24.34% 2.11% 0.18%
מגדל מקפת אישית כללי 1.26% 12.77% 24.2% 2.21% 0.23%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 -0.36% 12.07% 24.1% 2.12% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - כללי -0.64% 12.02% 23.8% 2.12% 0.19%
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח 3.13% 12.28% 23.64% 2.44% 0.24%
פסגות פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 0.44% 12.48% 23.55% 2.88% 0.23%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030 0.06% 11.28% 22.11% 2.12% 0.19%
הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות 2.64% 11.16% 20.71% 2.01% 0.22%
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה 1.21% 12.22% 19.71% 2.21% 0.23%
פסגות מקיפה - אפיק מניות -2.07% 10.54% 19.59% 2.88% 0.23%
הראל פנסיה - הלכה 0.94% 11.78% 19.49% 2.01% 0.22%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 0.15% 10.26% 19.13% 2.12% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה 0% 10.07% 18.65% 2.12% 0.19%
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 1.41% 11.87% 18.42% 2.21% 0.23%
מסלול אג"ח עד 15% מניות 1.22% 10.66% 18.13% 2.02% 0.21%
פסגות פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 -0.33% 9.72% 18.11% 2.88% 0.23%
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה 1.26% 11.04% 17.49% 2.21% 0.23%
חושן (כהלכה) -1.8% 8.53% 17.03% 2.02% 0.21%
פסגות פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 0.74% 9.84% 16.92% 2.88% 0.23%
מגדל מקפת אישית אג"ח 1.53% 10.26% 16.8% 2.21% 0.23%
מגדל מקפת אישית הלכה -1% 9.4% 16.79% 2.21% 0.23%
איילון מיטב מקיפה הלכה 0.33% 10.51% 16.72% 2.11% 0.18%
פסגות מקיפה - אפיק הלכה -0.09% 9.47% 16.54% 2.88% 0.23%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2020 0.05% 8.99% 16.45% 2.12% 0.19%
איילון מיטב מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) 1.98% 10.11% 16.09% 2.11% 0.18%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול אג"ח 0.06% 6.7% 12.52% 2.12% 0.19%
מגדל מקפת אישית שקלי טווח קצר 1.46% 5% 8.12% 2.21% 0.23%
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר 1.32% 4.86% 7.96% 2.44% 0.24%
הראל פנסיה - שיקלי טווח קצר 0.9% 4.39% 7.56% 2.01% 0.22%
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים 2.39% 14.73% 2.21% 0.23%
כלל פנסיה מניות -0.62% 13.86% 2.02% 0.21%
מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים 3% 15.15% 2.02% 0.21%
כלל פנסיה 60 ומעלה 0.63% 11.1% 2.02% 0.21%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה 0.14% 13.57% 1.55% 0.05%
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה 0.85% 11.88% 2.01% 0.22%
פסגות פנסיה מקיפה אג"ח עד 20% מניות 1.41% 10.06% 2.88% 0.23%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה 1.51% 12.48% 2.44% 0.24%
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל 2.78% 12.6% 2.44% 0.24%
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 2.62% 2.01% 0.22%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 -0.7% 2.44% 0.24%
מגדל מקפת אישית מניות למקבלי קצבה 1.82% 2.21% 0.23%
פסגות פנסיה מקיפה הלכתי למקבלי קצבה לאחר ה-1.1.18 3.06% 2.88% 0.23%
פסגות פנסיה מקיפה מסלול הלכה למקבלי קצבה 3.05% 16.41% 2.88% 0.23%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים (עד 1.1.18) 3.42% 13.76% 1.55% 0.05%
איילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית -0.44% 9.21% 2.11% 0.18%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק זכאים קיימים 3.05% 14.97% 2.12% 0.19%
מגדל מקפת אישית לזכאים קיימים לקצבה 3.72% 16.34% 2.21% 0.23%
כלל פנסיה עד 50 -0.1% 12.53% 2.02% 0.21%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 4.17% 20.11% 1.81% 0.17%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה 5.15% 17.9% 1.81% 0.17%
פסגות פנסיה מקיפה חו"ל 3.23% 14.86% 2.88% 0.23%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 1.25% 12.63% 2.44% 0.24%
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות 1.79% 12.08% 2.44% 0.24%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה -0.22% 2.44% 0.24%
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי פנסיה 2.41% 1.55% 0.05%
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה 1% 2.21% 0.23%
פסגות פנסיה מקיפה פנסיונרים למקבלי קצבה לאחר ה-1.1.18 3.11% 2.88% 0.23%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות 2.31% 1.81% 0.17%
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה קיימים 3.42% 16.83% 2.01% 0.22%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה קיימים 3.09% 16.37% 2.12% 0.19%
איילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 0.87% 10.84% 2.11% 0.18%
איילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות -0.79% 12.24% 2.11% 0.18%
איילון מיטב מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (למעט לפנסיונרים זכאים קיימים) 3.2% 16.11% 2.11% 0.18%
הראל פנסיה - מנוף כללי 1.33% 13.41% 2.01% 0.22%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 4.02% 17.04% 1.81% 0.17%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה 3.14% 15.69% 2.44% 0.24%
מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 2.76% 14.74% 2.02% 0.21%
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים 3.31% 16.4% 2.21% 0.23%
פסגות פנסיה - פנסיונרים 2.56% 14.63% 2.88% 0.23%
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים 3.57% 15.69% 2.01% 0.22%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 -0.48% 12.29% 2.12% 0.19%
כלל פנסיה אג"ח 1.36% 9.5% 2.02% 0.21%
מסלול פנסיה לזכאים קיימים 3.59% 16.19% 2.02% 0.21%
כלל פנסיה 50-60 0.15% 11.94% 2.02% 0.21%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 3.95% 17.77% 1.81% 0.17%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה 5.34% 16.75% 1.81% 0.17%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 0.05% 12.07% 1.55% 0.05%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 0.38% 10.64% 1.55% 0.05%
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 1.21% 11.78% 2.01% 0.22%
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה 1.33% 11.1% 2.01% 0.22%
איילון מיטב מקיפה 50-60 3.09% 15.32% 2.11% 0.18%
איילון מיטב מקיפה 60 ומעלה 1.81% 11.58% 2.11% 0.18%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 0.72% 14.38% 2.44% 0.24%
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל 3.57% 16.11% 2.44% 0.24%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה -1.53% 9.89% 2.44% 0.24%
מסלול קצבה לזכאים קיימים 3.19% 15.91% 2.44% 0.24%
הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה 2.4% 2.01% 0.22%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה -1.35% 2.44% 0.24%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים 2.19% 2.44% 0.24%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 4.55% 1.81% 0.17%
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה 2.4% 2.21% 0.23%
מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה 2.86% 2.21% 0.23%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים 1.58% 2.12% 0.19%
איילון מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 2.17% 2.11% 0.18%
מסלול הלכה למקבלי קצבה 1.27% 2.02% 0.21%
מסלול בסיסי למקבלי קצבה 1.96% 2.02% 0.21%
הראל פנסיה - זכאים קיימים לקצבה 3.74% 16.74% 2.01% 0.22%
איילון מיטב מקיפה קצבה לזכאים קיימים 3.59% 17.12% 2.11% 0.18%

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

טיפים בהשוואת קרנות פנסיה

  • השוו תשואות לטווח ארוך של 5 שנים
  • השוו מדד שארפ של הקרן, ככל שהמדד גבוה יותר איכות הקרן גבוהה יותר
  • השוו תשואה שנתית ממוצעת של 5 שנים ומעלה, כל הבדל קטן הוא משמעותי לכמות הכסף שתחסכו
  • השוו בין מסלולי השקעה שונים להבין את משמעות החיסכון לטווח ארוך
  • השוו את דמי הניהול אם אין לכם הסדר דרך העבודה קבלו הצעה מכמה גופים ותשאפו לקבל לפחות את דמי הניהול הממוצעים
  • למה כדאי לשאוף? קרן עם תשואה גבוה לאורך זמן, בעלת מדד שארפ גבוה ודמי ניהול נמוכים

קרא על חיסכון לפנסיה