השוואת קרנות פנסיה

השוואת קרנות פנסיה של חברות ניהול קרנות הפנסיה והגמל הקיימות בשוק הפנסיה וחיסכון ארוך הטווח כולל מגדל, כלל, הראל, מנורה, אלטשולר שחם, פסגות, אקסלנס נשואה ואחרים. המערכת מבוססת על נתונים מפנסיה נט ומותאמת לכל סוגי הדפדפנים. תוכלו להשוות תשואות לפי תקופה, השוואה של סיכון מול תשואה, חלוקה לנכסים, דמי ניהול ויתרת נכסים. ניתן להשוות עד 4 קופות או קרנות בהשוואה מפורטת עם אפשרות יצירת גרפים להשוואה ויזואלית קלה.


קרנות חדשות כוללות תוכנית פנסיה מקיפה, קרנות כלליות כוללות תוכנית יסוד בלבד
סוג הקרן
הנתונים מעודכנים נכון לחודש ינואר 2021
109 קרנות פנסיה
השווה
שם קרןתשואה שנה אחרונהתשואה 3 שניםתשואה 5 שנים שיעור דמי הניהול הממוצע מההפקדות השוטפות בשנה האחרונה דמי ניהול מההפקדות
שיעור דמי הניהול הממוצע מסך הנכסים שנצברו בקרן בשנה האחרונה דמי ניהול מהנכסים
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 8% 24.87% 55.41% 1.81% 0.17%
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות 9.76% 23.3% 55.01% 2.44% 0.24%
כלל פנסיה מניות 11.39% 24.76% 53.05% 2.02% 0.21%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות 6.12% 21.12% 47.82% 2.12% 0.19%
הראל פנסיה - מניות 9.1% 19.26% 46.85% 2.01% 0.22%
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל 5.54% 17.41% 46.48% 2.44% 0.24%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 6.74% 21.17% 45.29% 1.81% 0.17%
מגדל מקפת אישית מניות 9.26% 20.91% 44.94% 2.21% 0.23%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 8.17% 21.68% 44.09% 2.44% 0.24%
איילון מיטב מקיפה - מסלול מניות 8.31% 20.03% 43.5% 2.11% 0.18%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040 6.41% 19.21% 42.51% 2.12% 0.19%
איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 7.96% 20.35% 42.45% 2.11% 0.18%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055 6.51% 18.99% 41.55% 2.12% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 6.25% 18.81% 41.54% 2.12% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 6.71% 19.02% 41.54% 2.12% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 5.99% 18.66% 41.53% 2.12% 0.19%
כלל פנסיה עד 50 8.89% 21.2% 40.89% 2.02% 0.21%
ספיר 8.1% 20.74% 40.31% 2.02% 0.21%
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה 6.77% 16.91% 39.98% 2.01% 0.22%
הראל פנסיה - גילעד כללי 6.45% 17.98% 39.79% 2.01% 0.22%
איילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות 6.79% 18.37% 39.27% 2.11% 0.18%
הראל פנסיה - מנוף כללי 6.13% 17.39% 39.09% 2.01% 0.22%
פסגות מקיפה - אפיק מניות 5.74% 17.15% 38.23% 2.88% 0.23%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 5.2% 17.03% 37.03% 2.12% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - כללי 5.2% 17.44% 36.88% 2.12% 0.19%
מגדל מקפת אישית כללי 6.68% 17.94% 36.45% 2.21% 0.23%
פסגות פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 6.14% 18% 36.34% 2.88% 0.23%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה 5.46% 18.38% 36.1% 1.55% 0.05%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 7.25% 18.44% 35.93% 2.44% 0.24%
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 6.04% 15.99% 35.35% 2.01% 0.22%
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות 5.16% 15.6% 34.76% 2.44% 0.24%
איילון מיטב מקיפה 50-60 7.85% 19.82% 34.41% 2.11% 0.18%
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה 7.78% 18.44% 34.1% 2.21% 0.23%
כלל פנסיה 50-60 7.69% 19.18% 33.42% 2.02% 0.21%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030 4.97% 15.74% 33% 2.12% 0.19%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה 5.7% 16.46% 32.77% 2.44% 0.24%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה 7.46% 20.95% 32.36% 1.81% 0.17%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה 6.54% 18.74% 32.28% 1.81% 0.17%
חושן (כהלכה) 4.45% 13.38% 29.8% 2.02% 0.21%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 4.52% 16.22% 29.8% 1.55% 0.05%
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 6.67% 16.94% 29.58% 2.21% 0.23%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה 4.01% 14.64% 29.26% 2.44% 0.24%
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה 4.62% 13.94% 29.2% 2.01% 0.22%
הראל פנסיה - הלכה 5.03% 15.58% 29.07% 2.01% 0.22%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה 3.96% 13.4% 29.01% 2.12% 0.19%
כלל פנסיה 60 ומעלה 5.4% 15.43% 28.59% 2.02% 0.21%
מגדל מקפת אישית הלכה 4.2% 13.98% 28.07% 2.21% 0.23%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 4.13% 14.07% 27.89% 2.12% 0.19%
איילון מיטב מקיפה הלכה 4.3% 14.21% 27.54% 2.11% 0.18%
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח 4.41% 13.79% 26.57% 2.44% 0.24%
איילון מיטב מקיפה 60 ומעלה 5.01% 14.55% 26.57% 2.11% 0.18%
פסגות מקיפה - אפיק הלכה 4.46% 13.46% 26.49% 2.88% 0.23%
פסגות פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 4.37% 13.65% 26.32% 2.88% 0.23%
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה 5.15% 14.44% 25.8% 2.21% 0.23%
מסלול אג"ח עד 15% מניות 4.52% 13.45% 24.54% 2.02% 0.21%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 3.53% 13.48% 23.71% 1.55% 0.05%
הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות 3.09% 11.41% 22.27% 2.01% 0.22%
פסגות פנסיה מקיפה אג"ח עד 20% מניות 3.55% 11.49% 22.11% 2.88% 0.23%
פסגות פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 3.67% 12.69% 21.83% 2.88% 0.23%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2020 2.37% 11.74% 20.95% 2.12% 0.19%
איילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית 2.29% 11.42% 19.85% 2.11% 0.18%
איילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 3.19% 12.82% 19.7% 2.11% 0.18%
מגדל מקפת אישית אג"ח 2.63% 11.34% 18.95% 2.21% 0.23%
כלל פנסיה אג"ח 2.55% 10.37% 18.37% 2.02% 0.21%
איילון מיטב מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) 2.87% 11.02% 18.18% 2.11% 0.18%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול אג"ח 1.07% 7.16% 14.02% 2.12% 0.19%
מגדל מקפת אישית שקלי טווח קצר 1.47% 4.99% 8.2% 2.21% 0.23%
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר 1.34% 4.86% 8.04% 2.44% 0.24%
הראל פנסיה - שיקלי טווח קצר 0.93% 4.29% 7.56% 2.01% 0.22%
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים 3.12% 15.22% 2.21% 0.23%
מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים 3.57% 15.24% 2.02% 0.21%
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 4.47% 14.82% 2.01% 0.22%
הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה 4.37% 16.3% 2.01% 0.22%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 4.36% 2.44% 0.24%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 5.05% 1.81% 0.17%
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה 4.46% 15.85% 2.21% 0.23%
מגדל מקפת אישית מניות למקבלי קצבה 5.64% 2.21% 0.23%
מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה 3.54% 2.21% 0.23%
פסגות פנסיה מקיפה הלכתי למקבלי קצבה לאחר ה-1.1.18 3.2% 2.88% 0.23%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים 3.47% 14.92% 2.12% 0.19%
מסלול הלכה למקבלי קצבה 3.78% 2.02% 0.21%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים (עד 1.1.18) 3.89% 13.84% 1.55% 0.05%
מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 3.44% 14.88% 2.02% 0.21%
פסגות פנסיה - פנסיונרים 3.23% 15.11% 2.88% 0.23%
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל 2.14% 17.65% 2.44% 0.24%
איילון מיטב מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (למעט לפנסיונרים זכאים קיימים) 3.53% 16.52% 2.11% 0.18%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 4.64% 17.74% 1.81% 0.17%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה 3.44% 15.89% 2.44% 0.24%
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים 3.8% 16.86% 2.21% 0.23%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק זכאים קיימים 3.54% 15.1% 2.12% 0.19%
מגדל מקפת אישית לזכאים קיימים לקצבה 4.18% 16.75% 2.21% 0.23%
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים 3.75% 15.69% 2.01% 0.22%
מסלול פנסיה לזכאים קיימים 3.9% 16.45% 2.02% 0.21%
מסלול קצבה לזכאים קיימים 3.59% 15.98% 2.44% 0.24%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה 4.98% 2.44% 0.24%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים 5.45% 17.29% 2.44% 0.24%
איילון מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 4.21% 15.87% 2.11% 0.18%
מסלול בסיסי למקבלי קצבה 5.58% 16.5% 2.02% 0.21%
פסגות פנסיה מקיפה מסלול הלכה למקבלי קצבה 3.47% 16.76% 2.88% 0.23%
הראל פנסיה - זכאים קיימים לקצבה 3.93% 16.8% 2.01% 0.22%
איילון מיטב מקיפה קצבה לזכאים קיימים 3.78% 17.05% 2.11% 0.18%
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה קיימים 4.04% 17.26% 2.01% 0.22%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה קיימים 3.45% 16.6% 2.12% 0.19%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה 3.23% 2.44% 0.24%
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי פנסיה 3.08% 1.55% 0.05%
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה 2.94% 2.21% 0.23%
פסגות פנסיה מקיפה פנסיונרים למקבלי קצבה לאחר ה-1.1.18 4.36% 2.88% 0.23%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות 10% 1.81% 0.17%
פסגות פנסיה מקיפה חו"ל 6.6% 18.61% 2.88% 0.23%

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

טיפים בהשוואת קרנות פנסיה

  • השוו תשואות לטווח ארוך של 5 שנים
  • השוו מדד שארפ של הקרן, ככל שהמדד גבוה יותר איכות הקרן גבוהה יותר
  • השוו תשואה שנתית ממוצעת של 5 שנים ומעלה, כל הבדל קטן הוא משמעותי לכמות הכסף שתחסכו
  • השוו בין מסלולי השקעה שונים להבין את משמעות החיסכון לטווח ארוך
  • השוו את דמי הניהול אם אין לכם הסדר דרך העבודה קבלו הצעה מכמה גופים ותשאפו לקבל לפחות את דמי הניהול הממוצעים
  • למה כדאי לשאוף? קרן עם תשואה גבוה לאורך זמן, בעלת מדד שארפ גבוה ודמי ניהול נמוכים

קרא על חיסכון לפנסיה