השוואת קרנות פנסיה

השוואת קרנות פנסיה של חברות ניהול קרנות הפנסיה והגמל הקיימות בשוק הפנסיה וחיסכון ארוך הטווח כולל מגדל, כלל, הראל, מנורה, אלטשולר שחם, פסגות, אקסלנס נשואה ואחרים. המערכת מבוססת על נתונים מפנסיה נט ומותאמת לכל סוגי הדפדפנים. תוכלו להשוות תשואות לפי תקופה, השוואה של סיכון מול תשואה, חלוקה לנכסים, דמי ניהול ויתרת נכסים. ניתן להשוות עד 4 קופות או קרנות בהשוואה מפורטת עם אפשרות יצירת גרפים להשוואה ויזואלית קלה.


קרנות חדשות כוללות תוכנית פנסיה מקיפה, קרנות כלליות כוללות תוכנית יסוד בלבד
סוג הקרן
הנתונים מעודכנים נכון לחודש יוני 2021
109 קרנות פנסיה
השווה
שם קרןתשואה שנה אחרונהתשואה 3 שניםתשואה 5 שנים שיעור דמי הניהול הממוצע מההפקדות השוטפות בשנה האחרונה דמי ניהול מההפקדות
שיעור דמי הניהול הממוצע מסך הנכסים שנצברו בקרן בשנה האחרונה דמי ניהול מהנכסים
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות 34.99% 45.4% 1.81% 0.17%
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות 33.48% 36.66% 67.13% 2.44% 0.24%
כלל פנסיה מניות 31.19% 36.63% 61.6% 2.02% 0.21%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות 31.03% 33.74% 61.2% 2.12% 0.19%
איילון מיטב מקיפה - מסלול מניות 28.8% 32.94% 57.59% 2.11% 0.18%
הראל פנסיה - מניות 28.04% 33.16% 58.29% 2.01% 0.22%
מגדל מקפת אישית מניות 26.87% 33.36% 57.02% 2.21% 0.23%
כלל פנסיה עד 50 25.14% 31.19% 50.04% 2.02% 0.21%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 24.88% 30.9% 52.13% 2.44% 0.24%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055 24.66% 29.6% 51.41% 2.12% 0.19%
איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 24.42% 31.39% 52.13% 2.11% 0.18%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 24.39% 29.47% 50.84% 2.12% 0.19%
איילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות 24.28% 30.04% 52.85% 2.11% 0.18%
פסגות מקיפה - אפיק מניות 23.97% 26.76% 48.05% 2.88% 0.23%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 23.87% 29.07% 50.98% 2.12% 0.19%
ספיר 23.07% 29.65% 49.55% 2.02% 0.21%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 22.88% 28.3% 50.33% 2.12% 0.19%
איילון מיטב מקיפה 50-60 22.8% 29.89% 45.85% 2.11% 0.18%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040 22.2% 28.61% 50.71% 2.12% 0.19%
פסגות פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 21.63% 27.65% 44.95% 2.88% 0.23%
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה 21.53% 27.23% 43.37% 2.21% 0.23%
מנורה מבטחים פנסיה - כללי 21.43% 26.21% 45.3% 2.12% 0.19%
כלל פנסיה 50-60 21.38% 27.61% 42.98% 2.02% 0.21%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 21.29% 33.54% 61.44% 1.81% 0.17%
מיטב דש פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה 21.07% 27.12% 43.82% 1.55% 0.05%
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה 20.67% 26.42% 46.86% 2.01% 0.22%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 20.64% 26.46% 43.77% 2.44% 0.24%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 20.17% 25.36% 44.03% 2.12% 0.19%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה 20.17% 24.02% 2.44% 0.24%
מגדל מקפת אישית כללי 19.57% 25.55% 43.43% 2.21% 0.23%
הראל פנסיה - גילעד כללי 19.38% 26.61% 46.73% 2.01% 0.22%
הראל פנסיה - מנוף כללי 18.55% 25.36% 45.41% 2.01% 0.22%
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 18% 24.19% 36.89% 2.21% 0.23%
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 17.84% 24.06% 41.01% 2.01% 0.22%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030 17.73% 22.89% 38.53% 2.12% 0.19%
מיטב דש פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 17.37% 23.3% 35.9% 1.55% 0.05%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה 16.79% 21.18% 34.74% 2.44% 0.24%
פסגות פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 16.76% 21.17% 32.04% 2.88% 0.23%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 16.59% 20.82% 2.44% 0.24%
מגדל מקפת אישית הלכה 16.29% 20.51% 33.97% 2.21% 0.23%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 16.18% 27.77% 49.45% 1.81% 0.17%
חושן (כהלכה) 16.17% 18.95% 34.42% 2.02% 0.21%
מגדל מקפת אישית מניות למקבלי קצבה 15.71% 2.21% 0.23%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה 15.56% 27.72% 39.76% 1.81% 0.17%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה 15.28% 21.78% 36.35% 2.44% 0.24%
כלל פנסיה 60 ומעלה 15.07% 21.52% 33.49% 2.02% 0.21%
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות 14.71% 20.27% 33.75% 2.44% 0.24%
איילון מיטב מקיפה הלכה 14.49% 21.54% 33.22% 2.11% 0.18%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה 14.44% 19.22% 33.61% 2.12% 0.19%
פסגות מקיפה - אפיק הלכה 14.4% 20.13% 31.57% 2.88% 0.23%
פסגות פנסיה מקיפה חו"ל 14.05% 21.65% 33.08% 2.88% 0.23%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 14.01% 19.32% 30.94% 2.12% 0.19%
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה 13.67% 19.76% 30.44% 2.21% 0.23%
איילון מיטב מקיפה 60 ומעלה 13.5% 19.88% 31.83% 2.11% 0.18%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים 13.29% 20.81% 2.44% 0.24%
הראל פנסיה - הלכה 13.09% 21.7% 34.64% 2.01% 0.22%
מסלול בסיסי למקבלי קצבה 13.07% 20.84% 2.02% 0.21%
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה 13.01% 19.39% 32.51% 2.01% 0.22%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה 12.3% 16.9% 2.44% 0.24%
מיטב דש פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 11.8% 17.89% 27.1% 1.55% 0.05%
פסגות פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 11.75% 17.22% 24.72% 2.88% 0.23%
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה 10.91% 19.16% 2.21% 0.23%
מסלול אג"ח עד 15% מניות 10.82% 17.38% 26.96% 2.02% 0.21%
איילון מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 10.62% 18.65% 2.11% 0.18%
מסלול הלכה למקבלי קצבה 10.01% 16.49% 2.02% 0.21%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה 9.79% 22.2% 34.17% 1.81% 0.17%
איילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית 9.75% 14.82% 23.65% 2.11% 0.18%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים 9.73% 17.37% 2.12% 0.19%
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 9.56% 17.34% 2.01% 0.22%
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה 9.54% 18.1% 2.21% 0.23%
איילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 9.3% 16.08% 24.55% 2.11% 0.18%
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח 9.07% 16.44% 26.25% 2.44% 0.24%
הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה 8.89% 17.42% 2.01% 0.22%
פסגות פנסיה מקיפה אג"ח עד 20% מניות 8.52% 14.88% 22.71% 2.88% 0.23%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 8.46% 19.7% 23.7% 1.81% 0.17%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 7.79% 18.89% 1.81% 0.17%
פסגות פנסיה מקיפה פנסיונרים למקבלי קצבה לאחר ה-1.1.18 6.31% 16.68% 2.88% 0.23%
איילון מיטב מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) 6.2% 13.03% 19.04% 2.11% 0.18%
מיטב דש פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי פנסיה 6.15% 14.75% 1.55% 0.05%
מיטב דש פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים (עד 1.1.18) 6.05% 15.11% 22.64% 1.55% 0.05%
מגדל מקפת אישית לזכאים קיימים לקצבה 5.92% 18.41% 31.94% 2.21% 0.23%
כלל פנסיה אג"ח 5.91% 12.52% 19.24% 2.02% 0.21%
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה קיימים 5.7% 19.26% 24.12% 2.01% 0.22%
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל 5.54% 17.41% 46.48% 2.44% 0.24%
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים 5.53% 18.7% 29.29% 2.21% 0.23%
מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה 5.49% 2.21% 0.23%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק זכאים קיימים 5.48% 16.64% 26.33% 2.12% 0.19%
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים 5.31% 16.92% 2.21% 0.23%
הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות 5.23% 12.55% 21.39% 2.01% 0.22%
מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 5.05% 16.43% 25.84% 2.02% 0.21%
מסלול פנסיה לזכאים קיימים 5.01% 17.5% 28.44% 2.02% 0.21%
מגדל מקפת אישית אג"ח 4.99% 12.39% 18.34% 2.21% 0.23%
הראל פנסיה - זכאים קיימים לקצבה 4.9% 18.28% 27.4% 2.01% 0.22%
מסלול קצבה לזכאים קיימים 4.72% 17.47% 26.58% 2.44% 0.24%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול אג"ח 4.62% 8.23% 14.52% 2.12% 0.19%
מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים 4.49% 16.16% 25.75% 2.02% 0.21%
איילון מיטב מקיפה קצבה לזכאים קיימים 4.43% 18.09% 26.83% 2.11% 0.18%
פסגות פנסיה - פנסיונרים 4.27% 15.38% 22.09% 2.88% 0.23%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה 4.04% 17.12% 19.98% 2.44% 0.24%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה קיימים 4.01% 18.06% 22.46% 2.12% 0.19%
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים 3.89% 16.92% 18.05% 2.01% 0.22%
פסגות פנסיה מקיפה מסלול הלכה למקבלי קצבה 3.69% 16.84% 23.28% 2.88% 0.23%
פסגות פנסיה מקיפה הלכתי למקבלי קצבה לאחר ה-1.1.18 3.66% 2.88% 0.23%
איילון מיטב מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (למעט לפנסיונרים זכאים קיימים) 3.61% 17.34% 20.37% 2.11% 0.18%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2020 2.37% 11.74% 20.95% 2.12% 0.19%
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר 1.95% 5.1% 8.5% 2.44% 0.24%
מגדל מקפת אישית שקלי טווח קצר 1.77% 5.11% 8.6% 2.21% 0.23%
הראל פנסיה - שיקלי טווח קצר 1.62% 4.38% 7.86% 2.01% 0.22%
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל -0.22% 13.15% 10.84% 2.44% 0.24%

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

טיפים בהשוואת קרנות פנסיה

  • השוו תשואות לטווח ארוך של 5 שנים
  • השוו מדד שארפ של הקרן, ככל שהמדד גבוה יותר איכות הקרן גבוהה יותר
  • השוו תשואה שנתית ממוצעת של 5 שנים ומעלה, כל הבדל קטן הוא משמעותי לכמות הכסף שתחסכו
  • השוו בין מסלולי השקעה שונים להבין את משמעות החיסכון לטווח ארוך
  • השוו את דמי הניהול אם אין לכם הסדר דרך העבודה קבלו הצעה מכמה גופים ותשאפו לקבל לפחות את דמי הניהול הממוצעים
  • למה כדאי לשאוף? קרן עם תשואה גבוה לאורך זמן, בעלת מדד שארפ גבוה ודמי ניהול נמוכים

קרא על חיסכון לפנסיה