השוואת קרנות פנסיה

השוואת קרנות פנסיה של חברות ניהול קרנות הפנסיה והגמל הקיימות בשוק הפנסיה וחיסכון ארוך הטווח כולל מגדל, כלל, הראל, מנורה, אלטשולר שחם, פסגות, אקסלנס נשואה ואחרים. המערכת מבוססת על נתונים מפנסיה נט ומותאמת לכל סוגי הדפדפנים. תוכלו להשוות תשואות לפי תקופה, השוואה של סיכון מול תשואה, חלוקה לנכסים, דמי ניהול ויתרת נכסים. ניתן להשוות עד 4 קופות או קרנות בהשוואה מפורטת עם אפשרות יצירת גרפים להשוואה ויזואלית קלה.


קרנות חדשות כוללות תוכנית פנסיה מקיפה, קרנות כלליות כוללות תוכנית יסוד בלבד
סוג הקרן
הנתונים מעודכנים נכון לחודש אוגוסט 2021
109 קרנות פנסיה
השווה
שם קרןתשואה שנה אחרונהתשואה 3 שניםתשואה 5 שנים שיעור דמי הניהול הממוצע מההפקדות השוטפות בשנה האחרונה דמי ניהול מההפקדות
שיעור דמי הניהול הממוצע מסך הנכסים שנצברו בקרן בשנה האחרונה דמי ניהול מהנכסים
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות 25.59% 33.13% 62.35% 2.09% 0.2%
כלל פנסיה מניות 24.66% 33.78% 59.82% 1.84% 0.2%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות 25.4% 30.83% 58.6% 2.01% 0.19%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 15.16% 30.51% 57.4% 1.62% 0.13%
איילון מיטב מקיפה - מסלול מניות 22.8% 31.16% 56.38% 2.01% 0.15%
מגדל מקפת אישית מניות 21.77% 31.69% 55.77% 2.04% 0.21%
הראל פנסיה - מניות 21.98% 31.34% 55.41% 1.84% 0.21%
איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 19.71% 30.83% 50.72% 2.01% 0.15%
איילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות 19.38% 26.81% 51% 2.01% 0.15%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055 20.36% 28.1% 49.9% 2.01% 0.19%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 20.57% 29.34% 49.97% 2.09% 0.2%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 19.68% 27.52% 49.47% 2.01% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 19.95% 28.03% 49.41% 2.01% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040 18.25% 26.84% 49.02% 2.01% 0.19%
ספיר 20.1% 29.64% 49.46% 1.84% 0.2%
כלל פנסיה עד 50 21.02% 30.03% 49.3% 1.84% 0.2%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 18.85% 26.62% 48.69% 2.01% 0.19%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 11.65% 25.63% 46.4% 1.62% 0.13%
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל 5.54% 17.41% 46.48% 2.44% 0.24%
איילון מיטב מקיפה 50-60 18.5% 29.81% 46.17% 2.01% 0.15%
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה 16.98% 25.93% 45.33% 1.84% 0.21%
מנורה מבטחים פנסיה - כללי 18.36% 25.29% 44.66% 2.01% 0.19%
הראל פנסיה - גילעד כללי 16.29% 26.09% 45.32% 1.84% 0.21%
פסגות מקיפה - אפיק מניות 17.06% 23.01% 44.11% 2.38% 0.19%
הראל פנסיה - מנוף כללי 15.56% 24.86% 43.96% 1.84% 0.21%
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה 17.92% 27.07% 43.7% 2.04% 0.21%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 16.56% 24.16% 42.9% 2.01% 0.19%
פסגות פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 16.66% 25.71% 43.13% 2.38% 0.19%
מגדל מקפת אישית כללי 16.75% 25.72% 43.18% 2.04% 0.21%
מיטב דש פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה 16.99% 26.25% 43.35% 1.52% 0.05%
כלל פנסיה 50-60 18% 26.96% 42.66% 1.84% 0.2%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 16.14% 24.75% 41.42% 2.09% 0.2%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה 10.98% 25.77% 40.07% 1.62% 0.13%
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 14.89% 23.88% 40.12% 1.84% 0.21%
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 15.15% 24.3% 37.94% 2.04% 0.21%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030 14.54% 21.99% 37.66% 2.01% 0.19%
מיטב דש פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 14.46% 22.71% 36.09% 1.52% 0.05%
הראל פנסיה - הלכה 11.91% 21.59% 35.77% 1.84% 0.21%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה 11.92% 20.75% 34.71% 2.09% 0.2%
מגדל מקפת אישית הלכה 13.41% 20.04% 33.83% 2.04% 0.21%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה 13.67% 20.2% 34.15% 2.09% 0.2%
איילון מיטב מקיפה הלכה 13.07% 21.48% 33.79% 2.01% 0.15%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה 11.88% 18.32% 33.05% 2.01% 0.19%
חושן (כהלכה) 12.33% 17.41% 33.04% 1.84% 0.2%
כלל פנסיה 60 ומעלה 13.07% 21.39% 33.6% 1.84% 0.2%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה 7.11% 20.95% 32.77% 1.62% 0.13%
איילון מיטב מקיפה 60 ומעלה 11.09% 20.16% 32.28% 2.01% 0.15%
פסגות מקיפה - אפיק הלכה 12.84% 19.97% 32.68% 2.38% 0.19%
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה 11.28% 19.64% 32.17% 1.84% 0.21%
פסגות פנסיה מקיפה חו"ל 11.33% 21.31% 32.8% 2.38% 0.19%
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות 11.04% 19.86% 32.11% 2.09% 0.2%
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה 11.58% 20.11% 31.38% 2.04% 0.21%
פסגות פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 12.74% 19.24% 31.57% 2.38% 0.19%
מגדל מקפת אישית לזכאים קיימים לקצבה 6.44% 19.13% 31.62% 2.04% 0.21%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 11.32% 18.56% 30.62% 2.01% 0.19%
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים 6.12% 19.62% 29.9% 2.04% 0.21%
מסלול פנסיה לזכאים קיימים 5.87% 18.41% 29.24% 1.84% 0.2%
מסלול קצבה לזכאים קיימים 5.59% 18.54% 27.7% 2.09% 0.2%
מיטב דש פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 10.04% 17.74% 27.86% 1.52% 0.05%
הראל פנסיה - זכאים קיימים לקצבה 5.39% 18.95% 28.2% 1.84% 0.21%
איילון מיטב מקיפה קצבה לזכאים קיימים 5.48% 19.07% 27.84% 2.01% 0.15%
מסלול אג"ח עד 15% מניות 8.93% 17.18% 27.12% 1.84% 0.2%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק זכאים קיימים 5.97% 17.13% 26.81% 2.01% 0.19%
מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים 5.29% 17.1% 26.52% 1.84% 0.2%
מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 5.73% 17.41% 26.68% 1.84% 0.2%
פסגות פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 9.12% 16.85% 25.24% 2.38% 0.19%
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח 6.93% 16.88% 25.74% 2.09% 0.2%
פסגות פנסיה מקיפה מסלול הלכה למקבלי קצבה 4.82% 17.91% 25.6% 2.38% 0.19%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 8.31% 19.91% 25.21% 1.62% 0.13%
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה קיימים 5.83% 19.94% 25.5% 1.84% 0.21%
איילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 7.68% 15.72% 24.93% 2.01% 0.15%
מיטב דש פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים (עד 1.1.18) 6.71% 15.81% 24.01% 1.52% 0.05%
פסגות פנסיה - פנסיונרים 5.12% 16.28% 23.74% 2.38% 0.19%
איילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית 7.94% 14.45% 24.43% 2.01% 0.15%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה קיימים 4.83% 18.98% 24.28% 2.01% 0.19%
פסגות פנסיה מקיפה אג"ח עד 20% מניות 6.97% 14.53% 22.75% 2.38% 0.19%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה 4.99% 18.08% 21.8% 2.09% 0.2%
איילון מיטב מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (למעט לפנסיונרים זכאים קיימים) 4.67% 18.59% 22.13% 2.01% 0.15%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2020 2.37% 11.74% 20.95% 2.12% 0.19%
הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות 4.58% 13.08% 21.1% 1.84% 0.21%
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים 4.87% 17.85% 20.63% 1.84% 0.21%
כלל פנסיה אג"ח 5.18% 12.8% 19.71% 1.84% 0.2%
איילון מיטב מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) 5.15% 13.49% 19.62% 2.01% 0.15%
מגדל מקפת אישית אג"ח 4.43% 13.1% 18.98% 2.04% 0.21%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול אג"ח 4.2% 8.72% 14.91% 2.01% 0.19%
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל 0.55% 13.69% 12.02% 2.09% 0.2%
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר 2.02% 5.21% 8.52% 2.09% 0.2%
מגדל מקפת אישית שקלי טווח קצר 1.92% 5.19% 8.6% 2.04% 0.21%
הראל פנסיה - שיקלי טווח קצר 1.72% 4.45% 7.81% 1.84% 0.21%
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים 5.68% 17.55% 2.04% 0.21%
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 8.61% 17.54% 1.84% 0.21%
הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה 8.4% 17.47% 1.84% 0.21%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 13.64% 19.71% 2.09% 0.2%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 7.99% 19.64% 1.62% 0.13%
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה 9.95% 19.17% 2.04% 0.21%
מגדל מקפת אישית מניות למקבלי קצבה 13.77% 2.04% 0.21%
מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה 5.45% 2.04% 0.21%
פסגות פנסיה מקיפה הלכתי למקבלי קצבה לאחר ה-1.1.18 4.41% 2.38% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים 8.82% 17.29% 2.01% 0.19%
מסלול הלכה למקבלי קצבה 8.93% 16.26% 1.84% 0.2%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה 16.59% 22.74% 2.09% 0.2%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים 11.14% 20.66% 2.09% 0.2%
איילון מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 9.43% 18.5% 2.01% 0.15%
מסלול בסיסי למקבלי קצבה 11.42% 20.47% 1.84% 0.2%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה 9.67% 16.21% 2.09% 0.2%
מיטב דש פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי פנסיה 6.74% 15.59% 1.52% 0.05%
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה 8.72% 17.9% 2.04% 0.21%
פסגות פנסיה מקיפה פנסיונרים למקבלי קצבה לאחר ה-1.1.18 6.19% 16.77% 2.38% 0.19%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות 22.2% 38.45% 1.62% 0.13%

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

חברה מדד שירות קרנות פנסיה ציון מדד שביעות רצון והמלצת לקוחות ציון מדד תלונות הציבור ציון מדד זמני מענה לטלפון
אלטשולר שחם 82 85 79 71
הפניקס פנסיה וגמל 82 80 81 94
כלל פנסיה וגמל 80 78 82 89
הראל פנסיה 79 79 83 70
מגדל מקפת 77 76 82 79
מנורה מבטחים 77 74 80 88
הלמן אלדובי 77 78 71 78
פסגות 76 76 79 69
מיטב דש 73 73 71 75

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

טיפים בהשוואת קרנות פנסיה

  • השוו תשואות לטווח ארוך של 5 שנים
  • השוו מדד שארפ של הקרן, ככל שהמדד גבוה יותר איכות הקרן גבוהה יותר
  • השוו תשואה שנתית ממוצעת של 5 שנים ומעלה, כל הבדל קטן הוא משמעותי לכמות הכסף שתחסכו
  • השוו בין מסלולי השקעה שונים להבין את משמעות החיסכון לטווח ארוך
  • השוו את דמי הניהול אם אין לכם הסדר דרך העבודה קבלו הצעה מכמה גופים ותשאפו לקבל לפחות את דמי הניהול הממוצעים
  • למה כדאי לשאוף? קרן עם תשואה גבוה לאורך זמן, בעלת מדד שארפ גבוה ודמי ניהול נמוכים
מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

קרא על חיסכון לפנסיה