כלל פנסיה 50-60 - 9655

פירוט קרן הפנסיה כלל פנסיה 50-60 של כלל פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת כלל פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 2.02%
דמי ניהול - נכסים 0.21%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.04%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 284.72
משיכת כספים ללא העברות -114.01
העברות בין הקרנות 512.58
צבירה נטו 683.29
יתרת נכסים 3192470.06

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.92%
תשואה מצטברת לתקופה 11.57%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.56%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.53%
תשואה מצטברת 3 שנים 22.17%
תשואה מצטברת 5 שנים 37.73%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 6.9%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 6.61%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 1.04%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.19%
סטיית תקן 60 חודשים 1.73%
אלפא שנתית 2.64%
מדד שארפ 1.04%
יחס נזילות 83.3%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות5.26%167843.26
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות12.64%403375.32
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.85%58981.47
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות36.24%1157038.26
פיקדונות0.23%7479.5
הלוואות2.05%65518
מזומנים ושווי מזומנים3%95895.4
קרנות נאמנות5.56%177574.59
נכסים אחרים5.72%182569.82
אג"ח מיועדות27.45%876194.43
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים60.78%1940338.35
נכסים לא סחירים39.22%1252131.71
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ61.55%1965019.89
נכסים בחו"ל ובמט"ח38.45%1227450.17

גרף יתרות של כלל פנסיה 50-60

גרף תשואות של כלל פנסיה 50-60
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של כלל פנסיה 50-60

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור