השוואת ביטוח סיעודי עם פיצוי לכל החיים

השוואת תוכניות ביטוח סיעודי עם פיצוי לכל החיים. באינדקס תוכלו להשוות תוכניות ביטוח לפי גובה הפיצוי, משך תקופת הפיצוי, חברת ביטוח וסוג הפרמיה ולהתאים את הביטוח הסיעודי לפי מאפיינים אישיים.
תוכניות ביטוח קיימות, התוכניות המוצגות אינן משוווקות יותר ללקוחות חדשים

מיין לפי:  חברת ביטוח | מחיר
תוכניות ביטוח 1 עד 10 מתוך - 20
  הפניקס חברה לביטוחעתיר כבוד משלים - תקופת המתנה 3 שנים
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
הפניקס חברה לביטוח ביטוח סיעודי
 • תקופת המתנה 36 חודשים (3 שנים)
 • פיצוי עד ₪22000
 • תקופת תשלום הפיצוי כל החיים.
 • גיל כניסה מקסימאלי 70
ביטוח למקרה סיעודי המיועד למבוטחים בביטוח סיעודי בקופות החולים, ביטוחים במסגרת העבודה ופוליסות פרטיות שבהן תקופת תשלום הפיצוי הסיעודי הינה 36 חודשים ומאפשר המשך הפיצוי הסיעודי לכל החיים.
גיל הכניסה לביטוח חיים סיעודי הוא מגיל 3 ועד גיל 70.
מדד השירות תשלום תביעות: 65
מדד השירות בביטוח סיעודי: 74
₪ 274.85
פרמיה לחודש


  הפניקס חברה לביטוחעתיר כבוד משלים - תקופת המתנה 5 שנים
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
הפניקס חברה לביטוח ביטוח סיעודי
 • תקופת המתנה 60 חודשים (5 שנים)
 • פיצוי עד ₪22000
 • תקופת תשלום הפיצוי כל החיים.
 • גיל כניסה מקסימאלי 70
ביטוח למקרה סיעודי המיועד למבוטחים בביטוח סיעודי בקופות החולים, ביטוחים במסגרת העבודה ופוליסות פרטיות שבהן תקופת תשלום הפיצוי הסיעודי הינה 60 חודשים ומאפשר המשך הפיצוי הסיעודי לכל החיים.
גיל הכניסה לביטוח חיים סיעודי הוא מגיל 25 ועד גיל 65.
מדד השירות תשלום תביעות: 65
מדד השירות בביטוח סיעודי: 74
₪ 170.40
פרמיה לחודש


  מגדלדואגים למחר - פיצוי לכל החיים עם 45 ימי המתנה
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
מגדל ביטוח סיעודי
 • תקופת המתנה 45 יום
 • פיצוי עד ₪20000
 • תקופת תשלום הפיצוי כל החיים
 • גיל כניסה מקסימאלי 69
תוכנית המעניקה פיצוי חודשי במקרה בו אדם אינו יכול לבצע, בכוחות עצמו, מספר פעולות יומיומיות בסיסיות.
מדד השירות תשלום תביעות: 78
מדד השירות בביטוח סיעודי: 80
₪ 484.50
פרמיה לחודש


  איילון תמיכה סיעודית פרימיום - פיצוי לכל החיים
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
איילון ביטוח סיעודי
 • תקופת המתנה 60 יום
 • פיצוי עד ₪20000
 • תקופת תשלום הפיצוי כל החיים
 • גיל כניסה מקסימאלי 75
תמיכה סיעודית פרימיום של איילון הינה תוכנית הביטוח הסיעודי המעניקה פיצוי חודשי למבוטח.
משך הפיצוי: כל החיים
ניתן לרכוש תוכניות פיצוי למשך 60 חודשים או 100 חודשים.
גיל כניסה: מגיל 3 ועד 75 שנים.

תנתן השלמת גמלת סיעוד למשך 12 חודשים: אם המבוטח נפטר אחרי תקופת ההמתנה אך לפני ששולמה לו גמלת סיעוד במשך 12 חודשים והיה בן פחות מ- 70 והיה מבוטח במשך 36 חודשים לפחות.

שיווק הפוליסה הופסק
מדד השירות תשלום תביעות: 90
מדד השירות בביטוח סיעודי: 76
₪ 490.50
פרמיה לחודש


  מגדלדואגים למחר משלים - פיצוי לכל החיים,36 חודשי המתנה
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
מגדל ביטוח סיעודי
 • תקופת המתנה 36 חודשים.
 • פיצוי עד ₪20000
 • תקופת תשלום הפיצוי כל החיים
 • גיל כניסה מקסימאלי 69
תוכנית המעניקה פיצוי חודשי במקרה בו אדם אינו יכול לבצע, בכוחות עצמו, מספר פעולות יומיומיות בסיסיות. הביטוח משלים ובעל תקופת המתנה של 3 שנים.
שיווק הפוליסה הופסק

מדד השירות תשלום תביעות: 78
מדד השירות בביטוח סיעודי: 80
₪ 222.65
פרמיה לחודש


  מגדלדואגים למחר משלים - פיצוי לכל החיים,60 חודשי המתנה
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
מגדל ביטוח סיעודי
 • תקופת המתנה 60 חודשים
 • פיצוי עד ₪20000
 • תקופת תשלום הפיצוי כל החיים
 • גיל כניסה מקסימאלי 69
תוכנית המעניקה פיצוי חודשי במקרה בו אדם אינו יכול לבצע, בכוחות עצמו, מספר פעולות יומיומיות בסיסיות. הביטוח משלים ובעל תקופת המתנה של 5 שנים. ביטוח משלים לביטוח סיעודי פרטי, קבוצתי באמצעות קופ"ח או קבוצתי אחר
שיווק הפוליסה הופסק

מדד השירות תשלום תביעות: 78
מדד השירות בביטוח סיעודי: 80
₪ 133.15
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל לעתיד משלים פיצוי לכל החיים 5 שנות המתנה
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
כלל חברה לביטוח ביטוח סיעודי
 • תקופת המתנה 5 שנים
 • פיצוי עד ₪20000
 • תקופת תשלום הפיצוי כל החיים
 • גיל כניסה מקסימאלי 85
פוליסת ביטוח סיעודי המשלימה את הכיסוי הסיעודי של קופות החולים: "מדיכלל לעתיד משלים" מבית "כלל בריאות", נועדה לאלו המעוניינים בהרחבת הכיסוי לתקופה ארוכה יותר.
התוכנית מתאימה למבוגרים ולילדים החל מגיל 3, המעוניינים בקבלת פיצוי חודשי במקרה סיעוד כתוצאה מתאונה, מחלה או ליקוי בריאותי, אשר ברשותם ביטוח סיעודי במסגרת קופות החולים, במסגרת ביטוחים קבוצתיים או במסגרת ביטוח פרטי.

שיווק הפוליסה הופסק
מדד השירות תשלום תביעות: 77
מדד השירות בביטוח סיעודי: 76
₪ 215.00
פרמיה לחודש


  הראלהראל Golden Care משלים-פיצוי לכל החיים, המתנה של 5 שנים
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
הראל ביטוח סיעודי
 • תקופת המתנה 60 חודשים (5 שנים)
 • פיצוי עד ₪20000
 • תקופת תשלום הפיצוי כל החיים
 • גיל כניסה מקסימאלי 70
הראל "Golden Care" משלים הינה תוכנית הביטוח הסיעודי המשלימה את הביטוחים הסיעודיים הקיימים בקופות החולים במסגרת תוכניות השב"ן (הביטוחים המשלימים). כשתחלוף תקופת הפיצוי בביטוח הסיעודי של קופת החולים (לאחר 60 חודשים), יהיה המבוטח זכאי לתגמול הסיעודי במסגרת תוכנית הביטוח, למשך כל החיים.
סכום התגמול החודשי המקסימלי הינו 20,000 ש"ח לחודש.
גיל הכניסה לביטוח הוא מ- 3 שנים ועד גיל 70.

שיווק הפוליסה הופסק
מדד השירות תשלום תביעות: 73
מדד השירות בביטוח סיעודי: 71
₪ 146.30
פרמיה לחודש


  הראלהראל סיעוד לכל - פיצוי ל-5 שנים עם 60 ימי המתנה
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
הראל ביטוח סיעודי
 • תקופת המתנה 60 יום
 • פיצוי עד ₪10000
 • תקופת תשלום הפיצוי 5 שנים
 • גיל כניסה מקסימאלי 70
הראל סיעוד לכל הינה תכנית ביטוח סיעודי.
עם קרות המקרה הסיעודי ולאחר תקופת המתנה של 60 יום, יקבל המבוטח גמלת פיצוי חודשית שתסייע במימון עלויות הטיפול, ניתן לרכוש פיצוי עד 10,000 ש"ח לחודש.
במסגרת שהות המבוטח במוסד סיעודי - יקבל המבוטח גמלה כפולה מהפיצוי הנרכש
גיל הצטרפות: 3 שנים עד 70 שנים.

שיווק הפוליסה הופסק
מדד השירות תשלום תביעות: 73
מדד השירות בביטוח סיעודי: 71
₪ 497.85
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל לעתיד פיצוי לכל החיים עם 60 ימי המתנה
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
כלל חברה לביטוח ביטוח סיעודי
 • תקופת המתנה 60 יום
 • פיצוי עד ₪20000
 • תקופת תשלום הפיצוי כל החיים
 • גיל כניסה מקסימאלי 85
ביטוח זה מתאים לכל המשפחה החל מגיל 3, לתקופת פיצוי לכל החיים או לתקופה מוגבלת. הכיסוי כולל תקופת המתנה בת 60 יום, בפרמיה קבועה או משתנה (לבחירת המבוטח).

שיווק הפוליסה הופסק
מדד השירות תשלום תביעות: 77
מדד השירות בביטוח סיעודי: 76
₪ 527.00
פרמיה לחודש
המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח סיעודי

 • האחריות על פי חוקי מדינת ישראל למימון הטיפול בחולה סיעודי היא על משפחתו. עלות זו תעלה עד 10,000 ש"ח לטיפול בבית ועד 20,000 ש"ח לטיפול במוסד סיעודי
 • בידקו האם יש לכם ביטוח סיעודי דרך קופת החולים, מה גובה הכיסוי ומה משך תקופתו ואז תישקלו להשלים אותו במידת הצורך באמצעות ביטוח סיעודי פרטי
 • בידקו עם סוכן הביטוח איזו חברה מעניקה ערכי סילוק גבוהים יותר מה שיוביל לכדאיות גבוה יותר ברכישת הביטוח הסיעודי