כלל חברה לביטוח - מדיכלל לעתיד פיצוי לכל החיים עם 60 ימי המתנה

תוכנית ביטוח סיעודי מדיכלל לעתיד פיצוי לכל החיים עם 60 ימי המתנה של כלל חברה לביטוח. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח הסיעוד כולל פירוט על הגדרת זכאות לביטוח, תקופת תשלום הפיצוי, גובה הפיצוי, גיל כניסה מקסימאלי, פיצוי לשיקום, השתתפות עצמית וכיסויים ופיצויים נוספים שחברת הביטוח מעניקה בתוכנית זו.


כלל חברה לביטוח - מדיכלל לעתיד פיצוי לכל החיים עם 60 ימי המתנה rightCorner rightCorner
הגדרת זכאות לביטוח (ADL) מי שעונה על אחת מההגדרות: א. מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה) בביצוע 3 או יותר מן הפעולות: קימה ושכיבה, רחצה, התלבשות והתפשטות, אכילה ושתיה, שליטה על הסוגרים והליכה
ב. מצב בריאות ותפקוד ירודים של מבוטח עקב "תשישות נפש" שנקבעה על ידי רופא מומחה בתחום
תקופת תשלום הפיצוי כל החיים
תקופת המתנה 60 יום
פיצוי 1. פיצוי למבוטח שהוגדר כבעל צורך סיעודי.
2. פיצוי למוטב במקרה בו נפטר מבוטח בעל צורך סיעודי לפני הגיעו לגיל 70 ולפני שחלפו 12 חודשים מהמועד בו הפך להיות בעל צורך סיעודי לבין מועד פטירתו
התגמול הוא פיצוי ואין אבחנה אם המבוטח שוהה בביתו או במוסד סיעודי
פיצוי מקסימאלי ₪ 20,000.00
גיל כניסה מקסימאלי 85
סוג פרמיה פרמיה קבועה
פיצוי במקרה מוות אינו כולל פיצוי במקרה מוות
פיצוי לשיקום אינו כולל פיצוי לשיקום
השתתפות עצמית אין
כיסויים ושירותים נוספים מבוטח בפוליסה מסולקת שאירע לו מקרה ביטוח יהיה זכאי לתגמולי סיעוד שיוכפלו בערכי הסילוק הקבוע בטבלת ערכי הסילוק שבדף הביטוח.
שחרור מתשלום פרמיות כל עוד המבוטח בעל צורך סיעודי.
אין קיזוז תגמולים מביטוחים אחרים
כיסוי לתאונות כולל תאונת דרכים ותאונת עבודה
פרמיה חודשית בש"ח לכל 1,000 ₪ סכום ביטוח ₪ 25.40

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח סיעודי

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם