פנסיה – ממה מתפרנסים לאחר פרישה לגמלאות

תקופת פנסיה רחוקה ממך מרחק רב יותר מימי בחינות הבגרות, ובכל זאת, כדאי לך להתחיל לחשוב על חיסכון לגיל הפרישה. ככל שתתחיל לחסוך מוקדם יותר, כך תהנה מקצבה גבוהה יותר כשיגיע היום לעזוב את העבודה. מהן אפשרויות החיסכון הקיימות כיום? מהן הטבות המס הניתנות לחוסך ומהן דרישות החוק בעניין?


הדרכים העיקריות לחסוך לתקופת הפרישה לגמלאות, ולקבל קצבה חודשית למחייתכם :

 • תוכנית חיסכון קלאסית באחד הבנקים - לחסוך באפיק זה. בשנתיים האחרונות תוכניות החיסכון מעניקות ריבית נמוכה מאד, שלעיתים קרובות כלל אינה שומרת על ערך הכסף, לצד סגירת הכסף לתקופות ממושכות.
 • קצבת זקנה מביטוח לאומי, העשויה להיות משולבת בקצבה או גמלה נוספת לה אתם זכאים, למשל השלמת הכנסה, קצבת ילדים, שארים, נפגעי פעולות איבה, סיעוד ועוד. עם זאת, קיימות קצבאות שלא ניתן לשלב עם קצבת זקנה. חלקן מופסקות עם ההגעה לגיל פרישה, וחלקן אינן ניתנות לשילוב ותאלץ לבחור בקצבה אחת מבין הקצבאות להן אתה זכאי.
  קצבת זקנה ניתנת החל מגיל פרישה: גיל הפרישה לגברים הוא בין 65 שנים ל- 67 שנים, בכפוף לשנת הלידה. מי שנולד לאחר 1942 גיל הפרישה שלו הוא 67. גיל הפרישה לנשים הוא בין 60 ל- 64. גיל הפרישה לנשים שנולדו בין 1942 ל- 1955 הוא 62. החל משנה זו הוא אמור לעלות ל- 64.
  הסכום הבסיסי של קצבת זקנה מתחיל ב- 1,531 ₪ ליחיד ו- 2,301 ₪ לזוג וממנו מנכים דמי ביטוח בריאות.
 • ביטוח מנהלים. זוהי פוליסת ביטוח המיועדת לשכירים והבנויה מכמה רכיבים: א. רכיב של ביטוח חיים, המעניק סכום פיצוי למוטבי הפוליסה כאשר המבוטח נפטר. ב. סכום לתקופת הפרישה מהעבודה. בעבר הסכום לפרישה ניתן כסכום חד פעמי (הוני). היום הסכום ניתן כקצבה. ג. קיימות פוליסות המכילות גם רכיב של אבדן כושר עבודה, המעניק קצבה במקרה של נכות, מחלה או כל מקרה אחר הגורם למבוטח לאבד את כשרו לעבוד. ד. מרכיב פיצויים המופרש ע"י המעסיק בלבד. העובד מפריש עד 7.5% משכרו מידי חודש והמעביד מפריש עד 7% מגובה שכר העובד ו-8.33% משכרו, לצורך מרכיב של פיצויים בעת עזיבת מקום העבודה. כספים אלה פטורים מתשלום מס הכנסה עד לתקרה מסוימת.
 • ביטוח מנהלים לעצמאים. גם זו פוליסת ביטוח, אך היא מיועדת לעצמאים. לא קיים בה מרכיב של פיצויים, או של הפרשת מעסיק. רכיבי הפוליסה: א. ביטוח חיים. ב. צבירת חיסכון לפנסיה, אותו מקבלים כקצבה. החוק קובע גובה קצבה מינימלי. אם קיים סכום גבוה מהקצבה המינימלית, ניתן לקבלו כחלק מהקצבה או כסכום הוני. ג. ניתן לכלול ביטוח לאבדן כושר עבודה. העובד העצמאי יכול להפריש עד 16% בהכנסתו ולהיות זכאי להטבת מס הכנסה, עד לתקרה שנקבעה (חלק מההטבה ניתן בזיכוי מס וחלק בניכוי מס). לאבדן כושר עבודה ניתן להפריש עוד 3.5% מההכנסה ולקבל הטבת מס, עד לתקרה שהיא 4 פעמים השכר הממוצע במשק.
 • קופת גמל היא תוכנית חיסכון לגיל פרישה. לקופת גמל אין מרכיב של ביטוח. גם שכיר וגם עצמאי יכולים להפקיד לקופת גמל. על סכום ההפקדה יש הטבת מס הכנסה (חלקה בניכוי וחלקה בזיכוי) עד לתקרה שנקבעה בחוק. גם הפרשת מעביד עבור העובד פטורה ממס. משיכת הכסף לאחר הגיל הקבוע בחוק (תלוי אם הצטרפת לקופה לפני או אחרי שנת 2006) פטורה ממס הכנסה וממס רווח הון. משיכה קודם לכן, תחוייב במס הכנסה בגובה 35%. לפני 2008 אפשר היה להפקיד לקופת גמל הונית ולמשוך את החיסכון כסכום חד פעמי. מ- 2008 קופות הגמל מעניקות קצבה, אך ניתן לקבל חלק מהסכום כסכום חד פעמי, במסגרת הגבלות החוק. עלות קופת הגמל היא תשלום דמי ניהול לחברת הביטוח או בית ההשקעות המנהל את קופת הגמל. אתה בוחר את מסלול השקעת הכספים ורמת הסיכון שלו. ניתן להעביר כספים מקופת גמל אחת לאחרת או בין מסלולי השקעה תוך שמירה על ותק וזכויות.
 • קרן השתלמות. סוג של קופת גמל. ראה על כך במאמר "מהי קרן השתלמות".
 • קרן פנסיה היא חיסכון לעת הפרישה לגמלאות ומכילה רכיב של ביטוח חיים (ביטוח שארים) וביטוח נכות. ביטוח הנכות של קרן פנסיה הוא בדרך כלל בעל תנאים מחמירים יותר מביטוח אבדן כושר עבודה של ביטוח המנהלים. קרן פנסיה פועלת לפי תקנון היכול להשתנות מפעם לפעם, ואתה מחוייב גם לשינויים בו (בניגוד לחוזה ביטוח שהוא קבוע לכל אורך תקופת הביטוח). בקרן פנסיה יש ערבות בין כל העמיתים, ולכן סכום הקצבה עשוי לקטון או לגדול לפי המצב הכספי של הקרן בזמן הפרישה לגמלאות.
 • פוליסת חיסכון. מכשיר זה יכול להחליף את תוכנית החיסכון הרגילה בבנק. פוליסת חיסכון כוללת רכיב ביטוח חיים לחוסך ובנוסף נועדה לחסוך כסף. היתרון שלה הוא גמישותה והשונות הרבה בין פוליסות החיסכון הקיימות בשוק. ניתן למצוא פוליסות חיסכון לכל מטרה ולא רק לתקופת הפרישה לגמלאות. היא יכולה לשמש כחיסכון לילדים, ללימודים או לכל מטרה. היא יכולה גם להחליף את קופת הגמל שלך כחיסכון לתקופת פנסיה. קיימות פוליסות חיסכון המיועדות למטרות שונות. הכספים בה נזילים בכל עת, ואין תקופת מינימום בה לא ניתן לפרוע את התוכנית. אין הגבלה על הסכום המופקד – הוא יכול להיות חד פעמי או חודשי. יש פוליסות שניתן למשוך כסכום חד פעמי (הוני) ופוליסות המשולמות כקצבה. חברת ההשקעות מנהלת את החיסכון במסלולי השקעה שאתה בוחר את רמת הסיכון שלהם, ומשלם דמי ניהול קבועים עבור כך. בעת משיכת הסכום יש לשלם מס רווח הון בסך 15% מהרווח. ניתן לעבור בין מסלולים תוך שמירת ותק וזכויות, ולעיתים גם ללא עלות.

לפי חוק פנסיה חובה – מעביד חייב להפקיד לחסכון פנסיוני של העובד. העובד יכול להחליט אם להפריש לקופת גמל, לביטוח מנהלים או לקרן פנסיה או לשילוב ביניהם. ניתן גם להשתמש בפוליסת חיסכון כדרך לחיסכון פנסיוני. לעתים קרובות ממליצים לשלב בין האפשרויות, כיוון שלכל אחד מהמכשירים יש יתרונות וחסרונות אחרים. בנוסף, שינויי החוק התכופים מקשים על מתן המלצה גורפת למכשיר אחד בלבד.

חלק גדול מהמכשירים מאפשרים קבלת הלוואה על חשבון סכום החיסכון שנצבר. הלוואה זו היא בדרך כלל בריבית נמוכה יחסית להלוואות אחרות, ועשויה להשתלם מבחינת מיסוי (כמובן, יש לבחון את נושא הריבית ושאר תנאי ההלוואה לגופם). הלוואות ניתן לקבל על בסיס החיסכון בקופת גמל, פוליסת חיסכון, קרן פנסיה, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

קרא על חיסכון לפנסיה