רפורמת קרן פנסיה ברירת מחדל התחילה – מה ההשפעה על החוסכים

מהלך קרן פנסיה ברירת מחדל יצא לדרך. לאחר עיכובים קלים ומכשולים משפטיים, יש לישראל קרן פנסיה ברירת מחדל שזכתה לאישור והכשר בג"ץ. איך השינוי ישפיע על כלל החוסכים, ומה המשמעות לחוסכים מעורבים ולחוסכים מעורבים פחות?


באיחור קל של מספר חודשים, בנובמבר 2016 תתחיל רפורמת קרן פנסיה ברירת מחדל. זוהי רפורמה יחודית, וההשפעות ארוכות הטווח שלה לא ידועות.

הנה עיקרי הרפורמה והשפעתה המיידית על החוסכים, מהקל אל הכבד.

מה קרן פנסיה ברירת מחדל נותנת לחוסך?

 • דמי ניהול נמוכים על ההפקדה החודשית לקרן פנסיה, לפי ההצעה שזכתה במכרז.
 • דמי ניהול נמוכים על הסכום הצבור בקרן פנסיה, לפי ההצעה שזכתה במכרז.
 • דמי הניהול הנמוכים שנקבעו במכרז, ישמרו ל- 10 שנים מיום הזכיה במכרז. גם אם הקרן לא תמשיך להיות קרן ברירת מחדל.

שימו לב, דמי הניהול הזוכים אינם הנמוכים ביותר הקיימים בשוק. יש חברות וגופים ממשלתיים, כמו חברת חשמל וצה"ל, שהשיגו לעובדיהם קרנות פנסיה בדמי ניהול נמוכים יותר משל קרנות פנסיה ברירת מחדל.

בדקו את דמי הניהול שאתם משלמים כיום, מול דמי הניהול של קרן פנסיה ברירת מחדל. סכומי דמי הניהול שזכו מפורטים בשאלה הבאה.

מיהן קרנות פנסיה ברירת מחדל שזכו במכרז?

נבחרו בתי ההשקעות מיטב דש והלמן אלדובי.

מיטב דש תתן דמי ניהול של 1.31% מההפקדות החודשיות ו- 0.01% דמי ניהול על הסכום שנצבר לחוסך בקרן.

הלמן אלדובי תתן דמי ניהול של 1.49% מההפקדות החודשיות ו- 0.001% דמי ניהול על הסכום שנצבר לחוסך בקרן.

לשם השוואה, דמי הניהול הממוצעים היום הם: 3.17% מההפקדות ו- 0.28% מהסכום הנצבר בקרן. לפי החוק, דמי הניהול המקסימליים הם 6% מההפקדה החודשית ו- 0.5% מהצבירה. המסקנה היא שמשרד האוצר האיץ תהליך הורדה במחיר דמי ניהול שהחל ממילא.

איך מצטרפים לקרן פנסיה ברירת מחדל?

א. עובדים חדשים שאין להם קרן פנסיה ולא בחרו קרן פנסיה, יצורפו אוטומטית לקרן פנסיה ברירת מחדל החל מנובמבר 2016 . החריג: אם המעביד בחר קרן פנסיה במכרז, עובדיו יצטרפו אוטומטית לקרן הפנסיה שהמעביד בחר. הרפורמה משפרת את מצבם של עובדים אלה , שלפני כן צורפו לקרן פנסיה לפי בחירת המעביד, לפי שיקוליו, ולאו דווקא לפי התנאים הטובים ביותר לעובדים.

ב. כל עובד שמעוניין להצטרף לקרן פנסיה ברירת מחדל רשאי להצטרף ולקבל את התנאים שזכו במכרז. ההצטרפות תהיה אפשרית מנובמבר 2016. כל אחד יכול לפנות אל בית ההשקעות, למלא טופס ניוד ולעבור אל קרן הפנסיה הרצויה לו. תהליך זה נכון לגבי כל קרן פנסיה ולא רק קרן פנסיה ברירת מחדל.

איך נמנעים מהצטרפות לקרן פנסיה ברירת מחדל?

 • עובד המצורף לקרן פנסיה אחרת נשאר בקרן הפנסיה שלו . כדי להחליף קרן פנסיה, עליו למלא טופס ניוד אל קרן הפנסיה המועדפת עליו, כולל קרן פנסיה ברירת מחדל.
 • עובד שאין לו קרן פנסיה או עבר למקום עבודה חדש, רשאי לבחור להצטרף לכל קרן פנסיה המתאימה לו. קרן פנסיה ברירת מחדל היא רשות ולא חובה.
 • עובד שלא בחר קרן פנסיה, והמעביד שלו יצא במכרז עצמאי לבחירת קרן פנסיה, יצורף אוטומטית לקרן פנסיה שזכתה במכרז של המעביד ולא לקרן פנסיה ברירת מחדל.

אין לי קרן פנסיה

יש לי קרן פנסיה

עברתי מקום עבודה
שאלה: האם תבחר קרן פנסיה מתאימה באופו אקטיבי? שאלה: האם אתה מעוניין לעבור קרן פנסיה? אתה רשאי להשאר בקרן פנסיה שלך, להצטרף לקרן ברירת מחדל או לכל קרן פנסיה אחרת לפי בחירתך.
לא: תצורף אוטומטית לקרן ברירת מחדל (מיטב דש או הלמן אלדובי). אם המעביד שלך בחר בקרן פנסיה אחרת במכרז, תצורף אליה. לא: אתה נשאר בקרן שלך.
כן: מלא טופס הצטרפות לקרן הפנסיה המועדפת עליך. זו יכולה להיות קרן ברירת מחדל. תקבל דמי ניהול זהים למי שעבר אוטומטית. כן: מלא טופס ניוד לקרן פנסיה שבחרת. זו יכולה להיות קרן פנסיה ברירת מחדל או קרן פנסיה אחרת. תקבל דמי ניהול זהים למי שעבר אוטומטית.

מה קרן פנסיה ברירת מחדל לא מתחייבת לתת לחוסך?

הרשימה ארוכה: דמי ניהול הנמוכים ביותר בשוק, התחייבות לתשואה מינימלית, שירות טוב, גיוון דמוגרפי וגילאי של החוסכים ומעל לכל, אין התחייבות על סכום הקצבה החודשית שהחוסך יקבל בעת הפרישה לגמלאות.

מצד אחד הפחתת דמי הניהול יכולה להתבטא בהגדלת החיסכון, כיוון שהסכומים הנחסכים גדולים יותר. חישובים כלליים של משרד האוצר מראים הגדלה של סכום החיסכון בשליש או בכמה מאות שקלים לחודש. אך חישובים אלה מתייחסים לתשואה שנתית של 4%, וכלל לא ברור אם קרנות הפנסיה יוכלו לעמוד בכך. למעשה, שתי הזוכות במכרז, מיטב דש והלמן אלדובי, הראו תשואה שלילית בשנה האחרונה (למרות שבטווח של 5 שנים אחורה, הן היו מעל היעד של 4%). מצב לא טוב לחוסכים שלהן שפרשו השנה לגמלאות.

חישובי משרד האוצר אינם מתחשבים בתהפוכות שוק ההון, משברים כלכליים, האם מנהלי ההשקעות מוכשרים דיים להשגת תשואות גבוהות, וכן אינם מתחשבים בכמה נושאים יחודיים לקרנות פנסיה כמו:

 • הערבות ההדדית של העמיתים בקרן פנסיה. כאשר הרבה עובדים פורשים לגמלאות באותו זמן, הקופה הכללית קטנה וכל אחד מקבל סכום קטן יותר. אם הגיוון בגילאים אינו גדול והרבה פורשים לגמלאות באותו זמן, או אסון בתעשיה כלשהי גורם למספר רב של תשלומי ביטוח באותו זמן, כל אחד מהזכאים יקבל סכום קטן יותר.
 • מקדם קצבה הנקבע ביום הפרישה לגמלאות: קרן פנסיה מעניקה קצבה ולא סכום חד פעמי. גובה הקצבה נקבע לפי אורך החיים הממוצע ביום הפרישה לגמלאות. לצורך כך מחלקים את הסכום ב"מקדם קצבה". ככל שמשך החיים מתארך, מקדם הקצבה גדול יותר וסכום הקצבה שתקבלו קטן יותר. בשנים האחרונות מקדם הקצבה רק הולך וגדל.

סיבות אלה ואחרות גורמות לספק רב בהבטחה שדמי ניהול נמוכים יגדילו את החיסכון. ועוד לא הזכרנו כאן שינויי מיסוי ושינויי חקיקה הנוחתים עלינו חדשות לבקרים. כמו המיסוי על ההפקדה לקרנות הפנסיה שהוטל מינואר 2016 והקטין את הנטו של השכירים.

בחן בעצמך את התשואות שקרנות הפנסיה של מיטב דש והלמן אלדובי השיגו בשנים האחרונות בדף "השוואת קרנות פנסיה", בהשוואה לקרנות פנסיה אחרות.

איך נבחרו קרנות פנסיה ברירת מחדל:

מכרז משרד האוצר קבע את הכללים הבאים:

 • דמי ניהול נמוכים על ההפקדה החודשית לקרן פנסיה ועל סכום החיסכון הצבור.
 • קרן הפנסיה הזוכה במכרז, תשמש כקרן פנסיה ברירת מחדל לשנתיים בלבד.
 • למרות האמור בסע' ג', דמי הניהול הנמוכים שנקבעו במכרז, ישמרו ל- 10 שנים מיום הזכיה במכרז.
 • כעבור שנתיים יערך מכרז חדש לבחירת קרן פנסיה ברירת מחדל.

מטרות הרפורמה:

 • הגנה על החוסכים החלשים. סביר להניח שזו הסיבה לכך שלא נקטו במהלך פשוט וישיר כמו הקטנת סכום המקסימום של דמי ניהול לכל קרנות הפנסיה. במצב זה החלשים עדיין היו משלמים את המקסימום החדש. כיום יש כ- 750,000 חוסכים המשלמים את דמי הניהול המקסימליים.
 • פתיחת השוק לתחרות. כיום רוב החוסכים מרוכזים בחמש חברות.
 • הקטנת דמי הניהול לכלל השוק. כלומר, אם אתה חוסך בקרן פנסיה, אתה יכול לפנות אליה ולבקש הפחתה בדמי הניהול, או שתעזוב לקרן פנסיה אחרת (של ברירת מחדל או שאינה ברירת מחדל) המוכנה להפחית בדמי הניהול.

מאחר ומהלך זה טרם נוסה, רק עוד מספר שנים נוכל להבין את ההשפעות המלאות על קרנות הפנסיה, מערך החיסכון הפנסיוני והסכומים שיתקבלו בעת פרישה לגמלאות.

המתנגדים טוענים כי קרנות פנסיה ברירת מחדל לא יוכלו לעמוד בנטל. השילוב של דמי ניהול נמוכים, אוכלוסיות מוחלשות שסכומי החסכונות שלהם קטנים ושינוי זוכי המכרז כל שנתיים, כך שלא יבנה בסיס לקוחות קבוע וחזק, ימוטט את קרנות פנסיה ברירת מחדל. תוצאה אפשרית נוספת היא שירות לקוחות גרוע וניהול השקעות גרוע של כספי החוסכים, כיוון שלא יוכלו להרשות לעצמן משכורות של מנהלי השקעות טובים.

שאלה נוספת היא, האם אוכלוסיות מוחלשות שישלמו דמי ניהול נמוכים במשך עשור ואחר כך בית ההשקעות יעלה להן את דמי הניהול לסכומים גבוהים יותר, ידעו לעמוד על זכותן ולעבור לקרן ברירת מחדל החדשה שתבחר או ישארו עד הפרישה לגמלאות בתנאים גרועים?

קרן פנסיה כוללת גם אלמנט ביטוח חיים וביטוח אבדן כושר עבודה. מה יעשה חבר בקרן פנסיה ברירת מחדל שמצבו הבריאותי הורע? אם קרן הפנסיה לא תזכה שוב במכרז קרן ברירת מחדל, האם יהיה לכוד בה בדמי ניהול גבוהים רק כדי שלא לוותר על תנאי הביטוח הנוכחיים? מה יקרה בעת אירוע ביטוחי גדול הפוגע במספר רב מהחוסכים, כמו האירוע בנמל אשדוד לפני מספר שנים? האם קרן ברירת מחדל תהיה חזקה דיה לעמוד בכך, ועד כמה יפחתו הקצבאות של כלל העובדים הפורשים/נפגעים?

מאחר וכל אלה שאלות שאין עליהן תשובה יחידה ונכונה, רצוי לערוך השוואה בין כל הפרמטרים השונים של קרנות הפנסיה, וביניהן הכיסוי הביטוחי והתשואות מהשנים האחרונות. אפשר להתייעץ עם משווק פנסיוני לשם בחירת קרן הפנסיה המתאימה לכם ביותר, ולא להתעלם מבחירה חשובה זו. האם אתם מעדיפים להצטרף ללא בדיקה מראש אל הניסוי החברתי – כלכלי הגדול שממשלת ישראל עורכת באזרחיה?