ניוד ביטוח מנהלים עם מקדם קצבה מובטח

אחרי תקופת קיפאון, בה בעלי ביטוח מנהלים עם מקדם קצבה מובטח היו מוגבלים באפשרויות הניוד של ביטוח המנהלים שלהם, הבין משרד האוצר שיש לאפשר תחרות. לפיכך, החליט משרד האוצר לאפשר מעבר אל פוליסה בעלת תנאים דומים לתנאי הפוליסה הנוכחית, והשוני העיקרי ביניהן יהיה מחיר דמי הניהול. הכוונה היא ליצור תחרות על המחיר, ללא פגיעה בתנאי ביטוח המנהלים שברשותכם.


ניוד ביטוח מנהלים

בשורה טובה התקבלה עבור הכלואים בכלא "ביטוח מנהלים עם מקדם קצבה מובטח". השערים נפתחו והם יכולים לנייד את ביטוח המנהלים שלהם לביטוח מנהלים אחר שמקדם הקצבה שלו מובטח.

ההחלטה הזו משפיעה רק על מי שברשותו ביטוח מנהלים עם מקדם קצבה מובטח. אין שינוי בהחלטת האוצר מינואר 2013, האוסרת על שיווק ביטוח מנהלים עם מקדם קצבה מובטח ללקוחות חדשים. מי שמעוניין להצטרף לראשונה לביטוח מנהלים, יאלץ להסתפק בפוליסה ללא מקדם קצבה קבוע.

ראשית נתחיל במעט הסברים והסטוריה.

"ביטוח מנהלים" הוא חיסכון לתקופת פנסיה הכולל גם ביטוח חיים וביטוח אבדן כושר עבודה. הוא מיועד לשכירים ועצמאים ודמי הניהול שלו יקרים יחסית למוצרי חיסכון פנסיה אחרים.

"מקדם קצבה" הוא מונח המתייחס לחיסכון לזמן פרישה לפנסיה. כיום ניתן לקבל את חיסכון פנסיוני כקצבה חודשית בלבד. סכום הקצבה החודשית נקבע בעזרת "מקדם קצבה". בעבר אפשר היה לקבל ביום הפרישה לפנסיה את הסכום שנחסך כסכום חד פעמי, הנקרא גם "סכום הוני", אך הרפורמה הקודמת בחיסכון פנסיוני, שינתה מצב זה.

כאן אנו מגיעים אל בעיית מקדם הקצבה ותוחלת החיים. תוחלת החיים עולה, ואנחנו מברכים על כך, אך משמעות העליה בתוחלת החיים היא שנות פנסיה ארוכות יותר מבעבר. אם בעבר תוחלת החיים עמדה על 78, היום היא עומדת על כ- 83 שנים, פער של 5 שנים. כלומר, 60 חודשים נוספים, שהקצבה אמורה להספיק גם להם. אם חסכת מיליון ש"ח, הם צריכים להתחלק על תקופת פרישה ארוכה יותר מזו שאבא שלך זכה לה. מקדם הקצבה מחושב לפי תוחלת החיים המשוערת של בני דורנו. תוחלת חיים ארוכה יותר, משמעותה מקדם קצבה גדול יותר וקצבה חודשית קטנה יותר.

עד 31.12.13, כשהצטרפת אל ביטוח מנהלים, הפוליסה הכילה את גודל מקדם הקצבה שחישבה חברת הביטוח לאותה שנה. זה מקדם קצבה קבוע או מובטח. מקדמי קצבאות מובטחים גדלו עם השנים, בשל העליה בתוחלת החיים. אם הצטרפת ב- 2002 לביטוח מנהלים קצבתי (מקרה נדיר, באותה תקופה רוב חסכונות ביטוח מנהלים ניתנו כסכום הוני) קיבלת מקדם קצבה מובטח קטן יחסית. אם בעקבות הרפורמה של 2008, פוליסת ביטוח מנהלים שלך הפכה מהונית לקצבתית, קיבלת בעל כרחך מקדם קצבה גבוה יותר משל אותו מבוטח שב- 2002 רכש ביטוח מנהלים קצבתי. אם הצטרפת לביטוח מנהלים רק ב- 2012, מקדם הקצבה המובטח שלך גבוה משל המבוטח מ- 2008.

כאן אנו מגיעים אל נקודת מפנה נוספת, ב- 2013 משרד האוצר אסר על שיווק ביטוח מנהלים עם מקדם קצבה מובטח. משרד האוצר חשש לחוסנן של חברות הביטוח. החשש היה שמקדם קצבה מובטח, אינו לוקח בחשבון את העליה הצפויה בתוחלת החיים. מקדם הקצבה שחושב ביום ההצטרפות לביטוח מנהלים, יהיה קטן יותר מאשר מקדם קצבה שיחושב ביום הפרישה לפנסיה של החוסך. מצב זה יגרום לחברות ביטוח לשלם קצבאות גדולות מידי, למספר רב של אנשים, לאורך שנים. כאמור, הפתרון היה להסיר את מקדם הקצבה המובטח מהפוליסה. התוצאה של מהלך זה היא כבילתם של כל בעלי ביטוח מנהלים בעל קצבה מובטחת לביטוח המנהלים הנוכחי שלהם. הוראת האוצר מנעה כל תחרות על דמי הניהול, כיוון שהאלטרנטיבות היחידות של המבוטח הן לעבור לביטוח מנהלים שמקדם הקצבה שלו יקבע ביציאה לפנסיה, ושקרוב לודאי יהיה גבוה יותר מהנוכחי שלהם, או להמשיך לשלם את דמי הניהול היקרים הנוכחיים.

ב- 6.12.15, האוצר קיבל החלטה המאפשרת ניוד ביטוח מנהלים בין חברות ביטוח, החל מהיום בו פורסמה.

מה כוללת ההחלטה:

  • מי שיש לו ביטוח מנהלים עם מקדם קצבה מובטח יוכל לעבור לביטוח מנהלים אחר עם מקדם קצבה מובטח. הכוונה לניוד כל כספי הפוליסה.
  • מקדם הקצבה יהיה זהה למקדם הקצבה בביטוח המנהלים הנוכחי. אפשר שיהיה זהה לאחד המסלולים הקיימים בביטוח הנוכחי.
  • סכום ההפקדה יהיה זהה לסכום המופקד כיום או גבוה ממנו. בכל מקרה, הוא לא יפחת ממנו.

עכשיו נעבור לנושא המסובך, עלות דמי הניהול בפוליסה החדשה. כאן צריך לשים לב:

  • דמי הניהול מחולקים היום לשניים: דמי ניהול על החיסכון ודמי ניהול מתוך ההפקדה החודשית. החלטת האוצר קובעת שדמי הניהול, משני הסוגים, לא יעלו בעת מעבר לביטוח מנהלים חדש. דמי הניהול יכולים לרדת או להשאר זהים. כאן יכולה להיות תחרות בין חברות ביטוח.
  • אם כך, מה השינוי שהוסיף האוצר? האוצר הוסיף עוד תשלום בנוסף לדמי הניהול. התשלום החדש הוא פרמיה המשתנה באופן דינמי. הפרמיה תיגבה עבור "נספח כיסוי ביטוחי לאריכות ימים" שבו מתואר מקדם הקצבה המובטח. חברת הביטוח מחוייבת להציג ללקוח את סכומי הפרמיה הזו, מיום ניוד הביטוח ועד המקסימום שלהם. שינוי זה מאפשר לחברות ביטוח להציע פרמיה דינמית לפי הנוסחה שקבע משרד האוצר. גם כאן יכולה להיות תחרות בין חברות ביטוח.
  • יש מקרה אחד בו מקדם הקצבה יוכל להיות גבוה יותר מאשר בפוליסה הנוכחית: אם לפי נוסחת האוצר לחישוב דמי ניהול, מקדם הקצבה הנוכחי דורש דמי ניהול העולים על המותר.

לסיכום, החלטת האוצר מאפשרת ניוד, אך לא ברור האם חברות הביטוח מעוניינות להתחרות על פוליסות בעלות מקדם קצבה נמוך, שמסכנות אותן. יכול להיות שעיקר התחרות תהיה על ביטוחי מנהלים בעלי מקדמי הקצבה הגבוהים יותר. אולי נגלה שהחלטת האוצר מגבילה את יכולת התחרות בין חברות ביטוח.

אם תחליט לנייד את ביטוח המנהלים שלך עליך לבדוק מהם דמי הניהול המוצעים לך, כולל הפרמיה הדינמית, ולחשב האם הם משתלמים לך. חשוב לבדוק האם הם משתלמים לא רק היום, אלא גם בעתיד, כאשר הפרמיה הדינמית תעלה.

אל תשכח לוודא מהם מקדמי הקצבה המובטחים המוצעים לך, יכול להיות שחברת הביטוח לא תוכל להציע מקדמי קצבה טובים באותה המידה. אם הם גבוהים יותר, יש לבדוק האם דמי הניהול נמוכים במידה ההופכת את המעבר לכדאי בכל זאת.