שינויים בפוליסת ביטוח מנהלים

במהלך השנים חלים שינויים באורח חיינו. ביטוח מנהלים שרכשנו לפני שנים רבות בודאי דורש שינוי והתאמה לעובדה שהתחתנו, נולדו לנו ילדים וגם לעובדה שאיננו צעירים כפי שהיינו בעת רכישתו. מהם הנושאים אליהם חשוב לשים לב כאשר מעוניינים לשנות את ביטוח המנהלים בדרך זו או אחרת?


ביטוח מנהלים הוא פוליסת ביטוח שתנאיה השתנו רבות במשך השנים הודות לשינויי חקיקה שקודמו ע"י משרד האוצר. כיוון שכך, אם מעוניינים לערוך שינוי בביטוח המנהלים שלך, עליך להתייחס למספר נקודות.

  • שינוי מסלול ההשקעה בפוליסת ביטוח מנהלים: ניתן לשנות מסלול השקעה בתוך החברה ללא השפעה על ותק וזכויות. נדרש למלא טופס מתאים.
  • שינוי מסלול ביטוח: כאשר אתה מעוניין לשנות את מסלול הביטוח ולהגדילו לנכות או לשארים, חברת הביטוח עשויה לדרוש תקופת אכשרה חדשה למחלות קודמות. כדאי לברר את הנושא לפני מילוי טופסי השינוי.
  • סיום עבודה: ביטוח מנהלים לשכירים מסתיים עם עזיבת מקום העבודה, אך ניתן לשמור עליו באמצעים הבאים. אם אין לך עבודה: תוכל לשלם לכיסויים ביטוחיים לתקופת ביניים עד שתגיע למקום עבודה חדש. ביטוח זה נקרא "ריסק זמני" והוא מוגבל לשנה, אך בחלק מהחברות ניתן להאריכו לשנתיים. אם אתה שכיר במקום אחר: תוכל להעביר את הפוליסה שלך אל המעביד החדש, תוך המשכיות מלאה שלה. אם הפכת לעצמאי: לברר האם ניתן להמשיך את הפוליסה כפוליסת ביטוח מנהלים לעצמאים.
  • מעבר מביטוח מנהלים אחד לאחר: במצב זה אין שמירה על המשכיות הביטוח והוותק מבחינת חברת הביטוח. חשוב לוודא האם כדאי להמשיך בביטוח המנהלים הקיים או לפתוח חדש. נושאים להתייחסות לפני החלטה זו:
  • מקדמי הקיצבה של ביטוחי המנהלים הישנים כדאיים יותר, וגם לא ניתנים לשינוי. היום אין מקדם קצבה מובטח למי שגילו נמוך מ- 60 שנה.
  • אם ביטוח המנהלים נרכש לפני 2008, גם יכול להיות שתוכל לקבל חלק מהחיסכון כסכום הוני חד פעמי ולא כקצבה.
  • אם היו שינויים לרעה במצבך הבריאותי ואתה נדרש לחיתום חדש, יכול להיות שהפרמיה תהיה יקרה יותר ושמצבים בריאותיים מסויימים יוחרגו מהפוליסה. אולי אף יהיו חברות שלא יסכימו לבטח אותך.

חשוב מאד לערוך השוואת ביטוח מנהלים וגם השוואת סוגי חיסכון פנסיה שונים. עליך לשקול, האם ניהול מו"מ עם חברת הביטוח על תנאי ביטוח המנהלים שלך, יהפוך אותו לכדאי יותר ממעבר לפוליסה אחרת. אך אולי ביטוח המנהלים הנוכחי וגם ביטוח המנהלים העתידי שתוכל לרכוש אינם טובים כמו אפשרויות חסכון פנסיה אחרות, כמו, קופת גמל, קרן פנסיה או פוליסת חיסכון. אולי עדיף לך לסיים את ביטוח המנהלים ולבחור בסוג חיסכון פנסיה אחר התואם יותר את מצבך. במצב זה, החיסכון שחסכת נשאר עבורך, אך כיסוי הביטוחי מתבטל.