ביטוח תאונות אישיות

באינדקס זה תוכלו להשוות בין פוליסות ביטוח תאונות אישיות של חברות הביטוח מגדל, כלל, ביטוח ישיר, מנורה, הראל ואיילון. ביטוח תאונות אישיות מיועד להבטיח מענק כספי במקרה של תאונה. האינדקס כולל את מחיר ביטוח התאונות האישיות ותנאי הפוליסה. הגורמים המשפיעים על מחיר פוליסת ביטוח תאונות אישיות הם מין המבוטח, גיל המבוטח, האם הוא מעשן ואיזה סכום פיצוי הוא מעוניין לקבל.


מעודכן לספטמבר 2021

נכון לתחילת מאי 2021 חברות הביטוח טרם החלו בשיווק תוכניות ביטוח תאונות אישיות חדשות, העומדות בדרישות הרפורמה של רשות שוק ההון.
כאשר יהיו תוכניות ביטוח חדשות נעדכן אותן באתר.
מי שרכש ביטוח תאונות אישיות לפני הרפורמה - הביטוח שלו נשאר בתוקף וללא שינוי.

תוכניות ביטוח 1 עד 15 מתוך - 20
  הראלאמצע החיים - זהב
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

חבילת ביטוח תאונות אישיות של הראל "אמצע החיים" במסלול "זהב" מכסה:
 • פיצוי למוות מתאונה בסך 100,000 ש"ח
 • פיצוי לנכות מתאונה בסך 100,000 ש"ח.
 • פיצוי לשברים וכוויות מתאונה בסך 20,000 ש"ח.
 • לסיעוד מתאונה ינתן פיצוי חד פעמי בגובה 20,000 ש"ח
 • כיסוי אשפוז מתאונה בגובה 300 ש"ח ליום.
 • כיסוי הוצאות ניתוח פלסטי, עד 20,000 ש"ח.
 • כיסוי הוצאות ניתוח פגיעה אורתופדית. לכתף עד 8,000 ש"ח. לברך או קרסול עד 5,000 ש"ח.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 18: מקרה שנגרם מפעילות ספורט שאינה ספורט אתגרי.
ניתן לרכוש ביטוח תאונות אישיות לילדים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות משפחתית או כתוספת לפוליסת בריאות קיימת.
ילדים זכאים ל- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.
לביטוח תאונות אישיות "אמצע החיים" קיימים מסלולים נוספים בגובהי פיצוי שונים: מסלולי ארד, כסף ופלטינום.

מדד שירות משרד האוצר: 81
מדד שירות תשלום תביעות: 83
₪ 46.00
עלות חודשית


  מגדלדואגים למשפחה מורחב - ארד
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

ביטוח תאונות אישיות "דואגים למשפחה מורחב" במסלול "ארד" כולל:
 • כיסוי להוצאות ושירותים רפואיים פרטיים לתאונות בישראל או בחוץ לארץ.
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 100,000 ש"ח
 • פיצוי נכות צמיתה (מלאה או חלקית) מתאונה בגובה 100,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה בגובה 15,000 ש"ח.
 • סיעוד מתאונה בגובה 20,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 150 ש"ח -עד 26 שבועות. אשפוז בטיפול נמרץ מעניק פיצוי כפול- עד 14 יום.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 25: טיפולים פסיכולוגיים. פיצוי עקב העדרות מבחינות מגן או בגרות. החזר הוצאות מורה פרטי.
 • סכום הביטוח מתחדש עם כל תאונה בגין נכות צמיתה, כוויות, שברים, מצב סיעודי.
 • כיסוי הוצאות נלוות לאשפוז, כמו: פינוי באמבולנס, פיזיותרפיה, שהות בן משפחה מלווה במלון ועוד, עד התקרה המנויה לכל שירות בפוליסה ובגילוי הנאות
ילדים זכאים ל- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.

ביטוח תאונות אישיות "דואגים למשפחה מורחב" מאפשר בחירה בין מסלולים הנבדלים ביניהם בסכום הפיצוי המשולם למבוטח. מסלולים נוספים: כסף, זהב ופלטינום


מדד שירות משרד האוצר: 80
מדד שירות תשלום תביעות: 78
₪ 29.77
עלות חודשית


  איילון הגנה מתאונה AL למשפחה "פורטה"
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

ביטוח תאונות אישיות "הגנה מתאונה AL למשפחה" במסלול "פורטה" מכסה:
 • פיצוי למוות מתאונה בגובה 100,000 ש"ח
 • פיצוי לנכות צמיתה,מלאה או חלקית, שנגרמה מתאונה, בגובה 100,000 ש"ח.
 • פיצוי לשברים וכוויות שנגרמו מתאונה, בגובה 20,000 ש"ח.
 • סיעוד כתוצאה מתאונה בגובה 20,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז בגין תאונה בגובה 200 ש"ח.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 21: טיפולים פסיכולוגיים.
  פיצוי בגין היעדרות משתי בחינות מגן או בחינת בגרות.
ילדים זכאים ל- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.

ביטוח תאונות אישיות "הגנה מתאונה AL למשפחה" מאפשר רכישת ביטוח במסלול "פורטה" שבו סכומי פיצוי שונים.

מדד שירות משרד האוצר: 77
מדד שירות תשלום תביעות: 81
₪ 33.00
עלות חודשית


  כלל חברה לביטוחמדיכלל הגנה עצמית 100
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

תוכנית ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" במסלול "פיצוי 100,000 ש"ח" כוללת:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 100,000 ש"ח
 • פיצוי נכות צמיתה מתאונה, מלאה או חלקית, בגובה 100,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה בגובה 20,000 ש"ח.
 • סיעוד מתאונה בגובה 20,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 300 ש"ח.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 21: טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי. פיצוי עקב העדרות מ-2 בחינות מגן או בחינת בגרות אחת.

ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" מאפשר בחירה בין מסלולים הנבדלים ביניהם בסכום הפיצוי המשולם למבוטח. סכומי המסלולים השונים נעים בין 75,000 ש"ח עד 400,000 ש"ח.


מדד שירות משרד האוצר: 78
מדד שירות תשלום תביעות: 75
₪ 38.00
עלות חודשית


  הפניקס חברה לביטוחפוליסה לביטוח תאונות אישיות
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

פוליסה לביטוח תאונות אישיות של הפניקס, בסכום של 100,000 ש"ח כוללת:
 • פיצוי מוות כתוצאה מתאונה בסך של 100,000 ש"ח
 • פיצוי נכות צמיתה מתאונה, מלאה או חלקית, או פיצוי אבדן או פגיעה בתפקוד, בסך של 100,000 ש"ח. הגדרות הנזק, וכללי קביעת אחוזי נכות ונכות תמידית מוגדרים בפוליסה.
 • פיצוי עבור שברים וכוויות כתוצאה מתאונה, בסך של 20,000 ש"ח. הגדרות הפגיעה וגובה הפיצוי לכל סוג שבר או כוויה מוגדרים בפוליסה.
 • פיצוי סיעודי חד פעמי כתוצאה מתאונה, בסך של 20,000 ש"ח. בתנאי שהמבוטח עומד בתנאי הסף למצב סיעודי ולאחר תקופת המתנה
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה, בסך של 300 ש"ח.הפיצוי ינתן מהיום השלישי לאשפוז ועד 26 שבועות.
 • כיסויים נוספים:
  הסעה באמבולנס - עד 600 ש"ח.
  הוצאות אחות פרטית לאשפוז- עד 500 ש"ח ליום ומוגבל ל- 14 ימים.
  הוצאות מלון לקרוב מדרגה ראשונה עד 14 לילות ועד 400 ש"ח ללילה.
  עד 10 טיפולי פיזיותרפיה או רפואה משלימה בכפוף להשתתפות עצמית ולפי הסכומים והטיפולים הכתובים בפוליסה
 • כיסוי למבוטח עד גיל 23: כולל תאונה מפעילות ספורטיבית במסגרת חוג, טיפול פסיכולוגי. פיצוי עקב העדרות מ-2 בחינות מגן או בחינת בגרות אחת. החזר הוצאות מורה פרטי.

סכומי הביטוח שניתן לרכוש נעים בין 50,000 ש"ח עד 500,000 ש"ח. כל מנת ביטוח היא 10,000 ש"ח.
סכומי הביטוח לילדים (עד גיל 23) נעים בין 50,000 ש"ח עד 250,000 ש"ח.
הפרמיה קבועה לפי גיל המבוטח ביום ההצטרפות


מדד שירות משרד האוצר: 74
מדד שירות תשלום תביעות: 68
₪ 32.00
עלות חודשית


  הראלאמצע החיים - פלטינום
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

ביטוח תאונות אישיות "אמצע החיים" במסלול "פלטינום" כולל:
 • פיצוי עבור מוות מתאונה שגובהו 150,000 ש"ח
 • פיצוי עבור נכות מתאונה שגובהו 150,000 ש"ח.
 • פיצוי לשברים וכוויות מתאונה בסך 30,000 ש"ח.
 • עבור סיעוד מתאונה נקבע פיצוי חד פעמי בגובה 30,000 ש"ח
 • כיסוי לאשפוז כתוצאה מתאונה בגובה 450 ש"ח ליום.
 • כיסוי ניתוח פלסטי, עד 20,000 ש"ח.
 • כיסוי ניתוח פגיעה אורתופדית. לכתף עד 8,000 ש"ח. לברך או קרסול עד 5,000 ש"ח.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 18: מקרה כתוצאה מפעילות ספורט שאינה ספורט אתגרי.
ניתן לרכוש ביטוח תאונות אישיות לילדים במסגרת פוליסה ביטוח תאונות אישיות משפחתית או כהרחבה לפוליסת בריאות קיימת.
ילדים זכאים ל- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.
ביטוח תאונות אישיות "אמצע החיים" כולל מסלולים נוספים בגובהי פיצוי שונים: מסלולי ארד, כסף וזהב.
מדד השירות תשלום תביעות: 79

מדד שירות משרד האוצר: 81
מדד שירות תשלום תביעות: 83
₪ 67.50
עלות חודשית


  מגדלדואגים למשפחה מורחב - כסף
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

ביטוח תאונות אישיות "דואגים למשפחה מורחב" במסלול "כסף" כולל את הכיסויים:
 • כיסוי הוצאות ושירותים רפואיים פרטיים בגין תאונות בישראל או בחוץ לארץ.
 • פיצוי עבור מוות מתאונה בסך 150,000 ש"ח
 • פיצוי עבור נכות צמיתה (מלאה או חלקית) מתאונה בסך 150,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה בסך 20,000 ש"ח.
 • סיעוד כתוצאה מתאונה בסך 25,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בסך 300 ש"ח עד תקרה של 26 שבועות. אשפוז בטיפול נמרץ מעניק פיצוי כפול- תקרה של 14 יום.
 • סכום הביטוח מתחדש עם כל תאונה העומדת בתנאי הפוליסה: נכות צמיתה, כוויות, שברים, מצב סיעודי.
 • כיסוי הוצאות נלוות לאשפוז, כמו: פינוי באמבולנס, פיזיותרפיה, שהות בן משפחה מלווה במלון ועוד, עד התקרה המנויה לכל שירות בפוליסה ובגילוי הנאות
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 25: טיפולים פסיכולוגיים. פיצוי על היעדרות מבחינות מגן או בגרות. החזר הוצאות עבור מורה פרטי.
ילדים מכוסים ב- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.

ביטוח תאונות אישיות המאפשר בחירה בין מסלולים שסכום הפיצוי בהם שונה: ארד, זהב ופלטינום.מדד שירות משרד האוצר: 80
מדד שירות תשלום תביעות: 78
₪ 44.00
עלות חודשית


  הראלאמצע החיים - כסף
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

תוכנית ביטוח תאונות אישיות "אמצע החיים" במסלול "כסף" כוללת:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 75,000 ש"ח
 • פיצוי נכות מתאונה בגובה 75,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה בגובה 15,000 ש"ח.
 • פיצוי סיעוד מתאונה (חד פעמי) בגובה 15,000 ש"ח.
 • כיסוי אשפוז מתאונה (פיצוי יומי) בגובה 150 ש"ח.
 • כיסוי הוצאות ניתוח פלסטי, עד 20,000 ש"ח.
 • כיסוי הוצאות ניתוח פגיעה אורתופדית. לכתף עד 8,000 ש"ח. לברך או קרסול עד 5,000 ש"ח.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 18: מקרה שנגרם מפעילות ספורט שאינה ספורט אתגרי.
ביטוח תאונות אישיות לילדים ניתן לרכוש במסגרת פוליסה לביטוח תאונות אישיות משפחתית או כתוספת לפוליסת בריאות קיימת.
ילדים זכאים ל- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.
לביטוח תאונות אישיות "אמצע החיים" קיימים מסלולים נוספים בגובהי פיצוי שונים: מסלולי ארד, זהב ופלטינום.

מדד שירות משרד האוצר: 81
מדד שירות תשלום תביעות: 83
₪ 30.75
עלות חודשית


  כלל חברה לביטוחמדיכלל הגנה עצמית 150
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

חבילת ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" במסלול "פיצוי 150,000 ש"ח" וכוללת:
 • פיצוי עבור מוות מתאונה שגובהו 150,000 ש"ח.
 • פיצוי עבור נכות צמיתה מתאונה, מלאה או חלקית, שגובהו 150,000 ש"ח.
 • פיצוי עבור שברים וכוויות מתאונה שגובהו 30,000 ש"ח.
 • סיעוד מתאונה שגובהו 30,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי עבור אשפוז עקב תאונה שגובהו 450 ש"ח.
 • מבוטח עד גיל 21: טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי. פיצוי להעדרויות מ-2 בחינות מגן או בחינת בגרות אחת.

ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" מאפשר רכישת מסלול פיצוי בסכום המתאים למבוטח. סכומי המסלולים השונים נעים בין 75,000 ש"ח עד 400,000 ש"ח.


מדד שירות משרד האוצר: 78
מדד שירות תשלום תביעות: 75
₪ 55.50
עלות חודשית


  מנורהתאונות TOP
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

תוכנית ביטוח "תאונות TOP" מעניקה פיצוי למבוטח שנפגע מתאונה. חבילת תאונות אישיות מספר 5 נועדה למבוטח ראשי, או הוספת מבוטח משני או צירוף ילד לביטוח.
חבילת פיצוי 5 כוללת את הכיסויים:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 200,000 ש"ח. סכום הפיצוי עולה בכל שנה ב- 5% עד שמגיע ל- 100%.
 • פיצוי נכות צמיתה מתאונה בגובה 200,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים מתאונה בגובה 30,000 ש"ח.
 • פיצוי כוויות כתוצאה מתאונה בגובה 50,000 ש"ח.
 • פיצוי למצב סיעודי שנגרם מתאונה בגובה 40,000 ש"ח. פיצוי חד פעמי.
 • פיצוי לאשפוז עקב תאונה בגובה 400 ש"ח ליום.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 20: החזר טיפול פסיכולוגי. פיצוי להעדרות מבחינות מגן או בגרות. פיצוי על מות שני הורים בתאונה.
 • החזר הוצאות נלוות לאשפוז, כמו: פינוי באמבולנס, פיזיותרפיה, שהות מלווה במלון ועוד, עד התקרה שנקבעה לכל שירות.
גיל הצטרפות לביטוח: מגיל 3 ועד גיל 75.
המבוטח יבחר חבילות בגובה פיצוי משתנה מ- 100,000 ש"ח ועד 500,000 ש"ח למבוטח ראשי ומ- 50,000 ש"ח עד 500,000 ש"ח למבוטח משני. ילדים עד גיל 20 ניתן לבטח עד 200,000 ש"ח.

מדד שירות משרד האוצר: 74
מדד שירות תשלום תביעות: 66
₪ 88.00
עלות חודשית


  מנורהתאונות TOP
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

תוכנית ביטוח "תאונות TOP" מעניקה פיצוי למבוטח שנפגע מתאונה. חבילת תאונות אישיות מספר 2 מתאימה למבוטח ראשי, מבוטח משני או צירוף ילד לביטוח.
חבילת פיצוי 2 כוללת:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 75,000 ש"ח. סכום הפיצוי עולה בכל שנה ב- 5% עד שמגיע ל- 100%.
 • פיצוי נכות צמיתה כתוצאה מתאונה בגובה 75,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים כתוצאה מתאונה בגובה 11,250 ש"ח.
 • פיצוי כוויות מתאונה בגובה 18,750 ש"ח.
 • סיעוד למצב סיעודי שנגרם מתאונה בגובה 15,000 ש"ח. פיצוי חד פעמי.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 150 ש"ח ליום.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 20: פיצוי להעדרות מבחינות מגן או בגרות. טיפול פסיכולוגי. פיצוי על מות שני הורים בתאונה.
 • כיסוי הוצאות נלוות לאשפוז, כמו: פינוי באמבולנס, פיזיותרפיה, שהות מלווה במלון ועוד, עד התקרה שנקבעה לכל שירות.
גיל הצטרפות לביטוח: מגיל 3 ועד גיל 75.
ניתן לבחור חבילות בגובה פיצוי משתנה מ- 100,000 ש"ח ועד 500,000 ש"ח למבוטח ראשי ומ- 50,000 ש"ח עד 500,000 ש"ח למבוטח משני. ילדים עד גיל 20 ניתן לבטח עד מקסימום של 200,000 ש"ח.
מדד השירות תשלום תביעות: 65

מדד שירות משרד האוצר: 74
מדד שירות תשלום תביעות: 66
₪ 43.50
עלות חודשית


  איילון הגנה מתאונה AL למשפחה "סטנדרט"
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

ביטוח תאונות אישיות "הגנה מתאונה AL למשפחה" במסלול "סטנדרט" כולל:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 75,000 ש"ח
 • פיצוי נכות צמיתה,מלאה או חלקית, מתאונה, בגובה 75,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה, בגובה 15,000 ש"ח.
 • סיעוד מתאונה בגובה 15,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 150 ש"ח.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 21: טיפולים פסיכולוגיים.
  פיצוי עקב העדרות משתי בחינות מגן או בחינת בגרות.
ילדים זכאים ל- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.

ביטוח תאונות אישיות "הגנה מתאונה AL למשפחה" מאפשר רכישת ביטוח במסלול "פורטה" שבו סכומי פיצוי שונים.

מדד שירות משרד האוצר: 77
מדד שירות תשלום תביעות: 81
₪ 26.25
עלות חודשית


  כלל חברה לביטוחמדיכלל הגנה עצמית 75
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

חבילת ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" במסלול "פיצוי 75,000 ש"ח" מכסה:
 • פיצוי מוות מתאונה בסך 75,000 ש"ח
 • פיצוי לנכות צמיתה מתאונה, מלאה או חלקית, בסך 75,000 ש"ח.
 • פיצוי לשברים ולכוויות מתאונה בסך 15,000 ש"ח.
 • סיעוד מתאונה בסך 15,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי עבור אשפוז עקב תאונה בסך 225 ש"ח.
 • כיסוי למבוטח עד גיל 21: טיפולים פסיכולוגיים או פסיכיאטרים. פיצוי עבור העדרות בחינת בגרות או 2 בחינות מגן, לפחות.

לבחירת הלקוח מסלולי ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" הנבדלים בסכום הפיצוי המשולם למבוטח. סכומי המסלולים השונים נעים בין 75,000 ש"ח עד 400,000 ש"ח.


מדד שירות משרד האוצר: 78
מדד שירות תשלום תביעות: 75
₪ 29.25
עלות חודשית


  מנורהתאונות TOP
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

תוכנית ביטוח "תאונות TOP" מעניקה פיצוי למבוטח שנפגע מתאונה. חבילת תאונות אישיות מספר 3 מתאימה למבוטח ראשי, משני או צירוף ילד לביטוח.
חבילת פיצוי 3 מכילה את הכיסויים הבאים:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 100,000 ש"ח. סכום הפיצוי עולה בכל שנה ב- 5% עד שמגיע ל- 100%.
 • פיצוי נכות צמיתה (מלאה או חלקית) מתאונה בגובה 100,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים מתאונה בגובה 15,000 ש"ח.
 • פיצוי כוויות מתאונה בגובה 25,000 ש"ח.
 • סיעוד כתוצאה מתאונה בגובה 20,000 ש"ח. פיצוי חד פעמי
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 200 ש"ח. החל מהיום השלישי לאשפוז.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 20: טיפולים פסיכולוגיים. פיצוי עקב העדרות מבחינות מגן או בגרות. פיצוי על מות שני הורים בתאונה.
 • כיסוי הוצאות נלוות לאשפוז, כמו: פינוי באמבולנס, פיזיותרפיה, שהות בן משפחה מלווה במלון ועוד, עד התקרה המנויה לכל שירות.
גיל הצטרפות: מגיל 3 ועד גיל 75.
ניתן לבחור חבילות בגובה פיצוי משתנה מ- 100,000 ש"ח ועד 500,000 ש"ח למבוטח ראשי ומ- 50,000 ש"ח עד 500,000 ש"ח למבוטח משני. ילדים ניתן לבטח עד מקסימום 200,000 ש"ח.

מדד שירות משרד האוצר: 74
מדד שירות תשלום תביעות: 66
₪ 52.00
עלות חודשית


  מנורהתאונות TOP
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

תוכנית ביטוח "תאונות TOP" מעניקה פיצוי למבוטח שנפגע מתאונה. חבילת תאונות אישיות מספר 4 נועדה למבוטח ראשי, מבוטח משני או צירוף ילד לביטוח.
חבילת פיצוי 4 מכילה:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 150,000 ש"ח. סכום הפיצוי עולה בכל שנה ב- 5% עד שמגיע ל- 100%.
 • פיצוי נכות צמיתה כתוצאה מתאונה בגובה 150,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים כתוצאה מתאונה בגובה 22,500 ש"ח.
 • פיצוי כוויות מתאונה בגובה 37,500 ש"ח.
 • פיצוי חד פעמי למצב סיעודי שנגרם מתאונה בגובה 30,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 300 ש"ח ליום.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 20: פיצוי להעדרות מבחינות מגן או בגרות. טיפול פסיכולוגי. פיצוי על מות שני הורים בתאונה.
 • כיסוי הוצאות נלוות לאשפוז, כמו: שהות מלווה במלון, פינוי באמבולנס, פיזיותרפיה ועוד, עד סכום המקסימום שנקבע לכל שירות.
גיל הצטרפות: 3 שנים עד 75.
ניתן לבחור חבילות בגובה פיצוי משתנה מ- 100,000 ש"ח ועד 500,000 ש"ח למבוטח ראשי ומ- 50,000 ש"ח עד 500,000 ש"ח למבוטח משני. ילדים עד גיל 20 ניתן לבטח עד מקסימום של 200,000 ש"ח.

מדד שירות משרד האוצר: 74
מדד שירות תשלום תביעות: 66
₪ 69.00
עלות חודשיתהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, האם ההגדרות זהות בין הביטוחים, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, מה ההשתתפות העצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? מצבים רפואיים קיימים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות