ביטוח תאונות אישיות - ביטוח תאונות כיסוי של 100000 ₪

השוואת ביטוח תאונות אישיות ביטוח תאונות כיסוי של 100000 ₪ בין חברות הביטוח השונות כולל הכיסויים השונים ומחשבון ביטוח תאונות אישיות מובנה המחשב עלויות חודשיות. ההשוואה תאפשר למצוא ביטוח תאונות אישיות שכולל את הכיסויים הטובים ביותר ולהתאים את הביטוח הטוב ביותר עבורך


מעודכן לספטמבר 2021

נכון לתחילת מאי 2021 חברות הביטוח טרם החלו בשיווק תוכניות ביטוח תאונות אישיות חדשות, העומדות בדרישות הרפורמה של רשות שוק ההון.
כאשר יהיו תוכניות ביטוח חדשות נעדכן אותן באתר.
מי שרכש ביטוח תאונות אישיות לפני הרפורמה - הביטוח שלו נשאר בתוקף וללא שינוי.

תוכניות ביטוח 1 עד 6 מתוך - 6
  הראלאמצע החיים - זהב
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

חבילת ביטוח תאונות אישיות של הראל "אמצע החיים" במסלול "זהב" מכסה:
 • פיצוי למוות מתאונה בסך 100,000 ש"ח
 • פיצוי לנכות מתאונה בסך 100,000 ש"ח.
 • פיצוי לשברים וכוויות מתאונה בסך 20,000 ש"ח.
 • לסיעוד מתאונה ינתן פיצוי חד פעמי בגובה 20,000 ש"ח
 • כיסוי אשפוז מתאונה בגובה 300 ש"ח ליום.
 • כיסוי הוצאות ניתוח פלסטי, עד 20,000 ש"ח.
 • כיסוי הוצאות ניתוח פגיעה אורתופדית. לכתף עד 8,000 ש"ח. לברך או קרסול עד 5,000 ש"ח.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 18: מקרה שנגרם מפעילות ספורט שאינה ספורט אתגרי.
ניתן לרכוש ביטוח תאונות אישיות לילדים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות משפחתית או כתוספת לפוליסת בריאות קיימת.
ילדים זכאים ל- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.
לביטוח תאונות אישיות "אמצע החיים" קיימים מסלולים נוספים בגובהי פיצוי שונים: מסלולי ארד, כסף ופלטינום.

מדד שירות משרד האוצר: 81
מדד שירות תשלום תביעות: 83
₪ 46.00
עלות חודשית


  מגדלדואגים למשפחה מורחב - ארד
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

ביטוח תאונות אישיות "דואגים למשפחה מורחב" במסלול "ארד" כולל:
 • כיסוי להוצאות ושירותים רפואיים פרטיים לתאונות בישראל או בחוץ לארץ.
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 100,000 ש"ח
 • פיצוי נכות צמיתה (מלאה או חלקית) מתאונה בגובה 100,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה בגובה 15,000 ש"ח.
 • סיעוד מתאונה בגובה 20,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 150 ש"ח -עד 26 שבועות. אשפוז בטיפול נמרץ מעניק פיצוי כפול- עד 14 יום.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 25: טיפולים פסיכולוגיים. פיצוי עקב העדרות מבחינות מגן או בגרות. החזר הוצאות מורה פרטי.
 • סכום הביטוח מתחדש עם כל תאונה בגין נכות צמיתה, כוויות, שברים, מצב סיעודי.
 • כיסוי הוצאות נלוות לאשפוז, כמו: פינוי באמבולנס, פיזיותרפיה, שהות בן משפחה מלווה במלון ועוד, עד התקרה המנויה לכל שירות בפוליסה ובגילוי הנאות
ילדים זכאים ל- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.

ביטוח תאונות אישיות "דואגים למשפחה מורחב" מאפשר בחירה בין מסלולים הנבדלים ביניהם בסכום הפיצוי המשולם למבוטח. מסלולים נוספים: כסף, זהב ופלטינום


מדד שירות משרד האוצר: 80
מדד שירות תשלום תביעות: 78
₪ 29.77
עלות חודשית


  איילון הגנה מתאונה AL למשפחה "פורטה"
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

ביטוח תאונות אישיות "הגנה מתאונה AL למשפחה" במסלול "פורטה" מכסה:
 • פיצוי למוות מתאונה בגובה 100,000 ש"ח
 • פיצוי לנכות צמיתה,מלאה או חלקית, שנגרמה מתאונה, בגובה 100,000 ש"ח.
 • פיצוי לשברים וכוויות שנגרמו מתאונה, בגובה 20,000 ש"ח.
 • סיעוד כתוצאה מתאונה בגובה 20,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז בגין תאונה בגובה 200 ש"ח.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 21: טיפולים פסיכולוגיים.
  פיצוי בגין היעדרות משתי בחינות מגן או בחינת בגרות.
ילדים זכאים ל- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.

ביטוח תאונות אישיות "הגנה מתאונה AL למשפחה" מאפשר רכישת ביטוח במסלול "פורטה" שבו סכומי פיצוי שונים.

מדד שירות משרד האוצר: 77
מדד שירות תשלום תביעות: 81
₪ 33.00
עלות חודשית


  כלל חברה לביטוחמדיכלל הגנה עצמית 100
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

תוכנית ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" במסלול "פיצוי 100,000 ש"ח" כוללת:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 100,000 ש"ח
 • פיצוי נכות צמיתה מתאונה, מלאה או חלקית, בגובה 100,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה בגובה 20,000 ש"ח.
 • סיעוד מתאונה בגובה 20,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 300 ש"ח.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 21: טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי. פיצוי עקב העדרות מ-2 בחינות מגן או בחינת בגרות אחת.

ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" מאפשר בחירה בין מסלולים הנבדלים ביניהם בסכום הפיצוי המשולם למבוטח. סכומי המסלולים השונים נעים בין 75,000 ש"ח עד 400,000 ש"ח.


מדד שירות משרד האוצר: 78
מדד שירות תשלום תביעות: 75
₪ 38.00
עלות חודשית


  הפניקס חברה לביטוחפוליסה לביטוח תאונות אישיות
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

פוליסה לביטוח תאונות אישיות של הפניקס, בסכום של 100,000 ש"ח כוללת:
 • פיצוי מוות כתוצאה מתאונה בסך של 100,000 ש"ח
 • פיצוי נכות צמיתה מתאונה, מלאה או חלקית, או פיצוי אבדן או פגיעה בתפקוד, בסך של 100,000 ש"ח. הגדרות הנזק, וכללי קביעת אחוזי נכות ונכות תמידית מוגדרים בפוליסה.
 • פיצוי עבור שברים וכוויות כתוצאה מתאונה, בסך של 20,000 ש"ח. הגדרות הפגיעה וגובה הפיצוי לכל סוג שבר או כוויה מוגדרים בפוליסה.
 • פיצוי סיעודי חד פעמי כתוצאה מתאונה, בסך של 20,000 ש"ח. בתנאי שהמבוטח עומד בתנאי הסף למצב סיעודי ולאחר תקופת המתנה
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה, בסך של 300 ש"ח.הפיצוי ינתן מהיום השלישי לאשפוז ועד 26 שבועות.
 • כיסויים נוספים:
  הסעה באמבולנס - עד 600 ש"ח.
  הוצאות אחות פרטית לאשפוז- עד 500 ש"ח ליום ומוגבל ל- 14 ימים.
  הוצאות מלון לקרוב מדרגה ראשונה עד 14 לילות ועד 400 ש"ח ללילה.
  עד 10 טיפולי פיזיותרפיה או רפואה משלימה בכפוף להשתתפות עצמית ולפי הסכומים והטיפולים הכתובים בפוליסה
 • כיסוי למבוטח עד גיל 23: כולל תאונה מפעילות ספורטיבית במסגרת חוג, טיפול פסיכולוגי. פיצוי עקב העדרות מ-2 בחינות מגן או בחינת בגרות אחת. החזר הוצאות מורה פרטי.

סכומי הביטוח שניתן לרכוש נעים בין 50,000 ש"ח עד 500,000 ש"ח. כל מנת ביטוח היא 10,000 ש"ח.
סכומי הביטוח לילדים (עד גיל 23) נעים בין 50,000 ש"ח עד 250,000 ש"ח.
הפרמיה קבועה לפי גיל המבוטח ביום ההצטרפות


מדד שירות משרד האוצר: 74
מדד שירות תשלום תביעות: 68
₪ 32.00
עלות חודשית


  מנורהתאונות TOP
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

תוכנית ביטוח "תאונות TOP" מעניקה פיצוי למבוטח שנפגע מתאונה. חבילת תאונות אישיות מספר 3 מתאימה למבוטח ראשי, משני או צירוף ילד לביטוח.
חבילת פיצוי 3 מכילה את הכיסויים הבאים:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 100,000 ש"ח. סכום הפיצוי עולה בכל שנה ב- 5% עד שמגיע ל- 100%.
 • פיצוי נכות צמיתה (מלאה או חלקית) מתאונה בגובה 100,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים מתאונה בגובה 15,000 ש"ח.
 • פיצוי כוויות מתאונה בגובה 25,000 ש"ח.
 • סיעוד כתוצאה מתאונה בגובה 20,000 ש"ח. פיצוי חד פעמי
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 200 ש"ח. החל מהיום השלישי לאשפוז.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 20: טיפולים פסיכולוגיים. פיצוי עקב העדרות מבחינות מגן או בגרות. פיצוי על מות שני הורים בתאונה.
 • כיסוי הוצאות נלוות לאשפוז, כמו: פינוי באמבולנס, פיזיותרפיה, שהות בן משפחה מלווה במלון ועוד, עד התקרה המנויה לכל שירות.
גיל הצטרפות: מגיל 3 ועד גיל 75.
ניתן לבחור חבילות בגובה פיצוי משתנה מ- 100,000 ש"ח ועד 500,000 ש"ח למבוטח ראשי ומ- 50,000 ש"ח עד 500,000 ש"ח למבוטח משני. ילדים ניתן לבטח עד מקסימום 200,000 ש"ח.

מדד שירות משרד האוצר: 74
מדד שירות תשלום תביעות: 66
₪ 52.00
עלות חודשיתהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, האם ההגדרות זהות בין הביטוחים, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, מה ההשתתפות העצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? מצבים רפואיים קיימים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות