ביטוח תאונות אישיות - ביטוח תאונות כיסוי של 150,000 ₪

השוואת ביטוח תאונות אישיות ביטוח תאונות כיסוי של 150,000 ₪ בין חברות הביטוח השונות כולל הכיסויים השונים ומחשבון ביטוח תאונות אישיות מובנה המחשב עלויות חודשיות. ההשוואה תאפשר למצוא ביטוח תאונות אישיות שכולל את הכיסויים הטובים ביותר ולהתאים את הביטוח הטוב ביותר עבורך


מעודכן ליולי 2024

יש לשים לב שמרבית הפוליסות אינן משווקות לאחר הרפורמה של שנת 2021.

מי שרכש ביטוח תאונות אישיות לפני הרפורמה - הביטוח שלו נשאר בתוקף וללא שינוי.

תוכניות ביטוח 1 עד 5 מתוך - 5
  הראלביטוח תאונות אישיות 150,000 ש"ח מהדורת 2022
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח תאונות אישיות מקיפה של הראל, החל מינואר 2022 מעניקה פיצוי במקרה של פגיעה, פציעה או מוות שנגרמו מתאונה. הביטוח נרכש במנות ביטוח בנות 50,000 ש"ח.
תכולת פיצוי של 150,000 ש"ח (3 מנות ביטוח):
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 150,000 ש"ח
 • פיצוי נכות מתאונה עד 150,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה עד 30,000 ש"ח.
 • פיצוי סיעוד מתאונה (חד פעמי) בגובה 30,000 ש"ח.
 • כיסוי אשפוז מתאונה (פיצוי יומי) בגובה 300 ש"ח.
פיצויים קבועים שאינם תלויים במנות הביטוח שנרכשו:
 • השתתפות בהוצאות ניתוח פלסטי, עד 20,000 ש"ח.
 • פיצוי לניתוח לטיפול בפגיעה אורתופדית: כתף - 8,000 ש"ח. ברך או קרסול - 5,000 ש"ח.
 • השתתפות בהוצאות פיזיותרפיה- עד 10 טיפולים.
סכומי הפיצוי הם סכומי המקסימום. אם נקבעה נכות חלקית, סכום הפיצוי בפועל מחושב יחסית לפציעה או הנכות שנקבעה, למשל: 50% נכות יזכו ב-50% מסכום הפיצוי שנרכש לנכות.
הפרמיה הסופית ל-3 מנות ביטוח תיקבע אחרי הטבות ומבצעים שונים ומושפעת גם מנתוני המבוטח.
מבוטח שיש לו ביטוח חיים או אבדן כושר עבודה רשאי לוותר על כיסוי נכות או כיסוי מוות מתאונה ולשלם פרמיה מופחתת.


מדד שירות משרד האוצר: 80
מדד שירות תשלום תביעות: 80
₪ 93.00
עלות חודשית


  הראלאמצע החיים - פלטינום
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

ביטוח תאונות אישיות "אמצע החיים" במסלול "פלטינום" כולל:
 • פיצוי עבור מוות מתאונה שגובהו 150,000 ש"ח
 • פיצוי עבור נכות מתאונה שגובהו 150,000 ש"ח.
 • פיצוי לשברים וכוויות מתאונה בסך 30,000 ש"ח.
 • עבור סיעוד מתאונה נקבע פיצוי חד פעמי בגובה 30,000 ש"ח
 • כיסוי לאשפוז כתוצאה מתאונה בגובה 450 ש"ח ליום.
 • כיסוי ניתוח פלסטי, עד 20,000 ש"ח.
 • כיסוי ניתוח פגיעה אורתופדית. לכתף עד 8,000 ש"ח. לברך או קרסול עד 5,000 ש"ח.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 18: מקרה כתוצאה מפעילות ספורט שאינה ספורט אתגרי.
ניתן לרכוש ביטוח תאונות אישיות לילדים במסגרת פוליסה ביטוח תאונות אישיות משפחתית או כהרחבה לפוליסת בריאות קיימת.
ילדים זכאים ל- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.
ביטוח תאונות אישיות "אמצע החיים" כולל מסלולים נוספים בגובהי פיצוי שונים: מסלולי ארד, כסף וזהב.
מדד השירות תשלום תביעות: 79

מדד שירות משרד האוצר: 80
מדד שירות תשלום תביעות: 80
₪ 67.50
עלות חודשית


  מגדלדואגים למשפחה מורחב - כסף
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

ביטוח תאונות אישיות "דואגים למשפחה מורחב" במסלול "כסף" כולל את הכיסויים:
 • כיסוי הוצאות ושירותים רפואיים פרטיים בגין תאונות בישראל או בחוץ לארץ.
 • פיצוי עבור מוות מתאונה בסך 150,000 ש"ח
 • פיצוי עבור נכות צמיתה (מלאה או חלקית) מתאונה בסך 150,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה בסך 20,000 ש"ח.
 • סיעוד כתוצאה מתאונה בסך 25,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בסך 300 ש"ח עד תקרה של 26 שבועות. אשפוז בטיפול נמרץ מעניק פיצוי כפול- תקרה של 14 יום.
 • סכום הביטוח מתחדש עם כל תאונה העומדת בתנאי הפוליסה: נכות צמיתה, כוויות, שברים, מצב סיעודי.
 • כיסוי הוצאות נלוות לאשפוז, כמו: פינוי באמבולנס, פיזיותרפיה, שהות בן משפחה מלווה במלון ועוד, עד התקרה המנויה לכל שירות בפוליסה ובגילוי הנאות
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 25: טיפולים פסיכולוגיים. פיצוי על היעדרות מבחינות מגן או בגרות. החזר הוצאות עבור מורה פרטי.
ילדים מכוסים ב- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.

ביטוח תאונות אישיות המאפשר בחירה בין מסלולים שסכום הפיצוי בהם שונה: ארד, זהב ופלטינום.מדד שירות משרד האוצר: 80
מדד שירות תשלום תביעות: 79
₪ 44.00
עלות חודשית


  כלל חברה לביטוחמדיכלל הגנה עצמית 150
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

חבילת ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" במסלול "פיצוי 150,000 ש"ח" וכוללת:
 • פיצוי עבור מוות מתאונה שגובהו 150,000 ש"ח.
 • פיצוי עבור נכות צמיתה מתאונה, מלאה או חלקית, שגובהו 150,000 ש"ח.
 • פיצוי עבור שברים וכוויות מתאונה שגובהו 30,000 ש"ח.
 • סיעוד מתאונה שגובהו 30,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי עבור אשפוז עקב תאונה שגובהו 450 ש"ח.
 • מבוטח עד גיל 21: טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי. פיצוי להעדרויות מ-2 בחינות מגן או בחינת בגרות אחת.

ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" מאפשר רכישת מסלול פיצוי בסכום המתאים למבוטח. סכומי המסלולים השונים נעים בין 75,000 ש"ח עד 400,000 ש"ח.


מדד שירות משרד האוצר: 79
מדד שירות תשלום תביעות: 74
₪ 55.50
עלות חודשית


  מנורהתאונות TOP
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

תוכנית ביטוח "תאונות TOP" מעניקה פיצוי למבוטח שנפגע מתאונה. חבילת תאונות אישיות מספר 4 נועדה למבוטח ראשי, מבוטח משני או צירוף ילד לביטוח.
חבילת פיצוי 4 מכילה:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 150,000 ש"ח. סכום הפיצוי עולה בכל שנה ב- 5% עד שמגיע ל- 100%.
 • פיצוי נכות צמיתה כתוצאה מתאונה בגובה 150,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים כתוצאה מתאונה בגובה 22,500 ש"ח.
 • פיצוי כוויות מתאונה בגובה 37,500 ש"ח.
 • פיצוי חד פעמי למצב סיעודי שנגרם מתאונה בגובה 30,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 300 ש"ח ליום.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 20: פיצוי להעדרות מבחינות מגן או בגרות. טיפול פסיכולוגי. פיצוי על מות שני הורים בתאונה.
 • כיסוי הוצאות נלוות לאשפוז, כמו: שהות מלווה במלון, פינוי באמבולנס, פיזיותרפיה ועוד, עד סכום המקסימום שנקבע לכל שירות.
גיל הצטרפות: 3 שנים עד 75.
ניתן לבחור חבילות בגובה פיצוי משתנה מ- 100,000 ש"ח ועד 500,000 ש"ח למבוטח ראשי ומ- 50,000 ש"ח עד 500,000 ש"ח למבוטח משני. ילדים עד גיל 20 ניתן לבטח עד מקסימום של 200,000 ש"ח.

מדד שירות משרד האוצר: 70
מדד שירות תשלום תביעות: 67
₪ 69.00
עלות חודשיתהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות בעקבות מצב רפואי או עיסוק. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות החדש

 • כיסוי למוות ונכות מתאונה
 • כיסוי לשברים וכוויות
 • פיצוי לאשפוז או סיעוד מתאונה
 • שיפוי לניתוח פלסטי מתאונה
 • פיצוי לניתוח עקב פגיעה אורטופדית
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

מנהלת השקעות

ביטוח תאונות אישיות

קבל הצעה משתלמת לביטוח תאונות אישיות

בדוק האם ניתן להוסיף כיסוי לתאונות אישיות לביטוח חיים קיים

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • אם יש לכם ביטוח חיים מסוג ריסק כדאי להשוות - הרחבת הריסק שיכלול תאונות אישיות או רכישת ביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, השתתפות עצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? אופניים חשמליים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות

כיסוי מקיף למקרה של תאונות אישיות
להצעה משתלמת!