מגדל - דואגים למשפחה מורחב - כסף

תוכנית ביטוח תאונות אישיות דואגים למשפחה מורחב - כסף של מגדל. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח תאונות אישיות כולל פירוט הכיסויים, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה, גובה ההשתתפות העצמית ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.


מגדל - דואגים למשפחה מורחב - כסף
מגדל ביטוח בריאות
כיסוי ביטוחי
ביטוח תאונות אישיות במסלול "כסף" כולל את הכיסויים:
 • כיסוי תאונות בישראל או בחוץ לארץ.
 • פיצוי עבור מוות מתאונה בסך 150,000 ש"ח
 • פיצוי עבור נכות צמיתה (מלאה או חלקית) מתאונה בסך 150,000 ש"ח.
  סכום הביטוח מתחדש בכל תאונה. מבחני קביעת אחוזי נכות והאם הנכות צמיתה, מתבססים על מבחני ביטוח לאומי, כמפורט בפוליסה.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה בסך 20,000 ש"ח.
  גובה הפיצוי מחושב בהתאם לפגיעה, לפי רשימת האיברים והכוויות המוגדרים בפוליסה. סכום הביטוח מתחדש בכל תאונה.
 • סיעוד כתוצאה מתאונה בסך 25,000 ש"ח.
  סכום הביטוח מתחדש בכל תאונה
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בסך 300 ש"ח.
  הפיצוי ינתן החל מהיום השלישי ועד 26 שבועות.
  אשפוז בטיפול נמרץ מעניק פיצוי כפול, עד לתקרה של 14 ימים.
 • כיסוי העברה באמבולנס לבית חולים ובין בתי חולים - עד 600 ש"ח לנסיעה.
 • כיסוי הוצאות אחות פרטית במהלך אשפוז, החל מהיום השישי ועד 8 ימי אשפוז בסך הכל. יכוסו עד 500 ש"ח ליום.
 • כיסוי הוצאות מלון בקרבת בית החולים עבור קרוב מדרגה ראשונה למאושפז, החל מיום 11 לאשפוז. עד 400 ש"ח ליום, ולא יותר מ-5 לילות.
 • כיסוי ל-11 טיפולי פיזיותרפיה או רפואה משלימה לכל מקרה תאונה.
  נדרשת הפניית רופא מומחה. עד 200 ש"ח לטיפול, בכפוף להשתתפות עצמית.
 • כיסוי פינוי אווירי בין בתי חולים
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 25:
  טיפולים פסיכולוגיים לאחר אירוע מוות בתאונה של קרוב משפחה, עד 30 טיפולים ועד 200 ש"ח לטיפול, בכפוף להשתתפות עצמית.
  פיצוי בסך 1,000 ש"ח עקב היעדרות מבחינות מגן או בגרות לאחר תאונה.
  החזר הוצאות מורה פרטי, למי שאושפז 10 ימים ומעלה, עד תקרה של 1,000 ש"ח.
ילדים מכוסים ב- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.
קיימות החרגות לביטוח תאונות אישיות המפורטות בפוליסה.

המבוטח יכול לרכוש את מסלול ביטוח תאונות אישיות המתאים לצרכיו: ארד, כסף, ופלטינום. המסלולים נבדלים זה מזה בסכום הפיצוי.
תקופת ביטוח
גיל כניסה: מגיל 3 ועד גיל 75.
גיל תום הביטוח: 80
ילדים שהצטרפו עד גיל 18: הביטוח יסתיים בגיל 25
תקופת המתנה ואכשרה
תקופת אכשרה: אין.
נדרשת תקופת המתנה של 60 יום לפיצוי סיעודי.
נדרשת המתנה של יומיים לכיסוי אשפוז
השתתפות עצמית
ביטוח תאונות אישיות דורש השתתפות עצמית במקרים הבאים:
 • 20% מעלות טיפולי פיזיותרפיה ורפואה משלימה.
 • 25% מעלות טיפול פסיכולוגי.
הרחבות
הרחבות לביטוח תאונות אישיות שניתן לרכוש:
 • תאונת נהיגה בטרקטורון או רכב דו גלגלי, מגיל 21.
 • תאונת ספורט אתגרי.
 • כיסוי לטיפולים רפואיים נוספים.
מנות ביטוח

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, האם ההגדרות זהות בין הביטוחים, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, מה ההשתתפות העצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? מצבים רפואיים קיימים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות