מנורה ביטוח תאונות אישיות

פירוט תוכניות ביטוח תאונות אישיות של חברת הביטוח מנורה באינדקס תמצאו תוכניות ביטוח תאונות אישיות עם גובה כיסוי שונה כולל חישוב העלות החודשית על ידי מחשבון ביטוח תאונות אישיות מובנה. האינדקס מאפשר להשוות בין תוכניות ביטוח תאונות אישיות שונות ולהתאים את גובה ביטוח תאונות אישיות המתאים ביותר.


מעודכן לספטמבר 2021

נכון לתחילת מאי 2021 חברות הביטוח טרם החלו בשיווק תוכניות ביטוח תאונות אישיות חדשות, העומדות בדרישות הרפורמה של רשות שוק ההון.
כאשר יהיו תוכניות ביטוח חדשות נעדכן אותן באתר.
מי שרכש ביטוח תאונות אישיות לפני הרפורמה - הביטוח שלו נשאר בתוקף וללא שינוי.

תוכניות ביטוח 1 עד 5 מתוך - 5
  מנורהתאונות TOP
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

תוכנית ביטוח "תאונות TOP" מעניקה פיצוי למבוטח שנפגע מתאונה. חבילת תאונות אישיות מספר 5 נועדה למבוטח ראשי, או הוספת מבוטח משני או צירוף ילד לביטוח.
חבילת פיצוי 5 כוללת את הכיסויים:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 200,000 ש"ח. סכום הפיצוי עולה בכל שנה ב- 5% עד שמגיע ל- 100%.
 • פיצוי נכות צמיתה מתאונה בגובה 200,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים מתאונה בגובה 30,000 ש"ח.
 • פיצוי כוויות כתוצאה מתאונה בגובה 50,000 ש"ח.
 • פיצוי למצב סיעודי שנגרם מתאונה בגובה 40,000 ש"ח. פיצוי חד פעמי.
 • פיצוי לאשפוז עקב תאונה בגובה 400 ש"ח ליום.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 20: החזר טיפול פסיכולוגי. פיצוי להעדרות מבחינות מגן או בגרות. פיצוי על מות שני הורים בתאונה.
 • החזר הוצאות נלוות לאשפוז, כמו: פינוי באמבולנס, פיזיותרפיה, שהות מלווה במלון ועוד, עד התקרה שנקבעה לכל שירות.
גיל הצטרפות לביטוח: מגיל 3 ועד גיל 75.
המבוטח יבחר חבילות בגובה פיצוי משתנה מ- 100,000 ש"ח ועד 500,000 ש"ח למבוטח ראשי ומ- 50,000 ש"ח עד 500,000 ש"ח למבוטח משני. ילדים עד גיל 20 ניתן לבטח עד 200,000 ש"ח.

מדד שירות משרד האוצר: 74
מדד שירות תשלום תביעות: 66
₪ 88.00
עלות חודשית


  מנורהתאונות TOP
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

תוכנית ביטוח "תאונות TOP" מעניקה פיצוי למבוטח שנפגע מתאונה. חבילת תאונות אישיות מספר 2 מתאימה למבוטח ראשי, מבוטח משני או צירוף ילד לביטוח.
חבילת פיצוי 2 כוללת:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 75,000 ש"ח. סכום הפיצוי עולה בכל שנה ב- 5% עד שמגיע ל- 100%.
 • פיצוי נכות צמיתה כתוצאה מתאונה בגובה 75,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים כתוצאה מתאונה בגובה 11,250 ש"ח.
 • פיצוי כוויות מתאונה בגובה 18,750 ש"ח.
 • סיעוד למצב סיעודי שנגרם מתאונה בגובה 15,000 ש"ח. פיצוי חד פעמי.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 150 ש"ח ליום.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 20: פיצוי להעדרות מבחינות מגן או בגרות. טיפול פסיכולוגי. פיצוי על מות שני הורים בתאונה.
 • כיסוי הוצאות נלוות לאשפוז, כמו: פינוי באמבולנס, פיזיותרפיה, שהות מלווה במלון ועוד, עד התקרה שנקבעה לכל שירות.
גיל הצטרפות לביטוח: מגיל 3 ועד גיל 75.
ניתן לבחור חבילות בגובה פיצוי משתנה מ- 100,000 ש"ח ועד 500,000 ש"ח למבוטח ראשי ומ- 50,000 ש"ח עד 500,000 ש"ח למבוטח משני. ילדים עד גיל 20 ניתן לבטח עד מקסימום של 200,000 ש"ח.
מדד השירות תשלום תביעות: 65

מדד שירות משרד האוצר: 74
מדד שירות תשלום תביעות: 66
₪ 43.50
עלות חודשית


  מנורהתאונות TOP
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

תוכנית ביטוח "תאונות TOP" מעניקה פיצוי למבוטח שנפגע מתאונה. חבילת תאונות אישיות מספר 3 מתאימה למבוטח ראשי, משני או צירוף ילד לביטוח.
חבילת פיצוי 3 מכילה את הכיסויים הבאים:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 100,000 ש"ח. סכום הפיצוי עולה בכל שנה ב- 5% עד שמגיע ל- 100%.
 • פיצוי נכות צמיתה (מלאה או חלקית) מתאונה בגובה 100,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים מתאונה בגובה 15,000 ש"ח.
 • פיצוי כוויות מתאונה בגובה 25,000 ש"ח.
 • סיעוד כתוצאה מתאונה בגובה 20,000 ש"ח. פיצוי חד פעמי
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 200 ש"ח. החל מהיום השלישי לאשפוז.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 20: טיפולים פסיכולוגיים. פיצוי עקב העדרות מבחינות מגן או בגרות. פיצוי על מות שני הורים בתאונה.
 • כיסוי הוצאות נלוות לאשפוז, כמו: פינוי באמבולנס, פיזיותרפיה, שהות בן משפחה מלווה במלון ועוד, עד התקרה המנויה לכל שירות.
גיל הצטרפות: מגיל 3 ועד גיל 75.
ניתן לבחור חבילות בגובה פיצוי משתנה מ- 100,000 ש"ח ועד 500,000 ש"ח למבוטח ראשי ומ- 50,000 ש"ח עד 500,000 ש"ח למבוטח משני. ילדים ניתן לבטח עד מקסימום 200,000 ש"ח.

מדד שירות משרד האוצר: 74
מדד שירות תשלום תביעות: 66
₪ 52.00
עלות חודשית


  מנורהתאונות TOP
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

תוכנית ביטוח "תאונות TOP" מעניקה פיצוי למבוטח שנפגע מתאונה. חבילת תאונות אישיות מספר 4 נועדה למבוטח ראשי, מבוטח משני או צירוף ילד לביטוח.
חבילת פיצוי 4 מכילה:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 150,000 ש"ח. סכום הפיצוי עולה בכל שנה ב- 5% עד שמגיע ל- 100%.
 • פיצוי נכות צמיתה כתוצאה מתאונה בגובה 150,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים כתוצאה מתאונה בגובה 22,500 ש"ח.
 • פיצוי כוויות מתאונה בגובה 37,500 ש"ח.
 • פיצוי חד פעמי למצב סיעודי שנגרם מתאונה בגובה 30,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 300 ש"ח ליום.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 20: פיצוי להעדרות מבחינות מגן או בגרות. טיפול פסיכולוגי. פיצוי על מות שני הורים בתאונה.
 • כיסוי הוצאות נלוות לאשפוז, כמו: שהות מלווה במלון, פינוי באמבולנס, פיזיותרפיה ועוד, עד סכום המקסימום שנקבע לכל שירות.
גיל הצטרפות: 3 שנים עד 75.
ניתן לבחור חבילות בגובה פיצוי משתנה מ- 100,000 ש"ח ועד 500,000 ש"ח למבוטח ראשי ומ- 50,000 ש"ח עד 500,000 ש"ח למבוטח משני. ילדים עד גיל 20 ניתן לבטח עד מקסימום של 200,000 ש"ח.

מדד שירות משרד האוצר: 74
מדד שירות תשלום תביעות: 66
₪ 69.00
עלות חודשית


  מנורהתאונות TOP
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

תוכנית ביטוח "תאונות TOP" מעניקה פיצוי למבוטח שנפגע מתאונה. חבילת תאונות אישיות מספר 6 נועדה למבוטח ראשי, וכן למבוטח משני או ילד.
חבילת פיצוי 6 כוללת:
 • פיצוי מוות מתאונה בסך 300,000 ש"ח. סכום הפיצוי עולה בכל שנה ב- 5% עד שמגיע ל- 100%.
 • פיצוי נכות צמיתה מתאונה בסך 300,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים כתוצאה מתאונה בסך 45,000 ש"ח.
 • פיצוי כוויות מתאונה בסך 75,000 ש"ח.
 • פיצוי למצב סיעודי שנגרם מתאונה בסך 60,000 ש"ח. פיצוי חד פעמי.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בסך 600 ש"ח ליום.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 20: טיפול פסיכולוגי. פיצוי על מות שני הורים בתאונה. פיצוי להעדרות מבחינות מגן או בגרות.
 • החזר הוצאות נלוות לאשפוז, כמו: פיזיותרפיה, שהות מלווה במלון, פינוי באמבולנס ועוד, עד סכום המקסימום שנקבע לכל שירות.
גיל הצטרפות: מגיל 3 ועד גיל 75.
ניתן לבחור חבילות בגובה פיצוי משתנה מ- 100,000 ש"ח ועד 500,000 ש"ח למבוטח ראשי ומ- 50,000 ש"ח עד 500,000 ש"ח למבוטח משני. ילדים עד גיל 20 ניתן לבטח עד 200,000 ש"ח.

מדד שירות משרד האוצר: 74
מדד שירות תשלום תביעות: 66
₪ 123.00
עלות חודשיתהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, האם ההגדרות זהות בין הביטוחים, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, מה ההשתתפות העצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? מצבים רפואיים קיימים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות