כלל ביטוח תאונות אישיות

פירוט תוכניות ביטוח תאונות אישיות של חברת הביטוח כלל באינדקס תמצאו תוכניות ביטוח תאונות אישיות עם גובה כיסוי שונה כולל חישוב העלות החודשית על ידי מחשבון ביטוח תאונות אישיות מובנה. האינדקס מאפשר להשוות בין תוכניות ביטוח תאונות אישיות שונות ולהתאים את גובה ביטוח תאונות אישיות המתאים ביותר.


מעודכן לספטמבר 2021

נכון לתחילת מאי 2021 חברות הביטוח טרם החלו בשיווק תוכניות ביטוח תאונות אישיות חדשות, העומדות בדרישות הרפורמה של רשות שוק ההון.
כאשר יהיו תוכניות ביטוח חדשות נעדכן אותן באתר.
מי שרכש ביטוח תאונות אישיות לפני הרפורמה - הביטוח שלו נשאר בתוקף וללא שינוי.

תוכניות ביטוח 1 עד 4 מתוך - 4
  כלל חברה לביטוחמדיכלל הגנה עצמית 100
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

תוכנית ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" במסלול "פיצוי 100,000 ש"ח" כוללת:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 100,000 ש"ח
 • פיצוי נכות צמיתה מתאונה, מלאה או חלקית, בגובה 100,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה בגובה 20,000 ש"ח.
 • סיעוד מתאונה בגובה 20,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 300 ש"ח.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 21: טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי. פיצוי עקב העדרות מ-2 בחינות מגן או בחינת בגרות אחת.

ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" מאפשר בחירה בין מסלולים הנבדלים ביניהם בסכום הפיצוי המשולם למבוטח. סכומי המסלולים השונים נעים בין 75,000 ש"ח עד 400,000 ש"ח.


מדד שירות משרד האוצר: 78
מדד שירות תשלום תביעות: 75
₪ 38.00
עלות חודשית


  כלל חברה לביטוחמדיכלל הגנה עצמית 150
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

חבילת ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" במסלול "פיצוי 150,000 ש"ח" וכוללת:
 • פיצוי עבור מוות מתאונה שגובהו 150,000 ש"ח.
 • פיצוי עבור נכות צמיתה מתאונה, מלאה או חלקית, שגובהו 150,000 ש"ח.
 • פיצוי עבור שברים וכוויות מתאונה שגובהו 30,000 ש"ח.
 • סיעוד מתאונה שגובהו 30,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי עבור אשפוז עקב תאונה שגובהו 450 ש"ח.
 • מבוטח עד גיל 21: טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי. פיצוי להעדרויות מ-2 בחינות מגן או בחינת בגרות אחת.

ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" מאפשר רכישת מסלול פיצוי בסכום המתאים למבוטח. סכומי המסלולים השונים נעים בין 75,000 ש"ח עד 400,000 ש"ח.


מדד שירות משרד האוצר: 78
מדד שירות תשלום תביעות: 75
₪ 55.50
עלות חודשית


  כלל חברה לביטוחמדיכלל הגנה עצמית 75
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

חבילת ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" במסלול "פיצוי 75,000 ש"ח" מכסה:
 • פיצוי מוות מתאונה בסך 75,000 ש"ח
 • פיצוי לנכות צמיתה מתאונה, מלאה או חלקית, בסך 75,000 ש"ח.
 • פיצוי לשברים ולכוויות מתאונה בסך 15,000 ש"ח.
 • סיעוד מתאונה בסך 15,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי עבור אשפוז עקב תאונה בסך 225 ש"ח.
 • כיסוי למבוטח עד גיל 21: טיפולים פסיכולוגיים או פסיכיאטרים. פיצוי עבור העדרות בחינת בגרות או 2 בחינות מגן, לפחות.

לבחירת הלקוח מסלולי ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" הנבדלים בסכום הפיצוי המשולם למבוטח. סכומי המסלולים השונים נעים בין 75,000 ש"ח עד 400,000 ש"ח.


מדד שירות משרד האוצר: 78
מדד שירות תשלום תביעות: 75
₪ 29.25
עלות חודשית


  כלל חברה לביטוחמדיכלל הגנה עצמית 200
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

חבילת ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" במסלול "פיצוי 200,000 ש"ח" כוללת את הכיסויים:
 • פיצוי למוות מתאונה: 200,000 ש"ח
 • פיצוי לנכות צמיתה מתאונה, מלאה או חלקית: 200,000 ש"ח.
 • פיצוי לשברים ולכוויות מתאונה: 40,000 ש"ח.
 • סיעוד מתאונה: 40,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה: 600 ש"ח.
 • למבוטחים עד גיל 21: כיסוי טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי. פיצוי עקב העדרות מ-2 בחינות מגן או בחינת בגרות אחת.

ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" קיים במספר מסלולים הנבדלים בסכום הפיצוי המשולם למבוטח. סכומי המסלולים השונים נעים בין 75,000 ש"ח עד 400,000 ש"ח.


מדד שירות משרד האוצר: 78
מדד שירות תשלום תביעות: 75
₪ 72.00
עלות חודשיתהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, האם ההגדרות זהות בין הביטוחים, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, מה ההשתתפות העצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? מצבים רפואיים קיימים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות