ביטוח מחלות קשות

בהשוואת ביטוח מחלות קשות תוכלו להשוות את מחירי חברות הביטוח הראל, מנורה – מבטחים, הפניקס, מגדל, כלל ואיילון עבור סכום פיצוי מסויים, לפי גילכם, מינכם והאם אתם מעשנים. תוכלו גם להשוות את תנאי הביטוח: כמה מחלות קשות מכוסות, מהן המחלות, תנאים לקבלת פיצוי עבור מחלה קשה שניה, תקופות אכשרה וכן מדד השירות ומדד תשלום התביעות שנבדקו על ידי משרד האוצר

מעודכן למאי 2020

תוכניות ביטוח 1 עד 15 מתוך - 19
  מנורהקרן אור TOP - פיצוי 200,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח מחלות קשות של מנורה נותן פיצוי בעת איתור מחלה קשה או מצב רפואי הכלולים בפוליסת הביטוח. הפוליסה מכסה 39 מחלות, בחלוקה ל-3 קבוצות.
 • הפרמיה מחושבת לפיצוי בגובה 200,000 ש"ח.
 • ניתן לרכוש פיצוי בסכום מ- 100,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח.
 • מחלות קשות המשתייכות לקבוצה 1: הביטוח ממשיך למחלה נוספות מכל הקבוצות, בתנאי שהן שונות מהראשונה ולא קשורות לה ולאחר תקופת אכשרה מיוחדת של 365 יום. הביטוח יסתיים לאחר מחלה שניה מקבוצה מס' 1
 • מחלה קשה מקבוצה 2: יהיה כיסוי למחלות נוספות אם הן מקבוצה 1 או מקבוצה 3 ולאחר תקופת אכשרה נוספת של 180 יום.
 • מחלה קשה מקבוצה 3: יהיה כיסוי למחלות נוספות מכל הקבוצות השונות מהמחלה הראשונה ולא קשורות לה. אין מגבלה על כמות המחלות הנוספות מקבוצה 3. המחלה השניה לא תהיה קשורה לראשונה אם גם היא שייכת לקבוצה 3.
 • מחלה ראשונה ושניה שהן סרטן - ינתן פיצוי בגובה 100% מהסכום לשתיהן, בכפוף לתקופת אכשרה מיוחדת ולבדיקות הדמיה תקינות במשך 5 שנים.
 • קיים פיצוי נוסף לסרטן מוקדם: ניתוח המטפל בסרטן הערמונית ומקרי סרטן צוואר הרחם וסרטן שד מקומי
 • קיים פיצוי נוסף וחד פעמי של 10% מסכום הביטוח למקרי ביטוח מיוחדים: מפרצת מוחית, הוצאת גלגל עין, צנתור כלילי טיפולי.
 • גיל הצטרפות: מגיל 15 יום ועד גיל 64.
  ילדים יכולים להצטרף לפוליסה משפחתית עד גיל 17.
 • הביטוח מסתיים בגיל 75 שנים. לגיל אין השפעה על סכום הפיצוי.
 • תקופת אכשרה למחלה ראשונה: 90 יום.
  למחלה נוספת: 180 יום מאבחון המחלה הראשונה
  אם היתה מחלה מקבוצה 1: תקופת האכשרה למחלה נוספת תהיה 365 יום
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים, עד לגיל סיום ביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 80
מדד שירות תשלום תביעות: 79
₪ 35.00
עלות חודשית


  הראלמענקית זהב - פיצוי 200,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
פיצוי עבור גילוי מחלה קשה או אירוע חמור. סכום פיצוי למחלה קשה בגובה 200,000 ש"ח.
 • ביטוח "מענקית זהב" כולל 33 מחלות, המחולקות ל- 4 קבוצות, הפירוט המלא נמצא בפוליסה.
 • ניתן לרכוש פיצוי הנע מ- 50,000 ועד 700,000 ש"ח
 • מחלות מקבוצות 2 עד 4 מאפשרות קבלת פיצוי נוסף וזהה בגובהו, אם המבוטח חלה במחלה אחרת מתוך קבוצות 2-4, ושאינה בקבוצה של המחלה הראשונה.
  דוגמא: חלית במחלה מקבוצה 3, תוכל לקבל פיצוי למחלה נוספת המשתייכת לקבוצה 2 או 4.
 • במחלות מקבוצה 1: הביטוח מסתיים לאחר מתן הפיצוי.
 • הרחבת תשלום לסרטן השד וניתוח לטיפול בסרטן הערמונית.
 • תקופת אכשרה: 90 יום עבור מחלה ראשונה.
  180 יום למחלה שניה.
 • גיל הצטרפות: מלידה ועד גיל 64.
 • גיל סיום הביטוח: 75 שנים. החל מגיל 65 מוקטן סכום הביטוח ב- 5% מידי שנה.
 • משך הביטוח הוא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת בסיום כל תקופה.


מדד שירות משרד האוצר: 80
מדד שירות תשלום תביעות: 84
₪ 48.80
עלות חודשית


  הפניקס חברה לביטוחמרפא - פיצוי 200,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מרפא" הינה תוכנית ביטוח מחלות קשות המכסה 41 מחלות, מתוכן 36 מקבלות פיצוי מלא. המחלות מחולקות ל-4 קבוצות. במקרה גילוי מחלה קשה מבין המחלות המכוסות בביטוח, ינתן פיצוי בתשלום אחד.
 • הפרמיה המוצגת היא עבור פיצוי בסך 200,000 ש"ח .
 • מחלה מקבוצה מספר 1 מסיימת את הביטוח. במקרה של מחלה נוספת מקבוצות 2-4, ניתן לקבל פיצוי נוסף בסכום זהה לסכום הפיצוי.
 • מחלה מקבוצה מספר 4 מזכה בפיצוי חלקי בלבד.
 • המבוטח בוחר את סכום הפיצוי: מ- 50,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח.
 • גיל כניסה: מגיל 0 ועד 64 שנה. ניתן לצרף גם ילדים.
  גיל תום ביטוח: 75. בגיל 70 יופחת סכום הכיסוי ב- 50%, והפרמיה תופחת בהתאם.
 • תקופת אכשרה: 90 יום. למקרה שני - 180 יום מהמקרה הראשון.
  למקרה כתוצאה מתאונה אין תקופת אכשרה.
 • הביטוח תקף לשנתיים ומתחדש אוטומטית לשנתיים נוספות בכל פעם.


מדד שירות משרד האוצר: 82
מדד שירות תשלום תביעות: 83
₪ 42.00
עלות חודשית


  מנורהקרן אור TOP - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"קרן אור TOP" היא ביטוח מחלות קשות הנותן פיצוי לאבחון מחלה קשה מתוך הרשימה המפורטת בפוליסת הביטוח וכוללת 39 מחלות ומצבים רפואיים, המחולקות ל-3 קבוצות.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • סכום הפיצוי שניתן לרכוש: מ- 100,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח.
 • מחלות המשתייכות לקבוצה 1: הביטוח ממשיך למחלות נוספות מכל הקבוצות, בתנאי שמדובר במחלה שונה מהראשונה ושאינה קשורה אליה ובתנאי שעברה תקופת אכשרה נוספת של 365 יום.
 • אם המחלה הראשונה והשניה הן מקבוצה 1, הביטוח יסתיים לאחר המחלה השניה.
 • מחלה ראשונה מקבוצה 2: יהיה כיסוי למחלה נוספת, אם היא משתייכת לאחת הקבוצות האחרות: קבוצה 1 או קבוצה 3, ולאחר תקופת אכשרה נוספת של 180 יום.
 • מחלה קשה מקבוצה 3: יהיה כיסוי למחלות נוספות מכל הקבוצות. כל עוד לא מדובר באותה המחלה ושהמחלה השניה אינה קשורה לראשונה. תקופת האכשרה הנוספת תהיה של 180 יום.
 • אין מגבלה על מספר המחלות הנוספות מהקבוצה השלישית.
 • תנאי לפיצוי למחלה נוספת הוא שמדובר במחלה שונה מהקודמות. חריג לכך: מחלה ראשונה ושניה שהן סרטן - ינתן פיצוי בגובה 100% מהסכום לשתיהן, בכפוף לתקופת אכשרה מיוחדת ולבדיקות הדמיה תקינות במשך 5 שנים.
 • קיים פיצוי נוסף וחד פעמי של 10% מסכום הביטוח למקרי ביטוח מיוחדים: מפרצת מוחית, הוצאת גלגל עין, צנתור כלילי טיפולי.
 • קיים פיצוי נוסף לסרטן מוקדם: ניתוח המטפל בסרטן הערמונית ומקרי סרטן צוואר הרחם וסרטן שד מקומי.
 • גיל הצטרפות: מגיל 15 יום ועד גיל 64.
  ילדים יכולים להצטרף לפוליסה משפחתית עד גיל 17.
 • גיל סיום הביטוח: 75 שנים. לגיל אין השפעה על סכום הפיצוי.
 • תקופת אכשרה למחלה ראשונה: 90 יום.
  למחלה נוספת: 180 יום מאבחון המחלה הקודמת
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים.


מדד שירות משרד האוצר: 80
מדד שירות תשלום תביעות: 79
₪ 17.50
עלות חודשית


  הראלמענקית זהב - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מענקית זהב" היא ביטוח מחלות קשות הנותן מענק כספי (פיצוי) על גילוי מחלה קשה מתוך הרשימה המפורטת בפוליסה וכוללת 33 מחלות, המחולקות ל-4 קבוצות.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • סכום הפיצוי שניתן לרכוש: מ- 50,000 ש"ח ועד 700,000 ש"ח.
 • מחלות המשתייכות לקבוצות 2 עד 4 מאפשרות פיצוי נוסף, במלוא גובה סכום הפיצוי שנרכש, במקרה של מחלה נוספת המשתייכת לקבוצות 2-4, ושאינה בקבוצה של המחלה הראשונה.
  דוגמא: חלית במחלה מקבוצה 2, תוכל לקבל פיצוי למחלה נוספת המשתייכת לקבוצה 3 או 4.
 • מחלות המשתייכות לקבוצה 1: הביטוח מסתיים לאחר התשלום.
 • הרחבת תשלום לסרטן השד וניתוח לטיפול בסרטן הערמונית.
 • תקופת אכשרה למחלה ראשונה: 90 יום.
  תקופת אכשרה למחלה שניה: 180 יום מהמחלה הראשונה.
 • הצטרפות: מגיל 0 ועד גיל 64.
 • גיל סיום הביטוח: 75 שנים. החל מגיל 65 מוקטן סכום הביטוח ב- 5% מידי שנה.
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים.


מדד שירות משרד האוצר: 80
מדד שירות תשלום תביעות: 84
₪ 24.40
עלות חודשית


  הראלמענקית זהב - פיצוי 300,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח מחלות קשות של הראל נותן למבוטח סכום פיצוי במקרה בו המבוטח אובחן כחולה במחלה קשה מתוך המחלות שהפוליסה כוללת. הביטוח מכסה 33 מחלות המחולקות ל- 4 קבוצות.
 • הפרמיה המוצגת היא עבור פיצוי בסך 300,000 ש"ח .
 • סכום הפיצוי שהמבוטח יכול לרכוש: מ- 50,000 ש"ח ועד 700,000 ש"ח.
 • פיצוי שני, זהה בסכומו, במקרה של גילוי מחלה נוספת: במקרה מחלה מקבוצה 2 עד 4, הביטוח ממשיך להיות בתוקף ומעניק פיצוי למחלה נוספת, בתנאים הבאים: המחלה הנוספת משתייכת לקבוצות 2-4, ואינה בקבוצה של המחלה הראשונה.
  דוגמא: חלית במחלה מקבוצה 4, תוכל לקבל פיצוי למחלה נוספת המשתייכת לקבוצה 2 או 3.
 • הרחבת תשלום לסרטן השד וניתוח לטיפול בסרטן הערמונית.
 • אם המחלה היא מקבוצה 1, הביטוח מסתיים לאחר מתן המענק.
 • תקופת אכשרה:למחלה ראשונה- 90 יום.
  למחלה שניה - 180 יום מהמחלה הראשונה.
 • גיל הצטרפות ל"מענקית זהב": מגיל 0 ועד גיל 64.
  גיל סיום הביטוח: 75 שנים. החל מגיל 65 מוקטן סכום הביטוח ב- 5% מידי שנה.
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה של שנתיים נוספות.


מדד שירות משרד האוצר: 80
מדד שירות תשלום תביעות: 84
₪ 73.20
עלות חודשית


  מגדלמזור מורחב - פיצוי 200,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
פוליסת "מזור מורחב" היא ביטוח מחלות קשות. הביטוח נותן פיצוי בעת גילוי מחלה קשה מתוך הרשימה המפורטת בפוליסה. רשימת המחלות הקשות במזור מורחב מכילה 32 מחלות ומצבים רפואיים, המחולקות ל-2 קבוצות.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 200,000 ש"ח.
 • סכום הפיצוי שניתן לרכוש מגיע עד 700,000 ש"ח.
 • מחלות המשתייכות לקבוצה 1: הביטוח מסתיים לאחר תשלום הפיצוי על מחלה מקבוצה זו.
 • מחלות המשתייכות לקבוצה 2 מאפשרות פיצוי נוסף לשתי מחלות קשות נוספות, במלוא גובה סכום הפיצוי שנרכש, כל עוד מדובר במחלות שונות. כלומר, ניתן לקבל את סכום הפיצוי הנרכש 3 פעמים במלואו ואז הביטוח יסתיים.
 • מחלת הסרטן מאפשרת פיצוי ראשון ושני למחלת הסרטן, בתנאי הפוליסה ותקופת אכשרה מיוחדת.
 • תקופת אכשרה למחלה ראשונה: 90 יום.
  תקופת אכשרה למחלה שניה ושלישית: 365 יום מהמחלה הקודמת.
 • מועד הצטרפות: מגיל לידה ועד גיל 65.
 • גיל סיום הביטוח: 75 שנים. בגיל 70 מוקטן סכום הביטוח ב- 50% .
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים.


מדד שירות משרד האוצר: 73
מדד שירות תשלום תביעות: 80
₪ 48.22
עלות חודשית


  מנורהקרן אור TOP - פיצוי 300,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח מחלות קשות של מנורה - מבטחים המעניק פיצוי בתשלום אחד בעת גילוי מחלה קשה, מתוך 39 המחלות המנויות בפוליסה. המחלות הקשות והמצבים רפואיים מחולקים ל-3 קבוצות.
 • מוצגת פרמיה לפיצוי בגובה 300,000 ש"ח.
 • סכום הפיצוי שניתן לרכוש: מ- 100,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח.
 • מחלות מקבוצה 1: הביטוח נמשך למחלות נוספות מכל הקבוצות ושאינן קשורות למחלה הקודמת, לאחר תקופת אכשרה מיוחדת של 365 יום. מחלה שניה מקבוצה 1 תסיים את הביטוח.
 • מחלה ראשונה מקבוצה 2: ינתן פיצוי למחלה קשה נוספת לאחר תקופת אכשרה, בתנאי שהיא משתייכת לקבוצה 1 או לקבוצה 3.
 • מחלה ראשונה מקבוצה 3: ינתן פיצוי למחלות נוספות מקבוצה 3 ללא הגבלה לאחר תקופת אכשרה.
 • פיצוי למחלה נוספת ינתן לפי התנאים שהוזכרו למעלה ובתנאי שהמחלה הנוספת אינה אחת מהמחלות הקודמות של המבוטח.
 • למחלת הסרטן יש כללים מיוחדים: מבוטח אשר חלה פעמיים בסרטן יוכל לקבל פיצוי על מלוא הסכום הנרכש עבור המחלה הראשונה ועבור המחלה השניה. בכפוף לתקופת אכשרה מיוחדת ולבדיקות הדמיה תקינות במשך 5 שנים.
 • בנוסף, יש פיצוי נפרד לסרטן מוקדם המוגדר כסרטן צוואר הרחם, סרטן שד מקומי וניתוח לטיפול בסרטן הערמונית.
 • קיים פיצוי נוסף וחד פעמי של 10% מסכום הביטוח למקרי ביטוח מיוחדים: מפרצת מוחית, הוצאת גלגל עין, צנתור כלילי טיפולי.
 • כניסה לביטוח מגיל 15 ימים ועד גיל 64.
 • סיום הביטוח: גיל 75. לגיל אין השפעה על סכום הפיצוי.
 • תקופת אכשרה: 90 יום.
  למחלה שניה: 180 יום מאבחון המחלה הראשונה
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים.


מדד שירות משרד האוצר: 80
מדד שירות תשלום תביעות: 79
₪ 52.50
עלות חודשית


  מגדלמזור מורחב - פיצוי 300,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
פוליסת ביטוח מחלות קשות מזור מבית מגדל מעניקה פיצוי למבוטח שאובחן כחולה במחלה קשה מתוך רשימת המחלות הקשות המנויות בביטוח. ינתן פיצוי מלא עד ל-3 מחלות קשות למבוטח. הרשימה כוללת 32 מחלות קשות ואירועים רפואיים, בחלוקה ל-2 קבוצות.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 300,000 ש"ח.
 • מבוטח יכול לרכוש סכום פיצוי עד 700,000 ש"ח.
 • מחלות קבוצה 1: הביטוח מסתיים לאחר תשלום הפיצוי על מחלה מקבוצה זו.
 • מחלות קבוצה 2 מאפשרות פיצוי נוסף לשתי מחלות קשות נוספות. לכל מחלה ינתן סכום הפיצוי המלא שנרכש. בתנאי שהמבוטח חלה במחלות שונות. אם המחלה השניה שייכת לקבוצה 1, הביטוח יסתיים ולא ימשיך למחלה קשה שלישית. אם היא מקבוצה 2 - יהיה פיצוי גם למקרה מחלה שלישי ואז הביטוח יסתיים.
 • חריג לכלל הקודם: מחלת הסרטן מאפשרת פיצוי ראשון ושני למחלת הסרטן.
 • תקופות אכשרה:
  למחלה ראשונה: 90 יום.
  למחלה שניה ושלישית: 365 יום מהמחלה הקודמת.
 • ניתן להצטרף לביטוח מהלידה ועד גיל 65.
 • הביטוח מסתיים בגיל 75 שנים. בגיל 70 יקטן סכום הביטוח ב- 50% .
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים.


מדד שירות משרד האוצר: 73
מדד שירות תשלום תביעות: 80
₪ 72.33
עלות חודשית


  הראלמענקית סרטן - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מענקית סרטן - פיצוי למחלת הסרטן" היא ביטוח מחלות קשות המעניק פיצוי כספי בעת גילוי מחלת הסרטן, מהסוגים המנויים בפוליסה.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • קיימת הרחבת תשלום לסרטן שד וניתוח לטיפול בסרטן הערמונית.
 • סכום הפיצוי שניתן לרכוש נע מ- 50,000 ש"ח ועד 500,000 ש"ח.
 • קיימת זכאות לסכום פיצוי נוסף על מקרה סרטן המתגלה 5 שנים ויותר לאחר המקרה הראשון.
 • תקופת אכשרה: 90 יום.
  למקרה סרטן שני - 5 שנים מהחלמה מלאה ממקרה הסרטן הראשון
 • גיל כניסה לביטוח: מגיל 0 ועד גיל 64.
  גיל סיום הביטוח: גיל 75.
  החל מגיל 65 יוקטן סכום הביטוח ב- 5% מידי שנה.
 • משך הביטוח הוא שנתיים. בסיום כל תקופת ביטוח הוא יתחדש אוטומטית לעוד שנתיים, עד לגיל סיום הביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 80
מדד שירות תשלום תביעות: 84
₪ 18.40
עלות חודשית


  מנורהקרן לחיים - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"קרן לחיים - פיצוי למחלת הסרטן" היא ביטוח מחלות קשות המיועד לעזור למבוטח אשר חלה בסרטן לסוגיו השונים. "קרן לחיים" מעניקה פיצוי כספי בתשלום אחד בעת אבחון מחלת הסרטן.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • ניתן לרכוש סכום פיצוי עד לסך 400,000 ש"ח.
 • פיצוי למחלת סרטן נוספת: פיצוי נוסף בסך 100% מהפיצוי הנרכש ינתן במקרה סרטן שני שהתגלה אצל המבוטח, כפוף לתקופת אכשרה נוספת.
 • סרטן שד מקומי וניתוח סרטן ערמונית מאפשרים פיצוי בגובה 20% מסכום הפיצוי שנרכש. סרטן צוואר הרחם מאפשר פיצוי של 10% מהסכום הנרכש. סוגי סרטן אלה אינם נחשבים ל"מחלת סרטן" לפי הגדרתה בפוליסה ולא יספרו במניין מחלות הסרטן של המבוטח.
 • תקופת אכשרה: 90 יום.
  למקרה סרטן שני: 5 שנים ממועד ההחלמה ממחלת הסרטן הראשונה
 • גיל כניסה לביטוח: מגיל 15 יום ועד גיל 69.
  גיל סיום הביטוח: גיל 75. הגיל אינו משפיע על גובה הפיצוי.
 • משך הביטוח הוא שנתיים ויתחדש אוטומטית לעוד שנתיים בסיום התקופה. כך עד לגיל סיום הביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 80
מדד שירות תשלום תביעות: 79
₪ 8.60
עלות חודשית


  הפניקס חברה לביטוחמרפא סרטן - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מרפא סרטן" הינה תוכנית ביטוח מחלות קשות המיועדת במיוחד למקרי סרטן. באבחון סרטן ינתן פיצוי חד פעמי.
 • הפרמיה המוצגת היא עבור פיצוי בסך 100,000 ש"ח .
 • במקרה גילוי סרטן נוסף, ניתן לקבל פיצוי נוסף בסכום זהה לסכום הפיצוי הראשון, לאחר תקופת אכשרה נוספת.
 • הביטוח כולל החזר הוצאות רפואיות בחוץ לארץ, עד 25% מסכום הביטוח, בנוסף לסכום הפיצוי שנרכש.
 • המבוטח בוחר את סכום הפיצוי: מ- 50,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח.
 • גיל כניסה ל"מרפא סרטן": מגיל 0 ועד 64 שנה.
  גיל תום ביטוח: 75. בגיל 70 יופחת סכום הכיסוי ב- 50%, והפרמיה תופחת בהתאם.
 • תקופת אכשרה: למחלה ראשונה- 90 יום. למחלה שניה - 60 חודשים (שהן 5 שנים) מיום החלמה מלאה אחרי המקרה הראשון.
 • הביטוח תקף לשנתיים. עם סיומו הוא מתחדש אוטומטית לשנתיים נוספות, וכן הלאה עד לגיל סיום הביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 82
מדד שירות תשלום תביעות: 83
₪ 11.30
עלות חודשית


  איילון בשביל החוסן - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"איילון בשביל החוסן" - ביטוח מחלות קשות הנותן פיצוי לאבחון מחלה קשה מתוך 35 מחלות קשות המנויות בפוליסה ומחולקות ל-4 קבוצות.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • חלה המבוטח במחלה קשה השייכת לקבוצה 1: הביטוח מסתיים לאחר תשלום הפיצוי הנרכש.
 • חלה המבוטח במחלה קשה מקבוצות 2-4: הביטוח ימשך למחלה קשה שניה, אך הכיסוי יהיה בגובה 50% מסכום הפיצוי הנרכש. הפיצוי ינתן בתנאי שהמחלה השניה משתייכת לקבוצת מחלות אחרת משל המחלה הראשונה, וגם אינה שייכת לקבוצה 1
 • עם הפחתת סכום הפיצוי למחלה שניה ב- 50%, גם הפרמיה תופחת בהתאם.
 • הצטרפות: מגיל שנתיים ועד גיל 65.
 • גיל סיום הביטוח: 75 שנים. החל מגיל 65 יפחת סכום הפיצוי ב- 50%
 • תקופת אכשרה למחלה ראשונה: 90 יום.
  למחלה שניה: 365 יום מאבחון המחלה הראשונה
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים.


מדד שירות משרד האוצר: 80
מדד שירות תשלום תביעות: 73
₪ 19.00
עלות חודשית


  כלל חברה לביטוחמדיכלל פיצוי לסרטן - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מדיכלל פיצוי לסרטן" היא תוכנית ביטוח מחלות קשות יעודית לפגיעה ממחלת הסרטן, ומעניקה פיצוי כספי בסכום שנרכש, בעת אבחון מחלת הסרטן, לפי תנאי הפוליסה.
 • מוצגת עלות הפרמיה עבור רכישת פיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • ניתן לרכוש פיצוי שגובהו עד 600,000 ש"ח.
 • סרטן שד מקומי וניתוח המטפל בסרטן הערמונית מאפשרים פיצוי עד 50,000 ש"ח, תלוי בסכום הפיצוי שנרכש.
 • תקופת אכשרה: 90 יום.
 • גיל כניסה לביטוח: מגיל 6 חודשים ועד גיל 65.
  גיל סיום הביטוח: גיל 75.
  החל מגיל 70 יוקטן סכום הביטוח ב- 50% והפרמיה תקטן בהתאם
 • משך הביטוח הוא שנתיים. בסיום כל תקופת ביטוח הוא יתחדש אוטומטית לעוד שנתיים, עד לגיל סיום הביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 78
מדד שירות תשלום תביעות: 81
₪ 11.10
עלות חודשית


  כלל חברה לביטוחמדיכלל מחלות קשות 32 - פיצוי 200,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מדיכלל מחלות קשות" נותנת פיצוי עבור גילוי מחלה קשה או אירוע חמור המשתייכים לאחת מתוך 32 מחלות המנויות בפוליסה.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 200,000 ש"ח.
 • המחלות הקשות המכוסות בפוליסה מחולקות ל- 4 קבוצות, וכן פיצוי למקרי "סרטן מוקדם" שאינם כלולים ברשימה, הפירוט המלא נמצא בפוליסה.
 • ניתן לרכוש פיצוי המגיע עד 600,000 ש"ח
 • מחלות קשות מקבוצה 1: הביטוח מסתיים לאחר מתן הפיצוי. אין המשך כיסוי למחלה שניה.
 • מחלות מקבוצות 2 עד 4 מאפשרות קבלת פיצוי נוסף וזהה בגובהו, אם המבוטח חלה במחלה אחרת מתוך קבוצות 2-4, ושאינה בקבוצה של המחלה הראשונה.
  דוגמא: חלית במחלה מקבוצה 3, תוכל לקבל פיצוי למחלה נוספת המשתייכת לקבוצה 2 או 4.
 • חריגים לכלל הזה: א. מחלת הסרטן מכוסה כמחלה שניה גם כאשר המחלה הקשה הראשונה היתה סרטן. ב. מחלה קשה ראשונה שהיא שבץ מוחי, ינתן כיסוי רק למחלה נוספת מקבוצה 4
 • תקופת אכשרה: 90 יום עבור מחלה ראשונה. 180 יום למחלה שניה.
  אין תקופת אכשרה לתאונה
 • גיל הצטרפות: מגיל 6 חודשים ועד גיל 65.
 • גיל סיום הביטוח: 75 שנים. החל מגיל 70 מוקטן סכום הביטוח ב- 50% והפרמיה תשתנה בהתאם.
 • משך הביטוח הוא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת בסיום כל תקופה.


מדד שירות משרד האוצר: 78
מדד שירות תשלום תביעות: 81
₪ 29.20
עלות חודשיתהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח מחלות קשות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

טיפים בהשוואת ביטוח מחלות קשות

 • ביטוח מחלות קשות נותן למבוטח פיצוי כספי הניתן כולו בתשלום אחד. התנאים לקבלת הפיצוי הם אבחון חד משמעי של המחלה, באמצעות בדיקות מתאימות או על ידי רופא מומחה בתחומו, תלוי במחלה ובתנאי חברת הביטוח. ביטוח מחלות קשות משלים את ביטוח הבריאות הרגיל בכך שהוא נותן סכום כסף בעת אבחון המחלה ואינו מתנה זאת כהחזר הוצאות או ככיסוי של טיפול כלשהו שהמבוטח עבר.
 • בידקו את רשימת המחלות שהביטוח מכסה וההגדרות בפוליסת הביטוח
 • מומלץ לרכוש ביטוח בריאות לכיסוי הוצאות רפואיות וטיפולים לפני שרוכשים ביטוח מחלות קשות

הכל על ביטוח בריאות

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק