ביטוח מחלות קשות

בהשוואת ביטוח מחלות קשות תוכלו להשוות את מחירי חברות הביטוח הראל, מנורה – מבטחים, הפניקס, מגדל, כלל ואיילון עבור סכום פיצוי מסויים, לפי גילכם, מינכם והאם אתם מעשנים. תוכלו גם להשוות את תנאי הביטוח: כמה מחלות קשות מכוסות, מהן המחלות, תנאים לקבלת פיצוי עבור מחלה קשה שניה, תקופות אכשרה וכן מדד השירות ומדד תשלום התביעות שנבדקו על ידי משרד האוצר

מעודכן לספטמבר 2021

תוכניות ביטוח 1 עד 15 מתוך - 20
  כלל חברה לביטוחמדיכלל פיצוי לסרטן - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מדיכלל פיצוי לסרטן" היא תוכנית ביטוח מחלות קשות יעודית לפגיעה ממחלת הסרטן, ומעניקה פיצוי כספי בסכום שנרכש, בעת אבחון מחלת הסרטן, לפי תנאי הפוליסה.
 • מוצגת עלות הפרמיה עבור רכישת פיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • ניתן לרכוש פיצוי שגובהו עד 700,000 ש"ח. מגיל 66 ניתן לרכוש פיצוי עד 400,000 ש"ח.
 • סרטן שד מקומי וניתוח המטפל בסרטן הערמונית מאפשרים פיצוי 15% מסכום הפיצוי ולא יותר מ- 50,000 ש"ח.
 • תקופת אכשרה: 90 יום.
 • גיל כניסה לביטוח: מגיל 6 חודשים ועד גיל 65.
  גיל סיום הביטוח: גיל 85.
  החל מגיל 70 יוקטן סכום הביטוח ב- 50% והפרמיה תקטן בהתאם
 • משך הביטוח הוא שנתיים. בסיום כל תקופת ביטוח הוא יתחדש אוטומטית לעוד שנתיים, עד לגיל סיום הביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 82
מדד שירות תשלום תביעות: 80
₪ 11.10
עלות חודשית


  כלל חברה לביטוחמדיכלל מחלות קשות 32 - פיצוי 200,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מדיכלל מחלות קשות" נותנת פיצוי עבור גילוי מחלה קשה או אירוע חמור המשתייכים לאחת מתוך 33 מחלות המנויות בפוליסה.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 200,000 ש"ח.
 • המחלות הקשות המכוסות בפוליסה מחולקות ל- 4 קבוצות, וכן פיצוי למקרי "סרטן מוקדם" שאינם כלולים ברשימה, הפירוט המלא נמצא בפוליסה.
 • ניתן לרכוש פיצוי המגיע עד 600,000 ש"ח
 • מחלות קשות מקבוצה 1: הביטוח מסתיים לאחר מתן הפיצוי. אין המשך כיסוי למחלה שניה.
 • מחלות מקבוצות 2 עד 4 מאפשרות קבלת פיצוי נוסף וזהה בגובהו, אם המבוטח חלה במחלה אחרת מתוך קבוצות 2-4, ושאינה בקבוצה של המחלה הראשונה.
  דוגמא: חלית במחלה מקבוצה 3, תוכל לקבל פיצוי למחלה נוספת המשתייכת לקבוצה 2 או 4.
 • חריגים לכלל הזה: א. מחלת הסרטן מכוסה כמחלה שניה גם כאשר המחלה הקשה הראשונה היתה סרטן, אך הפיצוי למקרה השני הוא רק 25% מגובה הפיצוי. ב. מחלה קשה ראשונה שהיא שבץ מוחי, ינתן כיסוי רק למחלה נוספת מקבוצה 4. ג. כשהמחלה הראשונה היא סוכרת נעורים אין כיסוי למחלה שניה שהיא תרדמת, איבוד גפיים או עוורון.
 • תקופת אכשרה: 90 יום עבור מחלה ראשונה. 180 יום למחלה שניה.
  אין תקופת אכשרה לתאונה, במחלה ראשונה או שניה.
 • גיל הצטרפות: מגיל 6 חודשים ועד גיל 65.
 • גיל סיום הביטוח: 75 שנים. החל מגיל 70 מוקטן סכום הביטוח ב- 50% והפרמיה תשתנה בהתאם.
 • משך הביטוח הוא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת בסיום כל תקופה.


מדד שירות משרד האוצר: 82
מדד שירות תשלום תביעות: 80
₪ 29.20
עלות חודשית


  הראלמענקית זהב - פיצוי 200,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מענקית זהב" של הראל היא תוכנית ביטוח המעניקה פיצוי חד פעמי עבור גילוי מחלה קשה או אירוע חמור.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 200,000 ש"ח.
 • ביטוח "מענקית זהב" כולל 39 מחלות, המחולקות ל- 4 קבוצות, הפירוט המלא נמצא בפוליסה.
 • ניתן לרכוש פיצוי הנע מ- 50,000 ועד 700,000 ש"ח
 • מחלות מקבוצות 2 עד 4 מאפשרות קבלת פיצוי נוסף וזהה בגובהו, אם המבוטח חלה במחלה אחרת מתוך קבוצות 2-4, ושאינה בקבוצה של המחלה הראשונה.
  דוגמא: חלית במחלה מקבוצה 3, תוכל לקבל פיצוי למחלה נוספת המשתייכת לקבוצה 2 או 4.
 • במחלות מקבוצה 1: הביטוח מסתיים לאחר מתן הפיצוי.
 • הרחבת תשלום לסרטן השד וניתוח לטיפול בסרטן הערמונית.
 • תקופת אכשרה: 90 יום עבור מחלה ראשונה.
  180 יום למחלה שניה.
 • גיל הצטרפות: מלידה ועד גיל 64.
 • גיל סיום הביטוח: 75 שנים. החל מגיל 65 מוקטן סכום הביטוח ב- 5% מידי שנה.
 • משך הביטוח הוא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת בסיום כל תקופה.


מדד שירות משרד האוצר: 80
מדד שירות תשלום תביעות: 82
₪ 48.80
עלות חודשית


  מגדלמזור מורחב - פיצוי 200,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
פוליסת "מזור מורחב" היא ביטוח מחלות קשות. הביטוח נותן פיצוי בעת גילוי מחלה קשה מתוך הרשימה המפורטת בפוליסה. רשימת המחלות הקשות במזור מורחב מכילה 44 מחלות ומצבים רפואיים, המחולקות ל-2 קבוצות.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 200,000 ש"ח.
 • סכום הפיצוי שניתן לרכוש מגיע עד 700,000 ש"ח.
 • מחלות המשתייכות לקבוצה 1: הביטוח מסתיים לאחר תשלום הפיצוי על מחלה מקבוצה זו.
 • מחלות המשתייכות לקבוצה 2 מאפשרות פיצוי למחלות קשות נוספות ללא הגבלה על מספרן, כל עוד אינן קשורות זו לזו בקשר סיבתי או אינן מחלות המנויות בפוליסה כמחלה אחת. ינתן מלוא גובה סכום הפיצוי שנרכש.
 • מחלת הסרטן מאפשרת פיצוי ראשון ושני למחלת הסרטן, בתנאי הפוליסה ותקופת אכשרה מיוחדת.
 • פיצוי חד פעמי בגובה 20% מסכום הפיצוי למקרה גילוי של טרום סרטן.
 • תקופת אכשרה למחלה ראשונה: 90 יום.
  תקופת אכשרה למחלה שניה ושלישית: 365 יום מהמחלה הקודמת.
 • מועד הצטרפות: מגיל לידה ועד גיל 65.
 • גיל סיום הביטוח: 75 שנים. בגיל 70 מוקטן סכום הביטוח ב- 50% .
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים.


מדד שירות משרד האוצר: 79
מדד שירות תשלום תביעות: 77
₪ 48.22
עלות חודשית


  מנורהקרן אור TOP - פיצוי 200,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח מחלות קשות של מנורה נותן פיצוי בעת איתור מחלה קשה או מצב רפואי הכלולים בפוליסת הביטוח. הפוליסה מכסה 40 מחלות, בחלוקה ל-3 קבוצות.
 • הפרמיה מחושבת לפיצוי בגובה 200,000 ש"ח.
 • ניתן לרכוש פיצוי בסכום מ- 100,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח.
 • מחלות קשות המשתייכות לקבוצה 1: הביטוח ממשיך למחלה נוספות מכל הקבוצות, בתנאי שהן שונות מהראשונה ולא קשורות לה ולאחר תקופת אכשרה מיוחדת של 365 יום. הביטוח יסתיים לאחר מחלה שניה מקבוצה מס' 1
 • מחלה קשה מקבוצה 2: יהיה כיסוי למחלות נוספות אם הן מקבוצה 1 או מקבוצה 3 ולאחר תקופת אכשרה נוספת של 180 יום. אין פיצוי שני למחלה מקבוצה 2.
 • מחלה קשה מקבוצה 3: יהיה כיסוי למחלות נוספות מכל הקבוצות השונות מהמחלה הראשונה ולא קשורות לה. אין מגבלה על כמות המחלות הנוספות מקבוצה 3. המחלה השניה לא תהיה קשורה לראשונה.
 • מחלה ראשונה ושניה שהן סרטן - ינתן פיצוי בגובה 100% מהסכום לשתיהן, בכפוף לתקופת אכשרה מיוחדת ולבדיקות הדמיה תקינות במשך 5 שנים.
 • קיים פיצוי נוסף לסרטן מוקדם: ניתוח המטפל בסרטן הערמונית ומקרי סרטן צוואר הרחם וסרטן שד מקומי
 • קיים פיצוי נוסף וחד פעמי של 10% מסכום הביטוח למקרי ביטוח מיוחדים: מפרצת מוחית, הוצאת גלגל עין, צנתור כלילי טיפולי.
 • גיל הצטרפות: מגיל 15 יום ועד גיל 64.
  ילדים יכולים להצטרף לפוליסה משפחתית עד גיל 17.
 • הביטוח מסתיים בגיל 75 שנים. לגיל אין השפעה על סכום הפיצוי.
 • תקופת אכשרה למחלה ראשונה: 90 יום.
  למחלה נוספת: 180 יום מאבחון המחלה הראשונה
  אם היתה מחלה מקבוצה 1: תקופת האכשרה למחלה נוספת תהיה 365 יום
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים, עד לגיל סיום ביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 76
מדד שירות תשלום תביעות: 78
₪ 35.00
עלות חודשית


  הראלמענקית סרטן - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מענקית סרטן - פיצוי למחלת הסרטן" היא ביטוח מחלות קשות המעניק פיצוי כספי בעת גילוי מחלת הסרטן, מהסוגים המנויים בפוליסה.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • קיימת הרחבת תשלום לסרטן שד וניתוח לטיפול בסרטן הערמונית.
 • סכום הפיצוי שניתן לרכוש נע מ- 50,000 ש"ח ועד 500,000 ש"ח.
 • קיימת זכאות לסכום פיצוי נוסף על מקרה סרטן המתגלה 5 שנים ויותר לאחר המקרה הראשון.
 • תקופת אכשרה: 90 יום.
  למקרה סרטן שני - 5 שנים מהחלמה מלאה ממקרה הסרטן הראשון
 • גיל כניסה לביטוח: מגיל 0 ועד גיל 64.
  גיל סיום הביטוח: גיל 75.
  החל מגיל 65 יוקטן סכום הביטוח ב- 5% מידי שנה.
 • משך הביטוח הוא שנתיים. בסיום כל תקופת ביטוח הוא יתחדש אוטומטית לעוד שנתיים, עד לגיל סיום הביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 80
מדד שירות תשלום תביעות: 82
₪ 18.40
עלות חודשית


  מנורהקרן לחיים - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"קרן לחיים - פיצוי למחלת הסרטן" היא ביטוח מחלות קשות המיועד לעזור למבוטח אשר חלה בסרטן לסוגיו השונים. "קרן לחיים" מעניקה פיצוי כספי בתשלום אחד בעת אבחון מחלת הסרטן.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • ניתן לרכוש סכום פיצוי עד לסך 400,000 ש"ח.
 • פיצוי למחלת סרטן נוספת: פיצוי נוסף בסך 100% מהפיצוי הנרכש ינתן במקרה סרטן שני שהתגלה אצל המבוטח, כפוף לתקופת אכשרה נוספת.
 • סרטן שד מקומי וניתוח סרטן ערמונית מאפשרים פיצוי בגובה 20% מסכום הפיצוי שנרכש. סרטן צוואר הרחם מאפשר פיצוי של 10% מהסכום הנרכש. סוגי סרטן אלה אינם נחשבים ל"מחלת סרטן" לפי הגדרתה בפוליסה ולא יספרו במניין מחלות הסרטן של המבוטח.
 • תקופת אכשרה: 90 יום.
  למקרה סרטן שני: 5 שנים ממועד ההחלמה ממחלת הסרטן הראשונה
 • גיל כניסה לביטוח: מגיל 15 יום ועד גיל 69.
  גיל סיום הביטוח: גיל 75. הגיל אינו משפיע על גובה הפיצוי.
 • משך הביטוח הוא שנתיים ויתחדש אוטומטית לעוד שנתיים בסיום התקופה. כך עד לגיל סיום הביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 76
מדד שירות תשלום תביעות: 78
₪ 8.60
עלות חודשית


  הפניקס חברה לביטוחמרפא 2020 - ביטוח לפיצוי בגין מחלות קשות
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מרפא 2020" הינה תוכנית ביטוח מחלות קשות המכסה 42 מחלות בפיצוי מלא ו-4 מחלות בפיצוי חלקי. המחלות אינן מחולקות לקבוצות (בניגוד לביטוחי מחלות קשות המוצעים בחברות ביטוח אחרות). במקרה גילוי מחלה קשה (באמצעות אבחנה חד משמעית שניתנה על ידי רופא מומחה בתחום) שמכוסה בביטוח, ינתן פיצוי בתשלום אחד.
 • הפרמיה המוצגת היא עבור פיצוי בסך 200,000 ש"ח .
 • ניתן לקבל פיצוי נוסף בסכום זהה לסכום הפיצוי עבור מחלה נוספת, בהתאם לתנאי הפוליסה, ללא מגבלה על מספר המחלות.
 • פיצוי חלקי למחלות סרטן מקומי.
 • יש מחלות המזכות בפיצוי חלקי: סוכרת נעורים מכוסה עד גיל 21. צנתור טיפולי כלילי, מחלת קרוהן, החלפת מפרק, שבר באגן - מזכים בפיצוי חלקי .
 • רוכשי ביטוח מחלות קשות מקבלים הטבה: שובר לבדיקות גילוי ואבחון מוקדם של 11 סוגי סרטן בבית חולים איכילוב בהשתתפות עצמית של 500 ש"ח בלבד.
 • המבוטח בוחר את סכום הפיצוי: מ- 50,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח.
 • גיל כניסה: מגיל 0 ועד 64 שנה. ניתן לצרף גם ילדים.
  גיל תום ביטוח: 75. בגיל 70 יופחת סכום הכיסוי ב- 50%, והפרמיה תופחת בהתאם.
 • תקופת אכשרה: 90 יום. למקרה שני - 180 יום מהמקרה הראשון.
  למחלת סרטן שניה - תקופת אכשרה של 60 חודשים מהחלמה מלאה מהסרטן הקודם וסיום הטיפול בו.
  במקרה תאונה אין תקופת אכשרה.
 • הביטוח תקף לשנתיים ומתחדש אוטומטית לשנתיים נוספות בכל פעם.


מדד שירות משרד האוצר: 79
מדד שירות תשלום תביעות: 79
₪ 41.90
עלות חודשית


  הפניקס חברה לביטוחמרפא סרטן - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מרפא סרטן 2020" הינה תוכנית ביטוח מחלות קשות המיועדת במיוחד למקרי סרטן.
בפברואר 2020 שודרגה פוליסת "מרפא סרטן" גם למבוטחים קיימים וגם לחדשים.
באבחון סרטן ינתן פיצוי חד פעמי.
 • הפרמיה המוצגת היא עבור פיצוי בסך 100,000 ש"ח .
 • במקרה גילוי סרטן נוסף, ניתן לקבל פיצוי נוסף בסכום זהה לסכום הפיצוי הראשון, לאחר תקופת אכשרה נוספת.
 • פיצוי ל"סרטן מקומי" מסוג סרטן השד או ניתוח להסרת סרטן הערמונית - עד 15% מסכום הביטוח ולא יותר מ- 50,000 ש"ח.
 • הביטוח כולל החזר הוצאות רפואיות בחוץ לארץ, עד 25% מסכום הביטוח, בנוסף לסכום הפיצוי שנרכש.
 • המבוטח בוחר את סכום הפיצוי: מ- 50,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח.
 • גיל כניסה ל"מרפא סרטן": מגיל 0 ועד 64 שנה.
  גיל תום ביטוח: 75. בגיל 70 יופחת סכום הכיסוי ב- 50%, גם לסרטן וגם לסרטן מקומי, והפרמיה תופחת בהתאם.
 • תקופת אכשרה: למחלה ראשונה- 90 יום. למחלה שניה - 60 חודשים (שהן 5 שנים) מיום החלמה מלאה וסיום הטיפולים אחרי המקרה הראשון.
 • הביטוח תקף לשנתיים. עם סיומו הוא מתחדש אוטומטית לשנתיים נוספות, וכן הלאה עד לגיל סיום הביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 79
מדד שירות תשלום תביעות: 79
₪ 11.30
עלות חודשית


  איילון בשביל החוסן - סרטן - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"בשביל החוסן - סרטן" היא ביטוח מחלות קשות שמטרתו פיצוי כספי בתשלום אחד בעת גילוי מחלת הסרטן או סרטן מוקדם.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • ניתן לרכוש סכום פיצוי מ- 50,000 ועד לסך 600,000 ש"ח.
 • הפוליסה מפצה, במלוא סכום הפיצוי הנרכש, שתי מחלות סרטן. כפוף לתקופת אכשרה מיוחדת למחלת הסרטן השניה.
 • פיצוי בגובה 20% לסרטן מוקדם, הכולל: סרטן שד מקומי, ניתוח סרטן ערמונית וסרטן צוואר הרחם. סכום זה יופחת מסכום הביטוח.
 • תקופת אכשרה: 90 יום.
  למקרה סרטן שני: 5 שנים ממועד ההחלמה ממחלת הסרטן הראשונה (העלמות הסרטן הראשון).
 • גיל כניסה לביטוח: מגיל שנה .
  גיל סיום הביטוח: גיל 75. בגיל 70 סכום הפיצוי יוקטן ב- 50%, הן לסרטן והן לסרטן מוקדם.
 • משך הביטוח הוא שנתיים ויתחדש אוטומטית לעוד שנתיים בסיום התקופה. כך עד לגיל סיום הביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 82
מדד שירות תשלום תביעות: 87
₪ 11.20
עלות חודשית


  מגדלמזור לסרטן - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מזור לסרטן" היא תוכנית ביטוח מחלות קשות המפצה מבוטח שחלה באחד במחלת הסרטן לסוגיה. הפיצוי הכספי ניתן בתשלום אחד בעת אבחון מחלת הסרטן.
 • הפרמיה המוצגת היא לרכישת פיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • ניתן לרכוש סכום פיצוי עד לסך 700,000 ש"ח.
 • הביטוח מכסה שתי מחלות סרטן לכל מבוטח. עבור כל מחלה ינתן מלוא הפיצוי הנרכש. כפוף לתקופת אכשרה נוספת.
 • "סרטן מוקדם" שהוא: סרטן שד מקומי, ניתוח סרטן ערמונית או דיספלזיה קשה של צוואר הרחם, מעניקים פיצוי בגובה 20% מסכום הפיצוי שנרכש. ללא קיזוז מהסכומים עבור מחלת הסרטן.
 • הביטוח מכסה בדיקות סקר לאיתור סרטן אצל ספקים שבהסכם ובהשתתפות עצמית של 400 ש"ח.
 • תקופת אכשרה: מחלת סרטן ראשונה - 90 יום.
  מחלת סרטן שניה: 5 שנים ממועד החלמה מלאה, לפי קביעת מומחה, ממחלת הסרטן הראשונה.
  בדיקות סקר - 12 חודשים
 • גיל כניסה לביטוח: מלידה ועד גיל 65.
  גיל סיום הביטוח: גיל 75. מגיל 70 הפיצוי קטן ב- 50%, גם בפיצוי לסרטן וגם בפיצוי לסרטן מוקדם.
 • משך הביטוח הוא שנתיים ויתחדש אוטומטית לעוד שנתיים בסיום התקופה. כך עד לגיל סיום הביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 79
מדד שירות תשלום תביעות: 77
₪ 11.30
עלות חודשית


  מנורהקרן אור TOP - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"קרן אור TOP" היא ביטוח מחלות קשות הנותן פיצוי לאבחון מחלה קשה מתוך הרשימה המפורטת בפוליסת הביטוח וכוללת 40 מחלות ומצבים רפואיים, המחולקות ל-3 קבוצות.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • סכום הפיצוי שניתן לרכוש: מ- 100,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח.
 • מחלות המשתייכות לקבוצה 1: הביטוח ממשיך למחלות נוספות מכל הקבוצות, בתנאי שמדובר במחלה שונה מהראשונה ושאינה קשורה אליה ובתנאי שעברה תקופת אכשרה נוספת של 365 יום.
 • שני מקרי מחלה מקבוצה 1: הביטוח יסתיים לאחר המחלה השניה מקבוצה 1.
 • מחלה ראשונה מקבוצה 2: יהיה כיסוי למחלה נוספת, אם היא משתייכת לאחת הקבוצות האחרות: קבוצה 1 או קבוצה 3, ולאחר תקופת אכשרה נוספת של 180 יום. לא ניתן לתבוע יותר מפעם אחת על מחלה מקבוצה 2.
 • מחלה קשה מקבוצה 3: יהיה כיסוי למחלות נוספות מכל הקבוצות. כל עוד לא מדובר באותה המחלה ושהמחלה השניה אינה קשורה לראשונה. תקופת האכשרה הנוספת תהיה של 180 יום.
 • אין מגבלה על מספר המחלות הנוספות מהקבוצה השלישית.
 • תנאי לפיצוי למחלה נוספת הוא שמדובר במחלה שונה מהקודמות. חריג לכך: מחלה ראשונה ושניה שהן סרטן - ינתן פיצוי בגובה 100% מהסכום לשתיהן, בכפוף לתקופת אכשרה מיוחדת ולבדיקות הדמיה תקינות במשך 5 שנים.
 • קיים פיצוי נוסף וחד פעמי של 10% מסכום הביטוח למקרי ביטוח מיוחדים: מפרצת מוחית, הוצאת גלגל עין, צנתור כלילי טיפולי.
 • קיים פיצוי נוסף לסרטן מוקדם: ניתוח המטפל בסרטן הערמונית ומקרי סרטן צוואר הרחם וסרטן שד מקומי.
 • גיל הצטרפות: מגיל 15 יום ועד גיל 64.
  ילדים יכולים להצטרף לפוליסה משפחתית עד גיל 17.
 • גיל סיום הביטוח: 75 שנים. לגיל אין השפעה על סכום הפיצוי.
 • תקופת אכשרה למחלה ראשונה: 90 יום.
  למחלה נוספת: 180 יום מאבחון המחלה הקודמת
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים.


מדד שירות משרד האוצר: 76
מדד שירות תשלום תביעות: 78
₪ 17.50
עלות חודשית


  הראלמענקית זהב - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מענקית זהב" היא ביטוח מחלות קשות הנותן מענק כספי (פיצוי) על גילוי מחלה קשה מתוך הרשימה המפורטת בפוליסה וכוללת 39 מחלות, המחולקות ל-4 קבוצות.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • סכום הפיצוי שניתן לרכוש: מ- 50,000 ש"ח ועד 700,000 ש"ח.
 • מחלות המשתייכות לקבוצות 2 עד 4 מאפשרות פיצוי נוסף, במלוא גובה סכום הפיצוי שנרכש, במקרה של מחלה נוספת המשתייכת לקבוצות 2-4, ושאינה בקבוצה של המחלה הראשונה.
  דוגמא: חלית במחלה מקבוצה 2, תוכל לקבל פיצוי למחלה נוספת המשתייכת לקבוצה 3 או 4.
 • מחלות המשתייכות לקבוצה 1: הביטוח מסתיים לאחר התשלום.
 • הרחבת תשלום לסרטן השד וניתוח לטיפול בסרטן הערמונית.
 • תקופת אכשרה למחלה ראשונה: 90 יום.
  תקופת אכשרה למחלה שניה: 180 יום מהמחלה הראשונה.
 • הצטרפות: מגיל 0 ועד גיל 64.
 • גיל סיום הביטוח: 75 שנים. החל מגיל 65 מוקטן סכום הביטוח ב- 5% מידי שנה.
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים.


מדד שירות משרד האוצר: 80
מדד שירות תשלום תביעות: 82
₪ 24.40
עלות חודשית


  איילון בשביל החוסן - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"איילון בשביל החוסן" - ביטוח מחלות קשות הנותן פיצוי לאבחון מחלה קשה מתוך 43 מחלות קשות המנויות בפוליסה ומחולקות ל-4 קבוצות וקיימת רשימת כיסויים מיוחדים לסרטן מוקדם והחלפת מפרק.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • חלה המבוטח במחלה קשה השייכת לקבוצה 1: יתקבל פיצוי רק אם זו מחלה ראשונה והביטוח מסתיים לאחר תשלום הפיצוי הנרכש.
 • חלה המבוטח במחלה קשה מקבוצות 2-4: הביטוח ימשך למחלה קשה שניה ושלישית עליהן ינתן פיצוי בגובה 100% מסכום הפיצוי הנרכש. הפיצוי ינתן בתנאי שהמחלה הנוספת אינה שייכת לקבוצה 1 והיא משתייכת לקבוצת מחלות אחרת משל המחלה הקודמת.
 • הצטרפות: מגיל שנתיים ועד גיל 65.
 • גיל סיום הביטוח: 75 שנים. החל מגיל 70 יפחת סכום הפיצוי ב- 50%
 • תקופת אכשרה למחלה ראשונה: 90 יום.
  למחלה שניה: 365 יום מאבחון המחלה הראשונה.
  למחלה שלישית: 180 יום מאבחון המחלה השניה.
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים.


מדד שירות משרד האוצר: 82
מדד שירות תשלום תביעות: 87
₪ 19.00
עלות חודשית


  מנורהקרן אור TOP - פיצוי 300,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח מחלות קשות של מנורה - מבטחים המעניק פיצוי בתשלום אחד בעת גילוי מחלה קשה, מתוך 40 המחלות המנויות בפוליסה. המחלות הקשות והמצבים רפואיים מחולקים ל-3 קבוצות.
 • מוצגת פרמיה לפיצוי בגובה 300,000 ש"ח.
 • סכום הפיצוי שניתן לרכוש: מ- 100,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח.
 • מחלות מקבוצה 1: הביטוח נמשך למחלות נוספות מכל הקבוצות ושאינן קשורות למחלה הקודמת, לאחר תקופת אכשרה מיוחדת של 365 יום. מחלה שניה מקבוצה 1 תסיים את הביטוח.
 • מחלה ראשונה מקבוצה 2: ינתן פיצוי למחלה קשה נוספת לאחר תקופת אכשרה, בתנאי שהיא משתייכת לקבוצה 1 או לקבוצה 3. לא ינתן פיצוי למחלה נוספת מקבוצה 2.
 • מחלה ראשונה מקבוצה 3: ינתן פיצוי למחלות נוספות נכל הקבוצות. אין הגבלה לפיצוי על מחלות נוספות מקבוצה 3 לאחר תקופת אכשרה.
 • פיצוי למחלה נוספת ינתן לפי התנאים שהוזכרו למעלה ובתנאי שהמחלה הנוספת אינה אחת מהמחלות הקודמות של המבוטח.
 • למחלת הסרטן יש כללים מיוחדים: מבוטח אשר חלה פעמיים בסרטן יוכל לקבל פיצוי על מלוא הסכום הנרכש עבור המחלה הראשונה ועבור המחלה השניה גם אם מדובר באותה מחלת סרטן. בכפוף לתקופת אכשרה מיוחדת ולבדיקות הדמיה תקינות במשך 5 שנים.
 • בנוסף, יש פיצוי נפרד לסרטן מוקדם המוגדר כסרטן צוואר הרחם, סרטן שד מקומי וניתוח לטיפול בסרטן הערמונית.
 • קיים פיצוי נוסף וחד פעמי של 10% מסכום הביטוח למקרי ביטוח מיוחדים: מפרצת מוחית, הוצאת גלגל עין, צנתור כלילי טיפולי.
 • כניסה לביטוח מגיל 15 ימים ועד גיל 64.
 • סיום הביטוח: גיל 75. לגיל אין השפעה על סכום הפיצוי.
 • תקופת אכשרה: 90 יום.
  למחלה שניה: 180 יום מאבחון המחלה הראשונה
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים.


מדד שירות משרד האוצר: 76
מדד שירות תשלום תביעות: 78
₪ 52.50
עלות חודשיתהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח מחלות קשות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

טיפים בהשוואת ביטוח מחלות קשות

 • ביטוח מחלות קשות נותן למבוטח פיצוי כספי הניתן כולו בתשלום אחד. התנאים לקבלת הפיצוי הם אבחון חד משמעי של המחלה, באמצעות בדיקות מתאימות או על ידי רופא מומחה בתחומו, תלוי במחלה ובתנאי חברת הביטוח. ביטוח מחלות קשות משלים את ביטוח הבריאות הרגיל בכך שהוא נותן סכום כסף בעת אבחון המחלה ואינו מתנה זאת כהחזר הוצאות או ככיסוי של טיפול כלשהו שהמבוטח עבר.
 • בידקו את רשימת המחלות שהביטוח מכסה וההגדרות בפוליסת הביטוח
 • מומלץ לרכוש ביטוח בריאות לכיסוי הוצאות רפואיות וטיפולים לפני שרוכשים ביטוח מחלות קשות

הכל על ביטוח בריאות

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק