מנורה - קרן אור TOP - פיצוי 300,000 ש"ח

תוכנית ביטוח מחלות קשות קרן אור TOP - פיצוי 300,000 ש"ח של מנורה. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח מחלות קשות כולל פירוט הפיצוי הכספי, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.

מנורה - קרן אור TOP - פיצוי 300,000 ש"ח
כיסוי ביטוחי
ביטוח מחלות קשות המפצה על 40 מחלות קשות כמפורט בפוליסה.
דוגמאות למחלות, לפי קבוצות :
 • קבוצה 1: 7 מחלות קשות, ביניהן: השתלת איברים, אי ספיקת כבד פולמיננטית, תרדמת.
 • קבוצה 2: 9 מחלות: מחלות וניתוחי לב, שבץ מוחי, סכרת נעורים.
 • קבוצה 3: שאר המחלות הקשות וביניהן סרטן, שיתוק, איבוד גפיים.
 • פיצוי נוסף לסרטן מוקדם: סכום של 20% מהפיצוי שנרכש עבור סרטן שד מקומי מסוג carcinoma in situ וניתוח לטיפול בסרטן הערמונית gleason score עד 6 (כולל).
  סכום של 10% מהסכום הנרכש עבור סרטן צוואר הרחם מסוג carcinoma in situ. מחלות אלה אינן נחשבות כמחלה קשה. ניתן לקבל עליהן פיצוי פעם אחת בלבד בתקופת הביטוח והפיצוי אינו מקוזז מהפיצוי עבור מחלות קשות. הפיצוי לא ינתן אם המבוטח אובחן כחולה סרטן לפני גילוי הסרטן המוקדם.
תנאי פוליסה:
 • למחלה ראשונה ולמחלה נוספת, ינתן פיצוי בסך 100% מהפיצוי הנרכש.
 • חולה סרטן שאובחן בארץ זכאי להחזר הוצאות על חוות דעת פתולוגית שניה בחוץ לארץ. אצל ספק הסדר (מעבדת Mayo clinic בארה"ב) תמורת השתתפות עצמית בסך 500 ש"ח. אצל גורם אחר תמורת השתתפות עצמית של 20% ויוחזרו עד 10,000 ש"ח. ההחזר ינתן פעם אחת בלבד במהלך כל תקופת הביטוח.
 • מבוטח שאובחן כחולה סרטן זכאי לשירות של איתור רפואי בהתאמה אישית אצל ספק הסדר ובהשתתפות עצמית של 500 ש"ח.
 • אם המבוטח טרם קיבל תשלום לפני שנפטר מהמחלה שאובחנה, וחלפו 10 ימים או יותר מהאבחון, המוטבים יקבלו 100% מהפיצוי. אם נפטר בין יומיים ל-10 ימים לאחר האבחון - המוטבים יקבלו 10% מהפיצוי - עד 30,000 ש"ח.
 • תקופת אכשרה למחלה קשה ראשונה, החזר הוצאות חוות דעת וסרטן מוקדם: 90 יום.
  תקופת אכשרה למחלה קשה נוספת: 180 יום מאבחון המחלה הקודמת
  תקופת אכשרה אחרי מחלה מקבוצה 1: 365 יום מאבחון המחלה הקודמת
  תקופת אכשרה לסרטן: 5 שנים ממועד ההחלמה מהמחלה הראשונה.
  מקור המחלה הוא תאונה: אין תקופת אכשרה
תקופת ביטוח
גיל כניסה לביטוח: מגיל 15 יום ועד גיל 64.
הביטוח מסתיים בגיל 75 שנים.
תקופת המתנה ואכשרה
חברת הביטוח פטורה מתשלום הפיצוי למבוטח שנפטר תוך 10 יום מתאריך גילוי המחלה או סרטן מוקדם.
השתתפות עצמית
הרחבות
מנות ביטוח
ניתן לרכוש פיצוי מ- 100,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

קבל הצעה לביטוח מחלות קשות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק