רפורמה בקרנות השתלמות ופוליסות חיסכון מינואר 2016

לפני יומיים רכשת פוליסת חיסכון חדשה ומבריקה. מה יהיה עליה לאחר השינויים הצפויים בינואר 2016? איך ישפיע השינוי במסלולי ההשקעה על התשואה? איך השינוי ישפיע על תשואת קרן ההשתלמות בה אתה מתאפק לא לגעת כבר מספר שנים?


במאמר "רפורמה בפנסיה מינואר 2016" סיכמנו את השינויים החלים בחסכונות הפנסיוניים, אך הוראת אגף שוק ההון "מסלולי השקעה בקופות גמל" אינה מסתפקת בחסכונות הפנסיוניים ומסדירה עניינים גם בעולם קרנות ההשתלמות.

כאן השינויים פחות מוחלטים וגורפים ועיקר עניינם הוא:

  • קרן השתלמות ועל פוליסת חיסכון (פוליסת פרט – פוליסה לביטוח חיים וחיסכון).
  • לכל גוף מנהל יורשו שני מסלולים כלליים שניתן להצטרף אליהם מינואר 2016.
  • מסלולים כלליים אחרים לא יבוטלו, אך לא ניתן להצטרף אליהם מינואר 2016. כלומר, המסלול אליו אתה שייך עדיין קיים ואינך מחוייב להחליפו. גם לא תהיה העברה אוטומטית למסלול אחר.
  • יורשו מסלולים מתמחים ומתמחים עבור אוכלוסיות יעד ספציפיות. למשל: רמת סיכון גבוהה, מיועדים משיכה בשנה הקרובה.
  • לכל גוף מנהל יורשו עד 10 מסלולי השקעה מתמחים.
  • בדומה להוראה בעניין קרנות פנסיה וקופות גמל, הגוף המנהל רשאי לשנות את מדיניות ההשקעות במסלול השקעה.
  • החוסך רשאי לעבור בין מסלולי ההשקעה הפתוחים להצטרפות.
  • איסור הטעיה בשם. שמות פוליסה או שמות מסלול השקעה לא יכללו תיאורים מטעים או המבטיחים תוצאה מסויימת. השם צריך להתאים למדיניות ההשקעה.

קבל הצעה לגמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

למד על קרן השתלמות