הטבות מס בהפקדה לקופת גמל לפי סעיף 45 ו- 47 לפקודת מס הכנסה - 2021

שנת 2021 מתקדמת ולקראת סופה מגיע הזמן לחישוב סכום ההפקדה המקסימלי לקופת גמל עבורו תוכלו לקבל הטבת מס הכנסה. הטבות מס ניתנות למפקידים במהלך שנת המס, לכן אל תחכו לרגע האחרון, ובצעו הפקדות לקופת גמל לפני תום דצמבר 2021.

הטבות מס סעיף 45

עודכן במאי 2021

המדינה נותנת הטבות מס בהפקדה לחיסכון פנסיוני כולל קופת גמל הן לשכירים והן לעצמאיים. זוהי דרך לעודד את הציבור, גם צעירים שתקופת הפנסיה רחוקה ממחשבותיהם, לדאוג להפקדות מקסימליות לקרן לפנסיה או קופת גמל, במטרה לצבור חסכונות לתקופת הפרישה לגמלאות. הטבות מס ניתנות בתנאים שונים לשכירים ולעצמאים ונקבעו להם תקרות הפקדה שונות .

הטבות מס בהפקדה לקופת גמל מטופלות בפקודת מס הכנסה. הסעיפים הרלוונטיים לקבלת הטבת מס בהפקדה לקופת גמל הם סעיף 45א לפקודת מס הכנסה וסעיף 47 לפקודת מס הכנסה.

סעיף 45א וסעיף 47 לפקודת מס הכנסה - הטבות מס לשכירים ולעצמאים

הטבות המס המרוכזות בסעיפים 45א ו-47 לפקודת מס הכנסה חלות על שכירים ועצמאים.

עבור שכירים הן מתייחסות בחלקן לשכר המבוטח שגם המעביד מפקיד עבורו ובחלקן לשכר הלא מבוטח ממנו השכיר רשאי להפקיד באופן עצמאי.

סעיפי פקודת מס הכנסה העוסקים בשכירים מתחלקים לשני סוגי קופות גמל:

 • קופת גמל לשכיר: קופת גמל שאליה מפקידים גם השכיר וגם המעסיק מתוך המשכורת החודשית של השכיר. הסעיפים העוסקים בה הם: סעיף 45א(ד) וסעיף 45א(ה) לפקודת מס הכנסה.
 • קופת גמל עצמאית של שכיר: קופת גמל שהשכיר פתח לעצמו באופן עצמאי והוא יכול להפקיד אליה אחוזים מתוך חלק המשכורת שאין מתוכו הפקדות לפנסיה (נקרא "שכר לא מבוטח" ונפרט עליו בהמשך). שכירים מפקידים בקופת גמל עצמאית בדרך כלל בסוף שנה, כאשר ניתן לחשב בצורה מדוייקת את הסכום שעליו ניתן לקבל הטבת מס. הסעיפים העוסקים בה הם: סעיף 45א(ד), סעיף 45א(ה), סעיף 47(ב) וסעיף 47(ב1) לפקודת מס הכנסה.

עצמאים מפקידים לקופת גמל עצמאית בלבד. עבור עצמאים הטבות המס ניתנות לפי אחוז ההפקדה לקופת גמל מתוך סך הכנסותיהם ולפי הטבות מס אחרות שניצלו. סעיפי החוק העוסקים בעצמאים הם: סעיף 45א(ה) וסעיף 47(ב1) לפקודת מס הכנסה.

מהו חיסכון פנסיוני לקבלת הטבות מס לפי סעיף 45א וסעיף 47

הטבת מס הכנסה תנתן למפקידים בקרן פנסיה, קופת גמל משלמת לקצבה, קופת גמל להשקעה או ביטוח מנהלים, או כל שילוב ביניהם.

החל מ- 2008 שכירים חייבים להפקיד לקרן פנסיה או חיסכון פנסיוני אחר והמעסיקים מחוייבים להפקיד עבורם אחוזים מתוך המשכורת. מ-2017 קיימת גם פנסיה חובה לעצמאים. בשני המקרים נקבעו סכומי מינימום שאי אפשר להפקיד פחות מהם ולצידם סכומי מקסימום שעל הפקדתם ניתן לקבל הטבת מס. הטבות מס הכנסה הניתנות בסעיף 45א וסעיף 47 נועדו לעודד את הציבור לחסוך את המקסימום האפשרי לימי הפרישה לגמלאות, אז יוכלו לקבל את הסכום שנצבר עבורם בצורת גמלה חודשית.

מדוע סוף השנה הוא הזמן המתאים להפקדה לקופת גמל

מס הכנסה משלמים מידי חודש, אך מס הכנסה מחשב את מדרגת המס ואת סכום המס המשולם באופן שנתי. גם שכירים וגם עצמאים מרוויחים סכום שונה מידי חודש. אמנם יש שכירים שאצלם המשכורת קבועה, אך גם שכירים יכולים לקבל בונוסים, עמלות או הפחתה בתשלום כיוון שלא עמדו במכסה. אולי קיבלו העלאה בשכר או עברו מקום עבודה והמשכורת השתנתה, אולי חלק המשכורת שאינו מבוטח כמו החזרי הוצאות ועלויות של תורנויות משתנה מידי חודש. זו הסיבה שבחודש דצמבר בוחנים מה היו המשכורות עד לחודש זה ויכולים לשער מה תהיה משכורת דצמבר. לפי הסכומים שהרווחתם והסכומים שהפקדתם לקרן פנסיה או קופת גמל במהלך השנה, אפשר לחשב האם כבר הפקדתם את מלוא הסכום לקבלת הטבות מס, לפי תקרת ההפקדה הקבועה בחוק, או שנותרו סכומים שתוכלו להפריש לצורך קבלת הטבת המס במלואה. זה השלב בו שכיר ועצמאי יכולים להפקיד בתשלום אחד את שאר הסכום עליו יקבלו הטבת מס לקופת גמל עצמאית בתשלום אחד. אפשר להפקיד גם יותר לצורך הגדלת החיסכון, אך על הסכום העודף לא תנתן הטבת מס.

עליכם להפקיד ולקבל אישור על הפקדות לקופת גמל לפני ה- 31.12.21 - המועד האחרון לקבלת הטבות מס מרשות המסים. הפקדה רטרואקטיבית עבור השנה הקודמת לא תזכה אתכם בהטבות מס אלא רק בידיעה המנחמת שחסכתם סכום כלשהו לעתיד.

על בחירת קופת גמל תוכלו לקרוא במאמר "מדריך השוואת קרנות השתלמות וגמל".

פקודת מס הכנסה והתקנות מכוחה הם מורכבים, וקשה להבין מהקריאה בהם מה סכומי ההפקדה הזכאים להטבת מס, ומה מעניקה כל הטבה. סכומים אלה משתנים מידי שנה, לפי המשכורות במשק, נבדוק מה תקרות ההפקדה לשכיר ועצמאי ומהם הסכומים המקסימליים שניתן להפקיד בשנת 2021.

ראשית, הטבות המס המוגדרות בחוק מתחלקות לזיכוי מס הכנסה וניכוי מס.

מהי הטבת מס של זיכוי מס הכנסה?

סעיף 45א לפקודת מס הכנסה מעניק 35% זיכוי מס הכנסה בהפקדה לקופת גמל. זיכוי מס הוא החזר כספי של המס הנגבה עד אחוז מסויים. המשמעות היא שאין שינוי במדרגת המס שלכם. דוגמא: הרווחתם 9,000 ש"ח, והפקדתם 1,000 ש"ח לקופת גמל. לפי סעיף 45א לפקודת מס הכנסה, תקבלו החזר של 350 ש"ח לאחר שנגבה מלוא המס על 9,000 ש"ח .

מהי הטבת מס של ניכוי מס?

סעיף 47 לפקודת מס הכנסה מעניק הטבה של ניכוי מס למפקידים לקופת גמל או חיסכון פנסיוני אחר. ניכוי מס הוא הורדת הסכום המנוכה מהמשכורת החייבת במס. למשל: הרווחת 9,000 ש"ח. מתוכם הפקדת 1,000 ש"ח לקופת גמל. מבחינת מס הכנסה הרווחת רק 8,000 ש"ח ורק מהם יגבה מס הכנסה. בסכומי הפקדה גבוהים, ניכוי יכול להקטין את מדרגת המס שלכם .

מהן הטבות המס לעצמאי בשנת 2021?

לא כל סכום הפקדה זכאי להטבת מס. המדינה מגבילה את סכום המקסימום הזכאי להטבת מס בעת הפקדה לקופת גמל. כל שנה ניתן להפקיד עד 16.5% מההכנסה המזכה, שהיא הכנסה אחרי הניכויים המותרים בחוק, עד למשכורת שנתית המתעדכנת מידי שנה. בשנת 2021 תקרת ההכנסה השנתית המזכה לעמית מוטב עומדת על 208,800 ש"ח. לעמית שאינו מוטב היא עומדת על 104,400 ש"ח.

נכפיל 16.5% מתוך 208,800 ש"ח ונקבל 34,452 ש"ח - עליהם אתם זכאים להטבת מס, שחלקה ניכוי מס וחלקה זיכוי מס.

אם עצמאי רכש ביטוח אובדן כושר עבודה וקיבל הטבת מס עליו, הוא יוכל להפקיד רק 16% מההכנסה המזכה שהם עד 33,408 ש"ח עליהם זכאים להטבת מס.

איך תדעו מה ההכנסה המזכה שלכם ממנה תוכלו להפקיד 16-16.5% ולקבל הטבת מס? פנו לרואה החשבון שלכם.

כדי להחשב לעמית מוטב יש להפקיד סכום שנתי המוגדר מידי שנה. מתוך ההכנסה השנתית שתקרתה 104,400 ש"ח ניתן להפקיד 16.5% עליהם מקבלים הטבת מס ועוד סכום ללא הטבת מס. רק מי שהפקיד את הסכום הנוסף והכנסתו עולה על ההכנסה השנתית שנקבעה לכך באותה שנה יחשב לעמית מוטב היכול להפקיד עוד 16.5% על 104,400 ש"ח הנוספים.

איך מתחלקות הטבות המס לעצמאי בין ניכוי מס ובין זיכוי מס?

הטבות מס הכנסה לעצמאים בהפקדה לקופת גמל מתחלקות לניכוי מס ולזיכוי מס, העומדים על הסכומים הבאים ב-2021:

 • ניכוי מס עד סכום של 11% מתוך ההכנסה השנתית המזכה שהיא 208,800 ש"ח. הסכום להפקדה ב- 2021 הוא עד 22,968 ש"ח. עלות ההטבה שתקבלו משתנה לפי מדרגות המס שאתם חייבים. אם נניח ששילמתם על כל המשכורת את מדרגת המס הגבוהה של 47%, הניכוי יכול להגיע ל- 10,795 ש"ח.
 • זיכוי מס עד סכום של 5.5% מתוך ההכנסה השנתית המזכה. הזיכוי הוא על 35% מסכום מס הכנסה שאתם חייבים: תקרת הזיכוי עומדת על 5.5% מתוך 208,800 ש"ח, הסכום להפקדה ב-2021 הוא עד 11,484 ש"ח. תוכלו לקבל זיכוי מס עד לסך של 4,019 ש"ח.
 • עצמאי שניצל את הטבת המס על רכישת ביטוח אבדן כושר עבודה יוכל לקבל רק 5% זיכוי מס.

מהן הטבות מס לשכירים בשנת 2021?

הטבות המס לשכירים לפי פקודת מס הכנסה כוללות זיכוי מס הכנסה וניכוי מס. סעיף 45א לפקודת מס הכנסה וסעיף 47 לפקודת מס הכנסה משתמשים במושגים שכדאי להכיר:

 • משכורת מבוטחת
 • עמית מוטב

תקרת משכורת אליה מתייחסים סעיף 45א וסעיף 47 בשנת 2021 היא 8,700 ש"ח. סך הזיכויים והניכויים מכח שני הסעיפים האלה יהיה אך ורק עד גובה משכורת זה.

מהי משכורת מבוטחת?

המשכורת שלפיה המעביד מבצע הפרשות לפנסיה. פנסיה כוללת: קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים. משכורת מבוטחת לעתים אינה כוללת תוספות כמו שעות נוספות, הוצאות רכב, בונוסים, תורנויות וכוננויות, החזרי הוצאות ועוד.

תוספות אלה, וכן כל חלק מהמשכורת שאינו כלול בהפקדות לפנסיה, לעיתים מכח חוזה העבודה, נחשבים למשכורת שאינה מבוטחת.

דוגמא: בחוזה העבודה נקבע שכר של 18,000 ש"ח וינתן תשלום שעות נוספות וכן נאמר שהמשכורת המבוטחת היא 80% ממשכורת הבסיס בלבד. המשמעות היא שהפקדות המעסיק וההפקדות העובד לפנסיה מחושבות מתוך 14,400 ש"ח בלבד וכל שאר הסכום שהתקבל ממקום העבודה נחשב למשכורת לא מבוטחת, ממנה השכיר יכול להפקיד לקופת גמל עצמאית בסוף שנה ולקבל הטבת מס.

למשכורת מבוטחת ולחלק המשכורת שאינו מבוטח ניתנות הטבות מס שונות.

מיהו עמית מוטב?

שכיר שסך ההפקדות השנתי שלו ושל המעביד שלו לקופת גמל לקצבה הוא לפחות 16% מהשכר הממוצע במשק, המסתכמים ב-2021 בהפקדה של העובד בסך 1,688 ש"ח לפחות בחודש (בצירוף הפקדות המעסיק הסכום החודשי גבוה יותר). מי שההפקדות עבורו נמוכות מסכום זה אינו במעמד "עמית מוטב". כל הנתונים הבאים מתייחסים לעמית מוטב. להסבר על הטבות מס לעמית שאינו מוטב, עברו לסעיף "הטבות מס לעמית שאינו מוטב ב-2021".

מה תקרת סכום ההפקדה לקבלת זיכוי מס הכנסה על המשכורת המבוטחת

סעיף 45א לפקודת מס הכנסה קובע את התנאים לקבלת זיכוי מס לשכירים . נכון לשנת 2021 תקרת המשכורת המבוטחת היא 8,700 ש"ח. החישוב הוא 7% מתוך המשכורת המבוטחת. מקסימום ההפקדה האפשרי הוא 609 לחודש, או 7,308 ש"ח לשנה.

על הסכום שהפקדתם לקופת גמל תקבלו 35% זיכוי מס הכנסה- כמפורט בסעיף 45א(ה) לפקודת מס הכנסה, כלומר, זיכוי של 213 ש"ח לחודש, המסתכמים בזיכוי של עד 2,558 ש"ח לשנה.

איך מתבצע זיכוי מס על המשכורת המבוטחת?

כאשר מחלקת שכר מעבירה הפרשות לפנסיה אל קופת גמל, עבור המשכורת המבוטחת, נוצר זיכוי מס על הפרשות אלה, עד לתקרה של 609 ש"ח לחודש. מבחינתכם הכל נעשה בצורה אוטומטית, ואתם יכולים לשאול את מחלקת שכר איך ואיפה אתם רואים את הזיכוי בתלוש המשכורת.

הטבת מס על הפקדה עצמאית, כאשר זיכוי מס על משכורת מבוטחת נמוך מתקרת ההפקדה

אם זיכוי המס על המשכורת המבוטחת נמוך מהתקרה, תוכלו להפקיד את שאר הסכום עד תקרת ההפקדה, כחלק מההפקדות עבור ההכנסה הלא מבוטחת, או כחלק מההכנסה המבוטחת אם אתם עומדים במספר תנאים הקבועים בחוק מס הכנסה.

החישוב לזכאות דורש ייעוץ פרטני, המתייחס לנתוניכם האישיים ולמשכורתכם. תוכלו להתייעץ עם נציג של קופת הגמל שלכם או עם מומחה בלתי תלוי.

תנאי זכאות לניכוי מס לשכיר לפי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה

 • שכירים מוגבלים בהטבת מס לפי סעיף 47. הטבת המס של ניכוי מס ניתנת רק לשכירים שמשכורתם המבוטחת נמוכה מ- 21,750 ש"ח.
 • חישוב סכום המשכורת הלא מבוטחת שניתן להפקיד ממנה ולקבל הטבת מס מסוג ניכוי מס הוא חישוב מורכב המשתנה לפי גובה המשכורת המבוטחת מול גובה המשכורת שאינה מבוטחת. כדאי להתייעץ עם נציג קופת הגמל כדי להבין כמה אתם רשאים להפקיד לצורך קבלת הטבת המס.

הטבת מס לשכיר שהוא עמית מוטב לפי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה

 • ינתן ניכוי מס של 11% על המשכורת הלא מבוטחת ועד תקרה של 8,700 ש"ח ב- 2021 . לחישוב הסכום המדוייק שניתן להפקיד דברו בחודש דצמבר עם מחלקת שכר או נציג קופת הגמל שלכם.
 • ינתן זיכוי מס על הפקדה של 5% מתוך המשכורת הלא מבוטחת ועד תקרה של 8,700 ש"ח ב- 2021 . זיכוי המס הוא על 35% מהסכום שהופקד. דוגמא: המשכורת שאינה מבוטחת היא 900 ש"ח. מתוכה ניתן להפקיד 5% שהם 45 ש"ח. השכיר יקבל החזר על 35% מתוך 45 ש"ח שהם 16 ש"ח.

הטבות מס לפי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה לשכיר שהוא עמית לא מוטב

 • ינתן ניכוי מס של 5% בלבד על המשכורת הלא מבוטחת ועד תקרה של 8,700 ש"ח ב- 2021 (בניגוד לעמית מוטב הזכאי לניכוי של 11%). לחישוב הסכום המדוייק דברו בחודש דצמבר עם מחלקת שכר או נציג קופת הגמל שלכם.
 • הטבה זהה להטבת מס לעמית מוטב: ינתן זיכוי מס על הפקדה של 5% מתוך המשכורת הלא מבוטחת ועד תקרה של 8,700 ש"ח ב- 2021 . זיכוי המס הוא על 35% מהסכום שהופקד.

סדר פעולות לזיכוי מס וניכוי מס לפי סעיף 45א ו- 47

פקודת מס הכנסה לא קובעת את סדר הפעולות, ולכן אפשר לבחור את סדר הפעולות לפי הדרך בה תקבלו את מקסימום ההטבה.

עד מדרגת מס הכנסה של 35% (משכורת עד 20,140 ש"ח ב- 2021) - עדיף קודם כל פעולת זיכוי מס ואחריה ניכוי מס.

ממשכורת של 20,141 ש"ח ומעלה, עדיף קודם כל ניכוי מס ואחריו זיכוי מס.

העובד גם יכול לבחור את הסכומים שיפקיד לצורך זיכוי מס ולצורך ניכוי מס, כל עוד אינם עולים על התקרות המוגדרות (5% מהמשכורת הלא מבוטחת לזיכוי מס ו-11% לניכוי מס).

סיכום והמלצות

מומלץ לשכירים ולעצמאים לבחור קופת גמל בעלת תשואה טובה ודמי ניהול נמוכים. אם יש לכם קופת גמל, זה הזמן להשוות את הביצועים והתשואות של קופת הגמל שלכם מול קופות גמל אחרות, וכן את גובה דמי הניהול. תוצאות הבדיקה יעזרו לכם להחליט אם לעבור לקופת גמל טובה יותר או להשאר בשלכם. אם דמי הניהול גבוהים מידי, נהלו משא ומתן להפחתה שלהם. אם אתם מעוניינים לעבור קופת גמל - זה הזמן, לפני שיגיע סוף השנה.

כדי לדעת מהו הסכום הגבוה ביותר שאתם יכולים להפקיד בקופת גמל ולקבל עליו הטבת מס הכנסה פנו לקראת סוף השנה לשירות לקוחות בקופת הגמל שלכם. נציגי כל קופת גמל מעודכנים ויודעים לייעץ ללקוחותיהם איזה הטבות מס יוכלו לקבל עבור ההפקדה.

את ההפקדות מומלץ לבצע מספר ימים לפני סוף דצמבר, כיוון שרישום ההפקדה אינו מיידי והטבת המס ניתנת רק על הפקדות שנרשמו עד 31.12 של אותה השנה.

הטבת מס הכנסה לפי סעיף 45א ו-47 לפקודת מס הכנסה יכולה להגיע גם לשליש מסכום ההפקדה שלכם וזאת בנוסף לחיסכון לזמן הפרישה (או החיסכון לכל זמן שרוצים כאשר מדובר בקופת גמל להשקעה) יתרונות שצריך סיבה טובה מאד כדי לוותר עליהם.

זכרו שאתם רשאים להפקיד לקופת גמל יותר מסכומי החובה לחיסכון פנסיוני וגם יותר מהסכומים הזכאים להטבת מס, וכך להגדיל את חסכונותיכם לעתיד.

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק


הצעה אטרקטיבית גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים מצויינים

 • בדיקת הוזלת דמי ניהול בקרן השתלמות
  וקופת גמל קיימת
 • הצעות ארטקטיביות לפתיחת קרן השתלמות
  או קופת גמל חדשה
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

למד על קופות גמל וקרנות פנסיה