הטבות מס בהפקדה לקופת גמל לפי סעיף 45 ו- 47 לפקודת מס הכנסה - 2019

שנת 2019 מתקדמת וזהו זמן מתאים להתחיל לחשב כמה תפקידו השנה בקופת גמל כדי לזכות בהטבות מס הניתנות על ידי מס הכנסה. גובה הסכום המקסימלי להפקדה בקופת גמל נקבע לפי נתוני השכר ונתוני הפרשות לפנסיה השנתיים של כל עובד או עצמאי, ולכן רוב המעוניינים בהפרשה לקופת גמל ממתינים לחודש דצמבר ומקווים להספיק להפקיד ולקבל אישור על הפקדות לקופת גמל לפני ה- 31.12.19 – המועד האחרון לקבלת הטבות מס מרשויות המסים. אל תחכו לרגע האחרון, והפקידו לפני תום 2019, כי הטבת המס על ידי מס הכנסה ניתנת רק למפקידים במהלך שנת המס. הפקדה רטרואקטיבית עבור השנה הקודמת לא תזכה אתכם בהטבות מס אלא רק בידיעה המנחמת שחסכתם סכום כלשהו לעתיד.


הטבות מס סעיף 45

עודכן ביולי 2019

המדינה נותנת הטבות מס בהפקדה לקופת גמל הן לשכירים והן לעצמאיים. זוהי דרך לעודד את הציבור להפריש הפרשות לפנסיה. לכל מגזר נקבעו תנאים שונים לקבלת הטבת מס זו, וכן נקבעו תקרות הפקדה שונות לסכומים עליהם ניתן לקבל הטבת מס.

הטבות מס בהפקדה לקופת גמל מטופלות בפקודת מס הכנסה. הסעיפים הרלוונטיים לקבלת הטבת מס בהפקדה לקופת גמל הם סעיף 45א לפקודת מס הכנסה וסעיף 47 לפקודת מס הכנסה. סעיפים אלה מפרטים את הטבות המס ואת התנאים לקבלתן.

מס הכנסה הוא שנתי, וסוף השנה הוא הזמן המתאים לבחון האם הפקדתם את מלוא הסכום לקבלת הטבת מס, עד לתקרה הקבועה בחוק, או שתוכלו להפריש עוד כספים ולנצל את הטבת המס במלואה. אם טרם הפקדתם את מלוא הסכום, תוכלו לבצע הפקדה לקופת גמל בתשלום אחד, לקראת סוף שנה.

על בחירת קופת גמל תוכלו לקרוא במאמר "מדריך השוואת קרנות השתלמות וגמל".

כדאי לבדוק אפשרות הפקדה בקופת גמל להשקעה של משרד האוצר אשר קיבלה היתר שיווק וקבלת כספים במהלך נובמבר 2016. ב- 2019 תוכלו להפקיד בקופת גמל להשקעה עד 71,121 ש"ח עבור כל אדם (לפי תעודת הזהות). סכום המינימום שתוכלו להשקיע משתנה בין בתי ההשקעות והגופים הפיננסים המנהלים קופות גמל להשקעה, ולכן כדאי לברר על ערוץ חיסכון זה מספיק זמן מראש. יתרונה של קופת גמל להשקעה הוא בנזילותה. כך תוכלו לחסוך בקופת גמל בה אין הגבלות על מועד משיכת הכסף. יתרון שמתווסף להטבות מכח סעיף 45א וסעיף 47 לפקודת מס הכנסה.

פקודת מס הכנסה והתקנות מכוחה הם מורכבים, וקשה להבין מהקריאה בהם מה סכומי ההפקדה הזכאים להטבת מס, ומה מעניקה כל הטבה. תקרות ההפקדה לקופת גמל משתנות מידי שנה, ומומלץ להתעדכן מה תקרות ההפקדה בשנת 2019.

ראשית, הטבות המס המוגדרות בחוק מתחלקות לזיכוי מס הכנסה וניכוי מס.

שנית יש שוני בין הכללים החלים על עצמאי ועל שכיר.

מהו זיכוי מס הכנסה?

זיכוי מס הוא החזר כספי של המס הנגבה (עד אחוז מסויים). למשל, זיכוי מס של 35% מהסכום שהופקד לקופת גמל לפי סעיף 45א לפקודת מס הכנסה, משמעותו היא: אם הפקדת 100 ש"ח, תקבל ממס הכנסה זיכוי מס בסך 35 ש"ח. זיכוי מס הכנסה בהפקדה לקופת גמל מוגדר בסעיף 45א לפקודת מס הכנסה.

מהו ניכוי מס?

ניכוי מס הוא הורדת הסכום המנוכה מהמשכורת החייבת במס. למשל: הרווחת 1500 ש"ח. מתוכם הפקדת 300 ש"ח לקופת גמל. מס הכנסה לא יתייחס ל-300 ש"ח שהופקדו כאל הכנסה חייבת במס, ויגבה מס רק מתוך 1,200 ש"ח הנותרים. ניכוי מס בהפקדה לקופת גמל מוגדר בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה.

מהן הטבות המס לעצמאי בשנת 2019?

תקרת הסכום השנתי להפקדה לקופת גמל וקבלת הטבות מס לעצמאי היא 34,848 ש"ח .הסכום מתחלק לזיכוי מס ולניכוי מס לפי הסעיפים המתאימים בפקודת מס הכנסה

תקרת הפקדה לעצמאים ב-2019

איך הגענו לסכום הפקדה של 33,848 ש"ח?
ניתן להפקיד עד 16.5% מההכנסה המזכה, שתקרתה ב- 2019 היא 211,200 ש"ח (סכום שנתי). נכפיל 16.5% מתוך 211,200 ש"ח ונקבל 33,848 ש"ח – עליהם אתם זכאים להטבות מס.

איך מתחלקות הטבות המס בין ניכוי מס ובין זיכוי מס?

הטבות מס הכנסה לעצמאים בהפקדה לקופת גמל מתחלקות לשני חלקים שאינם שווים, העומדים על תקרות ההפקדה הבאות ב-2019:

 • ניכוי מס עד סכום של 11% מתוך ההכנסה השנתית המזכה שהיא 211,200 ש"ח. הסכום להפקדה הוא עד 23,232 ש"ח. אפשר להפקיד גם פחות. עלות ההטבה שתקבלו משתנה לפי מדרגות המס שאתם חייבים, אבל סכומה המקסימלי יכול להגיע ל- 7,201 ש"ח.
 • זיכוי מס עד סכום של 5.5% מתוך ההכנסה השנתית המזכה. הזיכוי הוא על 35% מסכום מס הכנסה שאתם חייבים: תקרת הזיכוי עומדת על 5.5% מתוך 211,200 ש"ח, הסכום להפקדה הוא עד 11,616 ש"ח. אתם יכולים להפקיד גם פחות. תוכלו לקבל זיכוי מס עד לסך של 4,066 ש"ח.

מה גובה הטבות מס לשכירים בשנת 2019?

הטבות המס לשכירים לפי פקודת מס הכנסה כוללות זיכוי מס הכנסה וניכוי מס. סעיף 45א לפקודת מס הכנסה וסעיף 47 לפקודת מס הכנסה משתמשים במושגים שכדאי להכיר:

 • משכורת מבוטחת
 • עמית מוטב
 • תקרת משכורת אליה מתייחסים סע' 45א וסע' 47 בשנת 2019 היא 8,800 ש"ח. סך הזיכויים והניכויים מכח שני הסעיפים האלה יהיה אך ורק עד גובה משכורת זה.

מהי משכורת מבוטחת?

המשכורת שלפיה המעביד מבצע עבורך הפרשות לפנסיה. פנסיה כוללת: קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים. משכורת זו בדרך כלל אינה כוללת תוספות כמו שעות נוספות, הוצאות רכב, בונוסים, תורנויות וכוננויות, החזרי הוצאות ועוד.

תוספות אלה, וכן כל חלק מהמשכורת שאינו כלול בהפרשות לפנסיה נחשבים למשכורת שאינה מבוטחת .

למשכורת מבוטחת ולחלק המשכורת שאינו מבוטח ניתנות הטבות מס שונות.

מיהו עמית מוטב?

שכיר שסך ההפקדות השנתי שלו ושל המעביד שלו לקופת גמל לקצבה הוא לפחות 16% מהשכר הממוצע במשק, המסתכמים ב-2019 בסכום של 1,644 ש"ח בחודש. מי שההפקדות עבורו נמוכות מסכום זה אינו במעמד "עמית מוטב". כל הנתונים הבאים מתייחסים לעמית מוטב. להסבר על הטבות מס לעמית שאינו מוטב, עברו לסעיף הטבות מס לעמית שאינו מוטב ב-2019.

מה תקרת סכום ההפקדה לקבלת זיכוי מס הכנסה לפי סע' 45א?

סע' 45א לפקודת מס הכנסה קובע את התנאים לקבלת זיכוי מס לשכירים בלבד. נכון לשנת 2019 שכיר זכאי לקבל זיכוי מס על סכום שנתי של 7,392 ש"ח מתוך המשכורת המבוטחת.


החישוב הוא 7% מתוך המשכורת המבוטחת (ב- 2019 המשכורת המבוטחת לצורך סע' זה היא עד 8,800 ש"ח). סכום זה הוא עד 616 לחודש, כלומר עד 7,392 ש"ח לשנה.

על סכום של עד 7,392 ש"ח ינתן 35% זיכוי מס הכנסה כמפורט בסעיף 45א(ה) לפקודת מס הכנסה, כלומר, זיכוי של 215.6 ש"ח לחודש, המסתכמים בזיכוי של עד 2,587 ש"ח לשנה.

איך מתבצע זיכוי מס על משכורת מבוטחת?

כאשר מחלקת שכר מעבירה הפרשות לפנסיה אל קופת גמל, עבור המשכורת המבוטחת, נוצר עבורך זיכוי מס אוטומטי על הפרשות אלה, עד לתקרה של 616 ש"ח לחודש. מבחינתכם הכל נעשה בצורה אוטומטית, ואתם יכולים לשאול את מחלקת שכר איך ואיפה אתם רואים את הזיכוי בתלוש המשכורת.

אם הזיכוי האוטומטי נמוך מהתקרה, האם ניתן להפריש עצמאית סכום נוסף?

אם זיכוי המס האוטומטי נמוך מהתקרה, תוכלו להפקיד את ההפרש, כחלק מההכנסה הלא מבוטחת, או כחלק מההכנסה המבוטחת אם אתם עומדים במספר תנאים הקבועים בחוק מס הכנסה. ניתן גם להפריש לקופת גמל עוד סכום מתוך ההכנסה הלא מבוטחת בהתאם לתנאי פקודת מס הכנסה.

החישוב לזכאות דורש ייעוץ פרטני, המתייחס לנתוניכם האישיים ולמשכורתכם. תוכלו להתייעץ עם נציג של קופת הגמל שלכם או עם מומחה בלתי תלוי.

מה תנאי הטבת ניכוי מס לשכיר לפי סע' 47 לפקודת מס הכנסה?

תנאי זכאות לניכוי מס מפורטים בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה. נתחיל בתנאי הקובע האם אתם, כשכירים, בכלל זכאים לניכוי לפי סע' 47:

אם המשכורת המבוטחת שלכם עולה על 22,000 ש"ח, אינכם זכאים לניכוי לפי סע' 47.

מכאן נמשיך להטבת המס של ניכוי מס לשכיר ועצמאי שהם עמית מוטב:

ניכוי מס של 11% על המשכורת הלא מבוטחת ועד תקרה של 8,800 ש"ח ב- 2019 . החישוב לסכום המדוייק מתוך המשכורת שלכם שניתן לערוך לו ניכוי הוא מורכב ונראה כך:

 • 11% מההכנסה הלא מבוטחת שממנה מפחיתים את המשכורת המבוטחת וההפרש הזה הוא עד 8800 ש"ח. הסעיף הזה רלוונטי רק אם המשכורת הלא מבוטחת גבוהה יותר מהמשכורת המבוטחת.
  לכך מוסיפים את החישוב הבא:
 • 11% מההכנסה הלא מבוטחת לפי חישוב: ההכנסה כולה (מבוטחת ולא מבוטחת) פחות המשכורת המבוטחת או פחות 8,800 ש"ח – הגבוה מביניהם. אם תוצאת ההפרש גדולה מ- 8,800, עדיין ינתן ניכוי רק על 8,800 ש"ח.

בלי להתעמק בכל החישוב המסובך, השורה התחתונה היא שמקסימום הסכום עליו ינתן ניכוי הוא 8,800 ש"ח.

בכל מקרה, תקרת ההפקדה נקבעת לפי נתוני המשכורת האישיים ולכך נדרש ייעוץ אישי שניתן לקבל מנציג קופת הגמל שלכם או ממומחה בתחום.

הטבות מס לעמית שאינו מוטב ב- 2019

עמית שאינו מוטב זכאי להטבות המס הבאות:

 • זיכוי מס הכנסה לפי סע' 45: זהה להטבה של עמית מוטב. 7% מתוך המשכורת המבוטחת עד ל- 8,800 ש"ח. ב- 2019 סכום זה הוא עד 616 לחודש, כלומר 7,392 ש"ח לשנה.
  על סכום זה ינתן 35% זיכוי מס הכנסה כמפורט בסעיף 45א(ה) לפקודת מס הכנסה, כלומר, זיכוי עד 215.6 ש"ח לחודש.
 • ניכוי מס הכנסה לפי סע' 47: ינוכו 5% מתוך המשכורת הלא מבוטחת עד לגובה 8,800 ש"ח ב- 2019.

סדר פעולות לזיכוי מס וניכוי מס לפי סע' 45א ו- 47

פקודת מס הכנסה לא קובעת את סדר הפעולות, ולכן אפשר לבחור את סדר הפעולות לפי הדרך בה תקבלו את מקסימום ההטבה.

עד מדרגת מס הכנסה של 35% (משכורת עד 20,000 ש"ח ב- 2019) – עדיף קודם כל פעולת זיכוי מס ואחריה ניכוי מס.

ממשכורת של 20,000 ש"ח ומעלה, עדיף קודם כל ניכוי מס ואחריו זיכוי מס.

העובד גם יכול לבחור את הסכומים שיפקיד לצורך זיכוי מס ולצורך ניכוי מס, כל עוד אינם עולים על התקרות המוגדרות (5% מהמשכורת הלא מבוטחת לזיכוי מס ו-11% לניכוי מס).

סיכום והמלצות

לסיכום, מומלץ לשכירים ולעצמאים להזדרז ולבחור כבר בימים אלה קופת גמל בעלת תשואה טובה ודמי ניהול נמוכים.

אם יש לכם קופת גמל, זה הזמן לבדוק את הביצועים והתשואות של קופת הגמל שלכם, וכן את גובה דמי הניהול. תוצאות הבדיקה יעזרו לכם להחליט אם לעבור לקופת גמל טובה יותר או להשאר בשלכם. אם דמי הניהול גבוהים מידי, כדאי לדבר על כך עם נציג קופת הגמל שלכם. אם אתם מעוניינים לעבור קופת גמל – זה הזמן, לפני שיגיע סוף השנה.

במקביל, אל תסתפקו בהפקדת סכומי החובה לפנסיה וקופת גמל.

כדי לדעת מהו הסכום הגבוה ביותר שאתם יכולים להפקיד בקופת גמל ולקבל עליו הטבת מס הכנסה פנו לקראת סוף השנה לנציג קופת הגמל שבחרתם. נציגי כל קופת גמל מעודכנים ויודעים לייעץ ללקוחותיהם איזה הטבות מס יוכלו לקבל עבור ההפקדה. הטבת מס הכנסה לפי סע' 45א ו-47 לפקודת מס הכנסה יכולה להגיע גם לשליש מסכום ההפקדה שלכם וזאת בנוסף לחיסכון לזמן הפרישה, יתרונות שצריך סיבה טובה מאד כדי לוותר עליהם.


למד על קופות גמל וקרנות פנסיה