הטבות מס בהפקדה לקופת גמל לפי סעיף 45א ו- 47 לפקודת מס הכנסה בשנת 2022

שנת 2022 מתקדמת ולקראת סופה מגיע הזמן לחישוב סכום ההפקדה המקסימלי לקופת גמל או קרן פנסיה עבורו תוכלו לקבל הטבת מס הכנסה. הטבות מס ניתנות למפקידים במהלך שנת המס, לכן אל תחכו לרגע האחרון, ובצעו הפקדות לקופת גמל לפני תום דצמבר 2022.

הטבות מס סעיף 45

עודכן ביוני 2022

המדינה נותנת הטבות מס בהפקדה לחיסכון פנסיוני כולל קופת גמל הן לשכירים והן לעצמאיים. זוהי דרך לעודד את הציבור, גם צעירים שתקופת הפנסיה רחוקה ממחשבותיהם, לדאוג להפקדות מקסימליות לקרן לפנסיה או קופת גמל, במטרה לצבור חסכונות לתקופת הפרישה לגמלאות. הטבות מס ניתנות בתנאים שונים לשכירים ולעצמאים ונקבעו להם תקרות הפקדה שונות.

הטבות מס בהפקדה לחיסכון פנסיוני מטופלות בפקודת מס הכנסה. במאמר יש שימוש במושג "קופת גמל", שמתייחס לכל סוג חיסכון פנסיוני, כמו קופת גמל, ביטוח מנהלים וקרן פנסיה ולהטבות המס עליהם. הסעיפים הרלוונטיים לקבלת הטבת מס בהפקדה לקופת גמל הם סעיף 45א לפקודת מס הכנסה וסעיף 47 לפקודת מס הכנסה.

סעיף 45א וסעיף 47 לפקודת מס הכנסה - הטבות מס לשכירים ולעצמאים

הטבות המס המרוכזות בסעיף 45א ובסעיף 47 לפקודת מס הכנסה חלות על שכירים ועצמאים.

עבור שכירים הן מתייחסות בחלקן לשכר המבוטח שגם המעביד מפקיד עבורו ובחלקן לשכר הלא מבוטח ממנו השכיר רשאי להפקיד באופן עצמאי.

הפקדות שכיר מתחלקות לסוגים הבאים:

 • קופת גמל לשכיר: קופת גמל שאליה מפקידים גם השכיר וגם המעסיק מתוך המשכורת החודשית של השכיר. הסעיפים העוסקים בה הם: סעיף 45א(ד) וסעיף 45א(ה) לפקודת מס הכנסה.
 • קופת גמל עצמאית: קופת גמל שהשכיר פתח לעצמו באופן עצמאי והוא יכול להפקיד אליה אחוזים מתוך חלק המשכורת שאינו נחשב לצורך הפקדות לפנסיה (נקרא "שכר לא מבוטח" ונפרט עליו בהמשך). שכירים מפקידים בקופת גמל עצמאית בדרך כלל בסוף שנה, כאשר ניתן לחשב בצורה מדוייקת את הסכום שעליו ניתן לקבל הטבת מס. הסעיפים העוסקים בה הם: סעיף 45א(ד), סעיף 45א(ה), סעיף 47(ב) וסעיף 47(ב1) לפקודת מס הכנסה.

עצמאים מפקידים לקופת גמל עצמאית. עבור עצמאים כללי הטבות המס ותקרות ההפקדה שונים משל השכירים. סעיפי החוק העוסקים בעצמאים הם: סעיף 45א(ה) וסעיף 47(ב1) לפקודת מס הכנסה.

מהו חיסכון פנסיוני לקבלת הטבות מס לפי סעיף 45א וסעיף 47

הטבת מס הכנסה תנתן למפקידים בקרן פנסיה, קופת גמל משלמת לקצבה או ביטוח מנהלים, או כל שילוב ביניהם.

החל מ- 2008 שכירים חייבים להפקיד לקרן פנסיה או חיסכון פנסיוני אחר והמעסיקים מחוייבים להפקיד עבורם אחוזים מתוך המשכורת. מ-2017 קיימת גם פנסיה חובה לעצמאים. בשני המקרים נקבעו סכומי מינימום שאי אפשר להפקיד פחות מהם ולצידם סכומי מקסימום שעל הפקדתם ניתן לקבל הטבת מס. הטבות מס הכנסה הניתנות בסעיף 45א וסעיף 47 נועדו לעודד את הציבור לחסוך את המקסימום האפשרי לימי הפרישה לגמלאות, אז יוכלו לקבל את הסכום שנצבר עבורם בצורת גמלה חודשית.

מדוע סוף השנה הוא הזמן המתאים להפקדה לקופת גמל

מס הכנסה משלמים מידי חודש, אך מס הכנסה מחשב את מדרגת המס ואת סכום המס המשולם באופן שנתי. גם שכירים וגם עצמאים מרוויחים סכום שונה מידי חודש. אמנם יש שכירים שאצלם המשכורת קבועה, אך גם שכירים יכולים לקבל בונוסים, עמלות או הפחתה בתשלום כיוון שלא עמדו במכסה. אולי קיבלו העלאה בשכר או עברו מקום עבודה והמשכורת השתנתה, אולי חלק המשכורת שאינו מבוטח כמו החזרי הוצאות ועלויות של תורנויות משתנה מידי חודש. זו הסיבה שבחודש דצמבר בוחנים מה היו המשכורות עד לחודש זה ויכולים לשער מה תהיה משכורת דצמבר. לפי הסכומים שהרווחתם והסכומים שהפקדתם לקרן פנסיה או קופת גמל במהלך השנה, אפשר לחשב האם כבר הפקדתם את מלוא הסכום לקבלת הטבות מס, לפי תקרת ההפקדה הקבועה בחוק, או שנותרו סכומים שתוכלו להפריש לצורך קבלת הטבת המס במלואה. זה השלב בו שכיר ועצמאי יכולים להפקיד בתשלום אחד את שאר הסכום עליו יקבלו הטבת מס לקופת גמל עצמאית בתשלום אחד. אפשר להפקיד גם יותר לצורך הגדלת החיסכון, אך על הסכום העודף לא תנתן הטבת מס.

עליכם להפקיד ולקבל אישור על הפקדות לקופת גמל לפני ה- 31.12 בשנה הנוכחית - המועד האחרון לקבלת הטבות מס מרשות המסים. הפקדה רטרואקטיבית עבור השנה הקודמת לא תזכה אתכם בהטבות מס לאותה שנה.

על בחירת קופת גמל תוכלו לקרוא במאמר "מדריך השוואת קרנות השתלמות וגמל".

פקודת מס הכנסה והתקנות מכוחה הם מורכבים, וקשה להבין מהקריאה בהם מה סכומי ההפקדה הזכאים להטבת מס, ומה מעניקה כל הטבה. סכומים אלה משתנים מידי שנה, לפי המשכורות במשק, נבדוק מה תקרות ההפקדה לשכיר ועצמאי ומהם הסכומים המקסימליים שניתן להפקיד בשנת 2022.

ראשית, הטבות המס המוגדרות בחוק מתחלקות לזיכוי מס הכנסה וניכוי מס.

מהי הטבת מס של זיכוי מס הכנסה?

סעיף 45א לפקודת מס הכנסה מעניק 35% זיכוי מס הכנסה בהפקדה לקופת גמל. זיכוי מס הוא החזר כספי של המס הנגבה עד אחוז מסויים. המשמעות היא שאין שינוי במדרגת המס שלכם. דוגמא: הפקדתם 1,000 ש"ח לקופת גמל. לפי סעיף 45א לפקודת מס הכנסה, תקבלו החזר של 350 ש"ח לאחר שנגבה מלוא המס על ההכנסה.

מהי הטבת מס של ניכוי מס?

סעיף 47 לפקודת מס הכנסה מעניק הטבה של ניכוי מס למפקידים לקופת גמל או חיסכון פנסיוני אחר. ניכוי מס הוא הורדת הסכום המנוכה מהמשכורת החייבת במס. למשל: הרווחת 10,000 ש"ח. מתוכם הפקדת 1,000 ש"ח לקופת גמל. מבחינת מס הכנסה הרווחת רק 9,000 ש"ח ורק מהם יגבה מס הכנסה. ניכוי יכול להקטין את מדרגת המס שלכם, למשל כאשר המשכורת היא 21,000 ש"ח והפקדה לצורך ניכוי מורידה אותה ל-19,000 ש"ח - עוברים למדרגת מס נמוכה יותר.

מהן הטבות המס לעצמאי בשנת 2022?

לא כל סכום הפקדה זכאי להטבת מס. המדינה מגבילה את סכום המקסימום הזכאי להטבת מס בעת הפקדה לקופת גמל. כל שנה ניתן להפקיד עד 16.5% מההכנסה המזכה, שהיא הכנסה אחרי הניכויים המותרים בחוק, עד למשכורת שנתית המתעדכנת מידי שנה. בשנת 2022 תקרת ההכנסה השנתית המזכה לעמית מוטב עומדת על 213,600 ש"ח. לעמית שאינו מוטב היא עומדת על 106,800 ש"ח.

נכפיל 16.5% מתוך 213,600 ש"ח ונקבל 35,244 ש"ח - עליהם אתם זכאים להטבת מס, שחלקה ניכוי מס וחלקה זיכוי מס.

אם עצמאי רכש ביטוח אובדן כושר עבודה וקיבל הטבת מס עליו, הוא יוכל להפקיד רק 16% מההכנסה המזכה שהם עד 34,176 ש"ח עליהם זכאים להטבת מס.

איך תדעו מה ההכנסה המזכה שלכם ממנה תוכלו להפקיד 16-16.5% ולקבל הטבת מס? הכוונה להכנסה ברוטו שלפיה מס הכנסה מחשב כמה מס תצטרכו לשלם. רואה החשבון שלכם ידע להגיד מהו הסכום המדויק.

כדי להחשב לעמית מוטב יש להפקיד סכום שנתי השווה ל-16% מהשכר הממוצע של אותה שנה. הוראת שעה שנקבעה בעקבות הקרונה הקפיאה את השכר הממוצע בשנים 2021 ו-2022 והשאירה אותו על 10,551 ש"ח, כמו שהיה ב- 2020.
כדי להחשב לעמית מוטב היכול להפקיד על מלוא 213,600 ש"ח, צריך לבדוק כמה הם 16% מהשכר הממוצע במשק ב-2022:
16% מתוך 10,551 ש"ח הם 1,688 ש"ח לחודש שמסתכמים ב- 20,256 ש"ח לשנה. מי שיפקיד סכום זה יחשב לעמית מוטב, ויוכל להפקיד לפנסיה עד לתקרה של 35,244 ש"ח ויקבל על כך הטבת מס.
אבל, מתוך סכום זה 2,636 ש"ח (נכון ל-2022) יופקדו בלי לקבל הטבת מס, שאר הסכום יזכה להטבות המס לפי סע' 45א ו-47.
מי שלא הפקיד מספיק כדי להחשב כעמית מוטב, יאלץ להסתפק בהטבת מס על הפקדה נמוכה יותר.

איך מתחלקות הטבות המס לעצמאי בין ניכוי מס ובין זיכוי מס?

הטבות מס הכנסה לעצמאים בהפקדה לקופת גמל מתחלקות לניכוי מס ולזיכוי מס, העומדים על הסכומים הבאים ב-2022:

 • ניכוי מס עד סכום של 11% מתוך ההכנסה השנתית המזכה שהיא 213,600 ש"ח. הסכום להפקדה ב- 2022 הוא עד 23,496 ש"ח. עלות ההטבה שתקבלו משתנה לפי מדרגות המס שאתם חייבים. אם נניח שמדרגת המס שלכם היא 47%, הניכוי יכול להגיע לכ- 11,000 ש"ח. אם מדרגת המס ממנה היה הניכוי היא של 20% - עדיין מדובר בהטבה של כ-4,700 ש"ח .
 • זיכוי מס עד סכום של 5.5% מתוך ההכנסה השנתית המזכה. הסכום להפקדה ב-2022 הוא עד 11,748 ש"ח. תוכלו לקבל זיכוי מס בסך 35% שיגיע עד לסך של 4,111 ש"ח.
 • עצמאי שניצל את הטבת המס על רכישת ביטוח אבדן כושר עבודה יוכל לקבל רק 5% זיכוי מס.

מהן הטבות מס לשכירים בשנת 2022?

הטבות המס לשכירים לפי פקודת מס הכנסה כוללות זיכוי מס הכנסה וניכוי מס. סעיף 45א לפקודת מס הכנסה וסעיף 47 לפקודת מס הכנסה משתמשים במושגים שכדאי להכיר:

 • משכורת מבוטחת
 • עמית מוטב

תקרת משכורת אליה מתייחסים סעיף 45א וסעיף 47 בשנת 2022 היא 8,900 ש"ח למשכורת מבוטחת ו-8,900 ש"ח למשכורת לא מבוטחת. סך הזיכויים והניכויים מכח שני הסעיפים האלה יהיה אך ורק עד גובה משכורת זה.

מהי משכורת מבוטחת?

המשכורת שלפיה המעביד מבצע הפרשות לפנסיה. פנסיה כוללת: קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים. משכורת מבוטחת אינה כוללת תוספות כמו שעות נוספות, הוצאות רכב, בונוסים, תורנויות וכוננויות, החזרי הוצאות ועוד.

תוספות אלה, וכן כל חלק מהמשכורת שאינו כלול בהפקדות לפנסיה, לעיתים מכח חוזה העבודה, נחשבים למשכורת שאינה מבוטחת.

דוגמא: בחוזה העבודה נקבע שכר של 18,000 ש"ח וינתן תשלום שעות נוספות וכן נאמר שהמשכורת המבוטחת היא 80% ממשכורת הבסיס בלבד. המשמעות היא שהפקדות המעסיק וההפקדות העובד לפנסיה מחושבות מתוך 14,400 ש"ח בלבד וכל שאר הסכום שהתקבל ממקום העבודה נחשב למשכורת לא מבוטחת, ממנה השכיר יכול להפקיד לקופת גמל עצמאית בסוף שנה ולקבל הטבת מס. סכום המשכורת הלא מבוטחת יותר קשה לחישוב, כי הוא כולל סכומים העשויים להשתנות מידי חודש כמו שעות נוספות, בונוסים והחזרי הוצאות. כדאי להתייעץ עם נציג קופת הגמל או עם מחלקת שכר במקום העבודה כדי שיחשבו כמה אתם רשאים להפקיד השנה לצורך קבלת הטבת המס.

למשכורת מבוטחת ולחלק המשכורת שאינו מבוטח ניתנות הטבות מס שונות.

מיהו שכיר שהוא עמית מוטב?

אצל שכירים סוג ההפקדות הנדרש לשם הגדרה כ"עמית מוטב" שונה מעט מאשר אצל עצמאי. שכיר שסך ההפקדות שלו ושל המעביד שלו לקופת גמל (כולל הפקדות לפיצויים) הוא לפחות 16% מהשכר הממוצע במשק, המסתכמים ב-2022 בהפקדות בסך 1,688 ש"ח לפחות בחודש. מי שההפקדות עבורו נמוכות מסכום זה אינו במעמד "עמית מוטב".
כל הנתונים הבאים מתייחסים לעמית מוטב. להסבר על הטבות מס לעמית שאינו מוטב, עברו לסעיף "הטבות מס לעמית שאינו מוטב ב-2022".

מה תקרת סכום ההפקדה לקבלת זיכוי מס הכנסה על המשכורת המבוטחת

סעיף 45א לפקודת מס הכנסה קובע את התנאים לקבלת זיכוי מס לשכירים . נכון לשנת 2022 תקרת המשכורת המבוטחת היא 8,900 ש"ח. החישוב הוא 7% מתוך המשכורת המבוטחת. מקסימום ההפקדה האפשרי הוא 623 לחודש, או 7,476 ש"ח לשנה.

על הסכום שהפקדתם לקופת גמל תקבלו 35% זיכוי מס הכנסה- כמפורט בסעיף 45א(ה) לפקודת מס הכנסה, כלומר, זיכוי של 218 ש"ח לחודש, המסתכמים בזיכוי של עד 2,616 ש"ח לשנה.

איך מתבצע זיכוי מס על המשכורת המבוטחת?

כאשר מחלקת שכר מעבירה הפרשות לפנסיה אל קופת גמל, עבור המשכורת המבוטחת, נוצר זיכוי מס על הפרשות אלה, עד להפקדה של 623 ש"ח לחודש. מבחינתכם הכל נעשה בצורה אוטומטית, ואתם יכולים לשאול את מחלקת שכר איך ואיפה אתם רואים את הזיכוי בתלוש המשכורת.

זיכוי מס על הפקדה עצמאית מהמשכורת הלא מבוטחת

אפשר להפקיד עד 5% מהמשכורת הלא מבוטחת ועד תקרה של 8,900 ש"ח ב- 2022 ולקבל עליהם 35% זיכוי מס.

תנאי זכאות לניכוי מס לשכיר לפי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה

 • ב-2022 ניתן לבצע הפקדות של עד 11% מהמשכורת שאינה מבוטחת עד משכורת של 8,900 ש"ח בחודש ולקבל עליהם הטבת מס של ניכוי מס.
 • שכירים מוגבלים בהטבת מס לפי סעיף 47. הטבת המס של ניכוי מס ניתנת רק לשכירים שמשכורתם המבוטחת נמוכה מ- 22,250 ש"ח (הסכום משתנה מעט מידי שנה).

הטבת מס לשכיר שהוא עמית מוטב לפי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה

 • ינתן ניכוי מס על 11% על המשכורת הלא מבוטחת. הניכוי מופחת מההכנסה שלכם וכך מקטין את המס הנדרש עליה. ב- 2022 אפשר להפקיד עד 979 ש"ח לחודש המסתכמים ב- 11,748 ש"ח לשנה עליהם ינתן ניכוי מס בהתאם למדרגת המס שלכם.
 • ינתן זיכוי מס על הפקדה של 5% מתוך המשכורת הלא מבוטחת. אפשר להפקיד עד 445 לחודש (5% מ-8,900 ש"ח) שהם 5,340 ש"ח לשנה. השכיר יקבל החזר על 35% מתוכם - כלומר, החזר של 1,869 ש"ח.

הטבות מס לשכיר שהוא עמית לא מוטב

הטבת המס על זיכוי נשארת ללא שינוי, אך הטבת המס לניכוי מס היא קטנה יותר.

 • ינתן ניכוי מס של 5% בלבד על המשכורת הלא מבוטחת ועד תקרה של 8,900 ש"ח ב- 2022 (בניגוד לעמית מוטב הזכאי לניכוי של 11%). כלומר ניכוי של עד 445 ש"ח לחודש המסתכמים ב- 5,340 לשנה.
 • הטבה זהה להטבת מס לעמית מוטב: ינתן זיכוי מס על הפקדה של 5% מתוך המשכורת הלא מבוטחת ועד תקרה של 8,900 ש"ח ב- 2022 . זיכוי המס הוא על 35% מהסכום שהופקד. ניתן להפקיד עד 5,340 לשנה ולקבל החזר עד 1,869 ש"ח.

סדר פעולות לזיכוי מס וניכוי מס לפי סעיף 45א ו- 47

פקודת מס הכנסה לא קובעת את סדר הפעולות, ולכן אפשר לבחור את סדר הפעולות לפי הדרך בה תקבלו את מקסימום ההטבה.

עד מדרגת מס הכנסה של 35% (משכורת עד 20,621 ש"ח ב- 2022) - עדיף קודם כל פעולת זיכוי מס ואחריה ניכוי מס.

ממשכורת של 20,621 ש"ח ומעלה, עדיף קודם כל ניכוי מס ואחריו זיכוי מס.

העובד גם יכול לבחור את הסכומים שיפקיד לצורך זיכוי מס ולצורך ניכוי מס, כל עוד אינם עולים על התקרות המוגדרות (5% מהמשכורת הלא מבוטחת לזיכוי מס ו-11% לניכוי מס).

סיכום והמלצות

מומלץ לשכירים ולעצמאים לבחור קרן פנסיה או קופת גמל בעלת תשואה טובה ודמי ניהול נמוכים. אם יש לכם קופת גמל, זה הזמן להשוות את הביצועים והתשואות של קופת הגמל שלכם או קרן הפנסיה שלכם מול המתחרות, וכן את גובה דמי הניהול. תוצאות הבדיקה יעזרו לכם להחליט אם לעבור לקופת גמל טובה יותר או להשאר בשלכם. אם דמי הניהול גבוהים מידי, נהלו משא ומתן להפחתה שלהם. אם אתם מעוניינים לעבור קופת גמל - זה הזמן.

כדי לדעת מהו הסכום הגבוה ביותר שאתם יכולים להפקיד בקופת גמל ולקבל עליו הטבת מס הכנסה פנו לקראת סוף השנה לשירות לקוחות בקופת הגמל שלכם. נציגי כל קופת גמל מעודכנים ויודעים לייעץ ללקוחותיהם איזה הטבות מס יוכלו לקבל עבור ההפקדה.

את ההפקדות מומלץ לבצע מספר ימים לפני סוף דצמבר, כיוון שרישום ההפקדה אינו מיידי והטבת המס ניתנת רק על הפקדות שנרשמו עד 31.12 של אותה השנה.

הטבת מס הכנסה לפי סעיף 45א ו-47 לפקודת מס הכנסה יכולה להגיע גם לשליש מסכום ההפקדה שלכם וזאת בנוסף לחיסכון לזמן הפרישה. יתרונות שצריך סיבה טובה מאד כדי לוותר עליהם.

זכרו שאתם רשאים להפקיד לקופת גמל יותר מסכומי החובה לחיסכון פנסיוני וגם יותר מהסכומים הזכאים להטבת מס, וכך להגדיל את חסכונותיכם לעתיד.

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק


הצעה אטרקטיבית גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים מצויינים

 • בדיקת הוזלת דמי ניהול בקרן השתלמות
  וקופת גמל קיימת
 • הצעות ארטקטיביות לפתיחת קרן השתלמות
  או קופת גמל חדשה
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

למד על קופות גמל וקרנות פנסיה