הטבות מס בהפקדה לקופת גמל לפי סעיף 45א ו- 47 לפקודת מס הכנסה בשנת 2024

שנת 2024 כבר כאן וזהו הזמן המתאים לחישוב סכום ההפקדה לקופת גמל או קרן פנסיה עבורו שכירים ועצמאים מקבלים הטבת מס הכנסה. הטבות מס ניתנות למפקידים במהלך שנת המס, לכן אל תשכחו לבצע הפקדות לקופת גמל לכל המאוחר במהלך דצמבר 2024.

הטבות מס סעיף 45

עודכן בינואר 2024

המדינה נותנת הטבות מס בהפקדה לחיסכון פנסיוני כולל קופת גמל הן לשכירים והן לעצמאיים. זוהי דרך לעודד את הציבור, גם צעירים שתקופת הפנסיה רחוקה מהם ומהנושאים המעסיקים אותם, לדאוג להפקדות מקסימליות לקרן לפנסיה או קופת גמל, במטרה שבתקופת הפרישה לגמלאות יהיה להם חיסכון שיספיק לשמירת רמת החיים.
הטבות מס ניתנות בתנאים שונים לשכירים ולעצמאים ונקבעו להם תקרות הפקדה שונות.

הטבות מס בהפקדה לחיסכון פנסיוני מטופלות בסעיף 45א וסעיף 47 לפקודת מס הכנסה. המושג "הפקדה לקופת גמל", החוזר על עצמו במאמר, מתייחס לכל סוג חיסכון פנסיוני, כמו קופת גמל, ביטוח מנהלים וקרן פנסיה.

סעיף 45א וסעיף 47 לפקודת מס הכנסה - הטבות מס לשכירים ולעצמאים

הטבות המס המרוכזות בסעיף 45א ובסעיף 47 לפקודת מס הכנסה חלות על שכירים ועצמאים.

עבור שכירים הן מתייחסות בחלקן לשכר המבוטח (שממנו גם העובד וגם המעסיק מפקידים על שם העובד) ובחלקן לשכר הלא מבוטח שממנו השכיר רשאי להפקיד באופן עצמאי.

הפקדות שכיר מתחלקות לסוגים הבאים:

 • קופת גמל לשכיר: קופת גמל שאליה מפקידים גם השכיר וגם המעסיק מתוך המשכורת המבוטחת של השכיר.הסעיפים העוסקים בה הם: סעיף 45א(ד) וסעיף 45א(ה) לפקודת מס הכנסה.
 • קופת גמל עצמאית: קופת גמל שהשכיר פתח על שמו באופן עצמאי והוא יכול להפקיד אליה אחוזים מתוך חלק המשכורת שממנו אין הפקדה מטעם המעסיק (נקרא "שכר לא מבוטח" ונפרט עליו בהמשך). שכירים מפקידים בקופת גמל עצמאית בדרך כלל בסוף שנה, כאשר ניתן לחשב בצורה מדוייקת את הסכום שעליו ניתן לקבל הטבת מס. הסעיפים העוסקים בה הם: סעיף 45א(ד), סעיף 45א(ה), סעיף 47(ב) וסעיף 47(ב1) לפקודת מס הכנסה.

עצמאים מפקידים לקופת גמל עצמאית. עבור עצמאים כללי הטבות המס ותקרות ההפקדה שונים משל השכירים. סעיפי החוק העוסקים בעצמאים הם: סעיף 45א(ה) וסעיף 47(ב1) לפקודת מס הכנסה.

איזה הפקדות לחיסכון פנסיוני מעניקות הטבות מס לפי סעיף 45א וסעיף 47

הטבת מס הכנסה תנתן למפקידים בקרן פנסיה, קופת גמל משלמת לקצבה או ביטוח מנהלים, או כל שילוב ביניהם. הטבות המס הן מהסוג של "זיכוי מס הכנסה" ו"ניכוי מס הכנסה".

החל מ- 2008 שכירים חייבים להפקיד לקרן פנסיה או חיסכון פנסיוני אחר והמעסיקים מחוייבים להפקיד עבורם אחוזים מתוך המשכורת. מ-2017 קיימת גם פנסיה חובה לעצמאים. בשני המקרים נקבעו סכומי מינימום שאי אפשר להפקיד פחות מהם ולצידם הטבות מס הניתנות על סכומי ההפקדה לפנסיה - עד לתקרה השנתית שמשתנה מעט מידי שנה. אם מפקידים יותר מהתקרה לא תנתן הטבת מס על הסכום העודף, אך עדיין מדובר בסכום חיסכון שיכול לתת תשואות לאורך זמן. הטבות מס הכנסה הניתנות בסעיף 45א וסעיף 47 נועדו לעודד את הציבור לחסוך את המקסימום האפשרי לימי הפרישה לגמלאות.

מדוע סוף השנה הוא הזמן המתאים להפקדה לקופת גמל

דרך הפעולה של מס הכנסה היא שנתית וחודשית כאחד: למרות שמס הכנסה גובה מס מידי חודש מהשכר או המשכורת, חישוב המס הוא שנתי. מס הכנסה בוחן את סך המשכורות והשכר שהתקבלו במשך השנה ומהן נגזרים מדרגות המס, הטבות המס וסכום המס שצריך לשלם. לכן רק לקראת סוף השנה (כשיש מידע על 11 חודשי שכר והפקדות וניתן לשער בצורה טובה מה יהיה הסכום בחודש האחרון), אפשר לחשב כמה הופקד לחיסכון פנסיוני במשך השנה והאם סכום ההפקדה נמוך מסכום הזכאות להטבת מס. אם לפי החישוב נותר סכום המזכה בהטבת המס - מותר לשכיר או העצמאי יוכל להפקיד בתשלום אחד את שאר הסכום לקופת גמל עצמאית בתשלום אחד. אפשר להפקיד גם יותר לצורך הגדלת החיסכון, אך על הסכום העודף לא תנתן הטבת מס.

עליכם להפקיד ולקבל אישור על הפקדות לקופת גמל לפני ה- 31.12 בשנה הנוכחית - המועד האחרון לקבלת הטבות מס מרשות המסים. הפקדה רטרואקטיבית עבור השנה הקודמת לא תזכה אתכם בהטבות מס לאותה שנה.

על בחירת קופת גמל תוכלו לקרוא במאמר "מדריך השוואת קרנות השתלמות וגמל".

פקודת מס הכנסה והתקנות מכוחה הם מורכבים, וקשה להבין מהקריאה בהם מה סכומי ההפקדה הזכאים להטבת מס, ומה מעניקה כל הטבה. סכומים אלה משתנים מידי שנה, לפי המשכורות במשק, נבדוק מה תקרות ההפקדה לשכיר ועצמאי ומהם הסכומים המקסימליים שניתן להפקיד בשנת 2024.

מהי הטבת מס של זיכוי מס הכנסה?

סעיף 45א לפקודת מס הכנסה מעניק 35% זיכוי מס הכנסה בהפקדה לקופת גמל. זיכוי מס הוא החזר כספי של המס הנגבה עד אחוז מסויים. המשמעות היא שאין שינוי במדרגת המס שלכם. דוגמא: הפקדתם 1,000 ש"ח לקופת גמל. לפי סעיף 45א לפקודת מס הכנסה, מס הכנסה גובה את חלקו בהתאם למדרגת המס של ההכנסה, ולאחר מכן תקבלו החזר של 350 ש"ח.

מהי הטבת מס של ניכוי מס?

סעיף 47 לפקודת מס הכנסה מעניק הטבה של ניכוי מס למפקידים לקופת גמל או חיסכון פנסיוני אחר. ניכוי מס הוא הורדת הסכום המנוכה מהמשכורת החייבת במס. למשל: הרווחת 10,000 ש"ח. מתוכם הפקדת 1,000 ש"ח לקופת גמל. מבחינת מס הכנסה הרווחת רק 9,000 ש"ח ורק מהם יגבה מס הכנסה. ניכוי יכול להקטין את מדרגת המס שלכם, למשל כאשר המשכורת היא 21,000 ש"ח והפקדה לצורך ניכוי מורידה אותה ל-19,000 ש"ח - עוברים למדרגת מס נמוכה יותר.

מהן הטבות המס לעצמאי בשנת 2024?

לא כל סכום הפקדה זכאי להטבת מס. המדינה מגבילה את סכום המקסימום הזכאי להטבת מס בעת הפקדה לקופת גמל. כל שנה ניתן להפקיד עד 16.5% מה"הכנסה המזכה", שהיא הכנסת הברוטו שמתוכה מס הכנסה מחשב את סכומי המס שתשלמו. אך להכנסה המזכה יש תקרה שנתית, המתעדכנת מידי שנה, והפקדות מעבר לתקרה לא זוכות להטבת מס. בשנת 2024 תקרת ההכנסה השנתית המזכה לעמית מוטב עומדת על 232,800 ש"ח. לעמית שאינו מוטב תקרת ההפקדה השנתית נמוכה יותר.

נכפיל 16.5% מתוך 232,800 ש"ח ונקבל הפקדה של 38,412 ש"ח לחיסכון פנסיוני בשנה- שהם הסכום המקסימלי עליו יש הטבת מס, שחלקה ניכוי מס וחלקה זיכוי מס.

אם עצמאי רכש ביטוח אובדן כושר עבודה וקיבל הטבת מס עליו, הוא יוכל להפקיד רק 16% מההכנסה המזכה שהם עד 37,248 ש"ח עליהם זכאים להטבת מס.

איך תדעו מה ההכנסה המזכה שלכם ממנה תוכלו להפקיד עד 16.5% ולקבל הטבת מס? רואה החשבון שלכם ידע לחשב את ההכנסה המזכה ולהגיד מהו הסכום המדויק.

כדי להיות עמית מוטב, היכול להפקיד על מלוא 232,800 ש"ח, יש להפקיד לפחות סכום שנתי השווה ל-16% מהשכר הממוצע של אותה שנה.
בשנת 2024 עלה השכר הממוצע ל- 12,536 ש"ח.
16% מתוך 12,536 ש"ח הם 2,006 ש"ח לחודש שמסתכמים ב- 24,069 ש"ח לשנה. מי שיפקיד סכום זה יחשב לעמית מוטב, ויוכל לקבל הטבת מס על הפקדה לפנסיה עד לתקרה של 38,412 ש"ח.
אבל, 24,069 ש"ח שצריך להפקיד כדי להיות עמית מוטב, מתחלקים ל- 19,206 ש"ח עליהם יש הטבות מס (ניכוי מס וזיכוי מס כמפורט בהמשך) ולהפקדה של עוד 4,863 ש"ח (נכון ל-2024) שאין עליהם הטבת מס.
מי שלא הפקיד מספיק כדי להחשב כעמית מוטב, יאלץ להסתפק בהטבת מס על הפקדה נמוכה יותר.

תקרת ההפקדה למי שאינו "עמית מוטב"

תקרת סכום ההפקדה למי שאינו עמית מוטב נמדדת לפי גובה ההכנסה המזכה השנתית:

הכנסה מזכה של פחות מ-164,400 ש"ח בשנה: אין הבדל בין הפקדות עמית מוטב ושאינו מוטב. מפקידים עד 16.5% מההכנסה השנתית.

הכנסה מזכה של 164,400 ש"ח ומעלה בשנה: עמית שאינו מוטב יוכל להפקיד 16.5% רק עד תקרת הפקדה שב- 2024 עומדת על 116,400 ש"ח (מחצית מתקרת ההפקדה של עמית מוטב שהיא 232,800 ש"ח).

איך מתחלקות הטבות המס לעצמאי בין ניכוי מס ובין זיכוי מס?

הטבות מס הכנסה לעצמאים בהפקדה של 38,412 ש"ח לקופת גמל מתחלקות לניכוי מס ולזיכוי מס, העומדים על הסכומים הבאים ב-2024:

 • ניכוי מס עד סכום של 11% מתוך ההכנסה השנתית המזכה שהיא 232,800 ש"ח. הסכום להפקדה לעמית מוטב ב- 2024 הוא עד 25,608 ש"ח. עלות ההטבה שתקבלו משתנה לפי מדרגות המס שאתם חייבים. אם נניח שמדרגת המס שלכם היא 47%, הניכוי יכול להגיע לכ- 12,000 ש"ח. אם מדרגת המס ממנה היה הניכוי היא של 20% - עדיין מדובר בהטבה של כמה מאות שקלים.
 • זיכוי מס עד סכום של 5.5% מתוך ההכנסה השנתית המזכה. הסכום להפקדה לעמית מוטב ב-2024 הוא עד 12,804 ש"ח. תוכלו לקבל זיכוי מס בסך 35% שיגיע עד לסך של 4,481 ש"ח.
 • עצמאי שניצל את הטבת המס על רכישת ביטוח אבדן כושר עבודה יוכל לקבל רק 5% זיכוי מס.

מהן הטבות מס לשכירים בשנת 2024?

הטבות המס לשכירים לפי פקודת מס הכנסה כוללות זיכוי מס הכנסה וניכוי מס. סעיף 45א לפקודת מס הכנסה וסעיף 47 לפקודת מס הכנסה משתמשים במושגים שכדאי להכיר:

 • משכורת מבוטחת
 • עמית מוטב

תקרת משכורת אליה מתייחסים סעיף 45א וסעיף 47 בשנת 2024 היא 9,700 ש"ח למשכורת מבוטחת ו-9,700 ש"ח למשכורת לא מבוטחת. סך הזיכויים והניכויים מכח שני הסעיפים האלה יהיה אך ורק עד גובה משכורת זה.

מהי משכורת מבוטחת?

המשכורת שלפיה המעביד מבצע הפרשות לפנסיה. פנסיה כוללת: קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים. משכורת מבוטחת אינה כוללת תוספות כמו שעות נוספות, הוצאות רכב, בונוסים, תורנויות וכוננויות, החזרי הוצאות ועוד.

תוספות אלה, וכן כל חלק מהמשכורת שאינו כלול בהפקדות לפנסיה, מכח חוזה העבודה או כל סיבה אחרת, נחשבים למשכורת שאינה מבוטחת.

דוגמא: בחוזה העבודה נקבע שכר של 18,000 ש"ח וינתן תשלום שעות נוספות וכן נאמר שהמשכורת המבוטחת היא 80% ממשכורת הבסיס בלבד. המשמעות היא שהפקדות המעסיק וההפקדות העובד לפנסיה מחושבות מתוך 14,400 ש"ח בלבד וכל שאר הסכום שהתקבל ממקום העבודה נחשב למשכורת לא מבוטחת, ממנה השכיר יכול להפקיד לקופת גמל עצמאית בסוף שנה ולקבל הטבת מס. סכום המשכורת הלא מבוטחת יותר קשה לחישוב, כי הוא כולל סכומים העשויים להשתנות מידי חודש כמו שעות נוספות, בונוסים והחזרי הוצאות. כדאי להתייעץ עם נציג קופת הגמל או עם מחלקת שכר במקום העבודה כדי שיחשבו כמה אתם רשאים להפקיד השנה לצורך קבלת הטבת המס.

למשכורת מבוטחת ולחלק המשכורת שאינו מבוטח ניתנות הטבות מס שונות.

מיהו שכיר שהוא עמית מוטב?

הגדרת שכיר כ"עמית מוטב" שונה מעט מאותה הגדרה אצל עצמאי. שכיר שסך ההפקדות שלו ושל המעביד לקופת גמל (כולל הפקדות לפיצויים) הוא לפחות 16% מהשכר הממוצע במשק, המסתכמים ב-2024 בהפקדות בסך 2,006 ש"ח לפחות בחודש. מי שההפקדות עבורו נמוכות מסכום זה אינו במעמד "עמית מוטב".
עמית שאינו מוטב זכאי להטבת ניכוי מס נמוכה יותר, כמפורט בהמשך.

איך מתחלקות הטבות המס למשכורת מבוטח ושאינה מבוטחת

 • משכורת מבוטחת: קיימת הטבת זיכוי מס בלבד. ניתן להפקיד עד 7% מהמשכורת ועד תקרת המשכורת שנקבעה לאותה שנה. הטבה זו זהה לעמית מוטב ושאינו מוטב.
 • משכורת שאינה מבוטחת: קיימת הטבת זיכוי מס על הפקדת עד 5% מהמשכורת, עד תקרת המשכורת הלא מבוטחת - הטבה זו זהה לעמית מוטב ושאינו מוטב.
  למשכורת לא מבוטחת יש גם הטבת ניכוי מס המשתנה בגובהה בין עמית מוטב ועמית שאינו מוטב.

מה תקרת סכום ההפקדה לקבלת זיכוי מס הכנסה על המשכורת המבוטחת

סעיף 45א לפקודת מס הכנסה קובע את התנאים לקבלת זיכוי מס לשכירים . נכון לשנת 2024 תקרת המשכורת המבוטחת היא 9,700 ש"ח. החישוב הוא 7% מתוך המשכורת המבוטחת. מקסימום ההפקדה האפשרי הוא 679 לחודש.

על הסכום שהפקדתם לקופת גמל תקבלו 35% זיכוי מס הכנסה- כמפורט בסעיף 45א(ה) לפקודת מס הכנסה, כלומר, זיכוי של 238 ש"ח לחודש, המסתכמים בזיכוי של עד 2,852 ש"ח לשנה.

איך מתבצע זיכוי מס על המשכורת המבוטחת?

כאשר מחלקת שכר מעבירה הפרשות לפנסיה אל קופת גמל, עבור המשכורת המבוטחת, נוצר זיכוי מס על הפרשות אלה, עד להפקדה של 679 ש"ח לחודש. מבחינתכם הכל נעשה בצורה אוטומטית, ואתם יכולים לשאול את מחלקת שכר איך ואיפה אתם רואים את הזיכוי בתלוש המשכורת.

זיכוי מס על הפקדה עצמאית מהמשכורת שאינה מבוטחת

אפשר להפקיד עד 5% מהמשכורת הלא מבוטחת שתקרתה הוא 9,700 ש"ח ב- 2024 ולקבל עליהם 35% זיכוי מס. כלומר, תוכלו להפקיד עד 485 לחודש ולקבל החזר על 35% מתוכם - כלומר, החזר של 2,037 ש"ח לשנה.

תנאי זכאות לניכוי מס לשכיר לפי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה

 • ב-2024 ניתן לבצע הפקדות של עד 11% מהמשכורת שאינה מבוטחת עד משכורת של 9,700 ש"ח בחודש ולקבל עליהם הטבת מס של ניכוי מס.
 • שכירים מוגבלים בהטבת מס לפי סעיף 47. הטבת המס של ניכוי מס ניתנת רק לשכירים שמשכורתם המבוטחת נמוכה מ- 24,250 ש"ח (הסכום משתנה מעט מידי שנה).

הטבת מס מסוג ניכוי לשכיר שהוא עמית מוטב לפי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה

ינתן ניכוי מס על 11% על המשכורת הלא מבוטחת. הניכוי מופחת מההכנסה שלכם וכך מקטין את המס הנדרש עליה. ב- 2024 אפשר להפקיד עד 1,067 ש"ח לחודש עליהם ינתן ניכוי מס בהתאם למדרגת המס שלכם.

הטבות מס לשכיר שהוא עמית לא מוטב

הטבת המס על זיכוי נשארת ללא שינוי, אך הטבת המס לניכוי מס היא קטנה יותר.

ינתן ניכוי מס של 5% בלבד על המשכורת הלא מבוטחת ועד תקרה של 9,700 ש"ח ב- 2024 (בניגוד לעמית מוטב הזכאי לניכוי של 11%). כלומר ניכוי של עד 485 ש"ח לחודש.

סדר פעולות לזיכוי מס וניכוי מס לפי סעיף 45א ו- 47

פקודת מס הכנסה לא קובעת את סדר הפעולות, ולכן אפשר לבחור את סדר הפעולות לפי הדרך בה תקבלו את מקסימום ההטבה.

עד מדרגת מס הכנסה של 35% (משכורת עד 24,440 ש"ח ב- 2024) - עדיף קודם כל פעולת זיכוי מס ואחריה ניכוי מס.

ממשכורת של 24,441 ש"ח ומעלה, עדיף קודם כל ניכוי מס ואחריו זיכוי מס.

העובד גם יכול לבחור את הסכומים שיפקיד לצורך זיכוי מס ולצורך ניכוי מס, כל עוד אינם עולים על התקרות המוגדרות (5% מהמשכורת הלא מבוטחת לזיכוי מס ו-11% לניכוי מס).

סיכום והמלצות

מומלץ לשכירים ולעצמאים לבחור קרן פנסיה או קופת גמל בעלת תשואה טובה ודמי ניהול נמוכים. אם יש לכם קופת גמל, זה הזמן להשוות את הביצועים והתשואות של קופת הגמל שלכם או קרן הפנסיה שלכם מול המתחרות, וכן את גובה דמי הניהול. תוצאות הבדיקה יעזרו לכם להחליט אם לעבור לקופת גמל טובה יותר או להשאר בשלכם. אם דמי הניהול גבוהים מידי, נהלו משא ומתן להפחתה שלהם. אם אתם מעוניינים לעבור קופת גמל - זה הזמן.

כדי לדעת מהו הסכום הגבוה ביותר שאתם יכולים להפקיד בקופת גמל ולקבל עליו הטבת מס הכנסה פנו לקראת סוף השנה לשירות לקוחות בקופת הגמל שלכם. נציגי כל קופת גמל מעודכנים ויודעים לייעץ ללקוחותיהם איזה הטבות מס יוכלו לקבל עבור ההפקדה.

את ההפקדות מומלץ לבצע מספר ימים לפני סוף דצמבר, כיוון שרישום ההפקדה אינו מיידי והטבת המס ניתנת רק על הפקדות שנרשמו עד 31.12 של אותה השנה.

הטבת מס הכנסה לפי סעיף 45א ו-47 לפקודת מס הכנסה יכולה להגיע גם לשליש מסכום ההפקדה שלכם וזאת בנוסף לחיסכון לזמן הפרישה. יתרונות שצריך סיבה טובה מאד כדי לוותר עליהם.

זכרו שאתם רשאים להפקיד לקופת גמל יותר מסכומי החובה לחיסכון פנסיוני וגם יותר מהסכומים הזכאים להטבת מס, וכך להגדיל את חסכונותיכם לעתיד.

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק


הצעה אטרקטיבית גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים מצויינים

 • בדיקת הוזלת דמי ניהול בקרן השתלמות
  וקופת גמל קיימת
 • הצעות ארטקטיביות לפתיחת קרן השתלמות
  או קופת גמל חדשה
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

למד על קופות גמל וקרנות פנסיה