מה זו קרן פנסיה ומה היא נותנת לחוסך

כולם מפקידים לקרן פנסיה לפי החוק בלי להרהר יותר מידי ובלי להכנס לפרטים. זה הזמן להכיר את קרן הפנסיה, שהיא מכשיר חיסכון הפועל בדרך יחודית לו, ולדעת איך לנהל אותה להפקת המקסימום במקום שהיא תנהל אתכם.


מה זו קרן פנסיה

מעודכן ל- 11/2023

המרוץ של החיים מתחיל להאט אחרי שיוצאים לפנסיה, זה הזמן שלכם להישען לאחור וליהנות מכל מה שעשיתם. כל החיים חסכתם והתכוננתם לרגע הזה, ועכשיו הזמן לנצל אותו בצורה הטובה ביותר. קרוב לודאי שאחד החסכונות העיקריים עליהם תסתמכו הוא קרן פנסיה, סוג החיסכון הנפוץ ביותר לקראת הפרישה לגמלאות, שעוצב לשם כך ושמקודם על ידי המדינה ללא הרף ואף יש חובה על מרבית האוכלוסיה העובדת לחסוך באמצעותו. לקרן פנסיה יש מאפיינים מיוחדים שנועדו להפוך אותה לכלי מתאים ליצירת חיסכון שיספיק לשנים רבות מצד אחד ושלא ירושש את עתודות קרן הפנסיה בשל תשלומים רבים מידי לעמיתים מצד שני.

מה זו קרן פנסיה

קרן פנסיה היא חיסכון לימי הפרישה לגמלאות ונועדה להחליף את המשכורת או השכר שאדם הרוויח עד שפרש. כך מקבל החוסך לאחר פרישתו קצבה חודשית, כמו שבעבר קיבל משכורת חודשית.

מאפיינים מיוחדים של קרן פנסיה

 • ערבות הדדית: המצטרפים לקרן פנסיה נקראים "עמיתים" ומה שמחבר ביניהם הוא עיקרון הערבות הדדית. כל חוסך מפקיד כספים שנצברים בקופה כללית משותפת ולא בחשבון אישי. מנהלי קרן הפנסיה משקיעים את הכסף עבור העמיתים. מתוך הקופה המשותפת משלמים את התביעות של העמיתים – כלומר את הקצבה החודשית לאחר פרישה ואת פיצויי הביטוח למי שזכאי. לעמית יש חשבון, אך החשבון מגדיר את הזכויות של העמית ואת הסכומים שהפקיד לקופה המשותפת, ולא התחייבות לסכום כסף מסויים.
  לערבות ההדדית יש יתרונות: דמי ניהול ודמי ביטוח נמוכים. יש גם חסרונות: הסיבה לדמי הניהול הנמוכים היא שאין התחייבות על גובה הסכום שהעמית זכאי לו, ולכן אין וודאות לגבי סכום הקצבה שיתקבל. אחת ל-3 חודשים קרן הפנסיה בודקת את היחס בין הכסף שנצבר בה ובין תביעות העמיתים (לקצבאות, לתביעות ביטוח ולמשיכת כספים) וחישוב זה קובע את גובה התשלומים עד הבדיקה הבאה. כאשר התביעות ובעקבותיהן התשלומים לעמיתים מעטים, מגדילים את התשלום שמקבל כל עמית. מצד שני, כאשר יש מספר תביעות רב, או יש עמיתים המקבלים סכומים גבוהים מהצפוי או לאורך תקופה ארוכה מהצפוי, מתמעט הכסף לחלוקה, וכל עמית יקבל סכומים נמוכים יותר. התוצאה היא שאי אפשר לדעת מראש מה גובה הקצבה החודשית שתנתן בעת הפרישה, וגובה הקצבה משתנה במהלך תקופת קבלת הקצבה.
 • תקנון: התקנון מסדיר את היחסים בין קרן הפנסיה לעמיתים ואת התנהלות הקרן, כמו מיהו עמית, הזכויות, החובות, התנאים לקבלת קצבה או פיצוי מהביטוח. השימוש בתקנון במקום בחוזה הוא יחודי לקופות גמל לסוגיהן כמו קרן פנסיה וקרן השתלמות. בכל שאר סוגי החיסכון והביטוח היחסים בין הלקוח והחברה נקבעים באמצעות חוזה. תקנון שונה מחוזה במספר דרכים:
  • ההבדל המשמעותי בין חוזה ותקנון: את התקנון ניתן לשנות ללא הסכמת העמית, והשינוי יחול עליו. אל דאגה, קרנות הפנסיה אינן רשאיות להכניס שינויים שרירותיים לפי רצונן. כל שינוי בתקנון מחייב את אישור הממונה על רשות שוק ההון.
  • התקנון הוא אחיד לכל עמיתי הקרן, בניגוד לחוזה שמייצג הסכמות יחודיות בין שני הצדדים. כשהקשר בין החברה והלקוח נקבעים על ידי חוזה, יש אפשרות לקבוע תנאים שונים וחוזים שונים המותאמים לרצונות של כל לקוח, אך בתקנון אין כזו גמישות. מה שכתוב בתקנון חל על כולם. אם כי, יש מקום לדון על גובה דמי הניהול.
  • החל מ- 2018 המדינה קבעה את התקנון האחיד, המחייב את קרנות הפנסיה להתנהל לפיו, וגם יכולות להטיב עם העמיתים מעבר לכתוב בו. כלומר, עדיין יש הבדלים בין תקנוני קרנות הפנסיה, אך יש אוסף תנאים וזכויות שכל קרנות הפנסיה חייבות לתת לעמית.
 • הבטחת תשואות מהממשלה: הממשלה מעוניינת שקרנות הפנסיה לא יפסידו ויוכלו לשלם לחוסכים, אך יש לכך עלויות על משלם המסים. הבטחת התשואה נעשית על ידי אג"ח ממשלתיות הנושאות ריבית קבועה וצמודות למדד, עם תשואה ריאלית של 4.86%, אך הבטחת התשואה היא חלקית בלבד, כדי לא להעמיס מידי על משלם המסים והמדינה: רוב האג"ח מופנה להגנה על כספי הפורשים שמקבלים קצבת פנסיה - 60% מכספי הפורשים מושקע באג"ח הממשלתיות ושאר 40% בשוק ההון, במטרה לשמור על יציבות וגובה הקצבאות (אך הצד השלילי הוא שאם החשבון ספג הפסדים גבוהים לפני הפרישה, מדיניות זו תקשה על יצירת רווחים גבוהים שיחזירו אותו לקדמותו). לעומת זאת, מי שעדיין חוסך ולא פרש זוכה להגנה קטנה יותר: השקעה באג"ח הממשלתיות רק ב-27% מהנכסים ורק עד תקרת הפקדה שנקבעה לכל חוסך. כלומר, גם מי שבחר במסלול עתיר מניות, יגלה שלפחות 27% מהחיסכון יהיה באג"ח ממשלתיות מיועדות. המדינה שוקלת דרכים אחרות להבטחת תשואה, ומסוף 2022 יש מנגנון נוסף להבטחת תשואה של 5.15% המופעל לצד האג"ח הממשלתיות על אותם 27% מהכספים. בכל מקרה, הבטחת התשואה היא חלקית ואינה יכולה למנוע הפסדים בקרן פנסיה.
 • דמי ניהול: העמית משלם לקרן הפנסיה דמי ניהול משני סוגים. 1. דמי ניהול על הפקדות חודשיות. דוגמא: אם אתם מפקידים מידי חודש 2,000 ש"ח ודמי הניהול הם 2.2% מתוכם, הרי שבכל חודש קרן הפנסיה מקבלת 44 ש"ח מתוך 2,000 השקלים ואתם חוסכים רק 1,956 ש"ח. 2. דמי ניהול על סך החיסכון שנצבר על שם העמית.
  קרנות הפנסיה הנבחרות של משרד האוצר הורידו את דמי הניהול הממוצעים של כל קרנות הפנסיה, אז כדאי לבקש הנחה בדמי הניהול לפחות עד לממוצע שהקרן גובה. דמי ניהול נמוכים משמעותם יותר כסף הנצבר ומושקע לטובתכם.
 • תשלום קצבה חודשית: בעת הפרישה נערך חישוב הקובע מה גובה הקצבה החודשית שתשולם בשנים הבאות (ואם הקצבה עולה על סכום מסויים יש אפשרות לקבל את שאר החיסכון כסכום חד פעמי). סכום הקצבה החודשית נקבע על ידי חלוקת סכום החיסכון במקדם המרה שאותו מחשבים ביום הפרישה לגמלאות. מקדם ההמרה כולל בתוכו את דמי הניהול שממשיכים לשלם לקרן הפנסיה גם לאחר הפרישה (מי שפרש עד פברואר 2022 משלם: 0.5% מהחיסכון בקרן פנסיה רגילה ו- 0.3% בקרן פנסיה נבחרת. מי שפורש החל מפברואר 2022 ישלם עד 0.3% דמי ניהול ). גובה מקדם ההמרה נקבע לפי: הגיל בעת הפרישה, שנת הלידה, כמה שנים הפורש צפוי לחיות (תוחלת חיים) - כשלנשים מניחים שהיא ארוכה יותר. תוחלת החיים חשובה כי הקצבה ניתנת לפי התקנון האחיד למשך כל חיי העמית. גורם משפיע נוסף הוא מסלול הורשה שהעמית בחר בעת הפרישה וקובע איך יחולק הכסף שנשאר בקרן הפנסיה לאחר פטירתו. מסלול הורשה קיים גם בפוליסות ביטוח של חברות הביטוח, אך רק בקרן פנסיה ניתן לשלב בין שני מסלולי הורשה: א. כמה קצבאות קדימה הפורש ירצה (בין 60 ל- 240, כלומר מקסימום 20 שנים קדימה). אם הוא נפטר לפני, המוטב שבחר יקבל את השאר. ב. פורש נשוי יכול לבחור כמה אחוזים מהכסף ירצה להשאיר כקצבה לבן זוגו לאחר מותו (30%-100%). ככל שתוחלת החיים גבוהה יותר, ובמסלול ההורשה נבחר מספר קצבאות מובטחות גבוה יותר ו/או אחוז קצבה גבוה לבן הזוג, מקדם ההמרה יהיה גדול יותר והקצבה החודשית קטנה יותר.
 • גובה הקצבה החודשית אינו קבוע: פעם בשנה הוא משתנה לפי מדד המחירים לצרכן ולפי התשואות או ההפסדים השנתיים וכן פעם ברבעון לפי המאזן המחושב בקרן הפנסיה, כמתואר למעלה. לפי העודף או הגרעון בקרן יוחלט האם הקצבה תגדל או תקטן עד לרבעון הבא בו יערך החישוב מחדש.

סוגי קרנות פנסיה

ישנם מספר סוגים של קרנות פנסיה, המתחלקים לשתי קבוצות עיקריות: קרנות חדשות שפתוחות להצטרפות עמיתים חדשים, וקרנות ותיקות שלא ניתן להצטרף אליהן.

 • קרן פנסיה וותיקה: קרנות הפנסיה הוותיקות הוקמו במהלך שנות החמישים, כאשר חלקן נקלעו לגרעון אקטוארי בשנות השמונים (למרות הסדרי הבטחת תשואות על ידי אג"ח ממשלתיות על 93% מכספי החוסכים), הולאמו וכיום, מנוהלות על ידי גוף בשם "עמיתים". שאר קרנות הפנסיה הוותיקות שלא נקלעו לגירעון, מנוהלות היום באופן פרטי. קרנות הפנסיה הוותיקות סגורות להצטרפות החל מ- 1.1.1995. בקרן פנסיה וותיקה ההפקדות עבור העמית גדלות עם כל שנת וותק בקרן, עד לתקרה של 35 שנים שהיא שוות ערך להפקדות בגובה 70% ממשכורתו של העובד.
  גם בקרנות הפנסיה הוותיקות יש קצבת נכות לעמיתים - אך רק לעמית שאינו יכול לעבוד בכל עבודה שהיא ושרופא קרן הפנסיה קבע לו נכות של 30% ומעלה.
  קצבת השאירים בקרן פנסיה ותיקה דומה לקצבת השאירים הנהוגה בקרנות הפנסיה החדשות .
 • קרנות פנסיה חדשות הוקמו בשנות התשעים ונמכרו לחברות ביטוח, בנוסף לכמה קרנות שנפתחו על ידי בתי השקעות. ניתן להצטרף אליהן מ- 1.1.1995. קרנות הפנסיה החדשות מתחלקות לקרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה כללית.
  • א. קרן פנסיה מקיפה: זו קרן הפנסיה המוכרת לנו מהפקדות החובה לפנסיה ושהמדינה מגנה עליה באמצעות אג"ח הבטחת תשואה. קרן פנסיה מקיפה נותנת לעמית קצבה חודשית לאחר פרישתו וכן מחייבת אותו לבחור מסלול ביטוח הכולל ביטוח נכות (אובדן כושר עבודה) וביטוח שאירים שהוא מעין ביטוח חיים.
  • ב. קרן פנסיה כללית: קצת פחות מוכרת, כי ההפקדה אליה היא רשות. ברוב המקרים מי שרוצה להפקיד מעבר לתקרת ההפקדה בוחר להפקיד לקופת גמל, אך יש עוד דרך - העברת הסכום העודף אל קרן פנסיה כללית. לכן היא נקראת גם "קרן פנסיה משלימה". זה קורה כשמופקד כסף מעבר לתקרה והחוסך לא בחר מפורשות להעבירו למוצר חיסכון פנסיוני אחר כמו קופת גמל, או כשהחוסך בחר להפנות אליה. ניתן להפקיד אליה כמה כסף שרוצים, ללא מגבלה, וגם אין חובה להעביר סכום חודשי קבוע. בקרן פנסיה כללית אין חובה להצטרף למסלולי ביטוח, אלא העמית יכול לבחור כרצונו אם הוא מעוניין בכיסוי ביטוחי. קרן פנסיה כללית משקיעה את כל נכסיה בשוק ההון, ללא עזרה או הגנה מהמדינה. בדומה לקרן פנסיה מקיפה היא נותנת לעמית קצבה חודשית לאחר הפרישה לגמלאות, והטבות המס עליה זהות.

חוק פנסיה חובה

כיום קיימת חובת הפקדה לפנסיה לשכירים ולעצמאים. החל מ-2008 מחוייב כל מעסיק להפריש לקרן פנסיה עבור עובדיו - לנשים מעל גיל 20 וגברים מעל גיל 21. העובדים רשאים לבחור את קרן הפנסיה בה הם מעוניינים, ואם לא בחרו, יופנו לקרן פנסיה ברירת מחדל. בנוסף, נקבע כי המעסיק מחויב להפריש כסף לטובת הפיצויים של העובד. נכון להיום, על המעסיק להפריש לפחות 18.5% מגובה מהשכר של העובד, כאשר 6% יהיו על חשבון העובד ו-12.5% על חשבון המעסיק (מתוכם, 6% לרכיב הפיצויים). מקסימום ההפרשות של העובד והמעביד לקרן פנסיה יהיו 22.83% משכר העובד (בתנאי שהסכום אינו יותר מ- 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. למשל, כאשר השכר הממוצע הוא 10,551 ש"ח, הפקדות העובד והמעביד ביחד לא יעלו על 20.5% מ- 21,102 ש"ח שהם 4,326 ש"ח). עובדי משק בית, כגון מטפלים ועוזרות בית, זכאים גם הם להפרשות לפנסיה, כמו כל עובד אחר במשק ויש להפריש בגינם את אותם האחוזים.

מ-2017 קיימת חובת הפקדה לטובת קרן הפנסיה גם עבור עובד עצמאי, כאשר גובה ההפקדה הנדרש נקבע לפי הכנסותיו השנתיות של העצמאי.

מדינת ישראל מעוניינת שהציבור יחסוך בקרנות פנסיה, קידום החיסכון בהן בא לידי ביטוי לא רק בחובה להפקיד לפנסיה אלא גם בעידוד הציבור באמצעות הטבות מס, יכולת בחירה חופשית ויכולת מעבר חופשית בין קרנות פנסיה- ללא התערבות או הגבלה מצד המעסיק או מצד קרן הפנסיה וכן באמצעות הורדת גובה דמי הניהול על ידי מנגנון קרנות פנסיה נבחרות.

בחירת קרן פנסיה בנויה מכמה החלטות: בחירת קרן הפנסיה הרצויה, בחירת מסלול ההשקעה בו יושקעו הפקדותיכם ובחירת מסלול הביטוח הרצוי. אם אינכם בטוחים או לא מעוניינים לבחור - המדינה בוחרת עבורכם קרן פנסיה, מסלול השקעה ומסלול ביטוח: ההפקדות יופנו לאחת מקרנות פנסיה ברירת מחדל שנבחרו במכרז האחרון שערכה המדינה, מסלול ההשקעה יהיה מסלול תלוי גיל שאחוז המניות בו נקבע לפי גילכם הנוכחי, ומשתנה אוטומטית עם המעבר למדרגת הגיל הבאה. מסלול הביטוח יהיה נכות 75% שארים 100%. עוד מידע על המסלולים האוטומטיים תכלו למצוא בהמשך המאמר. אפשר לשנות כל אחת מההחלטות האלה בכל נקודת זמן, עד הרגע בו תתחילו לקבל קצבה. המדינה מרשה להחליף קרן פנסיה, מסלולי השקעה ומסלולי ביטוח תוך שמירה על זכויות, וותק ואכשרה ובלי תשלום מס, כך שנצלו את ההטבות שהמדינה מציעה ובחנו בעזרת יועץ פנסיוני אחת לתקופה אם ניתן לשפר את תשואות קרן הפנסיה ואת הכיסוי הביטוחי. השוו בעצמכם את ביצועי קרן הפנסיה שלכם מול קרנות אחרות ומסלולי השקעה אחרים - האם אתם בקרן פנסיה בעלת תשואות טובות יחסית לאחרות, או שהגיע הזמן לשפר .

רוצים לדעת כמה לחסוך לקראת הפרישה לגמלאות? אתם צריכים לחסוך סכום משמעותי במהלך 20 שנה לפחות, כדי שתוכלו להמשיך לחיות באותה רמת החיים שהתרגלתם אליה. בדקו במחשבון הפנסיה לכמה שנים יספיק החיסכון הפנסיוני שלכם. כל שעליכם לעשות הוא להזין כמה חסכתם ומה ההוצאה החודשית המשוערת שלכם לאחר הפרישה.

הפקדה לקרן פנסיה בתקופה בה לא עובדים

מה קורה כאשר באופן זמני לא מפקידים לפנסיה - ביציאה לחל"ת, לחופשת לידה ארוכה יותר מהתקופה בה זכאים לדמי לידה בביטוח לאומי, בתקופה שבין עבודות וכן הלאה?

בתקופות חל"ת או חופשת לידה ארוכה יותר מהמינימום הקבוע בחוק, המעסיק אינו חייב להמשיך את ההפקדות לקרן פנסיה, אלא אם במקום העבודה יש נוהג אחר.

הכיסוי הביטוחי של קרן הפנסיה ותקופת האכשרה נשמרים עבורכם במשך 5 חודשים לאחר הפסקת ההפקדות. בתקופת הקורונה היו הקלות - המדינה קבעה הוראת שעה, לטובת עובדים שהוצאו לחל"ת או ששכרם הופחת. בהוראת השעה, שהסתיימה ב- 30.6.21, תקופת ההפקדות האוטומטיות הוארכה ל- 12 חודשים לאחר הפסקת ההפקדות.
בתקופת הכיסוי האוטומטי (שנקרא "ארכת ביטוח") דמי הניהול של קרן הפנסיה נגבים מהחיסכון, אך תוכלו לבקש לשלם אותם בעצמכם (אם אין מספיק כסף בקרן הפנסיה לדמי ניהול תצטרכו לשלם אותם בעצמכם גם בתקופת הארכה). בתקופה זו העמית חייב להחליט, על המשך צעדיו:

 • הפקדה עצמאית: העמית יכול להמשיך להפקיד באופן עצמאי, ואז גם חסכונותיו יגדלו וגם הכיסוי הביטוחי נשמר. צריך לבדוק עם קרן הפנסיה מהם תנאיה להפקדה עצמאית מבחינת סכומים ומבחינת זכויות והיקף ביטוח.
 • הסדר ריסק: הפקדת סכום נמוך השומר על זכויות הביטוח בלבד, אך לא מאריך את הוותק (הוותק נשאר כמו ביום ההפקדה השוטפת האחרונה), לא מגדיל את סכום החיסכון, וגם תנאי הביטוח פחות טובים. תקופת הסדר ריסק נקבעת לפי מספר חודשי הוותק בקרן הפנסיה ויכולה להגיע מקסימום עד שנתיים מיום הפסקת ההפקדות, כולל תקופת ההארכה האוטומטית. אם הוותק בקרן קצר משנתיים - אורך הסדר הריסק יהיה רק עד אורך הוותק, למשל: אם הצטרפתם לקרן לפני 13 חודשים, אורך תקופת הריסק יהיה רק 13 חודשים מיום שהפסקתם את ההפקדות השוטפות.
 • להפסיק את ההפקדות: אפשר לא להפקיד ולהפוך לעמית לא פעיל. במקרה זה אין כיסוי ביטוחי, הוותק ותקופת האכשרה מתאפסים, ואם תרצו לחדש את הכיסוי, קרן הפנסיה יכולה לדרוש מכם הצהרת בריאות חדשה. חשוב לדעת שעמית לא פעיל עדיין משלם דמי ניהול על החיסכון (דמי ניהול לצבירה), שגדלים למקסימום האפשרי לאחר 6 חודשים ללא הפקדות. רק בקרן פנסיה ברירת מחדל דמי הניהול הנמוכים נשמרים גם לעמית לא פעיל.

ברור שהפסקת ההפקדות לקרן פנסיה פועלת לרעת הלקוח - גם משלם יותר כעמית לא פעיל, גם כל זכויות הביטוח והוותק נמחקות וגם כשימצא עבודה חדשה ויצטרך שוב להפקיד לפנסיה, כי יש חוק פנסיה חובה, יכולים לדרוש חיתום רפואי חדש שישפיע לרעה על תנאי הביטוח ודמי הניהול וכמובן תקופת אכשרה חדשה.

מי שאינו עובד אינו חייב להפקיד לפנסיה, אך מומלץ להגיע להסדר הפקדות או הסדר ריסק עם קרן הפנסיה. אם אינכם בטוחים מה הפתרון הנכון עבורכם תוכלו להתייעץ עם סוכן ביטוח או משווק פנסיוני שיעזור להגיע להחלטה המתאימה.

הטבות מס בהפקדה ובמשיכה מקרן פנסיה

המדינה מעודדת עובדים שכירים ועצמאים להפקיד כספים לקרן הפנסיה, בין השאר על ידי הטבות מס שונות למפקידים וכן למושכי הכסף מקרן הפנסיה כקצבה חודשית לאחר הפרישה לגמלאות. ניתן לקרוא בהרחבה על תקרות ההפקדה לקרן פנסיה ועל הטבות המס הניתנות לחוסכים במאמר "תקרת הפרשות לפנסיה לשכירים ועצמאים".

קרנות פנסיה נבחרות

עקרון הבחירה החופשית בקרן פנסיה מאפשר לכל אדם, שכיר או עצמאי, לבחור את קרן הפנסיה הרצויה לו, ללא תלות בהנחיות או הגבלות של מקום העבודה או כל הגבלה אחרת. מי שעובר מקום עבודה יכול להמשיך להפקיד לקרן הפנסיה שבחר לפני שנים, או להחליף אותה מסיבותיו הוא, ללא לחץ מצד סוכן ביטוח או מעסיק. החופש קיים, אך התברר שרבים מעדיפים לא לנצל אותו. קרן פנסיה נתפסת כמוצר מסובך וקשה לבחירה, ועובדים רבים נמנעו מהתעמקות בשאלה ובחרו להצטרף לקרן פנסיה שהמעסיק בחר לפי שיקוליו הפרטיים, שלא תמיד תואמים את האינטרס של העובדים. הפתרון שנבחר לטפל במצב זה ועל הדרך להגדיל את התחרות ולהפחית משמעותית את דמי הניהול של קרן פנסיה היה קרנות פנסיה ברירת מחדל, או בשמן הנוכחי "קרנות פנסיה נבחרות" או קרנות פנסיה מוזלות. העיקרון המנחה הוא יציאה למכרז על גובה דמי הניהול אחת ל-3 שנים. קרנות הפנסיה הזוכות במכרז הן קרנות הפנסיה אליהן יצורפו עובדים הנמנעים מבחירה אקטיבית של קרן פנסיה.

קרנות פנסיה נבחרות שזכו במכרז 2021 וישמשו כקרנות פנסיה ברירת מחדל עד 31 באוקטובר 2024 הן:

 • אלטשולר שחם - שזכתה גם במכרז הקודם
 • מיטב דש - שזכתה גם במכרז הקודם
 • אינפיניטי - הקימה קרן פנסיה חדשה באפריל 2022
 • מור - הקימה קרן פנסיה חדשה באפריל 2022

קרנות הפנסיה המוזלות, שזכו במכרז הקודם בשנת 2018 עד 31 באוקטובר 2021:

 • אלטשולר שחם
 • הלמן אלדובי
 • מיטב דש
 • פסגות

דמי הניהול שמציעה כל אחת מהזוכות במכרז ועוד עקרונות לפעולת קרנות הפנסיה הנבחרות ניתן לקרוא ב"מיהן קרנות פנסיה ברירת מחדל החדשות"

איך מצטרפים לקרן פנסיה ברירת מחדל? תלוי בשאלה האם אתם עמיתים בקרן פנסיה כלשהי או לא.

עובד המצטרף בפעם הראשונה בחייו לקרן פנסיה ומעדיף לא לבחור, יופנה לפי מנגנון שנקבע בחוק לאחת מקרנות הפנסיה הנבחרות. בדרך כלל מדובר בצעירים המגיעים למקום עבודה חדש לאחר השחרור מהצבא, כי אז מגיעים לגיל בו חובה להפקיד לפנסיה. אותו תהליך יעבור גם עצמאי המתחיל לחסוך בקרן פנסיה לראשונה בחייו ואינו מעוניין להתאמץ למצוא באופן אקטיבי קרן פנסיה רצויה.

מי שהוא כבר עמית בקרן פנסיה כלשהי יכול לעבור כרצונו לכל קרן פנסיה אחרת, וביניהן קרנות פנסיה ברירת מחדל. כאן נדרשת פעולה מכוונת מצד האדם המעוניין להחליף קרן פנסיה אחת באחרת.

מסלולי ביטוח בקרן פנסיה

קרנות הפנסיה מציעות מסלולי ביטוח:
א. ביטוח שאירים למקרה מוות של העמית - דומה לביטוח חיים.
ב. ביטוח נכות למקרה של פגיעה המובילה לאובדן כושר עבודה.

חיתום רפואי: בעת ההצטרפות לקרן פנסיה, הקרן רשאית לדרוש מהמצטרף שימלא שאלון רפואי ויעבור חיתום רפואי. יש קרנות הדורשות חיתום ממצטרפים בודדים ואינן מבקשות ממי שמצטרפים כקבוצה, או כל נוהל אחר המתאים לה, כשחלקן כלל אינן דורשות חיתום רפואי. בעניין זה - כיום קרנות פנסיה ברירת מחדל לא דורשות חיתום רפואי מהמצטרפים אליהן, למרות שהן רשאיות לדרוש חיתום מאדם שעובר אליהן מקרן פנסיה אחרת. קרן פנסיה העורכת חיתום יכולה לסרב לקבל עמית או להחריג (לסרב לבטח) מצב רפואי קיים, למשך כל תקופת החברות בקרן.

תקופת אכשרה על מצב קודם: גם במקרים בהם אין חיתום רפואי, כמו בקרנות הפנסיה הנבחרות, תהיה תקופת אכשרה בת 5 שנים על מחלה או מצב רפואי שהעמית סבל מהם עוד לפני שהצטרף לקרן ולמסלול הביטוח שבחר. ניקח לדוגמא עמית הסובל מסכרת בעת ההצטרפות, שוויתר על ביטוח שאירים כיוון שהוא רווק. בואו נבחן מספר מצבים:

 • אם לאחר שנה מההצטרפות חלה במחלה שאינה סכרת או נפגע בדרך אחרת שאינה קשורה לסכרת - הוא זכאי לקצבת נכות, ואם נפטר כתוצאה ממצב שאינו סכרת, בת זוגו וילדיו זכאים לקצבת שאירים
 • אם שנתיים לאחר ההצטרפות הוא אינו יכול לעבוד בשל הסתבכות הסכרת - הוא יאלץ לחכות עד סוף תקופת האכשרה בעוד 3 שנים כדי לקבל פיצוי אובדן כושר עבודה מביטוח הנכות.
 • לאחר 5 שנים התחתן ושינה מסלול ביטוח כדי שיכלול שאירים ואז נפטר לאחר שנה נוספת כתוצאה מהסכרת - אשתו לא תקבל פיצוי כיוון שעבור ביטוח השאירים תקופת האכשרה מתחילה מהיום שהוא עבר למסלול זה.

תקופות אכשרה נוספות: יש עוד כמה מצבים בהם מתחילים לספור תקופת אכשרה. אחד מהם הוא כאשר מוסיפים ביטוח, למשל הרווק עם הסכרת מהדוגמא הקודמת, שלא רכש ביטוח שאירים ואז התחתן והחליט לשנות את מסלול הביטוח כך שיכלול גם שאירים, ומתאריך השינוי תתחיל תקופת אכשרה לכיסוי שלהם, למרות שעבור ביטוח הנכות שלו תקופת האכשרה הסתיימה.
מקרה נוסף הוא כשמגדילים את סכום הביטוח, למשל, כשמשנים למסלול שמכסה יותר או המשכורת גדלה בסכום גבוה ואיתה הביטוח, אז תתחיל תקופת אכשרה רק עבור החלק המוגדל, ועל הכיסוי המקורי לא יהיה שינוי. נניח למשל שהרווק עם הסכרת החליט לאחר 6 שנים מההצטרפות לקרן הפנסיה להגדיל את ביטוח הנכות שלו ולאחר שנה נוספת הסכרת התפרצה ומנעה ממנו לעבוד - הוא יקבל פיצוי לפי הסכום הקודם, כי תקופת האכשרה לביטוח המקורי נגמרה, אבל לתוספת שרכש יש תקופת אכשרה של 5 שנים החל מתאריך השינוי.
עוד מקרה שיכול להתחיל תקופת אכשרה הוא כאשר רשמו לכם החרגה בקרן הפנסיה ואתם מעוניינים לנייד את החשבון לקרן פנסיה אחרת. קרן הפנסיה החדשה לא חייבת לבקש הצהרת בריאות חדשה, אך אם לא ביקשה, היא תתחיל תקופת אכשרה חדשה על המחלה שעליה היתה החרגה. כשתקופת ההכשרה תסתיים לאחר 5 שנים, תהיו מכוסים על המחלה שהוחרגה בקרן הקודמת.

עד לתקנון האחיד, כל קרן פנסיה הציעה מסלולי ביטוח משלה, הנבדלים זה מזה בשמות וכן במידת הכיסוי המוצעת לכל אחד מסוגי הביטוח. כתוצאה מכך ההשוואה בין מסלולי ביטוח היתה קשה מאד, ובעת מעבר בין קרנות פנסיה לא בטוח שהייתם מוצאים כיסוי ביטוחי זהה בקרן הפנסיה אליה מעוניינים לעבור.

התקנון האחיד עשה סדר בבלגן: כל קרן פנסיה מחוייבת להציע רשימה קבועה של מסלולי ביטוח ששמותיהם אחידים וברורים. מעבר לכך, רשאית קרן הפנסיה להציע מסלולי ביטוח יחודיים לה, כדי למשוך מצטרפים חדשים.

ביטוח שאירים הוא ביטוח חיים המעניק קצבה חודשית לקרובי משפחה של העמית, לפי החלוקה הבאה, שאינה ניתנת לבחירה או לשינוי: בן הזוג של העמית ביום הפטירה יזכה ל-60% מקצבת השאירים. ילדי העמית יקבלו 40% מהקצבה (שיחולקו בין כולם) עד הגיעם לגיל 21, אך ילד בעל צרכים מיוחדים לפי הגדרת התקנון יקבל את הקצבה לכל חייו. הורים נזקקים התלויים בעמית יכולים לקבל רק 20% עבור שניהם ביחד, ורק אם הקצבה לא חולקה כבר לשאירים אחרים. ההגדרה המדוייקת לכל אחד מהשאירים נמצאת בתקנון האחיד של קרן הפנסיה, והיא מרחיבה את השאירים גם למקרים נוספים. למשל: ילד כולל גם ילדים מאומצים. עוד דוגמא: בן זוג כולל ידוע בציבור וגם בן זוג מאותו המין. יש אפשרות לציין מוטבים בקרן הפנסיה, אבל הם יוכלו לקבל ממנה כסף אך ורק אם לעמית שנפטר אין שאירים. אם יש שאירים - הכסף ינתן להם בלבד.

ביטוח נכות מספק קצבה חודשית שגובהה עד 75% מהמשכורת המבוטחת, תלוי במסלול הביטוח ובאחוזי הנכות שאושרו לעמית.

מסלולי ביטוח לפי התקנון האחיד

השמות של מסלולי הביטוח מבהירים בדיוק את תוכנם.

כבר אמרנו שחובה להצטרף למסלול ביטוח בקרן פנסיה מקיפה, אך החל מגיל 60 ניתן לוותר מסלולי הביטוח בקרן פנסיה ולהמשיך בחיסכון לפרישה בלבד. כך מגדילים את הסכום המופקד עבור הפרישה ומבטלים את דמי הניהול עבור הביטוח. זה יכול להתאים למי שמתכנן לפרוש מוקדם ולכן לא יזדקק לביטוח נכות וכן למי שאין לו שאירים התלויים בו.

 • מסלול ברירת מחדל - נכות 75% שארים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 41) : אליו יופנו עמיתים שלא בחרו מסלול ביטוח.
 • נכות 75% (למעט גבר המצטרף מגיל 41) שארים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 47).
 • נכות 75% (למעט גבר המצטרף מגיל 41) שארים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 41)
 • נכות 75% שארים 40%
 • נכות 37.5% שארים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 45)
 • נכות 37.5% שארים 40%
 • נכות 75% שארים 100% לפורשים עד גיל 60 (למעט גבר המצטרף מגיל 49)

הסיבה להקטנת הכיסוי לגבר המצטרף מעבר לגיל מסויים, היא שעלות מסלול זה היא נמוכה מידי בשביל לכסות את הסיכון עבורו. הוא יאלץ להסתפק בביטוח מופחת. הפחתת הביטוח היא 5% על כל שנה מעבר לשנה המקסימלית. למשל, גבר המצטרף לראשונה בחייו לקרן בפנסיה בגיל 45, כלומר, 5 שנים אחרי גיל 40 יזכה ל- 25% הקטנה בביטוח שאירים. הוא יקבל במסלול ברירת המחדל כיסוי של 75% נכות ו-75% שארים.

גבר שמצטרף לקרן פנסיה לראשונה בחייו מעבר לגיל 40, צריך לבחון את מסלולי הביטוח ולבחור את המתאים לו ביותר לאחר חישוב ההפחתה. אם יש לו קרן פנסיה, במקרים אלה חשוב עוד יותר מכרגיל לנייד את קרן הפנסיה במלואה ולא לפתוח קרן פנסיה חדשה בה יזכה לביטוח מופחת.

בחירת מסלול ביטוח

ההחלטה איזה מסלול ביטוח יתאים לכם במיוחד תלויה בנסיבות האישיות שלכם. לדוגמה, רווק ללא ילדים שאף אחד לא תלוי בו כלכלית יכול לבחור לוותר על ביטוח שאירים (יש לעדכן העדפה זו אחת לשנתיים, או שתועברו למסלול ברירת מחדל). אם יש לו ביטוח אובדן כושר עבודה חיצוני, הוא יכול לבחור במסלול עם נכות 37.5%. כשיתחתן יוכל לעבור למסלול ביטוח נכות של 37.5% אך להוסיף ביטוח שאירים 100%.

מי שהצטרף לקרן פנסיה בעודו סובל ממצב רפואי קודם, צריך להתחשב בתקופת האכשרה כשהוא בוחר מסלול ביטוח: רווק הסובל ממחלה כרונית טרם הצטרפותו לקרן הפנסיה אולי יעדיף להשקיע מעט מכספו ברכישת ביטוח שאירים ברמה נמוכה, כדי לסיים את תקופת האכשרה עוד לפני שיקים משפחה העלולה להזדקק לכספי הביטוח. למעשה זו דרך טובה לסדר ביטוח חיים וביטוח אבדן כושר עבודה במצבים בהם חברות הביטוח מסרבות לבטח את אותו אדם.
כדאי לדעת שקרן פנסיה רשאית לקבוע תקופת אכשרה בכל פעם שסכום הביטוח או המשכורת גדלים מעל סכום מסויים, אך תקופת האכשרה תהיה רק על ההפרש מהסכום הקודם.

לדוגמא, אדם נשוי עם ילדים קטינים שתלויים בו כלכלית כנראה יבחר מסלול שנותן קצבת שאירים גבוהה יותר. לעומתו, לאדם מבוגר שילדיו בגרו, ככל הנראה יהיו העדפות אחרות. חשוב לזכור שניתן לעבור בין המסלולים השונים וככל שהמצב האישי והמשפחתי משתנה, כדאי להתאים את המסלולים לצרכים החדשים של החוסך.

כשבוחרים מסלול ביטוח כדאי לזכור שביטוחי קרן פנסיה מוגבלים בהיקף הפיצוי שהם נותנים (בהתאם למשכורת המבוטחת בקרן הפנסיה, מסלול הביטוח שנבחר ועוד כמה פרמטרים) ובחופש בחירת המוטבים, וסכום הקצבה אינו קבוע, אלא נקבע לפי עקרונות הערבות ההדדית שתוארו קודם. מצד שני, אם בעבר קרן הפנסיה דרשה חוסר יכולת לעבוד בכל עבודה שהיא, כיום התקנון מקל בהרבה ודורש רק פגיעה של לפחות 25% ביכולת לעבוד בעבודה המתאימה להכשרה, לניסיון או להשכלה של העמית, במשך 90 יום לפחות. זאת הגדרה שלפיה אם העמית אינו יכול לעבוד בעבודה מהסוג בה עבד עד לפגיעה, הוא יוכל לקבל קצבת נכות. עוד על ביטוחי קרן פנסיה אפשר לקרוא במאמר "ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה - אולי גם לכם יש".

הרחבות לביטוח קרן פנסיה בתשלום נוסף: בין ההרחבות קיימת הרחבה להגדלת קצבת נכות או קצבת שאירים ב-2% כל שנה, שמטרתה להתאים את גובה הקצבה לעליות הצפויות בשכר של העמית. יש עוד הרחבות הנקראות "מטריה ביטוחית" ומרחיבות את הכיסוי של קרן הפנסיה. המטריה הביטוחית ניתנת על ידי חברת ביטוח וכוללת: 1. הגדרת אובדן כושר עבודה למקצוע הספציפי של העמית (ולא רק מקצוע דומה) עבור מי שאינו יכול לעבוד במקצועו, אבל הרחבה זו מוגבלת לרשימה סגורה של מקצועות, ביניהם תמצאו שמאי, יועץ מס, מרצה ועוד כ-10 מקצועות, והיא אינה רלוונטית לבעלי מקצוע אחרים.
2. ביטול תקופת אכשרה בביטוח נכות (אין הרחבה דומה לביטוח שאירים) - רלוונטי רק למי שסובל ממצב רפואי עוד לפני הצטרפותו לקרן הפנסיה ורק כאשר יש תקופת אכשרה בתוקף, למשל כאשר מצטרפים לקרן הפנסיה או כשמרחיבים את הכיסוי הביטוחי מבחינת מסלול או סכום.
3. ביטול קיזוז הפיצוי על נכות - יש מקרים בהם נכים מקבלים קצבה מעוד גוף, כמו ביטוח לאומי או משרד הביטחון. במקרים אלה מקזזים מקצבת הנכות של העמית את הקצבה שקיבל מהמדינה. אם רוכשים את ההרחבה, הוא יקבל את מלוא הקצבה מקרן הפנסיה וגם את מלוא הקצבה מהגוף הממשלתי.
האם כדאי לרכוש הרחבה לביטוח הפנסיה או פשוט לרכוש ביטוח מחברת ביטוח? תלוי בסכום הפרמיה וכן בגובה הפיצוי המקסימלי שתוכלו לקבל. מי שעוסק במקצוע המוגן בהרחבת עיסוק ספציפי יכול לגלות שההרחבה משתלמת. גם אדם שחברות הביטוח לא מכסות אבדן כושר עבודה בשל מצב רפואי קודם שלו יכול להשתמש בהרחבה לביטול תקופת אכשרה כדי לקבל ביטוח נכות בעת הצורך. כדי להימנע מכפל ביטוח - בדקו את הביטוחים שלכם וכן את הצעות הביטוח השונות, בחרו בטובה ביותר ובטלו את המיותרות.

העברת קרן פנסיה בין מסלולי השקעה ובין חברות

שינוי מסלול השקעה בקרן פנסיה

בשנת 2016 הוחלט שכל קרן פנסיה תציע לעמיתיה מסלול השקעה תלוי גיל, אליו יופנה העמית כברירת מחדל. מודל תלוי גיל יופעל לצד שאר מסלולי ההשקעה שקרן הפנסיה מציעה. מאחר והמדינה חושבת שמסלול תלוי גיל הוא הטוב ביותר להגנה על כספי החוסך, היא מחייבת את קרנות הפנסיה ליידע את כל העמיתים, גם הקיימים וגם החדשים, על קיום מסלול תלוי גיל ועל זכותם להצטרף אליו מתי שירצו. אתם כמובן רשאים לבחור כל מסלול אחר שקיים בקרן הפנסיה ופתוח להצטרפות.

עמית יוכל לבחור מסלול השקעות שמתאים לו מבחינת הסיכון, הרכב ההשקעות, מסלול הלכתי למעוניינים בכך או שיבחר במסלול תלוי גיל. חוסך שאינו מעוניין לבחור מסלול השקעה יופנה למסלול תלוי גיל התואם לגילו בעת ההצטרפות. כאשר יעבור את גיל המסלול בו הוא נמצא, הוא יועבר אוטומטית למסלול תלוי גיל אחר המתאים לגילו ויקבל על כך הודעה מקרן הפנסיה.

המסלולים תלויי הגיל מתחלקים כך:

 • עמיתים עד גיל 50
 • עמיתים בני 50-60
 • עמיתים מעל גיל 60 ועד הפרישה

ככל שגיל העמית עולה הוא עובר למסלול בו רמת הסיכון נמוכה יותר, אך גם התשואות בממוצע נמוכות יותר. המטרה היא לשמור על הקיים ולא להפסיד חלק גדול מהחיסכון ככל שהפרישה מתקרבת.

עמיתים שהצטרפו לקרן פנסיה לפני השינוי לא יועברו אוטומטית למסלול תלוי גיל, אך קרן הפנסיה תיידע אותם על יכולתם לעבור. חשוב לדעת שחלק ממסלולי ההשקעה שהיו קיימים לפני 2016 נסגרו למצטרפים חדשים ולכן אם עמית עובר ממסלול סגור, הוא לא יוכל להתחרט ולחזור אליו. בחירת מסלול השקעה צריכה להתחשב בנתוניכם הפיננסים ונסיבותיכם האישיות, יועץ פנסיוני יכול לעזור בבחירת המסלול הנכון עבורכם.

המעבר בין מסלולי השקעה פתוח לכל עמית בכל זמן, פרט למסלולים שנסגרו, ואינו כרוך בתשלום מסים או עמלות ואינו פוגע בוותק ובזכויות.

העברת קרן פנסיה לגוף אחר

חוסכים רשאים לנייד את חסכונותיהם בין קרנות פנסיה שונות בכל עת וללא תשלום מס. המקרים היחידים בהם אי אפשר להעביר קרן פנסיה הם כאשר העמית לקח הלוואה מקרן פנסיה ועדיין לא החזיר אותה במלואה או אם הוא מקבל קצבת זקנה או קצבת נכות מקרן הפנסיה.

המעבר לא עולה כסף לחוסך והכספים הצבורים בקרן אחת יעברו במלואם לקרן אחרת, וגם הוותק, כלומר גיל הכניסה לקרן ותקופת האכשרה שכבר עברה, אינו נפגע. אבל לפני המעבר חשוב לוודא כי המעבר אינו פוגע בכיסוי הביטוחי, כלומר שתוכלו להצטרף למסלול ביטוח הנותן לכם אותו כיסוי כמו בקרן הפנסיה הקודמת (כי כל קרן פנסיה רשאית ליצור מסלולי ביטוח יחודיים לה שאין בקרנות אחרות וכי בקרן החדשה עשויים לדרוש חיתום רפואי) ולבחון האם תדרש תקופת אכשרה חדשה, לחלק מהכיסוי הביטוחי או למצב רפואי כלשהו. בכדי לבצע את המעבר בין קרנות פנסיה, על החוסך להגיש בקשה בכתב על גבי הטפסים הרלוונטיים לקרן המעבירה.

לשכירים חשוב מאד לעדכן את המעביד על פרטי הקרן הפנסיה החדשה.

אולי תופתעו לשמוע שאפילו חסכונות לא פעילים ניתן לנייד, אך בתנאים פחות טובים. מה הדרך העדיפה? בעת המעבר לקרן פנסיה אחרת, מתחיל תהליך איתור קרנות פנסיה לא פעילות על שמכם ואיחודן אל הקרן הפעילה. בעיקרון עדיף להעביר את הכסף מהחשבון הלא פעיל שבו אין כיסוי ביטוחי ודמי הניהול גבוהים יחסית. אפשר להעביר לקרן הפנסיה הפעילה שבה משלמים דמי ניהול נמוכים יותר, אך אפשר גם להעבירו לקופת גמל שממנה ניתן למשוך סכום חד פעמי. כדאי לבדוק עם יועץ פנסיוני מה המהלך המשתלם יותר במקרה שלכם.

משיכת כספים מקרן פנסיה

יש מספר אפשרויות למשיכת כסף מקרן פנסיה, ויש להפריד בין משיכת כספי תגמולים, שהם הסכומים שאתם והמעביד הפקדתם, ובין משיכת כספי פיצויים שהם הכסף שהמעביד הפקיד עבור פיצויי פיטורין.

 • קצבה חודשית לאחר הפרישה לגמלאות: זו הדרך המומלצת למשיכת הכסף. הקצבה היא מכספי התגמולים והפיצויים. קרן פנסיה נועדה לשמש את העמית כמקור העיקרי למחיה לאחר הפרישה מהעבודה, ולכן המדינה פוטרת את הרווחים שנצברו בה ממס רווח הון, כל עוד העמית מושך את הכסף כקצבה חודשית. הקצבה החודשית מקרן פנסיה מקיפה אינה פטורה ממס הכנסה
 • משיכת רכיב פיצויים לפני הפרישה לגמלאות: רכיב הפיצויים בקרן הפנסיה ניתן למשיכה כשהעובד עוזב מקום עבודה. כלומר, ניתן למשוך אותו גם לפני הפרישה לגמלאות. חלק מהסכום פטור ממס וחלקו לא, אבל תמיד מומלץ לא למשוך את כספי הפיצויים, אלא אם אין שום ברירה אחרת. כספי הפיצויים יכולים להוות עד 40% מהסכום שנצבר לחוסך עבור הפרישה. האם תוכלו להרשות לעצמכם לחיות לשארית חייכם רק על כמחצית מהסכום המתוכנן? חשוב לדעת שמשיכה מוקדמת של כספי הפיצויים גם תפגע בהטבות המס שניתן לקבל על הכסף לאחר הפרישה. אנשים הנמצאים בחל"ת ללא תאריך יעד לחזרתם לעבודה, כמו שכירים רבים שהוצאו לחל"ת בתקופת הקורונה, אינם רשאים למשוך כספי פיצויים.
 • משיכת תגמולים לפני פרישה לגמלאות: ניתן למשוך רק סכומים שתקנון הקרן מתיר למשוך, כמו הפקדות העובד בלבד או הפקדות של מעסיק קודם. תשלמו מס הכנסה של לפחות 35% מהסכום. פרט לתשלום המס יש עוד סיבות לא למשוך את הכסף - משיכתו גורמת לשינוי בתקופת האכשרה או אפילו להפסקת הכיסוי הביטוחי במלואו.
  יש כמה חריגים המאפשרים משיכת תגמולים (ולא פיצויים) ללא תשלום מס: משיכת סכום שהופקד לפני שנת 2000, או במצב שמס הכנסה הגדיר כ"מסכנות" (נכות של 75% או יותר של העמית, העמית נפטר והשאיר מוטבים שאינם שארים, הכנסה מתחת למינימום, או הוצאות רפואיות המגיעות למחצית ההכנסה השנתית או יותר). מבקשים מקרן הפנסיה טופס 159א "בקשת עמית מקופת גמל למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס" ומצרפים מסמכים המוכיחים את מצבכם ושולחים לאישור מס הכנסה.

אם הגעתם לנקודה הזו, הבנתם שמאד לא מומלץ למשוך כסף מקרן פנסיה לפני הזמן. משיכה מוקדמת תקטין את הסכום שנשאר כשפורשים לגמלאות, לצד כמה נזקים נוספים: גם משלמים מס גבוה (המדינה מקבלת יותר משליש מהסכום שתמשכו), גם פוגעים בכיסוי הביטוחי וגם מוותרים על הטבות מס (עוד מתנה קטנה מכם למדינה). כל מי שמציע לכם למשוך מוקדם את הכסף קרוב לוודאי שלא חושב על טובתכם ומתכוון להרוויח על חשבונכם - עמלות או אחוזים מהמשיכה. פתרון עדיף יהיה לקבל מקרן הפנסיה הלוואה, שהיא בתנאים טובים מהמקובל בבנקים וגופי הלוואות חוץ בנקאיים, וכך לקבל כסף בלי לשלם מס, בלי לאבד זכויות או ביטוח ובלי לאבד את הסכומים שיעזרו לכם לחיות לאחר הפרישה. החיסרון במהלך זה הוא שסכום ההלוואה מוגבל לפי החיסכון שלכם וכן שלא תוכלו לעבור לקרן פנסיה אחרת עד שתשלימו את החזר ההלוואה. כמו כן, קרן הפנסיה אינה מתחייבת לאשר הלוואות לכל מי שמבקש.

לפני קבלת החלטה על משיכת כסף מקרן פנסיה לפני הזמן, כדאי לראות בעיניים כמה כסף ישאר לכם לחיות ממנו אחרי הפרישה אם תבצעו משיכה מוקדמת ולהשוות זאת עם הסכום שתקבלו אם תשאירו את הכסף עד הפרישה. תוכלו לבצע את הסימולציה הזו במחשבון "סימולטור פנסיה". קרוב לוודאי שתוצאות הניסוי יגרמו לכם לחשוב פעמיים לפני המשיכה.

איתור קרנות פנסיה

לרבים מכם עשויות להיות קרנות פנסיה שאתם כלל לא מודעים לקיומן ולעלותם הגבוהה של דמי הניהול. הסיבה לכך היא שבעבר המעסיק היה קובע לאיזו קרן פנסיה להפריש ומעטים התעקשו על בחירת קרן פנסיה אחרת. התוצאה היא שבכל מקום עבודה חדש, הצטרפתם לקרן פנסיה חדשה, והחשבונות הקודמים נזנחו, נשכחו והפכו ללא פעילים. בכל קרנות הפנסיה, פרט לקרנות פנסיה ברירת מחדל, נהוג לגבות דמי ניהול מקסימליים בחשבונות לא פעילים. לכן, השארת קרן הפנסיה לא פעילה וללא טיפול גורמת לכם להפסיד כסף מהחיסכון, ובנוסף אינכם מנצלים את סכום הכסף שנצבר בה על שמכם.

הטיפול במצב זה הוא פשוט, יש לאתר את כל קרנות הפנסיה הרשומות על שמכם ולבדוק מה הזכויות שלכם, האם ניתן למשוך את הכסף או להעביר אותו לחיסכון פנסיוני אחר.

איתור חשבונות שאינם פעילים

אתר הר הכסף: עליכם להיכנס לאתר הר הכסף של משרד האוצר. זאת מערכת חיפוש חינמית המאפשרת לאתר קרנות פנסיה, חסכונות פנסיוניים אחרים וביטוחי חיים, שאינם פעילים לפחות שנה. החיפוש נעשה לפי מספר תעודת זהות בלבד ותקבלו את רשימת החברות ובתי ההשקעות שאצלם יש לכם חשבון. כדי לברר את פרטי החשבון או החשבונות וכמה כסף יש שם, עליכם לפנות אל בית ההשקעות.

איתור כל החסכונות הפנסיוניים

אתר המסלקה הפנסיונית: כדי לקבל תמונת מצב מלאה יותר, ניתן לעשות בדיקה גם באתר המסלקה הפנסיונית. אתר זה מופעל על ידי חברה חיצונית שזכתה במכרז משרד האוצר, אתם מבקשים מידע על חשבונותיכם והאתר אוסף אותו מכל גופי הביטוח, הגמל והפנסיה. המידע באתר מאובטח, דורש הרשמה ראשונית וכרוך בעלות של כ-20 ש"ח. באמצעות המסלקה הפנסיונית, ניתן לקבל מידע על כלל המוצרים הפנסיונים שלכם (שמתנהלים בארץ) וכן מידע על מוצרים ספציפיים או מוצרים המתנהלים בגוף מסוים.

אתרים אלה מקלים על החיפוש, אך תוכלו גם לערוך חיפוש עצמי – בדקו בתלושי השכר שקיבלתם לאורך השנים להיכן הופקדו כספי ההפרשות, חפשו מכתבים ודוחות שנתיים שהתקבלו מחברות ביטוח ובתי השקעות.

אם אינכם בטוחים שאיתרתם את כל החשבונות הרשומים על שמכם, אינכם יודעים איך לברר את מלוא זכויותיכם ומה אפשרויות המשיכה העומדות בפניכם או נתקלים בקשיים אחרים, תוכלו לבקש מסוכן הביטוח שלכם או מיועץ פנסיוני שילוו אתכם לאורך התהליך.

איך לבחור קרן פנסיה

ניתן להשוות בין קרנות הפנסיה השונות בדף השוואת קרנות פנסיה. הדף מאפשר השוואת קרנות הפנסיה לפי הפרמטרים הבאים:

 • תשואה בחמש השנים האחרונות - כמה הרוויחה קרן הפנסיה (באחוזים) במהלך חמש השנים האחרונות. אחוזי רווח נאים לאורך זמן, עשויים להצביע על התנהלות נכונה של ההשקעות בקרן הפנסיה. בדרך כלל מומלץ לבדוק 5 שנות תשואה ומעלה. אם אין מידע נגיש עבור 5 שנים, תוכלו להסתפק בבחינת תקופות קצרות יותר, וכן בבחינת הרקורד של מנהלי קרן הפנסיה והתנהלות בית ההשקעות במכשירי חיסכון פנסיוני אחרים.
 • תשואה בשלוש השנים האחרונות - כמה הרוויחה קרן הפנסיה (באחוזים) במהלך שלוש השנים האחרונות.
 • תשואה בשנה האחרונה - כמה הרוויחה קרן הפנסיה (באחוזים) במהלך השנה האחרונה.
 • דמי ניהול מהפקדות - דמי הניהול הממוצעים שנגבו בשנה האחרונה על ידי קרן הפנסיה על סכום הפקדה החודשית של כלל העמיתים בקרן.
 • דמי ניהול מנכסים – דמי הניהול הממוצעים שנגבו בשנה האחרונה על ידי קרן הפנסיה מסך החסכונות שנצברו בקרן.

מה חשוב לבדוק בדוח של קרן הפנסיה

קרן הפנסיה שולחת לכל חוסך דוח רבעוני בכל רבעון וכן דוח שנתי אחת לשנה בסביבות חודש מרץ.

קרן הפנסיה מפיקה לכל עמית דוח שנתי מפורט ודוח שנתי מקוצר.

דוח שנתי מפורט של קרן פנסיה

בדוח המפורט תוכלו לראות פרטים אישיים, פרטי מוטבים, מידע על קרן הפנסיה ולאחר מכן פירוט של המידע המופיע בטבלאות הדוח המקוצר: שם מסלול הביטוח ופרטים עליו, תשואות, רווחים, עלויות, אחוזי דמי הניהול הנגבים וסכום דמי הניהול עבור כל החיסכון ועבור הביטוח. תמצאו בו גם את כל שינויי התקנון שהיו בשנה החולפת. בדקו שכל הפרטים האישיים נכונים: כתובת, טלפון, פרטי שארים ומוטבים. חשוב שהמידע יהיה מעודכן כדי למנוע תקלות בעתיד, אם מקרן הפנסיה ינסו ליצור אתכם קשר או אם צריך לאתר את השאירים. עברתם דירה, שיניתם טלפון, התחתנתם, התגרשתם, התחתנתם שוב, נוספו ילדים או הילדים עברו את גיל 21 – פנו לקרן הפנסיה או לסוכן הביטוח שלכם ועדכנו את הנתונים. אפשר לעדכן דרך האיזור האישי, אבל מומלץ גם להתקשר לקרן הפנסיה ולוודא כי המידע אכן נקלט.

מעבר לכך, זה המקום להבין את העלויות השונות של רכיבי הביטוח ודמי הניהול ולהחליט האם הגיע הזמן לנהל שיחה על גובה דמי הניהול או להחליף את מסלול הביטוח כך שיתאים למצבכם הנוכחי בחיים.

דוח שנתי מקוצר של קרן פנסיה

הדוח מחולק לטבלאות וכולל את המידע החשוב של רמת הכיסוי שלכם בשנת הדוח, פעולות הפקדה ופעולות גביה במהלך השנה.

אלה 4 הטבלאות הראשונות בדוח:

דוח קרן פנסיה מקוצר

טבלה א' - תשלומים צפויים מקרן הפנסיה

מרכזת את סכומי הזכאות נכון לסוף שנת הדוח. בדוח שנתי של 2019, יוצגו הסכומים שהעמית וקרוביו יכולים לקבל נכון ל- 31.12.19.

השורה הראשונה מראה את גובה הקצבה החודשית הצפויה לעמית החל מיום פרישתו (לאשה מגיל 64, לגבר מגיל 67), לפי הסכום שנחסך עד 31.12.19. אם תחסכו עוד שנים רבות, הסכום יגדל, אך כדאי לראות, להתרשם ולחשוב האם יש צורך בחיסכון נוסף לזמן פרישה – בקרן הפנסיה או בכל חיסכון אפשרי אחר.

השורות הבאות מראות מה הסכומים שיתקבלו כאשר הביטוח מופעל:

 • ביטוח למקרה מוות: 3 שורות העוסקות בקצבת שאירים לבן זוג, ילדים והורים נתמכים. האם אתם מעוניינים בביטוח שאירים של 100% או פחות? בדקו האם הסכום זהה למשכורת המבוטחת והחליטו מה סכום הביטוח הרצוי לכם במקרה מוות והאם הסכום המוצג מתאים לכם. כדאי לזכור שבוודאי יש לכם עוד ביטוחי חיים.
 • ביטוח נכות: שתי שורות המציגות את סכום הקצבה החודשית לנכה ב- 100% (נכות חלקית תזכה בקצבה לפי אחוז הנכות) ואת הסכום שקרן הפנסיה תמשיך להפקיד בשמכם במשך תקופת הנכות בה אתם והמעסיק אינכם מפקידים לקרן הפנסיה. קיימים מסלולי ביטוח שנוצרו לפני התקנון האחיד, ובהם מסלולים מוטי שאירים בהם קצבת הנכות נמוכה ועומדת על 37% מהמשכורת המבוטחת. כיום רוב מסלולי הביטוח הם על 75% מהמשכורת המבוטחת. בדקו האם קצבת הנכות נראית הגיונית או שיש צורך לבחור במסלול ביטוח אחר.

הסכומים כאן מראים לכם האם הביטוח שרכשתם מספק או עודף ותוכלו להחליט האם נדרשות התאמות במסלול הביטוח.

טבלה ב' – תנועות בקרן הפנסיה בשנת הדוח

השורות העיקריות הן הראשונה, שמציגה את סכום החיסכון ביום הראשון של השנה והשורה האחרונה המציגה את הסכום ביום האחרון של השנה. השורות באמצע מסכמות את הפעולות שנעשו במשך השנה. מוצגות ההפקדות והרווחים או ההפסדים שנוצרו במשך השנה (לאחר החסרת הוצאות ניהול השקעות), לאחר מכן מוצגים דמי הניהול ושאר תשלומים ועלויות ולבסוף האיזון האקטוארי הנובע ממנגנון הערבות ההדדית ויכול להיות חיובי או שלילי, תלוי מה התרחש בקרן הפנסיה במהלך השנה. עלויות הביטוח נובעות ממסלול הביטוח שלכם. לא ניתן להתמקח על מחירן אבל ניתן להחליף מסלול ביטוח אם נראה לכם שהנוכחי אינו משתלם או אינו מתאים מבחינת הכיסויים.

טבלה ג' – אחוז דמי ניהול והוצאות בשנת הדוח

מציגה לכם את דמי הניהול שאתם משלמים עבור קרן הפנסיה, כשההוצאות מתחלקות לדמי ניהול מההפקדה ודמי ניהול מהחיסכון. חשוב לשים לב שלצידה של הטבלה, יופיע גובה דמי הניהול הממוצעים עבור קרן הפנסיה שלכם. אם דמי הניהול שאתם משלמים גבוהים מהממוצע, עליכם לפנות לקרן הפנסיה. 

טבלה ד' – מסלולי השקעה ותשואות בשנת הדוח

טבלה זו מציגה את שם מסלול ההשקעה שלכם ומה היתה התשואה השנתית שלו. אם אינכם מרוצים מסיבה זו או אחרת, תפנו לקרן הפנסיה להחלפת מסלול השקעה.

טבלה ה' – פירוט הפקדות לקרן הפנסיה בשנת הדוח

הטבלה מפרטת את ההפקדות לקרן הפנסיה בתקופת הדוח. כדאי לבדוק כי כל חודשי העבודה שלכם אכן מופיעים בטבלה הזו ושהסכום המופיע בה תואם את מה שמופיע בתלוש המשכורת. במידה ולא, עליכם לפנות אל המעסיק.

טבלה ו'- פרטי הסוכן/היועץ שלך

כאן מוצגים פרטי סוכן הביטוח המייצג אותך ורשום באתר הקרן. אם הסוכן הרשום שם כבר אינו מייצג אתכם, עדכנו את קרן הפנסיה מי כן מייצג אתכם.

אישור מס

 הדוח השנתי המקוצר של קרן הפנסיה כולל גם אישורי מס המיועדים להגשה במסגרת הדוח השנתי למס הכנסה, לכל מי שחייב בהגשת דוח שנתי או מעוניין להגיש לצורך החזרי מס.

סיכום

כל אדם שעובד חייב להפקיד לקרן פנסיה. המדינה עושה הכל להקל עליכם את ההמנעות וההתעלמות מהחלטות בנושא הפנסיה, על ידי יצירת קרנות נבחרות ומסלולי השקעה וביטוח אוטומטיים. מי שמעוניין להתנהל בעיוורון מוחלט לגבי קרן הפנסיה שלו ולהתעלם ממנה כמו מרע הכרחי, יוכל לעשות זאת בנוחות רבה, אך האם זו ההחלטה הנכונה? בהחלט לא.

מאחר ואתם חייבים להפקיד לקרן פנסיה, כדאי מאד להפיק ממנה את המירב האפשרי, הן מבחינת סכום החיסכון לפרישה על ידי בחירת קרן פנסיה ומסלול השקעה שיגדילו את החיסכון ככל האפשר והן מבחינת הביטוח על ידי בחירת מסלול ביטוח שאינו מכיל ביטוח עודף ושעלותו אינה גוזלת יותר מידי מהחיסכון. בדקו מה הטבות המס המגיעות לכם ונצלו אותן, זה יגדיל את הנטו שלכם כבר היום. עוד טיפים להגדלת החיסכון הפנסיוני תוכלו לקרוא במאמר "10 פעולות שיגדילו את הפנסיה שלכם". מי שמתקרב לשנות הפרישה רצוי שיתייעץ עם יועץ פנסיוני ויתכנן את הפרישה, מבחינת מועד הפרישה, תכנון המסים והחלטה איך למשוך את הכסף וכמה כסף יוכל לקבל מידי חודש.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

קרא על חיסכון לפנסיה