מה זו קרן פנסיה ומה היא נותנת לחוסך

כולם מפקידים לקרן פנסיה לפי החוק בלי להרהר יותר מידי ובלי להכנס לפרטים. זה הזמן להכיר את קרן הפנסיה, שהיא מכשיר חיסכון הפועל בדרך יחודית לו, ולדעת איך לנהל אותה להפקת המקסימום במקום שהיא תנהל אתכם.


מה זו קרן פנסיה

מעודכן ל- 09/2021

המרוץ של החיים מתחיל להאט אחרי שיוצאים לפנסיה, זה הזמן שלכם להישען לאחור וליהנות מכל מה שעשיתם. כל החיים חסכתם והתכוננתם לרגע הזה, ועכשיו הזמן לנצל אותו בצורה הטובה ביותר. קרוב לודאי שאחד החסכונות העיקריים עליהם תסתמכו הוא קרן פנסיה, סוג החיסכון הנפוץ ביותר לקראת הפרישה לגמלאות, שעוצב לשם כך ושמקודם על ידי המדינה ללא הרף ואף יש חובה על מרבית האוכלוסיה העובדת לחסוך באמצעותו. לקרן פנסיה יש מאפיינים מיוחדים שנועדו להפוך אותה לכלי מתאים ליצירת חיסכון שיספיק לשנים רבות מצד אחד ושלא ירושש את עתודות קרן הפנסיה בשל תשלומים רבים מידי לעמיתים מצד שני.

מה זו קרן פנסיה

קרן פנסיה היא חיסכון לימי הפרישה לגמלאות ונועדה להחליף את המשכורת או השכר שאדם הרוויח עד שפרש. כך מקבל החוסך לאחר פרישתו קצבה חודשית, כמו שבעבר קיבל משכורת חודשית.

מאפיינים מיוחדים של קרן פנסיה

 • ערבות הדדית: המצטרפים לקרן פנסיה נקראים "עמיתים" ומה שמחבר ביניהם הוא עיקרון הערבות הדדית. כל חוסך מפקיד כספים שנצברים בקופה כללית משותפת ולא בחשבון אישי. מנהלי קרן הפנסיה משקיעים את הכסף עבור העמיתים. מתוך הקופה המשותפת משלמים את התביעות של העמיתים – כלומר את הקצבה החודשית לאחר פרישה ואת פיצויי הביטוח למי שזכאי. לעמית יש חשבון, אך החשבון מגדיר את הזכויות של העמית ואת הסכומים שהפקיד לקופה המשותפת, ולא התחייבות לסכום כסף מסויים. לערבות ההדדית יש יתרונות: דמי ניהול ודמי ביטוח נמוכים. יש גם חסרונות: הסיבה לדמי הניהול הנמוכים היא שאין התחייבות על גובה הסכום שהעמית זכאי לו, ולכן אין וודאות לגבי סכום הקצבה שיתקבל. כאשר התביעות ובעקבותיהן התשלומים לעמיתים מעטים, ניתן להגדיל את סכום התשלומים שמקבל כל עמית. מצד שני, כאשר יש מספר תביעות רב, או יש עמיתים המקבלים סכומים גבוהים מהצפוי או לאורך תקופה ארוכה מהצפוי, מתמעט הכסף לחלוקה, וכל עמית יקבל סכומים נמוכים יותר. התוצאה היא שאין יכולת לדעת מראש מה גובה הקצבה החודשית שינתן בעת הפרישה. גובה הקצבה יכול להשתנות גם במהלך שנות קבלת הקצבה.
 • תקנון: התקנון מסדיר את היחסים בין קרן הפנסיה לעמיתים ואת התנהלות הקרן, כמו מיהו עמית, הזכויות, החובות, התנאים לקבלת קצבה או פיצוי מהביטוח. השימוש בתקנון במקום בחוזה הוא יחודי לקרן פנסיה. בכל שאר סוגי החיסכון והביטוח היחסים בין הלקוח והחברה נקבעים באמצעות חוזה. תקנון שונה מחוזה במספר דרכים:
  • ההבדל המשמעותי בין חוזה ותקנון: את התקנון ניתן לשנות ללא הסכמת העמית, והשינוי יחול עליו. אל דאגה, קרנות הפנסיה אינן רשאיות להכניס שינויים שרירותיים לפי רצונן. כל שינוי בתקנון מחייב את אישור הממונה על רשות שוק ההון.
  • התקנון הוא אחיד לכל עמיתי הקרן, בניגוד לחוזה שמייצג הסכמות יחודיות בין שני הצדדים. כשהקשר בין החברה והלקוח נקבעים על ידי חוזה, יש אפשרות לקבוע תנאים שונים וחוזים שונים המותאמים לרצונות של כל לקוח, אך בתקנון אין כזו גמישות. מה שכתוב בתקנון חל על כולם. אם כי, יש מקום לדון על גובה דמי הניהול.
  • החל מ- 2018 המדינה קבעה את התקנון האחיד, המחייב את קרנות הפנסיה להתנהל לפיו, וגם יכולות להטיב עם העמיתים מעבר לכתוב בו. כלומר, עדיין יש הבדלים בין תקנוני קרנות הפנסיה, אך יש אוסף תנאים ואפשרויות שכולן יתנו לעמית.
 • הבטחת תשואות מהממשלה: הממשלה מעוניינת שקרנות הפנסיה לא יפסידו ויוכלו לשלם לחוסכים, אך יש לכך עלויות על משלם המסים. האיזון נעשה על ידי הבטחת תשואות של 4.86% על 27% מנכסי הקרן ורק עד תקרת הפקדה שנקבעה לכל חוסך. הפקדות מעבר לתקרה יש לחסוך באפיק חיסכון אחר. המדינה שוקלת דרכים אחרות להבטחת תשואה, ויכול להיות שיבחר מנגנון אחר. בכל מקרה הבטחת התשואה היא חלקית ואינה יכולה למנוע הפסדים בקרן פנסיה.
 • דמי ניהול: העמית משלם לקרן הפנסיה דמי ניהול משני סוגים. 1. דמי ניהול על הפקדות חודשיות. דוגמא: אם אתם מפקידים מידי חודש 2,000 ש"ח ודמי הניהול הם 2.2% מתוכם, הרי שבכל חודש קרן הפנסיה מקבלת 44 ש"ח מתוך 2,000 השקלים ואתם חוסכים רק 1,956 ש"ח. 2. דמי ניהול על סך החיסכון שנצבר על שם העמית.
  קרנות הפנסיה הנבחרות של משרד האוצר הורידו את דמי הניהול הממוצעים של כל קרנות הפנסיה, אך תמיד יש מקום לבקש להוריד את דמי הניהול עוד יותר. דמי ניהול נמוכים משמעותם יותר כסף הנצבר ומושקע לטובתכם.
 • תשלום קצבה חודשית: בעת הפרישה נערך חישוב הקובע מה גובה הקצבה החודשית שתשולם בשנים הבאות (ואם הקצבה עולה על סכום מסויים יש אפשרות לקבל את שאר החיסכון כסכום חד פעמי). סכום הקצבה החודשית נקבע על ידי חלוקת סכום החיסכון במקדם המרה שאותו מחשבים ביום הפרישה לגמלאות. מקדם ההמרה כולל בתוכו את דמי הניהול שממשיכים לשלם לקרן הפנסיה גם לאחר הפרישה (0.5% מהחיסכון בקרן פנסיה רגילה ו- 0.3% בקרן פנסיה נבחרת). גובה מקדם ההמרה נקבע לפי: הגיל בעת הפרישה, שנת הלידה, כמה שנים הפורש צפוי לחיות (תוחלת חיים) - כשלנשים מניחים שהיא ארוכה יותר. תוחלת החיים חשובה כי הקצבה ניתנת לפי התקנון האחיד למשך כל חיי העמית. גורם משפיע נוסף הוא מסלול הורשה שהעמית בחר בעת הפרישה וקובע איך יחולק הכסף שנשאר בקרן הפנסיה לאחר פטירתו. מסלול הורשה קיים גם בפוליסות ביטוח של חברות הביטוח, אך רק בקרן פנסיה ניתן לשלב בין שני מסלולי הורשה: א. כמה קצבאות קדימה הפורש ירצה (בין 60 ל- 240, כלומר מקסימום 20 שנים קדימה). אם הוא נפטר לפני, המוטב שבחר יקבל את השאר. ב. פורש נשוי יכול לבחור כמה אחוזים מהכסף ירצה להשאיר כקצבה לבן זוגו לאחר מותו (30%-100%). ככל שתוחלת החיים גבוהה יותר, ובמסלול ההורשה נבחר מספר קצבאות מובטחות גבוה יותר ו/או אחוז קצבה גבוה לבן הזוג, מקדם ההמרה יהיה גדול יותר והקצבה החודשית קטנה יותר.
 • גובה הקצבה החודשית אינו קבוע: הוא משתנה לפי מדד המחירים לצרכן, וכן לפי המאזן המחושב בקרן הפנסיה אחת לרבעון. לפי העודף או הגרעון בקרן יוחלט האם הקצבה תגדל או תקטן עד למאזן הבא בו יערך החישוב מחדש.

סוגי קרנות פנסיה

ישנם מספר סוגים של קרנות פנסיה, המתחלקים לשתי קבוצות עיקריות: קרנות חדשות שפתוחות להצטרפות עמיתים חדשים, וקרנות ותיקות שלא ניתן להצטרף אליהן.

 • קרן פנסיה וותיקה: קרנות הפנסיה הוותיקות הוקמו במהלך שנות החמישים, כאשר חלקן נקלעו לגרעון אקטוארי בשנות השמונים, הולאמו וכיום, מנוהלות על ידי גוף בשם "עמיתים". שאר קרנות הפנסיה הוותיקות שלא נקלעו לגירעון, מנוהלות היום באופן פרטי. קרנות הפנסיה הוותיקות סגורות להצטרפות החל מ- 1.1.1995. בקרן פנסיה וותיקה זכויות העמית נקבעות לפי הוותק שלו בקרן.
 • קרנות פנסיה חדשות הוקמו בשנות התשעים ונמכרו לחברות ביטוח, בנוסף לכמה קרנות שנפתחו על ידי בתי השקעות. ניתן להצטרף אליהן מ- 1.1.1995. קרנות הפנסיה החדשות מתחלקות לקרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה כללית.
  • א. קרן פנסיה מקיפה: זו קרן הפנסיה המוכרת לנו מהפקדות החובה לפנסיה ושהמדינה מגנה על 27% מהשקעותיה על יד הבטחת תשואה. קרן פנסיה מקיפה נותנת לעמית קצבה חודשית לאחר פרישתו וכן מחייבת אותו לבחור מסלול ביטוח הכולל ביטוח נכות (אובדן כושר עבודה) וביטוח שאירים שהוא מעין ביטוח חיים.
  • ב. קרן פנסיה כללית: קצת פחות מוכרת, כי ההפקדה אליה היא רשות. מי שרוצה להפקיד לקרן פנסיה יותר ממה שהמדינה מאפשרת, יעביר את הסכום העודף אל קרן פנסיה כללית. לכן היא נקראת גם קרן פנסיה משלימה. אפשר להפנות אליה כמה סכומים שרוצים, ללא מגבלה, וגם אין חובה להעביר סכום חודשי קבוע. בקרן פנסיה כללית אין חובה להצטרף למסלולי ביטוח, אלא העמית יכול לבחור כרצונו אם הוא מעוניין בכיסוי ביטוחי. קרן פנסיה כללית משקיעה 100% מנכסיה בשוק ההון, ללא עזרה או הגנה מהמדינה. בדומה לקרן פנסיה מקיפה היא נותנת לעמית קצבה חודשית לאחר הפרישה לגמלאות, והטבות המס עליה זהות.

חוק פנסיה חובה

כיום קיימת חובת הפקדה לפנסיה לשכירים ולעצמאים. החל מ-2008 מחוייב כל מעסיק להפריש לקרן פנסיה עבור עובדיו – לנשים מעל גיל 20 וגברים מעל גיל 21. העובדים רשאים לבחור את קרן הפנסיה בה הם מעוניינים, ואם לא בחרו, יופנו לקרן פנסיה ברירת מחדל. בנוסף, נקבע כי המעסיק מחויב להפריש כסף לטובת הפיצויים של העובד. נכון להיום, על המעסיק להפריש 18.5% מגובה מהשכר של העובד, כאשר 6% יהיו על חשבון העובד ו-12.5% על חשבון המעסיק (מתוכם, 6% לרכיב הפיצויים). עובדי משק בית, כגון מטפלים ועוזרות בית, זכאים גם הם להפרשות לפנסיה, כמו כל עובד אחר במשק ויש להפריש בגינם את אותם האחוזים.

מ-2017 קיימת חובת הפקדה לטובת קרן הפנסיה גם עבור עובד עצמאי, כאשר גובה ההפקדה הנדרש נקבע לפי הכנסותיו השנתיות של העצמאי.

מדינת ישראל מעוניינת שהציבור יחסוך בקרנות פנסיה, קידום החיסכון בהן בא לידי ביטוי לא רק בחובה להפקיד לפנסיה אלא גם בעידוד הציבור באמצעות הטבות מס, יכולת בחירה חופשית ויכולת מעבר חופשית בין קרנות פנסיה- ללא התערבות או הגבלה מצד המעסיק או מצד קרן הפנסיה וכן באמצעות הורדת גובה דמי הניהול על ידי מנגנון קרנות פנסיה נבחרות.

רוצים לדעת כמה לחסוך לקראת הפרישה לגמלאות? אתם צריכים לחסוך סכום משמעותי במהלך 20 שנה לפחות, כדי שתוכלו להמשיך לחיות באותה רמת החיים שהתרגלתם אליה. בדקו במחשבון הפנסיה לכמה שנים יספיק החיסכון הפנסיוני שלכם. כל שעליכם לעשות הוא להזין כמה חסכתם ומה ההוצאה החודשית המשוערת שלכם לאחר הפרישה.

הפקדה לקרן פנסיה בתקופה בה לא עובדים

מה קורה כאשר באופן זמני לא מפקידים לפנסיה – ביציאה לחל"ת, לחופשת לידה ארוכה יותר מהתקופה בה זכאים לדמי לידה בביטוח לאומי, בתקופה שבין עבודות וכן הלאה?

בתקופות חל"ת או חופשת לידה ארוכה ברוב המקרים אין הפקדה לקרן פנסיה, אלא אם במקום העבודה יש נוהג אחר.

הכיסוי הביטוחי של קרן הפנסיה נשמר לעמית במשך 5 חודשים לאחר עצירת ההפקדות, וכיום, עקב השלכות הקורונה, קבעה המדינה הוראת שעה, העוסקת בהפקדות עובדים בחל"ת וששכרם הופחת. בהוראת השעה, שהוארכה לאחרונה עד 30.6.21, האריכה המדינה את התקופה ל- 12 חודשים לאחר עצירת ההפקדות, ודמי הניהול נגבים מהחיסכון. אם אין בחשבון מספיק כסף עבור דמי הניהול, יפסק הכיסוי האוטומטי. העמית צריך להחליט, עוד בתקופת הכיסוי האוטומטי, על המשך צעדיו:

 • הפקדה עצמאית: העמית יכול להמשיך להפקיד באופן עצמאי, ואז גם חסכונותיו יגדלו וגם הכיסוי הביטוחי נשמר. צריך לבדוק עם קרן הפנסיה מהם תנאיה להפקדה עצמאית מבחינת סכומים ומבחינת זכויות והיקף ביטוח.
 • הסדר ריסק: הפקדת סכום נמוך השומר על זכויות הביטוח בלבד, אך לא על הוותק או על הגדלת סכום החיסכון, וגם תנאי הביטוח פחות טובים. תקופת הסדר ריסק נקבעת לפי מספר חודשי הוותק בקרן הפנסיה (בתקופות וותק קצרות משנתיים אורך הסדר הריסק יהיה רק עד אורך הוותק) ולא תעלה על שנתיים מיום עצירת ההפקדות, כולל תקופת ההארכה האוטומטית.
 • להפסיק את ההפקדות: אפשר לא להפקיד ולהפוך לעמית לא פעיל. חשוב לדעת שעמית לא פעיל עדיין משלם דמי ניהול על החיסכון (דמי ניהול לצבירה), שגדלים למקסימום האפשרי לאחר 6 חודשים ללא הפקדות, אלא אם העמית שייך לקרן ברירת מחדל בה דמי הניהול הנמוכים נשמרים גם לעמית לא פעיל.

מי שאינו עובד אינו חייב להפקיד לפנסיה, אך כאשר יחזור לעבודה, חבל שיגלה שזכויותיו והוותק שלו לא נשמרו ושעליו להתחיל מחדש תקופות אכשרה לביטוח וכן הלאה.

הטבות מס בהפקדה ובמשיכה מקרן פנסיה

המדינה מעודדת עובדים שכירים ועצמאים להפקיד כספים לקרן הפנסיה, בין השאר על ידי הטבות מס שונות למפקידים וכן למושכי הכסף מקרן הפנסיה כקצבה חודשית לאחר הפרישה לגמלאות. ניתן לקרוא בהרחבה על תקרות ההפקדה לקרן פנסיה ועל הטבות המס הניתנות לחוסכים במאמר "תקרת הפרשות לפנסיה לשכירים ועצמאים".

קרנות פנסיה נבחרות

עקרון הבחירה החופשית בקרן פנסיה מאפשר לכל אדם, שכיר או עצמאי, לבחור את קרן הפנסיה הרצויה לו, ללא תלות בהנחיות או הגבלות של מקום העבודה או כל הגבלה אחרת. מי שעובר מקום עבודה יכול להמשיך להפקיד לקרן הפנסיה שבחר לפני שנים, או להחליף אותה מסיבותיו הוא, ללא לחץ מצד סוכן ביטוח או מעסיק. החופש קיים, אך התברר שרבים מעדיפים לא לנצל אותו. קרן פנסיה נתפסת כמוצר מסובך וקשה לבחירה, ועובדים רבים נמנעו מהתעמקות בשאלה ובחרו להצטרף לקרן פנסיה שהמעסיק בחר לפי שיקוליו הפרטיים, שלא תמיד תואמים את האינטרס של העובדים. הפתרון שנבחר לטפל במצב זה ועל הדרך להגדיל את התחרות ולהפחית משמעותית את דמי הניהול של קרן פנסיה היה קרנות פנסיה ברירת מחדל, או בשמן הנוכחי "קרנות פנסיה נבחרות" או קרנות פנסיה מוזלות. העיקרון המנחה הוא יציאה למכרז על גובה דמי הניהול אחת ל-3 שנים. קרנות הפנסיה הזוכות במכרז הן קרנות הפנסיה אליהן יצורפו עובדים הנמנעים מבחירה אקטיבית של קרן פנסיה.

קרנות פנסיה נבחרות שזכו במכרז 2021 וישמשו כקרנות פנסיה ברירת מחדל עד 31 באוקטובר 2024 הן:

 • אלטשולר שחם - שזכתה גם במכרז הקודם
 • מיטב דש - שזכתה גם במכרז הקודם
 • אינפיניטי - התחייבה להקים קרן פנסיה עד 1 באפריל 2022
 • מור - התחייבה להקים קרן פנסיה עד 1 באפריל 2022

קרנות הפנסיה המוזלות, שזכו במכרז הקודם בשנת 2018 עד 31 באוקטובר 2021:

 • אלטשולר שחם
 • הלמן אלדובי
 • מיטב דש
 • פסגות

דמי הניהול שמציעה כל אחת מהזוכות במכרז ועוד עקרונות לפעולת קרנות הפנסיה הנבחרות ניתן לקרוא ב"מיהן קרנות פנסיה ברירת מחדל החדשות"

איך מצטרפים לקרן פנסיה ברירת מחדל? תלוי בשאלה האם עמיתים בקרן פנסיה כלשהי או לא.

עובד המצטרף בפעם הראשונה בחייו לקרן פנסיה ומעדיף לא לבחור, יופנה לפי מנגנון שנקבע בחוק לאחת מקרנות הפנסיה הנבחרות. בדרך כלל מדובר בצעירים המגיעים למקום עבודה חדש לאחר השחרור מהצבא, כי אז מגיעים לגיל בו חובה להפקיד לפנסיה. אותו תהליך יעבור גם עצמאי המתחיל לחסוך בקרן פנסיה לראשונה בחייו ואינו מעוניין להתאמץ למצוא באופן אקטיבי קרן פנסיה רצויה.

מי שהוא כבר עמית בקרן פנסיה כלשהי יכול לעבור כרצונו לכל קרן פנסיה אחרת, וביניהן קרנות פנסיה ברירת מחדל. כאן נדרשת פעולה מכוונת מצד האדם המעוניין להחליף קרן פנסיה אחת באחרת.

מסלולי ביטוח בקרן פנסיה

קרנות הפנסיה מציעות מסלולי ביטוח שאירים למקרה מוות של העמית וביטוח נכות למקרה של פגיעה המובילה לאובדן כושר עבודה.

בעת ההצטרפות לקרן פנסיה, הקרן רשאית לדרוש מהמצטרף שימלא שאלון רפואי ויעבור חיתום רפואי. יש קרנות הדורשות חיתום ממצטרפים בודדים ואינן מבקשות ממי שמצטרפים כקבוצה, או כל נוהל אחר המתאים לה, כשחלקן כלל אינן דורשות חיתום רפואי. קרן פנסיה העורכת חיתום יכולה לסרב לקבל עמית או להחריג (לסרב לבטח) מצב רפואי קיים.

תקופת אכשרה על מצב קודם: גם במקרים בהם אין חיתום רפואי, כמו בקרנות הפנסיה הנבחרות, תהיה תקופת אכשרה בת 5 שנים על מחלה או מצב רפואי שהעמית סבל מהם עוד לפני שהצטרף לקרן ולמסלול הביטוח שבחר. ניקח לדוגמא עמית הסובל מסוכרת 2 בעת ההצטרפות, שוויתר על ביטוח שאירים כיוון שהוא רווק. בואו נבחן מספר מצבים:

 • שנה לאחר ההצטרפות חלה בטרשת ואינו יכול לעבוד – ביטוח נכות יופעל ללא תקופת אכשרה.
 • שנתיים לאחר ההצטרפות הוא אינו יכול לעבוד בשל הסתבכות הסוכרת – הוא יאלץ לחכות עד סוף תקופת האכשרה בעוד 3 שנים כדי לקבל פיצוי אובדן כושר עבודה מביטוח הנכות.
 • לאחר 5 שנים התחתן ושינה מסלול ביטוח כדי שיכלול שאירים ואז נפטר לאחר שנה נוספת כתוצאה מהסוכרת – אשתו לא תקבל פיצוי כיוון שעבור ביטוח השאירים תקופת האכשרה מתחילה מהיום שהוא עבר למסלול זה.

עד לתקנון האחיד, כל קרן פנסיה הציעה מסלולי ביטוח משלה, הנבדלים זה מזה בשמות וכן במידת הכיסוי המוצעת לכל אחד מסוגי הביטוח. כתוצאה מכך ההשוואה בין מסלולי ביטוח היתה קשה מאד, ובעת מעבר בין קרנות פנסיה לא בטוח שהייתם מוצאים כיסוי ביטוחי זהה בקרן הפנסיה אליה מעוניינים לעבור.

התקנון האחיד עשה סדר בבלגן: כל קרן פנסיה מחוייבת להציע רשימה קבועה של מסלולי ביטוח ששמותיהם אחידים וברורים. מעבר לכך, רשאית קרן הפנסיה להציע מסלולי ביטוח יחודיים לה, כדי למשוך מצטרפים חדשים.

ביטוח שאירים הוא ביטוח חיים המעניק קצבה חודשית לבן הזוג של העמית, לילדים עד גיל 21 או ללא הגבלת גיל לילדים עם צרכים מיוחדים כהגדרתם בתקנון קרן הפנסיה ולהורה נזקק התלוי בעמית. סכום הקצבה הוא אחוז קבוע מקצבת העמית, לפי דרגת הקרבה. בן זוג יקבל 60% מהקצבה בעוד הורים נזקקים יכולים לקבל רק 20% עבור שניהם ביחד. לא ניתן לשנות את אחוז הקצבה המיועד לשאיר או לשנות את המוטבים הזכאים לה.

ביטוח נכות מספק קצבה חודשית שגובהה עד 75% מהמשכורת המבוטחת, תלוי במסלול הביטוח ובאחוזי הנכות שאושרו לעמית.

מסלולי ביטוח לפי התקנון האחיד

השמות של מסלולי הביטוח מבהירים בדיוק את תוכנם. הסיבה להקטנת הכיסוי לגבר המצטרף מעבר לגיל מסויים, היא שעלות מסלול זה היא נמוכה מידי בשביל לכסות את הסיכון עבורו. הוא יאלץ להסתפק בביטוח מופחת.

כבר אמרנו שחובה להצטרף למסלול ביטוח בקרן פנסיה מקיפה, אך החל מגיל 60 ניתן לוותר על ההיבט הביטוחי בקרן פנסיה ולהמשיך בחיסכון לפרישה בלבד. כך מגדילים את הסכום המופקד עבור הפרישה ומבטלים את דמי הניהול עבור הביטוח.

 • מסלול ברירת מחדל - נכות 75% שארים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 41) : אליו יופנו עמיתים שלא בחרו מסלול ביטוח.
 • נכות 75% (למעט גבר המצטרף מגיל 41) שארים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 47).
 • נכות 75% (למעט גבר המצטרף מגיל 41) שארים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 41)
 • נכות 75% שארים 40%
 • נכות 37.5% שארים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 45)
 • נכות 37.5% שארים 40%
 • נכות 75% שארים 100% לפורשים עד גיל 60 (למעט גבר המצטרף מגיל 49)

בחירת מסלול ביטוח

ההחלטה איזה מסלול ביטוח יתאים לכם במיוחד תלויה בנסיבות האישיות שלכם. לדוגמה, רווק ללא ילדים שאף אחד לא תלוי בו כלכלית יכול לבחור לוותר על ביטוח שאירים (יש לעדכן העדפה זו אחת לשנתיים, או שתועברו למסלול ברירת מחדל). אם יש לו ביטוח אובדן כושר עבודה חיצוני, הוא יכול לבחור במסלול עם נכות 37.5%. כשיתחתן יוכל לעבור למסלול ביטוח נכות של 37.5% אך להוסיף ביטוח שאירים 100%.

רווק הסובל ממחלה כרונית טרם הצטרפותו לקרן הפנסיה אולי יעדיף להשקיע מעט מכספו ברכישת ביטוח שאירים ברמה נמוכה, כדי לסיים את תקופת האכשרה עוד לפני שיקים משפחה העלולה להזדקק לכספי הביטוח. כדאי לדעת שקרן פנסיה רשאית לקבוע תקופת אכשרה בכל פעם שסכום הביטוח או המשכורת גדלים מעל סכום מסויים, אך תקופת האכשרה תהיה רק על ההפרש מהסכום הקודם.

מצד שני, אדם נשוי עם ילדים קטינים שתלויים בו כלכלית כנראה יבחר מסלול שנותן קצבת שאירים גבוהה יותר. לעומתו, לאדם מבוגר שילדיו בגרו, ככל הנראה יהיו העדפות אחרות. חשוב לזכור שניתן לעבור בין המסלולים השונים וככל שהמצב האישי והמשפחתי משתנה, כדאי להתאים את המסלולים לצרכים החדשים של החוסך.

כשבוחרים מסלול ביטוח כדאי לזכור שביטוחי קרן פנסיה מוגבלים בהיקף הפיצוי שהם נותנים ובחופש בחירת המוטבים, וגם הגדרת אובדן כושר עבודה היא הגדרה המקשה על המבוטח, שכן יש להוכיח חוסר יכולת לעבוד באופן מוחלט ולא חוסר יכולת לעבוד במקצועו ותחום עבודתו. עוד על ביטוחי קרן פנסיה אפשר לקרוא במאמר "ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה – אולי גם לכם יש".

יש הרחבות שאפשר לרכוש בתשלום נוסף לביטוחי קרן הפנסיה, וביניהם הגדרת אובדן כושר עבודה עבור שאינו יכול לעבוד במקצועו (כל הרחבה כוללת רשימה סגורה של מקצועות להם ההרחבה רלוונטית, חשוב לבדוק אותה לפני הרכישה), ביטול תקופת אכשרה בביטוח נכות וביטול קיזוז פיצוי ביטוח נכות שניתן מגורם ממשלתי. האם כדאי לרכוש הרחבה או פשוט לרכוש ביטוח חיצוני? תלוי מה סכום הפיצוי שיתקבל, האם ההרחבה בכלל רלוונטית והאם המגבלות האחרות של ביטוח הנכות הופכות אותו לפחות שימושי עבורכם. 

העברת קרן פנסיה בין מסלולי השקעה ובין חברות

שינוי מסלול השקעה בקרן פנסיה

בשנת 2016 הוחלט שכל קרן פנסיה תציע לעמיתיה מסלול השקעה תלוי גיל, אליו יופנה העמית כברירת מחדל. מודל תלוי גיל יופעל לצד שאר מסלולי ההשקעה שקרן הפנסיה מציעה. קרן הפנסיה מחויבת ליידע את העמיתים הקיימים והחדשים על זכאותם להצטרף למסלול שמותאם לגילם.

עמית יוכל לבחור מסלול השקעות שמתאים לו מבחינת הסיכון, הרכב ההשקעות, מסלול הלכתי למעוניינים בכך או שיבחר במסלול תלוי גיל. חוסך שאינו מעוניין לבחור מסלול השקעה יופנה למסלול תלוי גיל התואם לגילו בעת ההצטרפות. כאשר יעבור את גיל המסלול בו הוא נמצא, הוא יועבר אוטומטית למסלול תלוי גיל אחר המתאים לגילו ויקבל על כך הודעה מקרן הפנסיה.

המסלולים תלויי הגיל מתחלקים כך:

 • עמיתים עד גיל 50
 • עמיתים בני 50-60
 • עמיתים מעל גיל 60 ועד הפרישה

ככל שגיל העמית עולה הוא עובר למסלול בו רמת הסיכון נמוכה יותר, אך גם התשואות בממוצע נמוכות יותר. המטרה היא לשמור על הקיים ולא להפסיד חלק גדול מהחיסכון ככל שהפרישה מתקרבת.

עמיתים שהצטרפו לקרן פנסיה לפני השינוי לא יועברו אוטומטית למסלול תלוי גיל, אך קרן הפנסיה תיידע אותם על יכולתם לעבור. חשוב לדעת שחלק ממסלולי ההשקעה שהיו קיימים לפני 2016 נסגרו למצטרפים חדשים ולכן אם עמית עובר ממסלול שנסגר למצטרפים הוא לא יוכל להתחרט ולחזור אליו. לפני ההחלטה על העברת מסלול מומלץ להתייעץ עם יועץ פנסיוני על מנת לקבל את ההחלטה המתאימה ביותר לנסיבות האישיות.

המעבר בין מסלולי השקעה פתוח לכל עמית בכל זמן, פרט למסלולים שנסגרו, ואינו כרוך בתשלום מסים או עמלות ואינו פוגע בוותק ובזכויות.

העברת קרן פנסיה לגוף אחר

חוסכים רשאים לנייד את חסכונותיהם בין קרנות פנסיה שונות בכל עת וללא תשלום מס. המקרים היחידים בהם אי אפשר להעביר קרן פנסיה הם כאשר העמית לקח הלוואה מקרן פנסיה ועדיין לא החזיר אותה במלואה או אם הוא מקבל קצבת זקנה או קצבת נכות מקרן הפנסיה.

המעבר לא עולה כסף לחוסך והכספים הצבורים בקרן אחת יעברו במלואם לקרן אחרת, וגם הוותק, כלומר גיל הכניסה לקרן ותקופת האכשרה שכבר עברה, אינו נפגע. אבל לפני המעבר חשוב לוודא כי המעבר אינו פוגע בכיסוי הביטוחי, כלומר שתוכלו להצטרף למסלול ביטוח הנותן לכם אותו כיסוי כמו בקרן הפנסיה הקודמת ולבחון האם תדרש תקופת אכשרה חדשה. בכדי לבצע את המעבר בין קרנות פנסיה, על החוסך להגיש בקשה בכתב על גבי הטפסים הרלוונטיים לקרן המעבירה. 

לשכירים חשוב מאד לעדכן את המעביד על פרטי הקרן הפנסיה החדשה.

אולי תופתעו לשמוע שאפילו חסכונות לא פעילים ניתן לנייד, אך בתנאים פחות טובים. מה הדרך העדיפה? בעת המעבר לקרן פנסיה אחרת, מתחיל תהליך איתור קרנות פנסיה לא פעילות על שמכם ואיחודן אל הקרן הפעילה. בעיקרון זה מהלך כדאי – הכסף יועבר לחשבון בו דמי הניהול נמוכים יותר, והסכום הגבוה יותר בקרן יוכל להראות תשואות גבוהות יותר. בכל זאת לפני שמאשרים את האיחוד כדאי לבדוק עם יועץ פנסיוני שיוודא האם גם במקרה שלכם המהלך משתלם. 

משיכת כספים מקרן פנסיה

יש מספר אפשרויות למשיכת כסף מקרן פנסיה, ויש להפריד בין משיכת כספי תגמולים, שהם הסכומים שאתם והמעביד הפקדתם, ובין משיכת כספי פיצויים שהם הכסף שהמעביד הפקיד עבור פיצויי פיטורין.

 • קצבה חודשית לאחר הפרישה לגמלאות: זו הדרך המומלצת למשיכת הכסף. קרן פנסיה נועדה לשמש את העמית כמקור העיקרי למחיה לאחר הפרישה מהעבודה, ולכן המדינה פוטרת את הרווחים שנצברו בה ממס רווח הון, כל עוד העמית מושך את הכסף כקצבה חודשית. הקצבה החודשית מקרן פנסיה מקיפה אינה פטורה ממס הכנסה
 • משיכת רכיב פיצויים לפני הפרישה לגמלאות: רכיב הפיצויים בקרן הפנסיה ניתן למשיכה כשהעובד עוזב מקום עבודה. כלומר, ניתן למשוך אותו גם לפני הפרישה לגמלאות. חלק מהסכום פטור ממס וחלקו לא, אבל תמיד מומלץ לא למשוך את כספי הפיצויים, אלא אם אין שום ברירה אחרת. כספי הפיצויים יכולים להוות עד 40% מהסכום שנצבר לחוסך עבור הפרישה. האם תוכלו להרשות לעצמכם לחיות לשארית חייכם רק על כמחצית מהסכום המתוכנן? חשוב לדעת שמשיכה מוקדמת של כספי הפיצויים גם תפגע בהטבות המס שניתן לקבל על הכסף לאחר הפרישה. אנשים הנמצאים בחל"ת ללא תאריך יעד לחזרתם לעבודה, כמו שכירים רבים שהוצאו לחל"ת בתקופת הקורונה, אינם רשאים למשוך כספי פיצויים.
 • משיכת תגמולים לפני פרישה לגמלאות: ניתן למשוך רק סכומים שתקנון הקרן מתיר למשוך, כמו הפקדות העובד בלבד או הפקדות של מעסיק קודם. תשלמו מס הכנסה של לפחות 35% מהסכום. פרט לתשלום המס יש עוד סיבות לא למשוך את הכסף – משיכתו גורמת לשינוי בתקופת האכשרה או אפילו להפסקת הכיסוי הביטוחי במלואו.
  יש כמה חריגים המאפשרים משיכת תגמולים (ולא פיצויים) ללא תשלום מס: משיכת סכום שהופקד לפני שנת 2000, או במצב שמס הכנסה הגדיר כ"מסכנות" (נכות של 75% או יותר של העמית, העמית נפטר והשאיר מוטבים שאינם שארים, הכנסה מתחת למינימום, או הוצאות רפואיות המגיעות למחצית ההכנסה השנתית או יותר). מבקשים מקרן הפנסיה טופס 159א "בקשת עמית מקופת גמל למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס" ומצרפים מסמכים המוכיחים את מצבכם ושולחים לאישור מס הכנסה.

אם הגעתם לנקודה הזו, הבנתם שמאד לא מומלץ למשוך כסף מקרן פנסיה לפני הזמן. משיכה מוקדמת תקטין את הסכום שנשאר כשפורשים לגמלאות, לצד כמה נזקים נוספים: גם משלמים מס גבוה (המדינה מקבלת יותר משליש מהסכום שתמשכו), גם פוגעים בכיסוי הביטוחי וגם מוותרים על הטבות מס (עוד מתנה קטנה מכם למדינה). כל מי שמציע לכם למשוך מוקדם את הכסף קרוב לוודאי שלא חושב על טובתכם ומתכוון להרוויח על חשבונכם - עמלות או אחוזים מהמשיכה. פתרון עדיף יהיה לקבל מקרן הפנסיה הלוואה, שהיא בתנאים טובים מהמקובל בבנקים וגופי הלוואות חוץ בנקאיים, וכך לקבל כסף בלי לשלם מס, בלי לאבד זכויות או ביטוח ובלי לאבד את הסכומים שיעזרו לכם לחיות לאחר הפרישה. החיסרון במהלך זה הוא שסכום ההלוואה מוגבל לפי החיסכון שלכם וכן שלא תוכלו לעבור לקרן פנסיה אחרת עד שתשלימו את החזר ההלוואה. כמו כן, קרן הפנסיה אינה מתחייבת לאשר הלוואות לכל מי שמבקש.

לפני קבלת החלטה על משיכת כסף מקרן פנסיה לפני הזמן, כדאי לראות בעיניים כמה כסף ישאר לכם לחיות ממנו אחרי הפרישה אם תבצעו משיכה מוקדמת ולהשוות זאת עם הסכום שתקבלו אם תשאירו את הכסף עד הפרישה. תוכלו לבצע את הסימולציה הזו במחשבון "סימולטור פנסיה". קרוב לוודאי שתוצאות הניסוי יגרמו לכם לחשוב פעמיים לפני המשיכה.

איתור קרנות פנסיה

לרבים מכם עשויות להיות קרנות פנסיה שאתם כלל לא מודעים לקיומן ולעלותם הגבוהה של דמי הניהול. הסיבה לכך היא שבעבר המעסיק היה קובע לאיזו קרן פנסיה להפריש ומעטים התעקשו על בחירת קרן פנסיה אחרת. התוצאה היא שבכל מקום עבודה חדש, הצטרפתם לקרן פנסיה חדשה, והחשבונות הקודמים נזנחו, נשכחו והפכו ללא פעילים. בכל קרנות הפנסיה, פרט לקרנות פנסיה ברירת מחדל, נהוג לגבות דמי ניהול מקסימליים בחשבונות לא פעילים. לכן, השארת קרן הפנסיה לא פעילה וללא טיפול גורמת לכם להפסיד כסף מהחיסכון, ובנוסף אינכם מנצלים את סכום הכסף שנצבר בה על שמכם.

הטיפול במצב זה הוא פשוט, יש לאתר את כל קרנות הפנסיה הרשומות על שמכם ולבדוק מה הזכויות שלכם, האם ניתן למשוך את הכסף או להעביר אותו לחיסכון פנסיוני אחר.

איתור חשבונות שאינם פעילים

אתר הר הכסף: עליכם להיכנס לאתר הר הכסף של משרד האוצר. זאת מערכת חיפוש חינמית המאפשרת לאתר קרנות פנסיה, חסכונות פנסיוניים אחרים וביטוחי חיים, שאינם פעילים לפחות שנה. החיפוש נעשה לפי מספר תעודת זהות בלבד ותקבלו את רשימת החברות ובתי ההשקעות שאצלם יש לכם חשבון. כדי לברר את פרטי החשבון או החשבונות וכמה כסף יש שם, עליכם לפנות אל בית ההשקעות.

איתור כל החסכונות הפנסיוניים

אתר המסלקה הפנסיונית: כדי לקבל תמונת מצב מלאה יותר, ניתן לעשות בדיקה גם באתר המסלקה הפנסיונית. אתר זה מופעל על ידי חברה חיצונית למשרד האוצר, ונועד כדי להעביר מידע מכל גופי הביטוח, הגמל והפנסיה. המידע באתר מאובטח, דורש הרשמה ראשונית וכרוך בעלות של כ-20 ש"ח. באמצעות המסלקה הפנסיונית, ניתן לקבל מידע על כלל המוצרים הפנסיונים שלכם (שמתנהלים בארץ) וכן מידע על מוצרים ספציפיים או מוצרים המתנהלים בגוף מסוים.

אתרים אלה מקלים על החיפוש, אך תוכלו גם לערוך חיפוש עצמי – בדקו בתלושי השכר שקיבלתם לאורך השנים להיכן הופקדו כספי ההפרשות, חפשו מכתבים ודוחות שנתיים שהתקבלו מחברות ביטוח ובתי השקעות.

אם אינכם בטוחים שאיתרתם את כל החשבונות הרשומים על שמכם, אינכם יודעים איך לברר את מלוא זכויותיכם ומה אפשרויות המשיכה העומדות בפניכם או נתקלים בקשיים אחרים, תוכלו לבקש מסוכן הביטוח שלכם או מיועץ פנסיוני שילוו אתכם לאורך התהליך.

איך לבחור קרן פנסיה

ניתן להשוות בין קרנות הפנסיה השונות בדף השוואת קרנות פנסיה. הדף מאפשר השוואת קרנות הפנסיה לפי הפרמטרים הבאים:

 • תשואה בחמש השנים האחרונות - כמה הרוויחה קרן הפנסיה (באחוזים) במהלך חמש השנים האחרונות. אחוזי רווח נאים לאורך זמן, עשויים להצביע על התנהלות נכונה של ההשקעות בקרן הפנסיה. בדרך כלל מומלץ לבדוק 5 שנות תשואה ומעלה. אם אין מידע נגיש עבור 5 שנים, תוכלו להסתפק בבחינת תקופות קצרות יותר, וכן בבחינת הרקורד של מנהלי קרן הפנסיה והתנהלות בית ההשקעות במכשירי חיסכון פנסיוני אחרים.
 • תשואה בשלוש השנים האחרונות - כמה הרוויחה קרן הפנסיה (באחוזים) במהלך שלוש השנים האחרונות.
 • תשואה בשנה האחרונה - כמה הרוויחה קרן הפנסיה (באחוזים) במהלך השנה האחרונה.
 • דמי ניהול מהפקדות - דמי הניהול הממוצעים שנגבו בשנה האחרונה על ידי קרן הפנסיה על סכום הפקדה החודשית של כלל העמיתים בקרן.
 • דמי ניהול מנכסים – דמי הניהול הממוצעים שנגבו בשנה האחרונה על ידי קרן הפנסיה מסך החסכונות שנצברו בקרן.

הפרמטר החשוב ביותר הוא התשואות לאורך זמן, שכן זה הרווח שתקבלו על החיסכון, לאחר מכן יש חשיבות לדמי הניהול לסוגיהם, שכן הסכום שלהם יורד מהחסכונות ולכם נשאר פחות. לכן חפשו קרן פנסיה המראה תשואות נאות, בקשו הפחתה בדמי הניהול ואל תסכימו לשלם יותר מדמי הניהול הממוצעים. ככל שאתם מעבירים יותר כסף לקרן הפנסיה, דמי הניהול צריכים להיות נמוכים יותר.

מה חשוב לבדוק בדוח של קרן הפנסיה

קרן הפנסיה שולחת לכל חוסך דוח רבעוני בכל רבעון וכן דוח שנתי אחת לשנה בסביבות חודש מרץ.

קרן הפנסיה מפיקה לכל עמית דוח שנתי מפורט ודוח שנתי מקוצר.

דוח שנתי מפורט של קרן פנסיה

בדוח המפורט תוכלו לראות פרטים אישיים, פרטי מוטבים, מידע על קרן הפנסיה ולאחר מכן פירוט של המידע המופיע בטבלאות הדוח המקוצר: שם מסלול הביטוח ופרטים עליו, תשואות, רווחים, עלויות, אחוזי דמי הניהול הנגבים וסכום דמי הניהול עבור כל החיסכון ועבור הביטוח. תמצאו בו גם את כל שינויי התקנון שהיו בשנה החולפת. בדקו שכל הפרטים האישיים נכונים: כתובת, טלפון, פרטי שארים ומוטבים. חשוב שהמידע יהיה מעודכן כדי למנוע תקלות בעתיד, אם מקרן הפנסיה ינסו ליצור אתכם קשר או אם צריך לאתר את השאירים. עברתם דירה, שיניתם טלפון, התחתנתם, התגרשתם, התחתנתם שוב, נוספו ילדים או הילדים עברו את גיל 21 – פנו לקרן הפנסיה או לסוכן הביטוח שלכם ועדכנו את הנתונים. אפשר לעדכן דרך האיזור האישי, אבל מומלץ גם להתקשר לקרן הפנסיה ולוודא כי המידע אכן נקלט.

מעבר לכך, זה המקום להבין את העלויות השונות של רכיבי הביטוח ודמי הניהול ולהחליט האם הגיע הזמן לנהל שיחה על גובה דמי הניהול או להחליף את מסלול הביטוח כך שיתאים למצבכם הנוכחי בחיים.

דוח שנתי מקוצר של קרן פנסיה

הדוח מחולק לטבלאות וכולל את המידע החשוב של רמת הכיסוי שלכם בשנת הדוח, פעולות הפקדה ופעולות גביה במהלך השנה.

אלה 4 הטבלאות הראשונות בדוח:

דוח קרן פנסיה מקוצר

טבלה א' - תשלומים צפויים מקרן הפנסיה

מרכזת את סכומי הזכאות נכון לסוף שנת הדוח. בדוח שנתי של 2019, יוצגו הסכומים שהעמית וקרוביו יכולים לקבל נכון ל- 31.12.19.

השורה הראשונה מראה את גובה הקצבה החודשית הצפויה לעמית החל מיום פרישתו (לאשה מגיל 64, לגבר מגיל 67), לפי הסכום שנחסך עד 31.12.19. אם תחסכו עוד שנים רבות, הסכום יגדל, אך כדאי לראות, להתרשם ולחשוב האם יש צורך בחיסכון נוסף לזמן פרישה – בקרן הפנסיה או בכל חיסכון אפשרי אחר.

השורות הבאות מראות מה הסכומים שיתקבלו כאשר הביטוח מופעל:

 • ביטוח למקרה מוות: 3 שורות העוסקות בקצבת שאירים לבן זוג, ילדים והורים נתמכים. האם אתם מעוניינים בביטוח שאירים של 100% או פחות? בדקו האם הסכום זהה למשכורת המבוטחת והחליטו מה סכום הביטוח הרצוי לכם במקרה מוות והאם הסכום המוצג מתאים לכם. כדאי לזכור שבוודאי יש לכם עוד ביטוחי חיים.
 • ביטוח נכות: שתי שורות המציגות את סכום הקצבה החודשית לנכה ב- 100% (נכות חלקית תזכה בקצבה לפי אחוז הנכות) ואת הסכום שקרן הפנסיה תמשיך להפקיד בשמכם במשך תקופת הנכות בה אתם והמעסיק אינכם מפקידים לקרן הפנסיה. קיימים מסלולי ביטוח שנוצרו לפני התקנון האחיד, ובהם מסלולים מוטי שאירים בהם קצבת הנכות נמוכה ועומדת על 37% מהמשכורת המבוטחת. כיום רוב מסלולי הביטוח הם על 75% מהמשכורת המבוטחת. בדקו האם קצבת הנכות נראית הגיונית או שיש צורך לבחור במסלול ביטוח אחר.

הסכומים כאן מראים לכם האם הביטוח שרכשתם מספק או עודף ותוכלו להחליט האם נדרשות התאמות במסלול הביטוח.

טבלה ב' – תנועות בקרן הפנסיה בשנת הדוח

השורות העיקריות הן הראשונה, שמציגה את סכום החיסכון ביום הראשון של השנה והשורה האחרונה המציגה את הסכום ביום האחרון של השנה. השורות באמצע מסכמות את הפעולות שנעשו במשך השנה. מוצגות ההפקדות והרווחים או ההפסדים שנוצרו במשך השנה (לאחר החסרת הוצאות ניהול השקעות), לאחר מכן מוצגים דמי הניהול ושאר תשלומים ועלויות ולבסוף האיזון האקטוארי הנובע ממנגנון הערבות ההדדית ויכול להיות חיובי או שלילי, תלוי מה התרחש בקרן הפנסיה במהלך השנה. עלויות הביטוח נובעות ממסלול הביטוח שלכם. לא ניתן להתמקח על מחירן אבל ניתן להחליף מסלול ביטוח אם נראה לכם שהנוכחי אינו משתלם או אינו מתאים מבחינת הכיסויים.

טבלה ג' – אחוז דמי ניהול והוצאות בשנת הדוח

מציגה לכם את דמי הניהול שאתם משלמים עבור קרן הפנסיה, כשההוצאות מתחלקות לדמי ניהול מההפקדה ודמי ניהול מהחיסכון. חשוב לשים לב שלצידה של הטבלה, יופיע גובה דמי הניהול הממוצעים עבור קרן הפנסיה שלכם. אם דמי הניהול שאתם משלמים גבוהים מהממוצע, עליכם לפנות לקרן הפנסיה. 

טבלה ד' – מסלולי השקעה ותשואות בשנת הדוח

טבלה זו מציגה את שם מסלול ההשקעה שלכם ומה היתה התשואה השנתית שלו. אם אינכם מרוצים מסיבה זו או אחרת, תפנו לקרן הפנסיה להחלפת מסלול השקעה.

טבלה ה' – פירוט הפקדות לקרן הפנסיה בשנת הדוח

הטבלה מפרטת את ההפקדות לקרן הפנסיה בתקופת הדוח. כדאי לבדוק כי כל חודשי העבודה שלכם אכן מופיעים בטבלה הזו ושהסכום המופיע בה תואם את מה שמופיע בתלוש המשכורת. במידה ולא, עליכם לפנות אל המעסיק.

טבלה ו'- פרטי הסוכן/היועץ שלך

כאן מוצגים פרטי סוכן הביטוח המייצג אותך ורשום באתר הקרן. אם הסוכן הרשום שם כבר אינו מייצג אתכם, עדכנו את קרן הפנסיה מי כן מייצג אתכם.

אישור מס

 הדוח השנתי המקוצר של קרן הפנסיה כולל גם אישורי מס המיועדים להגשה במסגרת הדוח השנתי למס הכנסה, לכל מי שחייב בהגשת דוח שנתי או מעוניין להגיש לצורך החזרי מס.

סיכום

כל אדם שעובד חייב להפקיד לקרן פנסיה. המדינה עושה הכל להקל עליכם את ההמנעות מלהחליט בנושא הפנסיה על ידי יצירת קרנות נבחרות אליהן מופנה מי שאינו מעוניין לבחור קרן פנסיה, מסלולי השקעה תלויי גיל אליהם מופנים אוטומטית וכך גם מסלולי ביטוח אוטומטים. מי שמעוניין להתנהל בעיוורון מוחלט לגבי קרן הפנסיה שלו ולהתעלם ממנה כמו מרע הכרחי, יוכל לעשות זאת בנוחות רבה, אך האם זו ההחלטה הנכונה? בהחלט לא.

מאחר ואתם חייבים להפקיד לקרן פנסיה, כדאי מאד להפיק ממנה את המירב האפשרי, הן מבחינת סכום החיסכון לפרישה על ידי בחירת קרן פנסיה ומסלול השקעה שיגדילו את החיסכון ככל האפשר והן מבחינת הביטוח על ידי בחירת מסלול ביטוח שאינו מכיל ביטוח עודף ושעלותו אינה גוזלת יותר מידי מהחיסכון. בדקו מה הטבות המס המגיעות לכם ונצלו אותן, זה יגדיל את הנטו שלכם כבר היום. עוד טיפים להגדלת החיסכון הפנסיוני תוכלו לקרוא במאמר "10 פעולות שיגדילו את הפנסיה שלכם". מי שמתקרב לשנות הפרישה רצוי שיתייעץ עם יועץ פנסיוני ויתכנן את הפרישה, מבחינת מועד הפרישה, תכנון המסים והחלטה איך למשוך את הכסף וכמה כסף יוכל לקבל מידי חודש.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

קרא על חיסכון לפנסיה