ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה – אולי גם לכם יש

ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה חשובים לשמירה על רמת החיים שהשגתם בעמל רב עבורכם ועבור המשפחה. לפני שאתם מצטרפים לביטוח ריסק או אובדן כושר עבודה, מומלץ לבדוק אם אתם כבר מבוטחים בביטוחים אלה דרך החיסכון הפנסיוני או בדרך אחרת. אם כן, תחסכו כסף רב בהימנעות מקניית ביטוח מיותר.


ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה הם חלק מביטוחים אחרים

עודכן ביולי 2020


יש אירועים חשובים בחיים שמטילים אחריות וצורך להקדיש מחשבה לעתיד. זו יכולה להיות אחריות לרווחת המשפחה לאחר הולדת ילד, או כשמישהו מבני המשפחה או החברים נזקק לעזרה. לעתים זו אחריות עצמית, כאשר עוזבים את הבית ולראשונה עומדים ברשות עצמכם. ברגעים כאלה מתגלה הצורך בביטוח חיים או אובדן כושר עבודה ועד כמה חשוב לרכוש אותם לפני שהמזל מפנה עורף. אך קודם לרכישה חשוב לבדוק אם אתם מבוטחים בסכום כלשהו. גם מי שלא הקדיש מחשבה לנושא הביטוח, יכול להיות שיש לו ביטוח שנרכש כחלק מביטוח או חיסכון אחרים, והתוצאה היא שלאנשים רבים יש ביטוח חיים וכן ביטוח אבדן כושר עבודה בלי שידעו על כך. האם אתם מפקידים לפנסיה או ביטוח מנהלים, האם אתם מבוטחים בביטוח משכנתא? אם התשובה היא "כן" לאחת או יותר משאלות אלה, אתם צריכים לצלול לעומק הביטוחים ולבדוק מהם ובאיזה סכום, כך שתרכשו רק את מה שנדרש להשלים את הכיסוי הרצוי עבורכם.

חיסכון פנסיוני עם ביטוח - קרן פנסיה וביטוח מנהלים

חובת הפקדה לפנסיה נקבעה בחוק לשכירים ולעצמאים. החוק קובע סכומי מינימום שחובה להפקיד ואי אפשר להפקיד פחות מהם, ולצידם תקרות מקסימום שאי אפשר להפקיד יותר מהן. על חובת ההפקדה ותקרות הפקדה ניתן לקרוא במאמר "תקרת הפקדה לקרן פנסיה לשכירים ועצמאים". כאן נעסוק בהיבט הביטוחי של חיסכון הפנסיוני.

קרן פנסיה מקיפה

הפקדת חובה לקרן פנסיה נעשית לקרן פנסיה מקיפה, כלומר קרן שיש בה מסלולי ביטוח נכות שמקביל לביטוח אבדן כושר עבודה וביטוח שאירים שהוא מקביל לביטוח חיים. הפטור היחיד מביטוח שאירים ינתן למי שאין לו שאירים כהגדרתם בתקנון קרן הפנסיה (אין ילדים ובן זוג) ושביקש פטור מביטוח זה. יש לחדש את בקשת הפטור מידי שנתיים, או שבסיומן יופנה החוסך למסלול ברירת מחדל הכולל את שני סוגי הביטוח.

התקנון האחיד של קרנות הפנסיה מ- 2018 קובע מספר מסלולי ביטוח עיקריים השונים זה מזה באחוזי ההפקדה המופנים לכל אחד מסוגי הביטוח ולחיסכון לזמן פרישה וכן בסכום הפיצוי שינתן. כל קרן פנסיה רשאית להוסיף עוד מסלולי ביטוח לפי רצונה. חוסכים שבחרו מסלול ביטוח לפני התקנון האחיד, נשארים במסלול הישן, אלא אם ביקשו לעבור מסלול. חוסך יכול לבחור מה אחוז כספי ההפקדה שיופנה לחיסכון לימי הפרישה, מה האחוז לאובדן כושר עבודה ומה אחוז ההפקדה לביטוח שארים על ידי בחירה במסלול מוטה שארים או מוטה לאובדן כושר עבודה. מי שאינו בוחר מסלול מועבר למסלול ברירת מחדל.

חשוב לזכור שכל סכום המופנה לביטוח, בהכרח יורד מהסכום שתחסכו ליום הפרישה, שגם אם הוא רחוק, יגיע בסופו של דבר. חשוב גם לדעת שבחירה במסלול מסויים היא בחירה בגודל הכיסוי הביטוחי שתקבלו אם תזדקקו לו. לדוגמא: במסלול מוטה שארים, הכיסוי לאובדן כושר עבודה עשוי להיות רק 37% ממשכורת המבוטחת, בעוד רכיב ביטוח החיים יהיה 100% מהמשכורת המבוטחת.

התייחסו בכובד ראש לבחירת המסלול ועדכנו את המסלול הביטוח אם מצבכם המשפחתי משתנה ואם התלויים בכם יצאו לעצמאות כלכלית. תוכלו לעקוב בעצמכם אחרי מסלול הביטוח שלכם, וכן אחרי הסכומים המופקדים, התשואות ושאר נתוני הפנסיה באמצעות הדוחות הנשלחים אליכם מקרן הפנסיה וכן במעקב מתוך האיזור האישי באתר הקרן או בעזרת סוכן הביטוח שלכם.

מה מגביל את סכום הפיצוי של ביטוח באמצעות קרן פנסיה?

 • גובה השכר הקובע הרשום בקרן הפנסיה. שכר קובע אינו זהה למשכורת ברוטו. לא תמיד כל המשכורת מוגדרת כמבוטחת בקרן הפנסיה. יש חוזי עבודה המגבילים את גובה המשכורת המבוטחת ובמקרים אחרים היא מפוצלת בין קרן פנסיה וחיסכון פנסיוני אחר. גם אצל עצמאי אין זהות בין השכר הקובע וההכנסה. למשל, אם המשכורת גבוהה ועוברת את המקסימום האפשרי, נהוג לפצל אותה ולהפקיד רק עבור חלק ממנה בעוד משאר המשכורת מפקידים לחיסכון פנסיוני אחר כמו קופת גמל או ביטוח מנהלים. המשכורת הקובעת לשכיר נקבעת לפי ממוצע הפקדות המעסיק ושכר קובע לעצמאי נקבע שרירותית תחת ההנחה כי הפקיד 16% מהכנסתו. יש מנגנון לחישוב המשכורת או השכר הממוצע.
 • גיל ההצטרפות לקרן פנסיה. מצטרפים מעל גיל 41 יקבלו פחות כיסוי בחלק ממסלולי הביטוח של התקנון האחיד.
 • מסלול הביטוח. כמה אחוזים מהמשכורת המבוטחת מסלול הביטוח מכסה.

מה מקבלים מביטוח של קרן פנסיה

 • אחד היתרונות ואולי דווקא חסרונות של קרן פנסיה היא השפעת מצב רפואי קודם להצטרפות לקרן. כיסוי במקרה של החמרת מצב רפואי קודם אפשרית, אבל רק לאחר 5 שנים מיום ההצטרפות לקרן הפנסיה. בכך היא שונה מביטוח ריסק שבו המצב הרפואי הקודם משפיע ואינו מפסיק להשפיע עד תום הביטוח.
 • בקרן פנסיה תקופת סיום הביטוח - לאובדן כושר עבודה ולחיים - היא גיל הפרישה החוקי, או קודם לו. אם המבוטח נפטר לאחר גיל הפרישה יקבלו יורשיו רק את סכום החיסכון שנשאר בקרן הפנסיה. גם ביטוח אובדן כושר עבודה רגיל מסתיים בגיל הפרישה, אבל בביטוחי חיים מסוג ריסק סיום הביטוח הוא בדרך כלל בגיל 75 שנים ויותר.
 • קרן פנסיה רשאית לבצע חיתום רפואי מחודש ולהתחיל תקופת אכשרה חדשה לא רק בעת ההצטרפות אליה, אלא גם בעוד מספר מצבים המשפיעים על ההיבט הביטוחי, וביניהם מעבר למסלול ביטוח עתיר ביטוח, או העלאת שכר מעל 15% ומספר מצבים נוספים. אפשר לרכוש בתשלום נוסף פטור מתקופת אכשרה.

ביטוח שאירים - בדומה לביטוח חיים רגיל, התאבדות בשנה הראשונה לאחר ההצטרפות פוטרת את מפעילת הקרן מתשלום. התשלום ניתן כקצבה חודשית בלבד, המחושבת לפי השכר הקובע הרשום בקרן וניתן רק לשאירים המנויים בתקנון קרן הפנסיה שהם 60% מהקצבה לבן זוג, 40% מתחלק בין הילדים עד הגיעם לגיל 21. הורי המבוטח התלויים בו יכולים לקבל עד 20% מהקצבה. הקצבה תנתן רק עד גיל סיום הביטוח. אלה הגבלות רציניות למי שמעוניין לדאוג לאדם שאינו עונה על ההגדרות האלה, או שמעוניין לדאוג לו במשך שנים רבות קדימה.

ביטוח נכות - שהוא המקבילה הפנסיונית של ביטוח אובדן כושר עבודה. התקנון האחיד שיפר את הכיסויים לביטוח נכות (חלקם בתשלום נוסף), ומסלול ביטוח ברירת המחדל מעניק קצבה של 75% מהשכר הקובע. אך החיסרון העיקרי בביטוח אבדן כושר עבודה של קרנות הפנסיה הוא ההגדרה של אובדן כושר עבודה - הגדרה שאינה מטיבה עם המבוטח. אובדן כושר עבודה מוגדר בקרן פנסיה כאי יכולת לעבוד בעבודתו או בעבודה הולמת אחרת, וזו בעיה. מי שרוכש ביטוח אובדן כושר עבודה יכול לרכוש ביטוח המכסה את אי יכולתו לעבוד בתחום העיסוק שלו, ללא דרישה להוכיח שאינו יכול לעבוד גם בעבודות אחרות כלשהן. אם הצלחתם להוכיח אובדן כושר עבודה, עליכם לעבור תקופת המתנה בת 60 יום ואז תקבלו קצבה המחושבת לפי אחוזים מהשכר המבוטח, תשלמו דמי ניהול רק על החיסכון, ועדיין יופקדו עבורכם כספים לפנסיה.

לסיכום, סכום הפיצוי מקרן פנסיה נקבע בין השאר לפי מסלול הביטוח. כל מי שיש לו קרן פנסיה מבוטח בביטוח נכות וכמעט כולם מבוטחים בביטוח שארים. דמי הניהול נמוכים, כך שמבחינה כספית הביטוח משתלם. מומלץ לדעת מה סכום הפיצוי שיתקבל ולהשלים את שאר הסכום הנדרש דרך ביטוחים פרטיים. בעיה נוספת היא ההגדרות המכבידות והנוקשות של קרן הפנסיה לשם קבלת הביטוח, הגורמות לכך שכדאי לרכוש ביטוח אבדן כושר עבודה חיצוני ובמידת הצורך גם ביטוח ריסק נפרד.

ביטוח מנהלים וביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח מנהלים הוא חיסכון פנסיוני המיועד לשכירים ועצמאים. הפופולריות של ביטוח המנהלים ירדה עם שינויי החקיקה והרגולציות השונים, שהפכו אותו למוצר פחות טוב. כיום הוא סוג של שק חבטות הסופג ביקורות מימין ומשמאל על גובה דמי הניהול, גובה הקצבה לתקופת הפרישה ועוד, אך לפני כל שינויי החקיקה הוא היה חיסכון פנסיוני נפוץ ועדיין להרבה שכירים או שכירים לשעבר וגם לחלק מהעצמאים יש ביטוח מנהלים.

ביטוחי המנהלים נמכרים גם כיום, אך ממותגים כ"ביטוח חיים עם חיסכון קצבה" או "ביטוח חיים פנסיוני", זה פשוט שם ארוך שמתאר את התוכן של ביטוח מנהלים: חיסכון שינתן כקצבה לאחר פרישה, וגם ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח חיים. כשהם מיועדים לשכירים, יופקד אליהם כסף מהעובד והמעסיק, כשהם מיועדים לעצמאים, רק העצמאי מפריש אליהם.

אם עוסקים בהיבט הביטוחי שלו, הביטוחים בביטוח מנהלים גמישים יותר מאשר בקרן פנסיה וניתן להתאים אותם למצבו המשפחתי ולרצונותיו של המבוטח. בנוסף לחיסכון לזמן פרישה, ביטוחי מנהלים חייבים לכלול ביטוח אובדן כושר עבודה שניתן לרכוש עם הגדרת אובדן כושר עבודה מקלה, בשונה מאשר בקרנות הפנסיה, וכן ניתן להוסיף לו ביטוח חיים מסוג ריסק בו המבוטח בוחר מי יהיו המוטבים והפיצוי למוטבים ניתן בתשלום חד פעמי.

אם יש לכם ביטוח מנהלים, בדקו האם הוא כולל גם ביטוח ריסק ומה סכום הפיצוי לאובדן כושר עבודה ולריסק. התשלום על אובדן כושר עבודה ינתן כקצבה הנקבעת כאחוזים מהשכר המבוטח.

במקומות עבודה רבים, כחלק מההפקדות הסוציאליות, יש גם ביטוח אובדן כושר עבודה על שם העובד. בדקו אם יש לכם ביטוח אובדן כושר עבודה ובאיזה היקף.

ביטוח חיים קבוצתי

עוד מוצר שנועד לשכירים, ולעתים לחברים במועדונים וארגונים לרווחת קבוצות אוכלוסיה כמו ארגון נכי צה"ל.

הפרמיה בביטוח חיים קבוצתי אמורה להיות זולה יותר מאשר ברכישת ריסק פרטי, אם כי לאחר רפורמת הוזלות ביטוחי ריסק מ- 2019, לא בטוח שיש הבדל משמעותי. יתרונות נוספים של ביטוח קבוצתי הם הצהרה רפואית וחיתום בתנאים מקלים וכן העובדה כי מאחוריכם ארגון גדול, העשויה לשכנע את חברת הביטוח ללכת לקראתכם כאשר יש צורך להפעיל את הביטוח.

ביטוח חיים קבוצתי נרכש על ידי המעסיק או הארגון לרווחת העובדים או החברים. מכאן נובע שעזיבת מקום העבודה או הארגון תוציא אתכם מכלל המבוטחים. כך גם החלטה של המעסיק לבטל את ביטוח החיים. כל עוד הוא קיים, התחשבו בסכום הפיצוי שלו בעת רכישת ביטוח ריסק חדש, ומקסימום, בעת עזיבת מקום העבודה תעדכנו את סכום הפיצוי בביטוח החיים הפרטי שלכם.

הרחבות לביטוח חיים

מי שרכש ביטוח חיים ומעוניין לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה, כדאי שיבדוק קודם האם יש לו הרחבת אובדן כושר עבודה או נכות או אפילו הרחבת תאונות אישיות במסגרת ביטוח החיים שרכש. הרחבות אלו נמכרות לעתים קרובות עם כל סוגי ביטוחי החיים.

ביטוח חיים למשכנתא

בעלי משכנתאות מחוייבים לרכוש ביטוח משכנתא הבנוי מביטוח מבנה לדירה שנרכשה וביטוח חיים למשכנתא. המוטב של ביטוח חיים למשכנתא הוא הבנק, עד הסכום המכסה את החזר תשלומי המשכנתא במלואם. אפשר להגדיל את סכום הפיצוי ביטוח המשכנתא, ורבים עושים זאת, כך שהפיצוי יהיה גבוה יותר מסכום המשכנתא והיתרה הנשארת לאחר סילוקה, תנתן למוטבים שאתם בוחרים. אם יש לכם ביטוח משכנתא, כדאי לבדוק מה דרך הפעולה שתעלה לכם פחות - להרחיב אותו גם לפיצוי בני המשפחה, או לרכוש ביטוח ריסק נפרד עבורם.

שני הביטוחים הבאים מעניקים פיצוי במקרים המשיקים לביטוחי חיים ואובדן כושר עבודה, אך מכיוון שאינם חופפים להם בדיוק, קשה להתייחס אליהם כאשר בוחנים איזה ביטוחים יש לכם המגנים מפני אובדן כושר עבודה ומקרי מוות.

ביטוח תאונות אישיות

למרות שביטוח תאונות אישיות מוכר יותר כביטוח שמשלם לכם כאשר שברתם יד או רגל, לעתים קרובות הוא נותן פיצוי גם למקרי מוות או נכות הנובעים מתאונה, ובכך הוא מקביל לביטוחי חיים ואובדן כושר עבודה. כדאי לדעת שלפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 96% מהנפטרים בישראל נפטרו ממחלה כלשהי, ורק 4% נפטרו מסיבות שונות הכוללות תאונות, רצח, הריגה, התאבדות, פעולות איבה וכד'. כך שלא מומלץ להסתמך עליו כעל ביטוח חיים ועדיף לבטל את הכיסוי של ביטוח למקרה מוות בתאונה, לחסוך את הפרמיה שלו ולרכוש במקומה ביטוח ריסק המגן על המשפחה כביטוח למקרה מוות מכל סיבה שהיא. אין סטטיסטיקות דומות לגבי הגורמים לנכות בישראל, אך מי שמעוניין בביטוח אובדן כושר עבודה, עדיף שירכוש ביטוח יעודי לאובדן כושר עבודה עם הגדרה של פגיעה ביכולתו לעסוק במקצועו הנוכחי. עוד על ביטוח תאונות אישיות אפשר לקרוא במאמר "טיפים לרכישת ביטוח תאונות אישיות".

ביטוח מחלות קשות

ביטוח מחלות קשות נותן פיצוי כספי למבוטח שחלה באחת המחלות הרשומות בפוליסה שרכשתם ושעומד בתנאי המחלה שנקבעו בביטוח. זה אינו ביטוח אובדן כושר עבודה, ואי אפשר להסתמך על כך שהנכות או הפגיעה שגרמו לאובדן כושר עבודה יהיו דווקא על ידי מחלה המכוסה בביטוח. החשיבות שלו היא בכך שסכום הכסף שהוא נותן לאו דווקא מיועד לכיסוי ההוצאות השוטפות והרגילות, אלא להוצאות מיוחדות שנגרמות עקב המחלה טיפולים רפואיים, עזרה ומטפלים בבית, התאמת הבית וכן הלאה. עוד על ביטוח מחלות קשות אפשר לקרוא במאמר "האם אתם זקוקים לביטוח מחלות קשות".

סכום הביטוח הדרוש בביטוח ריסק

הסקירה עד כאן הראתה שלאנשים רבים יש כבר ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה המכסים אותם במידה זו או אחרת. חשוב לבדוק אם כבר יש לכם כיסוי חלקי או מלא, ואם כן, לרכוש השלמות ביטוח, רק עבור הסכום הנוסף שאתם או המשפחה הקרובה תזדקקו לו כדי לשמור על רמת חיים נוחה. רכישת ביטוח עודף על הנדרש עולה לכם כסף שיכול לשמש לדברים אחרים.

איך תדעו כמה ביטוח חיים צריך? בביטוח חיים הרעיון הוא לשמור על רמת החיים של המשפחה, לכן צריך לראות מה הכנסותיה והוצאותיה ללא הנפטר, ולרכוש פיצוי שסכומו הוא ההפרש בין ההכנסות וההוצאות ללא הנפטר. עוד על כך אפשר לקרוא במאמר "מה סכום ביטוח חיים המתאים לי" וכן לבדוק במחשבון "כמה ביטוח חיים אני צריך".

אם תרצו להבין מה בדיוק תקבלו מביטוח ריסק ומה חשוב לדעת עליו, תוכלו לבדוק במאמר "מהו ביטוח חיים ומה חשוב לדעת עליו".

ביטוח אובדן כושר עבודה נועד גם הוא להגן כלכלית על האדם שנפגע ואינו יכול לעבוד ועל משפחתו, אך הוא מאד שונה במהותו מביטוח ריסק. ביטוח אובדן כושר עבודה נותן למבוטח קצבה חודשית שגובהה מקסימום 75% משכרו. בניגוד לריסק, אי אפשר לרכוש סכום פיצוי גבוה ככל שתרצו. ביטוח אובדן כושר עבודה בסיסי מפצה אנשים שנפגעה יכולתם לעבוד ב- 75%, אך ניתן לרכוש הרחבות המאפשרות הפעלת הביטוח גם בפגיעה נמוכה יותר ביכולת לעבוד.

איך לאתר ביטוחים קיימים

עד כאן בדקנו מה לחפש, ועכשיו עולה השאלה איפה לחפש.

המקום הראשון לבדוק הוא ההוצאות שלכם – בדקו את הדוחות של כרטיסי האשראי וחפשו הוראות קבע לחברות ביטוח. כאן תוכלו למצוא את התשלומים לביטוחים שרכשתם בעצמכם, אך לא תמצאו את החסכונות הפנסיוניים שגם המעסיק מפריש אליהם או חסכונות פנסיוניים שנזנחו בעת מעבר עבודה או בחירת חיסכון פנסיוני אחר.

המקום הבא לבדיקה הוא הדוחות התקופתיים מחברות ביטוח ובתי השקעות בעניין ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה. גם חלק מהביטוחים מספקים דוחות שנתיים.

לריכוז כל הביטוחים הרשומים על שמכם לפי תעודת זהות תוכלו להכנס לאתר הר הביטוח של משרד האוצר. ביניהם תמצאו ביטוחי ריסק וביטוחי חיים למשכנתא. תמיד טוב לבדוק בו את רשימת כל הביטוחים שלכם ולראות האם יש ביטוחים מיותרים או ששכחתם מהם. על כל המידע שתוכלו לקבל מהר הביטוח ומה לעשות עם המידע תוכלו לקרוא במאמר "הר הביטוח - עושים סדר בביטוחים".

לביטוחים במסגרת חיסכון פנסיוני, כולל ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה יש להכנס למסלקה הפנסיונית, הנותנת מידע בתשלום נמוך.

רשימת חסכונות פנסיונים שאינם פעילים ניתן להפיק ללא תשלום אתר "הר הכסף" של משרד האוצר. מטרתו לאתר את כל החסכונות שאנשים לא מודעים לקיומם.

סיכום

לאחר שתאתרו את הביטוחים הקיימים, ותחשבו כמה ביטוח חיים צריך בנוסף לקיים, ערכו השוואת מחירי ביטוח חיים, ואם צריך גם השוואת מחירי ביטוח אובדן כושר עבודה, רכשו במחיר סביר את השלמות הביטוח וסמנו מטלה נוספת שהושלמה בהצלחה.

קבל הצעה לביטוח חיים

הצעות אטרקטיביות לביטוח חיים

 • השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
 • בידקו שאתם לא משלמים מחיר יקר בביטוח חיים
 • הנחות של עשרות אחוזים בשנים הראשונות
 • תעריפי ביטוח חיים מוזלים של הרפורמה
 • בידקו עודף או חוסר ביטוח חיים
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

הכל על ביטוח חיים