נקודות חשובות במדד השירות 2021 עבור ביטוח חיים וביטוח משכנתא

מדד שירות חברות הביטוח הוא פרוייקט מדידה והערכה שמבצע משרד האוצר בתחומי הביטוח השונים. מדד השירות בוחן את התנהלות חברות הביטוח מול המבוטחים שלהן במספר נושאים לפי קריטריונים שנקבעו מראש. בין ענפי הביטוח הנבדקים נמצא גם ביטוח חיים, כולל ביטוח חיים למשכנתא. באוגוסט 2022 פרסם משרד האוצר מדד שירות מעודכן לפי המדידות שנערכו ב- 2021 .


מדד השירות בביטוח חיים וביטוח חיים למשכנתא

מעודכן ל- 04/2023

הביטוחים שנבדקו במדד שירות הביטוח לביטוח חיים

"מדד השירות בביטוח חיים" של משרד האוצר ורשות שוק ההון מודד את הטיפול במבוטחי ביטוח חיים ריסק (באתר משרד האוצר הוא מופיע בשם "מדד השירות בביטוח סיכון חיים בלבד"). ביטוחי חיים מסוג ריסק נותנים פיצוי - שסכומו נקבע כשרוכשים את הפוליסה - במקרה שהמבוטח נפטר. הפיצוי ינתן למי שהמבוטח צירף לביטוח החיים כמוטבים. הפיצוי ניתן בדרך כלל בתשלום אחד, אך יש ביטוחים המאפשרים תשלומים חודשיים. גם ביטוח חיים למשכנתא נחשב לביטוח חיים ריסק, שבו הבנק ממנו לקחו משכנתא רשום כמוטב שאי אפשר להחליפו. ביטוח חיים מסוג זה נמכר רק על ידי חברות הביטוח.
ביטוח חיים הוא ביטוח פשוט – כשהמבוטח נפטר, המוטבים שלו מקבלים סכום כסף שיעזור להם להמשיך לחיות ולהתקיים ללא הכנסתו של המבוטח. בביטוח חיים למשכנתא אם אחד המבוטחים נפטר, הבנק הרשום כמוטב יקבל סכום בגובה המשכנתא, וחוב המשכנתא יסולק והשארית (אם יש) תועבר למוטבים האחרים של הפוליסה.
מדד השירות חשוב במיוחד בביטוח חיים שהוא ביטוח המופעל בתקופות בהן המוטבים נמצאים, בנוסף לבעיה כלכלית, גם במצוקה רגשית ונפשית גבוהה. זאת לא נקודת זמן בה תרצו לקבל שירות לא קשוב ולהתקל במכשולים שמציבה חברת הביטוח שלכם, ולא תרצו להאלץ להתמודד גם עם הבנק שדורש תשלומי משכנתא וגם עם חברת ביטוח שמטפלת באיטיות בביטוח משכנתא.

מדד השירות בביטוח חיים אינו מודד ביטוחי חיים אחרים כמו ביטוחי חיים קבוצתיים, ביטוחי חיים משולבים עם חיסכון, פוליסות חיסכון או סוגי ביטוח שיש בהם רכיב ביטוח חיים כמו קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, ביטוחי אבדן כושר עבודה, תאונות אישיות וכן הלאה. לכל אחד מסוגי ביטוחים אלה נערכה בדיקת מדד שירות נפרדת ועצמאית.

מדד השירות בביטוח חיים 2021 – דירוג כללי

רשות שוק ההון קבעה מדדים אחידים לפיהם נמדדות חברות הביטוח. המדדים עצמם אחידים לכל סוגי הביטוח, אך בחלק מהמדדים זמני התגובה המצופים מחברות הביטוח שונים זה מזה בהתאם לזמני הפעולה הסבירים באותו ענף ביטוח. רשות שוק ההון מחברת את תוצאות כל המדדים לדירוג אחד כללי המשקף גם את הדירוג שהתקבל בכל מדד וגם את החשיבות שיש לאותו מדד בעיני אנשי רשות שוק ההון, כשהטיפול בתביעות מקבל את החשיבות הגבוהה ביותר ומהווה 40% מהדירוג הכללי. מכאן ברור שהדירוג הכללי אינו משקף דווקא את דעתכם, וכדאי לכם לבדוק מי קיבלה דירוג גבוה במדדים החשובים לכם.

חלק יחשבו שמענה טלפוני חשוב מאד בעוד אחרים ישימו דגש על הפניה דרך האינטרנט, ואחרים שמעדיפים לעבוד בעזרת סוכן הביטוח לא יתעניינו בכלל בשני המדדים האלה. למשל, מדד תלונות הציבור פחות מעניין, כיוון שהוא מתבסס על מספר תלונות מועט של מבוטחים ולא יכול לשקף תמונת מצב אמיתית של התנהגות חברת הביטוח.

איך אפשר להעזר בדירוג מדד השירות של משרד האוצר? הוא מאפשר לכם לאתר את חברות הביטוח שקיבלו דירוגים גבוהים במדדי טיפול בתביעות וטיפול בלקוחות, ולא נכשלו גם בשאר המדדים, וניתן לבדוק אותו לאורך השנים.

הדירוג הכללי של 2021 בתחום ביטוח חיים וביטוח משכנתא מציג תמונת שירות סבירה. הדירוג הגבוה ביותר הוא 87 וכמעט כל חברות הביטוח קיבלו דירוג גבוה גבוה מ-80. עוד נקודה חשובה היא שרוב חברות הביטוח עלו במדד השירות מאז השנה שעברה במספר נקודות.

בראש מדד השירות בביטוח חיים וביטוח חיים למשכנתא עומדות חברת ביטוח "איילון" בדירוג 87 ואחריה "הפניקס" בדירוג 86.

שם חברת ביטוח

דירוג כללי של מדד השירות 2021

דירוג כללי לעומת השנה הקודמת

איילון

87

עלה

הפניקס

86

ירד

מגדל

85

עלה

AIG

85

עלה

מנורה מבטחים

84

ירד

ביטוח ישיר

83

עלה

הראל

82

עלה

כלל ביטוח

81

עלה

הכשרה

76

ירד

עכשיו נפרק את הדירוג הכללי למרכיביו השונים, מסודרים לפי חשיבותם.

מדד טיפול בתביעות בשנת 2021 – מי מטפלת היטב בתביעות ביטוח חיים

דירוג טיפול בתביעות הוא שילוב של שני מדדים: "תשלום תביעות" ו"מהירות טיפול בתביעות" שרשות שוק ההון נותנת לשניהם משקל שווה.

נתייחס למדד תשלום תביעות כחשוב מבין השניים, כי מדד "מהירות טיפול בתביעות" אינו מפריד בין תביעות ביטוח חיים שלא התקבלו ובין תביעות שהתקבלו וניתן בהן תשלום למבוטחים.

במהלך שנת 2021, הוגשו 3,839 תביעות לתשלום ביטוח חיים וביטוח חיים למשכנתא. וסה"כ שולמו למבוטחים 1,265,143,000 שקלים עבור תביעותיהם.

המובילות במדד תשלום תביעות ב- 2021

מדד תשלום תביעות בודק את אחוז התביעות שאושרו ושולמו מתוך סך כל התביעות שנסגרו במהלך השנה. תביעות שאושרו הן תביעות בהן שילמו חלק מהפיצוי או את כולו (אין פירוט כמה התקבלו במלואן וכמה חלקית). כלומר, דירוג 82 אומר שחברת הביטוח שילמה למבוטח סכום כלשהו ב- 82% מהתיקים שהיא סגרה ב- 2021.

במדד "תשלום תביעות" בביטוח חיים כל חברות הביטוח קיבלו ציונים טובים מאד, כנראה כי מדובר בביטוח שקל להוכיח את תנאיו ואין בו הרבה תנאים ומקרי קצה שאינם מכוסים. כשבראש נמצאות "איילון" בדירוג 100, ואחריה "מגדל" בדירוג 95. הדירוג הנמוך ביותר במדד זה הוא 89 שגם הוא דירוג מצויין.

רק 3 חברות ביטוח השתפרו לעומת השנה שעברה. השאר נשארו ללא שינוי או ירדו בדירוג.

המובילות במדד מהירות טיפול בתביעות ב- 2021

מהירות הטיפול בתביעות ביטוח חיים מחושב לפי אחוז התיקים שנסגרו תוך 60 יום מפתיחת התביעה יחסית לכלל התיקים שנסגרו באותה השנה. אם חברת הביטוח סגרה 52% מהתיקים בזמן של 60 יום, היא תקבל דירוג 52.

במדד "מהירות טיפול בתביעות" בביטוח חיים רוב חברות הביטוח קיבלו דירוגים המראים על טיפול מהיר עד בינוני. המדד לא מציין מה הזמן הממוצע של סגירת התיקים בכל חברת ביטוח, כך שאיננו יודעים עד כמה משך הטיפול חרג מהסטנדרט הרצוי. בראש נמצאת "הפניקס" בדירוג 95, ואחריה איילון ו- AIG בדירוג 93, מה שמציב אותן כטובות ביותר למי שמעוניין באישור תביעה וטיפול מהיר בה. .

טבלאות טיפול בתביעות

מיון לפי מדד תשלום תביעות. נתוני תשלום תביעות מוצגים לעומת השנה שעברה:

שם חברת ביטוח

תשלום תביעות 2021

מהירות טיפול בתביעות 2021

דירוג תשלום תביעות לעומת השנה הקודמת

איילון

100

93

עלה

מגדל

95

71

ירד

הפניקס

94

95

ללא שינוי

הראל

94

75

ירד

כלל ביטוח

94

72

ירד

ביטוח ישיר

94

66

ירד

AIG

93

93

עלה

מנורה מבטחים

91

83

עלה

הכשרה

89

67

ירד

המדד המשולב של טיפול בתביעות: תשלום ומהירות טיפול

איילון והפניקס קיבלו דירוג גבוה בתשלום תביעות ובמהירות טיפול בתביעה, ואחריהן גם מנורה מבטחים מראה דירוג טוב בתשלום תביעות ובינוני-גבוה במהירות טיפול ולכן הן מובילות את המדד המשולב של טיפול בתביעות. שאר חברות הביטוח מראות דירוגי תשלום תביעות גבוהים לצד מהירות טיפול נמוכה והתוצאה היא דירוגים בינוניים במדד המשולב.

מדדי הטיפול בלקוחות ויכולות שירות הלקוחות

מדובר ב-4 מדדים הבודקים את זמינות השירות של חברות הביטוח - באמצעות הטלפון, אתר האינטרנט, אפליקציה ושאר דרכי תקשורת עם חברת הביטוח ובודק גם האם הייתם מרוצים מהמענה שקיבלתם.

מדד טיפול בלקוחות - מה אתם חושבים על חברת הביטוח

מדד טיפול בלקוחות נמדד על ידי חברה חיצונית המקבלת מרשות שוק ההון פרטי מבוטחים שפנו ישירות לחברת הביטוח שלהם ופרטי מבוטחים שטופלו על ידי חברת הביטוח (לאו דווקא על ידי פניה ישירה). החברה החיצונית פונה אל המבוטחים ושואלת אותם האם הם מרוצים מחברת הביטוח שלהם, והאם ימליצו עליה לאחרים.

במהלך שנת 2021 נדגמו חוות הדעת של 10,624 מבוטחי ביטוח חיים וביטוח אבדן כושר עבודה.

מדד טיפול בלקוחות מעיד על לקוחות מרוצים באופן בינוני. מגדל מובילה בציון 87 ואחריה AIG בדירוג 85. כמעט כל חברות הביטוח שיפרו את הדירוג לעומת שנה שעברה, כך שנראה שהלקוחות היו מרוצים יותר ב-2021 מחברת הביטוח שלהם ומהמענה שהם קיבלו ממנה.

המסקנה היא שבביטוח חיים הלקוחות מרגישים שהטיפול בהם סביר, אך אין שביעות רצון גבוהה במיוחד. אולי בשל איטיות השירות ואולי עוד אלמנטים בטיפול דורשים שינוי. לדברי רשות שוק ההון שביעות הרצון של המבוטחים עולה כאשר הטיפול בהם פשוט, מהיר, הוגן ואדיב ונראה כי יש לכך חשיבות גדולה אף יותר בתביעות ביטוח חיים כאשר מצבם הנפשי של המבקשים פגיע.

מדדי זמן מענה טלפוני, כלים דיגיטליים ותלונות הציבור – איכות הקשר בביטוח חיים

שלושת המדדים הבאים בודקים את הדרכים לקבל מידע מחברת הביטוח והדרכים ליצור איתה קשר, ולא בעזרת סוכן ביטוח: איך תקבלו דפי מידע ודוחות, האם חברת הביטוח משתמשת במייל ו- SMS כדי להעביר מידע, זמן המתנה לנציג שירות, איזה מידע קיים באתר האינטרנט ורמת הדיוק שלו. האם קל לבצע פעולות באתר האינטרנט או שחייבים להעזר בנציג שירות. בחברות ביטוח ישירות הערוצים האלה חיוניים לתפקוד ותקשורת יעילה וגם בחברות ביטוח אחרות הם מאפשרים טיפול מהיר יותר ומקטין את מספר הטעויות ואי ההבנות.

מדד זמן מענה טלפוני בביטוח חיים

המדד בודק כמה מתוך השיחות שהתקבלו בחברות הביטוח נענו בתוך 3 דקות או פחות, מרגע שסיימתם את השיטוט המעייף במרכזיה הדיגיטלית ועד שתקבלו מענה אנושי. אורך התפריט הדיגיטלי ויעילותו לא נמדדים.

בתחום ביטוחי חיים (ביטוח חיים ריסק וביטוח אובדן כושר עבודה) נמדד ב-2021 זמן המתנה עבור 3,202 שיחות בקרה וזמני ההמתנה הממוצעים נעו בין דקה ב"ביטוח ישיר" ועד כ-4 דקות בחברת הביטוח "הראל", שהיא היחידה שחרגה מהיעד של 3 דקות.

הראשונה במדד מענה טלפוני היא חברת "ביטוח ישיר" בדירוג 91 ואחריה בדירוג 87 נמצאת איילון. באופן כללי, רוב החברות שיפרו את המענה הטלפוני, בעוד שלחלקן לא יזיק לתגבר את מערך נציגי השירות הטלפוניים.

מדד כלים דיגיטליים בביטוח חיים

מדד כלים דיגיטליים בוחן מספר גדול מאד של היבטים, משימוש בדרכי תקשורת אלקטרוניות, דרך המידע ואפשרויות הפעולה שבאתרי האינטרנט של חברות הביטוח ועד היכולת להשלים פעולות במלואן ללא מגע יד אדם. האפשרויות הנבדקות חולקו לשני סוגי פעולה:

  • אפשרויות הלקוח לבצע פעולות כלליות, ללא קשר למוצר ביטוח מסויים, מול החברה.
  • פעולות בערוצים הדיגיטליים עבור תחום הביטוח שנבדק או עבור מוצר מסויים.

מדד הכלים הדיגיטליים הוא החדש מבין המדדים, ומאפשר לבחון את התקדמות חברות הביטוח בתחום ערוצי התקשורת הישירים.

את מדד כלים דיגיטליים מובילות "הפניקס" בדירוג 87 ואחריה "ביטוח ישיר" בדירוג 85. שאר חברות הביטוח קיבלו דירוגים סבירים הנעים מ- 76 ועד 84. רוב חברות הביטוח הראו עליה במדד זה לעומת השנה שעברה. למרות העליה לעומת שנה שעברה, חברות הביטוח צריכות להמשיך לשפר את המערכות שלהן ואת יכולתן הטכנולוגית כדי להעלות את השירות ללקוחות לרמה המקובלת כיום.

מדד תלונות הציבור בביטוח חיים

במדד זה נבחנים גם מספר התלונות שהוגשו לרשות שוק ההון כנגד חברות הביטוח או שנסגרו במהלך 2021 וכן נבדקה הדרך בה חברת הביטוח התמודדה עם המקרה. מספרי התלונות נגד חברת ביטוח נמדדו מול נתח השוק שלה. במהלך השנה הוגשו 402 תלונות על טיפול בביטוחי חיים, מתוכן 27% נמצאו מוצדקות. דירוג גבוה במדד תלונות הציבור משמעותו פחות תלונות ופחות תלונות בהן נדרש לתקן את התייחסות חברת הביטוח.

המובילות במדד תלונות הציבור הן "מגדל" בדירוג 90 ואחריה הראל בדירוג 89.

טבלת מדדי שירות הלקוחות בשנת 2021 בביטוח חיים

הטבלה ממויינת לפי מדד טיפול בלקוחות.

שם חברת ביטוח

מדד טיפול בלקוחות

מדד מענה טלפוני

מדד כלים דיגיטליים

מדד תלונות הציבור

מגדל

87

83

81

90

AIG

85

65

84

74

הראל

83

54

83

89

ביטוח ישיר

82

91

85

86

מנורה מבטחים

80

79

84

86

איילון

80

87

76

82

הכשרה

80

66

76

74

הפניקס

79

73

87

83

כלל ביטוח

78

80

78

84

בתחום ביטוח חיים "מגדל", "ביטוח ישיר" ו"מנורה מבטחים" הן בעלות דירוגים מובילים במדדי שירות הלקוחות , חברות הביטוח הישיר מתגאות בכך שהן מייתרות את הצורך בסוכן ביטוח, אבל בתחום ביטוח חיים, העדר סוכן נראה כחיסרון ולא יתרון. תוצאות מדדי השירות הקשורים לזמן הטיפול ולקשר עם הלקוח מוכיחים שכדאי לערב את סוכן הביטוח לצורך קבלת שירות יעיל יותר, ולחסוך ללקוחות זמן ועוגמת נפש.

סיכום ומסקנות מדד השירות בביטוח חיים וביטוח משכנתא 2021

השנה, בדומה לשנה שעברה, המובילות בדירוג הכללי בביטוח חיים היו "איילון", "הפניקס" ו"מנורה מבטחים" וגם קיבלו דירוגים גבוהים בתשלום תביעות ומהירות הטיפול בהן.

באופן כללי מדד השירות בביטוח חיים וביטוח משכנתא מראה דירוגים גבוהים מאד בתשלום תביעות ודירוגים בינוניים ונמוכים בכל שאר מדדי השירות. זאת בניגוד לתחומי ביטוח אחרים בהם מדד השירות, ובעיקר מדד טיפול בלקוחות, מראים שביעות רצון גבוהה יותר של המבוטחים. יש מקרים בהם כדאי לרכוש ביטוח חיים כדי לשמור על מצבה הכלכלי של המשפחה, לאחר השוואת ביטוח חיים. אם לקחתם משכנתא, ערכו השוואת ביטוח משכנתא לפני הרכישה. מחירי ביטוח חיים ירדו משמעותית בשנים האחרונות בעקבות רפורמה שנערכה בתחום, לכן מומלץ למי שיש לו ביטוח חיים לבדוק אם יוכל למצוא ביטוח חיים זול יותר. בנוסף, מבוטחי ביטוח חיים וביטוח חיים למשכנתא זכאים להטבת מס הכנסה בגובה 25% מתשלומי הפרמיה, נצלו אותה.

קבל הצעה לביטוח חיים

הצעות אטרקטיביות לביטוח חיים

  • השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
  • בידקו שאתם לא משלמים מחיר יקר בביטוח חיים
  • הנחות של עשרות אחוזים בשנים הראשונות
  • תעריפי ביטוח חיים מוזלים של הרפורמה
  • בידקו עודף או חוסר ביטוח חיים
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

הכל על ביטוח חיים