נקודות חשובות במדד השירות 2018 עבור ביטוח חיים וביטוח משכנתא

מדד שירות חברות הביטוח הוא פרוייקט מדידה והערכה שמבצע משרד האוצר החל מ- 2014 בתחומי הביטוח השונים. מדד השירות בוחן את התנהלות חברות הביטוח מול המבוטחים שלהן במספר נושאים לפי קריטריונים שנקבעו מראש. בין ענפי הביטוח הנבדקים נמצא גם ביטוח חיים, כולל ביטוח חיים למשכנתא. עם השנים נוספו למדד השירות חברות ביטוח נוספות המוכרות ביטוחי ריסק. ב- 2019 פרסם משרד האוצר מדד שירות מעודכן לפי המדידות שנערכו ב- 2018.


מדד השירות בביטוח חיים

מעודכן ל- 08/2019

הביטוחים שנבדקו במדד שירות הביטוח לביטוח חיים

"מדד השירות בביטוח חיים ריסק" של משרד האוצר ואגף שוק ההון מודד את הטיפול במבוטחי ביטוח חיים ריסק. ביטוחי חיים מסוג ריסק הם ביטוחים בהם מוטבים שהוגדרו בעת רכישת הפוליסה מקבלים סכום כסף חד פעמי אם המבוטח נפטר. גם סכום הכסף שיקבל המוטב מוגדר מראש בעת רכישת ביטוח החיים. ביטוח חיים מסוג זה נמכר רק על ידי חברות הביטוח והוא כולל בתוכו גם ביטוחי חיים למשכנתא.
ביטוח חיים הוא ביטוח פשוט – כשהמבוטח נפטר, המוטבים שלו מקבלים סכום כסף שיעזור להם להמשיך לחיות ולהתקיים ללא הכנסתו של המבוטח. בביטוח חיים למשכנתא הבנק הוא שרשום כמוטב עד למלוא סכום המשכנתא, כך שאם אחד המבוטחים נפטר, המשכנתא תסולק. אם סכום הביטוח שנרכש במסגרת ביטוח משכנתא גדול מחוב המשכנתא הוא יועבר למוטבים האחרים של הפוליסה. מדד השירות חשוב במיוחד בביטוח חיים שהוא ביטוח המופעל בתקופות בהן המוטבים נמצאים במצוקה רגשית ונפשית גבוהה, בנוסף למעמסה הכלכלית. זאת לא נקודת זמן בה תרצו לקבל שירות לא קשוב ומלא מכשולים מחברת הביטוח שלכם כשתפעילו ביטוח חיים, ולא תרצו להאלץ להתמודד גם עם הבנק שדורש תשלומי משכנתא וגם עם חברת ביטוח שמטפלת באיטיות בביטוח משכנתא.

מדד השירות בביטוח חיים אינו מודד ביטוחי חיים אחרים כמו ביטוחי חיים קבוצתיים, ביטוחי חיים משולבים עם חיסכון או סוגי ביטוח שיש בהם רכיב ביטוח חיים כמו קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, ביטוחי אבדן כושר עבודה, תאונות אישיות וכן הלאה. לכל אחד מסוגי ביטוחים אלה נערכה בדיקת מדד שירות נפרדת ועצמאית.

מדד השירות בביטוח חיים 2018 – דירוג כללי

אגף שוק ההון קבע מדדים אחידים לפיהם נמדדות חברות הביטוח. המדדים עצמם אחידים לכל סוגי הביטוח, אך בחלק מהמדדים זמני התגובה המצופים מחברות הביטוח שונים זה מזה בהתאם לזמני הפעולה הסבירים באותו ענף ביטוח. אגף שוק ההון מחבר את תוצאות כל המדדים לדירוג אחד כללי המשקף גם את הדירוג שהתקבל בכל מדד וגם את החשיבות שיש לאותו מדד בעיני אנשי אגף שוק ההון.

משקל המדדים השונים בדירוג הסופי הוא כזה:

שם מדד שירות

משקל בדירוג הסופי

טיפול בתביעות (מורכב משני מדדים: תשלום תביעות + מהירות טיפול)

40%

טיפול בלקוחות

30%

תלונות ציבור

15%

מענה טלפוני

10%

כלים דיגיטליים

5%

אתם יכולים להסכים או שלא להסכים עם המשקלים שקבע אגף שוק ההון. אם אינכם מסכימים, ברור שהדירוג הכללי שלכם יראה שונה משל משרד האוצר, ומומלץ לכם להבין את מדדי המשנה שחשובים לכם ולדעת מי חברות הביטוח שהצטיינו בהן. חלק יחשבו שמענה טלפוני חשוב מאד בעוד אחרים ישימו דגש על הפניה דרך האינטרנט, ואחרים שמעדיפים לעבוד בעזרת סוכן הביטוח לא יתעניינו בכלל בשני המדדים האלה. בעינינו למשל, מדד תלונות הציבור פחות חשוב, כיוון שהוא מתבסס על מספר תלונות מועט מאד של מבוטחים ולא יכול לשקף תמונת מצב אמיתית של התנהגות חברת הביטוח. כתרגיל לעצמכם תוכלו לקחת את הדירוגים במדדים השונים ולתת להם את המשקל שמתאים לכם ולבנות דירוג כללי שתואם יותר את תפיסת השירות שלכם.

איך כן אפשר להעזר בדירוג הכללי של משרד האוצר? הוא מאפשר לכם לאתר את חברות הביטוח שקיבלו דירוגים גבוהים במדדי טיפול בתביעות וטיפול בלקוחות, ולא נכשלו גם בשאר המדדים, וניתן לבדוק אותו לאורך השנים, כדי לגלות מגמת עלייה או ירידה באיכות השירות לאורך השנים.

הדירוג הכללי של 2018 בתחום ביטוח חיים וביטוח משכנתא מציג תמונת שירות בינונית. הדירוג הגבוה ביותר הוא 79 והאחרות נעות בין 65 ל-78. אך הצד החיובי הוא שרובן עלו במדד השירות מאז השנה שעברה. בהסתכלות מ- 2015 עד היום רק "ביטוח ישיר" מראה מגמת עליה רצופה ו"איילון" בעקבותיה ורק "הפניקס" קיבלה אי פעם ציון גבוה מ- 80. 

בראש מדד השירות בביטוח חיים וביטוח חיים למשכנתא עומדות חברת ביטוח "ביטוח ישיר" בדירוג 79 ואחריה "הפניקס" בדירוג 78.

שם חברת ביטוח

דירוג כללי של מדד השירות 2018

דירוג כללי 2017

דירוג כללי 2016

2015

ביטוח ישיר

79

78

78

70

הפניקס

78

81

71

64

איילון

77

61

59

70

מנורה

74

66

72

75

כלל

73

67

71

71

AIG

73

79

78

69

מגדל

69

67

66

66

הכשרה

65

62

57

66

הראל

65

69

71

72

עכשיו נפרק את הדירוג הכללי למרכיביו השונים, מסודרים לפי חשיבותם.

מדד טיפול בתביעות בשנת 2018 – מי מטפלת היטב בתביעות ביטוח חיים

דירוג טיפול בתביעות הוא שילוב של שני מדדים: "תשלום תביעות" ו"מהירות טיפול בתביעות" שאגף שוק ההון נותן לשניהם משקל שווה.

נתייחס למדד תשלום תביעות כחשוב מבין השניים, כי מדד "מהירות טיפול בתביעות" אינו מפריד בין תביעות ביטוח חיים שלא התקבלו ובין תביעות שהתקבלו וניתן בהן תשלום למבוטחים.

במהלך שנת 2018, הוגשו 3,829 תביעות לתשלום ביטוח חיים וביטוח חיים למשכנתא. וסה"כ שולמו למבוטחים 954,921,000 שקלים עבור תביעותיהם.

המובילות במדד תשלום תביעות ב- 2018

מדד תשלום תביעות בודק את אחוז התביעות שאושרו ושולמו מתוך סך כל התביעות שנסגרו במהלך השנה. גם תביעות שרק חלק מהסכום הנדרש שולם בהן נחשבות כתביעות שאושרו. כלומר, דירוג 82 אומר שחברת הביטוח שילמה למבוטח סכום כלשהו ב- 82% מהתיקים שהיא סגרה ב- 2018.

במדד "תשלום תביעות" בביטוח חיים כל חברות הביטוח קיבלו ציונים טובים מאד, כשבראש נמצאות "כלל ביטוח" ו"מגדל" בדירוג 98, "איילון" בדירוג 97 ו"הפניקס" בדירוג 94. הדירוג הנמוך ביותר במדד זה הוא 84 שגם הוא דירוג טוב.

רק 4 חברות הביטוח השתפרו מהשנה שעברה, אבל בהתחשב בדירוגים, רוב חברות הביטוח יכולות להסתפק בשמירת המצב הקיים.

המובילות במדד מהירות טיפול בתביעות ב- 2018

מהירות הטיפול בתביעות ביטוח חיים מחושב לפי אחוז התיקים שנסגרו תוך 60 יום מפתיחת התביעה יחסית לכלל התיקים שנסגרו באותה השנה. אם חברת הביטוח סגרה 52% מהתיקים בזמן של 60 יום, היא תקבל דירוג 52.

במדד "מהירות טיפול בתביעות" בביטוח חיים הדירוגים מראים על איטיות ולעיתים איטיות רבה בטיפול בתביעות, וקשה להבין מה הסיבה לכך. המדד לא מציין מה הזמן הממוצע של סגירת התיקים בכל חברת ביטוח, כך שאיננו יודעים האם מדובר בפיגור קל בטיפול או השתהות במשך תקופות ארוכות. בראש נמצאת "הפניקס" בדירוג 86, ואחריה איילון בדירוג 73. כל שאר חברות הביטוח מדשדשות סביב 65 ומטה עד דירוג 37 הנמוך מאד. למרות התוצאות הנמוכות, נראה שרובן עלו בדירוג מהירות השירות מאז 2017 (ובמיוחד איילון שעלתה ב- 58 נקודות), פרט להכשרה, מגדל ו- AIG שירדו בדירוג.

טבלאות טיפול בתביעות

מיון לפי מדד תשלום תביעות. נתוני תשלום תביעות מוצגים לעומת השנה שעברה:

שם חברת ביטוח

תשלום תביעות 2018

מהירות טיפול בתביעות 2018

דירוג תשלום תביעות לעומת השנה הקודמת

כלל ביטוח

98

62

ללא שינוי

מגדל

98

36

ללא שינוי

איילון

97

73

עלה

הפניקס

94

86

ללא שינוי

ביטוח ישיר

91

65

ירד

הכשרה

90

41

עלה

AIG

89

63

ירד

הראל

89

51

עלה

מנורה מבטחים

84

62

עלה

וכאן ניתן לראות את דירוג התביעות המשולב שהוא הממוצע של דירוג תשלום תביעות ודירוג מהירות טיפול:

שם חברת ביטוח

מדד תביעות משוקלל

דירוג מדד תביעות משוקלל לעומת השנה הקודמת

הפניקס

90

ללא שינוי

איילון

85

עלה

ביטוח ישיר

78

עלה

AIG

76

ירד

מנורה מבטחים

73

עלה

כלל ביטוח

80

עלה

הראל

70

עלה

הכשרה

65

עלה

מגדל

67

ירד

המדד המשולב של טיפול בתביעות: תשלום ומהירות טיפול

 איילון והפניקס קיבלו דירוג תביעות תשלום טוב וגם מהירות הטיפול שלהן בסדר ולכן הן מובילות את המדד המשולב. איילון השתפרה בשני המדדים בעוד הפניקס הסתפקה בשמירה על נתוני 2017. שאר חברות הביטוח מראות דירוגי תשלום תביעות גבוהים לצד מהירות טיפול נמוכה והתוצאה היא דירוגים בינוניים במדד המשולב. אם מהירות הטיפול פחות חשובה לכם, כלל ביטוח וביטוח ישיר מראות תשלום תביעות גבוה מאד לצד מהירות טיפול בדירוג 60+.

מדד טיפול בלקוחות - מה אתם חושבים על חברת הביטוח

מדד טיפול בלקוחות נמדד על ידי חברה חיצונית המקבלת מרשות שוק ההון פרטי מבוטחים שפנו ישירות לחברת הביטוח שלהם ופרטי מבוטחים שטופלו על ידי חברת הביטוח (לאו דווקא על ידי פניה ישירה). החברה החיצונית פונה אל המבוטחים ושואלת אותם האם הם מרוצים מחברת הביטוח שלהם, והאם ימליצו עליה לאחרים.

במהלך שנת 2018 נדגמו חוות הדעת של 7,716 מבוטחי ביטוח חיים וביטוח אבדן כושר עבודה, כשלא ברורה החלוקה ביניהם. הדירוג מתייחס רק למבוטחי ביטוח חיים.

מדד טיפול בלקוחות מעיד על לקוחות לא כל כך מרוצים. "ביטוח ישיר" מובילה עם דירוג 81 ואחריה"AIG" בדירוג 78 ואיילון בדירוג 73. בכולן אין שיפור לעומת שנה שעברה. רוב חברות הביטוח עלו בנקודה או שתיים לעומת השנה שעברה, ובראשן מגדל שעלתה ב-4 נקודות בדירוג. שינויי הדירוג מול 2017 קטנים מאד וברובם הם נקודה עד 3 נקודות למעלה או למטה לעומת השנה שעברה, כלומר, יש תמונת מצב בינונית שלא השתנתה הרבה מאז 2017.

כאשר בודקים מה היה המצב ב- 2016 רואים שהיה שיפור קל. ב- 2016 רוב חברות הביטוח עמדו על דירוג 60+ והדירוג הגבוה ביותר היה 78.

המסקנה היא שבביטוח חיים הלקוחות לא מאושרים מהטיפול בהם, למרות מדד תשלום התביעות הגבוה. אולי בשל איטיות השירות ואולי עוד אלמנטים בטיפול הישיר והטיפול בכלל דורשים שינוי. הדירוגים במדד טיפול בלקוחות מראים מבוטחים שאינם נלהבים להמליץ על חברת הביטוח שלהם ונראה שנדרש שינוי גישה מקיף ביחס למבוטחי ביטוח חיים.

שם חברת ביטוח

מדד טיפול בלקוחות

דירוג טיפול בלקוחות לעומת שנה קודמת

ביטוח ישיר

81

ללא שינוי

AIG

78

ירד

איילון

73

ירד

הראל

73

עלה

מנורה מבטחים

72

עלה

מגדל

72

עלה

הכשרה

72

ירד

הפניקס

69

עלה

כלל ביטוח

65

עלה

מדדי זמן מענה טלפוני, כלים דיגיטליים ותלונות הציבור – איכות הקשר בביטוח חיים

שלושת המדדים הבאים בודקים את הדרכים לקבל מידע מחברת הביטוח והדרכים ליצור איתה קשר בכל מקרה שתצטרכו, ולא בעזרת סוכן ביטוח: איך תקבלו דפי מידע ודוחות, האם חברת הביטוח משתמשת במייל ו- SMS כדי להעביר מידע, זמן המתנה לנציג שירות, איזה מידע קיים באתר האינטרנט ורמת הדיוק שלו. האם קל לבצע פעולות באתר האינטרנט או שחייבים להעזר בנציג שירות. בחברות ביטוח ישירות הערוצים האלה חיוניים לתפקוד ותקשורת יעילה וגם בחברות ביטוח אחרות הם מאפשרים טיפול מהיר יותר ומקטין את מספר הטעויות ואי ההבנות.

מדד זמן מענה טלפוני בביטוח חיים

המדד בודק כמה מתוך השיחות שהתקבלו בחברות הביטוח נענו בתוך 3 דקות או פחות, מרגע שסיימתם את השיטוט המעייף במרכזיה הדיגיטלית ועד שתקבלו מענה אנושי. אורך התפריט הדיגיטלי ויעילותו לא נמדדים.

בתחום ביטוחי חיים (ביטוח חיים ריסק וביטוח אובדן כושר עבודה) נמדד ב-2018 זמן המתנה עבור 1,722 שיחות בקרה וזמני ההמתנה הממוצעים נעו בין 1:19 שניות בחברת הביטוח "כלל ביטוח" ועד 8:15 דקות בחברת הביטוח "הראל". הזמנים לא מרשימים אבל גם לא גרועים. רק במגדל והראל זמן ההמתנה עלה על 3 דקות

הראשונה במדד מענה טלפוני היא חברת ביטוח "כלל ביטוח" בדירוג 84 ועלתה מאז השנה שעברה ואחריה עומדת "ביטוח ישיר"בדירוג 78 (שלא השתנה מהשנה שעברה ועומד על 1:30 דקות). באופן כללי, רוב החברות הראו שיפור במדד זה, אבל לא יזיק לתגבר את מערך נציגי השירות הטלפוניים. הערה: זמן המענה הממוצע של AIG עומד על 2:25 דקות שהוא קצר בשניה מזמן המענה הממוצע של הכשרה ושתי שניות מהפניקס, לא ברור מדוע הדירוג שלה נמוך משלהן.

מדד כלים דיגיטליים בביטוח חיים

מדד כלים דיגיטליים בוחן מספר גדול מאד של הבטים, משימוש בדרכי תקשורת אלקטרוניות, דרך המידע ואפשרויות הפעולה שבאתרי האינטרנט של חברות הביטוח ועד היכולת להשלים פעולות במלואן ללא מגע יד אדם. האפשרויות הנבדקות חולקו לשני סוגי פעולה:

  • אפשרויות הלקוח לבצע פעולות כלליות, ללא קשר למוצר ביטוח מסויים, מול החברה.
  • פעולות בערוצים הדיגיטליים עבור תחום הביטוח שנבדק או עבור מוצר מסויים.

מדד הכלים הדיגיטליים הוא החדש מבין המדדים, וב- 2018 ניתן לראשונה לבחון את התקדמות חברות הביטוח בתחום ערוצי התקשורת הישירים מאז השנה שעברה.

את מדד כלים דיגיטליים מובילות "ביטוח ישיר" בדירוג 86 ואחריה "AIG" בדירוג 75. שאר חברות הביטוח קיבלו דירוגים נמוכים ובינוניים הנעים מ- 33 ועד 67. רוב חברות הביטוח פרט להראל ו- AIG הראו עליה במדד זה לעומת השנה שעברה, ובמיוחד עלו מנורה מבטחים, ביטוח ישיר וכלל ביטוח. למרות העליה לעומת שנה שעברה, חברות הביטוח צריכות להמשיך לשפר את המערכות שלהן ואת יכולתן הטכנולוגית כדי להעלות את השירות ללקוחות לרמה המקובלת כיום.

מדד תלונות הציבור בביטוח חיים

במדד זה נבחנים גם מספר התלונות שהוגשו לרשות שוק ההון כנגד חברות הביטוח או שנסגרו במהלך 2018 וכן נבדקה הדרך בה חברת הביטוח התמודדה עם המקרה . מספרי התלונות נגד חברת ביטוח נמדדו מול נתח השוק שלה. במהלך השנה הוגשו 444 תלונות על טיפול בביטוחי חיים, מתוכן 51% נמצאו מוצדקות, זהו אחוז תלונות מוצדקות גבוה מאד, המאשר כי יש סיבות רציניות לחוסר שביעות הרצון של המבוטחים מהיחס של חברות הביטוח בתחום ביטוח חיים. ברוב תחומי הביטוח אחוז התלונות המוצדקות נע בסביבות ה- 30+. דירוג גבוה במדד תלונות הציבור משמעותו פחות תלונות ופחות תלונות בהן נדרש לתקן את התייחסות חברת הביטוח.

המובילות במדד תלונות הציבור הן "מנורה מבטחים" בדירוג 84 והראל ומגדל בדירוג 79. רק איילון וכלל ביטוח עלו בדירוג מאז שנה שעברה, כל השאר ירדו בדירוג מאז השנה שעברה.

טבלת מדדי שירות הלקוחות בשנת 2018 בביטוח חיים

הטבלה ממויינת לפי זמן מענה טלפוני.

שם חברת ביטוח

מדד מענה טלפוני

מדד כלים דיגיטליים

מדד תלונות הציבור

כלל ביטוח

84

67

66

ביטוח ישיר

78

86

78

איילון

78

53

72

מנורה מבטחים

72

61

83

הכשרה

70

35

59

הפניקס

67

60

76

AIG

64

75

59

מגדל

53

64

79

הראל

13

33

79

בתחום ביטוח חיים אין חברת ביטוח שטובה בכל 3 מדדי שירות הלקוחות, אבל המובילות הן ביטוח ישיר ומנורה מבטחים, מנורה מבטחים גם עלתה בהרבה נקודות בדירוגי זמן מענה טלפוני וכלים דיגיטליים. חברות הביטוח הישיר מתגאות בכך שהן מייתרות את הצורך בסוכן ביטוח, אבל בתחום ביטוח חיים, העדר סוכן נראה כחיסרון ולא יתרון. גם בהתנהלות מול שאר חברות הביטוח, כדאי לערב את סוכן הביטוח.

סיכום ומסקנות מדד השירות בביטוח חיים וביטוח משכנתא 2018

בהשוואת חברת ביטוח מומלץ לבחור חברה בה מדד תשלום תביעות גבוה וגם להתחשב בדירוג הכללי והאם השתפר מהשנה הקודמת. תתמקדו גם במדדי שירות אחרים שחשובים לכם ובחברות ביטוח ישיר גם במדדי שירות כמו זמן מענה טלפוני וכלים דיגיטליים.

השנה המובילות בדירוג הכללי בביטוח חיים היו "ביטוח ישיר", "הפניקס" ו"איילון" וגם קיבלו ציונים מעל 90 במדד תשלום התביעות, למרות שאינן עומדות בראשו. איילון השתפרה בשני המדדים, וביטוח ישיר עלתה בדירוג הכללי. כאמור, אין חברת ביטוח אחת שהתבלטה יותר מהאחרות וגם המובילות קיבלו דירוגים בינוניים ברוב המדדים וירדו בחלקם לעומת השנה שעברה. במצב כזה אפשר להעזר בבדיקה איזה חברות ביטוח השתפרו ברוב המדדים לעומת השנה שעברה, למרות שלא תמיד אלה חברות הביטוח שקיבלו את הדירוגים הגבוהים ביותר: "מנורה מבטחים" עלתה בכל מדדי השירות פרט ל"תלונות הציבור" ועלתה גבוה (ב- 27 נקודות) במדדי זמן מענה טלפוני וכלים דיגיטליים. "כלל ביטוח" עלתה בכל הדירוגים פרט ל"תשלום תביעות" שנשאר ללא שינוי בדירוג הגבוה של 98 ו"איילון" עלתה בכל מדדי השירות פרט ל"טיפול בלקוחות", ועלתה מאד בתשלום תביעות (58 נקודות) וזמן מענה טלפוני (28 נקודות).

חברת הביטוח היחידה שירדה בכל מדדי השירות היא חברת AIG.

באופן כללי מדד השירות בביטוח חיים וביטוח משכנתא מראה דירוגים גבוהים מאד בתשלום תביעות ודירוגים בינוניים ונמוכים בכל שאר מדדי השירות. זאת בניגוד לתחומי ביטוח אחרים בהם מדד השירות, ובעיקר מדד טיפול בלקוחות, מראים שביעות רצון גבוהה יותר של המבוטחים. כדי להבין מה המצב בשוק ביטוחי החיים בכלל, והאם שביעות רצון המבוטחים טובה יותר, הסתכלנו גם על מדד טיפול בלקוחות בענף "קרנות פנסיה", כי בקרנות הפנסיה יש גם רכיב ביטוח חיים, וראינו ששביעות רצון לקוחות קיבלה דירוגים הנעים בין 67-77, וגם בענף "ביטוח חיים משולב חיסכון" שביעות רצון הלקוחות נעה בדירוגי 65-70. המסקנה היא שמבוטחי ביטוח חיים אינם זוכים לשירות טוב בכל אחד ממוצרי ביטוח חיים שנבדקו על ידי אגף שוק ההון. יש מקרים בהם חייבים לרכוש ביטוח חיים, הן כדי לשמור על מצבה הכלכלי של המשפחה והן במקרים בהם לוקחים משכנתא, במקרים אלה חשוב מאד לערוך השוואת ביטוח חיים וגם לבחור מוצר ביטוח וחברת ביטוח שיעניקו לכם שירות טוב. בנוסף, מבוטחי ביטוח חיים וביטוח חיים למשכנתא זכאים להטבת מס הכנסה בגובה 25% מתשלומי הפרמיה, נצלו אותה.

קבל הצעה לביטוח חיים

הצעות אטרקטיביות לביטוח חיים

  • השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
  • בידקו שאתם לא משלמים מחיר יקר בביטוח חיים
  • הנחות של עשרות אחוזים בשנים הראשונות
  • תעריפי ביטוח חיים מוזלים של הרפורמה
  • בידקו עודף או חוסר ביטוח חיים
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם