השוואת ביטוח חיים

כמה עולה ביטוח חיים, מה זה ביטוח חיים ואיזה אופציות קיימות בשוק הביטוח. כאן תוכלו להשוות בין פוליסות ביטוחי חיים של חברות הביטוח מגדל, כלל, פסגות, ביטוח ישיר, מנורה, הראל ואיילון. ביטוח חיים ריסק מיועד להבטיח מענק כספי למשפחה במקרה מוות. האינדקס כולל את מחיר ביטוח החיים ותנאי הפוליסה. הגורמים המשפיעים על מחיר פוליסת ביטוח החיים הם מין המבוטח, גיל המבוטח, האם הוא מעשן ואיזה סכום הוא מעוניין לקבל.


ביטוח חיים
גיל
מין
מעשן
סכום הביטוח

מחירי ביטוח חיים מעודכנים לפברואר 2023

קיימים מסלולי הנחה שונים בשנים הראשונות של עד עשרות אחוזים
לבעלי ביטוח חיים קיים לפני שנת 2019 מומלץ מאוד לבדוק את המחירים החדשים לעומת המחירים שאותם אתם משלמים היום כל חודש.

תוכניות ביטוח 1 עד 8 מתוך - 8
  הראל -  ביטוח חיים - מגן 1
ביטוח חיים "מגן 1" מאפשר בחירת סכום ביטוח לפי צרכי המבוטח. סכום הביטוח יועבר למוטבים במקרה פטירה, בתשלום חד פעמי.
 • סכום הפרמיה משתנה מידי שנה עד גיל 75.
 • גיל כניסה - מגיל 20 ועד גיל 70.
 • גיל סיום ביטוח - עד גיל 75 בביטוח עצמאי וכשמרחיב ביטוח אחר
 • ניתן לרכוש הרחבה להקדמת תשלום במקרה מחלה סופנית.

תקופת הביטוח: תוקף הביטוח הינו עד גיל 75

בדיקה רפואית: עשויה להדרש בדיקה רפואית

מדד שירות משרד האוצר: 73
מדד שירות תשלום תביעות: 97
₪ 45.50
עלות הביטוח


  כלל חברה לביטוח -  ביטוח חיים - ספיר 1
 • פוליסה לביטוח חיים אשר מעבירה עם מות המבוטח את סכום הביטוח כתשלום חד פעמי למוטבים
 • ניתן לרכוש כביטוח חיים בלבד. אין מרכיב חיסכון
 • הפרמיה משתנה מידי שנה
 • ניתן לרכוש כביטוח יסודי או כהרחבה לביטוח חיים אחר כמו ביטוח מנהלים או ביטוח לעצמאים
 • גיל תום ביטוח: 75 שנה

תקופת הביטוח: גיל כניסה לביטוח: עד גיל 65

בדיקה רפואית: עשויה להדרש בדיקה רפואית

מדד שירות משרד האוצר: 81
מדד שירות תשלום תביעות: 92
₪ 53.65
עלות הביטוח


  הפניקס חברה לביטוח -  ביטוח חיים - ריסק 1
 • ביטוח בסיסי למקרה מוות שמטרתו לשמור על מצבה הכלכלי של המשפחה במקרה פטירה בטרם עת של המפרנס העיקרי. ניתן לבחור אם לרכוש תוכנית "ריסק" כביטוח יסודי או ככיסוי נוסף במסגרת כל פוליסה של ביטוח חיים, כולל ביטוח מנהלים וביטוחים לעצמאים
 • המבוטח קובע מראש את סכום הביטוח. סכום זה קבוע, פרט לשינויי מדד.
 • הפרמיה משתנה מידי שנה
 • גיל כניסה מירבי הוא 70
 • יש אפשרות לרכוש הרחבות, או לרכוש חבילה משולבת של ריסק 1 + "מרפא לחיים" שהוא ביטוח מחלות קשות. החבילה המשולבת מאפשרת בחירה בין כמה סכומי פיצויים אפשריים.
 • חברת הביטוח פטורה מתשלום במקרה מוות עקב התאבדות תוך שנה מיום כניסת הביטוח לתוקף (חדש או מוארך).

תקופת הביטוח: עד גיל 75

בדיקה רפואית: עשויה להדרש בדיקה רפואית

מדד שירות משרד האוצר: 85
מדד שירות תשלום תביעות: 93
₪ 42.00
עלות הביטוח


  מגדל -  ביטוח חיים אור 1
עיקרי תוכנית ביטוח חיים אור 1:
 • תכנית הביטוח ריסק למקרה פטירה מעניקה פיצוי חד פעמי עם מות המבוטח
 • הפוליסה אינה כוללת תוכנית חיסכון ואין בה ערך מסולק
 • ניתן לרכוש את הביטוח כביטוח עצמאי או ככיסוי משלים לביטוח חיסכון פנסיוני
 • הפרמיה משתנה אחת לשנה.
 • ניתן לקנות את הפוליסה גם בפרמיה משתנה כל 5 שנים - ביטוח חיים אור 5, או כפרמיה המשתנה בשנים הראשונות ולאחר מכן נשארת קבועה - ביטוח חיים "ריסק משולב" .
חברת הביטוח לא תשלם אם המבוטח מתאבד או נפטר כתוצאה מנסיון התאבדות, לפני תום שנת הביטוח הראשונה.
תקופת הביטוח: גיל כניסה: עד גיל 65
גיל סיום: 65, 67,70 או 75 לפי בחירת המבוטח.
אם נרכש כביטוח משלים לביטוח אחר, גיל הסיום לא יהיה גבוה מגיל הסיום בביטוח האחר.

בדיקה רפואית: חייב בחיתום רפואי

מדד שירות משרד האוצר: 84
מדד שירות תשלום תביעות: 92
₪ 39.00
עלות הביטוח


  איילון -  ביטוח חיים - דרור 1
תוכנית ביטוח חיים דרור 1 מעניקה סכום חד פעמי במקרה פטירה, מכל סיבה שהיא.
 • ניתן לרכוש כביטוח חיים עצמאי או כהרחבה לביטוח אחר
 • הפרמיה משתנה מידי שנה, לפי גיל המבוטח.
 • פוליסת דרור 1 יכולה לשמש כפוליסת ביטוח משכנתא.
 • ברות ביטוח: ביטוח חיים דרור 1 ניתן להרחבה והתאמה בהתאם לשינויים בחיים: מבוטח קיים עד גיל 45 יכול להגדיל את סכום הביטוח עד להכפלתו, ללא הצהרת בריאות, באירועים כגון חתונה או הרחבת המשפחה.
 • לא יכוסה מקרה פטירה עקב התאבדות או נסיון התאבדות בשנה הראשונה לביטוח או לחידוש הביטוח.

תקופת הביטוח:

בדיקה רפואית: עשויה להדרש בדיקה רפואית

מדד שירות משרד האוצר: 86
מדד שירות תשלום תביעות: 99
₪ 36.00
עלות הביטוח


  מנורה -  ביטוח חיים - ריסק 1
 • ביטוח למקרה מוות המעניק את סכום ביטוח חד פעמי למוטבים עם מות המבוטח. אין מרכיב חיסכון
 • ניתן לרכישה כביטוח יסודי או כביטוח נוסף.
 • אם נרכש כביטוח יסודי, ניתן להוסיף ביטוחים וכיסויים נוספים .
 • הפרמיה משתנה מידי שנה.

תקופת הביטוח: תום תקופת הביטוח בגיל 80 או בתום הביטוח היסודי (במידה ויש) - המוקדם מבין השניים.

בדיקה רפואית: עשויה להדרש בדיקה רפואית

מדד שירות משרד האוצר: 82
מדד שירות תשלום תביעות: 91
₪ 39.78
עלות הביטוח


  כלל חברה לביטוח -  חבילת כלל ביטוח למשפחה
חבילת "כלל ביטוח למשפחה" מיועדת לבני זוג המעוניינים לבטח את עצמם אם אחד מהם ילך לעולמו.
החבילה כוללת ביטוח חיים ריסק מסוג ספיר 1 עבור כל אחד מבני הזוג, במחיר מוזל של עד 35% הנחה במחיר הפרמיה החודשית הרגילה לביטוח ספיר:
 • בשנה הראשונה סכום הביטוח לכל אחד מבני הזוג יוגדל ללא עלות ב- 100,000 ש"ח כפול מספר הילדים (עד 3 ילדים). לאחר מכן תגבה פרמיה בתנאי החבילה, אם תהיו מעוניינים בסכום המוגדל
 • ההנחות ניתנות רק אם שני בני הזוג מבוטחים ואם סכום הביטוח הוא 500,000 ש"ח לפחות.
 • ניתן להצטרף לחבילה רק אם שני בני הזוג בני 60 ומטה
פוליסת ביטוח חיים ספיר כוללת:
 • פוליסה לביטוח חיים אשר מעבירה עם מות המבוטח את סכום הביטוח כתשלום חד פעמי למוטבים
 • הפרמיה משתנה מידי שנה
 • גיל תום ביטוח: 75 שנה

תקופת הביטוח: גיל כניסה: עד גיל 60 לשני בני הזוג. גיל סיום ביטוח: 75

בדיקה רפואית: עשויה להדרש בדיקה רפואית

מדד שירות משרד האוצר: 81
מדד שירות תשלום תביעות: 92
₪ 65.00
עלות הביטוח


  איילון -  ביטוח חיים - דרור 5
פוליסת ביטוח חיים דרור 5 מכסה מקרה פטירה מכל סיבה שהיא ומעניקה סכום חד פעמי.
 • ניתן לרכוש כביטוח חיים עצמאי או כהרחבה לביטוח אחר.
 • הפרמיה משתנה כל 5 שנים, לפי גיל המבוטח.
 • ברות ביטוח: מבוטח עד גיל 45 בביטוח חיים דרור 5, רשאי להגדיל את סכום הביטוח עד להכפלתו, ללא הצהרת בריאות, באירועים כגון חתונה או הרחבת המשפחה.
 • לא יכוסה מקרה פטירה עקב התאבדות או נסיון התאבדות בשנה הראשונה לביטוח או לחידוש הביטוח.

תקופת הביטוח:

בדיקה רפואית: עשויה להדרש בדיקה רפואית

מדד שירות משרד האוצר: 86
מדד שירות תשלום תביעות: 99
₪ 110.00
עלות הביטוחמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה. חברות הביטוח רשאות לקבוע תנאים או תעריפי פרמיה שונים לפי מדיניותן.

שאלות נפוצות בביטוח חיים

למה לעשות ביטוח חיים והאם זה כדאי?

ביטוח חיים עושים כאשר יש לכם משפחה ואתם רוצים לדאוג לעתידה מבחינה כספית במקרה חס וחלילה של פטירה.
למעשה ביטוח החיים יעניק לבני המשפחה הרשומים כמוטבים פיצוי כספי בגובה הכיסוי שבחרתם בצורה של תשלום חד פעמי או בתשלום חודשי על פני מספר שנים ויבטיח את עתידה הכלכלי של המשפחה.

כמה ביטוח חיים אני צריך?

מאחר ומטרת ביטוח החיים הוא להבטיח עתיד כלכלי דומה לרמת החיים העכשווית שלכם, סכום הביטוח צריך להביא בחשבון את ההוצאות העתידיות של המשפחה וצרכים נוספים כגון השכלה גבוהה לילדים, מהו גיל הילדים שלכם וכמה שנים קדימה עליכם לדאוג להם.

מומלץ לבדוק האם קיימים ביטוחי חיים נוספים, לדוגמה בקרן הפנסיה, ביטוח מנהלים או ביטוח חיים קבוצתי במסגרת מקום העבודה. גם ביטוח חיים למשכנתא הוא חשוב, כיוון שהוא מסיר את הדאגה למקום מגורים למשפחה. בצעו חישוב הבוחן מה סכום הכיסוי הנוכחי שיש לכם ומהו הסכום שתרצו להוסיף במסגרת ביטוח חיים פרטי .

רפורמת ביטוחי חיים 2019 והוזלת הביטוח

בעקבות הרפורמה בביטוח חיים שביצע משרד האוצר בשנת 2019 הוזלו ביטוחי החיים בשיעורים של 30% ויותר.

מי שעדיין אין לו ביטוח חיים ומצטרף לאחד חדש יזכה להנחות של עשרות אחוזים לעומת אלו שרכשו ביטוח חיים לפני הרפורמה. בנוסף יזכה להנחות נוספות בשנים הראשונות ולכן מומלץ ביותר להשוות הצעות מכמה חברות ביטוח.

מי שכבר רכש ביטוח חיים לפני הרפורמה ישלם את המחירים הגבוהים אם הוא לא יעשה דבר. מומלץ ביותר לבצע השוואת מחירי ביטוח חיים והשוואת מחירי ביטוח חיים למשכנתא מכמה חברות ביטוח כדי לקבל את המחירים החדשים ולהוזיל את הביטוח הקיים במאות שקלים בכל שנה.

מוטבים בביטוח חיים

אתם מחליטים מי המוטבים. בדרך כלל אלה בני משפחה או קרובים שלהם תרצו לדאוג מבחינה כלכלית במקרה פטירה, כמו בני זוג, ילדים או הורים.

במידה ולא קבעתם מוטבים לביטוח ישולם הכסף ליורשים החוקיים של המבוטח.

איזה סוגים של ביטוח חיים קיימים?

ביטוחי החיים העיקריים הם ביטוחי ריסק או ביטוח חיים דרך קרן פנסיה המשלמים למוטבים סכום חד פעמי במקרה פטירה. בנוסף, קיימים ביטוחי חיים שמעניקים תשלום חודשי על פני תקופה של שנים כשהקרן של הביטוח מנוהלת בחשבון של חברת הביטוח ובכך מסירה את האחריות מהמוטבים בניהול הכסף. לפי ההכרות שלכם עם בני המשפחה בחרו ביטוח המציע את דרך התשלום המתאימה להם.

ביטוח חיים עד איזה גיל

תוכניות ביטוח חיים מסתיימות ברובן כאשר המבוטח נמצא בין הגילאים 70 ל 75. מאחר וביטוח חיים אמור להבטיח את העתיד הכלכלי של המשפחה סביר להניח שהורים לילדים גדולים, או שכבר אינם גרים בבית יכולים להסתפק בסכום כיסוי מופחת. זיכרו שביטוח חיים אמור להבטיח מצב כלכלי יציב למשפחה ואם בני המשפחה במצב של עצמאות כלכלית הצורך הזה פוחת.

איך לאתר האם יש לי ביטוח חיים?

ניתן לבקש מסוכן הביטוח שמטפל בכם דו"ח מקיף על ביטוח החיים כולל הכיסוי בקרן הפנסיה.

דרך נוספת היא לבדוק ישירות באתר הר הביטוח של משרד האוצר

החרגות בביטוח חיים

החרגות בביטוח למעשה מסירות אחריות של חברת הביטוח לשלם למבוטח עקב מצב רפואי קודם או קיים של המבוטח, בנוסף למגבלות הנקובות בפוליסה כגון התאבדות של המבוטח בשנה הראשונה.

ההחרגה מטילה מגבלה על הכיסוי הביטוחי בפוליסה ולכן רצוי להתייעץ לפני שרוכשים את הביטוח במקרה של אירוע בריאותי משמעותי.

הצהרת בריאות בביטוח חיים

על מנת להעריך את הסיכון בפוליסות של ביטוח חיים קיימת חובת גילוי של מצב בריאותי לפני שחברת הביטוח מסכימה לקבל את המבוטח לביטוח.

חברות הביטוח משתמשות בשאלון רפואי לוודא שמבוטח פוטנציאלי בריא. בד"כ בסכומי כיסוי קטנים חברות הביטוח מבקשות למלא שאלון ביטוחי קצר עם מספר שאלות מצומצם ובסכומי ביטוח גבוהים מבקשות למלא שאלון רפואי ארוך ומפורט. קיימים אף מיקרים שחברת הביטוח יכולה לשלוח מבוטח פוטנציאלי לבדיקות רפואיות לפני אישור הביטוח.

מומלץ למלא את השאלון בצורה כנה מאחר והדבר הראשון שחברת הביטוח תבצע בקרות מקרה ביטוח הוא לברר עם כל הגורמים הרפואיים את מצבו של המבוטח כולל בקופת החולים ובבית החולים.
במידה והם מוצאים משהו מהותי שלא דווח הם ינצלו את זה לטובתן וידחו את התביעה דבר שיגרור תהליך ארוך ויקר בשביל לקבל את כספי הביטוח.

מומלץ למלא את הצהרת הבריאות בצורה מלאה ונכונה ואם אתם לא בטוחים אז להתייעץ עם סוכן ביטוח.

איך מקבלים את כספי הביטוח

בקרות מקרה ביטוח יש להוריד טופסי ביטוח ולהגיש תביעה. במידה והביטוח נעשה באמצעות מקום העבודה או סוכן ביטוח מומלץ להגיש את התביעה דרכם מאחר וחברת הביטוח תתיחס לתביעה בצורה טובה יותר.

דברים נוספים שחשוב לדעת על ביטוח חיים

כדאי לבדוק דרך מקום העבודה האם ישנן הצעות לביטוח חיים קבוצתי במחירים אטראקטיביים.

ניתן לקבל הטבות מס על התשלומים לביטוח החיים.

ניתן לבטל ביטוח חיים בכל עת.

במידה והמצב הבריאותי של המבוטח הורע לאחר שעשה ביטוח המצב אינו משפיע על זכאותו לביטוח ואין חובה להודיע לחברת הביטוח על המצב הרפואי.

קבל הצעה לביטוח חיים

הצעות אטרקטיביות לביטוח חיים

 • השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
 • בידקו שאתם לא משלמים מחיר יקר בביטוח חיים
 • הנחות של עשרות אחוזים בשנים הראשונות
 • תעריפי ביטוח חיים מוזלים של הרפורמה
 • בידקו עודף או חוסר ביטוח חיים
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

טיפים בהשוואת ביטוח חיים

 • ביטוח חיים מתאים לבעלי משפחות שמעוניינים לדאוג לכיסוי כלכלי ליקיריהם במקרה שחס וחלילה נפטרים
 • התאימו את סכום הכיסוי בביטוח חיים לגובה ההכנסה של בן הזוג מתוך מטרה להבטיח, ככל הניתן את המשך ההכנסות של התא המשפחתי במקרה מוות שיגרום לירידה בהכנסה.
 • התאימו את הפרופיל האישי שלכם כולל גיל ומין להשוואת עלויות ביטוח חיים מדוייקת יותר
 • בעקבות רפורמת ביטוחי החיים של משרד האוצר משנת 2019 מומלץ מאוד לבדוק האם ניתן להוזיל ביטוח חיים קיים , ישנם פערי מחירים של עד 30% והמשמעות חיסכון של מאות שקלים בשנה
 • עלות הביטוח יורדת בסכומי ביטוח של 500,000 ש"ח ומעלה
 • חשבו את סכום ביטוח החיים שתזדקקו לו במחשבון כמה ביטוח חיים אני צריך
 • בידקו האם כבר יש לכם כיסוי של ביטוח חיים בפוליסות אחרות או בקרנות פנסיה ותכללו סכום זה כחלק מהסכום הכולל של ביטוח החיים שאתם זקוקים לו.
 • כדאי לנצל את כיסוי ביטוח השארים בקרן פנסיה ורק לאחר מכן, אם הסכום לא מספיק להשלים אותו בביטוח חיים ריסק מאחר ובדרך כלל הביטוח בקרן הפנסיה זול יותר.
 • אנשים מעשנים יכולים לגלות את גילום הסיכון בעישון ככל שהגיל עולה. פשוט תעשו השוואה בין מעשן לעומת לא מעשן ותגלו...
 • תדאגו לעדכן את שמות המוטבים שבשבילם אתם רוכשים את ביטוח החיים

הכל על ביטוח חיים

סוכנת ביטוח

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק