מחשבון מס רכישה מיסוי מקרקעין

מחשבון מס רכישה לחישוב המס שתצטרכו לשלם בקניית דירת מגורים נוספת, דירת מגורים בפעם הראשונה, בנין או קרקע. המחשבון לוקח בחשבון את מאפייני הרכישה כגון הטבות לעולה, נכה, האם הדירה נרכשה על ידי קרוב משפחה או דירת מגורים עבור בן זוג.


סימולטור - מס רכישה מיסוי מקרקעין

המדרגות עודכנו לאחרונה בתאריך 18.01.2024 והן עד לתאריך 15.01.2025. מדרגות מס רכישה מתעדכנות אחת לשנה

פרטי הרכישה
סוג הנכס
מחושב לפי
שווי הנכס

הגדרות ומונחים במס רכישה

דירת מגורים – אחד מהבאים:

 • דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים.
 • בקבוצת רכישה: נכס קרקע שיהיה בהמשך דירה המיועדת למגורים.
  בקבוצת רכישה: שווי המכירה הוא שווי הדירה שתבנה בסופו של דבר ולא שווי הערך של הקרקע שנקנה.

דירת מגורים יחידה - דירת מגורים שעונה על אחת ההגדרות:

 • הדירה היחידה שיש לקונה בארץ.
 • הקונה מכר את הדירה היחידה שהיתה לו ב-24 חודשים שלאחר המכירה (התקופות משתנות מפעם לפעם בהתאם למצב במדינה).
 • אם הדירה נקנתה מקבלן, הקונה מכר את הדירה היחידה שהיתה לו ב-12 חודשים שלאחר קבלת הדירה (הכוונה לתאריך הכניסה לדירה. לא לתאריך הקניה).
 • יש לו דירה נוספת שהוא משכיר בשכירות מוגנת מלפני 1.1.97.
 • יש לקונה דירה נוספת, אך הוא בעלים של פחות מ-33% ממנה

קרקע – שטח אדמה שלא בנו עליו.

בנין – מבנה שאינו דירת מגורים והקרקע עליה הוא נמצא.

תושב ישראל – תושבי ישראל כולל מי שהפך לתושב תוך שנתיים מיום רכישת הדירה וכולל תושב חוזר.

רוכש – בני זוג וילדיהם עד גיל 18 נחשבים לרוכש אחד.

עולה חדש – עולה חדש שרכש דירה משנה לפני עלייתו לארץ לראשונה ועד 7 שנים לאחר עלייתו לארץ.

קיימת רשימת פטורים והנחות מעבר למוצגים במחשבון, הכוללת בין השאר:

 • נכה, עיוור, נפגע או בן משפחה של חייל שנספה במערכה, שרכשו דירת מגורים ששוויה עד 2.5 מליון ש"ח, יש פטור ממס על כ-1.9 מליון ש"ח (הסכום המדוייק משתנה מיד שנה בהתאם לשינוי המדד) ממחיר הדירה.
 • מתנה מאדם לקרוב משפחה, יהיה מס הרכישה שליש ממס הרכישה הרגיל. חשבו את מס הרכישה לנכס הרצוי וחלקו אותו ב-3.
  "קרוב" הוא בן זוג, הורה, צאצא, בן-זוגו של צאצא, אח ואחות
 • מתנה בדירת מגורים לבן- זוג המתגורר יחד אתו בדירה, פטורה ממס רכישה.
 • ויתור על זכות במקרקעין שנתקבלו בירושה לטובת בן- זוגו של המוריש, פטורה ממס רכישה
 • מכירת זכות במקרקעין לנאמן בפשיטת רגל וכן מכירת זכות במקרקעין מנאמן בפשיטת רגל לחייב יהיו חייבות במס רכישה בשיעור של 0.5%.
 • מכירת זכות במקרקעין הפטורה ממס על פי סעיפים 54, 55, 57, 64, 65, 66, 67, 68 או 69 לחוק, פטורה ממס רכישה.

בדקו שיפור תמהילי משכנתא

בדיקה ראשונית ללא עלות או התחייבות
 קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מאשר קבלת הצעות ודיוור

הכל על משכנתא