מהו דירוג אשראי ולמה הוא משמש

החל מאפריל 2019 לכל אדם בישראל יש דירוג אשראי אישי שנבדק בכל פעם שפונים אל גוף פיננסי, כמו חברות אשראי, בנקים, בתי השקעות ועוד. הכירו את דירוג האשראי שלכם, איך תוכלו לשפרו ובאיזה נקודות זמן הוא משפיע עליכם.


מאגר נתוני אשראי של בנק ישראל

עודכן בפברואר 2021


מאגר נתוני אשראי

מאגר נתוני אשראי התחיל לפעול באפריל 2019, בהתאם לחוק נתוני אשראי , ונכלל בו כל אדם שהוא תושב ישראל מעל גיל 18 ושנשמר עליו מידע באחד מהגופים המדווחים למאגר נתוני אשראי. המידע נאסף על אנשים פרטיים בלבד ואין מידע על חברות, תאגידים וכד'.

המצב לפני חוק נתוני אשראי

חוק נתוני אשראי מקל על גופים פיננסים לחשב סיכון בפעולה פיננסית, אך גם לפניו היו לגופים הפיננסים דרכים ופתרונות לחישוב הסיכון ואחד המקובלים בהם הוא שכל גוף פיננסי יצר דירוג אשראי פנימי ללקוחותיו. דירוג אשראי פנימי שיצרו בנקים, חברות אשראי וכו', מתבסס על כל הפעולות וכל המידע שיש לחברה על הלקוח שלה. דוגמא: אדם שהתחיל לנהל חשבון עו"ש בבנק לפני 10 שנים - לבנק יש את כל המידע שהלקוח נתן בעת פתיחת החשבון וגם מידע שהיה צריך למסור במסגרת פעולות אחרות, כמו משכנתא, הלוואות, השקעות. כמו כן הבנק יודע את הסכומים שהלקוח מפקיד ומוציא מידי חודש, האם הוא נוטה להכנס לאוברדראפט, לחרוג ממסגרות אשראי, אם הוא לקח הלוואה או משכנתא, גם יש מידע על מוסר התשלומים שלו וכן הלאה. לקוח של חברת אשראי גם מספק לחברה מידע רב: בעת ההצטרפות, ולפי היקף קניותיו החודשי, חריגה ממסגרת אשראי, שימוש בתשלומים, ואם לקח הלוואה דרכה, גם לגבי מוסר התשלומים שלו.

חוק נתוני אשראי נותן לגופים הפיננסים מידע נוסף, בצורה קלה ומסודרת, אך הם עדיין מתייחסים ברצינות לדירוג הפנימי ולרמת הסיכון העולה ממנו. יש להם מידע ואין להם סיבה להתעלם ממנו.

מהו דירוג אשראי

דירוג אשראי אישי הוא חישוב סך נתוני ההתנהלות הכלכלית של כל אדם, כפי שנאספו ונשמרו במאגר נתוני אשראי שבניהול בנק ישראל.

דירוג אשראי אישי הוא ציון, שיעזור לגופים פיננסים (כמו בנקים וחברות אשראי) להבין, עד כמה אתם טובים בלנהל את הכסף שלכם. אם תדמיינו שההתנהלות הכלכלית שלכם היא מבחן, אז דירוג אשראי הוא הציון שנותנים לכם על המבחן הזה.

שואלים את עצמכם מה זו התנהלות כלכלית ואיזה מידע נשמר עליכם במאגר? בואו נבדוק מה אומר חוק נתוני אשראי. בהמשך נבדוק גם איך להוציא ציון טוב במבחן דירוג אשראי. מבחן שכלל לא ידעתם שתיבחנו עליו ואף אחד מעולם לא נתן לכם את חומר הלימוד עבורו.

חלק גדול מדירוג האשראי מבוסס על מידע חיובי ושלילי שהתקבל עליכם ונשמר במאגר נתוני אשראי, כמו היסטוריה הפיננסית שלכם, איך אתם מתנהגים מול רשויות שונות, איזה הלוואות לקחתם ומה החובות שיש לכם. אדם שאף פעם לא היה במינוס ומחזיר הלוואות בזמן, יהנה מדירוג אשראי גבוה. לעומת זאת, אדם שחי ממינוס למינוס, מפגר בהחזרי המשכנתא באופן כרוני וצ'קים חוזרים הם אצלו דבר שבשגרה, ייאלץ להתמודד עם דירוג אשראי נמוך.

דירוג אשראי אישי יכול להיות מה שיקבע את מסגרת כרטיס האשראי, קבלת הלוואה, משכנתא ועוד. בנוסף, דירוג אשראי יכול להשפיע על תנאים כמו ריבית, בטחונות, גודל האשראי וכד'. כלומר, דירוג האשראי נועד בעיקר כדי לעזור לגופים פיננסים להחליט, עד כמה מסוכן לתת לכם הלוואה או אשראי. ככל שדירוג האשראי שלכם גבוה יותר, תוגדרו על ידי הגופים הפיננסים כאנשים "בטוחים" יותר וסביר להניח שהתנאים שיוצעו לכם יהיו אטרקטיביים יותר.

לדוגמה, דירוג אשראי במשכנתא עשוי להשפיע עליכם מאוד. אם דירוג האשראי שלכם טוב, סביר להניח שהמשכנתא שיתנו לכם תהיה בתנאים טובים יותר. לעומת זאת, אם דירוג האשראי שלכם נמוך, הבנק עלול לדחות לאשר סכום משכנתא נמוך מהדרוש לכם או לדרוש מכם ריבית גבוהה יותר, כדי להגן על עצמו.

השפעות הקורונה על דירוג אשראי

שנת 2020 יכלה בקלות להפוך לשנת הפגיעה החמורה בדירוג האשראי: חל"ת, אבטלה, צמצום שעות עבודה, סגירת מקומות עבודה, הוצאות מחיה גבוהות בבית. לעתים קרובות המצב הכלכלי גרם לאיחור בתשלומים, המחאות שלא כובדו ועוד פעולות הנחשבות לנקודה שלילית בדירוג האשראי. בפועל, בנק ישראל הסכים שעד יולי 2021 דירוג האשראי לאנשים ולעסקים שנפגעו כלכלית עקב הקורונה, לא ישתנה בעקבות חזרת שיקים ודחיית תשלומים במהלך תקופה זו. בנק ישראל גם הסכים שאם בעתיד דירוג האשראי יתייחס לפעולות שליליות בתקופת הקורונה, תתווסף לכך הערה המציינת שהפעולה השלילית נעשתה בתקופה הקורונה ובגללה.

בנק ישראל מעוניין להימנע מפגיעה נוספת במי שכבר נפגע מקשיי הכלכלה בתקופה זו, והורדת דירוג האשראי היתה מקשה עוד יותר בלקיחת הלוואה או משכנתא או להגיע להסדרי דחיית תשלומים מול המלווים.

מצד אחד זו בשורה טובה למי שנמצא בקשיים כלכליים, אך מצד שני החלטה זו גורמת לבנקים ושאר הגופים שעורכים דירוג פנימי ללקוח, להסתמך על הדירוג הפנימי יותר מאשר על דירוג האשראי הרשמי שלא משקף את ההתנהלות הבעייתית. עקרונית, גם הבנקים לא אמורים לקחת בחשבון פעולות הנחשבות לנקודות שליליות בדירוג בתקופת הקורונה, אך בפועל הם לא מיישמים את ההחלטה הזו.

החודשים האחרונים הראו שהבנקים כן לוקחים בחשבון בקשות של לקוחות להקפיא או לדחות תשלומי הלוואה או משכנתא, כן מתייחסים לאיחורים בתשלומים ולשיקים חוזרים, ונוטים לא לקבל בקשות של לקוחות אלה. הבנקים גם מקשים יותר על קבלת הלוואות ומשכנתא ונזהרים הרבה יותר, לא רק במקרים בהם לקוח מתקשה להחזיר תשלומים, אלא גם מלקוחות שעלולים להגיע למצב זה.

אין כאן מסקנה או דרך פעולה מומלצת, בסופו של דבר כל אדם צריך לערוך חישוב ולמצוא את הדרכים למזער את הנזק. הגעה להסכם עם הבנק, גם אם מדובר בהקפאת משכנתא או פרישת תשלומים, או כל הסדר חובות אחר עדיפה על הגעה למצב בו אי אפשר להמשיך לשלם את ההחזרים או על חריגה ממסגרת אשראי ונתינת שיקים ללא כיסוי. יש מקרים בהם הלוואה לסגירת חובות תקל על הבעיה, ויש מקרים שלא. חשוב לבחון כל מקרה בפני עצמו. בדקו בהמשך המאמר איך נקבע דירוג האשראי ואיך לשפר דירוג אשראי אישי. תוכלו לנקוט בדרכים לשיפור דירוג האשראי כאשר מצבכם הכלכלי ישתפר ויתייצב.

מיהם הגופים המעורבים במאגר נתוני אשראי

חוק מאגר נתוני אשראי מבהיר מי האחראים על יישום החוק, מי צריך להעביר מידע למאגר נתוני אשראי ומי רשאי לבקש ממנו מידע. החוק אינו מזכיר חברות בשמן, אך מנחה איזה סוגי חברות ימסרו מידע ואיזה יקבלו מידע. שמות החברות עצמן נקבעו בתקנות.

בנק ישראל מנהל את מאגר נתוני אשראי

בנק ישראל נקבע בחוק נתוני אשראי החדש כגוף היחיד המוסמך לאסוף, להחזיק ולמסור נתוני אשראי. כל המידע הפיננסי הנוגע לאזרחי ישראל מגיע אליו ואל המאגר שהוא מנהל. המאגר קרוי לעתים בטעות "מאגר דירוג אשראי", אך אינו מכיל דירוגים.

באתר האינטרנט שיצר בנק ישראל תמצאו את רשימת הפעולות שאתם רשאים לעשות, סרטוני הסבר ויש גם מוקד טלפוני 6194* שיכול לסייע.

לשכות אשראי מורשות לשירותי נתוני אשראי

לשכות אשראי שקיבלו רשיון לכך יכולות לתת שירות נתוני אשראי, כמו דוחות נתונים על אנשים ובניית דירוג אשראי. כיום קיימות לשכות אשראי הבאות:

 1. D&B החברה לנתוני אשראי בע"מ
 2. Coface BDI
 3. קו מנחה דירוג ישיר

לשכות אשראי קיימות כבר מספר שנים, ונקראות גם חברות דירוג אשראי (שזהו אחד מתפקידיהן), אך תיקון חוק נתוני אשראי שינה את המידע שהן רשאיות לקבל. בעבר נאסף רק מידע שלילי על התנהלות פיננסית, כמו אי עמידה בתשלומים, חשבון מוגבל, שיקים חוזרים וכד'. היום נאסף גם מידע חיובי, על עמידה בתשלומים, החזרי הלוואות ומשכנתאות בצורה מלאה וכן הלאה. כך מתקבל מידע שלם ומלא על ההתנהלות הפיננסית.

מקורות מידע - גופים שמדווחים למאגר נתוני אשראי

רשימת הגופים המוסרים מידע נמצאת במלואה במאגר נתוני אשראי של בנק ישראל, תחת השם "מקורות מידע".

 • גופים שמוסרים אשראי: בנקים וחברות כרטיסי אשראי מעבירים מידע למאגר כבר ממאי 2016.
  חברות אשראי חוץ בנקאי המעניקות הלוואות בהיקף של יותר מ- 250 מליון ש"ח בשנה, כמו חברות הנותנות הלוואות חוץ בנקאיות, חברות מימון לרכישת רכב וחברות ביטוח המנהלות קופות גמל וקרנות השתלמות מהן ניתן להלוות לחברים מעבירים מידע החל מאפריל 2019.
 • גופים ציבוריים ורשויות ממשלתיות שבהן מתנהלים הליכים בנוגע לאי פרעון: כונס הנכסים הרשמי, לשכות הוצאה לפועל, מדור חשבונות מוגבלים בבנק ישראל, בנק הדואר. המידע נאסף החל מאוגוסט 2018.
 • גם חברת חשמל ובתי המשפט מורשים להעביר מידע למאגר נתוני אשראי.

מי רשאי לבקש דוח אשראי שלכם מלשכת אשראי

כל אדם רשאי לקבל דוח אשראי מלא על עצמו, הכולל את כל הנתונים עליו ולא רק 3 שנים אחורה. לאף אחד אחר פרט לכם אין זכות למידע כל כך מקיף.

רק גופים שהורשו במפורש יכולים לקבל דוח אשראי על אדם אחר, ודוח זה מוגבל לנתונים שנאספו עד 3 שנים מיום הבקשה.

רשימה מלאה של גופים המורשים לבקש מידע מלשכת אשראי נמצאת באתר בנק ישראל, תחת השם "מורשים לנתוני אשראי" והיא דומה למדי לרשימת מקורות המידע (לא כולל רשויות המדינה) – הרשימה כוללת בנקים, חברות הלוואות, חברות כרטיסי אשראי וחברות ביטוח המנהלות קופות גמל .

גופים אלה יוכלו לבקש דוח נתוני אשראי לפני פעולה פיננסית, כמו:

 • בקשה לקבלת הלוואה בנקאית או חוץ בנקאית, כולל הלוואת מימון לרכב
 • בקשה לשנות תנאי הלוואה או להקפיא אותה
 • בקשה לקבלת משכנתא
 • הנפקת כרטיס אשראי
 • הגדלת מסגרת חיוב בבנק או מסגרת כרטיס אשראי

הנתונים שנאספים ונשמרים במאגר נתוני אשראי

במאגר נתוני אשראי נאספים הנתונים הבאים:

 • נתוני אשראי: חברות אשראי ובנקים מדווחים על:
  • הלוואות שלקחתם והריביות שלהן, מה הייתה המטרה שלהן, מה היתרה שאתם עדיין חייבים לשלם והאם אתם עומדים בתשלומים בזמן.
  • ערבויות לטובתכם, ועסקאות שבהן אתם הערבים,
  • פרטים על המשכנתא שלכם, כמה אתם מחזירים כל חודש וכמה עוד נשאר לכם להחזיר.
  • פרטים על גובה המסגרת שלכם בחשבון הבנק ובכרטיס אשראי.
  • שיקים ללא כיסוי, פעולות העברת כספים ועוד.
 • רשויות המדינה: מידע שמגיע מלשכות ההוצאה לפועל, מדור חשבונות מוגבלים בבנק ישראל ומהכונס הרשמי. זאת אומרת, אם יש לכם תיקי הוצאה לפועל, תיקי פשיטות רגל או חדלות פירעון, אם אתם רושמים שיקים ללא כיסוי, יש נגדכם צווי עיקול וכן הלאה, לוקחים אותם בחשבון בקביעת דירוג האשראי האישי שלכם.
 • פניות ביוזמת לשכות האשראי: המערכת שומרת נתונים על פניות שבוצעו על ידי לשכות האשראי, כדי לקבל מידע עליכם.
 • פניות שלכם ופעולות במערכת: מידע על הפניות שלכם למערכת, למשל אם ביקשתם לקבל דוח ריכוז נתונים על עצמכם. בנוסף, נשמרות פעולות שבוצעו ביוזמת המערכת, כמו הודעות שונות שנשלחו לכם.

בנק ישראל עושה מאמצים להנגיש את מאגר נתוני אשראי לכל האזרחים. לכל אדם יש איזור אישי במאגר, וקיימים סרטוני הדרכה לציבור.

סודיות מאגר נתוני אשראי, אבטחת מידע והסכמת הלקוח

החדשות המרגיעות הן שחוק נתוני אשראי החדש מבין את חשיבות המידע וקיימת חובת סודיות למי שקיבל מידע מהמאגר וכן מכיל כללים לשמירת אבטחת מידע. אינכם סומכים על מאגר המידע ואינכם רוצים להכלל בו? אתם רשאים להגיש בקשה לאי הכללת נתוני אשראי במאגר. בנק ישראל לא ישמור מידע מהתקופה שלאחר הגשת הבקשה, ופרטי הזיהוי ימחקו מהמידע שקדם לבקשה. חשוב לדעת שהבקשה שלכם תכובד רק אם אין מידע מדויק המראה שלא עמדתם בפרעון תשלומים. אם קיים מידע כזה, הנתונים ישארו במאגר במלואם ותוכלו להגיש בקשה חדשה לאי הכללת מידע רק 3 שנים לאחר המידע האחרון על אי פרעון תשלומים. כלומר אם מטרתכם היא להסתיר מידע – המטרה לא תושג.

מה הכוונה "אי פרעון תשלומים"?

יש מספר מצבים ופעולות הגורמים לחשבון שלכם להחשב כ"חשבון בהגבלה". לחשבון בהגבלה אי אפשר להגיש בקשה של אי הכללה במאגר, ולשכות אשראי יקבלו את המידע עליו גם ללא הסכמה מכם (הן לא יוכלו להעביר דוח ריכוז נתונים עליכם ללא הסכמתכם, אך יוכלו להעביר תשובה לשאלת חיווי אשראי). פעולות המעידות על אי פרעון:

 • הליכי כינוס נכסים או הסדר נושים
 • הכרזה על פשיטת רגל
 • תיק הוצאה לפועל בסך 5,000 ש"ח ומעלה, או כמה תיקי הוצל"פ שהחוב שלהם ביחד עולה על 4,000 ש"ח
 • הגבלת חשבון בנק: לקוח מוגבל, לקוח מוגבל חמור או התראה מהבנק על סירוב לכבד 5 שיקים
 • הליך משפטי על חוב לגוף פיננסי של יותר מ-10,000 ש"ח.

מה עדיף – אי הכללה במאגר או אי הסכמה לדוח ריכוז נתונים

לאי רישום במאגר אשראי יש צד שלילי והוא שללא דירוג אשראי, שכאמור כולל גם את כל הנתונים החיוביים על התנהלותכם הפיננסית, גופים פיננסיים יתקשו להעריך את הסיכון בהתקשרות אתכם ויתייחסו אליכם כאל לקוחות בסיכון גבוה. לקוחות בסיכון גבוה פחות אהובים על הגופים הפיננסים וקרוב לודאי שתתקלו בסירוב מצידם (וסירוב אשראי הוא נקודה שלילית בדירוג האשראי), או שיציעו ריביות הלוואה או משכנתא גבוהות יותר ושלל אמצעים אחרים שנועדו להגן מהסיכון. בעיה נוספת היא גישת הגופים הפיננסים לפיה אם קיים מידע – אני חייב לקבל אותו. כיום יש פעולות שהגופים הפיננסים יבצעו רק לאחר שקיבלו דירוג אשראי של הלקוח. אתם עלולים לגלות שאתם בבעיה בפעם הבאה שתרצו להזמין כרטיס אשראי ויתברר שאינכם רשומים במאגר.

לא חייבים ללכת בדרך של אי הכללה במאגר, יש אפשרות אחרת למנוע העברת מידע עליכם: כל גוף שמעוניין לקבל דירוג אשראי ודוח אשראי חייב קודם לקבל את הסכמתכם. כך הברירה בידיכם, האם לאשר לבנק לקבל דוח אשראי במסגרת בקשה למשכנתא (רצוי מאד שכן, אם אתם מעוניינים במשכנתא) והאם לאשר לחברת כרטיסי האשראי לקבל דירוג אשראי לפני הגדלת המסגרת בכרטיס האשראי שלכם וכן הלאה. עוד אפשרות היא לאשר לגוף הפיננסי לקבל דירוג אשראי ולבקש ממנו למחוק את המידע ואת ההסכמה מיד לאחר סיום הפעולה שאתם מבצעים מולו.

אם מצאתם מידע שגוי בדוח דירוג האשראי שלכם, אתם יכולים לפנות למאגר נתוני האשראי בבקשה לתיקון מידע.

ניתן לבקש, ללא תשלום או כל עלות אחרת, בקשה לתיקון טעות דרך אתר בנק ישראל. תוכלו להעזר בסרטון הסבר לתיקון טעות (המוצג גם כאן). צרפו לבקשה מסמכים המוכיחים את הטענה שלכם. אם יש כמה טעויות שאותו גוף עשה - פרטו את כולן באותה בקשת תיקון. אם כמה גופים אחראים לטעות, יש להגיש בקשות תיקון נפרדות לכל אחד מהגופים. עוד דרך לתקן טעות היא לפנות ישירות לגוף שמסר את המידע המוטעה ולבקש את תיקון הטעות.

איך נקבע דירוג אשראי אישי ומה משפיע עליו

דירוג אשראי הוא ציון שמקבל אדם פרטי ומשקף את היכולת שלו להחזר כספי – החזרת הלוואה או משכנתא, עמידה במסגרת אשראי וכד'. דירוג גבוה אומר שהלקוח מהווה סיכון נמוך, ולכן ניתן לתת לו ריביות ותנאי הלוואה טובים יותר. דירוג נמוך מעיד על סיכון גבוה והגוף המלווה ירצה ערבויות להחזר, וביניהן ריביות גבוהות יותר. דירוג אשראי אישי נקבע על ידי לשכות האשראי, שנבחרו על ידי בנק ישראל. לצורך קביעת הדירוג, לשכות האשראי קיבלו גישה לנתונים שנמצאים במאגר נתוני האשראי, עד 3 שנים אחורה מהבקשה. מה משפיע על דירוג אשראי? ההתנהלות הכלכלית שלכם: אם אתם עומדים בכל התשלומים שלכם לאורך זמן, דירוג האשראי שלכם יעלה. לעומת זאת, אם אתם טובעים בחובות שאתם לא מצליחים להחזיר, דירוג האשראי שלכם יהיה נמוך. לכל אחת מהלשכות יש את המודל הסטטיסטי שהיא עובדת איתו , ולחלקן גם מאגר נתונים פרטי בו היא משתמשת בנוסף למאגר נתוני אשראי. לכן, יכולים להיות הבדלים בין דירוג האשראי שתקבלו בלשכת אשראי אחת לעומת דירוג האשראי שיתנו לכם בלשכת אשראי אחרת.

בדיקת דירוג אשראי בכל אחת מלשכות מלמדת:

 • D&B החברה לנתוני אשראי בע"מ: החברה לנתוני אשראי בע"מ: מודל הדירוג נבנה בשיתוף חברת g-stat. הדירוג נע בין 0 ל-1,000. דירוג טוב מתחיל ב- 661 נקודות ולפי הנתונים באתר ל- 80% מהאוכלוסיה יש דירוג טוב ומעלה.
 • coface BDI בעתיד הדירוג יעשה בשיתוף חברת fico לדירוג סיכוני אשראי. הדירוג נע בין 0 ל-850 והיום מגיע עד 782. דירוג טוב מתחיל ב- 660 נקודות ולפי הנתונים באתר ל- 76% מהאוכלוסיה יש דירוג טוב ומעלה
 • קו מנחה דירוג אשראי: דירוג המתבסס אחד ממודלי דירוג האשראי של ארצות הברית.

חשוב להדגיש, דירוג אשראי לא נקבע לפי גובה המשכורת שלכם או סכומי כסף שחסכתם במקומות שונים. למעשה, נתונים כמו נכסים, הכנסות וסכום בקרן הפנסיה אינם נשמרים במאגר הנתונים (אלא אם מדובר בנכסים המשמשים כבטוחה להחזר הלוואה). לכן, אין סיבה לחשוש שרק אנשים "עם כסף" ידורגו גבוה בדירוג האשראי. בנוסף, דירוג אשראי לא לוקח בחשבון נתונים אישיים ודמוגרפיים כמו גזע, דת, מין, מצב משפחתי, מקום מגורים, גיל, לאום וכן הלאה.

מכל אלה עולה שדירוג אשראי אינו מספר קבוע או מדוייק, ונותן האשראי שביקש אותו לא יסתמך רק עליו. נותן האשראי גם יכול לקבוע לעצמו מה טווח דירוגי האשראי שהוא מחשיב כסיכון נמוך. למשל: בנק אחד יכול לחשוב שציון מ- 650 מספיק בשבילו, בעוד אחר ירצה דירוג גבוה מ- 750.

דירוג האשראי מחושב מחדש בכל פעם שהוא מתבקש ואין שמירה או תיעוד של כל דירוגי האשראי שנקבעו לאדם לאורך שנים.

דרכים לשיפור דירוג אשראי

אולי תהיתם האם יש דרך לשיפור דירוג אשראי נמוך. התשובה היא, שאין תיקון דירוג אשראי אישי באופן מיידי, כי אין דרך לשנות משהו שכבר קרה. יחד עם זאת, ניתן להשפיע עליו כך שעם הזמן, הוא ישתנה לטובה.

כמה זמן? חוק נתוני אשראי 2019 קובע שדוחות לשכת האשראי יכילו מידע 3 שנים אחורה, כשהחשיבות הרבה ביותר היא לפעילות מחצי השנה האחרונה , החל מהתאריך בו הגוף הפיננסי ביקש לקבל דוח אשראי עליכם. המסקנה, התנהלות זהירה ואחראית עם הכסף תתבטא בדירוג האשראי והתנהגות פזיזה מהעבר הרחוק תאבד את כוחה והשפעתה על דירוג אשראי בזמן הנוכחי.

המידע הישן עליכם אינו נמחק, הוא נשמר בבנק ישראל אך רק האדם עצמו רשאי לצפות בו. לשכות האשראי וגופים פיננסיים הנעזרים בהן יחשפו רק למידע מ-3 השנים שקדמו לבקשת המידע עליכם. שימו לב, הגופים הפיננסים יכולים לשמור דוחות אשראי ישנים שהם ביקשו לפני שנים בעקבות פעילות קודמת ביניכם, וכך הם יכולים להתרשם מהתנהלותכם לאורך שנים, ולא רק 3 השנים האחרונות.

הצעדים שניתן לנקוט לשיפור דירוג האשראי

 • הצעד הראשון הוא קבלת מידע: בדקו את דוח האשראי שלכם ואת דירוג האשראי שלכם שמבוסס על הנתונים הקיימים בדוח. קראו את הדוח וודאו שאין בו טעויות. אם יש לכם חשד שחלה טעות, תוכלו להגיש השגה ללשכת האשראי, כדי שהעניין ייבדק. אם ראיתם שאין טעות ודירוג האשראי שלכם אכן נמוך, זה הזמן לשנות גישה ולעבור לצעדים הבאים.
 • עמידה בהתחייבויות: נתונים שליליים עשויים להשפיע על מבקש המידע יותר מנתונים חיוביים. אפילו איחור בודד בתשלום הלוואה יכול לגרום לכתם משמעותי בנתונים שלכם. איחור כזה מתייחס לא רק להלוואות אלא גם לתשלומים לרשויות, דוחות וקנסות שעלולים להגיע להוצאה לפועל או למרכז לגביית קנסות. לכן, חשוב מאוד להקפיד על עמידה בתשלומים במועד המוסכם או להגיע להסדר עם הנושה לפני האיחור.
 • הימנעות מחריגה ממסגרת האשראי: מינוס בחשבון הבנק או חריגה ממסגרת האשראי הם לא סימנים אופטימיים בכל הנוגע לדירוג אשראי.
 • הימנעות מניצול מרבי של מסגרת האשראי: גם אם אתם לא חורגים מהמותר, אבל אתם נוהגים לנצל אחוזים גבוהים של מסגרת האשראי שלכם, דעו שזה מאותת על התנהלות כלכלית לא אחראית. כדאי לעשות חישוב כלכלי ולהחליט על איך אפשר להשתמש באחוז נמוך יותר מהמסגרת המותרת.
 • התנהלות פיננסית אחראית לאורך זמן: ככל שישנה היסטוריה ארוכה יותר של עמידה בהתחייבויות כלכליות, כך דירוג האשראי משתפר. לכן, שמירה על התנהלות פיננסיות חיובית לאורך זמן תשפיע לטובה על דירוג האשראי שלכם.
 • צמצום הבקשות להלוואה: בקשו הלוואות רק כשאתם באמת צריכים אותן, שכן בקשות רבות בתקופה קצרה עשויות לרמוז על בעיות פיננסיות.

מה דירוג האשראי האישי שלי

ניתן לקבל דוח ריכוז נתונים ממערכת נתוני אשראי, עליו מבוסס דירוג האשראי. ניתן להנפיק דוח ריכוז נתונים ללא עלות אחת לשנה, דרך אחת מלשכות האשראי או ישירות דרך מאגר נתוני אשראי. הדוח לא חייב לכלול את דירוג האשראי האישי שלכם. אם אתם רוצים לברר מהו דירוג האשראי כדי לדעת מה השורה התחתונה, ניתן לרכוש את דירוג האשראי האישי שלכם באופן נפרד ובתשלום מכל אחת מלשכות האשראי.

מעוניינים לדעת מה דירוג האשראי שלכם בלי לשלם? דרשו מגוף פיננסי שנתתם לו אישור לקבל דוח ריכוז נתונים שיראה לכם את הדוח. אם הוא ביקש גם דירוג אשראי, תוכלו לראות אותו. בכל מקרה כדאי שתראו את הדוח ותוודאו שכל הפרטים בו נכונים. לא הייתם רוצים דירוג אשראי נמוך בגלל טעות שאינה תלויה בכם.

דוח ריכוז נתוני אשראי

דוח ריכוז נתונים רגיל מפרט את ההיסטוריה הכלכלית שלכם בשלוש השנים האחרונות. לשכות האשראי מציגות דוגמא של דוח ריכוז נתונים. בחלק הראשון הנקרא "תמצית נתוני לקוח", יש סקירה כללית של כל הפרטים הקיימים עליכם במאגר. תיקי הוצאה לפועל, הלוואה, משכנתא, מסגרת אשראי ועוד. בחלק זה, לכל קטגוריה יש פירוט מצומצם של הנתונים הקיימים עליכם.

לדוגמה, תחת קטגוריית "הלוואות", אפשר לראות באופן ברור מאיפה לקחתם הלוואה, מה היה הסכום של ההלוואה, כמה עוד נשאר לכם לשלם והאם פיגרתם בתשלומים. אם איחרתם בתשלום אפילו פעם אחת, הסכום יופיע באותה השורה.

בהמשך הדוח, ניתן לראות פירוט של כל מה שהופיע בתמצית, בנוסף למידע נוסף כמו רישום פניות לקבלת מידע עליכם ופעולות מנהליות שבוצעו.

דוגמה לדוח ריכוז נתוני אשראי

מידע שגוף פיננסי יכול לקבל מלשכת אשראי

יש שני סוגים של מידע שגוף פיננסי רשאי לקבל:

 • דוח אשראי: נדרשת הסכמתכם להפיק דוח אשראי לגוף פיננסי, ובלעדיה הוא לא יוכל לקבל אותו.
 • חיווי אשראי: גוף פיננסי יכול לבקש חיווי אשראי עליכם, אחרי שהודיע לכם שהוא עומד לעשות את זה ואין צורך בהסכמת הלקוח. חיווי אשראי הוא לא דוח מלא, אלא מתן תשובת כן/לא לשאלה האם כדאי לתת אשראי ללקוח. אם יש מידע הנוגע לאי עמידה בהתחייבויות כספיות ואי פרעון, לשכת האשראי תקבל את המידע, ולמרות שלא תעביר אותו הלאה, היא תוכל לתת חיווי אשראי שלילי.

סיכום

דירוג אשראי הוא הליך נפוץ במדינות המערב. מאגר נתוני האשראי מקל על גופים פיננסים להעריך את הסיכון בהתקשרות עם לקוח מסויים ולתת לו תנאים ההולמים את רמת הסיכון שלו, ובכך גם חוסך זמן שנדרש בעבר לשם בדיקת נתוני אשראי. דירוג אשראי טוב יכול לשמש מנוף טוב בניהול משא ומתן על שיפור תנאי הלוואה או משכנתא.

קיים גם צד שלילי למאגר נתוני אשראי - החשש מדליפת מידע וגניבת זהות וכן החשש שדירוג אשראי נמוך ירדוף אחרי הלקוח גם אם שיפר את התנהלותו הפיננסית. החשש השני מטופל על ידי הגבלת הדוחות ל- 3 שנים אחרונות ולהגבלת תוקף השימוש בדוח שהופק לחודשיים בלבד. שיפור דוח אשראי יכול להוות נימוק לטובתכם במהלך משא ומתן.

מאגר נתוני אשראי ודירוג אשראי אישי הם עובדה מוגמרת כיום. אל תילחמו בו, אלא עשו כמיטב יכולתכם לקבל דירוג אשראי גבוה שיקל עליכם בכל בקשה הלוואה או משכנתא שתזדקקו לה.


האם ניתן לשפר הצעת משכנתא?

פנו ליועץ משכנתאות מנוסה ובעל תו אמון הציבור

בדיקה ראשונית ללא עלות או התחייבות
 קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מאשר קבלת הצעות ודיוור

חשב מהו ההחזר החודשי בהלוואה


הכל על הלוואות

מומלץ סופרמרקר!

riseup

התנהלות פיננסית חכמה באמצעות riseup

לדעת כמה כסף נכנס, כמה יוצא ומתי כדאי לעצור

תזרים riseup מיועד לניהול פיננסי של משקי בית

לעבור מתזרים שלילי לחיובי

לחסוך יותר כל חודש כמשפחה