איך העלאת ריבית בנק ישראל משפיעה עליכם

לאחרונה החלו להעלות את הריבית במדינות רבות בעולם. במאמר זה נבין מדוע מתבצעת העלאת הריבית, ונבחן איך העלאת ריבית בנק ישראל תשפיע על ההלוואות והמשכנתאות שלנו ואיך היא תשפיע על החסכונות שלנו כולל שוק ההון ומחירי הנדל"ן.

העלאת ריבית

מעודכן ל- 05/2023

מאז נובמבר 2018 הריבית של בנק ישראל עמדה על 0.1% וכך היתה ללא שינוי עד אפריל 2022. רק באפריל 2022 בנק ישראל החליט להעלות את הריבית ל-0.35%. בנק ישראל חזר מאז על המהלך בכל מועד עדכון ריבית, והריבית עלתה בכל אחד מהמועדים הבאים. במאי 2023 הועלתה ריבית בנק ישראל ל-4.75% העלאה של 0.25% מריבית אפריל 2023.
ההחלטות להעלאת הריבית נועדו להשפיע על המשק ובעיקר מתוך כוונה למתן את האינפלציה שעומדת במאי 2023 על 5%, לאחר שהיו עליות מדד בחלק גדול מענפי המשק ובדגש על עליית מחירי שירותי הדיור והשכירויות ב-12 החודשים האחרונים. רק בשוק הדיור נראתה ירידה קלה בהיקף העסקאות.

סיבות ומטרות להעלאת הריבית

בנק ישראל החליט להעלות את הריבית בגלל כמה גורמים. מצד אחד, מדד המחירים לצרכן בשנה האחרונה גרם לאינפלציה של 5%. שוק הדיור נרגע מעט, אך לא מספיק והאינפלציה עדיין חורגת מהיעד של בנק ישראל, ששואף שהאינפלציה תהיה בטווח של 1%-3%. מצד שני, הכלכלה בישראל נמצאת כרגע במצב טוב, למרות שבנק ישראל צופה האטה כלכלית בתקופה הקרובה.

שילוב הנסיבות האלו והעובדה שגם ארה"ב ואירופה העלו לאחרונה את הריבית, והתנודתיות הגבוהה בערך השקל משכנעות את בנק ישראל להעלות את הריבית בצורה דומה.

בנק ישראל העלה את הריבית ב- 0.25%. נראה שעליה זו נועדה לעקוב אחרי העלאות הריבית בארה"ב ואירופה ולהתמודד עם האינפלציה שלא נעצרה. בנק ישראל מודע למצב הכללי ולכך שישראל כנראה תושפע מההאטה הגלובלית, אך בחר להמשיך לפעול לבלימת האינפלציה, בין השאר כתגובה לחוסר היציבות הנובע מהמחאה הציבורית לשינויי החקיקה שהממשלה מעבירה והפגיעה הצפויה שלהם בכלכלה. סיבות אחרות הן המצב בעולם - מצד אחד אינפלציה גבוהה שממשיכה להתגבר ברבות ממדינות העולם ומצד שני האטה גלובלית על רקע משבר האנרגיה באירופה ומלחמת רוסיה -אוקראינה.

העלאת הריבית על ידי בנק ישראל, היא פרקטיקה מקובלת בעולם לעצירת אינפלציה, ונועדה לגרום להאטה במשק שתמתן את האינפלציה. עליית המחירים שהיא מביאה איתה כבר הקטינה את מספר בקשות המשכנתא שהוגשו בחודשים האחרונים. אחת מתוצאות העלאת ריבית, היא שלאנשים פחות משתלם לקחת הלוואות או להיכנס למינוס כדי לרכוש מוצרים ושירותים. בגלל שהכלכלה בישראל נמצאת במצב טוב כרגע והתעסוקה מלאה, בבנק ישראל מאמינים שהציבור יכול לעמוד בריבית החדשה ובצמצום מסוים בפעילות הכלכלית במדינה.

האם צפויות עליות ריבית נוספות?

כן, בנק ישראל כנראה יעלה את הריבית גם במועדי השינוי הבאים במהלך 2023, בעיקר אם המגמות בעולם לא ישתנו, כמו המלחמה בין רוסיה ואוקראינה, צמצום הפעילות הכלכלית של סין, וברמה המקומית - עליית מחירי הדירות וקצב נטילת המשכנתאות.

השפעת השינוי על ריבית הפריים

השינוי בריבית של בנק ישראל תשפיע גם על ריביות אחרות שצמודות אליה. ריבית הפריים צמודה לריבית של בנק ישראל, ולכן בעקבות השינוי תעלה גם ריבית הפריים. לפני השינויים, עמדה ריבית הפריים על 1.6%. אחרי השינוי במאי 2023, ריבית הפריים עולה ל- 6.25% . בהתאם לכך, עם כל עלייה נוספת של ריבית בנק ישראל שצפויה להתרחש במהלך השנה הקרובה, תהיה גם עלייה בריבית הפריים.

השפעת השינוי על לוקחי משכנתאות והלוואות

הלוואות רבות צמודות לפריים ועלייה בריבית תהפוך את ההחזרים החודשיים של הלוואות אלו ליקרים יותר. למעשה עיקר העליה בהחזרי המשכנתא מגיע מהמסלולים צמודי המדד שקפץ בחודשים האחרונים, אך העלאות הריבית האחרונות הגדילו גם את ההחזרים על ריבית הפריים, למרות שאינם משפיעים על הקרן במסלולי הפריים, אלא רק על הריבית. תוכלו לחשב בעצמכם את העליה בהחזר החודשי בעזרת מחשבון משכנתא . מי שלקח הלוואה בריבית קבועה, לא ירגיש שינוי בהחזרים החודשיים בשלב הזה.

ההלוואה המשמעותית ביותר שלוקחים רוב האנשים היא משכנתא, וגם עליה ישפיע השינוי בריבית. החזרים החודשים של מי שלקח משכנתא צפויים להתייקר, במיוחד עבור מי שבחר בתמהיל משכנתא שמסלול הפריים בו גדול יותר.

לאחרונה אישר בנק ישראל שמסלול הפריים בתמהיל המשכנתא ירכיב עד שני שליש מהמשכנתא (להבדיל משליש שהיה עד אותו שלב). כתוצאה מכך, רוכשי דירות רבים ניצלו את ההטבה והגדילו את מסלול הפריים עד 50% (עבור יותר מכך הבנקים דורשים בדרך כלל ריבית גבוהה ולא משתלמת). עבורם, השינוי בריבית של בנק ישראל וריבית הפריים שעלתה ל-6.25% יהיה מורגש, וכך גם העליה במסלולים צמודי מדד שמרגישים את עליית מדד המחירים לצרכן ב- 5% בשנה האחרונה ונראה שהוא עוד צפוי לעלות.

לדוגמה, נכון למצב הריבית היום (בלי לקחת בחשבון את העליות הנוספות שצפויות בריבית של בנק ישראל), מי שלקח משכנתא של מיליון ש"ח לתקופה של 20 שנה, כאשר שני שליש מהמשכנתא הם במסלול של ריבית פריים, יוסיף עוד כ-80 ש"ח בחודש על מסלול הפריים לעומת החודש שעבר. אבל, משכנתא שרק שליש ממנה היא במסלול פריים, המסלול יתייקר בכ-40 ש"ח בחודש.

מעבר לתוצאה המיידית הזו, לעליית ריבית בנק ישראל צפויה להיות גם משמעות רחבה יותר שתשפיע על כלל לוקחי המשכנתאות וההלוואות. העובדה שבנק ישראל העלה את הריבית - פירושה שגם הבנקים משלמים ריבית גבוהה יותר. אם הבנקים משלמים יותר, בסופו של דבר ההוצאה הזו תתגלגל אל הציבור. לכן, יכול להיות שנתחיל לראות עליות בריביות של הבנקים בעתיד הלא רחוק.

השפעת השינוי על המינוס בבנק

בדומה להלוואות, גם המינוס יושפע באופן ישיר מהעלאת הריבית הכללית במשק על ידי בנק ישראל. כל בנק גובה ריבית על המינוס, ריבית שבדרך כלל כוללת פריים + אחוז נוסף. מכיוון שגם במקרה הזה הסכומים שאתם משלמים לבנק מבוססים על ריבית פריים, אתם עומדים לשלם יותר גם על המינוס.

לדוגמה, אם שילמתם פריים + 6% על המינוס - לפני מאי 2022 היה מדובר על 7.6% ריבית. אחרי העלאת הריבית מדובר על 12.25%, פער שיכול להיות משמעותי יותר ככל שהמינוס גדול יותר.

השפעת השינוי על פיקדונות בבנקים

מי שיש לו פיקדונות שצמודים לריבית פריים צפוי להרוויח מהשינוי בריבית בנק ישראל. בגלל שריבית הפריים גבוהה יותר, גם הרווחים מהפיקדון יעלו מעט. מצד שני, בדומה להלוואות, מי שיש לו פיקדון בריבית קבועה, לא ירגיש שינוי ברווחים שלו.

הבנקים ספגו ביקורת מבנק ישראל על חוסר נכונותם להעלות את הריבית על פקדונות ולכן בספטמבר העלו מעט את הריבית על פקדונות, אך לא בצורה פרופורציונית לעליית ריבית בנק ישראל ויש עוד מקום נרחב לשיפור. בניגוד להלוואות, שהן רווח עבור הבנק, פיקדון הוא כסף שהבנק משלם ולכן, אם הבנק יציע ללקוחותיו ריבית גבוהה יותר, הוא ירוויח פחות. סביר להניח שכמו בנושאים אחרים, נושא הריבית בפיקדונות חדשים הוא דבר שנתון למשא ומתן בין הלקוח לבנק.

בנק ישראל מפרסם השוואת ריביות על פקדונות שהבנקים מציעים מתוך מחשבה שהשוואה זו תגדיל את התחרות ביניהם ותשפר את הריבית על הפקדונות.

השפעת השינוי על מחירי הדירות

מחירי הדירות עלו באופן משמעותי מאוד במהלך השנה האחרונה ורבים שואלים את עצמם האם המהלך הזה של בנק ישראל, שנועד למתן את האינפלציה, יצליח לבלום גם את העלייה במחירי הדיור. כרגע נראית האטה בשוק הדיור והמשכנתאות, בחודשים הקרובים נדע אם ההאטה נמשכת.

צריך לזכור שבשוק הדירות שבו הביקוש גבוה מההיצע, עליית מחירים היא כמעט בלתי נמנעת. לכן, סביר להניח שמחירי הדירות ימשיכו לעלות, למרות העלאת הריבית של בנק ישראל. במידה וכן יהיה שינוי במחירי הדירות, הוא יגיע כתוצאה מפעולות של הממשלה והגדלת ההיצע לדירות מגורים במדינה.

השפעת השינוי על הבורסה

שוק ההון ידוע בתנודתיות שלו והבורסה יכולה להיות מושפעת בקלות ממצבם הנפשי של המשקיעים בה, כך שאם עליית הריבית מבהילה את המשקיעים, הדבר ישתקף בבורסה. בדרך כלל, עליית ריבית משפיעה על הבורסה ובטווח הקצר ניתן יהיה לראות ירידות שערים. זוהי תוצאה של עליית מחירי ההלוואות, שגורמת לאנשים להפחית בלקיחת הלוואות לצורך השקעה של כסף.

בתקופת אינפלציה אנשים משנים את תמהיל ההשקעות שלהם, כך שהסיכון יתאים לתקופה. ניתן לקרוא על כך במאמר השקעות בזמן אינפלציה.

מצד שני, יש כמה נקודות שצריך לקחת בחשבון. קודם כל, הירידה צפויה לטווח הקצר ובטווח הארוך, אולי דווקא תגיע עליה והשוק יתייצב. בנוסף, שינוי הריבית בישראל לא משפיע על בורסות אחרות בעולם, ולכן המצב בהן ישאר ללא שינוי מהבחינה הזו.

השוואה והוזלה של מוצרים ושירותים פיננסים

בחר את המוצר שתרצה להוזיל

האם ניתן לשפר ריביות משכנתא?

בדיקה ראשונית ללא עלות או התחייבות

פנו ליועץ משכנתאות מנוסה ובעל תו אמון הציבור
 קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מאשר קבלת הצעות ודיוור

התנהלות פיננסית חכמה

מנהלת השקעות

השוואה והוזלה של מוצרים ושירותים פיננסים

אף פעם לא מאוחר להשוות ולהוזיל מוצרים פיננסים!

בחר את המוצר שתרצה להוזיל