רפורמה בפנסיה מינואר 2016

מה אתה יודע על מסלול ההשקעות של קרן פנסיה שלך? ומה לגבי קופת הגמל? ביטוח המנהלים? אולי הפתענו אותך ברגע זה ואתה אומר לעצמך "ואללה, לקרן פנסיה יש מסלול? מה, היא מכונית מירוץ, ומה זה נוגע לי?" אולי אתה מהאנשים שלומדים לעומק לפני כל החלטה ויודעים עד לרמת המניה או האג"ח מה המסלול ומה הסיכון שלו בכל קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל שבהם אתה חוסך. לא משנה מה רמת הידע שלך, מינואר 2016 הכל משתנה.


שוק הפנסיה עובר טלטלות ושינויים תכופים בעת האחרונה. שינויים שישפיעו רבות על כל החוסכים. ננסה לסכם במאמר זה את השינויים שהתקבלו וגם כמה מהשינויים הצפויים להתגבש בקרוב.

ראשית נעסוק בהוראת אגף שוק ההון במשרד האוצר "מסלולי השקעה בקופות גמל".

מאחורי שם מעורפל זה מסתתרת מהפכה של ממש, שכבר אושרה ותתחיל לפעול החל מ- 1.1.2016.

 • הוראה זו עוסקת בכל סוגי החיסכון הפנסיוני: קרן פנסיה, קופת גמל ופוליסת ביטוח מנהלים.
 • יוקמו מסלולי חיסכון לפי גיל, והחוסכים ינותבו אוטומטית למסלול המתאים לגילם (נקראים גם "מסלולי ברירת מחדל"). כאשר החוסך עובר לקבוצת גיל אחרת, הוא יקבל במסגרת הדיווח השנתי, הודעה על הכוונה להעבירו למסלול המתאים לגילו הנוכחי, ומה השוני בין המסלול הנוכחי והעתידי. במסגרת הדיווח השנתי גם יסבירו לו כי אינו חייב לעבור למסלול החדש. הגוף המנהל רשאי לאסור על עמיתים להצטרף או להשאר במסלול אוטומטי שאינו מתאים לגילם.
  הסיבה להקמת מסלולים אלה: כיום רוב החוסכים נמצאים במסלול "כללי" שאינו מתייחס למאפייניהם המיוחדים ולא לגיל החוסך. גיל החוסך חשוב, כיוון שככל שמתקרבים לגיל פרישה וליום משיכת הכספים, רצוי להפחית את רמת הסיכון שבמסלול החיסכון, בעוד שלחוסך צעיר כדאי לבחור רמת סיכון גבוהה שבצידה תשואה גבוהה לאורך השנים. נתון זה נכון גם לקרנות פנסיה, קופות גמל ופוליסות ביטוח מנהלים.
 • מסלולי החיסכון האוטומטיים הם:

  א. מסלול השקעה לחוסכים עד גיל 50.

  ב. מסלול השקעה לחוסכים בני 50-60.

  ג. מסלול השקעה לחוסכים מגיל 60 ועד לפרישה.


  רמת הסיכון בהשקעות תרד עם ההתקדמות בגיל. לכן המסלול הראשון יהיה ברמת הגבוהה ביותר מבין המסלולים, המסלול השני ברמת סיכון בינונית והמסלול השלישי ברמת סיכון נמוכה.
 • חוסך שמעוניין לבחור מסלול שונה מהמסלול האוטומטי המותאם לגילו יוכל לעשות זאת.
  יוכל לבחור מבין המסלולים הבאים, בהתאם למסלולים הקיימים בגוף המנהל את חסכונותיו:

  א. מסלול ברירת מחדל שאינו תואם לגילו (אם תקנון הגוף המנהל אינו אוסר על כך).

  ב. מסלולים מתמחים הדומים בטווחי הגילאים למסלולי ברירת המחדל.

  ג. מסלולים מתמחים המיועדים לעמיתים שטווח הגילאים שלהם נע בין 5 ל- 10 שנים. למשל: מסלול לחוסכים בני 27 עד 32 או מסלול לחוסכים בני 45 עד 55. כללי המסלולים האלה יהיו קבועים בתקנון של הגוף המנהל, אך על הגוף המנהל ליצור מדיניות השקעה המתחשבת בגילאים שנקבעו במסלולים האוטומטיים.

  כל גוף המנהל חיסכון פנסיוני יוכל לנהל עד 10 מסלולי השקעה מתמחים.
  שינויים אלה יקלו על החוסך המעוניין בהשוואת קרנות פנסיה, השוואת קופות גמל או השוואת ביטוחי מנהלים.
 • על מי הרפורמה משפיעה. באופן כללי, כמעט על כולם:

  א. על חוסכים חדשים המצטרפים לראשונה לחיסכון פנסיוני כלשהו

  ב. על חוסכים ותיקים המעוניינים לעבור מחיסכון אחד לאחר, למשל, מקרן פנסיה אחת לקרן פנסיה אחרת. או המעוניינים לעבור מקרן פנסיה לקופת גמל וכן הלאה.

  ג. על חוסכים ותיקים, שקיבלו הודעה כי הגוף המנהל את כספם מעוניין להעבירם לאחד המסלולים והם לא התנגדו לכך ולא הודיעו ברצונם להשאיר את כספם ללא שינוי.

  ד. המסלולים הכלליים הקיימים היום לא יבוטלו, אך החל מינואר 2016 לא ניתן להצטרף אליהם יותר. וכאמור, אם ברצונך לשמור על חסכונותיך במסלול הנוכחי, עליך להודיע על כך לגוף המנהל את החיסכון. סייג נוסף: הגוף המנהל רשאי לשנות את מדיניות ההשקעות במסלול כללי, למדיניות הדומה לזו של המסלולים המתמחים לפי גיל. זאת לאחר ששלח מכתב מיוחד המיידע אותם על השינוי, לפחות 45 יום מראש. במקרה זה לא תוכל להצטרף למסלול כללי אחר, כיוון שהכניסה אליהם אינה אפשרית אחרי ינואר 2016.

 • איסור הטעיה בשם. שמות קופה או שמות מסלול השקעה לא יכללו תיאורים מטעים או המבטיחים תוצאה מסויימת. השם צריך להתאים למדיניות ההשקעה.

ועכשיו נעבור אל השינויים שאושרו בוועדת הכספים של הכנסת ב- 5.11.15 ואמורים לפעול החל מינואר 2016:


 • העובד יוכל לבחור את סוכן הביטוח שיטפל עבורו בחיסכון הפנסיוני. לא תוגבל יותר לסוכן הביטוח שהמעסיק בחר עבורך, ושיודע כי אינך יכול להחליפו. ללא ספק יש חסרונות לעובדה כי אינך רשאי להחליף סוכן שאינך מרוצה ממנו. החל מיום השינוי תוכל לבחור למשל, בסוכן המטפל בך בתחומים אחרים, כמו ביטוח רכב או דירה, ושיש ביניכם יחסי אימון. תוכל לבחור מוצר פנסיוני וסוכן שיטפל בו.
  לחילופין – העובד יוכל לעבוד ישירות מול קרן הפנסיה, חברת ההשקעות או חברת הביטוח, ללא סוכן. יש מקרים בהם לא תוכל להעביר חסכונות ישירות מול הגוף הפנסיוני: א. יש לך פוליסת ביטוח מנהלים בעלת מקדם קצבה מובטח. ב. החיסכון שלך הוא בקרן פנסיה ותיקה. ג. הפוליסה שתקבל מכילה החרגות או הרעות שלא היו בפוליסה הקודמת. מצב העלול לקרות בעקבות מצב בריאותי לא תקין. מטרת הגבלות אלה היא למנוע ממך להעביר את הכסף מחיסכון טוב אל חיסכון בעל תנאים פחות טובים.
  כאשר עובדים ישירות מול הגוף הפנסיוני, דמי הניהול יועברו רק אליו, בלי שסוכן ביטוח יקבל חלק מהם. שיטה זו עשויה להקטין את דמי הניהול, אם ניהלת מו"מ יעיל. יש לזכור, סוכן ביטוח טוב יכול להשיג תוצאה טובה יותר. כדאי לערוך סקר שוק בין סוכנים ובין גופים פנסיונים לאיתור ההצעה הטובה ביותר.
  מטרת שינוי זה היא להגביר את התחרות וכך לשפר את השירות וגם להקטין את דמי הניהול.
 • המעסיק ישא בעמלות התפעול של הסוכן, במקום העובד. עד לשינוי, העובד נשא בעלויות באמצעות דמי הניהול. מטרת שינוי זה היא להפחית את דמי הניהול שישלם העובד.
 • סוכן הביטוח יוכל לקבל כסף מהמבוטח או מחברת הביטוח, אך לא משניהם. אם הסוכן מקבל עמלות מחברת הביטוח, הוא לא יוכל לגבות מהמבוטח כסף עבור הגשת תביעה או פדיון הכספים. המטרה היא למנוע ניגוד עניינים אצל סוכן הביטוח.
 • כל מעסיק חייב לבחור בדרך של מכרז קרן פנסיה לברירת מחדל לעובדים. כלומר, אם לעובד אין העדפה לקרן פנסיה מסויימת, הוא יופנה לקרן הפנסיה שנבחרה ע"י המעסיק כמתאימה ביותר לצרכי עובדיו. המעסיק יכול להעביר את ניהול המכרז לסוכן הביטוח של החברה, אך זאת רק אם הסוכנות שלו אינה בבעלות חברת ביטוח.

עניין הפחתת דמי הניהול דורש תקנות והנחיות שטרם נכתבו. אך לאחר שיועברו, הן אמורות לחול רטרואקטיבית מינואר 2016.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

הכל על חיסכון לפנסיה