מיהן קרנות פנסיה ברירת מחדל החדשות ב-2021 והאם כדאי לעבור?

קרנות פנסיה ברירת מחדל, הנקראות גם קרנות פנסיה נבחרות, נמצאות בשטח כ- 5 שנים. בספטמבר 2021 התקבלו תוצאות המכרז השלישי מאז הקמתן ונבחרו 4 קרנות פנסיה ברירת מחדל, שתיים מהן זכו גם במכרז הקודם. כיום גם החוסכים החזקים והמומחים יכולים לבחור קרן פנסיה ברירת מחדל מוזלת שתתאים להם

פנסיה ברירת מחדל

עודכן בספטמבר 2021

בשנים האחרונות נכנס לחיינו המושג "קרן פנסיה ברירת מחדל", זה מושג קצת מעורפל והוא לא תופס את האוזן כמו "קרן פנסיה מוזלת", אך זו בדיוק משמעותו. למי שאינו בטוח, נזכיר כי לצד החובה הלא נעימה של הפרשה לפנסיה, ניתנה גם מתנה קטנה לעובדים, בדמות מכרז קרנות פנסיה ברירת מחדל שמטרתו העיקרית היא הגברת התחרות והוזלת דמי ניהול קרן פנסיה - בכל קרנות הפנסיה הקיימות. כאמור, קרנות פנסיה ברירת מחדל נבחרות במכרז שמוציא משרד האוצר, ולכן המונח המועדף על משרד האוצר הוא "קרנות פנסיה נבחרות". זהו שם עם הילת גיבורי על מטעה, כיוון שכל מהותן היא שהן לא נבחרות על ידי השכיר, אלא הוא מופנה אליהן במסלול אוטומטי המיועד למי שאינו רוצה להתעמק ולבחור באופן אקטיבי את קרן הפנסיה שבה יופקדו כספי הפרישה לגמלאות שלו. קרנות פנסיה ברירת מחדל נקראות גם "קרנות פנסיה מוזלות" וזה שם מדויק יותר, התואם גביית דמי ניהול נמוכים כפי שנקבע בדרישות מכרז משרד האוצר. ב- 2016 נבחרו קרנות הפנסיה של הלמן-אלדובי ומיטב-דש כקרן פנסיה ברירת מחדל לראשונה בישראל. משרד האוצר החליט לערוך מכרז חדש כעבור שנתיים, לאחר לימוד והפקת לקחים, ומכאן ואילך, יפורסם מכרז חדש כל שלוש שנים לבחירת קרנות פנסיה מוזלות.

ב-14 ספטמבר 2021 פורסמו הזוכות במכרז השלישי לקרנות פנסיה נבחרות שערך משרד האוצר, 3 שנים לאחר המכרז הקודם שתוצאותיו פורסמו ב- 13.10.18. בכל המכרזים הקריטריון העיקרי לבחירת קרן פנסיה ברירת מחדל היה דמי ניהול נמוכים, תוך מתן עדיפות לקרנות פנסיה קטנות המנוהלות על ידי בתי השקעות ולא לקרנות הפנסיה הגדולות שמנוהלות על ידי חברות הביטוח. במכרז הנוכחי היה עוד שינוי מיוחד שמטרתו עידוד התחרות במשק, בעיקר לאחר מיזוגי קרנות הפנסיה שהיו לאחרונה - בתי השקעות ללא קרן פנסיה יכולים להגיש הצעה על בסיס התחייבות להקים קרן פנסיה שתעמוד בכל הדרישות תוך מספר חודשים.

מיהן קרנות פנסיה ברירת מחדל שזכו במכרז לשנים 2021-2024?

בתי ההשקעות מיטב דש ואלטשולר-שחם נבחרו גם הפעם, אך בדמי ניהול שונים והצטרפו אליהם בית השקעות "מור קופות גמל בע"מ" ו"אינפיניטי ניהול גמל והשתלמות בע"מ".
זו הפעם השלישית שמיטב דש זוכה במכרז קרן פנסיה ברירת מחדל וברור שהיא יודעת מה היא עושה. לאלטשולר-שחם זו הפעם השניה וגם היא צברה וותק בניהול קרן פנסיה ברירת מחדל ב-3 השנים האחרונות. שתי קרנות הפנסיה "אלטשולר שחם פנסיה מקיפה" ו"איילון מיטב פנסיה מקיפה" הן קרנות פנסיה ברירת המחדל לשכירים החל מה-1 בנובמבר 2021 ועד 31 באוקטובר 2024..

החל מ- 1.11.21, תוכלו לבחור להצטרף לאחת מהקרנות הללו, בדמי ניהול מוזלים המוצגים בטבלה שבהמשך. דמי ניהול אלה יחליפו את דמי הניהול שהציעו מיטב-דש ואלטשולר-שחם בעת זכייתם הקודמת במכרז.

המצב שונה לגבי שתי הזוכות הנוספות - מור ואינפיניטי. שתיהן זכו במכרז למרות שאין להן קרן פנסיה, על סמך התחייבותן להקים קרן פנסיה שתעמוד בכל הדרישות עד לתאריך 1 באפריל 2022. בדומה לשאר קרנות הפנסיה הנבחרות, גם לקרנות הפנסיה האלה אפשר להצטרף עד 31 באוקטובר 2024.

בית השקעות מור הוא בית השקעות הנמצא בצמיחה בשנים האחרונות. הוא מנהל קופות גמל בהיקף של 22 מליארדד ש"ח והיקף נכסים כללי של 51.9 מליארד ש"ח נכון לאוגוסט 2021.

בית ההשקעות אינפיניטי הוא הקטן מבין הזוכות. כיום אינפיניטי עוסקת בניהול תיקים ובקופות גמל. בתחום הגמל היא מנהלת כ-1.4 מליארד ש"ח.

מה התחדש בקרנות פנסיה נבחרות ב-2021?

 • הקטנה משמעותית בדמי הניהול על הפקדות. כיום דמי הניהול הממוצעים על הפקדה עומדים על 1.95%, אך קרנות הפנסיה הנבחרות יגבו רק עד 1% מההפקדות. צפוי ששאר קרנות הפנסיה ינמיכו גם הן את דמי הניהול על הפקדות כדי שיוכלו להתחרות בקרנות הפנסיה ברירת מחדל. אין בשורה דומה בדמי הניהול על הצבירה, להפך, קרנות פנסיה ברירת מחדל יכולות לגבות עד 0.22% מהסכום בעוד הממוצע עומד על 0.19%. זהו מהלך מכוון (שכמעט ואינו משפיע על חוסכים שצברו סכום קטן, ההסבר נמצא בהמשך) שנועד לאפשר לקרנות פנסיה ברירת מחדל מרווח פעולה ויקל עליהן לספק שירות טוב לחוסכים.
 • הצטרפות קרנות פנסיה חדשות. כל הנסיונות להגדיל את התחרות בתחום הפנסיה לא גרמו עד היום ליצירת קרנות פנסיה חדשות, אך במכרז האחרון לקרנות פנסיה ברירת מחדל נוספו שתי קרנות פנסיה חדשות.
 • אם קרן פנסיה ברירת מחדל תתמזג עם קרן פנסיה שלא נבחרה במכרז, היא תאבד את מעמדה כקרן פנסיה ברירת מחדל.
 • דמי ניהול מוזלים לעמיתים בעת פרישה לגמלאות. המכרז הנוכחי המשיך את דרישות המכרז הקודם, ודרש דמי ניהול מוזלים בסך מקסימלי של 0.3% לעמיתים הפורשים לגמלאות. זה סכום נמוך משמעותית מהסכום שקרנות הפנסיה הרגילות נוהגות לגבות מהפורשים ושעומד על 0.5% (ולא משנה כמה שילמו לפני שפרשו. מיד עם הפרישה דמי הניהול עולים).
 • החל ממרץ 2019 המעבידים חייבים להפנות את עובדיהם לקרן פנסיה נבחרת. ההוראה הזו אינה קשורה למכרז השלישי, אבל חשובה לכל מי שהצטרף לקרן פנסיה לפני שנוצרו קרנות פנסיה ברירת מחדל. מתאריך זה, המעסיק מחוייב להעביר כל עובד שלא בחר בקרן פנסיה באופן אקטיבי, אל קרן פנסיה נבחרת. הכוונה לאחת מקרנות פנסיה ברירת מחדל, או קרן פנסיה שזכתה במכרז פרטי שערך המעסיק, לפי הכללים שקבעה רשות שוק ההון.

מיהן קרנות פנסיה ברירת מחדל שזכו במכרז הקודם ב-2018?

בתי ההשקעות מיטב דש ואלטשולר שחם שזכו גם במכרז של 2021, הלמן אלדובי שקרנות הפנסיה שלה הועברו לניהול מיטב-דש ושלא נגשה למכרז 2021 ופסגות שקרן הפנסיה שלה התמזגה עם הראל.
קרנות פנסיה אלה הן קרנות פנסיה ברירת המחדל לשכירים מ-1.1.18 ועד 31 באוקטובר 2021.

שימו לב שדמי הניהול על הסכום הנצבר באלטשולר שחם ובמיטב דש גבוהים יותר במכרז 2021. מי שרוצה להנות מדמי הניהול של מכרז 2018 כדאי שיזדרז ויעביר את קרן הפנסיה שלו עד סוף אוקטובר 2021.
תנאי המכרז החדש קבעו מקסימום גבוה יותר של דמי ניהול על הסכום הצבור לעומת המכרז הקודם. התוצאה של השינוי היא שסכום דמי הניהול של בעלי פנסיות גבוהות יגדל, לעומת המכרז הקודם ולעומת מי שצבר סכום קטן (כאשר הסכום הצבור נמוך, סכום דמי הניהול לא ישתנה כמעט, אך הם צריכים לחשוב על העתיד ומה יהיה הסכום שיצטבר בשנים הקרובות). דמי ניהול החדשים יחולו רק על מצטרפים החל מ-1 לנובמבר 2021. מי שהצטרף קודם נשאר עם דמי הניהול הנמוכים הקודמים.

הנה השוואת קרנות פנסיה מוזלות שזכו במכרז הנוכחי ובמכרז הקודם:

בית השקעות דמי ניהול על הפקדה חודשית דמי ניהול על סכום הצבירה דמי ניהול על הפקדה חודשית במכרז הקודם דמי ניהול על הסכום הצבור במכרז הקודם
אלטשולר - שחם עד 1% עד 0.22% 1.49% 0.1%
מיטב-דש עד 1% עד 0.22% 2.49% 0.05%
אינפיניטי עד 1% עד 0.22% לא זכו בעבר לא זכו בעבר
בית השקעות מור עד 1% עד 0.22% לא זכו בעבר לא זכו בעבר

משרד האוצר לא פרסם עדיין את דמי הניהול המדוייקים שהציעו הזוכות, הוא רק הבהיר שדמי הניהול יהיו עד 0.22% מהסכום הצבור ועד 1% מהפקדה חודשית. עוד הבהרה היתה שמקבלי קצבת זקנה לא ישלמו יותר מ-0.3% על הסכום הצבור במשך כל התקופה בה הם מקבלים קצבה.

היתרון של אלטשולר שחם ושל מיטב-דש הוא שבמהלך השנים הקודמות הן בנו מערך שירות והסתגלו לכל הדרישות החדשות שנוצרו מהיותן קרן פנסיה ברירת מחדל. הן לא יסבלו ממחלות הילדות של אינפיניטי ומור בתפקידן החדש כקרן פנסיה ברירת מחדל.

זהו ללא ספק יתרון, אך כדי להיות יותר מקרן פנסיה ברירת מחדל ולצרף גם קהל שמבין, הזוכות צריכות להיות אטרקטיביות בעיקר ברמת התשואות שהן מספקות וגם ביכולת לקלוט מצטרפים רבים חדשים ועדיין לספק להם שירות טוב.

האם דמי הניהול של חוסכים ותיקים באלטשולר-שחם ומיטב-דש ישתנו אחרי הזכיה?

יש משהו מבלבל בכך שאותן קרנות פנסיה זכו שוב, אך בדמי ניהול גבוהים יותר.

הרבה עמיתים שהצטרפו לקרנות ברירות המחדל אחרי המכרז הקודם שואלים את עצמם האם דמי הניהול שלהם יעלו, או שימשיכו לשלם את דמי הניהול המוזלים הקודמים.

התשובה ברורה לחלוטין – אין שינוי בדמי הניהול של עמיתים שהצטרפו עד 31.10.21.

מי שהצטרף לקרן פנסיה ברירת מחדל מ- 1.11.18 ועד לתאריך 31.10.21, מקבל את דמי הניהול של מכרז 2018 למשך 10 שנים לפחות מיום הצטרפותו לקרן הפנסיה. למשל: אם הצטרף ב-30.11.18 יוכל לקבל את דמי הניהול לפחות עד 29.11.2028.

מי שמצטרף לקרן פנסיה ברירת מחדל החל מ- 1.11.21 , ישלם את דמי הניהול של המכרז החדש למשך 10 שנים לפחות מיום הצטרפותו.

אם הצטרפתם כעמיתים לאחד מבתי ההשקעות האלה עוד לפני הפיכתם לקרן פנסיה מוזלת, דברו עם נציג בית ההשקעות ובקשו לקבל את דמי הניהול המוזלים.

האם יש צורך בהצהרת בריאות כאשר מצטרפים לקרן פנסיה ברירת מחדל?

יתרון יחודי של קרנות פנסיה ברירת מחדל הוא שהן אינן דורשות הצהרת בריאות וחיתום רפואי ממצטרפים חדשים שהמעסיק העביר לקרן פנסיה ברירת מחדל. אבל שימו לב, אם כבר יש לכם קרן פנסיה ואתם מעוניינים להעביר אותה אל קרן פנסיה ברירת מחדל - מותר לקרנות פנסיה נבחרות לדרוש מכם למלא שאלון רפואי, הצהרת בריאות ולעבור תהליך חיתום. בפועל, נראה שרובן מצהירות שלא יבקשו שאלון רפואי ממעבירי קרן פנסיה.

השפעת קרנות הפנסיה המוזלות על השוק והחוסכים

נקודת זמן זו מתאימה לבחון האם קרנות פנסיה ברירת מחדל אכן השפיעו על שוק הפנסיה, כמו שקיוו וכיוונו במשרד האוצר ורשות שוק ההון.

מה היו מטרות המהלך ומה מקבל ממנו מי שמפקיד לקרן פנסיה:

מה יתרונות קרן פנסיה ברירת מחדל?

 • דמי ניהול נמוכים על ההפקדה החודשית לקרן פנסיה. גובה דמי הניהול המקסימלים של קרן פנסיה נבחרת מוגדר במכרז.
 • דמי ניהול נמוכים על הסכום הצבור בקרן פנסיה. גם דמי ניהול אלה הוגדרו במכרז.
 • דמי הניהול הנמוכים שזכו במכרז, ישמרו לכל מצטרף ל- 10 שנים מיום הצטרפותו, גם אם הקרן לא תמשיך להיות קרן ברירת מחדל, או אם תזכה שוב אך בדמי ניהול אחרים.
 • קיימים כללים העוסקים במסלול ברירת המחדל לניהול הכספים - מסלול ברירת המחדל הוא לפי גיל ההצטרפות וכן יש כללים חדשים להיבט ביטוח אבדן כושר עבודה וביטוח חיים בקרן הפנסיה.

כדאי לדעת, דמי הניהול הזוכים אינם הנמוכים ביותר הקיימים בשוק, ולמעשה, הזוכות הנוכחיות הורשו לדרוש דמי ניהול גבוהים יותר על הצבירה. יש חברות וגופים ממשלתיים שהשיגו לעובדיהם קרנות פנסיה בדמי ניהול נמוכים יותר משל קרנות פנסיה ברירת מחדל. תוכלו להשתמש בדמי הניהול שמציעות קרנות הפנסיה הנבחרות כבסיס למשא ומתן מול קרנות הפנסיה שלכם, וכדרך לקבל דמי ניהול מוזלים בלי לעבור לקרן פנסיה אחרת. אם אתם מרוצים מתנאי ותשואות קרן הפנסיה שלכם, אין צורך לעבור, אך תמיד כדאי לנסות ולהוריד את דמי הניהול.

למי מיועדת קרן פנסיה ברירת מחדל?

קרן פנסיה ברירת מחדל מיועדת למי שאין לו קרן פנסיה ולא בחר בקרן פנסיה באופן אקטיבי. הכוונה היתה להגן על עובדים חלשים שאינם מודעים ומבינים בנושא. לפני מכרזי קרן ברירת מחדל, המעסיק קבע את קרן הפנסיה לעובדיו, לפי נוחותו וטעמיו, ולאו דווקא התאמץ להשיג דמי ניהול נמוכים לעובדים. רק עובדים עם מודעות גבוהה ונכונות להתאמץ בחרו בקרן פנסיה אחרת או התמקחו על דמי הניהול.
מעבר לכך, קרן פנסיה ברירת מחדל פתוחה בפני כל מי שמעוניין להצטרף אליה, גם אם הוא עמית בכל קרן פנסיה אחרת. כל אחד יכול לעבור לקרן פנסיה ברירת מחדל.

האם כל עובד חדש שלא בחר קרן פנסיה יועבר לקרן פנסיה ברירת מחדל?

לא בדיוק.
אל קרן פנסיה ברירת מחדל יועבר אוטומטית עובד חדש שאין לו עדיין קרן פנסיה ושלא הודיע באיזה קרן פנסיה הוא בוחר.
במקרה זה המעביד יבחר עבורו אחת מקרנות פנסיה ברירת מחדל, וכל התהליך לא יחשב לייעוץ פנסיוני שהעובד קיבל.
אבל יש עוד מצבים:

 • עובדים ששוייכו לקרן הפנסיה שהמעסיק בחר עבורם בתקופה שלפני קרנות ברירת המחדל. החל ממרץ 2019, חובה להעביר אותם לאחת מקרנות הפנסיה הנבחרות או קרן פנסיה ברירת מחדל שהמעסיק בחר באמצעות מכרז שערך בעצמו. בנוסף, מודגשת הזכות של כל עובד לבחור לעצמו את החיסכון הפנסיוני לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) מ-2005, ואם זכותו זו נמנעת אפשר להטיל קנס בן למעלה מ-1,800,000 ש"ח.
 • עובדים ששוייכו לקרן פנסיה שהמעסיק שלהם בחר במכרז אישי שהוא ערך ושחייב לכלול סעיף דמי ניהול מוזלים. קרן הפנסיה המוזלת שבחר המעסיק גוברת על קרן ברירת המחדל.

הסבר מפורט יותר בעניין תוכלו למצוא במאמר "רפורמת קרן פנסיה ברירת מחדל התחילה – מה ההשפעה על החוסכים"

מה השתנה בשוק בעקבות קרנות פנסיה ברירת מחדל?

עיקר ההשפעה היה בהוזלת דמי הניהול בכל קרנות הפנסיה ומתן עמדת מיקוח טובה לחוסכים. יש הטוענים כי הוזלה זו היא זמנית: כאשר קרנות הפנסיה הגדולות מציעות דמי ניהול נמוכים, הן משאירות אצלן את העמיתים שלהן, והמתחרות נותרות עם מעט עמיתים ומעט רווחים, עד שיעלמו מהנוף. גל המיזוגים בקרנות הפנסיה תומך בטענה הזו, מצד שני במהלך 2020 עברו כ-8 מיליארד ש"ח מקרנות הפנסיה הרגילות לקרנות פנסיה ברירת מחדל, כך שיכול להיות שהתהליך איטי מהצפוי, אך בכל זאת קיים.

מדוע אין נהירה המונית אל קרנות הפנסיה הנבחרות, כמו שקיוו באוצר?

יש כמה תשובות והסברים, וכולם נכונים:

 • תשואת קרנות הפנסיה ותנאי החיסכון: קרנות הפנסיה הנבחרות במסלול לגיל 50 ומטה של אלטשולר-שחם ושל מיטב דש מראות תשואות טובות ל-3 שנים, כך שהסבר זה מאבד מכוחו השנה. אך עדיין קיימת חשדנות לגבי קרנות פנסיה חדשות, וסביר שהיא תופנה כלפי שתי הזוכות החדשות. שמירה על רמת תשואות גבוהה ורמת שירות טובה יהפכו את קרנות פנסיה ברירת מחדל לאטרקטיביות לכל הציבור. בדקו בעצמכם את תשואות קרנות הפנסיה.
 • שירות בעייתי: קשה לנהל מערך שירות לקוחות יעיל, או מערך טיפול יעיל באופן כללי, אם הלקוחות משלמים מעט. היו תלונות רבות על מענה איטי, לא קיים ושירות גרוע, וסביר להניח שאנשים רבים ששקלו לעבור לקרן פנסיה ברירת מחדל שינו את דעתם כשנתקלו במכשולי השירות. זו אחת הסיבות שבמכרז הנוכחי נקבע סכום דמי ניהול מינימלי, ממנו הזוכות אינן רשאיות לרדת. סכום זה גבוה יותר מדמי הניהול של קרנות הפנסיה שזכו במכרז הקודם, והמטרה היא לגרום לקרנות פנסיה איכותיות לגשת למכרז, לזכות בו, לתת שירות טוב וגם להרוויח.
 • דימוי שלילי: הדימוי של קרנות הפנסיה הנבחרות הוא נמוך. המחשבה השולטת היא שמצטרפים אליהן רק מי שאין להם ברירה אחרת. התשואות הנמוכות של חלק מקרנות פנסיה ברירת מחדל הקודמות לא תרמו לחיזוק הדימוי שלהן. הזכיה של קרנות פנסיה חזקות ושירותיות תשפיע לטובה על המוניטין של קרנות הפנסיה ברירת מחדל.
 • הליך בחירת קרנות פנסיה ברירת מחדל אינו קבוע בחוק, אלא נתמך על ידי חוזרים של רשות שוק ההון. התוצאה, ההליך נתפס כזמני וחולף ולא כדרך המלך לבחירת קרן פנסיה. אם ההליך יוגדר על ידי חוק, הציבור ירגיש יותר בטחון ביציבות התהליך, ולא גחמה חולפת של משרד האוצר והעומד בראש רשות שוק ההון.
 • הגישה של רשות שוק ההון ומשרד האוצר כי הפרמטר היחידי החשוב לבחירת קרן פנסיה הוא דמי הניהול שהיא גובה. זה אמנם פרמטר חשוב מאד וגם קל למדידה, ואינו נתון לשינויים שרירותיים, ובכל זאת, מי שבוחר בעצמו קרן פנסיה, יתייחס ללא ספק גם לפרמטרים נוספים כמו: מיהם אוכלוסיית העמיתים, הוותק והגודל של קרן הפנסיה, התשואות שהיא מציגה לאורך שנים, הדרך בה היא מטפלת באלמנט הביטוחי שלה הכולל ביטוח אבדן כושר עבודה וביטוח חיים (ובכך יכול להיות שלקרנות הפנסיה של חברות הביטוח יש ניסיון רב יותר ומענה יעיל יותר) ומה רמת השירות שהוא יקבל בה.
 • רשות שוק ההון אינה יכולה לאכוף את הוראות פנסיה ברירת מחדל על מעסיקים שלא נהגו לפי תנאי הרפורמה ולא העבירו עובדים חסרי העדפה לאחת מקרנות הפנסיה המוזלות הזוכות. המעסיק עלול להחתים את העובד על טופס לפיו הוא בחר בעצמו בקרן הפנסיה המועדפת על המעסיק ושהוא מעוניין בה ולא בקרן פנסיה ברירת מחדל, ורשות שוק ההון צריכה לדעת להתמודד עם מקרים אלה.
תשואות קרן פנסיה ל 5 שנים

האם קרנות הפנסיה הנבחרות הצליחו להגדיל את התחרות?

משרד האוצר מעדיף במובהק זכיה של בתי השקעות בעלי קרנות פנסיה קטנות ולא זכיה של חברות ביטוח, האוחזות ברוב עמיתי קרנות הפנסיה בארץ. העדפה זו נועדה להגביר את התחרות, אך נראה כי בשנים שחלפו מאז תחילת הרפורמה, מטרה זו טרם הושגה, ורוב הציבור (מעל 90%) עדיין משתייך לקרנות הפנסיה הגדולות של חברות הביטוח.

המכרז הנוכחי שונה מהמכרז הקודם בכמה נקודות שנועדו להגביר את התחרות: מתן דירוג גבוה יותר למציעות המחזיקות בנתח שוק קטן (עד 10%), פתיחת המכרז לבתי השקעות שעדיין אין להם קרן פנסיה, חלק מהזוכות מראות תשואות טובות, ונקבעו דמי ניהול גבוהים יותר למשיכת מתחרות חזקות.

השנים הקרובות יוכיחו האם אמצעים אלה ישפיעו ונתח השוק של קרנות הפנסיה הגדולות יקטן, בעוד קרנות פנסיה ברירת מחדל וקרנות פנסיה קטנות אחרות יגדלו.

מטרת האוצר להגן על החוסכים החלשים התממשה?

אפשר לראות תנועה ברורה של חוסכים ועמיתים אל קרנות הפנסיה ברירת מחדל. מגמה שמשותפת גם לחוסכים שכירים וגם לעצמאים. אך לא ברור כמה מהעוברים הם עובדים שמניחים למעסיק לבחור עבורם קרן פנסיה לעומת חלקם של חוסכים שבחרו במודע לעבור לקרנות פנסיה נבחרות. גם לא ברור אם המהלך נתן מענה מלא לעובדים חלשים שאינם מודעים לזכויותיהם.

העובדה שהסכמי הפנסיה הישנים של המעסיקים בוטלו החל מ-1.3.19 ושעובדים חדשים שלא בחרו קרן פנסיה כלשהי ינותבו רק לקרנות פנסיה ברירת מחדל יכולה לשנות את התמונה במשך הזמן.

מסקנות והצעות

בשנים הראשונות לקיומה, רפורמת קרן פנסיה ברירת מחדל לא הצליחה לקיים את מטרותיה השונות. בכל זאת, אם משרד האוצר ורשות שוק ההון יתמכו וימשיכו בה, ויפיקו לקחים וישפרו את קרנות הפנסיה הנבחרות תוך כדי תנועה, הן יכולות להיות מענה טוב לחוסכים שאינם מבינים ואינם מתעניינים בבחירת קרן הפנסיה שלהם.

מעבר לכך, אם משרד האוצר יקדם קרנות פנסיה ברירת המחדל בעלות יכולות גבוהות מבחינת התשואות, גיוון העמיתים והמענה הביטוחי, סביר להניח שהן ימשכו אליהן גם קהל עמיתים חזק שישתכנע כי הן גם קרנות הפנסיה הזולות ביותר וגם הטובות ביותר. בדרך זו אפשר יהיה לממש את מטרות הרפורמה.

כשאתם בוחרים קרן פנסיה, בחרו את הטובה והמתאימה לכם, ולאחר מכן התמקחו על דמי הניהול כדי להשוותם ככל האפשר לדמי הניהול המוזלים של קרנות הפנסיה ברירת מחדל.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

קרא על חיסכון לפנסיה