פנסיה חובה לעצמאים – מי חייב להפקיד וכמה בשנת 2024

חוק פנסיה לעצמאים נחקק ב-2017 כחלק מהחקיקה החברתית, מתוך מחשבה על עובדים עצמאים שחלקם לא חסכו במשך שנות עבודתם. כדי לממש את מטרת החוק נקבעו סכומי הפקדת חובה לפנסיה לעצמאי, לצד הטבות מס והתאמות בחוק ביטוח לאומי שיאפשרו לעצמאים לחסוך ולכלכל את עצמם בכבוד גם לאחר הפרישה לגמלאות.


פנסיה חובה לעצמאים

עודכן בינואר 2024

חוק פנסיה חובה לעצמאים שנכנס לתוקף ב-2017 נועד להשוות את מצבם של העצמאים במשק למצבם של השכירים ולאפשר להם קצבה ממנה יהנו בעת הפרישה לגמלאות. מטרה נוספת של "פנסיה לעצמאים" היא עזרה במימון תקופת המעבר לעבודה חדשה או לפתיחת עסק חדש, לעצמאים שסגרו עסק או הפסיקו לעבוד, מעין "דמי אבטלה".

החוק מעורר שאלות כמו: כמה להפקיד לקרן פנסיה? בדיוק לפי דרישות החוק או יותר? האם חובה להפקיד מידי חודש או שניתן לבחור בהפקדה חד פעמית לקרן פנסיה פעם בשנה? מה הסנקציות על אי הפקדה ובאיזה מקרים מותר למשוך את הכסף לפני גיל פרישה.

מהו חוק פנסיה חובה לעצמאים?

חובת פנסיה לעצמאים היתה נושא טעון שגרר אי הסכמות רבות, אבל לבסוף הנושא טופל.

"חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018), התשע"ז -2016" מכיל בפרק ב' שלו את הוראות העוסקות בפנסיה חובה לעצמאים ובהשפעותיה על העצמאים מבחינת ביטוח לאומי והטבות מס שונות.

על מי חל חוק קרן פנסיה לעצמאים?

החוק קובע שעל כל עצמאי להפקיד לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל בהתאם להכנסה שלו, בדומה לשכירים.

החוק חל על עצמאי שהוא עוסק פטור או עוסק מורשה.

יש פטור מהפקדות לקרן פנסיה לעצמאי שעונה על אחד מהמקרים המפורטים:

 • אם בתום שנת המס, החל ב-31.12 של כל שנה, התקיים אחד מאלה:
  • טרם חלפו 6 חודשים מיום שנרשם כעוסק מורשה או עוסק פטור
  • גילו צעיר מ- 21 שנים
  • הגיע לגיל 60
 • או אם גילו היה 55 ומעלה כאשר החוק נכנס לתוקף ב – 1.1.17. כלומר, נולד לפני 31.12.1961

המרכז לגביית קנסות לוקח ברצינות את תפקידו בגביית הקנסות מעצמאים שלא הפקידו מלוא סכום ההפקדה השנתי לקרן פנסיה חובה. הקנס הוא בסך 500 ש"ח לשנת 2017 ומתעדכן לפי המדד מידי שנה. את הקנס ישלם העצמאי בכל שנה שבה לא הפקיד לקרן הפנסיה את סכום החובה במועד.

המרכז לגביית קנסות יטפל בגביית הקנסות רק מעצמאי שהרוויח לפחות את שכר המינימום השנתי.
מי שלא מפקיד את חובת ההפקדה השנתית מפסיד יותר מסכום הקנס: הפקדת החובה (שסכומה אינו גבוה) מעניקה הטבות מס ששומרות על הנטו כמעט ללא שינוי ומשתלמת הרבה יותר מלשלם קנסות שלא נצברים לחיסכון עתידי.

מה סכום המינימום שמחייב חוק פנסיית חובה לעצמאים ב-2024

סכום ההפקדה לקרן פנסיה מבוסס על ההכנסה הממוצעת במשק שנקבעת על ידי ביטוח לאומי בינואר של כל שנה, לפי סע' 2 לחוק ביטוח לאומי.
ב- 2024 השכר הממוצע עומד על 12,536 ש"ח.
לכל עצמאי בודקים מהי הכנסתו החייבת. הכנסה חייבת היא: סך ההכנסות פחות הוצאות מוכרות למס. את ההכנסה החייבת מחלקים למדרגות מס הכנסה. עכשיו בודקים מהי ההכנסה החייבת והאם היא מגיעה לשכר הממוצע במשק:

 • עבור הכנסה בגובה של עד מחצית השכר הממוצע במשק, יש להפקיד 4.45%. ב- 2024 שכר חודשי ממוצע הוא 12,536 ש"ח. אם כך, עד גובה הכנסה של 6,268 ש"ח לחודש, יש להפקיד 4.45% מההכנסה: המשמעות היא עד 279 ש"ח לחודש המסתכמים במקסימום 3,348 ש"ח עבור כל שנת 2024.
 • עבור הכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד גובה השכר הממוצע במשק, יש להפקיד 12.55%. כלומר, על ההכנסה מ- 6,268 ועד 12,536 ש"ח. סכום זה מגיע עד 787 ש"ח נוספים לחודש המסתכמים במקסימום של עוד 9,444 ש"ח לשנה.
 • לגבי ההכנסה שמעל השכר הממוצע במשק, אין חובת הפקדה.

לסיכום – חובת ההפקדה השנתית לפנסיה לעצמאי שמרוויח את השכר הממוצע או יותר עומדת על מקסימום 12,788 ש"ח לכל שנת 2024.
חובת ההפקדה לפנסיה של עצמאי המרוויח עד מחצית מהשכר הממוצע תגיע מקסימום ל- 3,348 ש"ח לכל שנת 2024.

לדוגמא, מי שמרוויח 7,500 ש"ח, ישלם 4.45% עבור 6,268 ש"ח (כלומר 279 ש"ח לחודש) ועוד 12.55% מתוך שאר ה- 1,232 ש"ח (שהם 155 ש"ח לחודש). סה"כ הפקדה חודשית של 434 ש"ח המסתכמים בהפרשה שנתית של 5,203 ש"ח.

מי שמרוויח שכר ממוצע (12,536 ש"ח לחודש) או יותר, ישלם 4.5% על 6,268 ש"ח ו- 12.55% על שאר ה- 6,268 ש"ח. סה"כ הפקדה חודשית של 1,066 ש"ח המסתכמים בהפרשה שנתית של 12,788 ש"ח לכל השנה.

מכיוון שאצל עצמאים קשה לחזות את ההכנסה החייבת במהלך השנה אליה מתייחסת חובת ההפקדה, מומלץ להפקיד סכום חודשי לפי הערכה זהירה, כדי לשמור על הכיסוי הביטוחי (שנפגע מהפקדות בלתי סדירות), ולבצע השלמות בסוף השנה, אם הרווחים עלו על ההערכה. זה עדיף על החלופה של הפקדה חד פעמית לקרן פנסיה בסוף השנה, במקרים שקרן הפנסיה מאפשרת זאת ותזרים המזומנים של העסק לא נפגע מכך.

המדינה תיידע אתכם על אי הפקדת כספים לקרן פנסיה בזמן לאחר הגשת הדוח השנתי, אך מומלץ לא להגיע לנקודה הזו ולשלם בזמן, כיוון שאם תשלמו לאחר ששנת המס הסתיימה (כלומר, לאחר 31.12 של אותה שנה) לא תוכלו לנצל את הטבות המס באותה שנה, אלא רק בשנה שלאחר מכן.

מה סכום המקסימום (תקרת ההפקדה) שמותר להפקיד לקרן פנסיה לעצמאים ב-2024

ראינו שחובת ההפקדה ב- 2024 היא עד 1,066 ש"ח לחודש, אך עצמאי רשאי להפקיד לקרן פנסיה סכום העומד על 20.5% מתוך פעמיים ההכנסה השנתית הממוצעת. ב- 2024 פעמיים ההכנסה השנתית הממוצעת זה: 12,536 כפול 2 = 25,072 ש"ח לחודש.

20.5% מתוכם הם 5,140 ש"ח המותרים להפקדה מידי חודש, וסה"כ 61,678 ש"ח לשנה.

דוגמא: ההכנסה השנתית היא 117,300 ש"ח – מותר להפקיד 20.5% ממנה שהם 24,047 ש"ח לכל השנה.

דוגמא 2: אתם מרוויחים הכנסה שנתית של 300,000 ש"ח – לא תוכלו להפקיד את מלוא 20.5% מתוך הכנסתכם, אלא רק את תקרת ההפקדה שנתית המותרת ב- 2024 שהיא 61,678 ש"ח.

שימו לב שהטבת המס ניתנת סכום נמוך יותר מהמקסימום המותר להפקדה. הטבת המס לא ניתנת על כל הסכום שמותר להפקיד לקרן פנסיה מקיפה, אלא רק על 16.5% מפעמיים ההכנסה השנתית הממוצעת, כמפורט בהמשך.

התוצאות של הפקדה מעבר לתקרת ההפקדה לקרן פנסיה

אם תפקידו מעבר לתקרת ההפקדה השנתית, יש לך שתי השלכות:

 • לא תקבלו הטבת מס על ההפקדה העודפת שמעבר לתקרה להטבת המס. אתם יכולים לשקול ולבדוק אפיקי השקעה וחיסכון אחרים שיכולים לתגמל אתכם יותר.
 • הכספים העודפים יועברו אוטומטית לקרן פנסיה כללית משלימה באותה חברה או גוף בה מתנהלת קרן הפנסיה לעצמאים שלכם. אם אתם רוצים לבחור שההפקדה העודפת תועבר לחיסכון פנסיוני אחר (כמו קופת גמל או קרן פנסיה משלימה המנוהלת על ידי גוף אחר)– עליכם להגדיר זאת מראש.

מדוע נקבעה הגבלה על סכומי ההפקדה לקרן פנסיה?

הגבלת סכומי ההפקדה לקרן פנסיה נקבעה כי משרד האוצר מעניק לקרנות הפנסיה החדשות הבטחת תשואה בגובה 4.86% לשנה על 27% מהכספים המנוהלים בהן עבור חוסכים פעילים ו-60% המכספים של חוסכים שפרשו לגמלאות. להבטחת התשואה יש משמעות כספית גבוהה מבחינת משרד האוצר ולכן הוא מגביל את גובה ההפקדות.

הטבות המס שניתנות על הפקדה לקרן פנסיה או קופת גמל לעצמאים

ראשית, שימו לב שסכום המקסימום לקבלת הטבת מס נמוך מסכום המקסימום שמותר לכם להפקיד בקרן הפנסיה.
הטבות המס הן מסוג זיכוי וניכוי מס, עד תקרת "ההכנסה המזכה" של אותה שנה. בשנת 2024 ההכנסה המזכה עומדת על 225,600 ש"ח לעמית מוטב.

מקסימום הטבות המס הוא 16.5% מתקרת ההכנסה המזכה והן מתחלקות כך:

 • 5.5% זיכוי מס: עד הפקדה שנתית של 12,804 ש"ח ב- 2024. גובה הזיכוי הוא 35% מהסכום שהפקדתם. אם הפקדתם את כל 12,804 ש"ח, גובה הזיכוי השנתי הוא 4,481 ש"ח.
  עצמאי שניצל את הטבת המס הניתנת לרוכשי ביטוח אובדן כושר עבודה יכול לקבל זיכוי עבור 5% בלבד שמסתכמים ב- 4024 עד 4,074 ש"ח.
 • 11% ניכוי מס: עד סכום שנתי של 25,608 ש"ח ב- 2024. גובה הניכוי הוא לפי מדרגת המס שלכם. למה הכוונה? הכוונה שהסכום לניכוי מופחת מההכנסה השנתית, והתוצאה היא שתשלמו מס על הכנסה שנתית נמוכה יותר מההכנסה האמיתית. לדוגמא: ההכנסה השנתית היא 192,000 ש"ח שמדרגת המס השולי עליה היא 31%. סכום הניכוי שחושב הוא 21,120 ש"ח ומפחיתים אותו מהכנסה השנתית, כלומר מס הכנסה יקח מס מתוך הכנסה של 170,880 ש"ח בלבד, שהמס השולי עליו הוא 20%. התוצאה היא הטבת מס בסכום של כ- 4,725 שישארו אצל העצמאי ולא ישולמו למס הכנסה.

סך מקסימום הטבת המס יכול להסתכם באלפי שקלים מידי שנה ולהגיע לכשליש מסכום ההפקדה. ככל שמדרגת המס השולי שלכם גבוהה יותר, סכום הטבת המס גבוה יותר.

עוד הטבה, שקיימת רק לעצמאי ולא לשכיר, היא שההפקדה לפנסיה מקטינה את ההכנסה שמתוכה תשלמו לביטוח לאומי ומס בריאות. למעשה, חלק מהכסף שהייתם משלמים לביטוח לאומי מופנה במקום זאת לפנסיה ומגדיל את החיסכון שלכם לעתיד.

כדי לקבל הטבות המס במלואן (ב-2024 הטבות עד תקרת שכר של 232,800 ש"ח לשנה), יש מורכבות נוספת והיא שמהכנסה שנתית מסויימת חובה להיות מוגדר כ"עמית מוטב" - כלומר, אדם המפקיד במהלך השנה לפנסיה לפחות 16% מהשכר הממוצע במשק, למרות שעל חלק מהסכום הזה הוא לא יקבל הטבת מס.
בשנת 2024 כדי להחשב לעמית מוטב צריך להפקיד לפחות 24,069 ש"ח שמתוכם 4,863 ש"ח אינם מעניקים הטבת מס, ו-19,206 מתוכם מתחלקים להטבת מס של ניכוי מס וזיכוי מס (מחצית מתקרת ההפקדה להטבות מס). רק לאחר מכן ניתן להפקיד עוד סכום המגיע עד ל- 19,206 ש"ח הנוספים ולקבל עליהם הטבת מס. אם מפקידים פחות מכך, תקרת ההפקדה השנתית עליה מקבלים הטבה תהיה נמוכה יותר.

כיצד השתנו הטבות המס בעקבות חוק פנסיה חובה לעצמאים?

הטבות מס הכנסה גדלו בעקבות החוק:

 • זיכוי על הפקדה לקרן פנסיה עלה מ – 16% ל – 16.5%, בתנאי שלא נוצלה הטבת המס לרכישת ביטוח אבדן כושר עבודה.
 • הטבת המס לקרן השתלמות תהיה עד 4.5% מהכנסתו של העצמאי, ללא הפחתה של 2.5% מסכום ההפקדה כפי שהיה עד תחילת החוק.

אני גם שכיר וגם עצמאי, כמה אני צריך להפקיד לקרן פנסיה?

אתה מפריש לקרן פנסיה לפי הכנסותיך כשכיר. אם ההפקדה הזו עברה את סך חובת ההפקדה כעצמאי, אינך צריך להפקיד עוד. אם היא נמוכה יותר, עליך להשלים את ההפרש.

דוגמא: אם כשכיר אתה והמעסיק שלך מפרישים לקרן הפנסיה שלך 200 ש"ח לחודש, וכעצמאי חישבת שאתה צריך להפקיד 500 ש"ח לחודש, תצטרך להפקיד עוד 300 ש"ח לקרן פנסיה לעצמאים. אך אם כשכיר אתה והמעסיק מפרישים מידי חודש 1,066 ש"ח או יותר (שזו מקסימום חובת ההפקדה לעצמאים), אינך מחוייב להפקיד לקרן פנסיה לעצמאים. תמיד בודקים את סכום ההפקדה החודשי של שכיר+מעסיק ולא רק של השכיר.

שימו לב, אתם זכאים למלוא הטבות המס לעצמאים, אפילו אם הפקדתם לקרן פנסיה רק במסגרת עבודתכם כשכירים, וגם לשיעורי ביטוח לאומי המעודכנים לעצמאים

העברתי לקופת גמל יותר מסכום החובה לקרן פנסיה לעצמאים, האם עלי להעביר גם לקרן פנסיה?

אינכם חייבים, כי קופת גמל לקצבה עונה על דרישות חוק פנסיה חובה ודרכה הפקדתם את דרישת החובה הקבועה בחוק, אבל לקרן פנסיה יש גם כיסוי ביטוחי לנכות ולמקרה מוות שאינו קיים בקופת גמל. אם אתם מפקידים רק לקופת גמל כדאי לרכוש בנפרד ביטוח אבדן כושר עבודה, וגם ביטוח חיים אם יש בני משפחה הזקוקים לכך. אתם רשאים לבחור לאן להפקיד ואיך לחלק את ההפקדות בין כמה אפיקים: קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.

כיצד משפיעה פנסיה חובה לעצמאים על התשלומים לביטוח לאומי?

על מנת להקל על ציבור החוסכים העצמאים בעלי הכנסות נמוכות, יופחתו דמי ביטוח לאומי על חלק השכר שמתחת ל- 60% מהכנסה הממוצעת במשק שהם 7,521 ש"ח לחודש ב- 2024:

דמי ביטוח לאומי ירדו מ- 6.72% ל- 2.87% ודמי הבריאות המופחתים עומדים על 3.1% מהשכר.

עם זאת, הוגדלו דמי ביטוח לאומי על חלק השכר שמעבר לכך ועד להכנסה המירבית החייבת בביטוח לאומי(49,030 ש"ח ב-2024), מ – 11.23% בעבר ל – 12.83%. דמי הבריאות לחלק זה מהשכר עומדים על 5%.

חוק פנסיה חובה לעצמאים, מאפשר משיכה מקרן פנסיה במקרים המוגדרים כמצב אבטלה של עצמאי

מקרים אלה הם:

 • העצמאי הפסיק לעסוק במשלח ידו.
 • העצמאי סגר את העסק.
 • העצמאי הגיע לגיל פרישה ואין לו הכנסה המחייבת הפקדה לקרן פנסיה לעצמאים.

ניתן למשוך "דמי אבטלה" רק לאחר 24 חודשים (שנתיים) לפחות של הפרשה לפנסיה מתוך 36 החודשים האחרונים וסכום ההפרשות השנתי עומד על המינימום הנדרש בחוק.

"דמי האבטלה" אינם על כל הכספים שהופקדו בקרן הפנסיה, אלא רק על החלק המוגדר בחוק. לפי החוק הסכום המיועד לאבטלה הוא הנמוך מבין:

 • שליש מהכספים המופקדים.
  או
 • 12,200 ש"ח לכל שנה בה הפקדתם לקרן פנסיה.

קיימת הטבה שניתן לנצלה פעמיים בלבד במהלך תקופת החיסכון: אם הסכום שניתן למשוך נמוך משלוש פעמים שכר המינימום החודשי של אותה שנה, אפשר להגדיל אותו ולמשוך את שכר המינימום כפול 3. החל מ-1.4.23 שכר המינימום הוא 5,572 לחודש ולכן ניתן למשוך ב- 2024 סכום של 16,716 ש"ח גם אם לפי החישוב אתם זכאים לפחות. אם ניצלתם כבר את מלוא ההטבה, תוכלו למשוך רק את הסכום הנמוך כמתואר למעלה.

"דמי האבטלה" פטורים ממס לפי התקרה הקבועה בחוק.

הסכום לא ינתן בבת אחת, אלא יתחלק על פני 3 חודשים. רק אם העצמאי הגיע לגיל פרישה הוא יכול לקבל את הסכום בתשלום אחד.

כדי לקבל את "דמי האבטלה" תצטרכו להביא מסמכים המוכיחים את בקשתכם:

 • אישור מביטוח לאומי המאשר שמדובר בחוסך עצמאי בתקופת אבטלה
 • אישור מרשות המיסים על סגירת תיק מע"מ ותיק מס הכנסה.
 • הצהרה חתומה מעורך דין או רואה חשבון שהעסק אינו פעיל.
 • כל מסמך נוסף שקרן הפנסיה תדרוש כדי להוכיח את סגירת העסק.

חשוב לזכור שכל משיכה מקרן פנסיה מקטינה את הסכום שצברתם לעת הפרישה לגמלאות. בכך שונים "דמי האבטלה" לעצמאים מדמי אבטלה רגילים המשולמים מביטוח לאומי.

משיכה מקרן פנסיה בעת פרישה לגמלאות

זהה לכללים החלים על שכירים. חלק מהכסף ניתן כקצבה פטורה ממס, ומעבר לו משלמים מס הכנסה. לפני שפורשים לגמלאות חשוב להתייעץ עם יועץ פנסיוני כדי לנצל את מלוא הטבות המס והפטורים שניתן לקבל מהמדינה עבור הקצבה וגם עבור משיכת חלק מהפנסיה בסכום חד פעמי.

האם כדאי להפקיד מעבר לדרישת חוק הפקדות עצמאי לקרן פנסיה?

חוק פנסיה חובה לעצמאים דורש הפקדות של סכומים קטנים יחסית. אם ברצונכם לשמור על רמת חיים דומה לאחר הפרישה לגמלאות, מומלץ להפקיד יותר מהמינימום שהחוק דורש, ולפחות עד התקרה לקבלת הטבות מס.

חשוב לחסוך לקראת הפרישה עוד סכומים מעבר לחובת ההפקדה לעצמאים, אך החיסכון ואפיקי ההשקעה שתבחרו תלויים בגורמים אישיים רבים וביניהם השאלה איך תרצו לקבל את הכסף- כקצבה או כסכום חד פעמי ובשאלה היכן תעדיפו את ביטוח הנכות והחיים שלכם - במסגרת הכיסוי שנותנת קרן הפנסיה או כביטוח פרטי.

אם אתם מעוניינים לקבל קצבה חודשית בסכום שיאפשר לשמור על רמת חיים דומה, יכול להיות שתרצו להפקיד לקרן פנסיה מקיפה עד תקרת ההפקדה ולקרן פנסיה משלימה או לקופת גמל סכומים נוספים, מעבר לתקרה. בקרן פנסיה משלימה מותר לבחור כיסוי ביטוחי בדומה לזה הניתן בקרן הפנסיה המקיפה. למי שסובל מבעיות בריאות ההבדל בין שתי האפשרויות יכול להיות משמעותי מאד, גם מבחינת עלות הביטוח וגם מבחינת קיום כיסוי. סכומים שהפקדתם מעבר לסכום המזכה בהטבת מס, יהפכו ביום בו תתחילו לקבל קצבת פנסיה לכספי "קצבה מוכרת" שעליהם לא משלמים מס הכנסה (בעיקרון, גם על קצבת פנסיה משלמים מס הכנסה, אך לא על כספים שנחשבים לקצבה מוכרת).
אם קצבה אינה חשובה לכם, ונוח לכם יותר עם חיסכון נזיל שניתן למשוך ממנו בכל זמן שרוצים, אפשר להשקיע או לחסוך באפיקים אחרים כמו קרן השתלמות, פוליסת חיסכון, קופת גמל להשקעה, השקעות בשוק ההון וכן הלאה. המאמר איפה כדאי לי לחסוך סוקר את האפשרויות השונות ותוכלו להעזר בו לבחירת חיסכון מתאים.
בכל אפיק השקעה שתבחרו, ערכו קודם השוואה לאיתור החברה שתתן לכם תשואה גבוהה ודמי ניהול נמוכים. בניגוד למה שמקובל לחשוב, לא מספיק לבדוק רק את דמי הניהול ולהתמקח עליהם, אלא חשוב לבדוק גם את טיב השירות ואת התשואות. לדוגמה, קרן פנסיה עם תשואות נמוכות ושירות בעייתי תספק חיסכון נמוך יותר גם עם דמי הניהול נמוכים יחסית.

אם בחרתם לחסוך באפיק השקעה אחר, אל תזניחו את אלמנט הביטוח הקיים בקרן פנסיה. בטחו את עצמכם בביטוח נפרד לאבדן כושר עבודה וביטוח חיים כדי שתוכלו לדאוג לעצמכם ולמשפחה גם אם לא תוכלו לעבוד.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

קרא על חיסכון לפנסיה