פנסיה חובה לעצמאים – מי חייב להפקיד וכמה בשנת 2021

חוק פנסיה לעצמאים נחקק ב-2017 כחלק מהחקיקה החברתית, מתוך מחשבה על עובדים עצמאים שחלקם לא חסכו במשך שנות עבודתם. כדי לממש את מטרת החוק נקבעו סכומי הפקדת חובה לפנסיה לעצמאי, לצד הטבות מס והתאמות בחוק ביטוח לאומי שיאפשרו לעצמאים לחסוך ולכלכל את עצמם בכבוד גם לאחר הפרישה לגמלאות.


פנסיה חובה לעצמאים

עודכן במאי 2021

שנת 2017 החלה בבשורה לציבור העצמאים בישראל – פנסיה חובה לעצמאים. חוק פנסיה חובה לעצמאים נועד להשוות את מצבם של העצמאים במשק למצבם של השכירים ולאפשר להם קצבה ממנה יהנו בעת הפרישה לגמלאות. מטרה נוספת של "פנסיה לעצמאים" היא עזרה במימון תקופת המעבר לעבודה חדשה או לפתיחת עסק חדש, לעצמאים שסגרו עסק או הפסיקו לעבוד, מעין "דמי אבטלה".

החוק מעורר שאלות כמו: כמה להפקיד לקרן פנסיה? בדיוק לפי דרישות החוק או יותר? האם חובה להפקיד מידי חודש או שניתן לבחור בהפקדה חד פעמית לקרן פנסיה פעם בשנה? מה הסנקציות על אי הפקדה ובאיזה מקרים מותר למשוך את הכסף לפני גיל פרישה.

מהו חוק פנסיה חובה לעצמאים?

חובת פנסיה לעצמאים היתה נושא טעון שגרר אי הסכמות רבות. שתי הצעות חוק העוסקות בה נתקעו, ולבסוף הנושא טופל בדלת האחורית המשמשת להעברת חקיקה מהירה או חקיקה שעשויה לעורר התנגדויות – חוק ההסדרים.

"חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018), התשע"ז -2016" מכיל בפרק ב' שלו את הוראות העוסקות בפנסיה חובה לעצמאים ובהשפעותיה על העצמאים מבחינת ביטוח לאומי והטבות מס שונות.

על מי חל חוק קרן פנסיה לעצמאים?

החוק קובע שעל כל עצמאי להפקיד לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל בהתאם להכנסה שלו, בדומה לשכירים.

החוק חל על עצמאי שהוא עוסק פטור או עוסק מורשה.

יש פטור מהפקדות לקרן פנסיה לעצמאי שעונה על אחד מהמקרים המפורטים:

 • אם בתום שנת המס, החל ב-31.12 של כל שנה, התקיים אחד מאלה:
  • טרם חלפו 6 חודשים מיום שנרשם כעוסק מורשה או עוסק פטור
  • גילו צעיר מ- 21 שנים
  • הגיע לגיל 60
 • או אם גילו היה 55 ומעלה כאשר החוק נכנס לתוקף ב – 1.1.17. כלומר, נולד לפני 31.12.1961

המרכז לגביית קנסות יטפל בגביית תשלומים שהעצמאי לא הפקיד בזמן ובהטלת קנסות על מי שלא יבצע את מלוא ההפקדה השנתית לקרן פנסיה חובה. כיום הוגדר קנס בסך 500 ש"ח (סכום המתעדכן לפי המדד מידי שנה), שיוטל על העצמאי בכל שנה שבה לא הפקיד לקרן הפנסיה את סכום החובה במועד. המועד לתחילת הטלת קנסות הוא 01.12.19 על איחורים בתשלום משנת המס 2018 ואילך.

המרכז לגביית קנסות יטפל בגביית סכומי ההפקדות לקרן פנסיה רק מעצמאי שהרוויח לפחות את שכר המינימום השנתי.

מה סכום המינימום שחייבים להפקיד לקרן פנסיה לעצמאים ב-2021

סכום ההפקדה לקרן פנסיה מבוסס על ההכנסה הממוצעת במשק שנקבעת על ידי ביטוח לאומי בינואר של כל שנה. ב- 2021 קבעה המדינה שלא יערך עדכון לשכר הממוצע במשק והוא ישאר כפי שהיה ב- 2020, כדי למנוע חלק מההשלכות השליליות של הקורונה.
לכל עצמאי בודקים מהי הכנסתו החייבת. הכנסה חייבת היא: סך ההכנסות פחות הוצאות מוכרות למס. את ההכנסה החייבת מחלקים למדרגות מס. עכשיו בודקים מהי ההכנסה החייבת והאם היא מגיעה לשכר הממוצע במשק:

 • עבור הכנסה בגובה של עד מחצית השכר הממוצע במשק, יש להפקיד 4.45%. ב- 2021 נשארנו עם השכר הממוצע שביטוח לאומי קבע ב- 1.1.20 שהוא 10,551 ש"ח. אם כך, עד גובה הכנסה של 5,275.5 ש"ח, יש להפקיד 4.45% שהם 237 ש"ח לחודש, שהם 2,844 ש"ח לכל 2021.
 • עבור הכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד גובה השכר הממוצע במשק, יש להפקיד 12.55%. כלומר, על ההכנסה מ- 5,276 ועד 10,551 ש"ח. סכום זה מגיע עד 662 ש"ח נוספים לחודש.
 • לגבי ההכנסה שמעל השכר הממוצע במשק, אין חובת הפקדה.

לדוגמא, מי שמרוויח 7,500 ש"ח, ישלם 4.45% עבור 5,275.5 ש"ח (כלומר 237.4 ש"ח לחודש) ועוד 12.55% מתוך שאר ה- 2,224.5 ש"ח (שהם 279 ש"ח לחודש). סה"כ הפקדה חודשית של 516.5 ש"ח המסתכמים בהפרשה שנתית של 6,198 ש"ח.

מי שמרוויח את השכר הממוצע שהוא 10,551 ש"ח לחודש או יותר, ישלם 4.5% על 5,275.5 ש"ח ו- 12.55% על שאר ה- 5,275.5 ש"ח (שהם 662 ש"ח לחודש). סה"כ הפקדה חודשית של 897 ש"ח המסתכמים בהפרשה שנתית של 10,762 ש"ח לכל השנה.

לסיכום – מקסימום ההפרשה השנתית למי שמרוויח את השכר הממוצע או יותר הוא 10,762 ש"ח לכל שנת 2021.

מכיוון שאצל עצמאים קשה לחזות את ההכנסה החייבת במהלך השנה אליה מתייחסת חובת ההפקדה, מומלץ להפקיד סכום חודשי לפי הערכה זהירה, כדי לשמור על הכיסוי הביטוחי, ולבצע השלמות בסוף השנה (אם הרוויח יותר מהערכתו). לחילופין, אפשר לבצע הפקדה חד פעמית לקרן פנסיה בסוף השנה, אם קרן הפנסיה מאפשרת זאת ותזרים המזומנים של העסק לא נפגע מכך.

המדינה תיידע אתכם על אי הפקדת כספים לקרן פנסיה בזמן לאחר הגשת הדוח השנתי, אך מומלץ לא להגיע לנקודה הזו ולשלם בזמן, כיוון שאם תשלמו לאחר ששנת המס הסתיימה (כלומר, לאחר 31.12 של אותה שנה) לא תוכלו לנצל את הטבות המס.

מה סכום המקסימום (תקרת ההפקדה) שמותר להפקיד לקרן פנסיה לעצמאים ב-2021

ראינו שחובת ההפקדה ב- 2021 היא בין 237 ל-897 ש"ח לחודש, אך עצמאי רשאי להפקיד לקרן פנסיה סכום העומד על 20.5% מתוך פעמיים המשכורת השנתית הממוצעת. ב- 2021 פעמיים המשכורת השנתית הממוצעת זה: 10,551 כפול 2 = 21,102 ש"ח לחודש או 253,224 ש"ח לשנה.

20.5% מתוכם הם 4,326 ש"ח המותרים להפקדה מידי חודש, וסה"כ 51,912 ש"ח לשנה.

דוגמא: המשכורת השנתית היא 117,300 ש"ח – מותר להפקיד 20.5% ממנה שהם 24,047 ש"ח לכל השנה.

דוגמא 2: אתם מרוויחים משכורת שנתית של 270,000 ש"ח – מותר להפקיד מתוכה כ-19% בלבד על מנת להגיע לתקרת ההפקדה השנתית המותרת.

שימו לב שהטבת המס ניתנת רק על חלק מהסכום ולא כולו. הטבת המס ניתנת על 16.5% בלבד מפעמיים המשכורת השנתית הממוצעת, כמפורט בהמשך.

התוצאות של הפקדה מעבר לתקרת ההפקדה לקרן פנסיה

אם תפקידו מעבר לתקרת ההפקדה השנתית, יש לך שתי השלכות:

 • לא תקבלו הטבת מס על ההפקדה העודפת שמעבר לתקרה להטבת המס. אתם יכולים לשקול ולבדוק אפיקי השקעה וחיסכון אחרים שיכולים לתגמל אתכם יותר.
 • הכספים העודפים יועברו אוטומטית לקרן פנסיה כללית משלימה באותה חברה או גוף בה מתנהלת קרן הפנסיה לעצמאים שלכם. אם אתם רוצים לבחור שההפקדה העודפת תועבר לחיסכון פנסיוני אחר (כמו קופת גמל או קרן פנסיה משלימה המנוהלת על ידי גוף אחר)– עליכם להגדיר זאת מראש.

מדוע נקבעה הגבלה על סכומי ההפקדה לקרן פנסיה?

הגבלת סכומי ההפקדה לקרן פנסיה נקבעה כי משרד האוצר מעניק לקרנות הפנסיה החדשות הבטחת תשואה בגובה 4.96% לשנה על 30% מהכספים המנוהלים בהן. להבטחת התשואה יש משמעות כספית גבוהה מבחינת משרד האוצר ולכן הוא מגביל את גובה ההפקדות.

הטבות המס שניתנות על הפקדה לקרן פנסיה או קופת גמל לעצמאים

ראשית, שימו לב שסכום המקסימום לקבלת הטבת מס נמוך מסכום המקסימום שמותר לכם להפקיד בקרן הפנסיה. הטבת המס עומדת על 16.5% מההפקדה לקרן הפנסיה עד סכום שנתי של 34,452 ש"ח ב- 2021.

16.5% אלה מתחלקים לשניים:

 • 5.5% זיכוי מס: עד סכום שנתי של 11,484 ש"ח ב- 2021. גובה הזיכוי הוא 35% מהסכום שהפקדתם. אם הפקדתם את כל 11,484 ש"ח, גובה הזיכוי השנתי הוא 4,019 ש"ח.
  עצמאי שניצל את הטבת המס הניתנת לרוכשי ביטוח אובדן כושר עבודה יכול לקבל זיכוי בסך 5% בלבד, שיגיע ב-2021 עד 3,654 ש"ח.
 • 11% ניכוי מס: עד סכום שנתי של 22,968 ש"ח ב- 2021. גובה הניכוי הוא לפי מדרגת המס שלכם. מקסימום סכום הניכוי, אם הפקדתם את כל ה- 22,968 ש"ח הוא 7,120 ש"ח.

סך מקסימום הטבת המס ב- 2021 , אם הפרשתם 34,452 ש"ח, עומד על 11,139 ש"ח שהם כשליש מהסכום שהופקד.

כיצד השתנו הטבות המס בעקבות חוק פנסיה חובה לעצמאים?

הטבות מס הכנסה גדלו בעקבות החוק:

 • זיכוי על הפקדה לקרן פנסיה עלה מ – 16% ל – 16.5%, בתנאי שלא נוצלה הטבת המס לרכישת ביטוח אבדן כושר עבודה.
 • הטבת המס לקרן השתלמות תהיה עד 4.5% מהכנסתו של העצמאי, ללא הפחתה של 2.5% מסכום ההפקדה כפי שהיה עד תחילת החוק.

אני גם שכיר וגם עצמאי, כמה אני צריך להפקיד לקרן פנסיה?

אתה מפריש לקרן פנסיה לפי הכנסותיך כשכיר. אם ההפקדה הזו עברה את סך חובת ההפקדה כעצמאי, אינך צריך להפקיד עוד. אם היא נמוכה יותר, עליך להשלים את ההפרש.

דוגמא: אם כשכיר אתה מפריש לקרן פנסיה 200 ש"ח לחודש, וכעצמאי חישבת שאתה צריך להפקיד 500 ש"ח לחודש, תצטרך להפקיד עוד 300 ש"ח לקרן פנסיה לעצמאים. אך אם כשכיר אתה מפריש מידי חודש 897 ש"ח או יותר (שזו מקסימום חובת ההפקדה לעצמאים), אינך מחוייב להפקיד לקרן פנסיה לעצמאים.

שימו לב, אתם זכאים למלוא הטבות המס לעצמאים, אפילו אם הפקדתם לקרן פנסיה רק במסגרת עבודתכם כשכירים, וגם לשיעורי ביטוח לאומי המעודכנים לעצמאים

העברתי לקופת גמל יותר מסכום החובה לקרן פנסיה לעצמאים, האם עלי להעביר גם לקרן פנסיה?

אינכם חייבים, כי קופת גמל לקצבה עונה על דרישות חוק פנסיה חובה ודרכה הפקדתם את דרישת החובה הקבועה בחוק. אבל כדאי לכם להפקיד בקרן פנסיה עד תקרת ההפקדה המזכה בהטבות מס הכנסה. אתם רשאים לבחור לאן להפקיד ואיך לחלק את ההפקדות בין כמה אפיקים: קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. קיימת גם האפשרות של קופת גמל להשקעה.

כיצד משפיעה פנסיה חובה לעצמאים על התשלומים לביטוח לאומי?

על מנת להקל על ציבור החוסכים העצמאים בעלי הכנסות נמוכות, יופחתו דמי ביטוח לאומי על חלק השכר שמתחת ל- 60% מהכנסה הממוצעת במשק שהם 6,331 ש"ח לחודש ב- 2021:

דמי ביטוח לאומי ירדו מ- 6.72% ל- 2.87% ודמי הבריאות המופחתים עומדים על 3.1% מהשכר.

עם זאת, הוגדלו דמי ביטוח לאומי על חלק השכר שמעבר לכך מ – 11.23% ל – 12.83%. דמי הבריאות עומדים על 5%.

בשנת 2021 בעקבות משבר הקורונה ביטוח לאומי מאפשר לעצמאים מספר הקלות אותן תמצאו באתר האינטרנט של ביטוח לאומי.

חוק פנסיה חובה לעצמאים, מאפשר משיכה מקרן פנסיה במקרים המוגדרים כמצב אבטלה של עצמאי

מקרים אלה הם:

 • העצמאי הפסיק לעסוק במשלח ידו.
 • העצמאי סגר את העסק.
 • העצמאי הגיע לגיל פרישה ואין לו הכנסה המחייבת הפקדה לקרן פנסיה לעצמאים.

ניתן למשוך "דמי אבטלה" רק לאחר 24 חודשים (שנתיים) לפחות של הפרשה לפנסיה מתוך 36 החודשים האחרונים וסכום ההפרשות השנתי עומד על המינימום הנדרש בחוק.

"דמי האבטלה" אינם על כל הכספים שהופקדו בקרן הפנסיה, אלא רק על החלק המוגדר בחוק. לפי החוק הסכום המיועד לאבטלה הוא הנמוך מבין:

 • שליש מהכספים המופקדים.
  או
 • 12,200 ש"ח לכל שנה בה הפקדתם לקרן פנסיה.

קיימת הטבה שניתן לנצלה פעמיים בלבד במהלך תקופת החיסכון: אם הסכום שניתן למשוך נמוך משלוש פעמים שכר המינימום החודשי של אותה שנה, אפשר להגדיל אותו ולמשוך את שכר המינימום כפול 3. ב- 2021 שכר המינימום הוא 5,300 לחודש ולכן ניתן למשוך ב- 2021 סכום של 15,900 ש"ח גם אם לפי החישוב אתם זכאים לפחות. אם ניצלתם כבר את מלוא ההטבה, תוכלו למשוך רק את הסכום הנמוך כמתואר למעלה.

"דמי האבטלה" פטורים ממס לפי התקרה הקבועה בחוק.

הסכום לא ינתן בבת אחת, אלא יתחלק על פני 3 חודשים. רק אם העצמאי הגיע לגיל פרישה הוא יכול לקבל את הסכום בתשלום אחד.

כדי לקבל את "דמי האבטלה" תצטרכו להביא מסמכים המוכיחים את בקשתכם:

 • אישור מביטוח לאומי המאשר שמדובר בחוסך עצמאי בתקופת אבטלה
 • אישור מרשות המיסים על סגירת תיק מע"מ ותיק מס הכנסה.
 • הצהרה חתומה מעורך דין או רואה חשבון שהעסק אינו פעיל.
 • כל מסמך נוסף שקרן הפנסיה תדרוש כדי להוכיח את סגירת העסק.

חשוב לזכור שכל משיכה מקרן פנסיה מקטינה את הסכום שצברתם לעת הפרישה לגמלאות. בכך שונים "דמי האבטלה" לעצמאים מדמי אבטלה רגילים המשולמים מביטוח לאומי.

משיכה מקרן פנסיה בעת פרישה לגמלאות

זהה לכללים החלים על שכירים. תנתן הטבת מס של פטור ממס רווח הון על כל הסכום שהופרש לחיסכון פנסיוני ושמתקבל כקצבה לאחר גיל פרישה .

האם כדאי להפקיד מעבר לדרישת חוק הפקדות עצמאי לקרן פנסיה?

חוק פנסיה חובה לעצמאים דורש הפקדות של סכומים קטנים יחסית. אם ברצונכם לשמור על רמת חיים דומה לאחר הפרישה לגמלאות, מומלץ לחסוך יותר מהמינימום שהחוק דורש, לפחות עד התקרה לקבלת הטבות מס, העומדת כאמור על עד 16.5% מהכנסה שנתית של עד 208,800 ש"ח ולהפקיד עד תקרת הפקדה שנתית של 34,452 ש"ח בשנת 2021.

אם תרצו להפקיד מעבר לסכום הזכאי להטבת מס, כדאי למצוא אפיק השקעה בו תקבלו הטבת מס אחרת, דמי ניהול נמוכים, או תשואה גבוהה כמו קופת גמל להשקעה, קרן פנסיה של אחד מבני המשפחה, קרן השתלמות וכן הלאה. השוו בין ערוצי ההשקעה השונים (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) על מנת למצוא את קרן הפנסיה המתאימה לכם ואפיקי חיסכון בעלי תשואה גבוהה. בניגוד למה שמקובל לחשוב, לא מספיק לבדוק רק את דמי הניהול ולהתמקח עליהם, אלא חשוב לבדוק גם את טיב השירות ואת התשואות. לדוגמה, קרן פנסיה עם תשואות נמוכות ושירות בעייתי תספק חיסכון נמוך יותר גם עם דמי הניהול נמוכים יחסית.

אם בחרתם לחסוך באפיק השקעה אחר, אל תזניחו את אלמנט הביטוח הקיים בקרן פנסיה. בטחו את עצמכם בביטוח נפרד לאבדן כושר עבודה וביטוח חיים.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

קרא על חיסכון לפנסיה

מומלץ סופרמרקר!

riseup

התנהלות פיננסית חכמה באמצעות riseup

לדעת כמה כסף נכנס, כמה יוצא ומתי כדאי לעצור

תזרים riseup מיועד לניהול פיננסי של משקי בית

לעבור מתזרים שלילי לחיובי

לחסוך יותר כל חודש כמשפחה