גלו את כל הטבות המס ותקרת הפרשות לפנסיה לשכירים ועצמאים ב- 2019

המדינה מחייבת אותנו, שכירים ועצמאים כאחד, להפקיד סכומים לקרן פנסיה. חובה זו מטילה צל כבד על הנטו שלנו, מצד אחד, אך מצד שני המדינה מעניקה הטבות מס על ההפקדות לקרן פנסיה וחיסכון פנסיוני אחר. הטבות מס ניתנות עד לסכום הפקדה המשתנה מידי שנה. בדקו כמה להפקיד ב- 2019 כדי לקבל את מקסימום הטבות המס שהמדינה מאפשרת לכם לקבל.


תקרת הפקדה לקרן פנסיה

עודכן ביולי 2019

הפקדה לקרן פנסיה עבור שכירים היא חובה חוקית המוטלת על המעסיקים החל משנת 2008. החוק קובע את שיעורי הפרשה לחיסכון פנסיוני (קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים) וכן את סכומי ההפקדה הזכאים להטבות מס מסוגים שונים.

החל מינואר 2017 קיימת גם חובת הפקדה לקרן פנסיה לעצמאיים, בשיעורים שונים משל שכירים.

שימו לב, יש שוני בין הסכומים שחייבים להפריש לפנסיה על פי חוק ובין תקרת ההפרשות לפנסיה עליה ניתן לקבל הטבת מס.

נתחיל בגובה שיעורי ההפרשה לפי חוק פנסיה חובה, ולאחר מכן תאור הטבות המס והתקרות שלהן.

מהם אחוזי ההפרשה לפנסיה לשכירים

בשנת 2017 תקרת ההפקדה התעדכנה. צו הרחבה מ- 23.5.16 קבע כי שיעורי ההפרשות לביטוח פנסיוני יוגדלו בשתי פעימות.

מ- 2014 ועד לתחילת צו ההרחבה הסכומים עמדו על:

הפרשות מעסיק הפרשות עובד הפרשות מעסיק לפיצויים
6.5% 6% 17.5%

אחרי צו ההרחבה:

א. החל מ- 1.7.16:

הפרשות מעסיק הפרשות עובד הפרשות מעסיק לפיצויים
6.25% 5.75% 6%

ב. החל מ- 1.1.17:

הפרשות מעסיק הפרשות עובד הפרשות מעסיק לפיצויים
6.5% 6% 6%

ג. החל מ- 1.1.18 : הפעימה האחרונה קובעת שמקסימום ההפרשות עומד על 22.83% מהשכר (7%+7.5%+8.33%=22.83%) והמינימום עומד על 18.5%.

הפרשות מעסיק הפרשות עובד הפרשות מעסיק לפיצויים
מינימום 6.5%.
מקסימום 7.5%
מינימום 6%.
מקסימום 7%
מינימום 6%.
מקסימום 8.33%

מה הסכום החודשי הכי גבוה שניתן להפקיד בקרן פנסיה לשכיר ב-2019

יש הגבלה על הסכומים החודשיים שהמדינה מרשה להפקיד בקרן פנסיה: תקרת ההפקדה נקבעה ל- 20.5% מפעמיים תקרת השכר הממוצע במשק. השכר הממוצע נקבע על ידי ביטוח לאומי ב-1.1.19 ועומד ב- 2019 על 10,273 ש"ח.

כלומר עד 20.5% מ – 20,546 ש"ח לחודש, המעמידים את תקרת ההפקדה על 4,212 ש"ח לחודש. חשוב שסכום כל ההפרשות: הפרשות המעסיק + ההפרשות לפיצויים + הפרשות העובד לא יעלו על 4,212 ש"ח לחודש. הפרשות מעבר לסכום 4,212 ש"ח לחודש יועברו אוטומטית לקרן פנסיה משלימה המנוהלת על ידי הגוף הפיננסי שמנהל את הפנסיה שלכם, וגם לא ינתנו עליהם הטבות מס. לכן עדיף למצוא דרך חיסכון אחרת לסכומים נוספים.

דוגמאות לתקרת הפקדה חודשית - 4,212 ש"ח הפקדה לחודש:

אם מפרישים 22.83% (המקסימום האפשרי) מהמשכורת ניתן לבטח עד שכר של 18,449 לחודש

אם מפרישים 20.83% ניתן לבטח עד שכר של 20,220 ש"ח

אם מפרישים 18.50% (המינימום האפשרי) ניתן לבטח עד שכר של 22,767 ש"ח

מה סכום הטבות מס ששכיר מקבל ב-2019 על הפקדה לקרן פנסיה

על הפקדת כספים לקרן פנסיה, המדינה מעניקה הטבות מס הכנסה. הטבות מס אלה ניתנת רק עד לתקרת ההפקדה שנקבעה בסע' 45א וסע' 47 לפקודת מס הכנסה.

הטבת מס הכנסה לפי סע' 45א – זיכוי מס לשכיר

הטבת זיכוי מס הכנסה בסך 35% מהפקדות לפנסיה משכר העובד: ההטבה ניתנת עד משכורת בסך 8,800 ש"ח לחודש, ממנה ניתן להפריש עד 7% לקרן פנסיה. כלומר: הטבת המס ניתנת בשנת 2019 על סכום המגיע עד 616 ש"ח בחודש (7% מתוך 8,800 ש"ח). הגובה המקסימלי של הטבה זו הוא 216 ש"ח לחודש (35% מתוך 616 ש"ח הם 215.6 ש"ח לחודש) המסתכמים בהחזר מס עד 2,587 ש"ח לשנה.

הטבת מס הכנסה לפי סע' 47– זיכוי וניכוי מס לשכיר ועצמאי

שכירים שיש להם שכר לא מבוטח (כלומר, חלק מהשכר שלהם אינו מוגדר כשכר ממנו מפרישים לקרן פנסיה, למשל כסף שמתקבל עבור עמלות מכירה או שעות נוספות, או עבור שעות כוננות ותורנות) או מי שיש לו משכורת נוספת כעצמאי זכאי להפקיד לפנסיה באופן עצמאי מתוך השכר הזה.

תקרת ההפקדה לפי סע' 47 משתנה לפי ההגדרה האם אתם נחשבים ל"עמית מוטב" או לא.

בשנת 2019, "עמית מוטב" הוא מי שהפקיד במסגרת השכר המבוטח לפחות 1,643 ש"ח בחודש לקרן פנסיה (או קופת גמל לקצבה ).

  • "עמית מוטב" יוכל להפקיד עד 16% מהשכר הלא מבוטח/השכר כעצמאי. כשההטבה מתחלקת בין 5% זיכוי מס (הקטנת המס ב- 5%) ו- 11% ניכוי מס (הקטנת ההכנסה החייבת במס ב-11%). הטבת מס על המשכורת הלא מבוטחת מוגבלת עד 8,800 ש"ח לחודש. כלומר, מקסימום ההטבה הוא 16% מתוך 8,800 ש"ח שהם עד 1,408 ש"ח לחודש, בנוסף למה שהפקדתם על המשכורת המבוטחת.
  • עמית שאינו עמית מוטב: יוכל להפקיד רק 10% מהשכר הלא מבוטח/שכר כעצמאי, כשהוא מתחלק בין 5% לזיכוי מס ו- 5% לניכוי מס.
  • ההטבה של ניכוי מס תנתן רק למי שהמשכורת המבוטחת שלו נמוכה מ- 22,000 ש"ח (ב- 2019). אם מקום העבודה מפריש עבורכם על סכום משכורת גבוה מ- 22,000 ש"ח תוכלו להפקיד מהמשכורת הלא מבוטחת רק 5% עבור זיכוי מס.

בדרך כלל כדי לקבל את הטבת מס על הפקדות לפנסיה עבור משכורת לא מבוטחת, תצטרכו להגיש למס הכנסה דוח שנתי בו תפרטו את ההפקדות שביצעתם. קיימת גם דרך אחרת והיא הפקדה דרך מקום העבודה. תוכלו לבדוק עם אחראי השכר במקום עבודתכם אם הם יכולים לבצע את ההפקדה יחד עם ההפקדות לפנסיה עבור המשכורת המבוטחת, ואז הדיווח על ההפקדה וחישוב המס והטבת המס נעשים על ידי מקום העבודה. הטבת המס תנתן לא רק עבור הפקדה לקרן הפנסיה שלכם, אלא גם לקופת גמל או לקרן פנסיה של בן משפחה.

הטבת מס רווח הון על משיכת כספי פנסיה לשכירים

הטבת מס רווח הון ניתנת על כל הסכום המופרש לפנסיה, ושניתן בקצבה חודשית לאחר גיל פרישה. אין הגבלות או תקרות להטבה זו, שכן המדינה מעוניינת לעודד את משיכת כספי הפנסיה כקצבה חודשית.

סכומי חובה בהפרשות לפנסיה לעצמאים ב- 2019

חובת הפקדה לקרן פנסיה לעצמאים החלה רק ב- 1.1.17. שיעורי ההפקדה ב- 2019 עומדים על:

מי שמרוויח עד 5,136.5 ש"ח לחודש (שהם מחצית השכר הממוצע במשק, כפי שנקבע על ידי ביטוח לאומי ב- 1.1.19) חייב להפקיד 4.5% מההכנסה החודשית, כלומר עד 228.57 ש"ח לחודש.

על סכומים מעבר ל- 5,136.5 ועד 10,273 ש"ח לחודש יש לשלם עוד 12.55% מההכנסה החודשית, כלומר עד 644.6 ש"ח נוספים לחודש.

אין חובת הפקדה מעבר לסכומים אלה, ולכן חובת ההפקדה המקסימלית לעצמאים עומדת על 873 ש"ח לחודש : 228.6+644.6=873. מותר להפקיד סכומי כסף נוספים לפנסיה (מעבר לחובה החוקית) עד לתקרה הקבועה בחוק.

הסכומים נגזרים מהשכר הממוצע במשק ומשתנים עם השתנותו.

חובת ההפקדה לקרן פנסיה לוותה בשינוי הסכום שחייבים לשלם לביטוח לאומי.

פירוט על כלל חובות וזכויות פנסיה לעצמאים ושינוי סכומי ביטוח לאומי ניתן לקרוא במאמר "פנסיה חובה לעצמאים 2017 – מי חייב להפקיד וכמה בשנת 2019"

מה סכום הטבות מס לעצמאי ב-2019 על הפקדה לקרן פנסיה

החוק מעודד עצמאים להפקיד מעבר לסכום החובה שתואר למעלה. עידוד זה בא לידי ביטוי בהטבת מס הכנסה על הפקדות לקרן פנסיה עד 16.5% מהשכר של העצמאי, כל עוד הוא אינו עובר את פעמיים ההכנסה הממוצעת במשק.

16.5% של הטבת מס הכנסה מתחלקות כך:

  • 5.5% זיכוי מס: בשנת 2019 הסכום ההפקדה עומד על תקרה שנתית של 11,616 ש"ח לשנה. זיכוי מס הוא בגובה 35% מהסכום שתפרישו. אם הפרשתם לזיכוי מס 10,000 ש"ח, הזיכוי עומד על 3,500 ש"ח. אם הפקדתם את מלוא ה- 11,616 ש"ח, הזיכוי יעמוד על 4,066 ש"ח.
  • 11% ניכוי מס: תקרת ההפקדה לניכוי מס ב- 2019 עומדת על 23,232 לכל השנה. ניכוי המס ינתן בגובה מדרגת המס שאתם אמורים לשלם וגובהו המירבי הוא 7,201 ש"ח.

מקסימום הסכום שתוכלו להפריש לקרן פנסיה ולקבל עליו הטבת מס עומד על 34,848 ש"ח ב- 2019, ומקסימום הטבת המס שתוכלו לקבל עומד על 11,257 ש"ח.

הטבת מס רווח הון במשיכת כספי פנסיה לעצמאים

בדומה לשכירים אין מגבלה על להטבת מס רווח הון והיא קיימת על כל הסכום שהופרש לחיסכון פנסיוני, אם משיכת כספי הפנסיה נעשית כקצבה לאחר גיל פרישה.