גלו את כל הטבות המס ותקרת הפרשות לפנסיה לשכירים ועצמאים ב- 2021

לצד החובה החלה על עצמאים ושכירים להפקיד לקרן פנסיה, המדינה מעודדת הפקדות לקרן פנסיה וחיסכון פנסיוני אחר על ידי הטבות מס עד לתקרת הפקדה המשתנה מידי שנה. בדקו מהן תקרות ההפקדה לקבלת מקסימום הטבות מס בקרן פנסיה, כולל המלצות להגדלת סכום הפנסיה שתקבלו ביום הפרישה לגמלאות.

תקרת הפקדה לקרן פנסיה

עודכן בנובמבר 2021

פנסיה חובה לשכירים ולעצמאים היא עובדה קיימת. חובת הפקדה לקרן פנסיה עבור שכירים מוטלת על המעסיקים משנת 2008 והחל מ-2017 גם העצמאים חייבים להפקיד לפנסיה.
החוק קובע את שיעורי הפרשה לחיסכון פנסיוני (קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים) וכן את סכומי ההפקדה הזכאים להטבות מס מסוגים שונים, עם זאת גובה ההפקדות והתקרות להטבות מס שונים עבור עצמאים ושכירים.

שימו לב, יש שוני בין הסכומים שחייבים להפריש לפנסיה על פי חוק ובין הסכומים עליהם ניתן לקבל הטבת מס.

המדינה מבינה שכסף לפנסיה יורד מסכום המחיה החודשי, ולכן סכומי החובה הם נמוכים יחסית. אך היא מקווה לעודד את ההפרשה לפנסיה על ידי מתן הטבות מס על סכומי הפקדה גבוהים יותר מסכומי החובה.

נתחיל בכמה מפקידים שכירים לפי חוק פנסיה חובה, ולאחר מכן מהן הטבות המס והתקרות שלהן, לאחר מכן הפקדות והטבות מס לעצמאים ובסוף מידע משותף לשכירים ולעצמאים.

מהם אחוזי ההפרשה לפנסיה לשכירים

החוק שינה מספר פעמים את גובה ההפקדות לפנסיה של שכירים. המידע המוצג בטבלאות יכול לעזור לכם לחשב האם המעסיק שלכם עמד בחובת ההפקדה שלו לאורך כל שנות עבודתכם.

החל מ- 1.1.18 : מקסימום ההפקדות לפנסיה עומד על 22.83% מהשכר (7%+7.5%+8.33%=22.83%) והמינימום עומד על 18.5%.

הפרשות מעסיק הפרשות עובד הפרשות מעסיק לפיצויים
מינימום 6.5%.
מקסימום 7.5%
מינימום 6%.
מקסימום 7%
מינימום 6%.
מקסימום 8.33%

לפני 2018, סכומי ההפקדה לפנסיה לשכירים השתנו והתעדכנו כמה פעמים:

מ- 2014 ועד לתחילת צו ההרחבה במאי 2016 הסכומים עמדו על:

הפרשות מעסיק הפרשות עובד הפרשות מעסיק לפיצויים
6.5% 6% 17.5%

אחרי צו ההרחבה:

א. החל מ- 1.7.16:

הפרשות מעסיק הפרשות עובד הפרשות מעסיק לפיצויים
6.25% 5.75% 6%

ב. החל מ- 1.1.17:

הפרשות מעסיק הפרשות עובד הפרשות מעסיק לפיצויים
6.5% 6% 6%

מה הסכום המקסימום שניתן להפקיד בקרן פנסיה לשכיר ב-2021

יש הגבלה על הסכומים החודשיים שהמדינה מרשה להפקיד בקרן פנסיה: תקרת ההפקדה נקבעה ל- 20.5% מפעמיים תקרת השכר הממוצע במשק. השכר הממוצע נקבע על ידי ביטוח לאומי ב-1 בינואר של כל שנה, אך בשנת 2021 הסובלת מתוצאות הקורונה, נקבע שביטוח לאומי לא יבצע עדכון לשכר הממוצע, והשכר של 2020 ישאר בתוקפו לשנה אחת נוספת. כך נשאר השכר הממוצע ב- 2021 בגובה 10,551 ש"ח, בהתאם לסע' 2 לחוק ביטוח לאומי.

כלומר 20.5% מ – 21,102 ש"ח לחודש, המעמידים את תקרת ההפקדה על 4,326 ש"ח לחודש. חשוב שסכום כל ההפרשות: הפרשות המעסיק + ההפרשות לפיצויים + הפרשות העובד לא יעלו על 4,326 ש"ח לחודש. הפרשות מעבר לתקרת הפקדה חודשית זו יועברו אוטומטית לקרן פנסיה משלימה המנוהלת על ידי הגוף הפיננסי שמנהל את הפנסיה שלכם, ולא ינתנו עליהן הטבות מס. לכן עדיף למצוא דרך חיסכון אחרת לסכומים נוספים שאתם מעוניינים לחסוך לזמן הפרישה. בנוסף, פנסיה כפופה לתקנון הניתן לשינוי במשך השנים (אפשר לקרוא על כך ב"מהי קרן פנסיה" ). עדיף שהסכום הנוסף יחסך בקופת גמל או סוג חיסכון פנסיוני אחר שבו לא ניתן לשנות את החוזה במהלך חיי החיסכון.

דוגמאות לתקרת הפקדה חודשית - 4,326 ש"ח הפקדה לחודש:

אם מפרישים 22.83% (המקסימום האפשרי) מהמשכורת ניתן לבטח עד שכר של 18,949 ש"ח לחודש

אם מפרישים 18.50% (המינימום האפשרי) ניתן לבטח עד שכר של 23,384 ש"ח.

מכך יוצא שעל משכורת חודשית של 20,000 ש"ח, ניתן להפריש בין 18.5% עד 21.6%.

שאר השכר שאינו מבוטח ניתן להשקעה בדרכים אחרות.

מה סכום הטבות מס ששכיר מקבל ב-2021 על הפקדה לקרן פנסיה

על הפקדת כספים לקרן פנסיה, המדינה מעניקה הטבות מס הכנסה. הטבות מס אלה ניתנות רק עד לתקרת ההפקדה שנקבעה בסעיף 45א וסעיף 47 לפקודת מס הכנסה.

הטבת מס לפי סעיף 45א – זיכוי מס הכנסה לשכיר

הטבת זיכוי מס הכנסה בסך 35% מהפקדות לפנסיה משכר העובד: ההטבה ניתנת עד משכורת בסך 8,700 ש"ח לחודש. ממנה ניתן להפריש עד 7% לקרן פנסיה. כלומר: הטבת המס ניתנת בשנת 2021 על סכום המגיע עד 609 ש"ח בחודש (7% מתוך 8,700 ש"ח). הגובה המקסימלי של הטבה זו הוא 213 ש"ח לחודש (35% מתוך 609 ש"ח הם 213 ש"ח לחודש) המסתכמים בהחזר מס עד 2,556 ש"ח לשנה.

דוגמא:

ממשכורת של 15,000 ש"ח ניתן להפקיד 4.05% מהשכר שהם 608 ש"ח.

הטבת מס רווח הון על משיכת כספי פנסיה לשכירים

הטבת מס רווח הון ניתנת על כל הסכום המופרש לפנסיה, ושניתן בקצבה חודשית לאחר גיל פרישה. אין הגבלות או תקרות להטבה זו, שכן המדינה מעוניינת לעודד את משיכת כספי הפנסיה כקצבה חודשית.

סכומי חובה בהפרשות לפנסיה לעצמאים ב- 2021

חובת הפקדה לקרן פנסיה לעצמאים החלה רק ב- 1.1.17 ושיעורי ההפקדה נגזרים מהשכר הממוצע במשק, ומשתנים אתו מידי שנה. כאמור, הוחלט להקפיא ב- 2021 את עדכון השכר הממוצע במשק והוא נשאר כפי שהיה ב- 2020.
שיעורי ההפקדה ב- 2021 עומדים על:

מי שמרוויח עד 5,275.5 ש"ח לחודש (שהם מחצית השכר הממוצע במשק, כפי שנקבע על ידי ביטוח לאומי ב- 1.1.20) חייב להפקיד 4.5% מההכנסה החודשית, כלומר עד 237 ש"ח לחודש.

על סכומים מעבר ל- 5,275.5 ועד 10,762 ש"ח לחודש יש לשלם עוד 12.55% מההכנסה החודשית, כלומר עד 662 ש"ח נוספים לחודש.

אין חובת הפקדה מעבר לסכומים אלה, ולכן חובת ההפקדה המקסימלית לעצמאים עומדת על 899 ש"ח לחודש המצטברים ל- 10,762 ש"ח לשנה : 237+662=899.

מותר להפקיד סכומי כסף נוספים לפנסיה מעבר למינימום הקבוע בחוק ועד לתקרה שנקבעה בו.

איך מחשבים כמה הרוויח עצמאי: בודקים את הרווח השנתי פחות ההוצאות המותרות לניכוי מס הכנסה.

חובת ההפקדה לקרן פנסיה לוותה בשינוי הסכום שחייבים לשלם לביטוח לאומי.

פירוט על כלל חובות וזכויות פנסיה לעצמאים ושינוי סכומי ביטוח לאומי ניתן לקרוא במאמר "פנסיה חובה לעצמאים – מי חייב להפקיד וכמה בשנת 2021"

מה סכום הטבות מס לעצמאי ב-2021 על הפקדה לקרן פנסיה

החוק מעודד עצמאים להפקיד מעבר לסכום החובה שתואר למעלה. עידוד זה בא לידי ביטוי בהטבת מס הכנסה על הפקדות לקרן פנסיה עד 16.5% מהשכר של העצמאי, כל עוד הוא אינו עובר את תקרת ההכנסה השנתית שב- 2021 עומדת על 208,800 ש"ח. לכלל הזה יש כמה תנאים: 1. תקרת ההכנסה הזו היא רק למי שמוגדר כ"עמית מוטב", כלומר, מי שהפריש לפנסיה לפחות 16% מהשכר הממוצע במשק. מי שהפריש פחות, תקרת ההכנסות שלו לצורך הטבת מס נמוכה יותר. 2. אם יש לעצמאי הטבת מס מסוג "הוצאה מוכרת" על ביטוח אבדן כושר עבודה, הטבת המס על הפקדה לקרן פנסיה עומדת רק על 16% מהשכר.

16.5% של הטבת מס הכנסה מתחלקות כך:

 • 5.5% זיכוי מס: בשנת 2021 הסכום להפרשה עומד על תקרה שנתית של 11,484 ש"ח לשנה. זיכוי מס הוא בגובה 35% מהסכום שתפרישו. אם הפרשתם לזיכוי מס 10,000 ש"ח, הזיכוי עומד על 3,500 ש"ח. אם הפרשתם את מלוא ה- 11,484 ש"ח, הזיכוי יעמוד על 4,019 ש"ח.
  אם ניצלתם הטבת מס על רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה, תוכלו תקבלו הטבת זיכוי מס בגובה 5% מהשכר בלבד, כלומר תקרת ההפרשה השנתית היא 10,440 ש"ח והטבת המס היא עד 3,654 ש"ח.
 • 11% ניכוי מס: תקרת ההפקדה לניכוי מס ב- 2021 עומדת על 22,968 לכל השנה. ניכוי המס ינתן בגובה מדרגת המס שאתם אמורים לשלם וגובהו המירבי הוא 7,120 ש"ח.

מקסימום הסכום שתוכלו להפריש לקרן פנסיה ולקבל עליו הטבת מס עומד על 34,452 ש"ח ב- 2021, ומקסימום הטבת המס שתוכלו לקבל עומד על 11,139 ש"ח, למי שהפריש 16.5% מהשכר.

לעצמאים מומלץ להפקיד סכום חודשי קבוע לקרן הפנסיה, כדי לשמור על הכיסוי הביטוחי שהיא נותנת וכדי לא יאלצו בסוף השנה להפקיד בבת אחת סכום גבוה שיגדיל מיד את ההוצאות החודשיות, רק כדי למקסם את הטבת המס. הסכום החודשי אינו חייב להיות גבוה, בחרו בסכום נמוך מההכנסה השנתית המשוערת, כדי לא לעבור בטעות את תקרת ההפקדה.
טפלו בהפקדת הכספים לקרן הפנסיה מספר ימים לפני סוף שנת המס, כדי להיות בטוחים שרישום ההפקדה בקרן הפנסיה יעשה עוד בשנת המס הנוכחית.

הטבת מס רווח הון במשיכת כספי פנסיה לעצמאים

בדומה לשכירים אין מגבלה על להטבת מס רווח הון והיא קיימת על כל הסכום שהופרש לחיסכון פנסיוני, אם משיכת כספי הפנסיה נעשית כקצבה לאחר גיל פרישה.

הטבת מס לפי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה – לשכירים ועצמאים

הטבת מס לפי סע' 47 חלה בשני מקרים:

 • שכירים שחלק ממשכורתם אינו "שכר מבוטח". "שכר לא מבוטח" הוא חלק מהמשכורת שלא מפקידים ממנו לקרן פנסיה או לקופת גמל. "שכר מבוטח" כולל את שכר הבסיס, תוספות שכר על וותק, מקצועיות ותוספות אחרות וכן עמלות מכירה אישיות של העובד. עם זאת המשכורת המבוטחת אינה כוללת החזרי הוצאות, שעות נוספות, משכורת 13 ובונוסים ועוד כל מיני תשלומים נלווים המגדילים את הנטו של העובד. לפעמים פשוט מוגדר בחוזה העבודה שרק 75% מהשכר הם שכר מבוטח. במצב כזה מתוך משכורת של 20,000 ש"ח, יערכו הפקדות לקרן פנסיה וקופת גמל רק על 15,000 ש"ח מתוך המשכורת ושאר 5,000 הש"ח אינם מבוטחים. לעובד נשאר יותר כסף בנטו החודשי, אבל הצבירה לפנסיה קטנה יותר והסכום שישאר לתקופת הגמלאות מצומצם יותר.
 • שכיר שיש לו משכורת נוספת כעצמאי זכאי להפקיד לפנסיה מתוך שכרו כעצמאי.

כדאי לדעת שתקבלו הטבת מס לפי סעיף 47 גם בהפקדה לקופת גמל על שם בן הזוג או של הילדים שמעל גיל 18 ולא רק על שמכם.

תקרת ההפקדה לפי סעיף 47 משתנה לפי ההגדרה האם אתם נחשבים ל"עמית מוטב" או לא.

בשנת 2021, "עמית מוטב" הוא מי שהפקיד במסגרת השכר המבוטח (כולל הפקדות המעסיק) לפחות 1,688 ש"ח בחודש לקרן פנסיה (או קופת גמל לקצבה )- סכום שהוא 16% מהשכר הממוצע במשק.

 • "עמית מוטב" יוכל להפקיד עד 16% מהשכר הלא מבוטח/השכר כעצמאי. כשההטבה מתחלקת בין 5% זיכוי מס לפי סע' 45א (הקטנת המס ב- 5%) ו- 11% ניכוי מס לפי סע' 47 (הקטנת ההכנסה החייבת במס ב-11%. הקטנה כזו יכולה להוריד את מדרגת המס הנדרשת על השכר הלא מבוטח). הטבת מס על המשכורת הלא מבוטחת מוגבלת עד 8,700 ש"ח לחודש. כלומר, מקסימום ההטבה הוא 16% מתוך 8,700 ש"ח שמסתכמים ב- 1,392 ש"ח לחודש, בנוסף למה שהפקדתם על המשכורת המבוטחת.
 • עמית שאינו עמית מוטב: יוכל להפקיד רק 10% מהשכר הלא מבוטח/שכר כעצמאי, כשהוא מתחלק בין 5% לזיכוי מס ו- 5% לניכוי מס.
 • ההטבה של ניכוי מס תנתן רק למי שהמשכורת המבוטחת שלו נמוכה מ- 21,750 ש"ח (ב- 2021). אם מקום העבודה מפריש עבורכם על סכום משכורת גבוה מ- 21,750 ש"ח תוכלו להפקיד מהמשכורת הלא מבוטחת רק 5% עבור זיכוי מס.

בדרך כלל כדי לקבל את הטבת מס על הפקדות עבור משכורת לא מבוטחת שהופקדה עצמאית ולא באמצעות מקום העבודה, תצטרכו להגיש למס הכנסה דוח שנתי בו תפרטו את ההפקדות שביצעתם. קיימת גם דרך אחרת והיא הפקדה דרך מקום העבודה. אם אחראי השכר מסכים לבצע את ההפקדה יחד עם ההפקדות עבור המשכורת המבוטחת, הוא גם ידווח על ההפקדה למס הכנסה ותקבלו את הטבת המס ללא צורך בדוח שנתי.

קיבוע זכויות בפרישה לשכיר ועצמאי– לקבל את המקסימום מסכום הפנסיה שחסכתם

קיבוע זכויות בפרישה הוא הליך שכל אדם שהגיע לגיל הפרישה הרשמי או שמקבל קצבת פרישה לראשונה (המאוחר מבין שניהם) צריך לעבור, לא משנה אם היה שכיר או עצמאי לפני הפרישה לפנסיה. הכוונה היא למילוי טופס 161ד של מס הכנסה ושלפיו נקבעים שיעורי המס שיגבו מן הקצבה שלכם. אם קיבלתם קצבת פרישה לפני גיל הפרישה הרשמי, מומלץ שתמלאו את הטופס מיד עם הגיעכם לגיל הפרישה הרשמי.

מטרת קיבוע הזכויות היא להחליט על איזה מכספי הפנסיה ינתן פטור ממס: על הקצבה החודשית, על המשיכה ההונית במזומן או על שילוב בין שניהם, כולל פטורים מוגדלים לפי השינויים העתידיים שתוכננו לשנים הבאות. הנושא חשוב במיוחד אם יש לכם הכנסות נוספות פרט לקצבת הפנסיה ואם אתם מגישים דוח שנתי למס הכנסה שלפיו נקבעים שיעורי המס שלכם. קיבוע זכויות יכול לחסוך תשלומי מס הכנסה שנתיים בסך אלפי שקלים ומעלה. מאחר ומדובר בסכומים משמעותיים שיספקו את מחייתכם בשנות הפרישה מומלץ מאד למלא את הטופס בעזרת מומחה למיסים או רואה חשבון ולא להסתפק בעצתו של פקיד השומה.

המלצות להגדלת סכום הפנסיה בעת הפרישה

הטבות מס מועילות בצורה משמעותית להגדיל את סכום הפנסיה, אך יש עוד דרכי פעולה שיאפשרו לכם להגדיל את הפנסיה העתידית:

 • אל תמשכו את כספי הפיצויים שלכם כאשר אתם עוזבים מקום עבודה. משיכת הפיצויים מקטינה בצורה משמעותית את הסכום שנחסך עבורכם לגיל הפרישה וגם פוגעת בפטור ממסים שאתם זכאים לו: אם הפיצויים שמשכתם גבוהים מהסכום הפטור ממס לפי החוק- תשלמו מס הכנסה בעת משיכת הפיצויים ובנוסף הטבת המס הניתנת לאחר הפרישה עלולה להיפגע. אם אתם זקוקים לכסף, כדאי לבדוק אפשרות של הלוואה מקרן הפנסיה.
 • המשיכו להפקיד הפקדה מינימלית לקרן פנסיה גם בתקופות בהן אתם לא עובדים. אתם בין עבודות, בחופשה ללא תשלום או חופשת לידה? הקפידו להפקיד הפקדה מינימלית לקרן הפנסיה כדי לשמור על זכויותיכם וכדי שסכום הצבירה ימשך.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

קרא על חיסכון לפנסיה

מומלץ סופרמרקר!

riseup

התנהלות פיננסית חכמה באמצעות riseup

לדעת כמה כסף נכנס, כמה יוצא ומתי כדאי לעצור

תזרים riseup מיועד לניהול פיננסי של משקי בית

לעבור מתזרים שלילי לחיובי

לחסוך יותר כל חודש כמשפחה