השוואת פוליסות חיסכון

השוואת חיסכון מנוהל בין חברות הביטוח. המערכת מבוססת על נתונים מביטוח נט, תומכת בכל סוגי הדפדפנים ומאפשרת השוואת פוליסות חיסכון מפורטת כולל השוואת תשואות לפי תקופה, השוואה של סיכון מול תשואה, חלוקה לנכסים, דמי ניהול ויתרת נכסים. ניתן להשוות עד 4 קרנות בהשוואה מפורטת עם אפשרות יצירת גרפים להשוואה ויזואלית קלה.


שם קופה
חברה מנהלת
הנתונים מעודכנים נכון לחודש אוקטובר 2022
מיין לפי:  מדד שארפ | דמי ניהול
פוליסות חיסכון 1 עד 100 מתוך - 147
השווה
שם קופהתשואה שנה אחרונהתשואה 5 שניםמדד שארפ דמי ניהול יתרת נכסים
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מט"ח 4.52% 1.55% 0.05 0.97% 23.41
הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר 0.3% 1.2% 0.06 0.48% 329.98
הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי 0% 0% -2.3 0.31% 9536.07
הראל מסלול שיקלי טווח קצר -0.27% 0.59% -0.77 0.88% 763.49
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר -0.5% 0.16% -1.47 0.94% 156.84
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר -0.5% 0.04% -1.73 0.9% 7.68
מגדל מסלול שקלי טווח קצר -0.61% 0% -1.59 0.87% 247.60
הראל מסלול חו"ל -1.69% 19.85% 0.52 0.74% 318.24
הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה -2.74% 22.27% 0.64 0.73% 95.33
הראל מסלול אג"ח חו"ל -2.76% 7.09% 0.08 0.78% 20.07
הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות -3.59% 13.06% 0.48 0.81% 1661.45
הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה -3.61% 12% 0.37 1.2% 192.18
הראל אג"ח עד 20% מניות -3.84% 16.36% 0.51 0.8% 6384.99
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-אג"ח ממשלתיות -4.03% 7.45% 0.23 0.86% 626.86
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים- אג"ח ממשלת ישראל -4.12% 6.59% 0.18 0.85% 265.91
הראל-קרן י' חדשה -4.16% 28.01% 0.63 1% 821.74
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -בסט אינווסט-ילין לפידות - אג"ח ממשלת ישראל -4.18% 3.87% -0.03 0.87% 325.47
הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה -4.21% 16.63% 0.44 0.89% 3531.23
הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500 -4.21% 42.78% 0.59 0.69% 640.64
הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה -4.3% 20.09% 0.51 0.9% 2111.93
הראל מסלול כללי -4.68% 24.91% 0.56 0.92% 23022.35
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה -4.74% 16.69% 0.42 0.88% 1054.97
הראל מסלול לבני 60 ומעלה -4.8% 15.29% 0.42 0.74% 1522.13
הראל מסלול לגילאי 60 ומעלה -4.8% 15.29% 0.42 1.36% 246.69
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה -4.81% 14.23% 0.34 0.69% 964.80
הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה -4.9% 31.04% 0.58 0.67% 5083.34
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה -4.91% 22.83% 0.51 0% 1592.61
הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60 -4.94% 26.25% 0.54 0.77% 2794.11
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה -4.97% 9.11% 0.22 0.78% 430.10
הראל מסלול אג"ח ללא מניות -5% 6.86% 0.11 0.9% 1210.32
הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל -5.06% 0.47% -0.33 0.89% 253.75
איילון מסלול לבני 60 ומעלה -5.08% 13.85% 0.35 0.72% 49.71
מגדל - כללי -5.17% 26.05% 0.56 1.09% 33841.51
הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60 -5.22% 25.72% 0.53 0.66% 120.48
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה -5.32% 17.13% 0.42 0.62% 1818.36
הראל מסלול לבני 50 עד 60 -5.33% 20.19% 0.44 0.67% 1017.74
הראל מסלול לגילאי 50 עד 60 -5.33% 20.19% 0.44 1.92% 119.57
מגדל מסלול לבני 60 ומעלה -5.38% 16.95% 0.43 0.9% 2412.88
הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה -5.44% 26.91% 0.51 0.57% 247.17
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה -5.46% 30.38% 0.56 0.66% 4239.24
הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה -5.48% 12.3% 0.32 0% 913.78
איילון מסלול לבני 50 ומטה -5.54% 22.21% 0.46 0.63% 287.28
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה -5.57% 13.8% 0.34 1.06% 6771.56
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50-60 -5.7% 21.97% 0.45 0.89% 926.60
איילון מסלול לבני 50 עד 60 -5.83% 18.32% 0.4 0.69% 72.75
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 עד 60 -5.85% 23.27% 0.48 0.72% 1599.20
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה -5.88% 17.19% 0.4 0% 44.62
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח -5.91% 6.86% 0.09 0.98% 970.68
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי -5.99% 22.99% 0.44 0.86% 3037.18
הראל חברה לביטוח בע"מ מסלול לגילאי עד 50 -6.02% 23.38% 0.45 2.27% 46.28
הראל מסלול לבני 50 ומטה -6.02% 23.38% 0.45 0.64% 2448.03
הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה -6.04% 8% 0.12 0% 10.22
מגדל מסלול חו"ל -6.04% 8.68% 0.1 0.9% 28.98
מגדל מסלול לבני 50 עד 60 -6.09% 20.99% 0.46 0.83% 2380.35
מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות -6.18% 9.19% 0.16 1% 2800.45
מנורה-קרן י' חדשה -6.22% 22.62% 0.44 1% 10612.13
הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה -6.33% 18.75% 0.39 0% 2040.27
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות -6.39% 16.95% 0.37 0.78% 1839.94
מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל -6.54% 2.96% -0.2 1.05% 579.13
מגדל חברה לביטוח בע"מ אג"ח -6.57% 5.93% 0.01 0.85% 90.94
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל -6.61% 0.37% -0.36 0.97% 243.43
איילוןמסלול בסיסי למקבלי קצבה -6.62% 12.63% 0.28 0.83% 152.48
מגדל מסלול לבני 50 ומטה -6.62% 24.46% 0.47 0.72% 4209.29
מגדל מסלול אג"ח 25% במניות -6.65% 13.25% 0.28 0.99% 1949.22
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה -6.66% 13.76% 0.28 0.96% 2.09
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 -6.81% 10.92% 0.23 1.04% 223.02
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות -6.93% 14.53% 0.31 1.04% 201.20
הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה -6.93% 16.65% 0.3 0.92% 223.84
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי -7.03% 23.97% 0.51 0.85% 1589.10
הראל מסלול אג"ח קונצרני -7.1% 7.32% 0.09 0.87% 121.13
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50 ומטה -7.1% 23.35% 0.4 0.72% 1350.28
הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה למקבלי קצבה -7.16% 7.71% 0.08 0% 2.17
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה -7.29% 1.08% 615.34
מגדל מסלול הלכה -7.46% 15.62% 0.28 1% 658.15
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות -7.5% 42.41% 0.52 0.87% 651.14
מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה -7.51% 12.78% 0.21 0.95% 98.31
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60 -7.84% 1.09% 1125.75
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי -8.11% 0.8% 354.76
איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות -8.21% 6.11% 0.02 0.7% 25.48
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי -8.41% 17.95% 0.33 0.98% 269.58
מגדל-כללי 3 -8.71% 26.51% 0.42 1.17% 430.32
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה -8.77% 1.06% 3586.50
איילון מסלול פאסיבי מדדי מניות -9.85% 31.18% 0.38 0.72% 7.60
הראל מסלול מניות -9.95% 36.92% 0.43 0.8% 2567.78
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות -10.29% 41.71% 0.46 0.73% 1585.38
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה -10.36% 45.3% 0.49 0% 6.56
הראל מסלול פאסיבי - כללי -10.48% 6.65% 0.03 0.73% 215.74
מגדל מסלול מניות -10.52% 37.23% 0.45 1.13% 3215.46
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל -10.82% -0.38% -0.35 0.51% 143.31
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי -10.84% 16.01% 0.19 0.86% 3394.85
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות -11.14% 53.17% 0.62 0.86% 509.25
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות -11.21% 36.51% 0.39 0.9% 415.65
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות -11.49% 35.22% 0.42 0.82% 34.47
הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי -11.63% 13.39% 0.14 0.84% 22.69
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות -17.26% 24.87% 0.2 0.86% 559.52
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח קצר מועד  
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל מניות חו"ל  
הכשרה-בסט אינווסט-מניות  
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 4  
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 1  

המידע נאסף על ידי אתר ביטוח-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לפוליסת חיסכון כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לפוליסת חיסכון. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

בדיקה לשיפור ביצועי פוליסות חיסכון קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

התאם פוליסת חיסכון

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

טיפים בפוליסות חיסכון

  • כיום כשהריבית בבנק נמוכה מהאינפלציה הצפויה והכסף נעול בבנק פוליסת חיסכון מהווה אלטרנטיבה אטרקטיבית
  • פוליסת חיסכון מאפשרת השקעה באמצעות הוראת קבע או תשלום חד פעמי וכן שילוב של שניהם.
  • פוליסת חיסכון נזילה וניתנת למשיכה מלאה או חלקית, ללא הגבלה וללא תלות בתחנות יציאה מוגדרות
  • פוליסת חיסכון אפשרית במגוון מסלולי השקעה לבחירת החוסך ותנאי הפוליסה מאפשרים מעבר חופשי בין מסלול למסלול בכל עת וללא עלויות
  • דמי ניהול קבועים וידועים מראש ללא כל עמלות נוספות. אין דמי משמרת ואין עמלות קניה ומכירה. יש לשאוף לדמי הניהול הטובים ביותר
  • הטבות מיסוי - תשלום מס ריווחי הון מתבצע רק בעת פידיון הפוליסה, כלומר משיכת הכספים בפועל
  • למה כדאי לשאוף? פוליסה עם תשואה גבוה לאורך זמן, בעלת מדד שארפ גבוה ודמי ניהול נמוכים
מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי פוליסות חיסכון קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

למד על ביטוח מנהלים פוליסות חיסכון גמל והשתלמות