השוואת פוליסות חיסכון

השוואת חיסכון מנוהל בין חברות הביטוח. המערכת מבוססת על נתונים מביטוח נט, תומכת בכל סוגי הדפדפנים ומאפשרת השוואת פוליסות חיסכון מפורטת כולל השוואת תשואות לפי תקופה, השוואה של סיכון מול תשואה, חלוקה לנכסים, דמי ניהול ויתרת נכסים. ניתן להשוות עד 4 קרנות בהשוואה מפורטת עם אפשרות יצירת גרפים להשוואה ויזואלית קלה.


שם קופה
חברה מנהלת
הנתונים מעודכנים נכון לחודש פברואר 2023
מיין לפי:  מדד שארפ | דמי ניהול
פוליסות חיסכון 1 עד 100 מתוך - 137
השווה
שם קופהתשואה שנה אחרונהתשואה 5 שניםמדד שארפ דמי ניהול יתרת נכסים
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מט"ח 10.37% 8.13% 0.34 0.98% 33.51
הראל מסלול חו"ל 8.48% 27.74% 0.88 0.74% 729.93
הפניקס חברה לביטוח בע"מ אג"ח בינ"ל 8.19% 0.31% 527.52
הפניקס BlackRock כללי 6.59% 1.26% 463.61
הראל מסלול אג"ח חו"ל 6.18% 17.15% 0.6 0.79% 28.55
הפניקס BlackRock מניות חול 6% 1.25% 187.66
הראל מסלול מחקה מדד S&P 500 5.72% 0.57% 385.13
הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500 4.9% 48.62% 0.69 0.7% 764.42
מגדל מסלול חו"ל 4.74% 17.03% 0.54 0.9% 89.82
מגדל ביטוח מחקה מדד s&p 500 4.03% 1.06% 594.12
כלל חברה לביטוח בע"מ מחקה מדד S&P500 3.87% 0.68% 345.20
הפניקס חברה לביטוח בע"מ מניות חו"ל 3.1% 0.38% 90.38
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל 1.51% 12.44% 0.15 0.45% 173.61
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות בחו"ל 1.04% 40.23% 0.54 0.79% 269.40
כלל חברה לביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר 1.03% 0.62% 207.54
הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר 0.6% 1.26% -0.74 0.69% 298.13
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -שיקלי טווח קצר 0.4% 0.88% -1.12 0.8% 308.33
הראל מסלול שיקלי טווח קצר 0.36% 1.05% -1.04 0.84% 723.64
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר 0.14% 0.45% -1.73 0.86% 6.57
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר 0.02% 0.43% -1.39 0.9% 142.23
הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי 0% 0% -2.02 0.31% 9568.85
מגדל מסלול שקלי טווח קצר -0.16% 0.24% -1.44 0.89% 253.14
איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלת ישראל -1.6% 5.87% 0.15 1.01% 93.31
הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות -1.79% 9.54% 0.29 0.81% 512.77
הראל אג"ח עד 20% מניות -2.6% 15.32% 0.4 0.79% 6172.20
הראל מסלול הוני ללא אג"ח -2.8% 0.74% 366.16
כלל-אג"ח -2.87% 7.35% 0.06 1.03% 2425.55
הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה -2.87% 12.19% 0.29 0.63% 200.86
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-אג"ח ממשלתיות -3.02% 6.66% 0.02 0.87% 559.19
הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות -3.15% 11.45% 0.27 0.8% 1581.15
איי.די.איי. מסלול אג"ח -3.35% 12.85% 0.34 1% 82.06
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -בסט אינווסט-ילין לפידות - אג"ח ממשלת ישראל -3.36% 2.98% -0.24 0.86% 307.86
הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה -3.5% 12.03% 0.25 0% 931.15
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה -3.51% 13.23% 0.27 0.6% 1083.62
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה (משת) -3.51% 0.6% 191.81
הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח -3.53% 9.58% 0.13 0.82% 870.51
הראל מסלול לבני 60 ומעלה -3.78% 14.25% 0.31 0.71% 1585.61
הראל מסלול לגילאי 60 ומעלה -3.78% 14.25% 0.31 0.54% 228.92
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים- אג"ח ממשלת ישראל -3.83% 5.13% -0.16 0.86% 267.79
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה -3.88% 8.06% 0.09 0.6% 424.07
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה (משת) -3.88% 0.6% 390.44
כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות -3.92% 13.77% 0.29 1.01% 10899.03
הראל-קרן י' חדשה -4% 25.92% 0.53 1% 778.11
הראל מסלול אג"ח ללא מניות -4.08% 5.09% -0.12 0.89% 1171.85
הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה -4.14% 18.83% 0.41 0.69% 2229.18
הראל מסלול כללי -4.18% 22.94% 0.46 0.89% 22310.61
הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה -4.2% 15.61% 0.33 0.38% 3700.19
הראל מסלול לבני 50 עד 60 -4.24% 19.37% 0.38 0.67% 1113.01
הראל מסלול לגילאי 50 עד 60 -4.24% 19.37% 0.38 0.59% 124.67
הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה -4.35% 7.33% 0 0% 10.13
הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל -4.51% -1.08% -0.57 0.87% 234.74
הפניקס מסלול השקעה כללי -4.67% 30.63% 0.59 0.91% 19455.29
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי -4.77% 22.46% 0.41 0.85% 1536.72
מגדל מסלול לבני 60 ומעלה -4.78% 15.41% 0.3 0.66% 2490.05
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה -4.81% 21.81% 0.41 0% 1660.67
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה -4.85% 12.37% 0.2 0.54% 7082.22
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- אג"ח ממשלת ישראל -4.86% 0.86% 144.81
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח -4.92% 4.94% -0.09 0.96% 916.81
הראל מסלול אג"ח קונצרני -4.92% 6.96% 0.01 0.86% 140.00
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ 20/80 -5.05% 0.74% 97.38
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה -5.09% 15.44% 0.27 0% 44.50
הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה -5.12% 17.74% 0.32 0% 2091.35
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה -5.12% 15.18% 0.28 0.65% 1920.59
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות -5.18% 15.53% 0.27 0.79% 1819.99
הראל מסלול לבני 50 ומטה -5.27% 21.99% 0.38 0.65% 2531.28
הראל חברה לביטוח בע"מ מסלול לגילאי עד 50 -5.27% 21.99% 0.38 0.59% 42.13
הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60 -5.29% 24.18% 0.45 0.68% 2873.20
מגדל חברה לביטוח בע"מ אג"ח -5.31% 4.82% -0.16 0.87% 94.79
מגדל מסלול לבני 50 עד 60 -5.37% 19.6% 0.36 0.67% 2473.05
מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות -5.41% 7.23% -0.02 1% 2662.36
כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה -5.46% 11.6% 0.15 0.85% 194.51
איילון-קרן י' חדשה -5.46% 22.59% 0.43 1% 441.48
הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה -5.49% 29.12% 0.51 0.63% 5261.44
כלל-שקלי -5.56% -0.51% -0.49 1.01% 395.11
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 -5.69% 9.71% 0.1 1.05% 210.64
מנורה-קרן י' חדשה -5.71% 20.4% 0.35 0.95% 10393.29
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות -5.74% 13.24% 0.2 1.01% 188.95
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה -5.82% 11.36% 0.14 0.88% 1.47
מגדל מסלול אג"ח 25% במניות -5.83% 11.46% 0.13 0.96% 1854.34
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי -5.89% 20.04% 0.32 0.85% 2789.06
מגדל מסלול לבני 50 ומטה -5.99% 22.61% 0.37 0.68% 4185.72
כלל-כללי 2 -6.02% 26.89% 0.45 1.07% 1155.45
אי.די.אי.-כללי -6.02% 17.6% 0.27 0.84% 113.46
איילון מסלול אג"ח -6.09% 3.04% -0.26 0.82% 90.75
הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה למקבלי קצבה -6.11% 6.24% -0.05 0% 2.22
איילוןמסלול בסיסי למקבלי קצבה -6.13% 9.94% 0.08 0.61% 160.35
מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה -6.31% 10.49% 0.11 0.89% 97.34
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה -6.34% 1.06% 634.84
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי -6.36% 17.18% 0.26 0.94% 259.85
הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה -6.52% 14.31% 0.19 0.91% 219.49
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל -6.53% -2.07% -0.62 0.97% 227.40
מגדל מסלול הלכה -6.54% 13.28% 0.17 1% 664.02
איילון מסלול שקלי -6.61% -3.24% -0.57 0.48% 22.39
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות -6.61% 34.09% 0.42 0.82% 33.08
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות -6.64% 49.01% 0.57 0.85% 533.53
מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל -6.76% 0.09% -0.48 1.03% 533.03
הראל מסלול מחקה מדד תל בונד 60 -6.87% 0.55% 64.77
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60 -6.94% 1.07% 1146.51
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי -7.11% 0.8% 335.48
הראל מסלול פאסיבי - כללי -7.62% 7.39% 0.05 0.66% 211.63

המידע נאסף על ידי אתר ביטוח-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לפוליסת חיסכון כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לפוליסת חיסכון. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

בדיקה לשיפור ביצועי פוליסות חיסכון קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

התאם פוליסת חיסכון

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

טיפים בפוליסות חיסכון

  • כיום כשהריבית בבנק נמוכה מהאינפלציה הצפויה והכסף נעול בבנק פוליסת חיסכון מהווה אלטרנטיבה אטרקטיבית
  • פוליסת חיסכון מאפשרת השקעה באמצעות הוראת קבע או תשלום חד פעמי וכן שילוב של שניהם.
  • פוליסת חיסכון נזילה וניתנת למשיכה מלאה או חלקית, ללא הגבלה וללא תלות בתחנות יציאה מוגדרות
  • פוליסת חיסכון אפשרית במגוון מסלולי השקעה לבחירת החוסך ותנאי הפוליסה מאפשרים מעבר חופשי בין מסלול למסלול בכל עת וללא עלויות
  • דמי ניהול קבועים וידועים מראש ללא כל עמלות נוספות. אין דמי משמרת ואין עמלות קניה ומכירה. יש לשאוף לדמי הניהול הטובים ביותר
  • הטבות מיסוי - תשלום מס ריווחי הון מתבצע רק בעת פידיון הפוליסה, כלומר משיכת הכספים בפועל
  • למה כדאי לשאוף? פוליסה עם תשואה גבוה לאורך זמן, בעלת מדד שארפ גבוה ודמי ניהול נמוכים
מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי פוליסות חיסכון קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

למד על ביטוח מנהלים פוליסות חיסכון גמל והשתלמות