השוואת פוליסות חיסכון

השוואת חיסכון מנוהל בין חברות הביטוח. המערכת מבוססת על נתונים מביטוח נט, תומכת בכל סוגי הדפדפנים ומאפשרת השוואת פוליסות חיסכון מפורטת כולל השוואת תשואות לפי תקופה, השוואה של סיכון מול תשואה, חלוקה לנכסים, דמי ניהול ויתרת נכסים. ניתן להשוות עד 4 קרנות בהשוואה מפורטת עם אפשרות יצירת גרפים להשוואה ויזואלית קלה.


שם קופה
חברה מנהלת
הנתונים מעודכנים נכון לחודש יוני 2022
מיין לפי:  מדד שארפ | דמי ניהול
פוליסות חיסכון 1 עד 100 מתוך - 147
השווה
שם קופהתשואה שנה אחרונהתשואה 5 שניםמדד שארפ דמי ניהול יתרת נכסים
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מט"ח 1.14% 4% 0.1 0.97% 25.98
הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות 0.06% 17% 0.79 0.81% 1690.59
הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי 0% 0% -3.91 0.31% 9498.12
הראל-קרן י' חדשה -0.15% 32.74% 0.82 1% 796.40
הראל מסלול שיקלי טווח קצר -0.18% 0.91% -0.13 0.88% 823.35
הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר -0.28% 0.56% -0.35 0.48% 329.94
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר -0.34% 0.52% -0.82 0.9% 7.88
הראל מסלול כללי -0.35% 29.62% 0.74 0.92% 23086.24
הראל אג"ח עד 20% מניות -0.36% 20.61% 0.76 0.8% 6392.25
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר -0.4% 0.31% -0.94 0.94% 163.39
מגדל מסלול שקלי טווח קצר -0.51% 0.17% -1.1 0.87% 209.47
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה -0.94% 21.1% 0.61 0.88% 1090.38
הראל מסלול לבני 60 ומעלה -1.15% 19.51% 0.65 0.74% 1434.76
הראל מסלול לגילאי 60 ומעלה -1.15% 19.51% 0.65 1.36% 245.81
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-אג"ח ממשלתיות -1.24% 9.79% 0.49 0.86% 716.15
איילוןמסלול בסיסי למקבלי קצבה -1.26% 15.82% 0.47 0.83% 144.24
הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה -1.28% 19.71% 0.63 0.89% 3412.98
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה -1.29% 35.22% 0.7 0.66% 4144.63
מגדל - כללי -1.31% 30.16% 0.72 1.09% 34165.30
הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה -1.35% 23.85% 0.68 0.9% 1972.82
הראל מסלול לבני 50 עד 60 -1.38% 24.65% 0.61 0.67% 937.17
הראל מסלול לגילאי 50 עד 60 -1.38% 24.65% 0.61 1.92% 127.42
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה -1.43% 26.36% 0.65 0% 1484.80
הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה -1.49% 35.13% 0.71 0.67% 5041.83
איילון מסלול לבני 50 ומטה -1.5% 25.35% 0.58 0.63% 292.63
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה -1.53% 18.68% 0.52 0.69% 954.22
איילון מסלול לבני 60 ומעלה -1.54% 16.97% 0.51 0.72% 48.63
הראל חברה לביטוח בע"מ מסלול לגילאי עד 50 -1.6% 28.45% 0.6 2.27% 45.54
הראל מסלול לבני 50 ומטה -1.6% 28.45% 0.6 0.64% 2374.63
מגדל מסלול לבני 60 ומעלה -1.66% 20.64% 0.62 0.9% 2367.95
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים- אג"ח ממשלת ישראל -1.72% 9.33% 0.55 0.85% 271.40
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -בסט אינווסט-ילין לפידות - אג"ח ממשלת ישראל -1.77% 6.5% 0.26 0.87% 344.61
הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה -1.77% 25.79% 0.84 0.73% 83.87
הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60 -1.82% 30.11% 0.67 0.77% 2655.40
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה -1.83% 12.81% 0.43 0.78% 427.29
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50-60 -1.96% 26.61% 0.61 0.89% 916.55
הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה -1.98% 14.53% 0.54 1.2% 190.38
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה -2.01% 21.29% 0.62 0.62% 1730.49
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה -2.02% 17.26% 0.53 1.06% 6459.59
הראל מסלול אג"ח ללא מניות -2.18% 10.32% 0.39 0.9% 1254.37
מגדל מסלול לבני 50 עד 60 -2.22% 24.75% 0.61 0.83% 2265.05
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 עד 60 -2.26% 27.62% 0.63 0.72% 1476.35
איילון מסלול לבני 50 עד 60 -2.3% 21.41% 0.52 0.69% 70.29
הראל מסלול חו"ל -2.31% 26.48% 0.76 0.74% 347.27
מנורה-קרן י' חדשה -2.39% 27.32% 0.59 1% 10864.09
הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה -2.41% 16.58% 0.53 0% 903.31
הראל מסלול אג"ח חו"ל -2.47% 12.92% 0.43 0.78% 21.16
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח -2.5% 10.14% 0.3 0.98% 1024.72
הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה -2.62% 23.2% 0.55 0% 1998.51
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי -2.67% 26.36% 0.55 0.86% 3113.17
הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל -2.76% 2.9% -0.07 0.89% 268.36
מגדל מסלול לבני 50 ומטה -2.82% 28.35% 0.59 0.72% 4199.46
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50 ומטה -2.93% 28.82% 0.54 0.72% 1386.84
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 -3.12% 15.22% 0.45 1.04% 237.20
מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות -3.16% 12.69% 0.38 1% 2925.60
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה -3.19% 16.98% 0.45 0.96% 2.15
הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה -3.2% 11.85% 0.37 0% 11.37
מגדל חברה לביטוח בע"מ אג"ח -3.33% 9.62% 0.28 0.85% 91.54
מגדל מסלול אג"ח 25% במניות -3.36% 17.02% 0.46 0.99% 1989.77
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה -3.42% 20.41% 0.53 0% 43.51
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות -3.43% 18.76% 0.5 1.04% 206.54
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי -3.43% 29.12% 0.68 0.85% 1607.07
מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל -3.44% 6.4% 0.07 1.05% 606.45
הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה -3.57% 20.47% 0.45 0.92% 227.94
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל -3.65% 3.46% -0.12 0.97% 259.00
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות -3.68% 20.71% 0.53 0.78% 1751.45
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות -3.71% 47.02% 0.58 0.87% 614.39
הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500 -3.9% 48.05% 0.63 0.69% 593.28
הראל מסלול אג"ח קונצרני -3.95% 11.76% 0.3 0.87% 124.10
מגדל מסלול הלכה -4.07% 19.43% 0.41 1% 653.23
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה -4.17% 1.08% 617.78
הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה למקבלי קצבה -4.21% 11.45% 0.28 0% 2.27
הראל מסלול פאסיבי - כללי -4.21% 14.26% 0.27 0.73% 225.65
הראל מסלול מניות -4.23% 43.06% 0.52 0.8% 2473.85
איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות -4.27% 10.53% 0.25 0.7% 27.33
הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60 -4.31% 30.12% 0.72 0.66% 110.56
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60 -4.62% 1.09% 1111.74
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי -4.65% 0.8% 362.84
מגדל-כללי 3 -4.82% 31.21% 0.53 1.17% 436.36
הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה -4.97% 31.68% 0.69 0.57% 244.98
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי -5.01% 21.54% 0.47 0.98% 272.78
מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה -5.07% 16.23% 0.31 0.95% 96.83
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות -5.16% 60.77% 0.76 0.86% 511.52
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה -5.17% 1.06% 3707.36
איילון מסלול פאסיבי מדדי מניות -6.25% 36.8% 0.46 0.72% 7.63
מגדל מסלול חו"ל -6.32% 14.57% 0.35 0.9% 28.62
מגדל מסלול מניות -6.34% 42.24% 0.52 1.13% 3100.35
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה -6.49% 50.75% 0.56 0% 6.51
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות -6.54% 46.99% 0.53 0.73% 1451.96
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות -6.58% 44.5% 0.48 0.9% 400.18
הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי -7.7% 18.61% 0.29 0.84% 24.45
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות -8.49% 38.41% 0.49 0.82% 35.43
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל -9.23% 6.16% -0.08 0.51% 171.21
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי -9.47% 20.21% 0.28 0.86% 3852.04
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות -16.25% 32.43% 0.26 0.86% 591.03
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח קצר מועד  
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל מניות חו"ל  
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 4  
הכשרה-בסט אינווסט-מניות  
הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-כללי  

המידע נאסף על ידי אתר ביטוח-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לפוליסת חיסכון כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לפוליסת חיסכון. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

בדיקה לשיפור ביצועי פוליסות חיסכון קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

התאם פוליסת חיסכון

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

טיפים בפוליסות חיסכון

  • בתנאי ריבית אפסיים פוליסות חיסכון יכולות להוות אלטרנטיבה לפיקדונות ותוכניות חיסכון שמעניקים הבנקים
  • פוליסת חיסכון מאפשרת השקעה באמצעות הוראת קבע או תשלום חד פעמי וכן שילוב של שניהם.
  • פוליסת חיסכון נזילה וניתנת למשיכה מלאה או חלקית, ללא הגבלה וללא תלות בתחנות יציאה מוגדרות
  • פוליסת חיסכון אפשרית במגוון מסלולי השקעה לבחירת החוסך ותנאי הפוליסה מאפשרים מעבר חופשי בין מסלול למסלול בכל עת וללא עלויות
  • דמי ניהול קבועים וידועים מראש ללא כל עמלות נוספות. אין דמי משמרת ואין עמלות קניה ומכירה. יש לשאוף לדמי הניהול הטובים ביותר
  • הטבות מיסוי - תשלום מס ריווחי הון מתבצע רק בעת פידיון הפוליסה, כלומר משיכת הכספים בפועל
  • למה כדאי לשאוף? פוליסה עם תשואה גבוה לאורך זמן, בעלת מדד שארפ גבוה ודמי ניהול נמוכים
מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי פוליסות חיסכון קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

למד על ביטוח מנהלים פוליסות חיסכון גמל והשתלמות