הזדמנויות השקעה למשקיע כשיר

הגדרת 'משקיע כשיר' מפרידה בין המשקיע הממוצע שהוא בעל הבנה סבירה (פחות או יותר) בשוק ההון, לבין משקיע בעל הון ומומחיות ההשקעות. משקיע כשיר יקבל גישה להשקעות אלטרנטיביות והזדמנויות השקעה רבות מאלה הזמינות לציבור המשקיעים הרגיל.


הזדמנויות השקעה למשקיע כשיר

עודכן בנובמבר 2022

לצד המגוון הרחב של אפשרויות השקעה הפתוחות בפני הציבור - בשוק ההון, באמצעות קרנות נאמנות, נדל"ן ומכשירים פיננסיים אחרים - נמצא עולם נסתר של אפשרויות השקעה הפתוח לעונים על ההגדרה "משקיע כשיר" (ולצידם גם לעוד כמה ברי מזל שנחשפו להשקעות מיוחדות אלה). הגדרה זו, שנקבעה בחוק, פותחת שער להשקעות בכלים ומוצרים ייחודיים, פעמים רבות בשלבים ראשוניים של יוזמות עסקיות.

משקיע כשיר רשאי לערוך השקעות רחבות היקף בשלבים מוקדמים של עסקאות, וכן רשאי להשקיע בנכסים שאינם נסחרים בשוק ההון או בבורסה, נכסים ללא תשקיף ועוד נכסים אלטרנטיבים. מצד שני, רשות ניירות ערך מעניקה למשקיע כשיר הגנה מוגבלת יחסית להגנה שהיא מספקת למשקיעים רגילים. האם כדאי להיות משקיע כשיר? כדאי מאד, שכן כך מגיעים להשקעות שאינן פתוחות לקהל הרחב, בתנאים ייחודיים, עליהם נרחיב להלן.

לפני שנסקור את היתרונות מהם נהנה משקיע כשיר, כדאי להבין מהו משקיע כשיר בעיני החוק.

מה זה משקיע כשיר לפי הגדרת החוק?

המונח "משקיע כשיר" נמצא בשני חוקים:
א. חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 - בו תמצאו סעיפים העוסקים בהשקעות הפתוחות בפני משקיע כשיר ומשקיע רגיל.
ב. חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ובקיצור "חוק הייעוץ".

"משקיע כשיר" אינו מונח יחודי לישראל, וניתן למצוא אותו ברחבי העולם, למשל, בארה"ב קיים ה- Investor Accredited, אם כי התנאים להכרה בו שונים כמובן מאשר בארץ.

עד 2016 הגדרת "משקיע כשיר" היתה זהה בשני החוקים. אך ב- 2016 נקבעה בחוק ניירות ערך הגדרה מקלה יותר שפתחה את דלתות המשקיע הכשיר בפני אנשים נוספים. בחוק הייעוץ לא נערך שינוי דומה, ונשארה הגדרת "משקיע כשיר" הקודמת.

1. חוק ניירות ערך מלמד אותנו מי רשאי להשקיע בהשקעות אלטרנטיביות שאינן פתוחות בפני כלל המשקיעים, לפי ההגדרה המקלה מ- 2016:

"משקיע כשיר" הוא תאגיד או אדם פרטי, העונה על אחד מתנאי החוק. ב"תאגידים" הכוונה היא לבנקים, מוסדות המוגדרים כ"חברי בורסה", חברות ביטוח, קרנות הון סיכון, קופות גמל ועוד סוגי תאגידים. תוכלו למצוא את הרשימה המלאה של תאגידים המהווים "משקיע כשיר" בחוק ניירות ערך.

אז מיהו האדם שהחוק יכיר בו כ"משקיע כשיר" ויתן לו את אותן הזדמנויות שמקבלים תאגידי הענק במשק והמשקיעים מוסדיים?

זהו אדם המראה שהוא עומד באחד מהתנאים המפורטים בתוספת הראשונה של חוק ניירות ערך:

הסכומים המדוייקים הנדרשים על מנת להחשב כמשקיע כשיר מתעדכנים כל 3 שנים בהתאם למדד המחירים לצרכן.

 • המבחן הראשון הוא הבעלות על הון מספיק: בעלות על נכסים נזילים שערכם כ- 8.1 מליון ש"ח לפחות. ב- 2022 הסכום המדוייק עומד על 8,364,177 ש"ח. אם אתם עוברים סף זה - ברכותינו, הרשות רואה אתכם כמשקיע כשיר. לפני 2016 נדרשתם לסכום של 12 מליון ש"ח, כך ששינוי הדרישה בהחלט הגדיל את מספר המשקיעים הכשירים. למי שתוהה מהו נכס נזיל, החוק מפרט שכוונתו ל: "מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וני"ע הנסחרים בבורסה".
 • אם היקף ההון שלכם מצומצם יותר, מ- 2016 קיימים 2 מבחני הון נוספים. בדקו את מבחן ההכנסה המתייחס להשתכרות שלכם בשנתיים האחרונות: אם גובה הכנסתכם בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על סך של כ-1.2 מליון ש"ח לשנה (או שגובה ההכנסות של התא המשפחתי עולה על כ-1.8 מליון ש"ח) אז גם לכם מותר להצטרף למועדון האקסקלוסיבי של משקיעים מסווגים. ב- 2022 הסכומים המדוייקים הם - 1,254,627 ש"ח ליחיד ו- 1,881,940 ש"ח למשפחה.
 • אינכם עומדים בשני המבחנים הראשונים? אולי המבחן המשולב הוא הדרך עבורכם - שילוב של הון עצמי והכנסה שנתית: השווי הכולל של הנכסים הנזילים אשר בבעלותכם עולה על כ-5 מליון ש"ח וכן גובה ההכנסות שלכם בשנתיים שחלפו עולה על כ-607,000 ש"ח לשנה, או שההכנסה של התא המשפחתי כולו עולה על כ-910,000 ש"ח לשנה בשנתיים האחרונות. ב-2022 הסכומים המעודכנים הם נכסים נזילים בסך 5,227,610 ש"ח, הכנסה ליחיד בסך 627,313 ש"ח , הכנסה משפחתית בסך 940,969 ש"ח.
 • מה בדבר "ידע מיוחד" המאפשר לאדם להיות משקיע כשיר? המבחן האחרון אינו בודק כמה כסף יש לכם, אלא רמת מומחיות. החל מ- 2016 בוטלו הדרישות למספר עסקאות מינימלי בשוק ההון.
  ובכן, בהכללה, אם אתם מנהלי תיקים, יועצים או משווקי השקעות לפי חוק הייעוץ, ורוכשים בעבור עצמכם (או מנהלי תיקים הרוכשים עבור לקוח שהוא משקיע כשיר), הרי שאתם משקיע כשיר - אבל בטח כבר ידעתם זאת.

לסיכום התנאים- משקיע כשיר הוא אדם עשיר או מומחה להשקעות. לא לחינם הוא נקרא משקיע מתוחכם או משקיע מסווג.

נאמר רק בקצרה שגם מי שאינו משקיע כשיר יכול להיות אחד מבני המזל המעטים המשקיעים בהשקעה אלטרנטיבית שאינה פתוחה לציבור הרחב. חוק ניירות ערך מאפשר לפתוח השקעות המיועדות למשקיעים כשירים גם ל-35 אנשים זריזים בשנה מבין המשקיעים הרגילים. כך שאם אינכם עונים על אף אחת מההגדרות של משקיע כשיר, אך מחפשים השקעה הפתוחה רק בפניהם או שבמקרה שמעתם עליה ואתם מעוניינים להשתתף, יש סיכוי שתוכלו להשקיע בה. כמובן שלפני ההחלטה עליכם להתייעץ עם מומחה השקעות, להבין עלויות, סיכונים ותחזית לרווחים, כדי להיות ערים לכל ההיבטים הקיימים, גם כאלה שאינם גלויים לעין.

הזכרנו שבחוק הייעוץ נמצאת הגדרת "לקוח כשיר", ושהיא שונה מההגדרה בחוק ניירות ערך ונשמרו בה התנאים הנוקשים יותר שנקבעו לפני 2016. חוק הייעוץ מתייחס בעיקר לתנאים המקלים ולפטורים שמקבל מי שמייעץ למשקיע כשיר. חוק הייעוץ מתייחס למשקיע כשיר כאל אדם המבין בשוק ההון ולכן הוא זוכה לפחות הגנות מהמשקיע הרגיל: למשל, למשקיע כשיר מותר לקבל ייעוץ גם ממי שאינו יועץ השקעות מוסמך. עוד דוגמא: החוק פוטר את המייעץ למשקיע כשיר ממספר חובות ודרישות (אך בכל זאת מחייב את היועץ לעמוד בחובות בסיסיות כמו אי ניגוד עניינים, איסור קבלת טובות הנאה וכן חובת אימון וזהירות). למתעניינים, תוכלו למצוא את המידע בסע' 3 ובתוספת הראשונה לחוק הייעוץ.

האם כדאי להחשב כמשקיע כשיר?

במילה אחת - כן. בכמה מילים - אם יש לכם נטיה להשקעות והבנה בהן, מזהים סיכונים וסיכויים ולא חוששים מהם, לכו על זה. סטאטוס של משקיע כשיר חושף בפניכם אפשרויות השקעה אשר לרוב שמורות לבנקים, קרנות וכד'.

מי שיש לו הון מספיק על מנת להחשב למשקיע כשיר, אך אין לו את המומחיות או התעוזה לאיתור השקעות אלטרנטיביות בעלות פוטנציאל, או את הזמן הנדרש לניהולן, אינו צריך לוותר על ההזדמנות. קיימים כיום חברות וכן בתי השקעות המתמחים באיתור וביצירת השקעות אלטרנטיביות וניהולן למען המשקיעים הכשירים, חלקם באמצעות הקמת או רכישת קרנות השקעה אלטרנטיביות וחלקן במגוון דרכים אחרות. משקיעים סולידיים יכולים למצוא בקרנות חוב אלטרנטיביות חלופה לאגרות החוב המסורתיות, חובבי הסיכון ימצאו אינספור השקעות אחרות. כך תוכלו למצוא השקעה אלטרנטיבית טובה וכל שנשאר לכם הוא לעקוב אחרי התשואות ולהשאר עם אצבע על דופק ההשקעה.

רוצים להשקיע באפיקים שטרם נפתחו לציבור?

ודאי שאתם רוצים. המשמעות של מעמד "משקיע כשיר" היא הזדמנויות וזכות קדימה בגישה להשקעות מבוקשות. כמשקיע כשיר תחשפו להצעות כמו הנפקות פרטיות, יוזמות עסקיות חדשות, מניות במחירים מיוחדים, גיוסי הון, השקעות נדל"ן שאינן פתוחות בפני הציבור הרחב ובאופן כללי תנועו בחוגים הפרטיים והמסווגים של עולם ההשקעות, בהם הזדמנויות top secret רודפות אחריכם. כמשקיע שאינו כשיר, תוכלו באמצעות מאמץ ורדיפה אחרי מידע והזדמנויות, להפוך פה ושם לאחד מ-35 בני המזל שרשאים להשקיע למרות שאינם משקיעים כשירים, אך הדבר דומה לתחרות בין אופניים למטוס סילון.

מומחים רואים בהשקעות אלטרנטיביות ובהשקעות אקסקלוסיביות אחרות דרך להתמודד עם התנודות בשוק ההון, ולהגן על ההשקעות מפני הפסדים. איך? מכיוון שהשקעות אלה אינן חלק משוק ההון, התנודות בו בדרך כלל אינן משפיעות עליהן, או שחולפת תקופה עד שהשפעתו מגיעה אליהן (אם נשים בצד משברים גלובליים ואסונות). התוצאה היא שכאשר בשוק ההון נרשמות ירידות, השקעות אלה יכולות לשמור על ערכן ואף לעלות. רוצים דוגמא מוכרת? בשנים האחרונות רואים שגם כשהבורסה נופלת, מחירי הנדל"ן ממשיכים לעלות, לפחות למשך זמן מה.

עוד יתרון של השקעות אלטרנטיביות הוא תנודתיות נמוכה יחסית לתנודות של שוק ההון בכלל ומניות בפרט. הרישום של רווח והפסד בהשקעות אלה הוא תקופתי, והתוצאה היא תנודה איטית יותר בין רווח והפסד. אפילו אם מדובר בהשקעה המושפעת מתנודות שוק ההון, ההשפעה תראה רק לאחר זמן מה ולא מיידית. למה זה יתרון? כי כאשר שוק ההון הופך לתזזיתי או נופל, ההשקעות האלטרנטיביות מייצבות את תיק הנכסים ומאזנות אותו. החיסרון של ההשקעות האלטרנטיביות הוא שאינן סחירות ואינן נזילות - קשה לממש אותן מיידית לפי צורך ואם מתעקשים על כך עלולים לספוג הפסדים. אך מי שיש לו אורך רוח והון נזיל בצד, יוכל להנות מהתשואות והרווחים.

מספיק לחשוב על כמות החברות שההייטק הישראלי מנפיק בשנים האחרונות, ועל המחיר האטרקטיבי המוצע למשקיעים כשירים בשלבים מוקדמים של גיוס - וזה כבר נשמע מעניין.

בשלב הגיוס תוכלו לקבל מהחברה בה השקעתם הרבה יותר ממה שתוכלו לקבל ממנה בשלבים מתקדמים יותר: דמיינו מה החשיבות של 5 מליון ש"ח עבור חברת start-up שכל מה שיש לה הוא רעיון ושני יזמים. ברור שחשיבות זו פוחתת לאחר שהחברה פיתחה את המוצר והרחיבה את קהל לקוחותיה. למימון בשלבים ראשוניים יש אימפקט - וערך - רבים יותר.

לסיכום, משקיעים כשירים לא ישקיעו את כל הונם וחסכונותיהם בהשקעה שאינה פתוחה לציבור, אך הם יקחו חלק ממנו וישתמשו בהשקעה בנכסים לא סחירים לגיוון ופיזור ההשקעות שלהם, וכך יגנו על ההון שלהם מפגיעה גם במקרה של נפילות בשוק ההון. ההנחה היא שחלק מההשקעות האלטרנטיביות האלה ישתלמו ובגדול.

אימות משקיע כשיר - כרטיס הכניסה להשקעות אלטרנטיביות

על מנת לזכות במעמד זה תצטרכו להוכיח כי יש לכם את ההון או המומחיות הנדרשים. בשלב הראשון תמלאו טופס "משקיע כשיר" ("הסכמה והצהרה בעניין מעמד כ"משקיע כשיר") בו תצהירו על ההון או המומחיות שלכם. לאחר שמילאתם וחתמתם על הצהרה, תוכלו לקבל מידע על השקעות המיועדות למשקיעים מתוחכמים. הצהרה היא מסמך מצוין, אך לפני שתוכלו להצטרף בפועל להשקעה חייבים לאמת את ההצהרה באמצעות מסמכים המעידים על הון ועל הכנסות כגון אישורים מהבנק או בית ההשקעות בו מחזיק המצהיר ניירות ערך, טופס 106 על משכורת שנתית, אישורים מקרנות בהן יש לכם חשבון וכן הלאה. בדרך כלל עורך הדין, יועץ השקעות או רואה החשבון שלכם יאמת את המסמכים שתציגו לו לצד הצהרת משקיע כשיר. טופס האימות מעו"ד או רו"ח יפרט גם כיצד הם בדקו ואימתו את ההצהרה. מכאן, דרככם להפוך לחלק מקבוצה קטנה ואיכותית של משקיעים כשירים פתוחה. כחלק מקבוצה זו, אתם הופכים ללקוח מסווג הזוכה להצעות השקעה שאינן זמינות עדיין לציבור הרחב. חתמתם על טופס ההתחייבות? מעתה אתם רשאים להתחיל ולקבל הצעות שאינן נגישות לציבור: יש רבים שירצו בהון שלכם, ושדווקא החברה שלהם תזכה שתשקיעו בה.

בנוסף, משקיע כשיר צריך לתת מראש (לפני ההצטרפות להשקעה) הסכמה בכתב שיתייחסו אליו כאל משקיע כשיר ושהוא מודע למשמעויות ולהשלכות של מעמד זה. יש לחדש את ההסכמה מידי שנה, או שלא יוכל להמשיך בהשקעה. הסיבה לכך היא שרשות ניירות ערך והחוק מעניקים למשקיע כשיר הגנה חלקית בלבד, ולכן חשוב שיהיה מודע להשלכות, החיוביות יותר ופחות, של היותו משקיע כשיר. למה הכוונה? החוק מגן על כלל המשקיעים מפני השקעות מסוכנות, כך שחברות המחפשות משקיעים צריכות לעמוד בחובות מסויימים כמו פרסום תשקיף מפורט ועוד מספר רב של כללים והגנות אחרים. אבל חלק מכללים אלה לא יחולו כאשר המשקיע הוא משקיע כשיר, מתוך הנחה שמשקיע כשיר הוא בעל מספיק ידע והון כך שיוכל להבין סיכונים שאינם בטווח הסיכונים הרגיל וידע איך לנווט את דרכו ביניהם ולגוון את ההשקעות למניעת הפסדים גבוהים מידי. דוגמא טובה שנתעכב עליה היא חובת פרסום תשקיף, אלא אם מדובר במשקיע כשיר.

מה זה תשקיף ולמה לא ניתן להנפיק חברה בלעדיו

תשקיף הוא מסמך שנועד לתת לציבור הרחב מידע על חברה או תאגיד וניירות הערך שהוא מציע. אם חברה מעוניינת לצאת בהנפקה ולהציע לציבור ניירות ערך לסוגיהם, חוק ניירות ערך מחייב אותה לפרסם תשקיף ובו מידע מפורט (לפי הנדרש בחוק) שיאפשר למשקיעים להכיר את החברה ולהבין את יתרונותיה וחסרונותיה ואת הסיכונים שבהשקעה. התשקיף הוא מסמך מחייב, ההופך לרשמי לאחר שהרשות לניירות ערך בדקה ואישרה אותו. רק לאחר אישורו מותר לפרסם אותו ולהתחיל להציע מניות לציבור.

לפני שלב אישור התשקיף מותר לחברה להציג רק מידע כללי על ההשקעה שהיא מציעה: במה החברה עוסקת, איזה ניירות ערך (או פרטים כלליים אחרים על הנכס להשקעה) היא מתכוונת להציע למשקיעים, מי בעלי התפקידים בחברה ומה סכום ההשקעה מינימלי הנדרש.

השקעות אלטרנטיביות ללא תשקיף

מה מיוחד עבור משקיעים כשירים? משקיע כשיר יכול לרכוש ניירות ערך או לבצע השקעות אחרות עוד בטרם הוצג תשקיף לציבור (וכך גם 35 משקיעים רגילים בתקופה של 12 חודשים). זוהי דרך לאזן בין הצורך של חברות, start-up ואחרות, לגייס הון כאשר הן בתחילת הדרך ובין הרצון להגן על הציבור מסיכון גבוה להפסיד את כספו. הפטור ניתן למשקיעים מתוחכמים ומומחים שיכולים להעריך את סיכויי וסיכוני ההצלחה של החברה גם ללא תשקיף ויודעים לערוך חישובי רווח והפסד שימנעו מהם נזק קריטי גם אם ההשקעה כושלת. מצד שני רשות ניירות ערך מגנה באמצעות התשקיף על המשקיע הרגיל, שעלול להתפתות לעסקאות מסוכנות ולהפסיד את כל חסכונותיו. יכול להיות שתרגישו שהמדינה מגוננת מידי ומונעת מכם הזדמנויות שהייתם יודעים להתמודד איתן בדיוק כמו כל משקיע כשיר. אם זו תחושתכם - חפשו עצמאית הזדמנויות ונסו להיות חלק מאותם 35 בני מזל ראשונים שיכולים להיות חלק מההשקעה שאיתרתם.

חשוב לדעת שהיו מקרים בעבר בהם קרנות וחברות מתחו והגמישו את גבולות הגדרת 35 משקיעים רגילים בשנה והצליחו על ידי כל מיני התחכמויות להכניס יותר משקיעים מהמותר. רשות ניירות ערך הבינה את גודל הבעיה והתחילה להבהיר ולצמצם את ההגדרות ולהפעיל אכיפה, כולל אכיפה פלילית כדי למנוע מקרים כאלה. כיום תתקשו יותר למצוא חברות וקרנות שינסו לבדוק את סבלנות הרשות.

סיכוי מול סיכון - מיקסום התשואות והתנאים

לסיכון שבהשקעה בשלב ראשוני נלווה סיכוי ממשי להשיג תשואות גבוהות. משקיע כשיר נהנה מחופש לא רק במישור הפיננסי אלא מהיכולת לגבש הסכמים וחוזים ייחודיים, לבחון לעומק את הגוף נשוא ההשקעה, לנהל משא ומתן מעמדה נוחה בה אין לו כמעט מתחרים, וכך למקסם את ההשקעה. בהשקעות המיועדות למשקיע כשיר, המשקיע מקבל את הפרטים על ההשקעה ולעתים יוכל לנהל עליהם משא ומתן עצמאי ונפרד, ללא קשר לשאר המשקיעים. זה המקום בו ההבנה והמומחיות של המשקיע באות לידי ביטוי, ליצירת חוזה שימקסם את תשואותיו ויקטין את הסיכון.

פטור מבירור צרכי משקיע כשיר

חוק הייעוץ מחייב את כל מי שמעניק ייעוץ השקעות לברר מהם צורכי הלקוח ומטרותיו ולהתאים לו את ההשקעה שתענה על צרכיו. היועץ יבדוק מהו מצבו הפיננסי של הלקוח, נכסיו, חסכונותיו והשקעותיו, למה ההשקעה נועדה, תקופת ההשקעה הצפויה וכל שאר הפרטים לפיהם יוכל להעריך האם ההשקעה תתאים למשקיע.

כל זה נכון למשקיעים רגילים. משקיעים כשירים (בהתאם להגדרת חוק הייעוץ) אינם חייבים לעבור בירור צרכים. יועץ השקעות או מי שמציג את ההשקעה בפני משקיע כשיר פטור מבירור צרכי המשקיע (ומעוד מספר חובות המנויות בחוק ולא חלות במקרה של משקיע כשיר, כמו חוזה בכתב, חובת גילוי כשקיים סיכון מיוחד ועוד), כי רשות ניירות ערך מניחה שהוא מומחה ומבין מספיק כדי לדעת אם ההשקעה מתאימה לו.

עם זאת, גם משקיע כשיר יכול לערוך בירור לפני שישקיע, וצרכיו ודרישותיו יכולים להכתיב את האסטרטגיה ורמת הסיכון, ואת היקף והשתלבות ההשקעה במגוון הנכסים וההשקעות שלו. ערכו של שאלון בירור צרכים מיטיב עם תהליך ההשקעה כולו, ודאי כאשר גופים פרטיים מייסדים שיתוף פעולה הנשען על הבנה עמוקה של הלקוח והצעת ההזדמנויות העדיפות ביותר עבורו.

עולם ההשקעות האלטרנטיביות - אפשרויות השקעה ייחודיות למשקיע כשיר

"השקעה אלטרנטיבית" היא מושג כללי המקיף כל מה שאינו השקעה רגילה הפתוחה לציבור (כמו מסחר בשוק ההון, קופות גמל או דירה להשקעה), אלא השקעות לא סחירות.

בין סוגי ההשקעות האלטרנטיביות אפשר למצוא:

 • סחורה פיזית כמו זהב, נפט, מזון, חפצי אמנות ושלל מוצרים אחרים.
 • מתן הלוואות ואשראי. החל באשראי צרכני והשתתפות בהלוואות חברתיות (הלוואות p2p) דוגמת בלנדר, טריא ודומיהם, דרך אשראי עסקי והלוואות לנדל"ן.
 • השקעות נדל"ן בארץ ובחו"ל - נדל"ן מסחרי או פרטי. השקעות שונות מבטיחות סוגים שונים של תשואה - הכנסה מדמי שכירות, הכנסה מהשבחת נכסים ומכירתם, הכנסה מבניית נכס ומכירתו, הכנסה מניהול נכסים וכן הלאה. יש חברות הפונות לשוק נדל"ן יעודי כמו דיור מוגן, שכירות קצרת מועד וכד'. ברוב המקרים מדובר בהשקעות שאינן סחירות, אינן תחת פיקוח רשות ניירות ערך ומיועדות בעיקר למשקיעים כשירים.
 • השקעה בנכסים דיגיטליים (NTF), מטבעות קריפטו כמו ביטקוין ואתרי סחר באינטרנט.
 • תחום צומח הוא השקעה בחברות תשתית וחברות אנרגיה מתחדשת.
 • קרנות השקעה אלטרנטיביות לסוגיהן השונים: קרנות מתחומים שונים ועם מטרות שונות שהמשותף להן הוא העיסוק בהשקעות אלטרנטיביות ולא בהשקעות הפתוחות לציבור. במהלך השנים האחרונות קרנות ההשקעה הוכיחו את עצמן על ידי תשואות חיוביות ותנודתיות נמוכה לעומת תנודתיות שוק ההון. דוגמאות לקרנות העוסקות בהשקעות אלטרנטיביות:
  • קרן הון סיכון (VC): קרנות המאתרות חברות, בעיקר חברות start-up, הנמצאות בתחילת דרכן. הקרן מאתרת חברות מבטיחות ומפזרת ביניהן את הכספים המיועדים להשקעה. הכסף מגיע ממשקיעים מוסדיים או פרטיים (כמו משקיעים כשירים, הנקראים גם אנג'לים). בסיום תקופת ההשקעה, כאשר החברה בה השקיעו נמכרת, מקבלת הקרן חלק מהרווח והוא מתחלק בין מנהליה ובין המשקיעים.
  • קרן השקעה (PE): קרן השקעה היא גוף המאתר השקעות התואמות את מדיניות הקרן. לעתים קרובות הן יבחרו חברות בעלות פוטנציאל לאקזיט, כלומר שכבר עברו את שלב ההשקעה הראשוני וכבר יש להן מוצר ודרך ברורים. דרך הפעולה של קרנות השקעה היא גיוס כספים באמצעות משקיעים מוסדיים ופרטיים (כמו משקיעים כשירים), המתחייבים לממן ולהעביר כסף לקרן ובתמורה הם נחשבים לשותפים מוגבלים בקרן.
  • קרן גידור: קרן המתחייבת להשיג תשואה למשקיעים גם בתנאי שוק יורד. לעתים קרובות נתוני הפעילות שלהם אינם שקופים ופתוחים לציבור. סף ההשקעה המינימלי בה גבוה, וקשה להעריך את הסיכון, אך ההשקעה בה פתוחה בפני משקיעים כשירים.
  • קרנות נאמנות אלטרנטיביות שאינן סחירות.

הנה אחת הסיטואציות המגלמות הזדמנות מצויינת עבור משקיע כשיר: השקעות הון סיכון secondary. דמיינו חברה צעירה בת עשרה עובדים, שמכרה למשקיע אחזקות תמורת השקעתו. החברה צמחה משווי של מיליון לשווי של חצי מיליארד ומעשרה עובדים לארבע מאות. גיוס סקונדרי הוא שלב ביניים ייחודי בו המשקיע יכול למכור חלק מהאופציות שלו - למרות שהמוצר אינו סחיר. זו הזדמנות לרכוש סחורה שלגביה קיימת סבירות גבוהה שתניב תשואה ראויה כבר בשלב ההנפקה ואחד היתרונות של הפיכה למשקיע כשיר.

כיום בתי השקעות רבים מנצלים את הידע הרב שרכשו ופותחים גופים המיועדים לאיתור השקעות אלטרנטיביות, לעתים קרובות בתחומי הנדל"ן המניב. גופים אלה מנהלים בעצמם (או באמצעות גוף חיצוני שנבדק) את ההשקעה האלטרנטיבית וכל שנותר למשקיע הכשיר הוא להשקיע דרכן את כספו לאחר שווידא את אמיתות ההצהרות ואת רמת הסיכון.

לסיכום, גיוון התיק בהשקעות ייחודיות, הנגישות רק לפלח מסוים של משקיעים וכן בדיקה עמוקה של השקעות המוגדרות אלטרנטיביות, מאפשר למשקיעים כשירים נתיבים יחודיים לפיזור ההשקעה - בתנאים הטובים ביותר בשוק.

בדיקה לשיפור תנאי חשבון השקעות ומסחר עצמאי

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק


מנהלת השקעות

בדיקת התאמה - משקיעים כשירים

האם אני משקיע מסווג?

האם אני מתאים להשקעות אלטרנטיביות?

התנהלות פיננסית חכמה

בדיקת התאמה להשקעות אלטרנטיביות

בדוק האם אתה משקיע כשיר

בדוק פרופיל השקעה והתאמה לקרנות השקעה אלטרנטיביות