מה חשוב לדעת על תעודת זהות בנקאית

המפקחת על הבנקים מעודדת את הציבור להכיר ולהשתמש בדוח תעודת זהות בנקאית. מטרת תעודת הזהות הבנקאית היא עידוד התחרות באמצעות הקלה על אנשים פרטיים ועסקים קטנים לפנות אל הבנקים ולנהל משא ומתן על קבלת תנאים טובים יותר מאשר הנוכחיים. היא מכילה את הנתונים הפיננסיים של חשבון הבנק בצורה מרוכזת ונוחה וכך תוכלו להבין בקלות את עלויות חשבון הבנק שלכם ולהציג אותם לבנקים מתחרים כדי לקבל תנאים טובים יותר


תעודת זהות בנקאית

מהי תעודת זהות בנקאית?

תעודת זהות בנקאית היא דוח שנתי המציג מידע החל מ-- 1.1 של שנה מסוימת ועד ה- 31.12 של אותה שנה. קהל היעד של תעודת זהות בנקאית הוא לקוחות פרטיים (משקי בית) ועסקים קטנים בלבד .

למעשה, תעודת זהות בנקאית מורכבת משני דוחות: אחד מפורט ואחד מקוצר. המידע בדוח המקוצר הוא מידע סיכומי במהותו, בעוד תעודת זהות בנקאית מפורטת מוסיפה רמות פירוט לנתונים ומרחיבה אותם.

החל מ- 28.2.17 ניתן לקבל את תעודת הזהות הבנקאית של שנת 2016. המידע המוצג בה נכון ליום 31.12.16.

הדוחות מכילים מידע על נכסים והתחייבויות, פעילות שוטפת בחשבון ועלויות ניהול החשבון, כפי שהיו ביום האחרון לשנה .

כל דוח תעודת זהות בנקאית ישמר באתר הבנק למשך 3 שנים מיום פרסומו. למשל: הדוחות ל-31.12.16 יוצגו באתר הבנק מיום פרסומם ב- 28.2.17 ועד יום 27.2.20.

דוחות תעודת זהות בנקאית בנויים במבנה זהה בכל הבנקים. בתעודת זהות בנקאית של כל בנק יופיעו אותם הנתונים ובאותו מבנה וסדר שנקבעו על ידי בנק ישראל.

הדוחות מופקים כמסמך PDF מתוך חשבון הבנק שלכם המנוהל באינטרנט. הדוח המקוצר ישלח כמכתב בדואר רגיל, ללקוחות שאינם מנהלים חשבון בנק באינטרנט.

מה מכיל דוח תעודת זהות בנקאית מקוצר?

 • חלק א' – "כללי": חשוב לוודא כי הפרטים המופיעים בו נכונים . בחלק זה תראו את פרטי חשבון הבנק, כולל מספרו, סוג החשבון (סטודנט, ישיר, שכיר וכד'), האם מוגדר כמעביר משכורת ועוד פרטים על החשבון. כמו כן, חלק זה מכיל את פרטי בעל חשבון הבנק ומורשים בחשבון.
 • חלק ב' – "יתרות ביום 31.12": ודאו כי הדוח אינו מכיל פרטים שאינם מוכרים לכם. אם משהו לא ברור, לא מוכר או חסר, פנו לבנק לבדיקה . חלק זה מציג את היתרות והתחייבויות בחשבון הבנק שלכם בסוף השנה. חשוב שתבחנו אותו על כל פרטיו. תחת "יתרות" תראו סכומי יתרה בחשבון עובר ושב. תחת "התחייבויות" רואים משיכת יתר בעו"ש, כולל:
  1. משיכה מחוץ למסגרת האשראי .
  2. ניצול מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בנקאי.
  3. ערבויות עבור אנשים אחרים. נתונים נוספים בחלק ב': סכום פיקדונות וחסכונות כפי שיהיה ביום הפרעון, יתרת משכנתא, הלוואות אחרות, שווי תיק ניירות ערך, כפי שהיה בשער הסגירה ב- 31.12 של שנת הדוח, ערבויות בנקאיות וכל שאר ההתחייבויות והנכסים המנוהלים בבנק.
 • חלק ג' 1 – "פעילות בחשבון": שימו לב האם היו תקופות מינוס בבנק ומה אורכן. כמה שילמתם על ריבית כולל ריבית אוברדראפט או ריבית על הלוואות . בעקבות המידע המוצג כאן, שקלו האם לפנות לבנק בדרישה לתנאים טובים יותר, או חפשו דרכים נוספות לסגירת המינוס בבנק, מידע על כך תוכלו למצוא במאמרים "איך לצאת מהמינוס בעזרת הלוואה" ו"הלוואה לסגירת חובות ועוד הצעות ליציאה מחובות". חלק זה מתייחס לחשבון עובר ושב ולחשבון השקעות. תמצאו בו את "היתרה החודשית הממוצעת" המחושבת לפי כל היתרות בשנה חלקי 12 חודשים. "הכנסות והוצאות כתוצאה מריבית והצמדה" המתייחס הן להכנסות כמו חסכונות ופקדונות והן להוצאות כמו הלוואות. שימו לב שזו אינה ההוצאה הכוללת, אלא רק על ריבית והצמדה. "תיק ניירות ערך": סיכום שנתי של הרווח או ההפסד בתיק, המתייחס לנכסים שמומשו, דיבידנדים וריבית שהתקבלו, בניכוי העמלות ששילמתם לבנק. הסיכום אינו כולל עלויות מיסים. תצוגה גרפית: גרף של הכנסות והוצאות ברמה חודשית וגרף המפרט את התחלקות מקורות ההכנסה וההוצאות: בצד ההכנסה ניתן לראות משכורות והכנסות מתיקי השקעות, שיקים וכל הכנסה אחרת שיש לכם. בצד ההוצאות רואים הוצאה בכרטיס אשראי, שיקים, מזומן.
  חלק ג' 2 - "פיקדונות וחסכונות": לקראת תאריך נקודת יציאה של חיסכון או פיקדון, בדקו האם יש תוכנית מתאימה המעניקה ריבית גבוהה יותר והעבירו את הכסף אליה . חלק זה מפרט את רשימת החסכונות והפיקדונות כולל נקודות יציאה ומועד פרעון. כאן תמצאו את שווי החסכונות ביום האחרון של השנה. אם תרצו לדעת את השווי ביום הפרעון – בדקו בחלק ב' של הדוח.
  חלק ג' 3: אשראי: מידע סיכומי על משכנתאות, הלוואות ומסגרות אשראי. כולל כל המידע על המינוס בחשבון עובר ושב והריבית עליו. השתמשו במידע לניהול משא ומתן עם הבנק על שיפור הריביות . המידע כאן כולל מועדי שינוי ריבית, בהם ניתן לבצע פרעון מוקדם של הלוואה. מועד פרעון, בו הכסף משתחרר מהחיסכון. סכום הלוואה שנותר לתשלום ב- 31.12, כולל קרן ריבית והצמדה. תשלומים בפיגור כולל ריבית פיגורים.
  חלק ג'4: סוגי עמלות ששילמתם לבנק לפי תחומים, וכן סך כל העמלות ששילמתם השנה לבנק. אם טרם בחרתם מסלול עמלות, תוכלו להעזר במידע כדי לבחור מסלול עמלות בנקים מתאים, וכן לנהל משא ומתן על גובה העמלות שאינן במסלול . חיבור של סך העמלות וסך התשלומים על ריבית והצמדה הנמצאים בחלק ג1, מהווים את העלות הכוללת של חשבון הבנק.
 • נתוני עו"ש נוספים: ריבית על יתרה בחשבון, אם יש.

בנק ישראל השיק מדריך מפורט, שניתן להוריד למחשב גם כמסמך PDF:
דוח שנתי - "תעודת זהות" בנקאית

מה לא קיים בדוח תעודת זהות בנקאית מקוצר ומפורט?

 • כל מה שמנוהל מחוץ לחשבון הבנק שלכם, כמו: כרטיס אשראי חוץ בנקאי, תיקי ניירות ערך והשקעות המנוהלים בבתי השקעות, חברות ביטוח וכן הלאה.
 • אם אתם מנהלים חשבונות בנק בבנקים שונים – בכל אחד מהבנקים תהיה לכם תעודת זהות בנקאית נפרדת המכילה מידע המקושר לאותו חשבון בלבד. אספו את כל תעודות הזהות הבנקאיות שלכם, על מנת ליצור תמונה מלאה של הנכסים המנוהלים בבנקים.
 • מידע מפורט על משכנתאות. המידע המפורט נשלח בדוח נפרד. כמו כן, אם המשכנתא רשומה על שם שאינו זהה לשם בעל החשבון, גם המידע הסיכומי לא יוצג. למשל: אם חשבון בנק שייך לעדן עדין והמשכנתא רשומה על שם עדן ועדינה עדין, המשכנתא לא תוצג בדוח תעודת זהות בנקאית.
 • פירוט העמלות ששילמתם השנה לבנק נמצא בדוח תעודת זהות בנקאית מפורט. הדוח המקוצר מכיל רק מידע סיכומי לפי סוגי עמלות.
 • חיוב בהוצאות משפטיות על פיגור בתשלומי הלוואות.
 • דירוג אשראי. בהצעה המקורית, תעודת זהות בנקאית כללה גם דירוג אשראי. אך דרישה זו הוסרה.

מה מכיל דוח תעודת זהות בנקאית מפורט?

תעודת זהות בנקאית מפורטת מכילה מידע דומה למידע שבדוח המקוצר, אך ברמת פירוט גבוהה יותר, למשל:
רשימת כל העמלות ששילמתם לבנק במשך השנה.
פירוט עסקאות בתיק ניירות ערך.
רשימת הוראות קבע
מידע על כרטיסי אשראי בנקאיים.

איך אשתמש בדוח תעודת זהות בנקאית?

 • ודאו כי כל הנתונים המופיעים בו נכונים.
 • אם לא, פנו לבנק ותקנו את הדרוש תיקון.
 • בדקו האם אתם יכולים לשפר מסגרות אשראי, מסלולי עמלות.
 • הבינו מה המחיר שאתם משלמים על ההתחייבויות שלכם ונהלו משא ומתן כדי לקבל תנאים יותר מבחינת עמלות בנק, ריבית על מינוס בבנק וריביות אחרות על הלוואות ועל חסכונות.
 • תוכלו להשתמש בדוח כדי להציג אותו בפני בנקים אחרים, או בתי השקעות אחרים ולקבל הצעות טובות יותר עבור חשבון הבנק כולל העמלות ומסגרות האשראי שלו, עבור ניהול חשבון השקעות או עבור הלוואות .

הכדור נשלח לידיים שלכם. קיבלתם כלי להגברת התחרות, השתמשו בו כדי לשפר את תנאי חשבון הבנק שלכם.


קרא על חשבון בנק

מומלץ סופרמרקר!

riseup

התנהלות פיננסית חכמה באמצעות riseup

לדעת כמה כסף נכנס, כמה יוצא ומתי כדאי לעצור

תזרים riseup מיועד לניהול פיננסי של משקי בית

לעבור מתזרים שלילי לחיובי

לחסוך יותר כל חודש כמשפחה