השוואת ביטוח סיעודי

השוואת תוכניות ביטוח סיעודי של חברות הביטוח בישראל כולל מגדל, כלל, הראל, הפניקס, ביטוח ישיר, איילון ומנורה. באינדקס זה תוכלו להתאים ביטוח סיעודי לפי מין המבוטח, גיל המבוטח, תקופת הפיצוי, סכום הפיצוי, וסוג הפרמיה בביטוח.
תוכניות ביטוח קיימות, התוכניות המוצגות אינן משוווקות יותר ללקוחות חדשים

מיין לפי:  חברת ביטוח | מחיר
תוכניות ביטוח 1 עד 10 מתוך - 40
  הפניקס חברה לביטוחעתיר כבוד - פיצוי ל 5 שנים
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
הפניקס חברה לביטוח ביטוח סיעודי
 • תקופת המתנה 60 יום.
 • פיצוי עד ₪22000
 • תקופת תשלום הפיצוי 5 שנים
 • גיל כניסה מקסימאלי 70
כיסוי לאשפוז במוסד סיעודי או סיעוד בביתו של המבוטח לתקופה מרבית של עד 5 שנים וכל עוד המבוטח מוגדר כמבוטח סיעודי.
גיל הכניסה לביטוח סיעודי "עתיר כבוד": מגיל 25 ועד גיל 65. הפרמיה קבועה לפי גיל הכניסה

מדד השירות תשלום תביעות: 65
מדד השירות בביטוח סיעודי: 74
₪ 98.30
פרמיה לחודש


  הפניקס חברה לביטוחעתיר כבוד משלים - תקופת המתנה 3 שנים
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
הפניקס חברה לביטוח ביטוח סיעודי
 • תקופת המתנה 36 חודשים (3 שנים)
 • פיצוי עד ₪22000
 • תקופת תשלום הפיצוי כל החיים.
 • גיל כניסה מקסימאלי 70
ביטוח למקרה סיעודי המיועד למבוטחים בביטוח סיעודי בקופות החולים, ביטוחים במסגרת העבודה ופוליסות פרטיות שבהן תקופת תשלום הפיצוי הסיעודי הינה 36 חודשים ומאפשר המשך הפיצוי הסיעודי לכל החיים.
גיל הכניסה לביטוח חיים סיעודי הוא מגיל 3 ועד גיל 70.
מדד השירות תשלום תביעות: 65
מדד השירות בביטוח סיעודי: 74
₪ 77.20
פרמיה לחודש


  הפניקס חברה לביטוחעתיר כבוד משלים - תקופת המתנה 5 שנים
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
הפניקס חברה לביטוח ביטוח סיעודי
 • תקופת המתנה 60 חודשים (5 שנים)
 • פיצוי עד ₪22000
 • תקופת תשלום הפיצוי כל החיים.
 • גיל כניסה מקסימאלי 70
ביטוח למקרה סיעודי המיועד למבוטחים בביטוח סיעודי בקופות החולים, ביטוחים במסגרת העבודה ופוליסות פרטיות שבהן תקופת תשלום הפיצוי הסיעודי הינה 60 חודשים ומאפשר המשך הפיצוי הסיעודי לכל החיים.
גיל הכניסה לביטוח חיים סיעודי הוא מגיל 25 ועד גיל 65.
מדד השירות תשלום תביעות: 65
מדד השירות בביטוח סיעודי: 74
₪ 51.20
פרמיה לחודש


  מגדלדואגים למחר - פיצוי ל 5 שנים עם 45 ימי המתנה
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
מגדל ביטוח סיעודי
 • תקופת המתנה 45 יום.
 • פיצוי עד ₪20000
 • תקופת תשלום הפיצוי 5 שנים
 • גיל כניסה מקסימאלי 69
תוכנית המעניקה פיצוי חודשי במקרה בו אדם אינו יכול לבצע, בכוחות עצמו, מספר פעולות יומיומיות בסיסיות.

שיווק הפוליסה הופסק

מדד השירות תשלום תביעות: 78
מדד השירות בביטוח סיעודי: 80
₪ 94.50
פרמיה לחודש


  איילון תמיכה סיעודית פרימיום - פיצוי ל-60 חודשים
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
איילון ביטוח סיעודי
 • תקופת המתנה 60 יום
 • פיצוי עד ₪200000
 • תקופת תשלום הפיצוי 5 שנים (60 חודשים)
 • גיל כניסה מקסימאלי 75
פוליסת ביטוח סיעודי "תמיכה סיעודית פרימיום" מעניקה למבוטח פיצוי חודשי קבוע.
משך הפיצוי: 5 שנים
ניתן לרכוש תוכניות פיצוי למשך 100 חודשים או לכל החיים.
גיל כניסה: מגיל 3 ועד 75 שנים.

זכאות למוטבים לקבל השלמת גמלת סיעוד של 12 חודשים: אם המבוטח נפטר אחרי תקופת ההמתנה אך בטרם שולמו לו 12 חודשי גמלת סיעוד, והמבוטח היה בן פחות מ- 70 ושילם פרמיה במשך 36 חודשים לפחות.

שיווק הפוליסה הופסק
מדד השירות תשלום תביעות: 90
מדד השירות בביטוח סיעודי: 76
₪ 90.00
פרמיה לחודש


  מגדלדואגים למחר - פיצוי ל-3 שנים עם 45 ימי המתנה
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
מגדל ביטוח סיעודי
 • תקופת המתנה 45 ימים
 • פיצוי עד ₪20000
 • תקופת תשלום הפיצוי 3 שנים
 • גיל כניסה מקסימאלי 69
תוכנית המעניקה פיצוי חודשי במקרה בו אדם אינו יכול לבצע, בכוחות עצמו, מספר פעולות יומיומיות בסיסיות
שיווק הפוליסה הופסק

מדד השירות תשלום תביעות: 78
מדד השירות בביטוח סיעודי: 80
₪ 74.00
פרמיה לחודש


  איילון תמיכה סיעודית פרימיום - פיצוי ל-100 חודשים
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
איילון ביטוח סיעודי
 • תקופת המתנה
 • פיצוי עד ₪200000
 • תקופת תשלום הפיצוי 100 חודשים
 • גיל כניסה מקסימאלי 75
בפוליסת ביטוח סיעודי "תמיכה סיעודית פרימיום" של איילון מקבל המבוטח פיצוי חודשי קבוע.
משך הפיצוי: 100 חודשים
ניתן לרכוש תוכניות פיצוי למשך 60 חודשים (5 שנים) או לכל החיים.
גיל כניסה: מגיל 3 ועד 75 שנים.

המוטבים זכאים לקבל השלמת גמלת סיעוד של 12 חודשים: אם המבוטח נפטר אחרי תקופת ההמתנה אך בטרם שולמו לו 12 חודשי גמלת סיעוד, והמבוטח היה בן פחות מ- 70 ושילם פרמיה במשך 36 חודשים לפחות.

שיווק הפוליסה הופסק
מדד השירות תשלום תביעות: 90
מדד השירות בביטוח סיעודי: 76
₪ 110.50
פרמיה לחודש


  מגדלדואגים למחר - פיצוי לכל החיים עם 45 ימי המתנה
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
מגדל ביטוח סיעודי
 • תקופת המתנה 45 יום
 • פיצוי עד ₪20000
 • תקופת תשלום הפיצוי כל החיים
 • גיל כניסה מקסימאלי 69
תוכנית המעניקה פיצוי חודשי במקרה בו אדם אינו יכול לבצע, בכוחות עצמו, מספר פעולות יומיומיות בסיסיות.
מדד השירות תשלום תביעות: 78
מדד השירות בביטוח סיעודי: 80
₪ 127.50
פרמיה לחודש


  איילון תמיכה סיעודית פרימיום - פיצוי לכל החיים
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
איילון ביטוח סיעודי
 • תקופת המתנה 60 יום
 • פיצוי עד ₪20000
 • תקופת תשלום הפיצוי כל החיים
 • גיל כניסה מקסימאלי 75
תמיכה סיעודית פרימיום של איילון הינה תוכנית הביטוח הסיעודי המעניקה פיצוי חודשי למבוטח.
משך הפיצוי: כל החיים
ניתן לרכוש תוכניות פיצוי למשך 60 חודשים או 100 חודשים.
גיל כניסה: מגיל 3 ועד 75 שנים.

תנתן השלמת גמלת סיעוד למשך 12 חודשים: אם המבוטח נפטר אחרי תקופת ההמתנה אך לפני ששולמה לו גמלת סיעוד במשך 12 חודשים והיה בן פחות מ- 70 והיה מבוטח במשך 36 חודשים לפחות.

שיווק הפוליסה הופסק
מדד השירות תשלום תביעות: 90
מדד השירות בביטוח סיעודי: 76
₪ 126.50
פרמיה לחודש


  מגדלדואגים למחר משלים - פיצוי לכל החיים,36 חודשי המתנה
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
מגדל ביטוח סיעודי
 • תקופת המתנה 36 חודשים.
 • פיצוי עד ₪20000
 • תקופת תשלום הפיצוי כל החיים
 • גיל כניסה מקסימאלי 69
תוכנית המעניקה פיצוי חודשי במקרה בו אדם אינו יכול לבצע, בכוחות עצמו, מספר פעולות יומיומיות בסיסיות. הביטוח משלים ובעל תקופת המתנה של 3 שנים.
שיווק הפוליסה הופסק

מדד השירות תשלום תביעות: 78
מדד השירות בביטוח סיעודי: 80
₪ 62.30
פרמיה לחודש
המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח סיעודי

 • האחריות על פי חוקי מדינת ישראל למימון הטיפול בחולה סיעודי היא על משפחתו. עלות זו תעלה עד 10,000 ש"ח לטיפול בבית ועד 20,000 ש"ח לטיפול במוסד סיעודי
 • בידקו האם יש לכם ביטוח סיעודי דרך קופת החולים, מה גובה הכיסוי ומה משך תקופתו ואז תישקלו להשלים אותו במידת הצורך באמצעות ביטוח סיעודי פרטי
 • בידקו עם סוכן הביטוח איזו חברה מעניקה ערכי סילוק גבוהים יותר מה שיוביל לכדאיות גבוה יותר ברכישת הביטוח הסיעודי