איילון - תמיכה סיעודית פרימיום - פיצוי לכל החיים

תוכנית ביטוח סיעודי תמיכה סיעודית פרימיום - פיצוי לכל החיים של איילון . בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח הסיעוד כולל פירוט על הגדרת זכאות לביטוח, תקופת תשלום הפיצוי, גובה הפיצוי, גיל כניסה מקסימאלי, פיצוי לשיקום, השתתפות עצמית וכיסויים ופיצויים נוספים שחברת הביטוח מעניקה בתוכנית זו.


איילון - תמיכה סיעודית פרימיום - פיצוי לכל החיים rightCorner rightCorner
הגדרת זכאות לביטוח (ADL) מבוטח אשר מוגדר כתשוש נפש או כחולה אלצהיימר על ידי רופא מומחה או שאינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה) של לפחות 3 מתוך 6 הפעולות הבאות:
• לקום ולשכב • להתלבש ולהתפשט • להתרחץ • לאכול ולשתות • לשלוט על הסוגרים • ניידות
תקופת תשלום הפיצוי כל החיים
תקופת המתנה 60 יום
פיצוי • סכום הפיצוי לא מתקזז עם תשלומי ביטוח אחרים כגון: ביטוח לאומי, ביטוחים משלימים וביטוחים מסחריים אחרים.
• שחרור מתשלום פרמיה במהלך תקופת תשלום גמלת סיעוד ע"י החברה
• תגמול הביטוח קבוע ואינו תלוי בדבר.
פיצוי מקסימאלי ₪ 20,000.00
גיל כניסה מקסימאלי 75
סוג פרמיה פרמיה קבועה
פיצוי במקרה מוות אינו כולל פיצוי במקרה מוות
פיצוי לשיקום 80% מהוצאות שיקום בפועל, עד 6 חודשים, ועד תקרה בגובה מכפלת סכום הפיצוי החודשי ב-10.
השיקום יכלול טיפולים רפואיים או שיקומיים שרופא גריאטרי או שיקומי קבע כי ישקמו את המבוטח.
סכום זה ינתן בנוסף לסכום הפיצוי הסיעודי.
השתתפות עצמית 20% בהוצאות שיקום
כיסויים ושירותים נוספים אינו כולל כיסויים ושירותים נוספים
פרמיה חודשית בש"ח לכל 1,000 ₪ סכום ביטוח ₪ 25.30

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח סיעודי

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם