מגדל - דואגים למחר - פיצוי לכל החיים עם 45 ימי המתנה

תוכנית ביטוח סיעודי דואגים למחר - פיצוי לכל החיים עם 45 ימי המתנה של מגדל. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח הסיעוד כולל פירוט על הגדרת זכאות לביטוח, תקופת תשלום הפיצוי, גובה הפיצוי, גיל כניסה מקסימאלי, פיצוי לשיקום, השתתפות עצמית וכיסויים ופיצויים נוספים שחברת הביטוח מעניקה בתוכנית זו.


מגדל - דואגים למחר - פיצוי לכל החיים עם 45 ימי המתנה rightCorner rightCorner
הגדרת זכאות לביטוח (ADL) מבוטח הנזקק לעזרתו של אדם אחר בביצוע 3 מתוך 6 הפעולות היומיומיות הבאות:
לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים, ללכת.
תשישות נפש תחשב גם היא למצב סיעודי.
תקופת תשלום הפיצוי כל החיים
תקופת המתנה 45 יום
פיצוי • פיצוי חודשי לפי גובה הכיסוי שבחר המבוטח, בין אם המבוטח שוהה בבית או במוסד. מ- 2,000 ש"ח עד 20,000 ש"ח לחודש.
• תשלומים שיתקבלו מגורמים אחרים (כגון ביטוח לאומי) לא יקוזזו מסכום הפיצוי החודשי.
• שחרור מתשלום דמי פרמיה כל עוד המבוטח מקבל את הפיצוי החודשי.
פיצוי מקסימאלי ₪ 20,000.00
גיל כניסה מקסימאלי 69
סוג פרמיה פרמיה קבועה
פיצוי במקרה מוות אינו כולל פיצוי במקרה מוות
פיצוי לשיקום • הוצאות שיפוי לשיקום - עד 5,000 ₪ בחודש לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים.
ולאחר ששולמו פרמיות עבור 12 חודשי ביטוח לפחות. נדרשת השתתפות עצמית. שיקום כולל טיפולים רפואיים כגון פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול נפשי.
השתתפות עצמית אינו כולל השתתפות עצמית, למעט:
• 20% להוצאות שיפוי לשיקום
כיסויים ושירותים נוספים • כיסוי לילדים מגיל 3.
• סכומים מגורמים אחרים, כמו ביטוח לאומי, לא יקוזזו מסכום הפיצוי.
• לאחר ששולם הפיצוי החודשי במשך 24 חודשים, תשלם החברה פיצוי חד פעמי בגובה סכום הפיצוי החודשי של הפוליסה בגין 45 יום תקופת ההמתנה (גמלת הסיעוד חלקי 30 ימים כפול 45 ימים)
• לביטוח אין גיל סיום. ניתן להפעילו בכל גיל, כל עוד הפוליסה בתוקף.
• ערכי סילוק - זכאות לקבלת כיסוי חלקי גם במקרה של ביטול הפוליסה, בכפוף לתנאי הפוליסה.
פרמיה חודשית בש"ח לכל 1,000 ₪ סכום ביטוח ₪ 67.00

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח סיעודי

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם