מנורה ביטוח סיעודי

חברת הביטוח מנורה כוללת תוכניות ביטוח סיעודי המתאימות למגוון צרכים, בדף זה תוכל להשוות בין תוכניות ביטוח סיעודי לפי גובה הפיצוי החודשי, תקופת המתנה, גיל כניסה מקסימאלי ושאר תנאי התוכנית.
מיין לפי:  חברת ביטוח | מחיר
תוכניות ביטוח 1 עד 8 מתוך - 8
  מנורההבטחה לעתיד משלים- פיצוי לכל החיים, 36 חודשי המתנה
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
 • תקופת המתנה 36 חודשים
 • פיצוי עד ₪15000
 • תקופת תשלום הפיצוי כל החיים
 • גיל כניסה מקסימאלי 85
"סיעודית הבטחה לעתיד משלים" הינה תוכנית לביטוח סיעודי משלים המעניקה לך גמלה חודשית למימון עלויות הטיפול.
בביטוח המשלים ישולמו תגמולים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/ או שב"ן. התשלומים ישולמו לכל החיים, לאחר סיום תקופת ההמתנה בת 36 חודשים.
שיווק הפוליסה הופסק באוקטובר 2019
מדד השירות תשלום תביעות: 75
מדד השירות בביטוח סיעודי: 75
₪ 188.00
פרמיה לחודש


  מנורההבטחה לעתיד משלים- פיצוי לכל החיים, 60 חודשי המתנה
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
 • תקופת המתנה 60 חודשים
 • פיצוי עד ₪15000
 • תקופת תשלום הפיצוי כל החיים
 • גיל כניסה מקסימאלי 85
סיעודית הבטחה לעתיד משלים הינה תוכנית ביטוח סיעודי משלים, המעניקה פיצוי במצב סיעודי, מעבר לגמלה בביטוח הראשי שלך (מקופת חולים או פרטי). גמלה חודשית זו מאפשרת לממן את עלויות הטיפול במבוטח.
בביטוח המשלים ישולמו תגמולים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/ או שב"ן. התשלומים ישולמו במשך כל חיי המבוטח, לאחר סיום תקופת המתנה בת 60 חודשים.
שיווק הפוליסה הופסק באוקטובר 2019
מדד השירות תשלום תביעות: 75
מדד השירות בביטוח סיעודי: 75
₪ 115.00
פרמיה לחודש


  מנורההבטחה לעתיד - פיצוי ל 3 שנים עם 30 ימי המתנה
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
 • תקופת המתנה 30 יום
 • פיצוי עד ₪20000
 • תקופת תשלום הפיצוי 3 שנים
 • גיל כניסה מקסימאלי 85
סיעודית הבטחה לעתיד הינה תוכנית לביטוח סיעודי המעניקה עזרה במצב סיעודי. גמלה חודשית זו מאפשרת לך ולמשפחתך להמשיך לחיות בכבוד ולממן את עלויות הטיפול.
גיל ההצטרפות לביטוח מתחיל בגיל 3 ועד גיל 85.
סכום הביטוח המינימאלי למבוטח ראשי עומד על 2,500 ש"ח לחודש.
תקופת ההמתנה נקבעת בעת רכישת הפוליסה. ניתן לבחור 30, 60 או 90 ימי המתנה.
שיווק הפוליסה הופסק באוקטובר 2019
מדד השירות תשלום תביעות: 75
מדד השירות בביטוח סיעודי: 75
₪ 70.00
פרמיה לחודש


  מנורההבטחה לעתיד - פיצוי ל 5 שנים עם 30 ימי המתנה
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
 • תקופת המתנה 30 יום
 • פיצוי עד ₪20000
 • תקופת תשלום הפיצוי 5 שנים
 • גיל כניסה מקסימאלי 85
"סיעודית הבטחה לעתיד" הינה תוכנית לביטוח סיעודי המעניקה פיצוי חודשי למבוטח במצב סיעודי. גמלה חודשית זו מאפשרת להמשיך לחיות בכבוד ולממן את עלויות הטיפול.
גיל ההצטרפות לביטוח: מגיל 3 עד גיל 85.
סכום ביטוח מינימאלי של 2,500 ש"ח לחודש עבור המבוטח הראשי. ניתן להוסיף מבוטחים משניים ללא סכום פיצוי מינימלי
ניתן לבחור מסלולים בעלי תקופת המתנה הנעה בין חודש , חודשיים או 3 חודשים.
שיווק הפוליסה הופסק באוקטובר 2019
מדד השירות תשלום תביעות: 75
מדד השירות בביטוח סיעודי: 75
₪ 92.00
פרמיה לחודש


  מנורההבטחה לעתיד - פיצוי לכל החיים עם 30 ימי המתנה
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
 • תקופת המתנה 30 יום
 • פיצוי עד ₪15000
 • תקופת תשלום הפיצוי כל החיים
 • גיל כניסה מקסימאלי 85
סיעודית הבטחה לעתיד הינה תוכנית לביטוח סיעודי. גמלה חודשית זו מאפשרת לך ולמשפחתך לממן את עלויות הטיפול היקרות.
גיל כניסה לביטוח: מגיל 3 ועד 85 שנים.
סכומי הביטוח לחודש מתחילים ב- 2,500 ש"ח למבוטח ראשי.
לבחירת המבוטח: מסלולים בעלי תקופת המתנה של 30, 60 או 90 יום.
שיווק הפוליסה הופסק באוקטובר 2019
מדד השירות תשלום תביעות: 75
מדד השירות בביטוח סיעודי: 75
₪ 354.00
פרמיה לחודש


  מנורההבטחה לעתיד - פיצוי ל 3 שנים עם 60 ימי המתנה
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
 • תקופת המתנה 60 יום
 • פיצוי עד ₪20000
 • תקופת תשלום הפיצוי 3 שנים
 • גיל כניסה מקסימאלי 85
"סיעודית הבטחה לעתיד" היא ביטוח סיעודי הנותן גמלה חודשית. סכום זה מסייע לממן את עלויות הטיפול במבוטח.
גיל הצטרפות ל"סיעודית הבטחה לעתיד": מגיל 3 ועד גיל 85.
סכום הביטוח למבוטח ראשי מתחיל מ- 2,500 ש"ח לחודש.
תקופת ההמתנה נבחרת בעת הרכישה. ניתן לבחור 30, 60 או 90 ימי המתנה.
שיווק הפוליסה הופסק באוקטובר 2019
מדד השירות תשלום תביעות: 75
מדד השירות בביטוח סיעודי: 75
₪ 68.50
פרמיה לחודש


  מנורההבטחה לעתיד - פיצוי ל 5 שנים עם 60 ימי המתנה
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
 • תקופת המתנה 60 יום
 • פיצוי עד ₪20000
 • תקופת תשלום הפיצוי 5 שנים
 • גיל כניסה מקסימאלי 85
סיעודית הבטחה לעתיד הינה פוליסת ביטוח סיעודי שנועדה לסייע במצב סיעודי על ידי מתן גמלה חודשית. סכום הגמלה מאפשר לממן את עלויות הטיפול.
גיל כניסה: ניתן להצטרף מגיל 3 ועד גיל 85 שנים.
סכום הביטוח למבוטח ראשי החל מ- 2,500 ש"ח לחודש.
תקופת ההמתנה נקבעת בעת רכישת הפוליסה. המבוטח יבחר בין 30, 60 או 90 ימי המתנה.
שיווק הפוליסה הופסק באוקטובר 2019

מדד השירות תשלום תביעות: 75
מדד השירות בביטוח סיעודי: 75
₪ 91.00
פרמיה לחודש


  מנורההבטחה לעתיד - פיצוי לכל החיים עם 60 ימי המתנה
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
 • תקופת המתנה 60 יום
 • פיצוי עד ₪15000
 • תקופת תשלום הפיצוי כל החיים
 • גיל כניסה מקסימאלי 85
סיעודית הבטחה לעתיד הינה ביטוח סיעודי. המבוטח יקבל גמלה חודשית בעזרתה תוכלו לממן את עלויות הטיפול היקרות.
גיל ההצטרפות לביטוח: גיל 3 שנים ועד גיל 85.
סכום הביטוח למבוטח ראשי מתחיל מ- 2,500 ש"ח לחודש.
תקופת ההמתנה נקבעת בעת רכישת הפוליסה. ניתן לבחור 30, 60 או 90 ימי המתנה.
שיווק הפוליסה הופסק באוקטובר 2019
מדד השירות תשלום תביעות: 75
מדד השירות בביטוח סיעודי: 75
₪ 349.00
פרמיה לחודש
המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח סיעודי

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

טיפים בהשוואת ביטוח סיעודי

 • האחריות על פי חוקי מדינת ישראל למימון הטיפול בחולה סיעודי היא על משפחתו. עלות זו תעלה עד 10,000 ש"ח לטיפול בבית ועד 20,000 ש"ח לטיפול במוסד סיעודי
 • בידקו האם יש לכם ביטוח סיעודי דרך קופת החולים, מה גובה הכיסוי ומה משך תקופתו ואז תישקלו להשלים אותו במידת הצורך באמצעות ביטוח סיעודי פרטי
 • בידקו עם סוכן הביטוח איזו חברה מעניקה ערכי סילוק גבוהים יותר מה שיוביל לכדאיות גבוה יותר ברכישת הביטוח הסיעודי