ביטוח סיעודי קבוצתי והרפורמה של פברואר 2016

הרפורמה בביטוח הסיעודי הקבוצתי נועדה לתת מענה לקשישים ללא ביטוח סיעודי. מהם עיקרי הרפורמה? האם יש מגבלות על הצטרפות לביטוח סיעודי של קופות החולים? האם יש מגבלות על המעבר בין הביטוחים של קופות החולים? מהו גובה הכיסוי למבוטח? קראו על כך במאמר.


הסדרת תחום ביטוח סיעודי קבוצתי דרך קופות החולים מתקדם לקראת צורתו הסופית.

השינויים עדיין לא הושלמו, אך טיוטת התקנות מראה כי תהיה פוליסת ביטוח סיעודי אחידה לכל קופות החולים ושתנאיה יקבעו ע"י המפקח על הביטוח. כיום יש מספר גורמים המתנגדים להסדר המסתמן, בטענה שאינו מקיף דיו ואינו נותן פתרון מלא. נוכל לראות בתקופה הקרובה מה תהיה השפעתם של גורמים אלה.

מטרת הרפורמה היא לתת מענה לקשישים ללא ביטוח סיעודי, פרטי או של קופת חולים, ושאינם יכולים לרכוש פוליסה כזו בשל מחירה או בשל סירוב לבטחם. חלקם נשארו ללא ביטוח סיעודי בשל הכוונה לבטל את הביטוח הסיעודי הקבוצתי המונפק ע"י חברות הביטוח.

 • המבוטח בקופת חולים יוכל לעבור בחופשיות מביטוח סיעודי בקופת חולים אחת לביטוח סיעודי בקופת חולים אחרת, תוך שמירה על זכויות שנצברו
 • הפוליסה תכסה טיפול בבית או במוסד לתקופה של עד 5 שנים.
 • סכום הפרמיה המירבי יהיה בסביבות 300 ₪ לחודש.
 • סכום הכיסוי יהיה תלוי בסוג הטיפול – בבית או במוסד. וכן יהיה תלוי בגיל ההצטרפות של המבוטח לפוליסה. קובצות הגילאים הן: עד גיל 49, עד גיל 59 ומגיל 60 ומעלה. ככל שהגיל גבוה יותר, סכום הכיסוי יהיה נמוך יותר. הסכום למבוטח השוהה בבית יהיה בצורת פיצוי. הסכום לבוטח במוסד יהיה בצורת שיפוי (כנגד חשבוניות). הטבלה לעיל מדגימה את סכומי הכיסוי

  טיפול הצטרפות עד גיל 49 הצטרפות עד גיל 59 הצטרפות מגיל 60
  מבוטח סיעודי בבית 5,000 ₪ לחודש 4,000 ₪ לחודש 3,000 ₪ לחודש
  מבוטח סיעודי בבית עם מטפל סיעודי 5,500 ₪ לחודש 4,500 ₪ לחודש 3,500 ₪ לחודש
  מבוטח במוסד 10,000 ₪ לחודש 6,500 ₪ לחודש 4,500 ₪ לחודש

 • מי שלא היה לו ביטוח סיעודי בקופת חולים, יאלץ לעמוד בתקופת ההמתנה שתיקבע בפוליסה האחידה.

קבל הצעה לביטוח סיעודי

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

הכל על ביטוח בריאות

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק