מהו חוזה עתידי ומה השימוש בו

חוזה עתידי הוא כלי נפוץ לגידור סיכונים והקטנתם ודרך לגוון את תיק ההשקעות תוך הימנעות מהסיכון והתנודתיות שבמניות. לחוזה עתידי מספר מאפיינים ההופכים את ההשקעה בו לבטוחה יחסית, אך יש להכיר גם את הסיכונים.

מהו חוזה עתידי

מעודכן ל- 10/2022

אחד מניירות הערך הסחירים בבורסה הוא חוזה עתידי. שם נייר הערך מתאר את מהותו - זהו חוזה מכר בו המוכר והקונה מתחייבים לספק מוצר מסויים בכמות, במחיר ובמועד מכירה עתידי שנקבע בחוזה.

המחיר שנקבע בחוזה משקף את אמונת הצדדים לגבי שווי הנכס במועד המכירה. המציאות ביום המכירה תראה האם הם צדקו פחות או יותר, או האם מחיר הנכס גבוה או נמוך מהתחזית שלהם.

המהות של חוזה עתידי היא קניה של מוצר בעתיד. התנאים של החוזה נקבעים ביום חתימתו, אבל התשלום עבור המוצר והמסירה שלו מתבצעים במועד הפקיעה של החוזה.

חוזה עתידי כחלק משוק הנגזרים

הערך של חוזה עתידי נקבע לפי הערך של הנכס הנמכר בו. העובדה שערך החוזה אינו עצמאי, אלא תלוי בנכס הנמכר, משייכת את החוזים העתידיים לתחום מיוחד של ניירות ערך הנקרא "נגזרים".

שוק הנגזרים כולל בתוכו אופציות וחוזים עתידיים - שני סוגי ניירות ערך המתבססים על ערכו של נכס אחר, הנקרא "נכס בסיס" של החוזה. לדוגמא, חוזה עתידי למכירת לירה שטרלינג יקבל את ערכו לפי שער הלירה שטרלינג והתחזיות לערך המטבע ביום המכירה.

הבורסה בתל אביב מספקת נגזרים על מדדים שמטרתם להגן על המשקיע מפני תנודות המדד שמהווה את נכס הבסיס שלהם, וכן נגזרים העוסקים במט"ח ושנועדו להגן מפני תנועתיות בשער המטבע.

בעבר הבורסה בתל אביב הציעה חוזים עתידיים על מדדים: מדד ת"א 35, מדד ת"א 125 ומדד בנקים 5 ועל מט"ח - יורו או דולר. כיום שוק הנגזרים המוצע על ידי הבורסה בתל אביב כולל רק אופציות על נכסי הבסיס האלה.

ניתן לסחור בחוזים עתידיים בבורסות שונות ברחבי העולם וגם מחוץ להן.

חוזים עתידיים יכולים לעסוק במגוון רחב של מוצרים. חוזים עתידיים יכולים לעסוק בסחורות שונות, כמו בקר, שמן, תירס, זהב ועוד. עוד אפשרות היא חוזים עתידיים שעוסקים בשערי מט"ח כמו דולר או אירו וכן חוזים עתידיים על מדדים פופולריים. באופן כללי, חוזה עתידי נותן הגנה מסויימת למי שפועל בתחום מסויים מפני שינויי מחיר קיצוניים בחומרי הגלם או הסחורות להם הוא נזקק, או משינויים חדים במטבע שאתו הוא משלם או רוכש את הדרוש לו.

פוזיציות של חוזים עתידיים

כשמדברים על מסחר בבורסה, פעמים רבות שומעים את המושגים לונג (Long) ושורט (Short). בהקשר של חוזים עתידיים, לונג ושורט הן פוזיציות (עמדות) שסוחרים ומשקיעים בוחרים, בהתאם למה שהם חושבים שיקרה לשווי של מוצר בחוזה עתידי.

לונג היא פוזיציית קנייה של חוזה עתידי, ושורט היא פוזיציית מכירה של חוזה עתידי. אם אתם צופים שערך של מוצר יעלה, אתם צריכים להיות בפוזיציית לונג, לקנות חוזה ולהחזיק בו. מצד שני, אם אתם חושבים שערך של מוצר עומד לרדת, אתם צריכים להיות בפוזיציית שורט ולמכור את החוזה. אם הצלחתם לצפות את מגמת השוק בצורה נכונה, אתם תרוויחו.

לדוגמה, אם אתם חושבים שערך של זהב עומד לעלות - תתאים לכם פוזיציית לונג. כלומר, ישתלם לכם לקנות חוזה על זהב היום, כשהתעריף עבור זהב עדיין נמוך, לפני ההתייקרות שאתם חושבים שתהיה. אם המחיר של הזהב באמת יעלה כמו שציפיתם, חוזה שמבטיח למחזיק בו זהב זול יותר ממחיר השוק יהפוך למבוקש יותר. מכיוון שיהיה ביקוש לזהב במחיר אטרקטיבי, הערך של החוזה שאתם מחזיקים בו יעלה וכנראה תצליחו למכור אותו ברווח.

מצד שני, אם אתם מחזיקים בחוזה עבור מוצר שאתם חושבים שהמחיר שלו עומד לרדת, אתם בפוזיציית שורט. כדי שלא תספגו את ההפסד בגלל ירידה בערך החוזה, כדאי לכם למכור אותו בזריזות בשביל לצמצם הפסדים.

כמובן שמדובר בהימור, אף אחד לא יודע בוודאות מה יקרה בשוק ואיך יתפתחו הדברים בפועל. אם תטעו בקריאת הכיוון אליו מתקדם השוק, יכול להיות שלא תרוויחו או אפילו תאלצו למכור את החוזה העתידי שאתם מחזיקים בו בפחות ממה שקניתם אותו.

סוגים של חוזים עתידיים

סוגים שונים של חוזים עתידיים נועדו לתת מענה למטרות שונות. חוזים עתידיים מתחלקים לשני סוגים: Future ו- Forward.

חוזה עתידי - Future

זהו חוזה סטנדרטי שמורכב מתנאי חוזה הקיימים בכל חוזה מכר. התנאים כוללים את סוג המוצר שנמכר, מחירו, מועד ביצוע החוזה ועוד. חוזה עתידי מסוג Future נסחר בבורסה. בבורסות העולם ניתן לסחור בו 23 שעות ביממה.

תנאים סטנדרטים לדוגמא:

תקופת החוזה - הבורסה תנפיק בקביעות חוזים עתידיים על נכס בסיס מסויים (למשל היורו) שתקופת המכר שלהם היא שבועיים, חודש, חצי שנה או שנה. אם היא תחליט שיש צורך בעוד תקופה, היא תנפיק בקביעות חוזים עם התקופה החדשה, למשל שנתיים. היא לא תנפיק תקופות חד פעמיות לחוזה עתידי, כמו חוזה הפתעה ל- 12 ימים, או חוזה אחר ל-18 ימים. גם הצדדים לא יכולים לבקש תקופה שנוחה להם. הם צריכים לבחור מבין התקופות שהבורסה מציעה.

כמויות נכס בסיס - נכס הבסיס יוצע ביחידות ומידות קבועות. למשל: כל החוזים העתידיים על אתנול יהיו במידות של גלון ובכמות של 10,000, ובהתאם המחיר המוצע בחוזה יהיה לפי הערך של 10,000 גלונים של אתנול. עוד דוגמא: זהב ימדד באונקיות, והמחיר יהיה תמיד עבור 100 אונקיות זהב, או מחיר קקאו שנקבע לפי 10 טון.

קביעת המחיר - המחיר מתבסס על מחיר העסקאות האחרונות בנכס הבסיס.

לסיכום: הבורסה מציעה לכל דורש חוזים אחידים המכילים בדיוק את אותם תנאים לנכס בסיס מסויים ללא אפשרות לשנות אותם ושבהם אין התייחסות לרצון הצדדים. אם החוזה נראה לך, תשקיע בו.

חוזים עתידיים מסוג Future נסחרים בין צדדים שלא מכירים אחד את השני, בדומה לניירות ערך אחרים בבורסה. נכסי הבסיס בחוזי Future הם מדדים ומט"ח, וכן סחורות מסוגים שונים וניירות ערך.

אחד היתרונות הבולטים של חוזה Future הוא הבטחונות הנדרשים מהצדדים. כתנאי לקיומו של חוזה Future ובתור עירבון לביצוע שלו, הבורסה מחייבת את הצדדים לחוזה להפקיד בטחונות, הנקראים margin. גובה ה-margin נקבע על ידי הבורסה והוא מהווה כ-5% עד 20% מערך החוזה. זו כל ההשקעה הנדרשת מהמשקיע עד ליום מימוש החוזה. בצורה הזו למי שמתקשר בחוזה כזה, יש ערובה לכך שכל הצדדים בחוזה יעמדו בהתחייבויות שלהם. עוד יתרון של הבטחונות הוא המינוף - המשקיע מספק רק את סכום הבטחונות בתמורה לחוזה שערכו גבוה פי כמה. הבורסה בודקת מידי יום את הערך מול המחיר המקורי (שיטת MTM- Mark To Market). השיטה הזו פועלת לפי התקזזות יומית על רווח או הפסד שהתרחשו באותו יום בהקשר לכל חוזה. זאת אומרת, בודקים בכל יום מהו ההפרש בין מחיר הבסיס של חוזה עתידי למחיר שלו בזמן סגירת המסחר. גובה ההפרש בין שני הנתונים יהיה סכום העסקה שנרשמת על החוזה בסוף אותו יום.

לדוגמה, אם מחיר הבסיס של חוזה עתידי הוא 1,000 ש"ח ובסגירה של יום מסחר מסוים המחיר שלו היה 1,100 ש"ח, סכום הסליקה יהיה 100 ש"ח.

אם מצטבר הפסד הבורסה תדרוש מהצדדים הגדלת בטחונות. הצדדים יאלצו להגדיל את הבטחונות או למכור את החוזה - כולו או חלקו - ולספוג את ההפסד. הבטחונות נשמרים במסלקת הבורסה.

יתרון נוסף של חוזי Future הוא העמלות הנמוכות. זאת מכיוון שהוא נסחר ישירות בבורסה ללא גורמים מתווכים.

הסחירות הגבוהה של חוזי Future ושיטת MTM הופכת אותם לכלי נוח ליצירת רווחים. רוב המחזיקים בהם לא מתכוונים לשמור אותם עד ליום מימוש החוזה, אלא סוחרים בהם במהלך התקופה בה הם פעילים.

דוגמא לחוזה עתידי מסוג Future- חוזה על מדד S&P500, או חוזה עתידי על נאסדק. משקיע שרכש מניות המשתייכות למדד מסויים וחושש שהמדד ירד, יכול לרכוש חוזה עתידי עליו כדי להקטין את הסיכון.

חוזים עתידיים Mini או Micro

קיימים חוזי mini המיועדים לסוחרים ומשקיעים קטנים, בהם כמות נכס הבסיס, וכתוצאה מכך גם מחיר החוזה נמוכים יותר. למשל: חוזה Future רגיל על זהב מתייחס ל- 100 אונקיות זהב, בעוד חוזה mini מכיל רק 33.3 אונקיות זהב ומחירו נמוך בהתאם.
בחוזי mini העמלות בדרך כלל גבוהות יותר, וצריך לבחון אם הם משתלמים בסופו של דבר.

חוזה עתידי - Forward

זהו חוזה שהתנאים בו נקבעים בהתאמה אישית בין הצדדים לחוזה. חוזה Forward הוא סוג החוזה שכולם מכירים - שני הצדדים מסכימים ביניהם על התנאים והחוזה משקף את ההסכמות ביניהם. חוזי Forward שונים זה מזה, ותנאים כמו סוג הנכס, הכמויות ממנו, המחיר ומשך החוזה יהיו יחודיים ולפי רצון הצדדים.

חוזים כאלו נסחרים בין שני צדדים שמכירים אחד את השני (בניגוד לחוזה Future). הצדדים למסחר בחוזים הם בדרך כלל שני גופים פיננסיים, או בנק ולקוח שלו.

חוזים מסוג Forward אינם סחירים ולכן לא נסחרים בבורסה. אלא בחדרי עסקאות בנקים (OCT) ודורשים הפקדה של ביטחונות שגובהם כ- 10% מכלל העסקה שבחוזה. הבטחונות יופקדו בבנק.

נכס הבסיס של חוזה Forward יכול להיות כל סוג של נכס, אבל בדרך כלל מדובר במט"ח וריביות ומטרתו לגדר סיכוני תנודה בשער המט"ח עבור גורמים החשופים לסיכוני מט"ח, כמו בעסקי יבוא ויצוא, תשלום משכורות במט"ח, קיום התחייבויות או נכסים במט"ח.

עסקאות Swap

עסקת החלף, או באנגלית Swap, היא עסקה בה שני צדדים מסכימים להחליף ביניהם נכס פיננסי כלשהו במועד עתידי מוסכם מראש. עסקאות Swap בדרך כלל עוסקות בהחלפת מט"ח וריביות. למשל, כאשר לכל אחד מהצדדים יש חוב עם ריבית, וכל צד מאמין שהריבית של האחר תהיה יותר אטרקטיבית בעתיד, הם יכולים ליצור הסכם swap להחלפת הריביות שלהם. קיימות עסקאות swap גם על סחורות או אינפלציה.

מי משקיע בחוזים עתידיים בבורסה

רוב המשקיעים בחוזים עתידיים מסוג Future לא מתכוונים להחזיק בהם במועד המימוש ולספק בפועל את הסחורה או התשלום, אלא מטרתם היא לקנות ולמכור את החוזה במהלך חייו ולהרוויח מהתנודות בערך שלו. משקיעים אלה מתחלקים לשני סוגים עיקריים:

חוזה עתידי לגידור סיכונים

מי שחושש מתנודתיות בתחום השקעה מסויים ושתנודות אלה יגרמו לו להפסד, יכול לגדר את ההפסד על ידי רכישת חוזים עתידיים בתחום זה. מחיר החוזה העתידי נקבע לפי העסקאות האחרונות שהיו בנכס הבסיס לפני יצירת החוזה העתידי, ולכן מחיר נכס הבסיס בחוזה העתידי לא יושפע מהתנודות הצפויות במחירו וינטרל במידת מה את הסיכון. מסיבה זו משקיעים מוסדיים רבים רוכשים חוזים עתידיים. משקיעים מוסדיים גם משתמשים לעתים בחוזים עתידיים כדי להימנע מחשיפה למניות למשך זמן מה.

לדוגמה, חברה שמייצרת חטיפים שעשויים מתירס אשר מתכננת את חידוש המלאי וההוצאות שלה לרבעון הבא. החברה חושבת שצפויה עליה במחירי התירס, מה שיכול לפגוע ברווחיות שלה, כי היא תוציא יותר כסף על חומרי גלם.

כדי להפחית מהסיכון הזה, אותה חברה מחליטה לרכוש חוזה עתידי על תירס שמועד המימוש שלו הוא ברבעון הבא. המחיר של התירס נקבע עכשיו, בהתאם למחיר הנוכחי בשוק ולפני העלייה שהחברה חוששת ממנה. האספקה של התירס והתשלום עבורו יבוצעו במועד מימוש החוזה, ברבעון הבא.

בצורה הזו החברה גם קיבלה את התירס במחיר טוב יותר (בהנחה שמחירי התירס באמת יעלו) וגם היא תקבל את התירס ברבעון הבא, כשהיא תצטרך אותו בשביל לייצר עוד סחורה.

באופן כללי, גידור סיכונים על ידי חוזי Future הוא פחות יעיל ומדוייק מגידור באמצעות חוזי Forward. יש חשיבות גם למועדים - אם מאמינים שהמחיר יעלה ברבעון הבא, קניית חוזה עתידי שמימושו חל בעוד חודש לא באמת תגדר את הסיכון, ואפילו עשויה לגרור הפסדים.

סחר בחוזה עתידי למטרות רווח

סוג אחר של סוחרים בחוזים עתידיים הם ספקולנטים- סוחרים המנסים ליצור רווח גבוה מיידי. סוחרים כאלו לא מנסים לצמצם סיכונים, יש להם מטרה אחרת והיא להרוויח כסף. אלו יכולים להיות משקיעים פרטיים או מוסדיים בשוק ההון, שצופים שינויים במחירים של נכס כלשהו ורוצים לנצל את המצב לטובתם.

סוחרים כאלו מנסים לנחש לאן מתקדם השוק ובהתאם למה שהם חושבים שיהיה, הם מחליטים אם כדאי להם למכור או לקנות חוזה עתידי. כמו שהסברנו, מכירה של חוזה עתידי תיעשה על ידי מי שחושב שמחיר של נכס ירד בעתיד, וקנייה של חוזה עתידי תיעשה על ידי מי שחושב שמחיר הנכס יעלה.

למשל, אם מוצר כלשהו חווה ירידת מחיר גבוהה, אך הספקולנט מאמין שהיא זמנית, הוא ירכוש מייד חוזה עתידי על המוצר בתקווה שמחירו יעלה שוב. למשל, בתקופות בהן מחיר הנפט צונח.

תמחור חוזה עתידי

מחירים של חוזים עתידיים נקבעים בהתאם לסוג החוזה. באופן כללי, מחיר של חוזה עתידי צריך לשקף כמה יהיה שווה הנכס בו עוסק החוזה במועד הפקיעה של החוזה העתידי.

יש נוסחה המשמשת לחישוב ערך החוזה, ונדגים אותה על חוזה Future, למרות שהיא נכונה לכל סוג של חוזה עתידי.

חוזה עתידי מסוג Future: מחיר נכס הבסיס שנקבע בחוזה הוא לפי מחירו בזמן כתיבת החוזה (בהתאם למחירו בעסקאות האחרונות על הנכס). בעיקרון המחיר (מסומן כ-F) צריך להתייחס למחיר נכס הבסיס (מסומן S) כפול מספר היחידות ממנו שהובטחו בחוזה, כמו 5 טון או 70 ק"ג (שנקרא "מכפיל" ומסומן M). לסכום זה מוסיפים הכנסות הנובעות מאחזקת הנכס (למשל, דיבידנדים או קופונים שמקבלים במשך התקופה), ומסכום זה מחסירים את עלויות אחזקתו (אם יש כאלה) עד מועד מימוש החוזה (מועד הכתיבה ומועד המימוש מסומנים כ- T). אם נכס הבסיס הוא ריבית או מט"ח, הריבית תסומן כ- R, ויש להתייחס אליה בחישוב.

ערכו של החוזה הוא ההפרש בין מחיר נכס הבסיס ביום מימוש החוזה ובין מחיר נכס הבסיס הרשום בחוזה.

חוזה עתידי מסוג Forward: המחיר של החוזה העתידי מתייחס להפרש הריבית בין שני שערי המטבע - שקל והמט"ח הרצוי. מחיר החוזה נקבע על ידי הצדדים ביום כתיבתו ונשאר ללא שינוי עד יום המימוש. בניגוד לחוזה Future בו הערך משתנה מידי יום בשל התחשבנות MTM.

כאשר שערי הריבית קבועים - ערך של חוזה Future ושל חוזה Forward בעלי תנאים דומים, יהיה דומה ביום הפקיעה. אך כאשר שערי ריבית משתנים במשך תקופת החוזה, חוזה Future יראה תנודתיות רבה יותר ויכול להרוויח או להפסיד יותר מחוזה Forward.

חוזה עתידי בעסקת Swap: גם במקרה הזה המחיר של החוזה העתידי נקבע על ידי הצדדים.

מימוש חוזה עתידי

לחוזים עתידיים, מכל סוג, יש מועד מימוש, בו הצדדים ימלאו את התחייבותם. ההתחייבות תבוצע על ידי מסירה פיזית או כספית.

בחוזי Future מועדי הפקיעה הם אחידים וקבועים. בחוזי Forward ו- Swap מועד המימוש הוא כפי שהצדדים לחוזה קבעו ונרשם בחוזה.

כשמתבצעת עסקה במהלך חיי חוזה עתידי, הקונה אינו צריך לשלם את מחיר נכס הבסיס שבחוזה, כי המועד טרם הגיע, אך נדרש להפקיד את ה- margin שהבורסה קבעה עבורו.

משקיעים בבורסה שמטרתם להרוויח מחוזה עתידי בדרך כלל לא יחזיקו בו עד מועד המימוש, אלא ימכרו אותו קודם.

חוזים עתידיים נפוצים בבורסות בעולם

מסחר בחוזים עתידיים נפוץ בכל העולם, כולל בורסות מובילות כמו CME בשיקגו, Euronext באירופה, LIFFE בלונדון וגם TOCOM ביפן.

כשמדובר בסחורות, החוזים העתידיים הנפוצים ביותר בחו"ל הם על נפט, תירס, גז טבעי, פולי סויה וזהב. בנוסף, נפוצים גם חוזים עתידיים על מדדים ידועים שרבים משקיעים בהם כמו S&P500.

אם תרצו לסחור בחוזים עתידיים, תוכלו להתחיל בזהירות:

  1. בוחרים חוזה עתידי שנראה מבטיח, למשל על מדד מוכר כמו מדד S&P500 או NASDAQ100 כמובן שיש לערוך מחקר מקדים.
  2. כדאי לקבוע פקודות הגנה שיעצרו הפסדים לפני שיהיו גבוהים מידי.

ונוהגים לפי הכלל הנכון לכל מסחר שוק ההון - תמיד יש תנודות ואין הבטחה לרווח.

איך מתחילים לסחור בחוזים עתידיים

מחזיקים בחשבון מסחר המאפשר מסחר בנגזרים, כולל חוזים עתידיים. שימו לב שלא כל בית השקעות מציע אפשרות של מסחר בחוזים עתידיים, ואם אתם מעוניינים להשקיע בהם, זו שאלה שתהיו חייבים לשאול.

חשבון מסחר והשקעות יאפשר מסחר בחוזי Future, שזמינים כיום בבורסות ברחבי העולם.

מי שמעוניין במסחר בחוזי Forward צריך לבחור מוסד פיננסי הגון ואמין ולפעול דרך ברוקר אמריקאי העובד איתו.

בדיקה לשיפור תנאי חשבון השקעות ומסחר עצמאי

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

קבל הצעה לפתיחת חשבון

חשבון מסחר עצמאי בעמלות משתלמות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור תנאי חשבון השקעות ומסחר עצמאי

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

עוד על השקעות ושוק ההון