תקרות הפקדה וסכומים לשנת 2024

שנת 2024 כבר כאן וזהו הזמן המתאים לחישוב סכום ההפקדה לקופת גמל או קרן פנסיה עבורו שכירים ועצמאים מקבלים הטבת מס הכנסה. הטבות מס ניתנות למפקידים במהלך שנת המס, לכן אל תשכחו לבצע הפקדות לקופת גמל לכל המאוחר במהלך דצמבר 2024.

הטבות מס סעיף 45

עודכן באפריל 2024

סכומים ותקרות הפקדה לשכירים

קרנות פנסיה וקופות גמל - תקרות וסכומים

סוג תקרה לחודש לשנה הערות
תקרת "משכורת מבוטחת" להפקדה לקרן פנסיה 9,700 ש"ח תקרת המשכורת שהפקדה מתוכה מזכה בהטבת מס
תקרת "משכורת לא מבוטחת" להפקדה לקופת גמל עצמאית 9,700 ש"ח תקרת המשכורת שהפקדה מתוכה מזכה בהטבת מס
תקרת שכר מבוטח לצורך הפקדה משכר לא מבוטח (סע' 47) 24,250 ש"ח מי שמשכורתו המבוטחת עולה על התקרה, לא זכאי להטבת מס בהפקדה מתוך שכר לא מבוטח
תקרת הפקדה לזיכוי מס – 7% מהמשכורת 679 ש"ח 35% זיכוי מס - עד 237.65 ש"ח לחודש
תקרת הפקדת פיצויים שפטורה ממס בעת ההפקדה 3,457 ש"ח 8.33% מתוך 41,500 ש"ח
תקרת שכר שהפקדת מעסיק (7.5%) מתוכו לא תחייב את העובד בתשלום מס 31,340 ש"ח עד 7.5% הפקדה מתוך משכורת המגיעה לפעמיים וחצי השכר הממוצע במשק
שכיר בעל שליטה – תקרת ההפקדה לפיצויים בקופת גמל שתחשב כהוצאה מוכרת 1,145.8 ש"ח 13,750 ש"ח
עמית מוטב – שכיר שסך ההפקדות על שמו (מעסיק ועובד) הן לפחות 16% מהשכר הממוצע במשק 2005.76 ש"ח 24,069 ש"ח על 4,863 ש"ח מתוכם אין הטבת מס.
12,804 ש"ח מתוכם זכאים לניכוי מס
6,402 ש"ח זכאים לזיכוי מס

קרנות השתלמות - תקרות וסכומים

לחודש
תקרת משכורת שהפקדה מתוכה פטורה ממס בעת ההפקדה 15,712 ש"ח
הפקדת מעסיק עד 7.5% מהמשכורת הקובעת לצורך הפקדות פנסיוניות
הפקדת עובד – לפחות שליש מהפקדת המעסיק (מותר להפקיד יותר) עד 2.5% מהמשכורת הקובעת

סכומים ותקרות הפקדה לעצמאים

תקרות וסכומים בקרנות פנסיה וקופות גמל לעצמאים

לחודש לשנה הערות
עמית מוטב – מי שהפקיד 16% מהשכר הממוצע במשק.
הבדל בהטבות מס בין עמית מוטב ושאינו מוטב קיים במשכורת שנתית מעל 164,400 ש"ח
אין הגבלה עד התקרה השנתית 24,069 ש"ח על 4,863 מתוכם אין הטבת מס.
12,804 ש"ח מתוכם זכאים לניכוי מס
6,402 זכאים לזיכוי מס
תקרת הכנסה מזכה לעמית מוטב אין הגבלה עד התקרה השנתית 232,800 ש"ח תקרת שכר שהפקדה מתוכו מזכה בהטבת מס
תקרת הפקדה לניכוי מס לפי סע' 47– 11% מההכנסה המזכה אין הגבלה עד התקרה השנתית 25,608 ש"ח לעמית מוטב
תקרת הפקדה לזיכוי מס לפי סע' 45א– 5.5% מההכנסה המזכה או 5% למי שזוכה על ביטוח אכ"ע אין הגבלה עד התקרה השנתית 12,804 ש"ח לעמית מוטב.
הזיכוי הוא על 35% מההפקדה, עד 4481.4 ש"ח

תקרות וסכומים בקרנות השתלמות לעצמאים

לחודש לשנה הערות
תקרת ההכנסה להפקדה פטורה ממס הכנסה אין הגבלה עד התקרה השנתית 293,397 ש"ח
תקרת הפקדה פטורה ממס הכנסה- עד 4.5% מהשכר אין הגבלה עד התקרה השנתית 13,203 ש"ח 4.5% מתוך 293,397 ש"ח
תקרת הפקדה פטורה ממס רווח הון אין הגבלה עד התקרה השנתית 20,520 ש"ח סכום קבוע שאינו קשור לגובה ההכנסה השנתית

מידע כללי

תקרת הפקדה בקופת גמל להשקעה

לשנה
תקרת הפקדה לחוסך (לפי ת.ז) 79,005 ש"ח

סכומים בקרנות פנסיה

לחודש הערות
קצבת פנסיה מינימלית המאפשרת משיכת סכום חד פעמי מקופת גמל 5,012 ש"ח
סכום חיסכון לפנסיה מזערי –כשהחיסכון קטן מידי לקצבה ומאושר למשיכה חד פעמית 104,140 ש"ח
תקרת סכום הפקדה לקרן פנסיה מקיפה 5,139.76 ש"ח הפקדות מעבר לכך יועברו לקרן פנסיה משלימה

קיבוע זכויות

לחודש הערות
פטור ממס על 52% מהקצבה המזכה 9,430 ש"ח פטור עד 4,903 ש"ח לחודש
סכום משיכה חד פעמי למי שיש לו קצבת פנסיה מינימלית (לפחות 5,012 ש"ח לחודש) 882,648 ש"ח

סכומים שונים

לחודש לשנה הערות
ערך נקודת זיכוי במס הכנסה 242 ש"ח
תקרת פיצויי פיטורין פטורים ממס 13,750 ש"ח לכל שנת עבודה
תקרת פיצויי פיטורין פטורים ממס לשארי עובד שנפטר 27,520 ש"ח על כל שנת עבודה - חודשיים משכורת (עד לתקרה השנתית). מתחשבים במקום העבודה האחרון וסכום ברצף פיצויים
שכר מינימום 5,880.02 ש"ח מתעדכן ב- 1.4. בכל שנה
שכר ממוצע במשק לפי ביטוח לאומי 12,536 ש"ח
משיכה מקופת גמל בפטור ממס לבעלי הכנסות נמוכות – ללא ילדים מתחת לגיל 18 5,880.02 ש"ח בחודש בו ההכנסה המשפחתית נמוכה משכר מינימום, מותר למשוך את ההפרש בין השכר בפועל ובין שכר המינימום
משיכה מקופת גמל בפטור ממס לבעלי הכנסות נמוכות – יש ילד מתחת לגיל 18 11,760.04 ש"ח (פעמיים שכר מינימום) בחודש בו ההכנסה המשפחתית נמוכה מפעמיים שכר מינימום, מותר למשוך את ההפרש בין השכר בפועל ובין פעמיים שכר המינימום

מדרגות מס הכנסה

מדרגת מס הכנסה חודשית הכנסה שנתית (הכנסה חודשית X 12)
10% 7,010 ש"ח 84,120 ש"ח
14% 10,060 ש"ח 120,720 ש"ח
20% 16,150 ש"ח 193,800 ש"ח
31% 22,440 ש"ח 269,280 ש"ח
35% 46,690 ש"ח 560,280 ש"ח
47% 60,130 ש"ח 721,560 ש"ח
50% מעל

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק


הצעה אטרקטיבית גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים מצויינים

  • בדיקת הוזלת דמי ניהול בקרן השתלמות
    וקופת גמל קיימת
  • הצעות ארטקטיביות לפתיחת קרן השתלמות
    או קופת גמל חדשה
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

למד על קופות גמל וקרנות פנסיה